info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GIVS 2020

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

VARS.cz VARS.cz

zdroje zpráv:

Správa majetku podniků

16.2.2016 1:00  

IntelliGEO

16.2.2016 1:00   IntelliGEO je modulární webový GIS systém pro organizaci, správu a
prezentaci prostorových dat s možností rozšíření o specializované
komponenty i propojení na další podnikové systémy.

Měření hloubek a sedimentů

16.2.2016 1:00  

 

Vodohospodářský dispečink

16.2.2016 1:00  

Společnost VARS BRNO realizovala projekt AUTOMATIZACE VÝMĚNY KRIZOVÝCH DAT V HYDROLOGICKÉ OBLASTI POVODÍ MORAVY A DYJE.

Podpora a servis

16.2.2016 1:00  

Nabízíme rozšířenou podporu produktů Esri a pomáháme našim zákazníkům využít možnosti geografických informačních technologií na maximum.

Vodohospodářský dispečink

16.2.2016 1:00  

Společnost VARS BRNO realizovala projekt AUTOMATIZACE VÝMĚNY KRIZOVÝCH DAT V HYDROLOGICKÉ OBLASTI POVODÍ MORAVY A DYJE.

Plavební mapy a LAVDIS

16.2.2016 1:00  

Zkušenosti a funkcionality z tvorby inteligentních telematických systémů v oblasti dopravy, a vývoje aplikací pro správu majetku a veřejnou správu, byly využity pro rozvoj telematického systému a webové plavební mapy pro Státní plavební správu a Ředitelství vodních cest ČR.

CAPEREA – měřicí plavidlo

16.2.2016 1:00  

Geoportál IntelliGeo

16.2.2016 1:00  

 

Geoportál

16.2.2016 1:00  

Technologie

16.2.2016 1:00  

Jsme partnerem předního dodavatele geografických informačních systémů společnosti ESRI. Tyto systémy jsou nejpoužívanějšími produkty na poli geoinformatiky nejen u nás, ale na celém světě. Opakovaně jsme byli oceněni jako partner roku v České republice.

Geoportál

16.2.2016 1:00  

Geoportál je druhem webového mapového portálu, který usnadňuje přístup k prostorovým informacím a ke službám, které umožňují jejich zobrazení, analýzu a dotazování. Zároveň toto řešení umožňuje jejich výdej nejširšímu okruhu uživatelů. Geoportály mají za cíl zpřístupnit zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti geografická data, mapové služby a další informace pro geograficky lokalizovaná data, včetně možnosti jejich vyhledávání, prohlížení a stahování.

Cykloportál

16.2.2016 1:00  

Firma VARS Brno, a.s. se podílela na úspěšné realizaci několika projektů webových cykloportálů, které byly integrovány do informačních systémů krajských úřadů.

Nejmodernější technika CleveRA Car se v praxi plně osvědčuje!

16.2.2016 1:00  

Společnost VARS BRNO a.s. uvedla do plného provozu nové diagnostické vozidlo CleveRA Car a nabízí tak nové možnosti v diagnostice a vyhodnocení stavu komunikací a v plánování jejich oprav a údržby.

Měřicí loď CAPEREA se osvědčila i v zahraničí!

11.2.2016 1:00  

Po úspěšném testování vlastního multifunkčního měřicího plavidla CAPEREA využila společnost VARS BRNO a.s. příznivých klimatických podmínek loňského podzimu k realizaci několika komerčních zakázek v oblasti měření dna a sedimentů na vodních tocích i nádržích. Zpracování a vyhodnocení posledních částí bylo dokončeno v uplynulých týdnech.

CleveRA Car před Kongresovým centrem v Praze

8.11.2015 1:00  

Další zastávkou podzimní předváděcí roadshow diagnostického vozidla CleveRA Car byla Praha!

CleveRA Car před Kongresovým centrem v Praze

8.11.2015 1:00  

Další zastávkou podzimní předváděcí roadshow diagnostického vozidla CleveRA Car byla Praha!

VARS BRNO prezentoval CleveRA Car na Silniční konferenci v Plzni

30.10.2015 1:00  

Společnost VARS BRNO představila CleveRA CAR v rámci své podzimní roadshow tentokrát v Plzni. 

VARS BRNO na 22. ITS kongresu v Bordeaux!

6.10.2015 2:00  

Přijďte nás navštívit na stánek skupiny VINCI v Bordeaux!

VARS BRNO na ITS kongresu v Bordeaux!

6.10.2015 2:00  

V pondělí 5. října byl v Bordeaux zahájen 22. ITS kongres - největší světová událost v oboru inteligentních dopravních systémů a služeb. Společnost VARS BRNO zde představí komplexní řešení pro řízení inteligentní dopravní infrastruktury, hospodaření s pozemními komunikacemi a měření sedimentů ve vodních cestách.

Společnost VARS BRNO představila CleveRA Car v Jihlavě!

5.10.2015 2:00  

Další zastávkou předváděcí roadshow nového diagnostického vozidla CleveRA Car byla Jihlava!

Společnost VARS BRNO představila CleveRA Car v Jihlavě!

5.10.2015 2:00  

Další zastávkou předváděcí roadshow nového diagnostického vozidla CleveRA Car byla Jihlava!

CleveRA Car na Silničním veletrhu 2015

6.9.2015 2:00  

Další zastávkou CleveRA Car roadshow byl Silniční veletrh v Pardubicích.

CleveRA Car na Silničním veletrhu 2015

6.9.2015 2:00  

Nové diagnostické vozidlo CleveRA Car zahájilo svou předváděcí roadshow. První zastávkou byl Silniční veletrh v Pardubicích, který se konal v pátek 3. září.

CleveRA Car na SIlničním veletrhu 2015

6.9.2015 2:00   Nové diagnostické vozidlo CleveRA Car zahájilo svou předváděcí roadshow. První zastávkou byl Silniční veletrh v Pardubicích, který se konal v pátek 3. září.

CleveRA Car na Silničním veletrhu 2015

6.9.2015 2:00   Nové diagnostické vozidlo CleveRA Car zahájilo svou předváděcí roadshow. První zastávkou byl Silniční veletrh v Pardubicích, který se konal v pátek 3. září.

Vzniká kontrolní úsek pro CleveRA Car

10.8.2015 2:00  

Na silnici 43 na okraji Brna - Řečkovic probíhá měření úseku, který bude sloužit jako kontrolní pro naše diagnostické vozidlo CleveRA Car.

Vzniká kontrolní úsek pro CleveRA Car

10.8.2015 2:00  

Na silnici 43 na okraji Brna - Řečkovic probíhá měření úseku, který bude sloužit jako kontrolní pro naše diagnostické vozidlo CleveRA Car.

Blahopřejeme našemu zákazníkovi – Kraji Vysočina – k ocenění od Esri

7.8.2015 2:00  

 Na letošní světové konferenci Esri byla Kraji Vysočina udělena cena Special Achievement in GIS za úspěšnou implementaci platformy ArcGIS pro krajskou samosprávu a vytvoření Geoportálu DMVS.

Blahopřejeme našemu zákazníkovi – Kraji Vysočina – k ocenění od Esri

7.8.2015 2:00  

 Na letošní světové konferenci Esri byla Kraji Vysočina udělena cena Special Achievement in GIS za úspěšnou implementaci platformy ArcGIS pro krajskou samosprávu a vytvoření Geoportálu DMVS.

Systém RST

16.7.2015 2:00  

 

LCMS

16.7.2015 2:00  

 

Inerciální navigace a GPS

16.7.2015 2:00  

 

Cestovní napájecí zdroj

16.7.2015 2:00  

 

Synchronizační jednotka

16.7.2015 2:00  

 

Systém pro řízení měření

16.7.2015 2:00  

 

Software pro analýzu dat

16.7.2015 2:00  

 

Nové multifunkční diagnostické vozidlo

10.7.2015 2:00  

VARS BRNO a.s. uvádí do provozu nové silniční diagnostické vozidlo CleveRA Car a zahajuje tak kvalitativně novou etapu v měření komunikací a zpracování plánů údržby a oprav.

Systém hospodaření s mosty letos čekají významné změny

25.5.2015 2:00  

Systém hospodaření s mosty je úspěšně užíván již od roku 2003 k evidenci a plánování údržby mostních objektů v ČR. Od letošního roku bude systém vylepšen a rozšířen o nové funkce!

Systém hospodaření s mosty Ředitelství silnic a dálnic ČR, kraje a správci komunikací měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň

18.2.2015 1:00  
 • Využívá data Centrální evidence pozemních komunikací, jednoznačně identifikuje jednotlivé mostní objekty a eviduje o nich důležité informace.
 • Poskytuje údaje o provedených prohlídkách mostních objektů v chronologickém pořadí, registruje údržbové práce a opravy.
 • Propojení na externí, zejména GIS systémy a aplikace Hospodaření s vozovkou a Správa majetku a pasport.
 • Inteligentní dopravní systémy

  18.2.2015 1:00  

   

  Měření, dodávka dat a zpracování výstupů o technickém stavu vozovek dálnic a rychlostních silnic ČR

  18.2.2015 1:00  
  • Měření, dodávka dat a hodnocení proměnných parametrů vozovek vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR multifunkčním měřicím zařízením.
  • Měření, dodávka dat a hodnocení protismykových vlastností vozovek vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR.
  • Dokumentace vybraných úseků dálnic a rychlostních silnic ČR mobilním mapovacím systémem. (laserscanning a sférické video).
  • Outsourcing datového skladu naměřených dat.
  • Průběžná konzultační činnost.

  Dodávka Pavement management systému pro správu letištní plochy na letišti Václava Havla

  18.2.2015 1:00  
 • Úplná evidence provedených prohlídek a nalezených závad, včetně řízení procesů odstranění závad na veškerých letištních plochách.
 • Mobilní klient k zaznamenávání závad přímo v terénu i s GPS lokalizací. Webová aplikace pro vyhodnocení získaných dat spolu s návrhem postupu na odstranění závady. Podrobná analýza stavu povrchových vlastností letištních ploch pomocí multifunkčního diagnostického vozidla.
 • Dodávka licence kontrolního silničního systému Ředitelství silnic a dálnic ČR

  18.2.2015 1:00  
 • Zavedení jednotného postupu při řešení požadavků na údržbu – sběr, zadávání a odstranění závad a sledování prohlídek na silniční síti v majetkové správě ŘSD ČR v aplikaci pro jejich evidenci.
 • Evidence záruk – jednotný postup při zaznamenávání a kontrole záručních lhůt.
 • Webová aplikace instalována v síti Ředitelství silnic a dálnic ČR, dostupná online také zhotovitelským firmám. Mobilní klient pro práci v terénu.
 • Projekt pokrývá 5 808 kilometrů komunikací I. třídy a 136 km rychlostních silnic.
 • Kontrolní systém pro evidenci závad a postupu při jejich odstranění je používán také Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.
 • Informační systém majetek a pasport (IS MaP) Ředitelství silnic a dálnic ČR

  18.2.2015 1:00  
 • Správa veškerých dat o majetku silničních komunikaci a souvisejících jevech a činnostech.
 • Sjednocení metodiky evidence a hodnoceni stavu majetku.
 • Plánování a evidence výkonů činností (prohlídky, údržba..).
 • Základem majetkové části Centrální evidence pozemních komunikací.
 • Univerzální, neprogramátorsky modifikovatelná aplikace, která je schopna rychle reagovat na jakoukoli evidenční potřebu od neproměnných parametrů přes dopravní značení až po billboardy.
 • jednoduché, intuitivní užívání, pokročilé mapové funkce
 • evidence majetku a činností (prohlídky, údržba,…)
 • www -  přístupný odkudkoli po internetu
 • moderní architektura založená na ArcGIS Serveru – spojuje vlastnosti tabulkových pasportu a účelových technických map
 • přihlašování prostřednictvím portálu správy a údržby – společná registrace i do dalších aplikací jako je zimní zpravodajská služba aj.
 • server provozován na infrastruktuře JSDI - vysoká dostupnost systému a žádné nároky na instalace klientů systému
 • VARS dokončil projekt využívající pokročilé metody umělé inteligence pro predikci stavu dopravy

  1.1.2015 1:00  

  Současné technologie využívané pro získávání dopravních dat z reálného provozu mají svá omezení především díky jejich nedostatečné hustotě rozmístění. Společnost VARS se proto podílela na vývoji metod umělé inteligence pro vytvoření spojité zátěžové mapy s predikcí jejího vývoje.

  Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních predikčních metod

  22.12.2014 1:00  

  Prezentace projektu VaV financovaného za podpory TAČR. Projekt byl prováděn ve spolupráci s firmou CAMEA spol. s.r.o. a Fakultou informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

  Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních predikčních metod

  22.12.2014 1:00  

  Prezentace projektu VaV financovaného za podpory TAČR. Projekt byl prováděn ve spolupráci s firmou CAMEA spol. s.r.o. a Fakultou informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

  Děkujeme svým partnerům za projevenou přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku 2015!

  17.12.2014 1:00  

  Vážení obchodní partneři a milí přátelé, děkujeme Vám za projevenou důvěru a přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
  Těšíme se na další setkání s Vámi a naši vzájemnou spolupráci.

  Děkujeme svým partnerům za projevenou přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku 2015

  17.12.2014 1:00  

  Vážení obchodní partneři a milí přátelé,

  děkujeme Vám za projevenou důvěru a přízeň v uplynulém roce a do nového
  roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

  Těšíme se na další setkání s Vámi a naši vzájemnou spolupráci.

  Tým VARS BRNO a.s.

  Děkujeme svým partnerům za projevenou přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku 2015!

  17.12.2014 1:00  

  Vážení obchodní partneři a milí přátelé, děkujeme Vám za projevenou důvěru a přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
  Těšíme se na další setkání s Vámi a naši vzájemnou spolupráci.

  Děkujeme svým partnerům za projevenou přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku 2015

  17.12.2014 1:00  

  Vážení obchodní partneři a milí přátelé, děkujeme Vám za projevenou důvěru a přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
  Těšíme se na další setkání s Vámi a naši vzájemnou spolupráci.

  VARS čerpá z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji".

  5.12.2014 1:00  

  Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

  Společnost VARS BRNO a.s. se podílela na vývoji telematického systému pro vodní cesty

  24.11.2014 1:00  

  Společnost VARS BRNO potvrdila, že své zkušenosti z oblasti inteligentních dopravních systémů a systémů pro hospodaření s majetkem je schopná využít také pro vodní cesty. Podílela se na vývoji systému poskytující informace o aktuální situaci na vodních cestách vůdcům plavidel.

  VARS BRNO představí systém pro hospodaření s letištní plochou na SAFETY KONFERENCI

  13.11.2014 1:00  

  Na Letišti Václava Havla proběhne osmý ročník Safety konference a společnost VARS BRNO zde představí řešení pro hospodaření s povrchem letištních ploch, které implementovala na Letišti Václava Havla.

  Oceněný projekt společnosti VARS BRNO v předním britském magazínu SMART HIGHWAYS!

  7.11.2014 1:00  

  Výjimečnost projektu poskytování dopravních informací v Praze, jehož generálním dodavatelem byla společnost VARS BRNO, nachází ohlasy i v zahraničí! V říjnovém čísle britského časopisu SMART HIGHWAYS je o tomto projektu zařazen článek.

  STAŇTE SE GIS EXPERTEM S VARS ACADEMY!

  4.11.2014 1:00  

  VARS BRNO otevírá nový vzdělávací program v oblasti GIS s akreditací ministerstva vnitra a nabízí tak jedinečnou možnost zvýšit si odbornost v této oblasti pod vedením zkušených odborníků.

  Stav letištní plochy Václava Havla je pod kontrolou díky společnosti VARS BRNO

  3.11.2014 1:00  

  Na Letišti Václava Havla v Praze byl úspěšně implementován jeden z modulů systému CleveRA, vyvinutý spol. VARS BRNO, umožňující přehlednou a úplnou evidenci provedených prohlídek a nalezených poruch na vzletových a přistávacích drahách letiště.

  Stav letištní plochy Václava Havla je pod kontrolou díky společnosti VARS BRNO!

  3.11.2014 1:00  

  Na Letišti Václava Havla v Praze byl úspěšně implementován jeden z modulů systému CleveRA, vyvinutý spol. VARS BRNO, umožňující přehlednou a úplnou evidenci provedených prohlídek a nalezených poruch na vzletových a přistávacích drahách letiště.

  Společnost VARS BRNO získala ochranné známky pro své nejvýznamnější produkty!

  29.10.2014 1:00  

  Společnost VARS BRNO úspěšně dokončila proces registrace značky svých předních produktů a jsou zapsány v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Jedinečnost nejvýznamnějších produktů SMARTiC pro inteligentní dopravní systémy a CleveRA pro hospodaření s pozemními komunikacemi je tak stvrzena i formálně!

  VARS BRNO získala ochranné známky pro své nejvýznamnější produkty!

  29.10.2014 1:00  

  Jedinečnost nejvýznamnějších produktů SMARTiC pro inteligentní dopravní systémy a CleveRA pro hospodaření s pozemními komunikacemi je tak stvrzena i formálně!

  VARS BRNO a.s. dokončuje projekt pro přehlednější práci s projektovou dokumentací dopravních staveb

  20.10.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO dokončuje projekt SW řešení datového skladu projektové dokumentace, který umožní centralizovat ukládání dokumentace a výrazně pomůže ke zkvalitnění a zjednodušení procesů jejich předávání mezi investory a zhotoviteli dopravních staveb.

  VINCI Energies jednou z nejvýznamnějších firem působících v ICT!

  20.10.2014 2:00  

  VINCI Energies se stala jednou z nejvýznamnějších firem na světě působících v ICT.

  Společnost VARS BRNO a.s. se stala generálním sponzorem festivalu Janáček 2014!

  13.10.2014 2:00  

  Ve středu, 1. října, byla v prostorách Mahenova divadla v Brně slavnostně stvrzena spolupráce mezi Národním divadlem Brno a společností VARS BRNO. VARS BRNO má tu čest být generálním sponzorem výjimečného brněnského Festivalu Janáček!

  Společnost VARS BRNO a.s. se stala generálním sponzorem Festivalu Janáček 2014!

  13.10.2014 2:00  

  Ve středu, 1. října, byla v prostorách Mahenova divadla v Brně slavnostně stvrzena spolupráce mezi Národním divadlem Brno a společností VARS BRNO. VARS BRNO má tu čest být generálním sponzorem výjimečného brněnského Festivalu Janáček!

  Kontakty

  10.10.2014 2:00  

   

  Kontakty

  10.10.2014 2:00  

   

  Kontakty - Copy

  10.10.2014 2:00  

   

  Kontakty - Copy

  10.10.2014 2:00  

   

  Údržba silniční sítě

  30.9.2014 2:00  

   

  Zimní údržba silniční sítě

  30.9.2014 2:00  

   

  Provozně výrobní plán

  30.9.2014 2:00  

   

  Souvislá údržba

  30.9.2014 2:00  

   

  Údržba pozemních komunikací

  30.9.2014 2:00  

   

  Akreditovaný program GIS expert

  26.9.2014 2:00  

   

  Školení GIS

  18.9.2014 2:00  

   

  Školení CAD

  18.9.2014 2:00  

   

  VARS ACADEMY

  10.9.2014 2:00  

  V oblasti GIS a CAD Vám nabízíme akreditované i neakreditované kurzy a uživatelské semináře na vybraná a aktuální témata.

  VARS CUP je opět tady! - Copy

  28.8.2014 2:00  

  V sobotu 30. srpna se uskuteční již jedenáctý ročník turnaje trojic O POHÁR MĚSTA BRNA – VARS CUP 2014, který pořádá pétanquový klub Carreau  a společnost VARS BRNO je generálním sponzorem.

  VARS CUP je opět tady!

  28.8.2014 2:00   V sobotu 30. srpna se uskuteční již jedenáctý ročník turnaje trojic O POHÁR MĚSTA BRNA – VARS CUP 2014, který pořádá pétanquový klub Carreau  a společnost VARS BRNO je generálním sponzorem.

   

  Průběžné vzdělávání

  27.8.2014 2:00  

   

  Školení GIS

  27.8.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO a.s. poskytuje školení GIS na produkty Esri.

  V oblasti GIS Vám nabízíme akreditované i neakreditované kurzy a uživatelské semináře na vybraná a aktuální témata. Školení pořádáme v prostorách vlastního školicího střediska VARS BRNO a.s. Najdete zde moderní výukové prostory, zajímavé zázemí, dostatečnou kapacitu a odpovídající techniku pro konání specializovaných kurzů i seminářů.

  Školení CAD

  27.8.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO a.s. poskytuje školení CAD na produkty Bentley a Transoft.

  Průběžné vzdělávání

  27.8.2014 2:00  

  Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

  Akreditovaný program GIS odborník

  27.8.2014 2:00  

  Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

  Akreditovaný program GIS odborník

  27.8.2014 2:00  

  Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

  Akreditovaný program GIS expert

  27.8.2014 2:00  

  Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

  Akreditovaný program GIS expert

  27.8.2014 2:00  

  Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

  Ostatní školení

  27.8.2014 2:00  

   

  Školení GIS

  27.8.2014 2:00  

   

  Akreditované průběžné vzdělávání

  27.8.2014 2:00  

  Cílem vzdělávacího programu průběžného vzdělávání v GIS pro úředníky územně samosprávných celků je seznámení úředníků s geografickými informačními systémy a představit jim jednoduchost práce a souhrnné postupy v rámci jednotlivých úrovní zpracování GIS projektu a správu jeho jednotlivých částí.

  Přijďte se dozvědět více o nových možnostech poskytování přesných dopravních dat!

  20.8.2014 2:00  

  VARS BRNO společně se sdružením IvD pořádá seminář na téma „Využití dat mobilní sítě GSM pro získávání vysoce přesných dat o dopravní zátěži a možnosti jejich využití při modelování dopravy v reálném čase“.

  VARS BRNO a.s. has become a member of the VINCI Energies group.

  8.8.2014 2:00  

  The company VARS BRNO has become a member of the multinational group VINCI Energies, operating in over 45 countries around the world.

  Společnost VARS BRNO a.s. se stala součástí skupiny VINCI Energies

  1.8.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO se stala součástí nadnárodní skupiny VINCI Energies působící ve více než 45 zemích světa.

  Společnost VARS BRNO a.s. se podílela na novém telematickém dohledovém systému v Praze

  15.7.2014 2:00  

  VARS BRNO významně přispívá vývojem a implementací inovativních řešení k rozvoji moderní dopravy v České republice. Nejvytíženější dopravní tepny v Praze budou od letošního léta nově vybaveny 32 dohledovými kamerami a řídícími scénáři v rámci dokončení projektu „Komplexní telematický dohledový systém“, na kterém se spol. VARS BRNO významně podílela.

  VARS BRNO a.s. úspěšně předala systém pro online aukce spol. Lesy ČR, s.p.

  11.7.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO a.s. vyvinula systém pro provoz online aukcí pro Lesy České republiky, s.p. V těchto dnech končí druhá implementační etapa systému, v průběhu níž byly zapracovány poslední požadavky.

  Společnost VARS BRNO a.s. vyvíjí integrovaný GIS systém pro společnost Lovochemie, a.s.

  8.7.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO a.s. disponuje vysoce profesionálním know-how pro správu majetku dopravních cest, které přenáší také do řešení založených na GIS a CAD pro průmyslové podniky. Proto byla vybrána pro dodávku nového systému GIS, správy majetku a dokumentů společnosti Lovochemie, a.s.

  VARS BRNO a.s. received the prestigious award of the Czech Transport Construction of the Year 2013

  8.7.2014 2:00   The company VARS BRNO a.s. has once again confirmed its position among the leading Czech innovative companies in the field of transport. In the national competition, CZECH TRANSPORT CONSTRUCTION & TECHNOLOGY OF THE YEAR 2013, the company won two awards for the project, “Solution for the provision of traffic information to drivers in Prague”.

   

  VARS BRNO a.s. získal prestižní ocenění Česká dopravní stavba roku 2013

  8.7.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO a.s. opět potvrdila své postavení mezi předními českými inovativními firmami v oblasti dopravy. V celostátní soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2013 získala hned dvě ocenění za projekt „Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze“.

  VARS BRNO a.s. získala prestižní ocenění Česká dopravní stavba roku 2013

  8.7.2014 2:00  

  Společnost VARS BRNO a.s. opět potvrdila své postavení mezi předními českými inovativními firmami v oblasti dopravy. V celostátní soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2013 získala hned dvě ocenění za projekt „Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze“.

  « | 1 | 2 | 3 | »
  © geoinformace.cz CMS Toolkit