info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

ISSS

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

            

HSI HSI

zdroje zpráv:

Nové ceny produktů Bentley

22.3.2017 14:00   Od 1. dubna 2017 se zvyšují ceny licencí a v platnost vstupuje nový ceník produktů Bentley.

ProGIS Mobile - rozšíření řady ProGIS o mobilního klienta pro pracovníky Pražské energetiky, a.s.

21.3.2017 12:00   ProGIS Mobile je unikátní řešení, které pracuje s daty PRE s využitím Esri technologií. Uživatelům nabízí možnost zjišťovat informace o distribuční síti přímo v terénu.

Seminář Pozemkové úpravy XXII.

21.3.2017 8:40   Společnost HSI, člen skupiny Unicorn, si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Pozemkové úpravy XXI., který se bude konat dne 6. dubna 2017 v Třebíči. HSI zde vystoupí s přednáškou na téma POZEM v roce 2017. 

Nová verze softwaru AMI 8 pro správu majetku a facility management

15.3.2017 13:00   Systém AMI lze nyní komfortně používat na mobilním zařízení a to díky responsivnímu designu aplikace.

Pozvánka na konferenci Geoinformatics

8.3.2017 14:30   Zveme Vás na konferenci Unicorn College Open s názvem Geoinformatics. Konference se bude konat v pátek 21. dubna 2017 na Pražské konzervatoři.

Řízení a správa projektové dokumentace s Bentley ProjectWise

16.2.2017 13:30   Zpracování a řízení projektové dokumentace včetně moderních možností on-line komunikace mezi investorem a dodavateli.

Společnost HSI platinovým partnerem Bentley Systems

7.2.2017 13:30   Společnost HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn, dosáhla nejvyšší možné kategorie partnerského programu společnosti Bentley Systems a stala se jejím platinovým partnerem. Potvrzuje tak své přední postavení na trhu s moderními a prověřenými GIS a CAD technologiemi.

Společnost HSI je platinovým partnerem Bentley Systems

7.2.2017 13:30   Společnost HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn, dosáhla nejvyšší možné kategorie partnerského programu společnosti Bentley Systems a stala se jejím platinovým partnerem. Potvrzuje tak své přední postavení na trhu s moderními a prověřenými GIS a CAD technologiemi.

Aktivity na projektu CETIN

3.2.2017 16:00   Pro společnost CETIN realizujeme dvě zajímavé úlohy. První úloha má dopad na efektivní poskytování datových služeb po metalické síti. Druhá úloha G2 je čistě automatická a má za úkol pro zadaný definiční bod říci, zda na něm lze zřídit službu.

Společnost Pražská teplárenská implementuje nový GIS

30.1.2017 16:00   Pražská teplárenská a.s. se po delším zvažování rozhodla pro implementaci nového GISu založeného na platformě Esri. Roli implementačního partnera obhájila na základě výběrového řízení společnost HSI, člen skupiny Unicorn.

Rozšíření systému Provozní stav sítě tratí SŽDC o nové moduly

16.1.2017 16:00   Úspěšně jsme zrealizovali projekt, který vede ke zvýšení bezpečnosti provozu na železniční trati. 

Rozšíření systému Provozní stav sítě tratí SŽDC o nové moduly

16.1.2017 16:00   Úspěšně jsme zrealizovali projekt, který vede ke zvýšení bezpečnosti provozu na trati. Řešení napomáhá ke splnění norem kladených na provozovatele železničních tratí.

Školení 1. pololetí 2017

14.12.2016 8:00   Podrobný rozpis školení na 1. pololetí 2017.

Prezentovali jsme na semináři Bentley OpenRoads

13.12.2016 14:20   Téměř 70 účastníků z firem z oblasti stavebnictví, inženýringu a infrastruktury si vyslechlo devět prezentací zaměřených na produktovou řadu Bentley CONNECT.

Zpracování dat pro PRE ve formátu XFM

8.12.2016 15:00   Připravte se na změny při předávání dat společnosti PREdistribuce, a. s. v novém datovém formátu XFMv2.

