info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GIS Ostrava

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Plzeňský kraj Plzeňský kraj

zdroje zpráv:

Aktualizace dat ÚAP poskytovatelů České radiokomunikace a Český báňský úřad

11.2.2019 11:10   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat ve správě poskytovatele České radiokomunikace a.s. Dále bylo provedeno doplnění dat poskytovatele Český báňský úřad - zrušení dobývacího prostoru Rabí.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele CETIN a AOPK ČR

5.2.2019 8:50   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a aktualizace dat maloplošných chráněných území a památných stromů od poskytovatele AOPK ČR.

Dotační titul určený obcím pro mapování a tvorbu dat DTM

25.1.2019 13:05   Plzeňský kraj na svých stránkách uveřejnil informace o novém dotačním titulu pro podporu datového fondu technické mapy, který je určen pro obce a jeho hlavním účelem je podpora mapování povrchové situace a inženýrských sítí. Více o titulu – zde.

Aktualizace katastrálních map

24.1.2019 12:05   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 15. 12. 2018. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele ČEZ Distribuce, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

17.1.2019 15:05   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a Telco Pro Services, a.s. Data jsou s platností k 2. 1. 2019.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele ÚHUL

17.1.2019 15:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat ve správě poskytovatele Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Chybná data v ÚAP od poskytovatele ÚHUL

17.1.2019 15:00   Dle informací ÚHUL byla jimi poskytovaná data do ÚAP v rámci všech jejich aktualizačních balíčků v posledním čtvrtletí roku 2018 polohově chybná až o 13 metrů vůči skutečnému stavu. Dnešním dnem byla tato data od poskytovatele ÚHUL zcela smazána a v datech ÚAP nahrazena aktuálními.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele České radiokomunikace

9.1.2019 12:10   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat ve správě poskytovatele České radiokomunikace a.s..

Chybná data v ÚAP od poskytovatele České radiokomunikace

9.1.2019 12:00   Dle informací společnosti České radiokomunikace a.s. byla jimi poskytovaná data do ÚAP v rámci všech jejich aktualizačních balíčků v posledním čtvrtletí roku 2018 polohově chybná až o 13 metrů vůči skutečnému stavu. Dnešním dnem byla tato data od poskytovatele České radiokomunikace zcela smazána a v datech ÚAP nahrazena aktuálními.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatelů MERO ČR, a.s. a Řízení letového provozu ČR, s.p.

22.11.2018 14:45   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat ve správě poskytovatele MERO ČR, a.s. a aktualizace dat od poskytovatele Řízení letového provozu ČR, s.p..

Aktualizace dat ÚAP o data Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

20.11.2018 14:15   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje o data Aktualizace č.2 ZÚR PK.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatelů České radiokomunikace a Vodafone

13.11.2018 13:45   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat ve správě poskytovatele České radiokomunikace a.s. a aktualizace dat od poskytovatele Vodafone Czech Republic a.s..

Aktualizace zonace IDP

6.11.2018 14:30   V seznamu mapových služeb oblasti doprava a silniční hospodářství byla v mapové službě Autobusové a železniční zastávky, zóny IDP aktualizována kresba zonace IDP.

Aktualizace mapy Válečné hroby a pietní místa

26.10.2018 9:25   Byl aktualizován tematický obsah mapy zobrazující Válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji. Data jsou s platností k 10/2018.

Aktualizace dat ÚAP

26.10.2018 9:20   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (Novosedelský potok) od poskytovatele Plzeňský kraj a aktualizace dat maloplošných chráněných území a památných stromů od poskytovatele AOPK ČR.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatelů České radiokomunikace a ÚHUL

17.10.2018 15:40   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat ve správě poskytovatele České radiokomunikace a.s. a aktualizace dat od poskytovatele Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele ČEZ Distribuce, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

16.10.2018 8:30   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a Telco Pro Services, a.s. Data jsou s platností k 1. 10. 2018.

Odstávka Modulu Zakázka DTM PK

10.10.2018 14:00   V souvislosti s upgrade datového skladu ÚMPS DTM PK bude provedena odstávka Modulu Zakázka DTM PK, která proběhne od čtvrtka 11. 10. 2018 cca od 6 hod do úterý 16. 10. 2018 cca 20 hod. Obnovení provozu Modulu Zakázka DTM PK proběhne nejpozději ve středu 17. 10. 2018. V průběhu odstávky nebudou dostupné služby a aplikace Modulu Zakázka DTM PK. Více..

Letecké snímky 2017

10.10.2018 13:50   Do všech relevantních mapových služeb byla doplněna ortofotomapa pořízená leteckým měřickým snímkováním v období květen-srpen roku 2017. Jedná se o data z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Data jsou dostupná například v mapové službě Letecké snímky 2017, 2015, 2013, 2011, 2008, 2005, 2002, 1998, 1947-62, která umožňuje zobrazení ortofotomap pořízených v různých letech včetně zobrazení přesných datumů snímkování.

