info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

ISSS

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

            

CENIA - národní geoportál INSPIRE CENIA - národní geoportál INSPIRE

zdroje zpráv:

Konference Inspirujme se... udržitelností

3.2.2017 13:02   CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia pořádají 5. ročník česko-slovenské konference INSPIRUJME SE… udržitelností, která je letos spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Letošní konference Inspirujme se…udržitelností má za cíl propojit komunity odborníků z oblasti geoinformatiky...

Zpřístupnění datových sad služby Copernicus pro monitorování území

1.8.2016 14:24   V rámci optimalizace mapových služeb poskytovaných Národnim geoportálem INSPIRE byla vytvořena nová mapová služba "Služby Copernicus pro monitorování území", jejíž součástí jsou jsou datové sady ze Služby Copernicus pro monitorování území - CORINE Land Cover 1990, 2000, 2006 a změnové vrstvy, High resolution Layers, Mapa osídlení, Riparian Zones (břehové oblasti), Natura 2000 - krajinný...

Kvalita koupacích vod v sezóně 2016

21.6.2016 14:01   Stejně jako v předchozích letech jsou na geoportálu k dispozici informace o kvalitě koupacích vod v aktuální sezóně. Do seznamu mapových kompozic přibyla kompozice "SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2016", která bude pravidelně aktualizována každý týden po dobu celé koupací sezóny. Data jsou dostupná taktéž prostřednictvím WMS služby geoportálu na adrese...

Kvalita koupacích vod v sezóně 2016

21.6.2016 11:53   Stejně jako v předchozích letech jsou na geoportálu k dispozici informace o kvalitě koupacích vod v aktuální sezóně. Do seznamu mapových kompozic přibyla kompozice "SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2016", která bude pravidelně aktualizována každý týden po dobu celé koupací sezóny. Data jsou taktéž dostupná prostřednictvím WMS služby geoportálu na adrese...

Zpřístupnění datových sad služby Copernicus pro monitorování území

25.4.2016 17:53   CENIA zveřejnila datové sady Urban Atlas, High Resolution Layers a Riparian Zones (Břehové oblasti) pro Českou republiku, které jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Vrstvy jsou dostupné jednak prostřednictvím WMS služeb Národního geoportálu INSPIRE (podrobnosti pro připojení WMS služby viz http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/) a dále také prostřednictvím mapových kompozic...

Aktualizace mapové služby "Imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic"

1.3.2016 16:01   Na základě dat ČHMÚ byla zaktualizována mapová služba "Imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic" a mapové kompozice "ČHMÚ ovzduší - Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2014", "ČHMÚ ovzduší - Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2014" a "ČHMÚ ovzduší - Celkové emise znečišťujících látek v gridu...

Aktualizace mapové služby "Sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod"

9.2.2016 10:54   Na základě dat ČHMÚ byla zaktualizována mapová služba "Sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod" a mapová kompozice "ČHMÚ hydrologie - Pozorovací síť podzemních a povrchových vod". Nově jsou zobrazovány datové sady s umístěním vodoměrných stanic, umístěním pramenů se sledováním vydatností a umístěním vrtů, všechny pro rok 2014.

Aktualizace mapové služby "Sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod"

9.2.2016 10:39   Na základě dat ČHMÚ byla zaktualizována mapová služba "Sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod" a v mapová kompozice "ČHMÚ hydrologie - Pozorovací síť podzemních a povrchových vod". Nově mapová služba zobrazuje vrstvy s umístěním vodoměrných stanic, s umístěním pramenů se sledováním vydatností a s umístěním vrtů, všechny pro rok 2014.

Sledujte prezentaci České republiky na webináři JRC

3.2.2016 14:02   Dne 11.2.2016 od v čase 15:00-15:45 proběhne webinář o implementaci Směrnice INSPIRE v České republice. Toto jsou informace ke spuštění webináře. Následovat budou: Slovensko a Dánsko dne 10.3.2016 v čase 10:00 - 11:30 Belgie a Estonsko dne 28.4.2016 v čase 10:00 - 11:30 Prezentace ze všech předchozích webinářů naleznete zde.

Připojen metadatový katalog Správy Národního parku Šumava

27.1.2016 9:39   Na Národním geoportálu INSPIRE by nově připojen metadatový katalog Správy Národního parku Šumava. Katalog obsahuje informace o 31 datových sadách včetně bezbariérových tras, cyklostezek nebo hipostezek. Záznamy můžete najít v sekci METADATA>VYHLEDAT.

Workshop Národní geoportál INSPIRE a eENVplus

18.5.2015 9:53   Do programu konference Inspirujme se.... byl zařazen seminář s názvemNárodní geoportál INSPIRE a eENVplus, na který můžete přijít zadarmo. Obsah tohoto semináře by se dal shrnout slovy "geoportál - jak na něj". Během semináře bude detailně vysvětleno, jak využívat nástroje geoportálu tak, aby vám, povinným poskytovatelům, byl geoportál k užitku. Čtyři roky provozu geoportálu a komunikace...

Konference Enviro-i-forum

1.4.2015 14:23   Ve dnech 16. a 17.6. 2015 se uskuteční tradiční konference zaměřená na informační technologie a životní prostředí Enviro-i-forum. V letošním roce se akce nově uskuteční v prostorách Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici. Více o konferenci naleznete zde.

1. ročník konference Mapy pro každého

1.4.2015 14:23   Nadace Partnerství pořádá ve dnech 2.-3.6.2015 v Měříně konferenci Mapy pro každého. Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i...

Konference Geoinformace ve veřejné správě a seminář Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře

1.4.2015 14:10   Tradiční konference Geoinfromace ve veřejné správě proběhne letos jako jednodenní 4.5.2015 na Novotného lávce v Praze (sál č.217). Na stránkách konference naleznete další důležité informace a registrační formulář. 5.5.2015bude na konferenci bude navazovat seminář Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře, jehož stránky naleznete zde. Důležitou informací je, že na akce je třeba...

Konference ISSS

1.4.2015 14:02   Ve dnech 13.-14.4.2015 proběhne v Hradci Králové tradiční konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). 14.4.2015 v 9.15 v sekci GIS I. bude prezentován INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí. Spolu s koordinačními aktivitami ministerstva bude krátce prezentován i Národní geoportál INSPIRE.

Nová verze Metadatového profilu ČR

18.3.2015 11:40   KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) na svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument včetně ukázkových XML souborů naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE. Změny v metadatovém profilu oproti poslední verzi: položka 1.5 Jedinečný identifikátor zdroje - přibyla povinná část položky Prostor kódů (Codespace) položka 7.1...

Nová verze Metadatového profilu ČR

13.3.2015 13:39   KOVIN (Koordinační výbor pro INSPIRE) na svém posledním jednání doporučil k užívání novou verzi Metadatového profilu ČR. Dokument včetně ukázkových XML souborů naleznete na stránce Metadata > Vytvořit na Národním geoportálu INSPIRE. Metadatový profil ČR ve verzi 3.0 je plně v souladu se současnými požadavky INSPIRE a uznávaných mezinárodních standardů a protokolů (ISO 19115, 19119, 19139, OGC...

Nová Základní INSPIRE licence v e-shopu geoportálu

5.3.2015 10:23   V e-shopu geoportálu byla aktualizována česká verze Základní INSPIRE licence tak, aby lépe odpovídala potřebám pro poskytování dat v rámci České republiky. Nové produkty, které již používají Základní INSPIRE licenci, budou nyní poskytovány pod upraveným zněním. Původní objednávky nebudou změnou dotčeny.

Přijaty poslední prováděcí předpisy směrnice INSPIRE

15.12.2014 10:54   Dne 10.12.2014 byly přijaty poslední prováděcí předpisy směrnice INSPIRE, fáze vývoje legislativy je tím ukončena, a jsou dostupné pro realizaci infrastruktury prostorových informací v Evropském společenství i mimo něj. Jedná se o dokumenty: Nařízení komise č. 1311/2014, kterým se mění nařízení č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metadat a Nařízení komise č. 1312/2014, kterým se mění...

Zpráva hodnocení provádění INSPIRE v polovině implementace

3.12.2014 7:10   Směrnice 2007/2/ES INSPIRE, která vstoupila v platnost v roce 2007 a očekává se, že bude plně provedena do roku 2020, si klade za cíl vytvořit evropskou infrastrukturu prostorových dat s cílem podpořit tvorbu politik poskytováním prostorových dat. V polovině doby implementace byla provedena rozsáhlá analýza o stavu provádění směrnice. Ze závěrů této zprávy vyplývá, že implementace INSPIRE je na...

CORINE Land Cover 2012

14.11.2014 14:55   CENIA zveřejnila nové mapové vrstvy CORINE Land Cover 2012 pro Českou republiku, které jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Vrstvy jsou přístupné prostřednictvím WMS služby Národního geoportálu INSPIRE (podrobnosti pro připojení WMS služby viz http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/). Služba obsahuje vrstvy CORINE Land Cover 2012 (CLC12_CZ), CORINE Land Cover 2006 - revidovaná...

Zveřejněn program konference Inspirujme se...

9.11.2014 22:01   Na stránkách konference naleznete nově zveřejněný program (http://www.inspirujmese.cz/content/program). Využijte výhodné registrační poplatky. Celé konference včetně společenského večera se můžete zúčastnit již za 500,- Kč. Registrujte se zde (http://www.inspirujmese.cz/content/registrace).

Zveřejněn program konference Inspirujme se...

9.11.2014 21:53   Na stránkách konference naleznete nově zveřejněný program. Registrovat na akci se můžete zde.

Workshop Národní geoportál INSPIRE a eENVplus

1.10.2014 10:54   Do programu konference Inspirujme se.... byl zařazen seminář s názvemNárodní geoportál INSPIRE a eENVplus, na který můžete přijít zadarmo. Obsah tohoto semináře by se dal shrnout slovy "geoportál - jak na něj". Během semináře bude detailně vysvětleno, jak využívat nástroje geoportálu tak, aby vám, povinným poskytovatelům, byl geoportál k užitku.

Registrace na konferenci Inspirujme se... byla spuštěna

18.9.2014 14:24   Byly spuštěny stránky letošní konference Inspirujme se... tentokrát s podtitulem "hodnocením". Důležité termíny: Přihlášení prezentací do 31.10.2014. Vyrozumění o přijetí příspěvků do 7.11.2014. Zaslání finálních prezentací do 21.11.2014. Těšíme se na setkání s vámi.
© geoinformace.cz CMS Toolkit