info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

ISSS

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

            

Plzeňský kraj Plzeňský kraj

zdroje zpráv:

V datech územně analytickýc

27.3.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území Úslavy a Myslívského potoka od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147).

V datech územně analytickýc

27.3.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat zařízení ve správě poskytovatele Český hydrometeorologický ústav (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D22) a ropovod a zařízení ve správě poskytovatele MERO ČR, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D102)

V datech územně analytickýc

23.3.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o vodovodech a kanalizací od poskytovatele Vodárna Plzeň a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D10973). Jedná se o aktualizaci stavu dat k lednu 2017. Data byla zároveň vložena i do Digitální technické mapy a Programu rozvoje vodovodu a kanalizací.

V datech územně analytickýc

23.3.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o vodovodech a kanalizací od poskytovatele Vodárna Plzeň a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D119). Jedná se o aktualizaci stavu dat k lednu 2017. Data byla zároveň vložena i do Digitální technické mapy a Programu rozvoje vodovodu a kanalizací.

Ve dnech 14. a 15. března 201

17.3.2017 12:00   Ve dnech 14. a 15. března 2017 proběhla v prostorách Techmania Science Center (http://techmania.cz/) Konference Digitální technické mapy, kterou pořádal Plzeňský kraj. Konference se účastnila více jak stovka zástupců krajů, měst, správců technické infrastruktury, firem a centrálních institucí. Prezentace a další informace jsou k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/konference-digitalni-technicke-mapy).

V pátek 10.3. od 14:00 h dojd

9.3.2017 12:00   V pátek 10.3. od 14:00 h dojde k dočasnému vypnutí mapových služeb Plzeňského kraje z důvodu revize elektroinstalace. Děkujeme za pochopení.

Dne 2. 3. 2017 proběhl semin

3.3.2017 12:00   Dne 2. 3. 2017 proběhl seminář, který ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí k tématům INSPIRE, Copernicus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Cílem seminářů organizovaných ve všech krajích ČR je především navázání spolupráce v uvedených oblastech a informování krajských pracovníků zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. Prezentace jsou k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/krajska-informacni-kampan-inspire-copernicus-ma21-a-hodnoceni-zp).

Nově jsou poskytovány webov

1.3.2017 12:00   Nově jsou poskytovány webové dlaždicové mapové služby WMTS, které splňují specifikaci OGC a je možné si je přidávat do GIS aplikací (např. ArcGIS for Desktop apod.). Seznam postupně zveřejňovaných WMTS služeb (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/webove-mapove-sluzby/)bude průběžně rozšiřován.

Nově jsou poskytovány webov

1.3.2017 12:00   Nově jsou poskytovány webové dlaždicové mapové služby WMTS, které splňují specifikaci OGC a je možné si je přidávat do GIS aplikací (např. ArcGIS for Desktop apod.). Seznam postupně zveřejňovaných WMTS služeb (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/webove-mapove-sluzby/) bude průběžně rozšiřován.

Dovolujeme si Vás pozvat na s

20.2.2017 12:00   Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí k tématům INSPIRE, Copernicus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Seminář proběhne dne 2. března 2017 v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni. Více informací je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pozvanka-na-seminar-cenia).

V seznamu mapových služeb ob

20.2.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapová služba Přehled stavu komplexních a jednoduchých pozemkových úprav (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/pozemkove_upravy). Mapová služba zobrazuje barevně odlišená katastrální území dle úrovně provedení pozemkových úprav - plánované, rozpracované, ukončené. Mapa je zpracovávána na základě podkladů od Pozemkového úřadu jedenkrát ročně. Poslední aktualizace k 15. 1. 2017.

Plzeňský kraj pokračuje v p

13.2.2017 12:00   Plzeňský kraj pokračuje v projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje. K 31. 12. 2016 uzavřelo již 59 měst a obcí v Plzeňském kraji smlouvu o spolupráci. Dále je v projektu zapojeno již 9 partnerů z řad správců technické infrastruktury. Další aktuální informace o stavu projektu jsou k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/plzensky-kraj-pokracuje-v-projektu-digitalni-mapy-verejne-spravy).

V seznamu mapových služeb ob

10.2.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byla publikováno nová mapová služba Akce SÚS PK - vodorovné dopravní značení 2016 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/suspk_vdz). Mapa zobrazuje silnice a komunikace, na nichž Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) v roce 2016 prováděla zákres (obnovu) vodorovného dopravního značení (VDZ). Po kliknutí na patřičný silniční úsek se vypíší podrobné údaje o zákresu VDZ. Podkladová data poskytla přímo SÚS PK.