Zahájení spolupráce se společností JEDNOTA České Budějovice

29.11.2016 17:00   Začátkem listopadu byla zahájena implementace systému AMI pro správu majetku a facility management.

Seminář Bentley OpenRoads

25.11.2016 12:00   Projektování liniových staveb i řízení projektové dokumentace

Nasazení Bentley Geo Web Publisheru pro společnosti skupiny UNIPETROL

22.11.2016 12:00   Skupina Unipetrol se na základě rostoucích potřeb na publikaci a aktualizaci dat GIS v prostředí intranetu rozhodla pro řešení, které bude umožňovat efektivní publikaci a jednoduchou správu geografických dat pro všechny areály svých společností. Rozhodla se tedy posílit svůj informační systém AMI pro správu majetku a podpůrné služby o nový mapový server. Pro implementaci byla vybrána na základě analýzy dostupných produktů na trhu technologie společnosti Bentley Systems, konkrétně produkt Geo Web Publisher.

Upgrade systému AMI na Jihočeské Univerzitě

14.11.2016 14:45   Díky přechodu na technologii Bentley s využitím mapového opensource řešení GeoServer se zlepší práce s pasportizací v systému AMI.

Software pro zpracování technické dokumentace liniových staveb pro dodavatele Slovak Telekom

9.11.2016 8:00   Vytváření, kresba a kontrolní funkce konfigurované dle požadavků směrnice T-326 Slovak Telekom, a.s.

Software AMI pro správu majetku a podporu facility managementu

8.11.2016 12:00   Volba dobrého facility management systému s jasným přehledem o stavu objektů a areálů, je rozhodnutí, které Vás může posunout o velký krok dopředu a zefektivnit řadu souvisejících činností s běžnou agendou vedoucího správy budov. Proto by ve Vašem užším výběru neměl chybět komplexní software AMI pro správu majetku a podporu facility managementu.

Představení vítězů a finalistů soutěže IT projekt roku 2015

27.10.2016 13:40   V krásném prostředí Nostického paláce na Malé straně se mezi finalisty prezentovala společnost HSI s projektem Automatizace procesu KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav).

Navigace v budovách VŠCHT

25.10.2016 14:00   Studenti i návštěvníci VŠCHT mohou nově využívat navigaci po budovách školy. Vyhledávaná místnost se jim zobrazí na názorné mapce v mobilním zařízení.

Proběhl seminář o využití softwarového řešení při správě majetku na vysokých školách

20.10.2016 14:00   Dne 18. října 2016 proběhl v Průhonicích seminář Správa majetku na vysokých školách s pomocí softwarového řešení. Přinášíme Vám možnost stáhnout si prezentace, které na semináři zazněly.

Mimořádná cenová nabídka na software Bentley a HSI

10.10.2016 14:50   Speciální sleva až 35 % na balíček softwaru pro zpracování geografických dat.

Evidence optické infrastruktury v praxi

7.10.2016 10:00   Sdělovací sítě patří mezi klíčovou technickou infrastrukturu, prostřednictvím které jsou zprostředkovávány informatické služby nezbytné pro zajištění provozu rozvodné energetické soustavy, podpůrných služeb a poskytování služeb zákazníkům.

HSI nově spolupracuje s VSE-D na rozvoji GISu

4.10.2016 10:00   Mezi hlavní oblasti budoucího rozvoje GISu bude patřit zjednodušení uživatelského rozhraní a práce se systémem, optimalizace odezev a orientace na rozvoj funkcionality lehkého a následně i mobilního klienta. 

Řešení pro vyhodnocování chybovosti odevzdávaných dat VFP na Státním pozemkovém úřadu

3.10.2016 10:00   Na konci května 2016 firma HSI nasadila na Státním pozemkovém úřadu řešení, pomocí kterého se každá přejímka dat VFP provedená referentem na pobočce Státního pozemkového úřadu zaeviduje v centrálním úložišti.

