info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

HSI - produkty

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

ČÚZK - předpisy a opatření ČÚZK - předpisy a opatření

zdroje zpráv:

20191022 Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

22.10.2019 8:41   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN"

20191022 Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

22.10.2019 8:39   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Praha - západ V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Praha - západ"

Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

22.10.2019 8:30   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN
Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

revize

22.10.2019 8:05   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Rumburk zveřejnil novou aktualitu: Heroutová

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Rybniště, Nová Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Omezení provozu dne 25. 10. 2019

22.10.2019 7:35   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Česká Lípa zveřejnil novou aktualitu:

Vážení klienti,
z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů v pátek dne 25. 10. 2019 nebudou poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Příjem podání bude probíhat v omezeném režimu. Podáním tento den nebude přidělelno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Platby za podání návrhu na vklad budeme přijímat pouze v hotovosti s vydáním zjednodušeného příjmového dokladu, nebo v kolkových známkách. 
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Omezení provozu dne 25. 10. 2019

22.10.2019 7:35   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Česká Lípa zveřejnil novou aktualitu:

Vážení klienti,

z důvodu provozní odstávky informačního systému katastru nemovitostí v pátek dne 25. října 2019 nebudou poskytovány údaje katastru nemovitostí a to na žádném pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Příjem podání bude probíhat v omezeném režimu. Podáním tento den nebude přiděleno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Platby za podání návrhu na vklad budeme přijímat pouze v hotovosti s vydáním zjednodušeného příjmového dokladu, nebo v kolkových známkách. Obnovení běžného provozu se předpokládá v úterý 29. října 2019.

Omezení provozu dne 25. 10. 2019

22.10.2019 7:35   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Česká Lípa zveřejnil novou aktualitu:

Vážení klienti,
z důvodu provozní odstávky informačního systému katastru nemovitostí v pátek dne 25. 10. 2019 nebudou poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Příjem podání bude probíhat v omezeném režimu. Podáním tento den nebude přidělelno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Platby za podání návrhu na vklad budeme přijímat pouze v hotovosti s vydáním zjednodušeného příjmového dokladu, nebo v kolkových známkách. Obnovení běžného provozu se předpokládá v úterý dne 29. 10. 2019. Omlouváme se za případné komplikace.

 

referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění do PO II

21.10.2019 16:25   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění do PO II

odborný referent – poskytování informací KN

21.10.2019 16:17   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent – poskytování informací KN

odborný referent – poskytování informací KN

21.10.2019 16:17   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent – poskytování informací KN

rada/odborný rada - právník

21.10.2019 16:08   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada - právník

Výpadek telefonních linek

21.10.2019 13:11   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Nový Jičín zveřejnil novou aktualitu: V současné době je telefonní spojení s Katastrálním pracovištěm Nový Jičín nedostupné.
Na odstranění závady operátor pracuje.

Nedostupnost služeb 25.10.2019

21.10.2019 10:46   Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Vzhledem k plánované a nezbytně nutné provozní odstávce informačních systémů nebudou dne 25.10.2019 poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s  tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Odstavka

21.10.2019 9:11   Katastrální úřad pro Pardubický kraj zveřejnil novou aktualitu: Odstávka informačních systémů 25.10.2019 Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Odstavka25102019

21.10.2019 8:20   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Cheb zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Provoz pracoviště bude výrazně omezen, podáním tento den nebude přiděleno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Rovněž nebude možno uhradit správní poplatek platební kartou, ani vydávat podklady pro platbu správního poplatku pro bezhotovostní převod (bude nutno vyčkat na výzvu k úhradě správního poplatku).

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. Ing. Dagmar Juráková, ředitelka Katastrálního pracoviště Cheb
 

Odstavka25102019

21.10.2019 8:20   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Provoz pracoviště bude výrazně omezen, podáním tento den nebude přiděleno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Rovněž nebude možno uhradit správní poplatek platební kartou, ani vydávat podklady pro platbu správního poplatku pro bezhotovostní převod (bude nutno vyčkat na výzvu k úhradě správního poplatku).