Mapová služba Akce SÚSPK - vodorovné dopravní značení 2016-2017

3.10.2018 17:10   V seznamu mapových služeb oblasti doprava a silniční hospodářství byla aktualizována mapová služba Akce SÚS PK - vodorovné dopravní značení. Mapová služba byla doplněna o data roku 2017. Mapa je zpracovávána na základě podkladů od SÚSPK.

Aktualizace dat ÚAP

3.10.2018 16:55   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (Černý potok a Víska) od poskytovatele Plzeňský kraj a aktualizace dat silniční sítě od poskytovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR včetně vygenerování orientačního vymezení ochranných pásem silnic I., II. a III. třídy mimo zastavěné území.

Poskytování mapových služeb přes protokol HTTPS

26.9.2018 11:10   Mapové služby (REST rozhraní, WMS i WMTS) publikované Plzeňským krajem jsou nyní poskytovány i pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS. Více v kapitole Webové mapové služby

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele NET4GAS, s.r.o.

21.9.2018 15:20   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele NET4GAS, s.r.o. Data jsou s platností k 27. 7. 2018.

Upgrade aplikace UtilityReport

12.9.2018 10:35   V termínu 7.-10.9. proběhl upgrade aplikace UtilityReport. Zásadními úpravami aplikace určené pro generování žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jsou: video návod, změna designu, ověřování adres i IČ vůči centrálním registrům, nové mapové okno, zabezpečení dat v souladu s GDPR.

Odstávka aplikace UtilityReport

7.9.2018 16:15   Z důvodu plánovaného upgradu bude nejdéle do pondělí 10.09.2018 23:59 hod. probíhat odstávka webové aplikace pro vyjadřování k existenci sítí UtilityReport. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Aktualizace katastrálních map

6.8.2018 15:20   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 7. 2018. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele ČEZ Distribuce, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

27.7.2018 11:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a Telco Pro Services, a.s. Data jsou s platností k 9. 7. 2018.

Doplnění územně plánovacích dokumentací

19.7.2018 16:00   Nově bylo uveřejněno dalších 42 územně plánovacích dokumentací. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující dokumentace: ÚP Brnířov, ÚP Budětice, ÚP obce Česká Kubice, ÚP sídelního útvaru Ejpovice, ÚP Hněvnice, Horšovský Týn Územní studie U Obory, ÚP obce Hrádek (okr. KT), ÚP sídelního útvaru Hrádek (okr. RO), ÚS Hracholusky, ÚP sídelního útvaru Chlum (okr. PJ), ÚP sídelního útvaru Chlumy, ÚP Chodská Lhota, ÚP Kamenný Újezd, ÚS Kašperské Hory, ÚP obce Kšice, ÚP Lesná, ÚP Lestkov, ÚP obce Loučim, ÚS Meclov K Otovu, ÚP Město Touškov, ÚP sídelního útvaru Modrava, ÚP sídelního útvaru Mohelnice, ÚP sídelního útvaru Nekvasovy, ÚP obce Nezamyslice, ÚP obce Olbramov, ÚP Ošelín, Spálené Poříčí ÚP sídelního útvaru Hořehledy, ÚP sídelního útvaru Spálené Poříčí, Staňkov ÚS Obytná zóna Pod Čermenským lesem, ÚS Obytné zóny Stříbro BI-2 Pod Vinicí, ÚS Obytná zóna Studánka, ÚP sídelního útvaru Třebčice, ÚP Třemešné, Úlice ÚS Obytná zóna Hracholusky na parc. 160/3 a 160/4, Úněšov ÚS Číhaná - lokality A3,A7,A11 dle ÚP, ÚP obce Vlčtejn, ÚP obce Záchlumí, ÚP sídelního útvaru Zdemyslice, ÚS Zruč-Senec - lokality Z6,Z7,Z8,Z17.

Doplnění územně plánovacích dokumentací

17.7.2018 12:00   Nově bylo uveřejněno dalších 27 změn územně plánovacích dokumentací. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující změnové dokumentace: Změna č.2/II územního plánu sídelního útvaru Běšiny, Změna č.3 ÚP Černošín, Změna č.1 ÚP Draženov, Změna č.1 ÚP obce Erpužice, Změna č.1A ÚP města Horažďovice, Změna č.1 ÚPO Hrádek (okr. KT), Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Kašperské Hory, Změna č.1 ÚP Kolinec, Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně, Změna č.1 ÚP Kostelec, Změny č.1,3,5 územního plánu sídelního útvaru Modrava, Změna č.5 ÚP města Nepomuk, Změna č.1 ÚP Planá, Změna č.3 ÚP Prádlo, Změny č.1,3 ÚP obce Soběšice, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Spálené Poříčí, Změny č.1,2 územního plánu sídelního útvaru Spáňov, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Srní, Změna č.1 ÚP Stříbro, Změna č.1 ÚP Studánka, Změna č.2 ÚP Vejprnice, Změna č.2 ÚP obce Vlčtejn, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Zdemyslice.