Software pro přehledné informace o zabezpečení prostor a havarijním plánování

22.9.2016 10:00   Na současném trhu v ČR není mnoho softwarů, které poskytují systémovou podporu v oblasti bezpečnosti objektů. Dobře navržené softwarové řešení bezpečnosti objektů se soustřeďuje na podporu krizového řízení a zajištění kontrol opakovaných revizí bezpečnostních prvků v dané budově či areálu. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků.

Co přinášejí nové verze aplikačních softwarů HSI

20.9.2016 10:00   Nové verze programů ProGEO, HSI Tools a EnPRO uvolnilo HSI v polovině června 2016. Zákazníci vlastnící platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) obdrželi upgrade softwaru zdarma.

Software pro zpracování geografických dat pro dodavatele ČEZ Distribuce

14.9.2016 15:00   Vytváření kresby a kontrolní funkce konfigurované dle požadavků metodiky ČEZ DSO ME 0139.

Ing. Ivan Machala, MBA …více přemýšlet a rozptýlit datový smog

14.9.2016 10:00   V naší pravidelné rubrice představujeme tentokrát pana Ing. Ivana Machalu, MBA, ředitele úseku Kompetenční centrum Distribuce ve společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Sleva na software Bentley výměnou za AutoCAD

12.9.2016 13:00   Vyměňte AutoCAD za Bentley Map a získejte slevu až 35% na nákup licence Bentley.

Seminář - Správa majetku na vysokých školách s pomocí softwarového řešení

30.8.2016 9:45   Přijďte se inspirovat a vyslechnout si zkušenosti z oblasti správy majetku na vysokých školách!

Seminář - Správa majetku na vysokých školách s pomocí softwarového řešení

30.8.2016 9:45   Přijďte se 18. října inspirovat a vyslechnout si zkušenosti z oblasti správy majetku na vysokých školách!

Software pro správu majetku a podporu facility managementu

16.8.2016 10:00   Volba dobrého facility management systému s jasným přehledem o stavu objektů a areálů, je rozhodnutí, které Vás může posunout o velký krok dopředu a zefektivnit řadu souvisejících činností s běžnou agendou vedoucího správy budov.

Slovak Telekom bude implementovat modul VEST Vytyčování

12.8.2016 9:00   Nový modul umožní náběr všech požadavků na vytýčení sítí přes webový portál VEST.

Nasazení POZEM+ Management View na Státním pozemkovém úřadu

29.7.2016 8:40   Společnost HSI implementovala na Státním pozemkovém úřadu řešení pro vyhodnocování chybovosti odevzdávaných dat VFP.

Informační systém pro příjem a zpracování žádostí o vyjádření k sítím a GIS ve společnosti ČD – Telematika a.s.

20.7.2016 10:00   Společnost ČD - Telematika a.s. úspěšně implementovala informační systém VEST pro podporu agendy vyjadřování k existenci sítí, čímž snížila náklady na vyjádření až o 50 %. Nasadila systém GIS na platformě řešení HSI a technologie Bentley. Došlo ke konsolidaci dat o poloze telekomunikačních sítí ČD-T a SŽDC a ke sjednocení postupů v technické dokumentaci sítě.

Automatizace vyjadřování k sítím a nový GIS na ČD-Telematice

4.7.2016 8:00   Společnost HSI dokončila implementaci informačního systému pro automatizaci vyjadřování k sítím a systém GIS ve společnosti ČD-Telematika.

Vypsány termíny školení na 2. pololetí

29.6.2016 9:00   Vyberte si z aktuální nabídky kurzů HSI pro druhé pololetí. Nabízíme školení aplikačního softwaru HSI.

Systém AMI pro řízení údržby budov

28.6.2016 10:00   V dnešní době je jednou z možností, jak inovovat procesy údržby v budovách, porozhlédnutí se po systémovém řešení, které by ve svém jádru sjednotilo veškeré administrativní úkony vedoucích pracovníků údržby. Těmito úkony je myšleno například vedení různých excelovských souborů, plánování činností údržby, předávání informací pomocí sešitů údržby a mnoho podobných forem uchovávání informací s větším výskytem zanášených chyb.

