info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

otevrena-data.gif

2016-bentley-4.gif

2016-bentley-3.gif


urednickazkouska-banner-velky-modry.jpg

ustecky_masakr-lez.gif


info-osobnosti3.png


banner-geoinformace-progeo-a-bentley-az-25-new.gif

banner_120x200.gif

volna_mista.png

2016-kalendar-cr.jpg


2016-bentley-5.gif

2016-forum-zvolen.jpg

Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách

zdroje zpráv:

Přísnost po Česku

19.5.2016 22:04   Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o Portál VZ – Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek 06.05.2016: 1. Do nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy do 1. 10. 2016) je účinný zákon současný (č. 137/2006…

ÚSES – zelená páteř krajiny 

19.5.2016 21:21   Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny viz Zaměření semináře  Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům: •  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“ •  nová Metodika vymezování ÚSES •  plány ÚSES •  standardy ÚSES

ÚSES – zelená páteř krajiny 

19.5.2016 21:21   Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny viz kalendář Zaměření semináře  Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům: •  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“ •  nová Metodika vymezování ÚSES •  plány ÚSES •  standardy ÚSES

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2016

2.5.2016 19:40   Státní pozemkový úřad uděluje v souladu s ust. § 18 odst. 2 a 3 a ust. § 19 písm. n) zákona č. 139/2002  Sb.,  o  pozemkových  úpravách  a  pozemkových  úřadech  a  o  změně  zákona č. 229/1991  Sb.,  o  úpravě  vlastnických  vztahů  k půdě  a  jinému  zemědělskému  majetku, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“),  úřední …

ČÚZK – Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK

13.4.2016 21:06     Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK nad prostorovými daty verze 1.0 ze dne 4.3.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) poskytuje bezúplatně síťové služby (včetně metadat služeb) nad datovými sadami otevřených prostorových dat. Jedná se o prohlížecí a stahovací služby: poskytované v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru…

ČÚZK – Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK

13.4.2016 21:04     Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK verze 1.0 ze dne 4.3.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) poskytuje jako otevřená data (včetně metadat) bezúplatně: data vedená v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) formou výměnného formátu RÚIAN v souladu s § 62 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších…

Prezentace ze semináře „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“

13.4.2016 20:42   Zdroj: SPOV – Spolek pro obnovu venkova Stav a perspektivy pozemkových úprav Ing. Svatava Maradová, MBA (ústřední ředitelka SPÚ) Činnost SPÚ v ochraně půdy Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ) Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v zemědělské praxi Ing. Pavel Sekáč (náměstek ministra zemědělství) Nástroje dotační politiky MŽP k…

Novela katastrálního zákona

13.4.2016 20:34   V rámci zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),…

SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ

16.3.2016 20:45   Předmět technických podmínek TP 58 – 02/2016 Předmětem  těchto  technických  podmínek  (dále  TP)  jsou  zásady  pro  používání  směrových  sloupků a odrazek. TP obsahují rozdělení směrových sloupků a odrazek a zásady pro jejich umístění, osazování a používání na pozemních komunikacích. Ke stažení zde

Technický standard plánu společných zařízení – aktualizace 2016

24.2.2016 19:06   Veřejný  zájem  v  pozemkových  úpravách,  podporovaný  veřejnými  finančními  prostředky, realizovaný  zejména  prostřednictvím  společných  zařízení,  klade  vysoké  nároky  na  kvalitu dokumentace plánu společných zařízení (dále jen PSZ). Státní pozemkový úřad vymezuje technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v návrhu pozemkových úprav formu a obsah této dokumentace. Technický standard PSZ je nástrojem kontroly obsahu a technických parametrů…

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016

24.2.2016 18:54   Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 2. 2. 2016 pod č.j. SPÚ 049640/2016   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav…

Výkon speciálního stavebního úřadu na místních komunikacích.

15.2.2016 19:34   Od 1. ledna 2016 všechny obce bez výjimky vykonávají působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace. Stanovuje to novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 31. 12. 2015. Celá záležitost vznikla chybou v průběhu legislativního procesu, kdy v § 40 odst. 4 zákona vypadlo slůvko „místních komunikací“ a nyní budou všechny obce…

Výsadba stromů

3.2.2016 22:52   Standard péče o přírodu a krajinu vydala AOPK ČR ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou a Mendelevovou univerzitou Brno. Standard „Výsadba stromů“ definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných při  výsadbě  stromů  rostoucích  v  mimolesním  prostředí.  Standard  je  určen  k  aplikaci  při výsadbě  stromů,  které  plní  mimoprodukční  funkce  tedy,  jejichž  hlavním  účelem  není produkce…

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy

1.2.2016 19:17   Státní pozemkový úřad a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy podepsali vzájemnou dohodu o spolupráci Přílohy Datum zveřejnění Dohoda o vzájemné spolupráci SPÚ ČMKPÚ.pdf 28.1.2016 Akční plán 2016 SPÚ ČMKPÚ 28.1.2016

Změna organizace provádějící aktualizaci BPEJ a jejich vydávání

1.2.2016 18:53   Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ). Poskytování informací týkajících se aktualizace BPEJ dle…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

25.1.2016 19:38   Přílohy Datum zveřejnění Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2015 vydané dne 1. 12. 2015 9.12.2015 Výňatky z Informace OMŘPÚ č.3/2015 vydané dne 23. 9. 2015 5.10.2015 Výňatky z Informací č. 2/2015 vydané dne 1. 7. 2015. 8.7.2015 Výňatky z informace 1/2015 vydané dne 7.4.2015 14.4.2015 Výňatky z informace 5/2014 vydané dne 16.12.2014 17.12.2014 Výňatky z…

Aktuální verze VFP 3.2

18.1.2016 19:04   Ke dni 07.01.2016 byla zveřejněna aktuální verze VFP 3.2 Přílohy Datum zveřejnění Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_3.2 7.1.2016 vfp_3.2 7.1.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_3.2 7.12.2015 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 29.11.2015 7.12.2015 Příloha 5 – Číselník chyb 7.12.2015 Příloha 6 – Technický standard polohopisu…

Lepší vododržnosti půdy lze ještě dosáhnout

11.1.2016 18:26   08.01.2016 | ASZ | www.agris.cz V posledních letech se začíná více mluvit o kvalitě půdy. Nejen ale z pohledu schopnosti poskytovat výnos, ale také o vlastnostech, které umožní udržet vodu, poskytovat ji v dostatečném množství rostlinám v obdobích sucha a zadržet ji během silných dešťů. Může za to zcela jistě na naše poměry nezvykle rozmarné…

Vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.

4.1.2016 18:08   Dne 21. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2016. Text vyhlášky zde.

Vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb.

4.1.2016 18:04   Dne 28. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 384/2015 Sb. Sdělení ČÚZK Seznam katastrálních pracovišť…

Metodický návod k provádění pozemkových úprav

4.1.2016 17:54   Dne 16.12.2015 byl zveřejněn aktualizovaný Metodický návod k provádění pozemkových úprav platný od 01.01.2016. Přílohy Datum zveřejnění Metodický návod k provádění pozemkových úprav 16.12.2015

VFP – připravovaná verze 3.2

4.1.2016 17:47   07.12.2015 byla zveřejněna připravovaná verze výměnného formátu pozemkových úprav s předpokládanou platností od 11 01 2016. Přílohy Datum zveřejnění Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_3.2 7.12.2015 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_3.2 7.12.2015 vfp_3.2 7.12.2015 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 29.11.2015 7.12.2015 Příloha 5 – Číselník chyb…

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

1.12.2015 19:10   Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových komunikací výrazně dotýká, a na nový občanský zákoník, který má pro pozemní komunikace rovněž velký význam. Po definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje problematice vlastnictví…

Retence vody v krajině

25.11.2015 18:50   Ačkoli celková retenční kapacita zemědělských půd v ČR (schopnost zadržovat vodu) činí 8 400 000 000 m3 vody, ve skutečnosti udrží tato půda jen 5 040 000 000 m3. Snížená schopnost krajiny zadržovat vodu je dána především špatným hospodařením, poškozením půdy vodní a větrnou erozí, nadměrným utužením půdy a ztrátou biologické aktivity půd. Pokud by se ale do…

Metodika Technická protierozní opatření Hrazení bystřin a strží

25.11.2015 18:30   Cílem hrazení bystřin je úprava či obnova přirozeného vodního biotopu toku v celém rozsahu průtoků. Mělo by jít o komplexní opatření úprav odtokových poměrů v povodí biotechnickými prostředky a následně úprav v korytech a strží převážně stavebně technickými prostředky. Důraz je kladen na přírodě blízká řešení (cílená volba opevnění, volba materiálu, migrační prostupnost toku, vegetační…

METODIKA ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ A EROZNÍCH ÚČINKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU AGRÁRNÍMI VALY (Případová studie Verneřice)

18.11.2015 22:22   Prostřednictvím našich stránek bych se chtěl vrátit k některým již dříve zveřejněným, ale dle mého soudu málo rozšířeným, technickým podkladům projekční praxe, využitelných v oboru pozemkových úprav. Dnes bych chtěl připomenout metodiku, která je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe ČR NAZV 08-82126 „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci…

20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

16.11.2015 18:02   Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Na přípravě konference se podílel Ústav územního rozvoje. Prezentace z konference Vývoj stavebního práva JUDr. Jan Mareček (01-vyvoj-stavebniho-prava.pdf, 301 kB) Územní plánování a projekty společného zájmu Ing. Zdeňka Fialová (02-uzemni-planovani-a-projekty-spolecneho-zajmu.pdf, 280…

Převod kompetencí k hodnocení půdy na SPÚ přinese víc škody než užitku

4.11.2015 19:01   Zdroj: www.agris.cz | 29.10.2015 | ASZ Jedním z mnoha na první pohled neviditelných opatření, která nepřímo přispějí ke zhoršení stavu naší krajiny, je změna instituce, která bude od příštího roku provádět aktualizaci bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ). To dosud prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP), nově to má být podle plánu stávajícího vedení ministerstva zemědělství…

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014

4.11.2015 18:52   Již po osmnácté Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí vydává zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky kde mimo jiné vyzdvihuje také význam pozemkových úprav pro snížení erozní ohroženosti půd, následků sucha a zvyšování ochrany před negativními účinky povrchového odtoku. Zpráva o stavu vodního hospodářství.pdf

Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

26.10.2015 19:45   V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro…

Koordinační skupina pro pozemkové úpravy

16.10.2015 22:04   Cílem zřízení Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy (KSPÚ) je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného Státním pozemkovým úřadem, s odbornou veřejností, která je garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav. Vzájemná spolupráce bude přispívat ke zvyšování kvality prováděných prací i k efektivnímu a účelnému vynakládání veřejných prostředků plynoucích ze státního rozpočtu i z evropských…

Pozemkové úpravy – krok za krokem

7.10.2015 19:43   Brožura zaměřená na pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Publikace se týká pozemkových úprav, jednotlivých kroků v pozemkových úpravách a realizace společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Informace naleznete také o čerpání podpor z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Pozemkové úpravy – krok za krokem – PDF
© geoinformace.cz CMS Toolkit