info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Kdo vyhrál prezidentské volby?

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem

zdroje zpráv:

Ucelený přehled výkresů v aplikaci Územní plány obcí

12.2.2018 7:00   V mapové aplikaci Územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem je nyní k dispozici přehled všech dostupných výkresů a textových dokumentů územních plánů obcí, jejich změn a územních studií. Po kliknutí na funkční plochu územního plánu, na plochu změny územního plánu nebo řešenou plochu územní studie se zobrazí vyskakovací okno s informacemi a odkazy na veškerou dokumentaci, včetně odkazů do ILAS a na web obce. Územní studie je nutné nejprve zapnout v seznamu vrstev.

Turistická aplikace města Ústí nad Labem

3.11.2017 7:35   Oddělení GIS spouští novou aplikaci pro veřejnost, která formou dynamické mapy, rozsáhlé fotodokumentace a dalšího materiálu, prezentuje zajímavá turistická místa a trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí (celý správní obvod ORP). V aplikaci jsou v současné době dostupná tři rámcová témata – cyklus Trasy netušených krás, zajímavá vyhlídková místa a naučné stezky. Další obsah bude postupně přibývat.

Pocitová mapa města Ústí nad Labem

12.5.2017 8:40   Magistrát města Ústí nad Labem po vzoru dalších měst spouští interaktivní pocitovou mapu pro veřejnost. Mapovou aplikaci pro oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje vytvořilo oddělení GIS s využitím technologie ESRI, která je na Magistrátu k dispozici. Mapová aplikace je postavená na prostředí Web AppBuilder Developer. V rámci aplikace byl využit SmartEditor Widget, který byl kompletně graficky přepracován. Částečně předesignována byla i samotná základní šablona layoutu aplikace.

Pocitovou mapou město rozšiřuje možnosti aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím počítače či mobilního zařízení do plánování veřejného prostoru. Aplikace umožňuje občanům zadávat tzv. pocitové body přímo do mapy. Uživatel aplikace tak jednoduše může označit místa, kde např. rád tráví volný čas nebo kde se naopak necítí bezpečně. Cílem projektu je získat podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy, využití či přeměnu veřejného prostranství pro volnočasové aktivity, zlepšování bezpečnosti ve městě apod.

Pokud se koncept osvědčí, plánuje oddělení koncepcí ve spolupráci s oddělením GIS nasadit aplikaci pro sběr dalších tzv. měkkých dat.

Pocitová mapa je k dispozici na webu oddělení koncepcí (v sekci POCITOVÁ MAPA).

Vývoj centra Ústí nad Labem v dobových mapách

2.5.2017 8:00   Cílem nové aplikace města je představit veřejnosti původní materiál, který vydala Geodézie s.p., provoz inženýrské geodézie Ústí nad Labem (zpracoval Ing. Josef Vlk, František Suka a kol.) v prosinci 1991, v interaktivní a dynamické podobě.
Aplikace umožňuje porovnávat historické podoby centra města na mapových podkladech z let 1725, 1843, 1878, 1887, 1910, 1935, 1945, 1950 - 1960, 1988, 1990, 1992 se současným stavem (letecká mapa z roku 2016).
Pro porovnání vývoje v území lze využít lupu, která "prohlédne" skrz historickou mapu do současnosti. Lupu lze dle zájmu po území přemisťovat. Pro získání potřebného detailu lze mapu přibližovat a oddalovat.
Jednotlivé mapové podklady jsou doplněny o popis příslušného historického období.
Historické plány centra města Ústí nad Labem byly již dříve publikovány v aplikaci Historické mapy. Nové prostředí Story Maps Series však nabízí na data zcela nový pohled.

Nová aplikace Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem

10.4.2017 7:00   Oddělení GIS ve spolupráci s odborem dopravy a majetku připravilo novou mapovou aplikaci Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem. Aplikace v přehledné mapové podobě zobrazuje kalendář termínů blokového čištění jednotlivých komunikací ve městě. Aktualizace aplikace bude probíhat vždy při vyhlášení nového kola blokového čištění odborem dopravy a majektu. Komunikace se společným termínem čištění jsou vyznačeny vždy shodnou barvou. Přiblížením mapy nad zájmovou ulici lze zjistit termín čištění (v popisku ulice). Termín čištění lze zjistit také kliknutím na linii komunikace. Aplikace je uspořádána do záložek dle jednotlivých kol plánu blokového čištění. V aplikaci lze pohodlně vyhledávat dle ulic, adres i parcel. Na výběr je několik podkladových map.

Nová mapová aplikace územně analytických podkladů 2016

27.2.2017 12:45   V rámci pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále ÚAP) na konci roku 2016 připravilo oddělení GIS magistrátu města Ústí nad Labem novou dynamickou mapovou aplikaci pro veřejnost, která nahrazuje tu původní z roku 2014.

Nová mapová aplikace Technická infrastruktura ÚAP

7.12.2016 12:45   Mapová aplikace obsahuje objekty technické infrastruktury pro území celého ORP Ústí nad Labem. Jedná se o vrstvy zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, vrstvy elektrické komunikace a veřejného osvětlení. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem. Pro všechny objekty je v aplikaci k dispozici informace o poskytovately, včetně odkazu na jejich web.

Aplikace Územní plány obcí

10.10.2016 9:40   Do aplikace Územní plány obcí přidány nové vrstvy "Územní plány - Doprava" a "Územní plány - Organizace Území".

Parkovací zóny v Ústí nad Labem

11.8.2016 12:45   Nová mapová aplikace obsahuje informaci o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem. V aplikaci jsou vymezeny placené a neplacené parkovací zóny, zóny s časově omezeným stáním a zóny s vyhrazeným stáním. Aplikace dále obsahuje rozmístění parkovacích automatů a dalších důležitých parkovacích zařízení (podzemní parkoviště, parkovací dům atd.). Součástí aplikace jsou také informace o provozních dobách, cenových podmínkách a dalších podrobnostech parkování. Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Parkovací zóny v Ústí nad Labem

11.8.2016 12:45   Nová mapová aplikace obsahuje informaci o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem. V aplikaci jsou vymezeny placené a neplacené parkovací zóny, zóny s časově omezeným stáním a zóny s vyhrazeným stáním. Aplikace dále obsahuje rozmístění parkovacích automatů a dalších důležitých parkovacích zařízení (podzemní parkoviště, parkovací dům atd.). Součástí aplikace jsou také informace o provozních dobách, cenových podmínkách a dalších podrobnostech parkování. Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Aplikace Územní plány obcí a Majetek města převedeny do JavaScriptu

8.4.2016 8:55   Oddělení GIS převedlo další dvě mapové aplikace do jazyka JavaScript. Příprava aplikací probíhala v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition). Uživatelům jsou tak vedle již dříve publikovaného Územního plánu Ústí nad Labem tyto aplikace k dispozici i na mobilních zařízeních a nově přinášejí např. vylepšené propojení s Google StreetView, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

Oddělení GIS sdílí své aktuality na geoinformační křižovatce

1.3.2016 13:50   Oddělení GIS nyní sdílí své aktuality na webu geoinformační křižovatky www.geoinformace.cz, která od září 2014 celorepublikově monitoruje novinky a aktuality v oblasti GIS.

Inovace mapové aplikace Územní plán Ústí nad Labem

24.2.2016 15:00   Mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem nyní běží v jazyce JavaScript. Aplikaci lze díky tomu nyní spustit na jakémkoliv mobilním zařízení (Android, iOS, Windows Phone). Sama se přizpůsobí velikosti displeje. Přináší také vylepšený Google StreetView, vyhledávání parcel, adres a ulic, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

Metadata v mapových aplikacích

11.8.2015 14:00   Všechny mapové aplikace nyní obsahují tzv. METADATA, informace o datech. Uživateli se na tomto odkazu nabízí informace o jednotlivých vrstvách tj. datum vzniku dat, poskytovatele, zpracovatele atd...

Mapová aplikace Odpadové hospodářství

11.8.2015 13:50   Je vypublikována nová mapová aplikace ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Aplikace obsahuje separovaný odpad (viditelné do M 1: 2000), kalendář svozu odpadu pro II. pololetí, odběrová místa pro elektroodpad a další informace.

Vypublikovány nové mapové aplikace

13.7.2015 14:00   Úsek GIS vypublikoval nové mapové aplikace:
Památková péče
Ochrana přírody a krajiny
Školství
© geoinformace.cz CMS Toolkit