Proběhlo uvolnění nových verzí aplikačních softwarů HSI

27.6.2016 15:00   Během měsíce června HSI uvolnila nové verze programů ProGEO, HSI Tools, EnPRO a POZEM. 

Školení 2. pololetí 2016

27.6.2016 9:00   Podrobný rozpis školení na 2. pololetí 2016.

Prezentace ze semináře ČEZ 15. 6. 2016

20.6.2016 13:10   Dne 15. června 2016 proběhl v Praze seminář ČEZ. Přinášíme Vám možnost stáhnout si prezentace, které na semináři zazněly.

Seminář CACIO fórum 2016

8.6.2016 8:00   Zveme vás na tradiční seminář pořádaný v rámci CACIO fóra - letos na téma „Jak dobře investovat do IT v oblasti GISu“.

Seminář CACIO fórum 2016

8.6.2016 8:00   Zveme vás na tradiční seminář CACIO fórum - letos na téma „Jak dobře investovat do IT v oblasti GISu“.

HSI opět získala mezinárodní ocenění D&B Top Rating

23.5.2016 13:12   Stejně jako v předchozích letech jsme i letos splnili podmínky a kritéria k získání mezinárodního ratingového ocenění D&B Top Rating.

Správa projektové dokumentace s Bentley ProjectWise

18.5.2016 11:00   Bentley ProjectWise je softwarový nástroj, který tvoří ucelené informační prostředí pro řízení a  správu dokumentace a pracovních procesů s ní spjatých. Je vhodný jak pro správu jednoho lokálního týmu s několika členy, tak i pro geograficky rozdělené pracovní skupiny čítající několik desítek, nebo i stovek projektantů.

Nová verze POZEM v přípravě

18.5.2016 8:00   Seznamte s nejvýznamnějšími změnami, které vám přinesou nové verze POZEM 16 a POZEM+ 16!

Přehledné informace o zabezpečení prostor a havarijním plánování

12.5.2016 14:00   Vylepšete svůj přehled o bezpečnostních prvcích v budovách nebo celém areálu vaší firmy.

Konference Dni Facility Managementu dne 25. 5. 2016

12.5.2016 7:00   Společnost HSI si vás dovoluje pozvat na konferenci Dni Facility Managementu 2016, který se bude konat dne 25. května 2016 v Bratislavě na Slovensku. HSI zde vystoupí s přednáškou na téma „Jak úspěšně implementovat SW pro podporu FM“.

Seminář ČEZ 2016

11.5.2016 16:35   Zveme všechny dodavatele polečnosti ČEZ Distribuce, a. s. na seminář.

Kontrola dat VFP s POZEM+

5.5.2016 14:00   Používejte stejný nástroj pro kontrolu dat VFP jako referenti na SPÚ.

Nepropásněte slevu na software Bentley a HSI

2.5.2016 8:00   Speciální sleva až 25 % na balíček softwaru pro zpracování geografických dat.

Pozvánka na seminář ČEZ

21.4.2016 14:44   Zveme Vás na seminář, jehož hlavním tématem bude nová revize metodiky ČEZ DSO_ME_0139r10.

Vypsáno nové školení na ProGEO

20.4.2016 13:00   Do nabídky školení byl zařazen zcela nový dvoudenní kurz „ProGEO v15 pro ČEZ RDF (zaměřeno na PD)“.

Vypsáno nové školení na ProGEO

20.4.2016 13:00   Do nabídky školení byl zařazen zcela nový dvoudenní kurz „ProGEO v15 pro ČEZ Distribuce RDF (zaměřeno na PD)“.

Seminář Pozemkové úpravy XXI.

14.4.2016 17:03   Společnost HSI si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Pozemkové úpravy XXI., který se bude konat dne 14. dubna 2016 v Třebíči. HSI zde vystoupí s přednáškou na téma POZEM a POZEM+ v roce 2016.

Software pro zpracování geografických dat pro dodavatele SŽDC

12.4.2016 12:00   Vytváření, kresba a kontrolní funkce konfigurované dle požadavků směrnice SŽDC.

HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems

4.4.2016 12:03   Unicorn Systems a.s., renomovaná evropská společnost poskytující největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií, koupila 100% podíl společnosti HSI, spol. s r. o. 

