info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

ISSS

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

            

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem

zdroje zpráv:

Nová mapová aplikace územně analytických podkladů 2016

27.2.2017 12:45   V rámci pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále ÚAP) na konci roku 2016 připravilo oddělení GIS magistrátu města Ústí nad Labem novou dynamickou mapovou aplikaci pro veřejnost, která nahrazuje tu původní z roku 2014.

Nová mapová aplikace Technická infrastruktura ÚAP

7.12.2016 12:45   Mapová aplikace obsahuje objekty technické infrastruktury pro území celého ORP Ústí nad Labem. Jedná se o vrstvy zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, vrstvy elektrické komunikace a veřejného osvětlení. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem. Pro všechny objekty je v aplikaci k dispozici informace o poskytovately, včetně odkazu na jejich web.

Aplikace Územní plány obcí

10.10.2016 9:40   Do aplikace Územní plány obcí přidány nové vrstvy "Územní plány - Doprava" a "Územní plány - Organizace Území".

Parkovací zóny v Ústí nad Labem

11.8.2016 12:45   Nová mapová aplikace obsahuje informaci o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem. V aplikaci jsou vymezeny placené a neplacené parkovací zóny, zóny s časově omezeným stáním a zóny s vyhrazeným stáním. Aplikace dále obsahuje rozmístění parkovacích automatů a dalších důležitých parkovacích zařízení (podzemní parkoviště, parkovací dům atd.). Součástí aplikace jsou také informace o provozních dobách, cenových podmínkách a dalších podrobnostech parkování. Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Parkovací zóny v Ústí nad Labem

11.8.2016 12:45   Nová mapová aplikace obsahuje informaci o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem. V aplikaci jsou vymezeny placené a neplacené parkovací zóny, zóny s časově omezeným stáním a zóny s vyhrazeným stáním. Aplikace dále obsahuje rozmístění parkovacích automatů a dalších důležitých parkovacích zařízení (podzemní parkoviště, parkovací dům atd.). Součástí aplikace jsou také informace o provozních dobách, cenových podmínkách a dalších podrobnostech parkování. Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Aplikace Územní plány obcí a Majetek města převedeny do JavaScriptu

8.4.2016 8:55   Oddělení GIS převedlo další dvě mapové aplikace do jazyka JavaScript. Příprava aplikací probíhala v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition). Uživatelům jsou tak vedle již dříve publikovaného Územního plánu Ústí nad Labem tyto aplikace k dispozici i na mobilních zařízeních a nově přinášejí např. vylepšené propojení s Google StreetView, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

Oddělení GIS sdílí své aktuality na geoinformační křižovatce

1.3.2016 13:50   Oddělení GIS nyní sdílí své aktuality na webu geoinformační křižovatky www.geoinformace.cz, která od září 2014 celorepublikově monitoruje novinky a aktuality v oblasti GIS.

Inovace mapové aplikace Územní plán Ústí nad Labem

24.2.2016 15:00   Mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem nyní běží v jazyce JavaScript. Aplikaci lze díky tomu nyní spustit na jakémkoliv mobilním zařízení (Android, iOS, Windows Phone). Sama se přizpůsobí velikosti displeje. Přináší také vylepšený Google StreetView, vyhledávání parcel, adres a ulic, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

Metadata v mapových aplikacích

11.8.2015 14:00   Všechny mapové aplikace nyní obsahují tzv. METADATA, informace o datech. Uživateli se na tomto odkazu nabízí informace o jednotlivých vrstvách tj. datum vzniku dat, poskytovatele, zpracovatele atd...

Mapová aplikace Odpadové hospodářství

11.8.2015 13:50   Je vypublikována nová mapová aplikace ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Aplikace obsahuje separovaný odpad (viditelné do M 1: 2000), kalendář svozu odpadu pro II. pololetí, odběrová místa pro elektroodpad a další informace.

Vypublikovány nové mapové aplikace

13.7.2015 14:00   Úsek GIS vypublikoval nové mapové aplikace:
Památková péče
Ochrana přírody a krajiny
Školství
© geoinformace.cz CMS Toolkit