V seznamu mapových služeb ob

8.2.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi//) byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2014 až 2017 (http://tinyurl.com/qcozxw6). Z dat dodaných SÚS PK byly doplněny vrstvy Stavebních akcí 2017 i 2014. Stavební akce roku 2017 budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

V datech územně analytickýc

7.2.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 31. 1. 2017.

V datech územně analytickýc

6.2.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o železniční síti od poskytovatele Správa železniční dopravní cesty (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D418). Jedná se o aktualizaci stavu dat k 15. 12. 2016.

V seznamu mapových služeb ob

31.1.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byla rozšířena mapová služba Dopravní nehodovost na silnicích v Plzeňském kraji (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dopravni_nehody) o údaje za rok 2016. Po kliknutí na patřičný silniční úsek se vypíší podrobné údaje o nehodovosti. Mapa byla vytvořena ve spolupráci s Policií ČR.

V seznamu mapových služeb ob

31.1.2017 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byla aktualizována mapa zobrazující plánované investice do silnic II. a III. třídy (tzv. Modrá kniha investičních záměrů) (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/suspk_projekty) dle podkladů Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Nově bylo uveřejněno 7 dal

30.1.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 7 dalších územně plánovacích dokumentací. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Územní plán Vranov, Změna č. 2 ÚPO Bezdružice, ÚP Dlažov změna č.1, Změna č.1 ÚP Horní Kozolupy, Územní plán Horní Kozolupy, Územní plán Cheznovice, Změna č. 1 Územního plánu obce Záchlumí.

Od pátku 27. 1. 2017 (od 14 h

27.1.2017 12:00   Od pátku 27. 1. 2017 (od 14 hodin) do pondělí 30. 1. 2017 (do cca. 6 hodiny) bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

Ve všech mapových službách

27.1.2017 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 1. 2017. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

V datech územně analytickýc

18.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 2. 1. 2017.

V datech územně analytickýc

18.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká geologická služba (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D6).

V datech územně analytickýc

18.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena částečná aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D1). Jedná se o aktualizaci jevů č. 27, 28, 31, 32 a 119e.

V datech územně analytickýc

16.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEPRO a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D11) Data jsou s platností k 19. 12. 2016.

V datech územně analytickýc

9.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele Air Telecom s.r.o., nástupce. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D933) Data jsou s platností k 9. 1. 2017.

V datech územně analytickýc

4.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 3. 1. 2017.

Nově bylo uveřejněno 21 dal

3.1.2017 12:00   Nově bylo uveřejněno 21 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou k dispozici následující dokumentace: Územní plán Hradec, Hradiště (okres Plzeň-jih), Mezholezy (dříve okres Domažlice), Mochtín, Mokrouše, Prostiboř, Trpísty, Vranov, Zhoř, Žákava, Ždírec, Změna č. 1 Územního plánu Letkov, Územní studie - Hradec – sever, Územní plán sídelních útvarů Chodská Lhota - změna č. 4, Kdyně – změna č. 7, Železná Ruda - změna č. 6 až 12, Rozvadov – změna č. 4, Regulační plán Průmyslová zóna Poběžovice, Regulační plán města Železná Ruda, Regulační plán města Železná Ruda, místní část Špičák – změny č. 1, 2 a 3.

V datech územně analytickýc

3.1.2017 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D12). Data jsou s platností k 2. 1. 2017.

Od pátku 6. 1. 2017 (od 15 ho

2.1.2017 12:00   Od pátku 6. 1. 2017 (od 15 hodin) do pondělí 9. 1. 2017 (do cca. 6 hodiny) bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

V sekci Územně analytické p

2.1.2017 12:00   V sekci Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady-orp/) jsou postupně uveřejňovány čtvrté úplné aktualizace jednotlivých územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Uveřejněny jsou již dokumentace ORP Blovice, Domažlice, Kralovice, Přeštice a Stříbro.

Od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017

20.12.2016 12:00   Od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 dojde k omezení služeb vydávání, kontrol a akceptace Zakázek DTM. U žádostí o výdej a kontrolu dat doručených v této době může dojít k prodloužení lhůt při zpracování požadavků. Počítejte, prosím, s tímto omezením. V případě urgentních požadavků kontaktujte správce datového skladu viz kontakty (http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/kontakty).

V seznamu mapových služeb ob

16.12.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byla rozšířena mapová služba Dopravní nehodovost na silnicích v Plzeňském kraji (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dopravni_nehody). Nově jsou doplněna data z let 2013, 2014 a 2015. Po kliknutí na patřičný silniční úsek se vypíší podrobné údaje o nehodovosti. Mapa byla vytvořena ve spolupráci s Policií ČR.