Ing. Aleš Seitz …mám rád svou práci a dobrou partu přátel

4.4.2016 10:00   V naší pravidelné rubrice osobnost z oboru bychom tentokrát rádi představili pana Ing. Aleše Seitze, předsedu představenstva a generálního ředitele Teplárny Strakonice, a.s. A pokud bychom se ho zeptali, jaké záliby ho provází celým jeho životem, jistě by odpověděl .... , ale nepředbíhejme a odpověď hledejme v následujícím rozhovoru.   

Seminář Pozemkové úpravy XXI. dne 14. 4. 2016

30.3.2016 17:03   Společnost HSI si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Pozemkové úpravy XXI., který se bude konat dne 14. dubna 2016 v Třebíči. HSI zde vystoupí s přednáškou na téma POZEM a POZEM+ v roce 2016.

Ing. Václav Novák …hudba a geoinformatika mě baví

28.3.2016 10:00   V naší pravidelné rubrice osobnost z oboru bychom rádi představili pana Ing. Václava Nováka, vedoucího odboru podpůrných služeb ve společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o.
 

Ojetí kolejnic pro SŽDC

25.3.2016 10:00   V souvislosti se zkvalitněním kontrol železničních dopravních cest byla pro SŽDC do stávajícího systému PSST-SMV úspěšně realizována nová úloha „Ojetí kolejnic“. Ta umožňuje ukládat velké objemy dat, týkajících se podrobných informací o stavu jednotlivých kolejnic na trati.

Společnost HSI oceněna v soutěži IT projekt roku 2015

23.3.2016 15:00   HSI se stala finalistou soutěže o nejlepší IT projekt roku 2015 s projektem Automatizace procesu KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav). Soutěž pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO.HSI se stala finalistou soutěže o nejlepší IT projekt roku 2015 s projektem Automatizace procesu KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav). Soutěž pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO.

Společnost HSI oceněna v soutěži IT projekt roku 2015

23.3.2016 15:00   HSI se stala finalistou soutěže o nejlepší IT projekt roku 2015 s projektem Automatizace procesu KoPÚ (Komplexních pozemkových úprav). Soutěž pořádá Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO.

Prozkoumejte velkoformátové tiskárny HP při dnech otevřených dveří HSI

23.3.2016 11:56   Přijďte a nezávazně si vyzkoušejte velkoformátové tiskárny HP DesignJet  v časech, kdy se Vám to hodí.

Mobilní řešení v Teplárně Strakonice, a. s.

21.3.2016 10:00   V minulém roce HSI úspěšně dokončilo implementaci mobilního řešení, které podporuje provádění revizních činností a odečtů dat v terénu a zvyšuje tak efektivitu práce jak kmenových zaměstnanců teplárny, tak dodavatelských firem. 

Nebojte se RDF

17.3.2016 10:00   Společnost ČEZ Distribuce, a. s. v roce 2015 zahájila produktivní provoz rozšířeného Geoportálu s podporou zpracování dat projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu RDF. Současně je od 3.2.2015 účinná revize metodiky DSO_ME_0139_r09 Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS s formální změnou DSO_ME_0139_r09_z1 vydanou 15.7.2015. 

Implementace projektu „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb“ ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

15.3.2016 10:00   Společnost ČEZ Distribuce, a. s. zahájila v loňském roce prostřednictvím Geoportálu poskytování nových služeb pro odbornou veřejnost – především pro projektanty a dodavatele staveb. Automatizovala procesy poskytování podkladů pro zpracování a zpětné převzetí a kontroly jak projektové dokumentace, tak i dokumentace skutečného provedení staveb. Dochází tak k dalšímu urychlení zpracování dokumentace a to přispívá k rychlejšímu připojení zákazníků k distribuční síti. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na adrese: https://geoportal.cezdistribuce.cz.

Nasazení Bentley Geo Web Publisheru v Unipetrolu

14.3.2016 6:00   HSI implementovala ve společnosti Unipetrol Bentley Geo Web Publisher pro snadnou tvorbu a provozování webových aplikací GIS.