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. Ing. Dagmar Juráková, ředitelka Katastrálního pracoviště Cheb
 

WSDP - aktualizace dokumentace verze 2.8

18.10.2019 13:33   Vážení uživatelé Webových služeb DP,
upozorňujeme, že došlo k aktualizaci dokumentace pro Webové služby Dálkového přístupu (WSDP) v2.8. Aktuální verzi najdete na http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Webove-sluzby-dalkoveho-pristupu.aspx.  Instalace bude provedena při hlášené odstávce od 25.10.2019 do 28.20.2019.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.

rada/odborný rada - právník

18.10.2019 9:42   Český úřad zeměměřický a katastrální - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada - právník

referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění do PO II.

18.10.2019 9:22   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
referent KN – návrh zápisu, kontrola a zplatnění do PO II.

20191018 Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

18.10.2019 8:59   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kladno Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN"

Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

18.10.2019 8:58   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kladno
vypisuje výběrové řízení na místo Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN
Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

UPOZORNĚNÍ - omezení provozu

18.10.2019 6:13   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebude z technických důvodů možné správní poplatky za podané návrhy na vklad uhradit platebními kartami, tj. v tento den lze správní poplatky uhradit pouze hotovostně nebo kolkovými známkami, případně bezhotovostním příkazem na účet.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - omezení provozu

18.10.2019 6:10   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Nedostupnost informačních systémů

17.10.2019 16:31   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Upozorňujeme, že od pátku 25.10.2019 od 8:15 hodin do pondělí 28.10.2019 cca 12:00 hodin nebudou z provozních důvodů dostupné Webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů, z Nahlížení do KN nebude dostupné poskytování ZPMZ v elektronické podobě, nebudou dostupné ani žádné služby Dálkového přístupu do KN. Provozní odstávka informačních systémů se týká i katastrálních pracovišť.
Počítejte prosím s tímto omezením při přípravě podkladů pro měření. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Informace o omezení provozu 25. řijna 2019

17.10.2019 16:12   Katastrální úřad pro Zlínský kraj zveřejnil novou aktualitu:
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. I v době této odstávky budou v provozu podatelny katastrálních pracovišť, kde bude možné podávat písemná podání. 
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Ing. Štěpán Forman
ředitel Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Omezení provozu 25. října 2019

17.10.2019 14:20   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Upozornění - Odstávka informačního systému katastru nemovitostí 25. října 2019

Omezení provozu 25. října 2019

17.10.2019 14:20   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu
25. října 2019

20191017-Provozní odstávka informačních systémů

17.10.2019 14:03   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

20191017 - omezení chodu úřadu

17.10.2019 13:38   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Cheb zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce Czech POINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

20191017 - omezení chodu úřadu

17.10.2019 13:37   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Karlovy Vary zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce Czech POINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Ing. Libor Tomandl, ředitel KP Karlovy Vary

20191017 - omezení chodu úřadu

17.10.2019 13:34   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce Czech POINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Omezení provozu

17.10.2019 10:47   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Třinec zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.

 

Omezení provozu

17.10.2019 10:46   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Opava zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.

 

Omezení provozu

17.10.2019 10:45   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Nový Jičín zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.

 

Omezení provozu

17.10.2019 10:45   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Krnov zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.

 

Omezení provozu

17.10.2019 10:43   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Frýdek-Místek zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.

 

Omezení provozu

17.10.2019 10:42   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Bruntál zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.

 

20191017 Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN

17.10.2019 10:27   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN"

Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN

17.10.2019 10:27   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN
Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy a revize KN

Odstávka IS KN

17.10.2019 8:59   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zveřejnil novou aktualitu: ODSTÁVKA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Ing. Daniel Janošík, ředitel Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj

Omezení provozu

17.10.2019 8:15   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Ostrava zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.
 

Omezení provozu

17.10.2019 7:10   Český úřad zeměměřický a katastrální - Katastrální pracoviště Karviná zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezení provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

v z. Bc. Zuzana Bouzková
vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Hana Pijáková
ředitelka katastrálního pracoviště
 

Omezení provozu

17.10.2019 7:10   Český úřad zeměměřický a katastrální - Katastrální pracoviště Karviná zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezení provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Omezení provozu

17.10.2019 7:10   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Karviná zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezení provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Omezení provozu

17.10.2019 7:10   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Karviná zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Podatelny katastrálních pracovišť budou přijímat pouze písemná podání a žádosti. Ze stejného důvodu také nelze pro platbu správních poplatků využít platební kartu.

Omlouváme se všem klientům za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu a děkujeme za pochopení.
 

Omezení provozu

16.10.2019 14:49   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že ve dnech 23.12.2019 a 30.12.2019 Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem bude z provozních důvodů uzavřeno.
V případě potřeby se obracejte na podatelnu Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 8, 591 27 Žďár nad Sázavou.
Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu

16.10.2019 14:49   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že ve dnech 23.12.2019 a 30.12.2019 Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem bude z provozních důvodů uzavřeno.
V případě potřeby se obracejte na podatelnu Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 8, 591 27 Žďár nad Sázavou.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění na omezení provozu

16.10.2019 13:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů dne 25. října 2019 nebudou poskytovány údaje katastru nemovitostí a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.  Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. Dále upozorňujeme, že z téhož důvodu můžeme ve stejný den přijímat platby za Vaše podání pouze v hotovosti nebo kolkových známkách. více zde

Upozornění na omezení provozu

16.10.2019 13:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu. Dne 25. října 2019 nebudou poskytovány údaje katastru nemovitostí a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů  Dále upozorňujeme, že z téhož důvodu můžeme ve stejný den přijímat platby za Vaše podání pouze v hotovosti nebo kolkových známkách. více zde

Upozornění na omezení provozu

16.10.2019 13:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. více zde

Upozornění na omezení provozu

16.10.2019 13:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu:

Omezení provozu
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. více zde

Upozornění na omezení provozu

16.10.2019 13:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. více zde

Upozornění na omezení provozu

16.10.2019 13:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.  Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. Dále upozorňujeme, že z téhož důvodu můžeme ve stejný den přijímat platby za Vaše podání pouze v hotovosti nebo kolkových známkách. více zde
 

Informace o omezení provozu 25.10. 2019

16.10.2019 13:47   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Nymburk zveřejnil novou aktualitu: Upozornění na omezení provozu
 
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. 
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Dále upozorňujeme, že z téhož důvodu můžeme přijímat platby za Vaše podání pouze v hotovosti nebo kolkových známkách. U Vašich podání budou dočasně evidována pomocná čísla řízení.
Obnovení běžného provozu na všech katastrálních pracovištích se předpokládá od úterý 29. října 2019.

 
.
 

20191016_Omezení provozu

16.10.2019 13:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu 25.10.2019 Upozornění na omezení provozu dne 25.10.2019

20191016_Omezení provozu

16.10.2019 13:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu 25.10.2019 Upozornění na omezení provozu 25.10.2019

20191016_Omezení provozu

16.10.2019 13:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj zveřejnil novou aktualitu: Omezení provozu 25.10.2019 Upozornění na omezení provozu dne 25.10.2019

Upozornění na omezení provozu 25.10.2019

16.10.2019 12:47   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Mladá Boleslav zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Dále upozorňujeme, že z téhož důvodu můžeme dne 25.října 2019 přijímat platby za Vaše podání pouze v hotovosti, nebo kolkových známkách. U Vašich podání budou dočasně evidována pomocná čísla řízení.

Omezení provozu

16.10.2019 12:40   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj zveřejnil novou aktualitu:

Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Nedostupnost služeb 25.10.2019

16.10.2019 11:56   Katastrální úřad pro Ústecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Vzhledem k plánované a nezbytně nutné provozní odstávce informačních systémů nebudou dne 25.10.2019 poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Omezení provozu - 25.10.2019

16.10.2019 11:55   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Sokolov zveřejnil novou aktualitu:

Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT. Provoz pracoviště bude výrazně omezen, podáním tento den nebude přiděleno standardní číslo jednací, pod kterým by je bylo možno dohledat v Nahlížení do KN. Rovněž nebude možno uhradit správní poplatek platební kartou, ani vydávat podklady pro platbu správního poplatku pro bezhotovostní převod (bude nutno vyčkat na výzvu k úhradě správního poplatku).

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení. Ing. Martin Raška, Ph.D., ředitel Katastrálního pracoviště Sokolov

Informace o omezení provozu 25. 10. 2019

16.10.2019 11:17   Katastrální úřad pro Vysočinu zveřejnil novou aktualitu: V pátek 25. 10. 2019 bude z důvodu odstávky systému omezen provoz KP a poboček CzechPOINT. Nebudou poskytovány údaje KN a přijímány platby kartou.

Provozní odstávka informačních systémů

16.10.2019 10:40   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Mělník zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Výpadek systému ISKN dne 25.10.2019

16.10.2019 10:00   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Beroun zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o odstávce systému ISKN dne 25.10.2019

Odstávka systému ISKN dne 25.10.2019
 

OMEZENÍ PROVOZU 25.10.2019

16.10.2019 9:50   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník zveřejnil novou aktualitu: Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů
poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce
CzechPOINT. 
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a
děkujeme za pochopení. 

Přerušení provozu DP a WSDP od 25.10.2019 od 8:15 do pondělí 28.10.2019 cca 12:00.

16.10.2019 9:29   Vážení uživatelé,
oznamujeme, že od pátku 25.10.2019 od 8:15 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu předpokládáme v pondělí 28.10.2019 cca v 12:00 hodin.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Odstávka informačních systémů

16.10.2019 9:25   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov zveřejnil novou aktualitu:

Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

20191016 - Odstávka systémů

16.10.2019 9:24   Z důvodu technologické změny na RÚIAN a odstávky informačního systému Czech POINT nebude produkční prostředí ISÚI dostupné v termínu od 25. 10. 2019 od 8:00 hodin do 29. 10. 2019 do 6:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Zveřejněno 16. 10. 2019

Provozní odstávka

16.10.2019 9:18   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kutná Hora zveřejnil novou aktualitu:

„Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.

Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.“

20191015 - GaKO-10-2019

15.10.2019 10:23   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

Rozpočet úřadu za rok 2019 po 8.ROP

14.10.2019 7:08   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
vystavuje rozpočet úřadu za rok
2019

Osobní automobil Škoda Octavia kombi

14.10.2019 6:54  
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

Osobní automobil Škoda Octavia kombi

Osobní automobil Škoda Fabia kombi

14.10.2019 6:53  
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

Osobní automobil Škoda Fabia kombi

Osobní automobil Renault Kangoo

14.10.2019 6:52  
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

Osobní automobil Renault Kangoo

služební místo rada/odborný rada - právník

11.10.2019 9:23   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada - právník

odborný referent – poskytování informací KN

11.10.2019 9:23   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
odborný referent – poskytování informací KN

služební místo rada/odborný rada - právník

11.10.2019 9:23   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada - právník

 

odborný referent – poskytování informací KN

11.10.2019 9:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na služební místo
odborný referent – poskytování informací KN

služební místo rada/odborný rada - právník

11.10.2019 9:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
služební místo rada/odborný rada - právník

služební místo rada/odborný rada - právník

11.10.2019 9:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na služební místo
služební místo rada/odborný rada - právník

20191010-VŘ Metodik/metodička bezpečnosti

10.10.2019 15:02   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

Osobní automobil AUDI sedan A6 - 2.kolo

9.10.2019 10:47  
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

Osobní automobil AUDI sedan A6 - 2.kolo

Osobní automobil AUDI A6 - 2.kolo

9.10.2019 10:45  
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

Osobní automobil AUDI A6 - 2.kolo

Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Teplice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

9.10.2019 9:52   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice
vypisuje výběrové řízení na místo
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Teplice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Rada/odborný rada – řízení o opravě chyby v SPI na Katastrálním pracovišti Nový Jičín Katastrálního

9.10.2019 9:25   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Nový Jičín
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – řízení o opravě chyby v SPI na Katastrálním pracovišti Nový Jičín Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti Třinec Katastrálního

9.10.2019 9:22   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Třinec
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti Třinec Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu 73 v technickém odboru Katastrálního

9.10.2019 9:20   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu 73 v technickém odboru Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu 74 v technickém odboru Katastrálního

9.10.2019 9:17   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu 74 v technickém odboru Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Odborný referent – obnova katastrálního operátu 75 v technickém odboru Katastrálního úřadu pro Morav

9.10.2019 9:13   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent – obnova katastrálního operátu 75 v technickém odboru Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií v technickém odboru Katastrální

9.10.2019 9:11   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií v technickém odboru Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

služební místo rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice

8.10.2019 14:00   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Moravské Budějovice zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice

rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice

8.10.2019 13:57   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Moravské Budějovice zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice

rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice

8.10.2019 13:50   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Moravské Budějovice
vypisuje výběrové řízení na místo rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice
rada/odborný rada na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice

Rada / odborný rada v oddělení právním č. 1 na Katastrálním pracovišti Brno-město

8.10.2019 11:53   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-město
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení právním č. 1 na Katastrálním pracovišti Brno-město

Přerušení provozu Sbírky listin v úterý 15.10.2019 od 19:00 do cca 19:30

8.10.2019 11:20   Vážení uživatelé,
oznamujeme, že z provozních důvodů může dojít v úterý 15.10.2019 od 19:00 do cca 19:30 k nedostupnosti poskytování dokumentů ze Sbírky listin.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Výběrové řízení inspektor/ka - právník (ZKI v Praze - obor služby 55.)

8.10.2019 9:24   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze zveřejnil novou aktualitu: Vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Inspektor/ka - právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.)

inspektor/ka – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.)

8.10.2019 9:23   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze
vypisuje výběrové řízení na místo
inspektor/ka – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.)

rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Svi

7.10.2019 16:12   Katastrální úřad pro Pardubický kraj - Katastrální pracoviště Svitavy
vypisuje výběrové řízení na místo rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Svitavy
rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Svitavy

osobní automobil VW Golf Plus 5A5 4828

7.10.2019 15:00  
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

osobní automobil VW Golf Plus 5A5 4828

Odborný referent v oddělení obnovy a revize KN na Katastrálním pracovišti Brno-venkov

7.10.2019 10:31   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-venkov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení obnovy a revize KN na Katastrálním pracovišti Brno-venkov

Odborný referent v oddělení právním č. 2 na Katastrálním pracovišti Brno-město

7.10.2019 10:22   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Brno-město
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení právním č. 2 na Katastrálním pracovišti Brno-město

20191004-VŘ Analytik/analytička-projektant/ka

4.10.2019 14:28   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička-projektant/ka.

Analytik/analytička - projektant/projektantka

4.10.2019 14:18   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Analytik/analytička - projektant/projektantka

Změna úředních hodin podatelny od 1.1.2020

4.10.2019 11:14   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník Změna úředních hodin podatelny od 1.1.2020 Od 1.1.2020 se mění úřední hodiny podatelny Katastrálního pracoviště Rakovník a to:
Pondělí a středa 8-17 hodin
Úterý, čtvrtek a pátek 8-10:30 11:30-14 hodin

Uzavření KP Písek dne 8.10.2019 od 10 hodin

4.10.2019 10:02   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o uzavření KP Písek dne 8.10.2019 od 10 hodin

Uzavření KP Písek dne 8.10.2019 od 10 hodin

4.10.2019 10:02   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o uzavření KP Písek dne 8.10.2019 od 10 hodin"

Uzavření KP Písek dne 8.10.2019 od 10 hodin

4.10.2019 10:02   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Písek zveřejnil novou aktualitu: V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o uzavření KP Písek dne 8.10.2019 od 10 hodin"

20191004-Seznam zeměměřických inženýrů

4.10.2019 9:40   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

Odborný referent – vedení katastrální mapy v oddělení aktualizace KN

2.10.2019 15:15   Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Vsetín
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent – vedení katastrální mapy v oddělení aktualizace KN

Rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501

2.10.2019 13:22   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Tachov
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501

Přerušení provozu DP a WSDP v sobotu 5.10.2019 od 8:00 až do cca 18:00.

1.10.2019 10:31   Vážení uživatelé,
oznamujeme, že v sobotu 5.10.2019 od 8:00 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu předpokládáme v cca 18:00 hodin.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace KN č. 2 na Katastrálním pracovišti Znojmo

30.9.2019 13:16   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Znojmo
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace KN č. 2 na Katastrálním pracovišti Znojmo

Odborný referent v oddělení právních vztahů

30.9.2019 10:50   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení právních vztahů

Vrchní referent/rada v oddělení aktualizace KN č. 2 na Katastrálním pracovišti Znojmo

30.9.2019 10:33   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Znojmo
nabízí služební místo
Vrchní referent/rada v oddělení aktualizace KN č. 2 na Katastrálním pracovišti Znojmo

Geodet

30.9.2019 8:56   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Geodet

VŘ KPOL kontrola

30.9.2019 7:39   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Olomouc zveřejnil novou aktualitu: OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu, Katastrální pracoviště Olomouc

VŘ KPOL

30.9.2019 7:07   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Olomouc zveřejnil novou aktualitu: OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu, Katastrální pracoviště Olomouc

20190927-VŘ - ředitel VÚGT

27.9.2019 13:52   Český úřad zeměměřický a katastrální
zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

20190927-VŘ - ředitel VÚGT

27.9.2019 13:52   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 83 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit