info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

HSI - produkty

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

Česká kartografická společnost Česká kartografická společnost

zdroje zpráv:

Navštivte do 16. 9. 2018 výstavu map Komenského v Přerově

14.5.2018 13:09   Muzeum Komenského v Přerově Vás pořádá výstavu Morava nově zakreslená: Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní. Výstava probíhá ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity. Výstavu je možné navštívit až do 16.9. 2018.

Proběhlo slavnostní předání diplomů Mapa roku 2017

14.5.2018 12:51   Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala jubilejní 20. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2017 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu […]

Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR

14.5.2018 12:47   Náčelník geografické služby AČR pořádá ve dnech 23.–24. května 2018 v Dobrušce oslavy 100. výročí geografické služby AČR. Akce se zúčastní významní hosté z České republiky i ze zahraničí. Organizačním zabezpečením a realizací doprovodných akcí byl pověřen Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad a Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. V rámci oslav probíhá od […]

Proběhla soutěž O nejlepší mapu na geografické téma

9.5.2018 21:12   V rámci zeměpisné olympiády proběhl druhý ročník soutěže O nejlepší mapu na geografické téma. Soutěž tentokrát probíhala již od úrovně krajských kol a zúčastnilo se jí 17 účastníků.  V hlavní den ústředního kola byly všechny exponáty vystaveny a ohodnoceny všemi soutěžícími a jejich doprovodem v rámci kategorie MAP POPULI. Celkem bylo odevzdáno 134 hlasů. Vítězem se stala […]

Na 12. kartografickém dni se diskutovalo o 3D vizualizaci

10.3.2018 8:00   V pátek 23. února se v Olomouci sešli kartografové z Česka i Slovenska na každoroční akci Kartografický den. Pod záštitou České kartografické společnosti tento den pořádá katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty vždy poslední pátek v únoru. Tři zástupci komerční sféry a to firmy Mapy.cz, Melown Technologies SE a ARCDATA Praha prezentovali technologická řešení 3D vizualizace. Po přestávce odborníci z Masarykovy […]

Kartografický den již tento pátek!

20.2.2018 11:25   12. kartografický den v Olomouci, v tomto ročníku se zaměřením kartografii a 3D vizualizaci, se koná již tento pátek!  Více informací a registrace na seminář jsou k dispozici ZDE.

GIS Ostrava 2018 pod záštitou ČKS

20.2.2018 11:23   Symposium GIS Ostrava 2018, s tématem GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení, se uskuteční 21.–23. března 2018 v prostorách VŠB-TU Ostrava. Letošní ročník je opět pod záštitou České kartografické společnosti a členové ČKS mají slevu na vložném. Uzávěrka pro registraci příspěvků je již 23. 2. 2018.  Více informací a registrace jsou k dispozici ZDE.

Pozvánka na kartografický den v Olomouci

6.1.2018 20:38   Tradiční odborný kartografický seminář bude tentokrát zaměřen na kartografii a 3D vizualizaci. V souladu s tradicí budou přizváni odborníci na kartografii i odborníci na 3D vizualizaci. Účast na semináři je bezplatná, ale s ohledem na omezený počet míst je třeba se včas registrovat. Více informací a registrace na seminář jsou k dispozici ZDE.

Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017

6.1.2018 20:35   V roce 2018 uspořádá Česká kartografická společnost jubilejní 20. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise České kartografické společnosti bude hodnotit přihlášená kartografická díla a při příležitosti veletrhu Svět knihy udělí ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce budou udělena ocenění Mapa roku 2017. Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2018. Informace o […]

Mezinárodní kartografická výstava – 2 ocenění pro ČR

6.1.2018 20:09   Při příležitosti 28. mezinárodní kartografické konferenci se konala také tradiční mezinárodní kartografická výstava. Česká kartografická společnost pro výstavu vybírá vždy produkty, které byly hodnoceny odbornou komisí soutěže Mapa roku nebo které jejich vydavatelé poskytli pro potřeby mezinárodní kartografické výstavy nad rámec soutěže Mapa roku. Na Mezinárodní kartografické výstavě bylo představeno celkem 31 produktů. Česká republika […]

PF 2018

1.1.2018 20:30   Česká kartografická společnost si dovoluje popřát svým členům a příznivcům vše nejlepší v roce 2018.

Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018

30.12.2017 20:00   V roce 2018 uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech. Ve společné organizaci Filozofické fakulty UJEP, Historického ústavu AV ČR a Výzkumného centra historické geografie a Zeměměřického úřadu proběhne slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech. Konference se uskuteční 16. května 2018 v prostorách Hradu v Litoměřicích. […]

Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

7.11.2017 20:00   Pro širokou odbornou veřejnost byl 21. září 2017 v zasedací místnosti ČÚZK Zeměměřickým úřadem (ZÚ) v Praze uspořádán seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ). V dopoledním bloku přednášek byl pracovníky Zeměměřického úřadu v Praze prezentován pokrok a další rozvojové záměry správy státních mapových děl (SMD), úspěchy spolupráce se správci dat při aktualizaci ZABAGED®, kvalita a způsob […]

Výbor ČKS pro období 2017–2021

20.9.2017 20:00   V rámci 22. kartografické konference v Liberci proběhla i plenární schůze s volbou nového Výboru ČKS. Po zhodnocení uplynulého období a tajné volbě obhájil post předsedy prof. Václav Talhofer. Beze změny zůstalo i předsednictvo ve složení předseda ČKS prof. Václav Talhofer, místopředseda ČKS prof. Vít Voženílek a tajemnice ČKS Ing. Milada Svobodová. Pokladníkem byla zvolena Dr. […]

Proběhla 22. kartografická konference v Liberci

15.9.2017 20:00   Ve dnech 6.–8. září 2017 proběhla pod záštitou České kartografické společnosti a pod taktovkou hlavního organizátora konference Technické univerzity v Liberci 22. kartografická konference. Na konferenci zaznělo více než 30 odborných příspěvků, během 3 dnů proběhlo 7 konferenčních bloků. Velmi milou součástí programu byly společenské večery a konferenčních workshopy. Konference se zúčastnila téměř stovka odborníků a zájemců o kartografii. […]

Proběhla 28. mezinárodní kartografická konference

30.8.2017 20:00   Od 1. do 7. července 2017 proběhla 28. mezinárodní kartografická konference spojená s Mezinárodní kartografickou výstavou. Součástí konference byla řada zajímavých předkonferenčních seminářů a workshopů, které byly organizovány především jednotlivými komisemi Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association – ICA). Zaznělo více než 450 příspěvků ve 160 sekcích. Konference se zúčastnilo téměř tisíc účastníků. Nad rámec odborného […]

Poděkování sponzorům soutěže Dětské kresby

30.7.2017 20:00   Soutěže Dětské kresby Barbary Petchenik se zúčastnilo přes tisíc účastníků z více než 70 mateřských, základních a středních škol z České republiky, rekordní byl také zájem vyučujících výtvarných kroužků a zájem jednotlivců. Díky sponzorům se podařilo ocenit všechny účastníky soutěže. Česká kartografická společnost financovala veškeré náklady související s realizací soutěže a mimo jiné také poskytla hmotné ceny. Mezi další […]

Newsletter ČGS 2017/11

25.5.2017 15:34   Newsletter 2017/11 České geografické společnosti je k dispozici.

Vyhlášení Mapy roku 2016

3.5.2017 16:08   Vyhlášení Mapy roku 2016 proběhne 11.5.2017 ve 13:00 v rámci knižního veletrhu Praha, Výstaviště Holešovice.

Časopis GaKO usiluje o zařazení do databáze SCOPUS

6.4.2017 8:12   Dopis vedoucího redaktora Geodetického a kartografického obzoru (GaKO) Ing. Františka Beneše, CSc. zde. Pokud by se podařilo tento odborný časopis zařadit do databáze SCOPUS, byla by to velmi dobrá zpráva.

Dopis vedoucího redaktora Geod

6.4.2017 8:12   Dopis vedoucího redaktora Geodetického a kartografického obzoru (GaKO) Ing. Františka Beneše, CSc. zde. Pokud by se podařilo tento odborný časopis zařadit do databáze SCOPUS, byla by to velmi dobrá zpráva.

Newsletter ČGS 2017/7

6.4.2017 8:10   Newsletter 2017/7 České geografické společnosti je k dispozici.

Newsletter ČGS 2017/6

6.4.2017 8:09   Newsletter 2017/6 České geografické společnosti je k dispozici.

Newsletter ČGS 2017/5

6.4.2017 8:09   Newsletter 2017/5 České geografické společnosti je k dispozici.

22. kartografická konference v Liberci

12.2.2017 17:40   Registrace a webové stránky 22. kartografické konference, která proběhne 6.-8.9.2017, jsou již v provozu. Snad se nás sejde v září co nejvíc!

11. kartografický den v Olomouci

12.2.2017 17:35   Jako již tradičně poslední pátek v únoru probíhá v Olomouci kartografický den. Více informací najdete zde.

Odešli dva čestní členové ČKS

12.12.2016 17:48   V nedávné době nás navždy opustili dva čestní členové České kartografické společnosti. Ve věku 93 let dlouholetý náčelník vojenské topografické služby, dále ředitel Geografického ústavu v Brně, plk. Ing. Vladimír Vahala, DrSc. (zemřel 18.11.2016), a významná kartografka Ing. Zdena Roulová ve věku 79 let (4.12.2016). Oběma osobnostem budeme věnovat vzpomínku ve Zpravodaji České kartografické společnosti. […]

Výzva pro stipendium na ICC 2017

12.12.2016 17:44   Jako každý rok ICA vypisuje pro mladé kartografy a geoinformatiky soutěž o stipendium pro účast na Mezinárodní kartografické konferenci ve Washingtonu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na http://icaci.org/scholarship. ČKS se musí k žadateli vyjádřit s tím, zda-li souhlasí nebo nesouhlasí se žádostí. Pro vyjádření ČKS je nutné, aby žadatelé výboru společnosti zaslali podklady s následujícími […]

Společný seminář a zasedání komisí ICA pro atlasy a vzdělávání

12.12.2016 17:43   Dvě komise ICA, a to Commission on Atlases a Commission on Education and Training, uspořádaly ve dnech 1. a 2. září 2016 společný seminář na ETH v Curychu. Cílem semináře byla výměna zkušeností a zejména diskuse o současném stavu a perspektivách v obou oblastech kartografie. Celkem 22 účastníků z 8 států (Švýcarsko, Německo, UK, Nizozemsko, […]

Když mapa slaví narozeniny – 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy

9.11.2016 13:41   Muzeum MU a Geografický ústav PřF MU pořádá výstavu u příležitosti 300. výročí vydání stavovské mapy Moravy (1716) Johanna Christopha Müllera. Výstava návštěvníky seznámí s měřickými  postupy, kartografickým zpracováním i tiskem starých map. V prvé řadě zde naleznete originální tiskové matrice brněnského rytce Johanna Christopha Leidiga. Staré tisky Müllerovy mapy  doplňuje zcela ojedinělý novotisk z […]

Aktivity v kartografii

13.9.2016 13:16   Předběžný program Informace

Dotazník GeoInfoStrategie

6.9.2016 9:30   V rámci probíhající realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (viz www.geoinfostrategie.gov.cz), využilo Ministerstvo vnitra, které proces implementace GeoInfoStrategie koordinuje, možnosti spolupracovat s Technologickou agenturou ČR a zadalo k řešení v rámci programu BETA jedno z opatření Akčního plánu […]

Newsletter ČGS 2016/12

13.6.2016 13:54   Newsletter 2016/12 České geografické společnosti je k dispozici.

Nabídka účasti na XXIII kongresu ISPRS pro české účastníky

13.6.2016 13:51   Vážení kolegové,Obracím se na vás s nabídkou. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra Praha. Na kongrese bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je […]

Konference GIS Esri v ČR

25.5.2016 8:46   Letošní ročník Konference GIS Esri v ČR se v Kongresovém centru Praha uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu 2016.

Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016

25.5.2016 8:32   Mezinárodní vědecko-odborná konference „Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016“ se bude konat 21.-23. září v Demänovskej doline. Podrobnejší informace najdete zde.

Výsledky soutěže Mapa roku 2015

25.5.2016 8:29   Výsledky soutěže mapa jsou k dispozici zde.

Informace z ICA – ICC 2017

23.5.2016 14:18   Vážení členové ČKS, byl mi doručen dopis generálního tajemníka ICA týkající se hlavních aktivit nadcházejícího období. Hlavní celosvětovou akcí příštího roku je 28. Mezinárodní kartografická konference ve Washingtonu, která bude 2. až 7. července 2017. Její stránky jsou dostupné zde. Během května budou otevřeny registrace a zejména přihlášky k referátům, dlouhým abstraktům a k vystoupení. […]

Aktivity v kartografii a katografická konferencia 2016

23.5.2016 14:14   Podrobnější informace o Aktivitách v kartografii, které se konají v říjnu v Bratislavě, najdete zde.

Jarní newsletter

1.4.2016 16:01   Váženy členky a členové České geografické společnosti, v příloze pod tímto odkazem je nachystán první jarní newsletter. Věřím, že se zlepšujícím se počasím a „prodlužováním“ dne k nám bude docházet stále více zpráv, o které se s vámi budeme moci podělit. 

Fotogalerie z Kartografických dnů v Olomouci

23.3.2016 15:50   Pokud si chcete připomenout atmosféru na Kartografických dnech v Olomouci, pak si prohlédněte fotogalerie z ročníku 2015 i ročníku 2016

Logo ČKS

17.3.2016 8:56   Výbor děkuje všem členům společnosti, kteří vyjádřili svůj postoj k návrhům nového loga ČKS. Z procesních důvodů výbor však zatím nerozhodl o konečném návrhu. Jakmile bude návrh nového loga uzavřen, budou všichni členové společnosti informováni.   Předseda výboru ČKS V. Talhofer    

Návrhy nového loga společnosti

3.2.2016 14:59   Výboru ČKS bylo v požadovaném termínu zasláno 36 návrhů nového loga společnosti. Výbor všem autorů děkuje. Na svém posledním zasedání jsme provedli předběžný výběr návrhů s tím, že konečný návrh bude projednán na schůzi dne 26. února 2016. Do 23. února je možné, aby každý člen společnosti vyjádřil svůj postoj k předběžně vybraným návrhům a sdělil nám jej. […]

Československo a Česko na mapových pohlednicích a Hospodářské mapy Československa

29.1.2016 0:42   Společnost zve všechny zájemce na výstavu „Československo a Česko na mapových pohlednicích a Hospodářské mapy Československa nebo jejich části zpracované učitelem a kartografem Janem Přibilou“,  které se koná od 15. ledna do 12. února 2016 ve foyer budovy Univerzity obrany Kounicova 44 v Brně. Blíže viz http://www.vojzesl.cz/prispevky.php?a=vystavy_map_na_UO.html

KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ

29.1.2016 0:41   Informace pro členy České kartografické společnosti o přístupnosti elektronické publikace „KARTOGRAFICKÉ ZDROJE JAKO KULTURNÍ DĚDICTVÍ“, které jsou k dispozici na adrese http://www.hiu.cas.cz/cs/aktualni-vystavy/kartograficke-zdroje-jako-kulturni-dedictvi-.ep/, případně na http://naki.vugtk.cz/media/doc/katalog_2015.pdf.

10. kartografický den Olomouc

12.1.2016 17:08   Tradiční setkání kartografů proběhne 26.2.2016. Více naleznete zde.

Změna názvu společnosti

12.1.2016 17:04   Vážení členové Kartografické společnosti, rád bych vám na konci tohoto roku chtěl sdělit, že naše společnost byla zapsána ve spolkové rejstříku jako zapsaný spolek s novým názvem, který jsme si odsouhlasili na posledním plenárním zasedání. Nyní jsme tedy oficiálně Česká kartografická společnost. Stejně tak bych vám všem chtěl poděkovat za celoroční práci, kterou jste pro […]

Zpravodaj Kartografické společnosti ČR 3/2015

25.11.2015 8:12   Zpravodaj 3/2015 Kartografické společnosti České republiky je k dispozici.

Soutěž na nové logo

22.11.2015 23:01   Protože naše Společnost přijala nový název – Česká kartografická společnost (Czech Cartographic Society) – je nezbytné vytvořit nové logo. Stávající logo nevyhovuje především starým názvem Společnosti jako součásti loga.   Výbor České kartografické společnosti proto vyhlašuje soutěž na nové logo České kartografické společnosti. Vítězný návrh bude základem pro profesionální vytvoření výtvarného stylu Společnosti.   Požadavky […]

Newsletter ČGS 2015/20

22.11.2015 16:35   Newsletter 2015/20 České geografické společnosti je k dispozici.

Newsletter ČGS 2015/18

23.10.2015 12:32   Newsletter 2015/18 České geografické společnosti je k dispozici.

Výstava Kouzlo starých map

23.10.2015 12:28   Výstava Kouzlo starých map je organizována Kartografickou společností ČR u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol. Více naleznete zde.

WordPress Themes

14.4.2013 13:19   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Warp Theme Framework

20.3.2013 12:15   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Beautiful Icons

15.3.2013 12:17   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Widgetkit

13.3.2013 16:33   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ZOO Extension

28.2.2013 12:13   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Free Social Icons

14.1.2013 12:08   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
© geoinformace.cz CMS Toolkit