Zprovoznění automatické aktualizace Registru Přenosové Sítě ve společnosti CETIN

10.3.2016 10:00   Že firma HSI zajišťuje ve společnosti CETIN systém pro správu geografických dat, většina pozorných čtenářů časopisu HSI News patrně již ví. Co však vědět nemusí je to, že grafická data jsou jen jednou z částí celého informačního portfolia společnosti CETIN. 
 

Zprovoznění automatické aktualizace Registru Přenosové Sítě ve společnosti CETIN

10.3.2016 9:32   Že firma HSI zajišťuje ve společnosti CETIN systém pro správu geografických dat, většina pozorných čtenářů tohoto časopisu patrně již ví. Co však vědět nemusí je to, že grafická data jsou jen jednou z částí celého informačního portfolia společnosti CETIN. 
 

Aktuální číslo časopisu HSI NEWS právě vyšlo

7.3.2016 17:01   Představujeme Vám 36. vydání našeho firemního bulletinu. Přečtete si o projektu „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb“ ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. i o inovativním modulu údržba určeném pro výrobní prostředí.

HSI prezentovala na odborném semináři Facility management

1.3.2016 11:50   Představili jsme modulární software AMI pro komplexní správu majetku a podporu Facility managementu.

Řízení údržby ve výrobním prostředí automobilového průmyslu

24.2.2016 11:07   Okamžitý přehled o stavu zařízení a jejich opravách. Optimalizace nákladů na údržbu zařízení.

Odborný seminář Facility management

18.2.2016 17:35   Pozvánka na odborný seminář „Facility management – cizí slovo nebo běžná praxe“

Odborníci na PL/SQL pracují v HSI

10.2.2016 15:15   Gratulujeme Karlovi Přechovi, který se v soutěži PL/SQL Challenge za rok 2015 umístil na krásném 6. místě.

Odborníci na PL/SQL pracují ve společnosti HSI

10.2.2016 15:15   Gratulujeme Karlovi Přechovi, který se v soutěži PL/SQL Challenge za rok 2015 umístil na krásném 6. místě.

Odborníci na PL/SQL pracují ve společnosti HSI

10.2.2016 15:15   Gratulujeme Karlovi Přechovi, který se v soutěži PL/SQL Challenge za rok 2015 umístil na krásném 6. místě.

Software pro zpracování geografických dat pro dodavatele RWE

2.2.2016 14:00   Vytváření kresby a kontrolní funkce konfigurované dle požadavků směrnice RWE.

Termíny školení na 1. pololetí 2016 vypsány

15.1.2016 13:30   Začněte nový rok s kurzy HSI. Nabízíme školení produktů HSI a Bentley.

Data katastru nemovitostí, která opravdu potřebujete

18.12.2015 11:20   Poskytujeme komplexní službu zajištění dat katastru nemovitostí

Jaké byly výsledky auditu systému řízení společnosti

16.12.2015 8:30   Proběhla úspěšná recertifikace HSI dle standardu ISO 27001:2013.

Jaké byly výsledky auditu systému řízení společnosti

16.12.2015 8:30   Proběhla úspěšná recertifikace HSI dle standardu ISO 27001:2013.

Migrace databází Oracle je pro specialisty z HSI hračka

14.12.2015 10:00   Během listopadu 2015 proběhla ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. migrace databází Oracle na novou verzi 12c Enterprise Edition.

Migrace databází Oracle je pro specialisty z HSI hračka

14.12.2015 10:00   Během listopadu 2015 proběhla ve společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. migrace databází Oracle na novou verzi 12c Enterprise Edition.

Školení 1. pololetí 2016

14.12.2015 7:00   Podrobný rozpis školení na 1. pololetí 2016.

Školení 1. pololetí 2016

14.12.2015 7:00   Podrobný rozpis školení na 1. pololetí 2016.

Proškolili jsme pracovníky pozemkových úřadů na produkty Bentley

11.12.2015 11:00   Společnost HSI uskutečnila komplexní školení pracovníků poboček krajských pozemkových úřadů na software Bentley Map PowerView.