V datech územně analytickýc

15.12.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury (JEV 73A) od poskytovatele ČEPS, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D17) a kompletní aktualizace dat od poskytovatele České Radiokomunikace a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D13).

Od pátku 16. 12. 2016 (od 14

14.12.2016 12:00   Od pátku 16. 12. 2016 (od 14 hodin) do pondělí 19. 12. 2016 (do cca. 6 hodiny) bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

V seznamu mapových služeb ob

12.12.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byla rozšířena mapová služba Stavební akce na silnicích Plzeňského kraje v letech 2015 a 2016 (http://tinyurl.com/qcozxw6) o novou vrstvu stavební akce v roce 2015 z rozpočtu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj podpořil nasa

11.12.2016 12:00   Plzeňský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport (https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/), která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. Služba UtilityReport je pro žadatele rychlým a bezplatným řešením, jak podat žádost o vyjádření k existenci sítí správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.

Nově bylo uveřejněno 32 dal

5.12.2016 12:00   Nově bylo uveřejněno 32 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou například uveřejněny dokumentace těchto obcí: Blížejov, Blovice, Bolešiny, Bušovice (ÚS), Díly, Chudenice, Javor, Klášter, Územní studie Klášter - Z9 Pod Borkem, Kvíčovice, Nalžovské Hory, Nýrsko, Obytce, Poleň, Přeštice, Přívětice, Puclice, Radkovice, Trnová, Třemošná, Týnec, Vidice a Změna č. 8 Česká Kubice, Změna č. 3 Libkov, Líšťany - Právní stav po Změně č.1, Změna č. 4 Modrava, Změna č. 3 Osek, Změna č. 1 Pec, Změna č. 7 Pocinovice, Změna č. 1 Tlumačov, Změna č. 1 Újezd a Žihle - Právní stav po změně č.1.

V rámci mezinárodního Dne g

10.11.2016 12:00   V rámci mezinárodního Dne geografických informačních systémů (https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/den-gis), který letos připadá na 16. listopadu, je ve vstupních prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje k vidění malá výstava ukázek výstupů z Geografického informačního systému Plzeňského kraje. Výstava je přístupná do 23. listopadu 2016.

V rámci mezinárodního Dne g

10.11.2016 12:00   V rámci mezinárodního Dne geografických informačních systémů (https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/den-gis), který letos připadá na 16. listopadu, je ve vstupních prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje k vidění malá výstava ukázek výstupů z Geografického informačního systému Plzeňského kraje. Výstava je přístupná do 23. listopadu 2016. Plakáty jsou ke stažení k dispozici zde Ke stažení / Mapové kompozice a projekty / Den GIS - GIS DAY (https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/den-gis/).

Ve všech mapových službách

24.10.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 10. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

V datech územně analytickýc

21.10.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 3. 10. 2016.

Od pátku 21. 10. 2016 (od 14

19.10.2016 12:00   Od pátku 21. 10. 2016 (od 14 hodin) do pondělí 24. 10. 2016 (do cca. 6 hodiny) bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

V datech územně analytickýc

19.10.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o lesích od poskytovatele Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D7).

V datech územně analytickýc

19.10.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena částečná aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D1). Jedná se o aktualizaci jevů č. 27, 28, 31, 32 a 119.

Ve spolupráci s městem Nýř

17.10.2016 12:00   Ve spolupráci s městem Nýřany bylo provedeno doplnění uveřejnění územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/).

Plzeňský kraj uzavřel smlou

13.10.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu se společností Hrdlička spol. s r. o. a podpořil nasazení služby e-UtilityReport (http://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport/), která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. Služba bude k dispozici koncem roku.

V seznamu mapových služeb ob

10.10.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Ostatní mapové služby (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/ostatni-mapove-sluzby/) byl aktualizován obsah mapy zobrazující Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje dle obcí v letech 2000 - 2016 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/volby_kraje/). Jsou doplněny výsledky voleb konané ve dnech 6.10. – 7.10.2016. Mapa je k dispozici i ke stažení (http://geoportal.plzensky-kraj.czgs/data/uploads/ke_stazeni/a0_volby_kraje_2016_celkova.pdf).

V seznamu mapových služeb ob

10.10.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Ostatní mapové služby (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/ostatni-mapove-sluzby/) byl aktualizován obsah mapy zobrazující Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje dle obcí v letech 2000 - 2016 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/volby_kraje/). Jsou doplněny výsledky voleb konané ve dnech 6.10. – 7.10.2016. Mapa je k dispozici i ke stažení (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/a0_volby_kraje_2016_celkova.pdf).

V seznamu mapových služeb ob

10.10.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Ostatní mapové služby (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/ostatni-mapove-sluzby/) byl aktualizován obsah mapy zobrazující Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje dle obcí v letech 2000 - 2016 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/volby_kraje/). Jsou doplněny výsledky voleb konané ve dnech 6.10. – 7.10.2016. Mapa je k dispozici i ke stažení (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/a0_volby_kraje_2016_celkova.pdf). Mapa za celou Českou republiku je k dispozici zde (https://interaktivni.rozhlas.cz/krajske-volby-v-okrscich/).

Plzeňský kraj uzavřel nové

5.10.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel nové smluvní vztahy k projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/) s městy Bělá nad Radbuzou, Stříbro a Sušice. Po nabytí účinnosti vyhlášek o vedení technických map těchto měst budou informace uveřejněny formou novinek. Přehled uzavřených partnerských smluv v mapě je k dispozici zde (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm_smlouvy_obce).

V seznamu mapových služeb ob

21.9.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Územně analytické podklady ORP (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady-orp/) byla aktualizována Základní výkresy územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uap_orp_vykresy) a Souhrnná dlaždicová mapová služba zobrazující všechny jevy ÚAP ORP (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uap_orp_vse_cache).

Od pátku 23. 9. 2016 (od 14 h

21.9.2016 12:00   Od pátku 23. 9. 2016 (od 14 hodin) do pondělí 26. 9. 2016 (do cca. 6 hodiny) bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

Nově bylo uveřejněno dalš

13.9.2016 12:00   Nově bylo uveřejněno dalších 29 územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou například uveřejněny dokumentace těchto obcí: Bezvěrov, Borovy, Dešenice, Dobřany, Drahkov, Holýšov, Horažďovice, Kbel, Kostelec, Krašovice, Losiná, Meclov, Měčín, Milavče, Nezbavětice, Sirá, Stod, Štichov, Švihov, Tojice, Úboč, Únětice, Vochov, Všepadly, Všeruby (ORP Domažlice) a Žinkovy. Mapové služby jsou provozovány i jako Web Map Service (WMS).

V datech územně analytickýc

7.9.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele RWE GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 7. 9. 2016.

V datech územně analytickýc

5.9.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (vodní tok Merklínka) od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147).

V sekci Doprava a silniční h

24.8.2016 12:00   V sekci Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi/) byl aktualizován a doplněn obsah mapové služby Stav povrchu silnic II. a III. třídy (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/silnice_stav_povrchu). Byla doplněna data z měření v letech 2010 až 2015. V období 2010-2012 data zaměřila společnost PavEx Consulting, s.r.o. V letech 2013-2015 data zaměřily společnosti GEODIS Brno, spol. s r.o. a CONSULTEST s.r.o.

V sekci Směrnice a metodiky (

19.8.2016 12:00   V sekci Směrnice a metodiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/smernice-a-metodiky/) je k dispozici aktualizovaný dokument Vizualizace jevů Územně analytických podkladů a Územních plánů Datového modelu T-MAPY verze 3.4. O samotnou vizualizaci pro ArcGIS mohou registrovaní uživatelé požádat prostřednictvím aplikace HelpDesk (https://geoportal.plzensky-kraj.cz/tw/ost/gp/helpdesk/requirements).

V seznamu mapových služeb ob

16.8.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi) byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích Plzeňského kraje v letech 2015 a 2016 (http://tinyurl.com/qcozxw6). Byly doplněny nově schválené akce z rozpočtu Plzeňského kraje.

Tento Portál digitální mapy

9.8.2016 12:00   Tento Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje nově podporuje přihlášení uživatelů pomocí účtů Google. Podrobný návod k registraci a přihlášení je uveden zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/pk_dmvs_postup_registrace.pdf). Stávající účty je možné převést na základě požadavku zadaného na HelpDesk (https://geoportal.plzensky-kraj.cz/tw/ost/gp/helpdesk/requirements).

Ve všech mapových službách

30.7.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 7. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

V datech územně analytickýc

26.7.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat záplavového území (řeka Klabava) od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147), doplnění dat silniční sítě o návrh přeložky silnice I/26 v úseku D5 - Stod od poskytovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D23) a doplněna nová data Map povodňových rizik (http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/mapy-povodnoveho-nebezpeci-a-povodnovych-rizik) od poskytovatele Ministerstvo životního prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D26).

V datech územně analytickýc

21.7.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 1. 7. 2016.

