info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Evidence osob s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

13.10.2009 2:00   Databáze obsahuje seznam osob, které mají pověření k vykonávání odborných prací z oblasti geologie potřebných pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

Central evidence published decision for the previous to agreement according to regulation § 24 law no. 44/1988 Sb., in the current wording

15.6.2009 2:00   Database evidence decision for previous to agreement, to propose the concept for the assessment of quarry spaces. - test.

Maloplošná zvláště chráněná území

11.5.2009 2:00   Maloplošná zvláště chráněná území spravovaná správami CHKO a NP na území Libereckého kraje

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - čerpací stanice (kanalizace)

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.Typ čerpací stanice rozlišen v poli [vdv_cerpst].

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - čerpací stanice (vodovody)

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.Typ čerpací stanice rozlišen v poli [vdv_cerpst].

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - čistírny odpadních vod

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - kanalizační sítě

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.Typ vodovodní sítě je rozlišen v poli [Layer].

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - vodní zdroje

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - úpravny vody

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - vodojemy

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.

PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - vodovodní sítě

20.4.2009 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracováno firmou Hydroprojekt a.s. Praha, 2004 - návrhy prvků VaK s výhledem návrhů řešení do roku 2015.JEN NÁVRHOVÉ PRVKY.Typ vodovodní sítě je rozlišen v poli [Layer].

Orientace ke světovým stranám

18.4.2009 2:00   Orientace ke světovým stranám, rastr, výpočtem v Arc Spatial Analyst z DMT firmy GEODIS BRNO, spol s.r.o.,

DOPRAVA - RoSyBASE

4.12.2007 1:00   Datová sada odboru dopravy LK z oblasti správy pozemních komunikací na území Libereckého kraje. Tvorba, aktualizace a údržba dat na základě podkladů KSS LK v SW RoSyBASE a spolupráce s firmou PavEx Consulting s.r.o.

Památné stromy

5.11.2007 1:00   památné stromy na území Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti

24.10.2007 2:00   hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Velkoplošná zvláště chráněná území

16.8.2007 2:00   Chráněné krajinné oblasti a národní parky na území Libereckého kraje včetně zonace.

Ochrana půdního fondu Libereckého kraje

14.8.2007 2:00   Datová sada Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Praha http://www.vumop.cz/.Obsahuje data BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky) a třídy ochrany půdy. Zakoupena pro potřeby odboru rozvoje venkova, životního prostředí a zemědělství KÚ Libereckého kraje v prosinci 2004. Data jsou ve formátu SHP.

Protipovodnova opatreni Libereckeho kraje

26.5.2007 2:00   Protipovodnova opatreni Libereckeho kraje. WMS obsahující výběr z dat Povodňového plánu Libereckého kraje - záplavová území, hlásné profily kategorie A, B a C, sídla povodňových komisí Libereckého kraje, ohrožující objekty (data HZSLK), objekty civilní ochrany (data HZS LK), lokalizace sirén (data HZS LK).

Zivotni prostredi Libereckeho kraje

7.3.2007 1:00   Zakladni vrstvy ochrany prirody a krajiny Libereckeho kraje.

Územně identifikační registr

1.11.2006 1:00   územně identifikační registr Libereckého kraje

ZIMNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY

9.10.2006 2:00   Digitální geografická databáze zimních sportovních aktivit na území LK obsahuje databázi pro studii zimních sportovních aktivit na území LK. Databáze byla naplněna daty získanými sběrem v terénu a z dalších zdrojů.

CESTOVNÍ RUCH

9.10.2006 2:00   Datová sada pořízena v rámci přípravy podkladů pro zpracování VÚC LK.

Výkres limitů využití území pro aktualizované zadání ÚP VÚC Libereckého kraje

6.10.2006 2:00   K aktualizovanému zadání ÚP VÚC Libereckého kraje byla pořízena datová sada Výkres limitů využití území. S ohledem na stav pořizování Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje budou data ze zadání ÚP VÚC Libereckého kraje poskytována pouze pro potřeby orgánů územního plánování (ve smyslu §12 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Ostatní žádosti o poskytnutí dat budou posuzovány individuálně dle účelu jejich použití s přihlédnutím k rozsahu a kvalitě možné přidané hodnoty, vyplývající z řešení.

Maloplošná zvláště chráněná území (MŽP)

14.9.2006 2:00   Maloplošná zvláště chráněná území v Libereckém kraji spravovaná Ministerstvem životního prostředí
« | 1 | .. | 42 | 43
© geoinformace.cz CMS Toolkit