Proškolili jsme pracovníky pozemkových úřadů na produkty Bentley

11.12.2015 11:00   Společnost HSI realizovala komplexní školení pracovníků poboček krajských pozemkových úřadů na software Bentley Map PowerView.

Jak používat modul AMI údržba už vědí i pracovníci údržby na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

10.12.2015 8:00   Společnost HSI realizovala školení na práci se systémem AMI údržba na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Nové vedení společnosti HSI spol. s r. o.

7.12.2015 14:29   Společnost HSI, spol. s r. o. představila nové vedení firmy. Jednatelem a ředitelem HSI byl ustanoven Ing. Miroslav Kaňka.

Mikulášská nadílka na produkty Bentley

1.12.2015 5:00   Pořiďte si novou licenci softwaru Bentley Map PowerView kombinaci s produkty HSI a ušetřete až 30% z pořizovací ceny.

HSI přednášela na konferenci GIS ESRI

16.11.2015 11:31   Přednáška na téma Automatizované zpracování dokumentace staveb v podání zástupců HSI a ČEZ distribuce zazněla 4. 11. na konferenci GIS ESRI v ČR. Pokud jste nebyli u toho, čtěte dále.

HSI přednášela na konferenci GIS Esri v ČR

16.11.2015 11:31   Přednáška na téma Automatizované zpracování dokumentace staveb v podání zástupců HSI a ČEZ distribuce zazněla 4. 11. na konferenci GIS Esri v ČR. Pokud jste nebyli u toho, čtěte dále.

Zemřel ředitel a jednatel společnosti Ing. Ladislav Bečvařík

26.10.2015 15:18   S velkým zármutkem oznamujeme, že v pondělí ráno 26. 10. 2015 zemřel ředitel a jednatel naší společnosti Ing. Ladislav Bečvařík.

HSI partnerem akce „Představení vítězných projektů soutěže IT projekt roku“

21.10.2015 17:48   Společnost HSI byla partnerem akce „Představení vítězných projektů 12. ročníku soutěže IT projekt roku", která proběhla v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 15. 10. 2015.

AKCE – ZDARMA roční softwarová podpora produktů Bentley a HSI

8.10.2015 11:28   Pravidelné aktualizace, síťový provoz, konzultace, slevy na školení – to vše získáte v rámci služby SELECT a RSP na jeden rok zdarma.

Prezentace ze semináře Aplikační software HSI a první zkušenosti s RDF

6.10.2015 10:24   Dne 1. října 2015 proběhl v Praze seminář na téma Aplikační software HSI a první zkušenosti s RDF. Přinášíme Vám možnost stáhnout si prezentace, které na semináři zazněly.

VÍTÁME VÁS NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI HSI

22.9.2015 19:10   Vážení zákazníci a návštěvníci webových stránek, jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na našem zcela novém webu. Nový web je jednodušší, přehlednější a přizpůsobí se jakékoli velikosti obrazovky. Vychutnejte si nové webové stránky HSI!

Vítáme Vás na nových webových stránkách společnosti HSI

22.9.2015 9:15   Vážení zákazníci a návštěvníci webových stránek, jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na našem zcela novém webu. Nový web je jednodušší, přehlednější a přizpůsobí se jakékoli velikosti obrazovky. Vychutnejte si nové webové stránky HSI!

AKCE - CROSSGRADE Z POWERDRAFT NA BENTLEY MAP ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK

7.9.2015 19:10   Využijte exkluzivní nabídku a pořiďte si Bentley Map PowerView nebo Bentley Map SA

AKCE - Crossgrade z PowerDraft na Bentley Map za výhodných podmínek

7.9.2015 16:41   Využijte exkluzivní nabídku a pořiďte si Bentley Map PowerView nebo Bentley Map SA

Geoportál ČEZ byl úspěšně spuštěn

6.8.2015 16:14   Společnost ČEZdistribuce, a.s. spustila nový Geoportál pro přejímku dat v novém formátu RDF. Veškerý software společnosti HSI pro zpracování a předávání dat (ProGEO, EnPRO) je na nový formát dat zcela připraven!

GEOPORTÁL ČEZ BYL ÚSPĚŠNĚ SPUŠTĚN

6.8.2015 9:10   Společnost ČEZdistribuce, a.s. spustila nový Geoportál pro přejímku dat v novém formátu RDF. Veškerý software společnosti HSI pro zpracování a předávání dat (ProGEO, EnPRO) je na nový formát dat zcela připraven!

HSI News číslo 35

17.7.2015 13:25  
Jaro 2015
Stáhnout

Školení 2. pololetí 2015

1.7.2015 16:40  
Podrobný rozpis školení na 2. pololetí 2015.

Jednotná evidence nemovitostí skupiny PRE

25.6.2015 10:00  
Stavba, budova, pozemek, parcela… KN, RN, GIS, SAP (AM, FI, PS, DMS)… smlouva, nájem, pronájem k nemovitostem… co všechno je v terminologii PRE nemovitost? Jaké smlouvy evidovat? Jaké podnikové procesy mají nějakou (a jakou) souvislost s nemovitostmi?… Toto všechno a ještě mnoho dalšího bylo předmětem analýzy začátkem roku 2014 a nyní, po měsících intenzivní práce vývojářů, týmu HSI a projektového týmu PRE, dalo vzniknout novému systému evidence „JEN".

PRÁVĚ VYŠLO NEJNOVĚJŠÍ ČÍSLO ČASOPISU HSI NEWS

25.5.2015 16:10   Představujeme Vám 35. vydání našeho firemního bulletinu. Hlavním tématem aktuálního čísla je řešení Jednotná evidence nemovitostí skupiny PRE.

ZÁZNAM Z WEBINÁŘE BENTLEY MAP V8I

30.4.2015 7:10   Dne 15. 4. 2015 proběhl webinář, na téma Bentley Map V8i. Jako obchodní partneři společnosti Bentley Systems Vám přinášíme záznam webináře.

Pořiďte si novou licenci ProGEO a získejte rozšířenou softwarovou podporu na 1 rok zdarma.

6.10.2014 16:53   Společnost HSI přichází s neopakovatelnou nabídkou. Pořízením nové licence aplikačního software ProGEO získáte roční rozšířenou softwarovou podporu zcela zdarma. A jaké výhody přináší program rozšířené softwarové podpory? nové verze bez platby za...(více)

Bylo vydáno podzimní číslo časopisu HSI News

26.9.2014 16:52   Ve 34. čísle firemního bulletinu informujeme nejenom naše klienty, ale i všechny fanoušky oboru GIS o dění a projektech v naší společnosti. Na stránkách stávajícího vydání najdete mnoho zajímavých příspěvků, za zmínku stojí např. Systém GDIS, který byl začátkem...(více)

Nabízíme školení produktů HSI a Bentley

10.9.2014 21:22   Společnost HSI vypsala nové termíny školení

Zveme Vás na seminář Využití produktů HSI v praxi, 25. 9. 2014

8.9.2014 21:20   Patříte mezi uživatele aplikačních software HSI a potřebujete poradit jak nejefektivněji data zpracovávat? Chcete maximálně využít potenciál aplikačních nadstaveb HSI nad SW platformou Bentley Systems? Uvítáte tipy a triky, které Vám ušetří spoustu času a energie? Pak je seminář Využití produktů HSI v praxi právě pro Vás! Účastníci semináře budou seznámeni nejen s konkrétními příklady užití aplikačních software, ale i s možností výhodného nákup...

Bentley LEARNing konference za jedinečných podmínek

5.9.2014 21:19   Nejen pro partnery, ale hlavně pro uživatelé Bentley produktů připravila společnost Bentley Systems speciální setkání „LEARNing Conference“, která se bude konat v Německu ve městě Mainz ve dnech 6. – 9. října 2014.

Nové příznivější ceny aplikačních software HSI

3.9.2014 21:18   S novým školním rokem přicházejí i nové příznivější ceny aplikačních software HSI.
1 | 2 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit