info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

RTC360 nejrychlejší skener. Skenuje 2mil b/s a Vizuální Inerciální Systém zásadně usnadní registraci vašich mračen.             Dodejte nám funkční přístroj jakéhokoliv typu, stáří a značky a my Vám odečteme z ceny robotické totální stanice TS16 60 000 Kč.  Akce platí do 12.12.2019

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK

zdroje zpráv:

Muzejní noc s Knihovnou geografie [Knihovna geografie, byTopic]

29.5.2018 13:15   Přijďte si vyrobit svůj glóbus.

Pozvánka na stálou expozici Vojenské geografie [Knihovna geografie, byTopic]

29.5.2018 9:20   Nová muzejní expozice v Dobrušce vznikla u příležitosti stoletého vojenského výročí.

Vernisáž výstavy Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518 [Knihovna geografie, byTopic]

23.5.2018 14:50   V útery 22. 5. 2018 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

Exkurze v rámci předmětu Dějiny kartografie [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

3.5.2018 14:25   V rámci výuky předmětu Dějiny kartografie se uskutečnily dvě exkurze do specializovaných mapových sbírek. Tou první byla Mapová sbírka PřF UK a druhou Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.

Mapa výskytu klíšťat využívající data i z kosmických družic je opět v hledáčku veřejnosti a médií [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

26.4.2018 16:50   Jarní počasí a výlety do přírody provází každoroční nepříjemnost - klíšťata. Více než čtvrtina z nich je infikovaná přenosnými chorobami. Odborníci z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravili mapu míst, kde klíšťata hrozí nejvíc.

Globální navigační satelitní systémy v Evropě [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

19.4.2018 13:10   Většina lidí dnes využívá satelitní navigaci. Nejedná se však pouze o americký systém GPS. Mezi světové hráče na poli navigace se zařadilo Rusko se systémem GLONASS, Evropa s Galileem a Čína s BeiDou. O Globálních navigačních satelitních systémech, které jsou využitelné nad Evropou pojednává článek Ing. Miroslava Čábelky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 27.

Výběrové řízení k obsazení místa doktoranda [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

30.3.2018 12:50   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sekce geografie, www.zaniklekrajiny.cz vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa DOKTORANDA participujícího na rešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“.

Data a služby satelitního průzkumu Země se představily učitelům ZŠ a SŠ [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

24.3.2018 18:30   Počátkem března 2018 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil vzdělávací kurz „DRUŽICOVÝ PRŮZKUMU ZEMĚ VE ŠKOLNÍ VÝUCE“. Hlavní náplní semináře bylo představení dat a služeb dálkového průzkumu Země (DPZ) se zaměřením na práci s volně dostupnými družicovými daty.

Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

23.3.2018 12:10   V edici Geographica vyšla nová kniha Hodnocení stavu smrkových porostů - Případové studie sledování vývoje fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998 – 2013. Na jejím vzniku se podílely vědecké pracovnice z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. a Mgr. Lucie Červená.

DoPřírody! – Geoinformation Mobile Application [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

30.1.2018 20:40   V časopise AUC Geographica 2/2017 je publikován článek o mobilní aplikaci DoPřírody!, která vznikla v rámci bakalářské práce na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Autoři článku jsou Miroslav Čábelka a Michal Jakl. Cílem článku je popsat způsob, jak byla aplikace navržena, vytvořena a otestována.

Kniha "Atlas náboženství Česka" [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

10.1.2018 9:35   Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Je dílem kolektivu autorů pod vedením Tomáše Havlíčka. Spoluautorem je Jakub Lysák z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

3D model lebky vyhynulého živočicha Megatherium [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

11.12.2017 13:20   Jak lze využít geoinformační metody pro dokumentaci paleontologických ostatků a tvorbu jejich 3D modelů? Odpověď na tuto otázku hledal v rámci bakalářské práce řešené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Marek Čelonk.
Práce ukazuje praktickou aplikaci moderní metody laserového skenování a tradiční průsekové fotogrammetrie pro tvorbu 3D modelu lebky vyhynulého živočicha Megatherium.

Mobilní aplikace DoPřírody! [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

10.12.2017 16:50   Mnozí lidé někdy hledali v ulicích Prahy únik do alespoň malého kousku
přírody. To inspirovalo autory k vytvoření aplikace pro mobilní telefony, která
podle zadaných specifikací vyhledá ve své databázi nejbližší přírodní oblasti
v Praze. Následně do nich dokáže uživatele z jeho aktuální polohy navigovat.
Aplikace, kterou využijí především milovníci přírody, je pro své zaměření
nazvána „DoPřírody!”. O vzniku a využití aplikace pojednává článek Bc. Michala Jakla a Ing. Miroslava Čábelky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 2, ročník 27.

Mezinárodní spolupráce v oblasti dálkového průzkumu Země – workshop s kolegy z Humboldtovy univerzity v Berlíně [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

15.11.2017 17:30   Ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 se uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin pod záštitou Výzkumného centra historické geografie a je podpořen z Programu strategického partnerství UK.

3D modelace zaniklých a historických území [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

15.9.2017 12:15   Již více než třetím rokem se vědecká skupina pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. na katedře Aplikované geoinformatiky a kartografie zabývá tvorbou historických 3D modelací pomocí CAD, GIS a DPZ technologií. Za tuto dobu bylo možné vidět celou řadu projektů, se kterými bychom Vás rádi nyní seznámili. V současné době probíhá práce na posledním projektu, kterým je rekonstrukce Ostrovského kláštera. Jeho první verzi je možné vidět ve stálé expozic Ora et labora v Muzeu Jílové u Prahy. V nedaleké oblasti tehdejšího kláštera můžeme model vidět i na turistických panelech, které zobrazují zaniklý středověký klášter a město zvané Sekanka. Na příští akademický rok chystá naše katedra otevření nového předmětu, který bude cílen právě na tvorbu 3D modelací. Pojďmě se tedy podívat, jakou cestu naši studenti pod vedením pana dr. Štycha urazili.

Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

15.9.2017 12:00   V současné době probíhá za pomoci Grantové agentury UK projekt věnující se aplikaci DPZ v oblasti lesních ekosystémů. Hlavními řešiteli této výzkumné skupiny jsou Mgr. Josef Laštovička a Mgr. Radovan Hladký z katedry Aplikované geoinformatiky a kartografie pod vedením pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. Celý projekt se specializuje na pozorování disturbancí způsobených abiotickými a biotickými činiteli zejména v oblasti Šumavy a Nízkých Tater. Na celé práci se též podílí kolegové z jiných univerzit (Jihočeská univerzita, RNDr. Martin Hais, Ph.D.) a správa NP Nízké Tatry.

Doktorské studium [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

13.7.2017 18:35   Prohlédněte si nové informace o doktorském studijním programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země a aktuální pravidla organizace doktorského studia na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Omezení provozu katedry [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

30.6.2017 9:50   Omezení provozu katedry aplikované geoinformatiky a kartografie o prázdninách z důvodů stavebních rekonstrukcí.

Wifina - o mapách v pořadu České televize [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

23.5.2017 16:20   Naše doktorandka Tereza Peterková se podílela na natáčení pořadu Wifina televize ČT D, které proběhlo v prostorách katedry aplikované geoinformatky a kartografie.

Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

29.4.2017 12:15   Bc. Michal Jakl vystoupil se svou mobilní aplikací "DoPřírody!" v pořadu Studio 6 v České televizi. Aplikaci zpracoval jako svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

9.4.2017 9:00   Čánek Mgr. Lukáše Brůhy, Ph.D. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 26 s titulem Mosty do Evropy.

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK! [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

27.3.2017 12:50   Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Nejnovější trendy ve výzkumu Land Use/Land Cover byly prezentovány na konferenci v ESA [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

21.3.2017 11:25   Minulý týden 14.-16. 3. 2017 se konala ve středisku ESA/ESRIN v Římě významná mezinárodní konference prezentující nejnovější výzkumné a technologické trendy výzkumu Land Use/Land Cover pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ).

Trans-Atlantic Training – Pécs 2017 [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

10.3.2017 16:40   The TAT 2017 training “Multi-sensor Approaches in the Land Use/Land Cover Change” will be held 16th – 20th of June 2017 and hosted by University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography, Hungary
« | 1 | 2
© geoinformace.cz CMS Toolkit