Doplnění změn územně plánovacích dokumentací

17.7.2018 12:00   Nově bylo uveřejněno dalších 27 změn územně plánovacích dokumentací. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující změnové dokumentace: Změna č.2/II územního plánu sídelního útvaru Běšiny, Změna č.3 ÚP Černošín, Změna č.1 ÚP Draženov, Změna č.1 ÚP obce Erpužice, Změna č.1A ÚP města Horažďovice, Změna č.1 ÚPO Hrádek (okr. KT), Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Kašperské Hory, Změna č.1 ÚP Kolinec, Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně, Změna č.1 ÚP Kostelec, Změny č.1,3,5 územního plánu sídelního útvaru Modrava, Změna č.5 ÚP města Nepomuk, Změna č.1 ÚP Planá, Změna č.3 ÚP Prádlo, Změny č.1,3 ÚP obce Soběšice, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Spálené Poříčí, Změny č.1,2 územního plánu sídelního útvaru Spáňov, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Srní, Změna č.1 ÚP Stříbro, Změna č.1 ÚP Studánka, Změna č.2 ÚP Vejprnice, Změna č.2 ÚP obce Vlčtejn, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Zdemyslice.

Doplnění územně plánovacích dokumentací

17.7.2018 10:00   Nově bylo uveřejněno 27 dalších změn územně plánovacích dokumentací. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující změnové dokumentace: Změna č.2/II územního plánu sídelního útvaru Běšiny, Změna č.3 ÚP Černošín, Změna č.1 ÚP Draženov, Změna č.1 ÚP obce Erpužice, Změna č.1A ÚP města Horažďovice, Změna č.1 ÚPO Hrádek (okr. KT), Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Kašperské Hory, Změna č.1 ÚP Kolinec, Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Konstantinovy Lázně, Změna č.1 ÚP Kostelec, Změny č.1,3,5 územního plánu sídelního útvaru Modrava, Změna č.5 ÚP města Nepomuk, Změna č.1 ÚP Planá, Změna č.3 ÚP Prádlo, Změny č.1,3 ÚP obce Soběšice, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Spálené Poříčí, Změny č.1,2 územního plánu sídelního útvaru Spáňov, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Srní, Změna č.1 ÚP Stříbro, Změna č.1 ÚP Studánka, Změna č.2 ÚP Vejprnice, Změna č.2 ÚP obce Vlčtejn, Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Zdemyslice

Aktualizace přehledu stavu pozemkových úprav

13.6.2018 14:09   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí byla aktualizována mapová služba Přehled stavu komplexních a jednoduchých pozemkových úprav. Mapová služba zobrazuje barevně odlišená katastrální území dle úrovně provedení pozemkových úprav - plánované, rozpracované, ukončené. Mapa je zpracovávána na základě podkladů od Pozemkového úřadu jedenkrát ročně. Poslední aktualizace k 13. 6. 2018.

Aktualizace přehledu stavu pozemkových úprav

13.6.2018 14:01   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí byla aktualizována mapová služba Přehled stavu komplexních a jednoduchých pozemkových úprav. Mapová služba zobrazuje barevně odlišená katastrální území dle úrovně provedení pozemkových úprav - plánované, rozpracované, ukončené. Mapa je zpracovávána na základě podkladů od Pozemkového úřadu jedenkrát ročně. Poslední aktualizace k 13. 6. 2017.

Aktualizace katastrálních map

14.5.2018 14:50   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 4. 2018. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele ČEVAK a.s.

10.5.2018 13:40   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat od poskytovatele ČEVAK a.s..

Rozvoj DMVS Plzeňského kraje 2016+

10.5.2018 13:20   Plzeňský kraj zahájil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+. Více informací je k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje.

Zobrazení budov a parcel v majetku Plzeňského kraje

26.4.2018 16:20   Do seznamu mapových služeb oblasti Ostatní mapové služby byla doplněna interaktivní mapová služba zobrazující Budovy a parcely ve vlastnictví Plzeňského kraje. Data jsou aktualizována čtvrtletně.

V seznamu mapových služeb obla

24.4.2018 15:50   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství byla do mapové služby Stav povrchu silnic II. a III. třídy doplněna data z měření v roce 2017. Data měřila společnost VARS BRNO a.s.

Stav povrchu silnic II. a III. třídy v r. 2017

24.4.2018 15:50   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství byla do mapové služby Stav povrchu silnic II. a III. třídy doplněna data z měření v roce 2017. Data měřila společnost VARS BRNO a.s.