V části Zajímavé stránky

20.7.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na Mapu a informace o aktualizaci ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží (http://www.dibavod.cz/ochranna-pasma) od Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, v.v.i.) a v části Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Interaktivní mapu pokrytí zemského digitálního televizního a rozhlasového vysílání na stránkách Českého telekomunikačního úřadu. (http://dtv.ctu.cz).

Na stránkách Českého stati

19.7.2016 12:00   Na stránkách Českého statistického úřadu byl zveřejněn nový Statistický bulletin Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí 2016 (https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-plzensky-kraj-1-ctvrtleti-2016).

Od pátku 15. 7. 2016 (od 14 h

14.7.2016 12:00   Od pátku 15. 7. 2016 (od 14 hodin) do pondělí 18. 7. 2016 (do cca. 6 hodiny) bude prováděna pravidelná údržba serverů Technologického centra Plzeňského kraje. V této době bude docházet k odstávkám jednotlivých služeb a aplikací. Děkujeme za pochopení.

Nově bylo uveřejněno cca 15

1.7.2016 12:00   Nově bylo uveřejněno cca 15 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou například uveřejněny dokumentace těchto obcí: Čížkov, Dlouhý Újezd, Dolní Lukavice - Změna č. 2, Klenčí pod Čerchovem - Změna č. 7, Lochousice, Mrákov - Změna č. 3, Mýto (Územní plán sídelního útvaru), Nebílovy, Planá, Pňovany - Změna č. 4, Přestavlky, Řenče, Staré Sedlo, Stříbro - Změna č. 1 RP Stříbro a Těně. Nově jsou k dispozici i skenované dokumentace obcí: Radkovice, Puclice, Modrava, Křenovy, Javor, Červené Poříčí, Čachrov a Blížejov.

V části Zajímavé stránky

30.6.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na Mapu aktivity klíšťat na území České republiky (https://www.kliste.cz/cz/mapa-aktivity) a odkaz na Mapu přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka (http://web.natur.cuni.cz/gis/klistata/projekt_mapa.html). Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl pak uveřejněn odkaz na stránky STRAVA - záznam běhu a jízdy na kole (http://labs.strava.com/heatmap/#10/13.18222/49.62717/yellow/both).

Ve složce Ke stažení - Doku

29.6.2016 12:00   Ve složce Ke stažení - Dokumenty - Příručky, návody a licenční ujednání (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/priruky-navody-a-licencni-ujednani/) byla aktualizována Uživatelská příručka tohoto Geoportálu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/pk_dmvs_uzivatelska.pdf) a ve složce Územní plánování - Směrnice a metodiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/smernice-a-metodiky) byla aktualizována Technická příručka - transformace dat ÚAP při jejich aktualizaci (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/etl_transformace_technpriruc.pdf).

Ve složce Územní plánován

27.6.2016 12:00   Ve složce Územní plánování - Obce v kraji - Územně analytické podklady ORP (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady-orp/) byl uveřejněn Návrh 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Tachov 2016 (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/orp-tachov-2016-navrh/).

Ve složce Mapy a stránky pro

24.6.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Koupací vody (http://www.koupacivody.cz/). Mapová aplikace zobrazuje aktuální kvalitu vody v daném koupacím místě, které pravidelně sledují krajské hygienické stanice. V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na Regionální Informační Servis (http://www.risy.cz/cs), který spravuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Na stránkách naleznete informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Nově je k dispozici i verze pro mobilní telefon (http://mapy.crr.cz/mobile/).

Omluvte prosím dočasnou nefu

22.6.2016 12:00   Omluvte prosím dočasnou nefunkčnost aplikace SDM - Správa datových modelů. Na odstranění závady se pracuje. Děkujeme za pochopení a omlouvám se za způsobené problémy.

V datech územně analytickýc

22.6.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena částečná aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D1). Jedná se o aktualizaci jevů č. 28, 29, 31, 34 a 119.

Nově jsou uveřejněny územn

20.6.2016 12:00   Nově jsou uveřejněny územně plánovací dokumentace obce Přeštice, Chomle, Střížovice, Chocenice a Kotovice. Vyhledat příslušnou dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/).

V části Zajímavé stránky

17.6.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na Školní atlas světa - politická mapa světa (http://www.skolniatlassveta.cz/), dále pak na Pocitové mapy (http://www.pocitovemapy.cz/) a na Web MapaSamospravy.cz (http://www.mapasamospravy.cz/).

V datech územně analytickýc

16.6.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o vodovodech a kanalizacích (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fpasporty%2Findex.php%3Fframe%26PASPORT_ID%3D20160005) od poskytovatele Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D762) a zároveň aktualizace o vodovodech a kanalizacích z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fpasporty%2Findex.php%3Fframe%26PASPORT_ID%3D20160004) od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D760).

V datech územně analytickýc

6.6.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o vodovodech a kanalizacích (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fpasporty%2Findex.php%3Fframe%26PASPORT_ID%3D20160001) od poskytovatele ČEVAK a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D537)

Dne 2. 6. 2016 byla provedena

3.6.2016 12:00   Dne 2. 6. 2016 byla provedena aktualizace tohoto Geoportálu a jeho komponent (zejména aktualizace dat). O jednotlivých změnách a novinkách Vás budeme postupně informovat formou aktualit. V samotném Geoportále byla například upravena čitelnost textů, vyřešena problematika tzv. cookie (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/cookies-approval), doplněno RSS rozhraní a na úvodní stránku doplněna sekce Akce (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/akce), kde budou uveřejňovány akce (například semináře, konference, setkání), které pracovníci oddělení GIS Krajského úřadu Plzeňského kraje pořádají nebo se jich aktivně účastní.

V mapových službách, které

3.6.2016 12:00   V mapových službách, které zobrazují i katastrální mapu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/), bylo provedeno rozšíření její kresby o nové volitelné typy prvků. Jedná se o ta území, která jsou vedena v podobě Digitální Katastrální Mapy a o nově zobrazované prvky - hranice BPEJ, stavební objekty a hranice nově graficky evidovaných věcných břemen.

V seznamu mapových služeb ob

1.6.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla kompletně přepracována a aktualizována mapová služba Územní systémy ekologické stability (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uses). Mapová služba obsahuje data ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, data z Generelu regionálního ÚSES kraje, data z územně analytických podkladů, územních plánů, komplexních pozemkových úprav a generelů jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

V datech územně analytickýc

30.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele UPC Česká republika, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D107)

V seznamu mapových služeb ob

25.5.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapová služba Znečištění ovzduší imisemi (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ovzdusi_imise), do které byla nově přidána data za období 2010-2014 a lze tak porovnávat hodnoty s předchozími obdobími. Informace o hodnotách jednotlivých znečišťujících látek ve zvolené oblasti lze získat kliknutím do mapy.

V souvislosti ze změnou datov

25.5.2016 12:00   V souvislosti ze změnou datového modelu Územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla obnovena funkcionalita Informace o technické infrastruktuře (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture/), kde jsou uveřejněny informace dle §166 odst. 2 stavebního zákona o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona.

V datech územně analytickýc

23.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEPS, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D17) s platností dat k 21. 3. 2016.

Ve složce Mapy a stránky pro

20.5.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Mapu lodního provozu - MarineTraffic (http://www.marinetraffic.com/), která zobrazuje provoz na celém světě.

V datech územně analytickýc

20.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká geologická služba (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D5) a aktualizace dat ÚSES od poskytovatele Správa chráněné krajinné oblasti Český les (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D543).

Dne 18. 5. 2016 se v prostorá

19.5.2016 12:00   Dne 18. 5. 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru, který organizoval Odbor informatiky ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jednotlivé prezentace jsou k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/seminar-o-datech-a-sluzbach-resortu-zememerictvi-a-katastru).

V datech územně analytickýc

19.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o vodních nádržích, protipovodňových opatřeních, vodních elektrárnách a zvláštních povodních pod vodním dílem od poskytovatele Povodí Vltavy, s.p. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D101).

V datech územně analytickýc

19.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o ochraně obyvatelstva od poskytovatele Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D110).

Do všech relevantních mapov

12.5.2016 12:00   Do všech relevantních mapových služeb byla doplněna ortofotomapa pořízená leteckým měřickým snímkováním v roce 2015. Jedná se o data z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Data jsou dostupná například v mapové službě Letecké snímky 2015, 2013, 2011, 2008, 2005, 2002, 1998, 1947-62 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/letecke_snimky), která umožňuje zobrazení ortofotomapy pořízené v daných letech.

Tento Portál digitální mapy

9.5.2016 12:00   Tento Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje nově podporuje přihlášení uživatelů pomocí služby mojeID. Více informací o službě mojeID je uvedeno zde (http://www.mojeid.cz). Podrobný návod k registraci a přihlášení je uveden zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/pk_dmvs_postup_registrace.pdf).

Ve dnech 5. a 6. května 2016

9.5.2016 12:00   Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více informací a prezentace ze setkání jsou k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/setkani-partneru-digitalnich-technickych-map-kraju).

V datech územně analytickýc

4.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele Chodské vodárny a kanalizace, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D155) Data jsou s platností k 3. 5. 2016 a nacházejí se na území obcí s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn a Stod.

V datech územně analytickýc

25.4.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o záplavových územích od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147). Jedná se o aktualizaci záplavového území vodního toku Holoubkovský potok (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fmapy.kr-plzensky.cz%2Ftwist%2Fost%2Feva_public%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D31) a nové záplavové území vodního toku Kosový potok (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fmapy.kr-plzensky.cz%2Ftwist%2Fost%2Feva_public%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D82).

Ve všech mapových službách

25.4.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 4. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

Plzeňský kraj uzavřel smlou

22.4.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Více informací je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/smlouva-o-spolupraci-s-hasicskym-zachrannym-sporem-plzenskeho-kraje-k-projektu-dtm-pk).

V části Odkazy - Webové slu

20.4.2016 12:00   V části Odkazy - Webové služby (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/webove-sluzby/) byl doplněn odkaz a informace o možnosti připojení jednotlivých územních plánů obcí pomocí WMS (Webových Mapových Služeb).

V datech územně analytickýc

18.4.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 7. 4. 2016.

V části Digitální technick

18.4.2016 12:00   V části Digitální technická mapa Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/) byl doplněn přehled odkazů na stránky jednotlivých správců inženýrských sítí s možností podání žádostí o Vyjádření o existenci sítí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vyjadreni-o-existenci-siti).

V souvislosti s uzavřením sm

14.4.2016 12:00   V souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo Mapování vybraných území pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2016 (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/doplneni-ucelove-mapy-povrchove-situace-digitalni-technicke-mapy-plzenskeho-kraje-2016) byl aktualizován obsah mapové služby Přehled zakázek a stav doplnění Účelové mapy povrchové situace. (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm_zakazky) V mapové službě jsou doplněny nově mapované lokality.

V seznamu mapových služeb ob

11.4.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi//) byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2015 a 2016 (http://tinyurl.com/qcozxw6). Nově byla doplněna vrstva stavebních akcí financovaných z rozpočtu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 2016. Údaje o jednotlivých akcích aktualizuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

Na stránkách Českého stati

6.4.2016 12:00   Na stránkách Českého statistického úřadu byl zveřejněn nový Statistický bulletin Plzeňského kraje za 1. až 4. čtvrtletí 2015 (https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-plzensky-kraj-4-ctvrtleti-2015).

Nově bylo uveřejněno cca 30

24.3.2016 12:00   Nově bylo uveřejněno cca 30 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou například uveřejněny dokumentace těchto obcí: Bor, Bukovec, Horní Lukavice, Horská Kvilda, Hostouň, Chlum (Rokycany), Klabava, Kočov, Kovčín, Lhota pod Radčem, Lisov, Manětín, Merklín, Mešno, Mirošov, Mnichov, Nemanice, Němčice, Nová Ves (Domažlice), Pačejov, Pasečnice, Těškov, Trhanov, Ves Touškov, Všekary a Zahrádka a řada změna a územních studií. Nově jsou k dispozici i skenované dokumentace obcí: Krašovice, Lochousice, Třemošná, Stříbro, Přestavlky, Trnová a Nebílovy.

V datech územně analytickýc

21.3.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o Půdních blocích a Ekologicky významných prvcích z dat LPIS od poskytovatele Ministerstvo zemědělství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D5447). Jedná se o aktualizaci volně dostupných dat z platností k 12. 3. 2016.

V seznamu mapových služeb ob

18.3.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapová služba Ochranná pásma vodních zdrojů (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/), která zobrazuje sjednocená data Krajského úřadu Plzeňského kraje, vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a DIBAVOD. Součástí dat jsou i jednotlivá rozhodnutí o stanovení pásma. Data byla aktualizována k 1. 3. 2016.

V části Volně dostupné dat

18.3.2016 12:00   V části Volně dostupné datové sady (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/volne-dostupne-datove-sady/) bylo provedeno doplnění a aktualizace poskytovaných datových sad.

V části Zajímavé stránky

17.3.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na Veřejný registr půdy - LPIS (http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/), kterým Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup základní údaje z veřejné části evidence využití půdy.

Pro přihlášené uživatele

14.3.2016 12:00   Pro přihlášené uživatele byl vytvořen nový Georeport, který umožňuje za zvolené území získat informace o datech, která byla aktualizována od zadaného data. Tj. po zadání požadovaného území report vygeneruje seznam všech jevů pro které byly nalezeny v území prvky obsahující datum aktualizace novější než zadané datum. Jevy jsou řazeny podle identifikátoru JEV_ID. Report obsahuje základní geometrickou statistiku nalezených prvků daného jevu (počet prvků, jejich celkovou délku a plochu). Georeporty jsou dostupné přihlášeným uživatelům v části Můj portál / Georeporty.

Ve složce Mapy a stránky pr

10.3.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Filmová místa.cz (http://www.filmovamista.cz/). Stránky Filmova místa.cz si kladou za cíl vám filmové lokace představit a prozradit, kde se nachází. Samotnou informaci o poloze místa natáčení ocení zejména cestovatelé a výletníci, kteří si své putování chtějí okořenit návštěvou místa známého z filmu.

Ve všech mapových službách

3.3.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace dat správního členění s platnosti k 1. 3. 2016. Data byla aktualizována i v datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje. Data jsou například k dispozici v mapové službě Správního členění (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/spravni_cleneni/). Při identifikaci prvků je zobrazován odkaz na kontaktní údaje do Elektronického portálu územních samospráv www.epusa.cz (http://www.epusa.cz/), odkaz na statistické údaje o území z dat ČSÚ a graf zobrazující vývoj počtu obyvatel daného správního celku.

V části Životní prostřed

3.3.2016 12:00   V části Životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapová služba Chráněná území, přírodní parky, památné stromy a NATURA 2000 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ochrana_prirody/), která nově obsahuje data i o nové Chráněné krajinné oblasti Brdy.

V rámci doplnění datového

1.3.2016 12:00   V rámci doplnění datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje vyhlásil Plzeňský kraj veřejnou zakázku Mapování vybraných území pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2016 (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4930.html). Předmětem díla je: v rozsahu vybraných lokalit na území Plzeňského kraje obnovit nebo doplnit formou mapování požadované datové sady účelové mapy povrchové situace pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje.

V datech územně analytickýc

29.2.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o záplavových územích od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147). Jedná se o aktualizaci záplavového území vodního toku Ostružná (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fmapy.kr-plzensky.cz%2Ftwist%2Fost%2Feva_public%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D7).

V datech územně analytickýc

26.2.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena úplná aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D1). Jedná se zejména o aktualizaci v souvislosti s novou CHKO Brdy a změnou správních hranic Plzeňského kraje.

V souvislosti se změnou datov

22.2.2016 12:00   V souvislosti se změnou datového modelu Územně analytických podkladů Plzeňského kraje na verzi 3.4 jsou zastaveny některé mapové služby využívající data územně analytických podkladů. Služby Aktualizace dat a Výdeje dat jsou opět v provozu. Obnovení všech mapových služeb předpokládáme do 26. 2. 2016. Nový datový model je k dispozici v aplikaci Správa datových modelů (odkaz SDM v pravé části této stránky). Více informací o změně datového modelu je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zmena-datoveho-modelu-uap/).

V seznamu mapových služeb ob

9.2.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi//) byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2015 a 2016 (http://tinyurl.com/qcozxw6), která zobrazuje přehled stavebních akcí na silnicích Plzeňského kraje v uvedených letech. Údaje o jednotlivých akcích aktualizuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

Ve všech mapových službách

29.1.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 1. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

Plzeňský kraj uzavřel smlou

27.1.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností GEPRO spol. s r.o. (http://www.gepro.cz/), která je významným dodavatelem geografických informačních systémů pro obce a nástrojů pro geodety. Více informací a text smlouvy je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/smlouva-o-spolupraci-se-spolecnosti-gepro-spol-s-ro).

Dne 17. 2. 2015 se v prostorá

25.1.2016 12:00   Dne 17. 2. 2015 se v prostorách Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech (bývalý Dominikánský klášter) koná seminář "Otevřená data pro místní a regionální rozvoj" Více informací a předběžný program najdete zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fwww.uhlava.cz%2Findex.php%3Fpage%3D1100%26l%3D1%26sl%3D11%26ida%3D348%26s%3D0%26stranka%3D1). Účast je bezplatná včetně občerstvení po předchozí registraci zde (https://docs.google.com/forms/d/1N50SpVUfPoIJ0YxNW0nJ0mA0TyRVzTBB2GOmq1yzVQs/viewform) (do naplnění kapacity sálu). Seminář organizují Úhlava o.p.s., Geomatika ZČU, HS-RS, CCSS a WRLS.

V části Zajímavé stránky

13.1.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na nový Mapový portál města Domažlice (https://mapy.mesto-domazlice.cz), který mimo základních map obsahuje i Digitální technickou mapu města, mapu územního systému ekologické stability a další.
1 | 2 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit