info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Středočeský kraj Středočeský kraj

zdroje zpráv:

Mapová aplikace Podpora významných akcí

12.12.2018 15:00   Odbor informatiky pro veřejnost připravil novou mapovou aplikaci Podpora významných akcí. Aplikace zobrazuje významné kulturní, společenské a sportovní akce, které bude Středočeský kraj v období 2019 - 2024 finančně podporovat. Výše částky navržné dotace pro jednotlivé akce byla schválena v Zastupitelstvu kraje dne 26.11.2018 (Číslo Usnesení 116-16/2018/ZK). Zpracovatelem materiálu do Zastupitelstva kraje je Odbor regionálního rozvoje a Odbor kultury a památkové péče. Aplikace zobrazuje geografické umístění akcí, základní popis, navrženou částku dotace, odkazy na webové stránky pořadatele, případně na sociální sítě či promo videa. Aplikace je přizpůsobena mobilním zařízením. Jako podkladová mapa byla použita turistická mapa od společnosti Mapy.cz.

Kotlíkové dotace II. výzva - Vyhodnocení podaných žádostí

29.9.2018 12:45   Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem řízení dotačních projektů zpracoval webovou mapovou aplikaci Kotlíková dotace - II. výzva - Vyhodnocení podaných žádostí. Předmětem II. výzvy Kotlíkové dotace byla výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Lhůta pro podávání žádostí o dotace byla zahájena dne 04.10.2017 a ukončena 29.06.2018. Žádosti o dotaci byly podávány elektronickou formou na vyhrazené webové stránce. Cílem této aplikace je seznámit veřejnost s výsledky statistických údajů přijatých žádostí. Aplikace odpovídá na otázky, např. kolik žádostí Středočeský kraj celkem přijal, kolik z nich bylo duplicit, o jaký typ tepelného zdroje byl největší zájem. Aplikace také umožňuje uživateli prostřednictvím interaktivní mapy získat podrobnější informace za jednotlivé obce jako místa realizace pro budoucí topná zařízení. Žádosti zaměřené na automatický kotel tuhá paliva (A2) lze také porovnat s oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Mapová aplikace Vítejte ve Středočeském kraji

9.4.2018 13:00   Byla spuštěna nová mapová aplikace Vítejte ve Středočeském kraji. Aplikaci připravil Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče při příležitosti oslav 115. výročí Harley Davidson, které se budou konat 05. - 08. 07. 2018 v České republice. Mapové aplikace zobrazuje 10 poznávacích okruhů, vybrané památky a zajímavosti ve Středočeském kraji a v jeho blízkém okolí. Aplikace je primárně určena pro návštěvníky poznávacích okruhů v rámci této události. Trasy poznávacích okruhů byly převzaty z webových stránek hlavního organizátora akce.Seznam vybraných objektů navrhlo Oddělení památkové péče s ohledem na vzdálenost od navržených tras a na předpokládanou zátěž v daném území. Vybrané objekty obsahují stručný popis a odkaz na podrobnější informace. Převážná část objektů je prohlášenými kulturními památkami, (zahrnuty byly i vybrané národní kulturní památky), proto v rámci identifikace objektu lze nahlédnout i do památkového katalogu Národního památkového ústavu. Aplikace je k dispozici také v anglické verzi, neboť se očekává značná návštěvnost ze zahraničí. Předností aplikace je zobrazení v mobilních zařízeních, přehlednost jednotlivých zájmových objektů, možnost přesměrovat trasy do mobilní služby Google Mapy. Aplikace také nabízí dvoujazyčný dotazník, ve kterém návštěvníci mohou hodnotit poznávací okruhy a samotnou aplikaci. Prostorová data jsou prezentovaná na podkladovou mapou OpenStreetMap.

Mapová aplikace Integrovaná prevence a prevence závažných havárií

9.4.2018 10:00   Byla spuštěna mapová aplikace Integrovaná prevence a prevence závažných havárií v novém webovém prostředí (Web AppBuilder for ArcGIS, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z oblasti integrované prevence a prevence závažných havárií, jako jsou objekty a zařízení IPPC a PZH, zóny havarijního plánování, zapsané spolky a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici od roku 2015. Obsah geografických dat zůstává zachován. Přínosem aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle vybraných vrstev a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů, např. SHP. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je průběžně doplňována videonávody.

Nový server

15.3.2018 12:45   Odbor Informatiky pořídil pro Geografický Informační Systém úřadu nový server. V rámci přechodu dat z původního serveru na nový server byly upgradovány všechny JavaScriptové mapové aplikace. Zároveň byly změněny cesty na mapové služby, které jsou k dispozici v záložce Prohlížecí služby. Odkaz ZDE

Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

9.2.2018 12:45   Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji byla aktualizována a upgradována. Do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 02.02.2018). Od poslední aktualizace přibylo 64 ÚPD. V rámci tohoto nástroje byla vytvořena také nová záložka Ke stažení. V rámci upgradu byl do mapové aplikace přidán nový nástroj Přidat data. Zároveň byl upraven nástroj Podkladové mapy, byl doplněn o kooordinační výkres Zásad územního rozvoje z roku 2011. Z důvodu efektivnějšího sdílení byl vypnut nástroj Seznam vrstev. Všechny zmíněné nástroje vyjma Informací byly doplněny o videonávody.

Mapová aplikace Zdravotnictví

22.12.2017 12:45   Byla spuštěna nová aplikace Zdravotnictví. Aplikace obsahuje základní přehled o zdravotnických zařízeních, které jsou ve správě Středočeského kraje. Zdravotnická zařízení jsou rozdělena podle druhu zařízení. Ke každému zařízení je k dispozici adresa, telefon a odkaz na webové stránky zřízené organizace. Aplikace se zobrazuje také v mobilních zařízeních a je v ní možné zapnout i aktuální polohu. Zdroji fotografií jsou Google Street View, Seznam.cz Panorama Beta a webové stránky některých organizací. Zpracovatelem aplikace je Středočeský kraj / Oddělení informačních a komunikačních technologií ve spolupráci s Odborem zdravotnictví.

Prohlížecí služby

12.12.2017 16:00   V mapových aplikacích s označením logo JS, a které obsahují nástroj Přidat data logo JS, lze přidávat i služby WMS jiných poskytovatelů. Poskytovateli jsou především orgány státní správy nebo specializované organizační složky. Seznam vybraných služeb uvádí přehledová tabulka v záložce Prohlížecí služby. V současné době lze vybírat z 48 mapových služeb. Tabulka obsahuje také odkazy na webové stránky poskytovatelů.

Mapová aplikace Investiční příležitosti

11.12.2017 15:00   Mapová aplikace Vybrané investiční příležitosti ve Středočeském kraji byla upravena do nové podoby. Kromě nového vzhledu aplikace nabízí uživateli především jednoduchou a rychlou možnost zobrazovat u zájmové lokality tzv. identifikační kartu, dokument PDF prezentující předmětné území. Jednotlivé lokality se nově odkazují i na Google Street View a Google Mapy. Uživatel si nadále může měnit podkladovou mapu za ortofotomapu nebo za mapu Ochrany přírody a krajiny anebo nově za hlavní výkresy Územních plánů. Identifikační karty jsou nově k dispozici i v Angličtině a v Němčině. Aplikace se zobrazuje také v mobilních zařízeních a je v ní možné zapnout i aktuální polohu. Nová podoba mapová aplikace Investiční příležitosti je jednou z dalších cest, jak jednoduše a přehledně prezentovat prostorová data Krajského úřadu Středočeského kraje směrem k laické a odborné veřejnosti.

Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

25.10.2017 13:00   Do mapové aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji, v nástroji Sdílení, byl pro tuto konkrétní aplikaci vložen banner ke stažení.
Zároveň do mapové aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji (dále jen ÚPD) do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 24.10.2017). Od poslední aktualizace přibylo 09 ÚPD.

Mapová aplikace Staré ekologické zátěže

25.10.2017 10:00   Byla spuštěna mapová aplikace Staré ekologické zátěže v novém webovém prostředí (Web AppBuilder for ArcGIS, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je prezentace aktuálních rizik či potencionálních rizik starých ekologických zátěží, jejímž zdrojem je Inventarizační studie Staré ekologické zátěže Středočeského kraje z roku 2006. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici od roku 2016. Obsah geografických dat zůstává zachován. Přínosem aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle vybraných vrstev a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů, např. SHP. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je průběžně doplňována videonávody.

Ke stažení

20.10.2017 12:45   Do záložky Ke stažení byly přidány nové mapy za oblast dopravy, regionálního rozvoje a také byla přidána položka územní členění. Mapové výstupy jsou k dispozici ve formátu PDF.

Mapová aplikace Cyklokoncepce pro obodobí 2017 - 2023

10.10.2017 12:45   Do ostrého provozu byla uvedena mapová aplikace Cyklokoncepce pro období 2017 - 2023, která zobrazuje rozvojové priority Středočeského kraje v cyklistické dopravě a cykloturistice. Obsah mapové aplikace byl schválen dne 19.09.2017 v Zastupitelstvu Středočeského kraje pod usnesením 021-09/2017/ZK, odkaz ZDE.

Spuštěna mapová aplikace Ochrana ovzduší

6.10.2017 12:45   Byla spuštěna mapová aplikace Ochrana ovzduší v novém webovém prostředí (Web AppBuilder for ArcGIS, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z ochrany ovzduší, jako jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) a GRS 2007 – emise a imise a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici od roku 2016. Obsah geografických dat zůstává zachován. Přínosem aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle vybraných vrstev a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů, např. SHP. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je průběžně doplňována dalšími videonávody.

Nástroj Tisk

15.9.2017 12:45   V mapových aplikacích s označením logo JS a logo FX, ve kterých je k dispozici Tiskový nástroj, je možné tisknout již nad všemi podkladovými mapami, tj. nad ortofoto ČÚZK, základními mapami ČÚZK, nebo nad vojenskými mapami CENIA. Zároveň k tiskovému nástroji byl vytvořen videonávod, viz nástroj Nápověda.

Spuštěna mapová aplikace Dopravní mapa

15.9.2017 11:00   Byla spuštěna nová mapová aplikace Dopravní mapa, která je součástí Dopravního portálu Středočeského kraje. Předmětem této aplikace je mapová prezentace informací získaných z monitorování silniční dopravy prostřednictvím prvků aktivního monitoringu, inteligentních ukazatelů rychlosti, úsekových detektorů a dynamických vah.

Spuštěna mapová aplikace Hlášení závad na komunikacích

4.9.2017 12:45   Do zkušebního provozu byla spuštěna nová mapová aplikace Hlašení závad na komunikacích. Tato aplikace umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na závady na komunikacích na území Středočeského kraje. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení stavu silničních komunikací ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Zpracovatelem této aplikace je společnost T-Mapy spol. s r. o..

Videonávody

11.8.2017 10:15   Do mapové aplikace Ochrana přírody a krajiny, v nástroji Nápověda, byly přidány další videonávody. Tyto videonávody byly rovněž doplněny i do všech mapových aplikací s označením logo JS, více ZDE. Videonávody slouží především jako metodická pomůcka pro potřeby uživatelů a jejich cílem je zeefektivnit obsluhu mapových aplikací.

Spuštěna mapová aplikace PRVKÚK

11.8.2017 10:00   Byla spuštěna mapová aplikace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v novém webovém prostředí (JavaScript, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z vodního hospodářství, jako jsou lokality PRVKÚK s odkazem na karty obcí, vodovodní síť, kanalizační síť, majetkové a provozní evidence a záplavová území a oblasti povodí a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici již od roku 2013. Obsah geografických dat zůstává zachován. Novinkou aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle lokalit PRVKÚK s kartami obcí a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů SHP, CSV nebo KML. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je doplněna o další videonávody, jak s mapovou aplikací pracovat. Odkaz ZDE

Zveřejněna webová aplikace Protipovodňová opatření

31.7.2017 12:45   Byla zveřejněna webová aplikace Koncepce prtipovodňových opatření Středočeského kraje. Předmětěm aplikace je popis stavu protipovodňové ochrany k roku 2008 a návrh doporučení pro další postup. Koncepce protipovodňových opatření byla příspěvkem Středočeského kraje do projektu LABE - ELBE - Adaptace na povodňové riziko. Projekt byl součástí Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován v roce 2010.

Prohlížecí služby Středočeského kraje

20.7.2017 11:30   Záložka WMS byla přejmenována na Prohlížecí služby a byla doplněna o další mapové služby, které Středočeský kraj veřejnosti nabízí. Zároveň v záložce jsou umístěny odkazy na videonávody, jak s poskytnutými mapovými službami pracovat.

Využívaná geografická data

20.7.2017 11:00   Do záložky Informace byla přidána nová položka Využívaná data. Smyslem této položky je podat veřejnosti základní informaci o využívaných geografických datech Středočeského kraje. Seznam datových sad je prezentován přehledovou tabulkou. Tabulka poskytuje název poskytovatele vč. odkazu, odkaz na zdroj datové sady, způsob poskytnutí (formát) poskytovatele, licenční ujednání (smlouvu) vč. konkrétního odkazu do Registru smluv, způsob využití, aktualizaci a možný výdej.

Zveřejněna mapová aplikace Cyklokoncepce pro období 2017 - 2023

3.7.2017 13:00   Do zkušebního provozu byla spuštěna nová mapová aplikace CYKLOKONCEPCE PRO OBDOBÍ 2017 - 2023, která zobrazuje rozvojové priority Středočeského kraje v cyklistické dopravě a cykloturistice. Nejedná se o schválenou konečnou podobu, ale o návrh v pokročilém stavu zpracování určený ke kontrole zobrazených dat a k ověření správné funkčnosti a přehlednosti aplikace. Textová část Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023.

Spuštěna mapová aplikace Ochrana přírody a krajiny

26.6.2017 10:45   Byla spuštěna mapová aplikace Ochrana přírody a krajiny v novém webovém prostředí (JavaScript). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z hlediska ochrany přírody a krajiny, jako jsou zvláště chráněná území, NATURA 2000, územní systém ekologické stability a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici již od roku 2013. Obsah geografických dat zůstává zachován. Novinkou aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu (např. územní plány obcí) nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat dle prvků ochrany přírody a krajiny a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů SHP, CSV nebo KML. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také nápověda, která bude postupně naplňována videonávody, jak s mapovou aplikací pracovat.

Spuštěna mapová aplikace Správní členění

21.4.2017 13:50   Byla spuštěna mapová aplikace Správní členění v novém webovém prostředí (JavaScript, více ZDE). Aplikace poskytuje novou podkladovou mapu Obecnou mapu KÚSK 2016. Vrstva Správní členění nově nabízí varianty zobrazení správních hranic. Vrstva DKM Harmonogram digitalizace byla aktualizována. V aplikaci lze možno vyhledávat již více parcel najednou a vyhledávat podle adresáře obcí. Aplikace dále umožňuje exportovat výsledky hledání do CSV. V aplikaci je možnost tisknout do předdefinovaných šablon. V atributové tabulce lze Filtrovat a rovněž exportovat do CSV. Nástroj Informace obsahuje vysvětlení pojmů - DKM, KM-D, RÚIAN. Zároveň v tomto nástroji byly přidány užitečné odkazy na související webové stránky, např. Nahlížení do KN, Dálkový přístup do ISKN.

Spuštěna mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

13.3.2017 14:09   Do zkušebního provozu byla spuštěna nová mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji. Aplikace zobrazuje přehled usazených územních plánů obcí ve Středočeském kraji a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vč. jejich aktualizace.

Aktualizován Povodňový plán Středočeského kraje

7.2.2017 9:43   Byl aktualizován Povodňový plán.

Spuštěn mapový portál Středočeského kraje

20.1.2017 11:15   Mapový portál obsahuje všechny mapové aplikace, které Středočeský kraj publikuje pro veřejnost. Mapové aplikace jsou prezentovány responzivní webovou aplikací MAPY a jsou tematicky zaměřené na životní prostředí, územní plánování, regionální rozvoj, dopravu a na další témata. Většina mapových aplikací Středočeského kraje je zpracována vlastními silami, některé aplikace jsou zpracovány dodavatelsky. Aplikace zpracované vlastními silami jsou označeny ikonami JS nebo FX, přičemž každá z těchto aplikací obsahuje stručný popis, dobu vzniku, informaci o aktualizaci, kontakt a odkaz na další informace.

Mapové aplikace označené ikonou JS jsou zpracované ve Web App Builder for ArcGIS DE.

Mapový portál veřejnosti zároveň nabízí i responzivní webovou aplikaci ODKAZY, která zprostředkovává mapové aplikace (nebo statické mapy) jiných poskytovatelů. Webové aplikace MAPY a ODKAZY byly vytvořeny pomocí šablony Maps and Apps Gallery – ArcGIS.

Mapový portál také poskytuje AKTUALITY a INFORMACE. Cílem Aktualit je informovat veřejnost o novinkách GIS Středočeského kraje, zatímco webová stránka Informace obsahuje základní informace o činnosti GIS Středočeského kraje, o využívané technologii GIS Středočeského kraje a o uplatnění GIS v legislativě. Stránka vyhrazená pro GIS Středočeského kraje obsahuje i nové základní odkazy Mapové aplikace, Mapy ke stažení a související odkazy na Mapové portály ORP, Odbor životního prostředí – GIS.

1.1.2014 12:45  
© geoinformace.cz CMS Toolkit