Výpadek aktualizace dokumentace ÚPD z evidence iLAS

19.4.2018 14:30   Z důvodu závady v poskytování služeb iLAS Ústavem územního rozvoje (ÚÚR) není garantována aktuálnost popisných dat územně plánovacích dokumentací. Zobrazuje se stav k 3.4.2018. Na odstranění závady se pracuje. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

Výpadek aktualizace evidence ÚPD z evidence iLAS

19.4.2018 14:30   Z důvodu závady v poskytování služeb iLAS Ústavem územního rozvoje (ÚÚR) není garantována aktuálnost popisných dat územně plánovacích dokumentací. Zobrazuje se stav k 3.4.2018. Na odstranění závady se pracuje. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

Výpadek v zobrazování evidence z databáze iKAS

19.4.2018 14:20   Z důvodu nefunkčnosti služeb iKAS Ústavu územního rozvoje (ÚÚR) nejsou momentálně dostupná data o krajských územně plánovacích dokumentacích (zásady územního rozvoje, územní studie, apod.). Na odstranění závady se pracuje. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

Výpadek evidence územních plánů

6.4.2018 9:00   Omluvte prosím dočasnou nefunkčnost evidence zobrazující územní plány včetně příloh ÚPD. Aplikace je napojena na službu serveru iLAS, který se bohužel upravuje. Na odstranění závady se pracuje. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené problémy.

Aktualizace kresby ochranných pásem vodních zdrojů

29.3.2018 15:30   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat ochranných pásem vodních zdrojů od poskytovatele Plzeňský kraj. Zároveň byl aktualizován tematický obsah interaktivní mapy zobrazující Ochranná pásma vodních zdrojů v Plzeňském kraji. Data jsou s platností k 1.2.2018.

V datech územně analytických p

16.3.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 2. 1. 2018.

Aktualizace průběhu turistických tras a cyklotras

16.3.2018 12:00   Byl aktualizován tematický obsah interaktivní mapy zobrazující Turistické trasy a cyklotrasy v Plzeňském kraji. Data jsou s platností k 11/2017.

Aktualizace dat ÚAP od poskytovatele ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ ICT Services, a.s.

16.3.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 2. 1. 2018.

V datech územně analytických p

15.2.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace vrstvy BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka od poskytovatele Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.. Data jsou s platností k 31. 1. 2018.

V datech územně analytických p

15.2.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace vrstvy BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) od poskytovatele Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.. Data jsou s platností k 31. 1. 2018.

V datech územně analytických p

2.2.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o železniční síti od poskytovatele Správa železniční dopravní cesty. Jedná se o aktualizaci stavu dat k 15. 12. 2017.

V datech územně analytických p

2.2.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o železniční síti od poskytovatele Správa železniční dopravní cesty (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D418). Jedná se o aktualizaci stavu dat k 15. 12. 2017.

V datech územně analytických p

19.1.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Data jsou s platností k 1. 1. 2018.

V datech územně analytických p

19.1.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D12). Data jsou s platností k 1. 1. 2018.

V datech územně analytických p

18.1.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele GasNet, s.r.o. Data jsou s platností k 1. 1. 2018.

V datech územně analytických p

18.1.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 1. 1. 2018.

V datech územně analytických p

15.1.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D1). Dne 5.2.2018 byla následně provedena další aktualizace vrstvy památných stromů

V sekci Mapy » Ostatní mapové

15.1.2018 12:00   V sekci Mapy » Ostatní mapové služby (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/ostatni-mapove-sluzby/) byl uveřejněn odkaz na webovou aplikaci s výsledky voleb prezidenta republiky (https://www.tmapy.cz/mapa-prezidentske-volby-2018). Výsledky jsou zobrazovány na úrovni volebních okrsků. Aplikaci provozuje z dat Českého statistického úřadu společnost T-MAPY spol. s r.o. (https://www.tmapy.cz)

V datech územně analytických p

15.1.2018 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Dne 5.2.2018 byla následně provedena další aktualizace vrstvy památných stromů

V sekci Mapy » Ostatní mapové

15.1.2018 12:00   V sekci Mapy » Ostatní mapové služby byl uveřejněn odkaz na webovou aplikaci s výsledky voleb prezidenta republiky. Výsledky jsou zobrazovány na úrovni volebních okrsků. Aplikaci provozuje z dat Českého statistického úřadu společnost T-MAPY spol. s r.o.

Nově bylo uveřejněno 30 dalšíc

10.1.2018 12:00   Nově bylo uveřejněno 30 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Územní plány Benešovice , Biřkov, Bušovice, Částkov, Číhaň, Dolany (ORP Klatovy), Cheznovice, Chlumčany, Jarov (ORP Blovice), Klenová, Kokašice, Kramolín, Kunějovice, Louňová, Lužany, Myslív, Netunice, Nezvěstice, Nýřany, Plánice, Plasy, Příchovice, Skašov, Staré Sedliště, Sytno, Týniště, Úlice, Únějovice a územní plány sídelních útvarů Třebčice a Vrčeň.

Nově bylo uveřejněno 30 dalšíc

10.1.2018 12:00   Nově bylo uveřejněno 30 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Územní plány Benešovice , Biřkov, Bušovice, Částkov, Číhaň, Dolany (ORP Klatovy), Cheznovice, Chlumčany, Jarov (ORP Blovice), Klenová, Kokašice, Kramolín, Kunějovice, Louňová, Lužany, Myslív, Netunice, Nezvěstice, Nýřany, Plánice, Plasy, Příchovice, Skašov, Staré Sedliště, Sytno, Týniště, Úlice, Únějovice a územní plány sídelních útvarů Třebčice a Vrčeň.

Plzeňský kraj na svých stránká

21.12.2017 12:00   Plzeňský kraj na svých stránkách uveřejnil informace o novém dotačním titulu pro podporu datového fondu technické mapy, který je určen pro obce a jeho hlavním účelem je podpora mapování povrchové situace a inženýrských sítí. Více o titulu – zde (http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/558/).

Plzeňský kraj na svých stránká

21.12.2017 12:00   Plzeňský kraj na svých stránkách uveřejnil informace o novém dotačním titulu pro podporu datového fondu technické mapy, který je určen pro obce a jeho hlavním účelem je podpora mapování povrchové situace a inženýrských sítí. Více o titulu – zde.

Omezení provozu během vánočníc

19.12.2017 12:00   Omezení provozu během vánočních svátků - Od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 budou omezeny služby vydávání, kontrol a akceptace Zakázek Digitální technické mapy. U žádostí o výdej a kontrolu dat doručených v této době může dojít k prodloužení lhůt při zpracování požadavků. Počítejte, prosím, s tímto omezením. V případě urgentních požadavků kontaktujte správce datového skladu na mobilní tel. 728 447 795 (viz kontakty (http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/kontakty)).

Omezení provozu během vánočníc

19.12.2017 12:00   Omezení provozu během vánočních svátků - Od 27. do 29. 12. 2017 budou omezeny služby vydávání, kontrol a akceptace Zakázek Digitální technické mapy. U žádostí o výdej a kontrolu dat doručených v této době může dojít k prodloužení lhůt při zpracování požadavků. Počítejte, prosím, s tímto omezením. V případě urgentních požadavků kontaktujte správce datového skladu na mobilní tel. 728 447 795 (viz kontakty).

Omezení provozu během vánočníc

19.12.2017 12:00   Omezení provozu během vánočních svátků - Od 27. do 29. 12. 2017 budou omezeny služby vydávání, kontrol a akceptace Zakázek Digitální technické mapy. U žádostí o výdej a kontrolu dat doručených v této době může dojít k prodloužení lhůt při zpracování požadavků. Počítejte, prosím, s tímto omezením. V případě urgentních požadavků kontaktujte správce datového skladu na mobilní tel. 728 447 795 (viz kontakty (http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/kontakty)).

Byl aktualizován vzhled, funkč

12.12.2017 12:00   Byl aktualizován vzhled, funkčnost a tematický obsah mapy zobrazující Zařízení sociálních služeb v Plzeňském kraji. V mapě si lze libovolně zobrazovat různé typy a druhy zařízení sociálních služeb. Mapa zobrazuje i obce, v nichž jsou poskytovány pečovatelské služby.

Byl aktualizován vzhled, funkč

12.12.2017 12:00   Byl aktualizován vzhled, funkčnost a tematický obsah mapy zobrazující Zařízení sociálních služeb v Plzeňském kraji (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/socialni_sluzby). V mapě si lze libovolně zobrazovat různé typy a druhy zařízení sociálních služeb. Mapa zobrazuje i obce, v nichž jsou poskytovány pečovatelské služby.

Nově bylo uveřejněno 52 dalšíc

15.11.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 52 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici dokumentace zejména z území obce s rozšířenou působností Domažlice.

Nově bylo uveřejněno 52 dalšíc

15.11.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 52 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici dokumentace zejména z území obce s rozšířenou působností Domažlice.

Nově bylo uveřejněno 60 dalšíc

7.11.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 60 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici dokumentace zejména z území obce s rozšířenou působností Rokycany.

Od pátku 10. 11. 2017 15:00 do

7.11.2017 12:00   Od pátku 10. 11. 2017 15:00 do pondělí 13. 11. 2017 cca 6:00 bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

Nově bylo uveřejněno 60 dalšíc

7.11.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 60 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici dokumentace zejména z území obce s rozšířenou působností Rokycany.

Byl aktualizován tematický obs

2.11.2017 12:00   Byl aktualizován tematický obsah mapy zobrazující Velkochovy drůbeže, skotu a vepřů (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/velkochovy). Data jsou s platností k říjnu 2017.

Byl aktualizován tematický obs

2.11.2017 12:00   Byl aktualizován tematický obsah mapy zobrazující Velkochovy drůbeže, skotu a vepřů. Data jsou s platností k říjnu 2017.

Byl aktualizován tematický obs

1.11.2017 12:00   Byl aktualizován tematický obsah mapy zobrazující Válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/valecne_hroby). Data jsou s platností k 10/2017.

Výsledky voleb do Poslanecké s

1.11.2017 12:00   Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 v mapě (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fapp.seerns.cz%2Fpublic%2Fopen%2Fnlink%2F%3Fu%3D50e719de-be08-11e2-8558-002590a1e88e%26c%3Dd0ce46af-cf65-11e2-b328-002590a1e732%26l%3D5c3c42f6-bf0a-11e7-ae1a-06d7625d9f3d%26sid%3D51943b30abaa43f0826dd47b0f807095). Mapa umožňuje zobrazení vysledků za kraje, okresy, obce a jednotlivé volební okrsky.

Výsledky voleb do Poslanecké s

1.11.2017 12:00   Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 v mapě. Mapa umožňuje zobrazení vysledků za kraje, okresy, obce a jednotlivé volební okrsky.

Byl aktualizován tematický obs

1.11.2017 12:00   Byl aktualizován tematický obsah mapy zobrazující Válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji. Data jsou s platností k 10/2017.

V mapové službě Letecké snímky

25.10.2017 12:00   V mapové službě Letecké snímky vybraných obcí 2014/2015 v rozlišení 5 cm (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ortofoto2013) jsou nově doplněni letecké snímky obcí: Bezdružice, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Manětín, Nečtiny a Žihle pořízené během roku 2015 v rozlišení 5cm/px. Snímky jsou pořizovány v rámci projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/) a jsou pořizovány a poskytovány společností GEOREAL spol. s r.o. (http://www.georeal.cz/).

V mapové službě Letecké snímky

25.10.2017 12:00   V mapové službě Letecké snímky vybraných obcí 2014/2015 v rozlišení 5 cm jsou nově doplněni letecké snímky obcí: Bezdružice, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Manětín, Nečtiny a Žihle pořízené během roku 2015 v rozlišení 5cm/px. Snímky jsou pořizovány v rámci projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje a jsou pořizovány a poskytovány společností GEOREAL spol. s r.o..

V datech územně analytických p

25.10.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 1. 10. 2017.

V datech územně analytických p

25.10.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 1. 10. 2017.

Ve všech mapových službách byl

25.10.2017 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 10. 2017. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/).

Ve všech mapových službách byl

25.10.2017 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 10. 2017. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde.

V seznamu mapových služeb obla

19.10.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství byly do interaktivní mapy Stavební akce na silnicích PK doplněny (z dat dodaných SÚS PK) Stavební akce 2018 realizované z rozpočtu PK nebo SFDI.

V seznamu mapových služeb obla

19.10.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byly do interaktivní mapy Stavební akce na silnicích PK (http://tinyurl.com/qcozxw6) doplněny (z dat dodaných SÚS PK) Stavební akce 2018 realizované z rozpočtu PK nebo SFDI.

V sekci Územní plánování - Plz

11.10.2017 12:00   V sekci Územní plánování - Plzeňský kraj - Územně analytické podklady je k dispozici 4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017, kterou dne 11.9.2017 projednalo svým usnesením č. 342/17 Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

V sekci Územní plánování - Plz

11.10.2017 12:00   V sekci Územní plánování - Plzeňský kraj - Územně analytické podklady je k dispozici 4. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2017 (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uap-pk-2017/), kterou dne 11.9.2017 projednalo svým usnesením č. 342/17 Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Nově bylo uveřejněno 53 dalšíc

26.9.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 53 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Územní plány Líšná, Litohlavy, Ošelín Příkosice, Svojšín, Biřkov, Jarov (ORP Blovice), Klenová, Kokašice, Louňová, Územní plán Mezholezy (ORP Horšovský Týn), Myslív, Plzeň, Sušice, Svéradice, Sytno, Týniště, Úlice, Únějovice, Velečín, Vrhaveč, Všehrdy, Zbůch a změny: Změna č. 1 ÚP Brod nad Tichou, Změna č. 1 ÚP Halže, Změna č. 1 územního plánu Mirošov, Změna č. 8 ÚPN SÚ Mýto, Rokycany Změna č. 01/2005 bod e), Změna č. 1 ÚP Tachov Běšiny změna č. 3, Horšovský Týn Změna č. 15, Změna č. 4 ÚPN-SÚ Libkov, Měčín Změna č. 2, Změna č.1 ÚP Petrovice u Sušice (67986696/1), Přehýšov Změna č.2, Příšov Územní studie lokality 3a, Změna č. 1 ÚP Řenče, změna č. 1 ÚPO Úherce, Územní plán Vochov - Změna č. 1, Územní plán Vrhaveč změna č.2, Zavlekov Územní plán krajinného celku Hnačovský rybník - změna č.1, Změna č. 1 Zbůch a Změna č.1 ÚP Zhoř. Formou mapových služeb jsou pak nově uveřejněny dokumentace: Územní plán Bezvěrov - Změna č. 1, Hromnice Změna č. 2, Tlučná Změna č. 4 a Žihle Změna č. 1.

Nově bylo uveřejněno 53 dalšíc

26.9.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 53 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Územní plány Líšná, Litohlavy, Ošelín Příkosice, Svojšín, Biřkov, Jarov (ORP Blovice), Klenová, Kokašice, Louňová, Územní plán Mezholezy (ORP Horšovský Týn), Myslív, Plzeň, Sušice, Svéradice, Sytno, Týniště, Úlice, Únějovice, Velečín, Vrhaveč, Všehrdy, Zbůch a změny: Změna č. 1 ÚP Brod nad Tichou, Změna č. 1 ÚP Halže, Změna č. 1 územního plánu Mirošov, Změna č. 8 ÚPN SÚ Mýto, Rokycany Změna č. 01/2005 bod e), Změna č. 1 ÚP Tachov Běšiny změna č. 3, Horšovský Týn Změna č. 15, Změna č. 4 ÚPN-SÚ Libkov, Měčín Změna č. 2, Změna č.1 ÚP Petrovice u Sušice (67986696/1), Přehýšov Změna č.2, Příšov Územní studie lokality 3a, Změna č. 1 ÚP Řenče, změna č. 1 ÚPO Úherce, Územní plán Vochov - Změna č. 1, Územní plán Vrhaveč změna č.2, Zavlekov Územní plán krajinného celku Hnačovský rybník - změna č.1, Změna č. 1 Zbůch a Změna č.1 ÚP Zhoř. Formou mapových služeb jsou pak nově uveřejněny dokumentace: Územní plán Bezvěrov - Změna č. 1, Hromnice Změna č. 2, Tlučná Změna č. 4 a Žihle Změna č. 1.

V datech územně analytických p

22.9.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (Bradava – ORP Blovice (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw2%2Fost%2Feva%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D92)) od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147).

V datech územně analytických p

22.9.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (Bradava – ORP Blovice) od poskytovatele Plzeňský kraj.

Výdej dat je již funkční. V ob

11.9.2017 12:00   Výdej dat je již funkční. V období 11. - 15. 9. budou postupně doplněny všechny výdejní sady.

V seznamu mapových služeb obla

11.9.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Územně analytické podklady ORP (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady-orp/) byla aktualizována Základní výkresy územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uap_orp_vykresy) a Souhrnná dlaždicová mapová služba zobrazující všechny jevy ÚAP ORP. (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uap_orp_vse_cache)

15.8.2017 12:00  

Ve všech mapových službách byl

28.7.2017 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 7. 2017. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/).

Ve všech mapových službách byl

28.7.2017 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 7. 2017. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde.

V datech územně analytických p

26.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a nově Telco Pro Services, a. s. na místo ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 7. 7. 2017. Dále bylo provedeno zapracování dat ÚSES od poskytovatelů Správa chráněné krajinné oblasti Brdy a Správa chráněné krajinné oblasti Český lesna jejich území. Dále bylo provedeno doplnění dat poskytovatele Český báňský úřad - dobývací prostor Těškov II.

V datech územně analytických p

26.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele GasNet, s.r.o. Data jsou s platností k 7. 7. 2017.

V datech územně analytických p

26.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 7. 7. 2017.

V datech územně analytických p

26.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a nově Telco Pro Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D939) na místo ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 7. 7. 2017. Dále bylo provedeno zapracování dat ÚSES od poskytovatelů Správa chráněné krajinné oblasti Brdy (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D940) a Správa chráněné krajinné oblasti Český les (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D543)na jejich území. Dále bylo provedeno doplnění dat poskytovatele Český báňský úřad (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D530) - dobývací prostor Těškov II.

V datech územně analytických p

18.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (Kornatický potok – ORP Plzeň, Rokycany a Blovice (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw2%2Fost%2Feva%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D91)) od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147).

V datech územně analytických p

18.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (Kornatický potok – ORP Plzeň, Rokycany a Blovice) od poskytovatele Plzeňský kraj.

V datech územně analytických p

7.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D12). Data jsou s platností k 7. 7. 2017.

V datech územně analytických p

7.7.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Data jsou s platností k 7. 7. 2017.

Od 31. 8. do 7. 9. 2017 bude p

7.7.2017 12:00   Od 31. 8. do 7. 9. 2017 bude provedena úplná odstávka Výdeje dat. V tuto dobu nebude možné vytvořit žádnou žádost o výdej dat prostřednictvím výdejního modulu. V případě neodkladné žádosti o data, nás kontaktujte pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře v zápatí této stránky. Děkujeme za pochopení.

Od 13. do 21. 7. 2017 bude pro

7.7.2017 12:00   Od 13. do 21. 7. 2017 bude provedena úplná odstávka Výdeje dat. V tuto dobu nebude možné vytvořit žádnou žádost o výdej dat prostřednictvím výdejního modulu. V případě neodkladné žádosti o data, nás kontaktujte pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře v zápatí této stránky. Děkujeme za pochopení.

Město Plzeň vydalo Obecně záva

30.6.2017 12:00   Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1. 9. 2017 (na základě usnesení č. 46 ZMP ze dne 22.6.2017 Úplný text vyhlášky je uveřejněn na stránce Právní předpisy statutárního města Plzně (https://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-uredni-deska/vlastni/dok_2/vid_43208/obecne-zavazna-vyhlaska-vydani-opatreni-obecne-povahy-c-2-2017-obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2017-43208.aspx)). Tím se město Plzeň připojilo ke 49 obcím Plzeňského kraje (stav k 28.6.2017), které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/). Více informací je k dispozici zde (https://mapy.plzen.eu/aktuality/vyhlaska-o-vedeni-digitalni-technicke-mapy.aspx).

Město Plzeň vydalo Obecně záva

30.6.2017 12:00   Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1. 9. 2017 (na základě usnesení č. 46 ZMP ze dne 22.6.2017 Úplný text vyhlášky je uveřejněn na stránce Právní předpisy statutárního města Plzně). Tím se město Plzeň připojilo ke 49 obcím Plzeňského kraje (stav k 28.6.2017), které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Více informací je k dispozici zde.

Město Plzeň vydalo Obecně záva

30.6.2017 12:00   Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1. 9. 2017 (na základě usnesení č. 46 ZMP ze dne 22.6.2017 Úplný text vyhlášky bude zveřejněn na stránce Právní předpisy statutárního města Plzně (https://vyhlasky.plzen.eu/)). Tím se město Plzeň připojilo ke 49 obcím Plzeňského kraje (stav k 28.6.2017), které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/). Více informací je k dispozici zde (https://mapy.plzen.eu/aktuality/vyhlaska-o-vedeni-digitalni-technicke-mapy.aspx).

Nově bylo uveřejněno 23 dalšíc

29.6.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 23 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Změna č. 1 ÚP Babylon; ÚP Čachrov Změna č. 2; ÚP Čečovice; ÚP Černovice; ÚP Červené Poříčí, Česká Kubice - Změny č. 3, 4 a 5; ÚP Domažlice; ÚP Draženov; ÚP Horšice; ÚP Kotovice; ÚP Křenovy; ÚP obce Kvášňovice; ÚP Lhůta; ÚP Luženičky; ÚP Pařezov; ÚP Mrákov Změna č. 2; ÚP Stráž (okr. Domažlice); ÚP Střelice; ÚP Stříbro; ÚP Vejprnice Změna č. 2 a ÚP Zahořany.

Nově bylo uveřejněno 23 dalšíc

29.6.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 23 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Změna č. 1 ÚP Babylon; ÚP Čachrov Změna č. 2; ÚP Čečovice; ÚP Černovice; ÚP Červené Poříčí, Česká Kubice - Změny č. 3, 4 a 5; ÚP Domažlice; ÚP Draženov; ÚP Horšice; ÚP Kotovice; ÚP Křenovy; ÚP obce Kvášňovice; ÚP Lhůta; ÚP Luženičky; ÚP Pařezov; ÚP Mrákov Změna č. 2; ÚP Stráž (okr. Domažlice); ÚP Střelice; ÚP Stříbro; ÚP Vejprnice Změna č. 2 a ÚP Zahořany.

V seznamu mapových služeb obla

27.6.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byl doplněn odkaz na výsledky Celostátního sčítání dopravy 2016 (http://scitani2016.rsd.cz/pages/methodics/default.aspx).

V seznamu mapových služeb obla

27.6.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství byl doplněn odkaz na výsledky Celostátního sčítání dopravy 2016.

Dne 18. 6. 2017 vešla v platno

21.6.2017 12:00   Dne 18. 6. 2017 vešla v platnost vyhláška o vedení technické mapy obce v obci Tlučná a dne 1. 7. 2017 vejde v platnost ve městě Horažďovice. Od tohoto data bude příslušný stavební úřad od stavebníků vyžadovat doložení potvrzení o předání změn, týkajících se obsahu technické mapy obce, do technické mapy obce. Průkazným dokladem o předání změn je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje" dané stavby. Více o Digitální technické mapě Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/).

Dne 18. 6. 2017 vešla v platno

21.6.2017 12:00   Dne 18. 6. 2017 vešla v platnost vyhláška o vedení technické mapy obce v obci Tlučná a dne 1. 7. 2017 vejde v platnost ve městě Horažďovice. Od tohoto data bude příslušný stavební úřad od stavebníků vyžadovat doložení potvrzení o předání změn, týkajících se obsahu technické mapy obce, do technické mapy obce. Průkazným dokladem o předání změn je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje" dané stavby. Více o Digitální technické mapě Plzeňského kraje.

V seznamu mapových služeb obla

14.6.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí byla doplněna nová mapa zobrazující Území s překročením imisního limitu. Jedná se o data ČHMÚ, která zobrazují oblasti s překročenými imisními limity dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Hodnocen je vždy ucelený kalendářní rok. Je možné si zobrazit údaje za roky 2015 až 2011 a měřené skupiny látek dle přílohy uvedeného zákona.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit