info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

RTC360 nejrychlejší skener. Skenuje 2mil b/s a Vizuální Inerciální Systém zásadně usnadní registraci vašich mračen.             Dodejte nám funkční přístroj jakéhokoliv typu, stáří a značky a my Vám odečteme z ceny robotické totální stanice TS16 60 000 Kč.  Akce platí do 12.12.2019

Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad

zdroje zpráv:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení privatizace a převodů, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Praha

19.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení restitucí, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Praha

19.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

19.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada odboru řízení privatizace a převodu majetku, oddělení realizace převodů

17.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Vedoucí oddělení spisové služby, odbor vnitřní správy

17.5.2016 0:00   Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici vedoucí oddělení spisové služby, odbor vnitřní správy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební odborný rada, Pobočka Louny

16.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení privatizace a převodů, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

16.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení analýz a strategie

13.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení restitucí, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení správy majetku, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení privatizace a převodů, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení restitucí, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení správy majetku, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení privatizace a převodů, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

11.5.2016 0:00   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení.

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Vojenských lesů a statků přispěje k ochraně zemědělské a lesní půdy

10.5.2016 0:00   Praha, 10. května 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová podepsala spolu s ředitelem státního podniku Vojenské lesy a statky ČR Josefem Vojáčkem dohodu o vzájemné spolupráci.
Dohoda zakládá budoucí spolupráci ve vytváření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělské a lesní půdě, lepší ochranu a zúrodnění půdního a lesního fondu se zaměřením na řešení odtokových poměrů a retenci vody v krajině.

Referent/referentka, Pobočka Kroměříž

10.5.2016 0:00   Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici Referent/referentka, Pobočka Kroměříž.

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Národní sítě Místních akčních skupin pomůže řešit odtokové poměry v krajině

9.3.2016 0:00   Praha, 8. března 2016 – V úterý 8. března 2016 podepsal sekční ředitel Státního pozemkového úřadu Milan Rybka v zastoupení za ústřední ředitelku Svatavu Maradovou spolu s předsedou Národní sítě Místních akčních skupin Václavem Pošmurným dohodu o vzájemné spolupráci, která má mimo jiné přispět ke zvýšení kvality života na venkově, ochraně půdního fondu či řešení odtokových poměrů v krajině.

Byl zahájen příjem žádostí o dotace pro pozemkové úpravy

29.2.2016 0:00   V minulém týdnu byl zahájen příjem žádostí o dotaci pro opatření Pozemkové úpravy z operačního programu Evropské unie - Program rozvoje venkova.

Státní pozemkový úřad podává žalobu na rozhodnutí o vydání majetku

22.2.2016 0:00   Praha 22. 2. 2016 - Dne 19. 2. 2016 byla ze strany České republiky – Státního pozemkového úřadu podána žaloba, kterou se SPÚ jako organizační složka státu domáhá rozhodnutí o nevydání zemědělských nemovitostí Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské soudem a nahrazení rozhodnutí krajského pozemkového úřadu o vydání.

Připomínáme: Změna územní působnosti poboček v řízení o pozemkových úpravách

18.2.2016 0:00   Informujeme veřejnost, že s účinností od 1. 2. 2016 byla v souvislosti s aktualizací Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu upravena v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj územní působnost poboček Opava a Frýdek-Místek.

Oznámení o otevření detašovaného pracoviště v Novém Jičíně

4.2.2016 0:00   Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že od 8. 2. 2016 otvírá detašované pracoviště oddělení správy majetku, a to v budově pobočky v Novém Jičíně, Husova 2003/13.

Změna územní působnosti poboček v řízení o pozemkových úpravách

4.2.2016 0:00   Informujeme veřejnost, že s účinností od 1. 2. 2016 byla v souvislosti s aktualizací Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu upravena v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj územní působnost poboček Opava a Frýdek-Místek.

Oznámení o otevření nového kontaktního pracoviště v Novém Jičíně

4.2.2016 0:00   Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že od 8. 2. 2016 otvírá detašované pracoviště oddělení správy majetku, a to v budově pobočky v Novém Jičíně, Husova 2003/13.

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy

28.1.2016 0:00   Státní pozemkový úřad a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy podepsali vzájemnou dohodu o spolupráci

Upozornění - doplnění

28.1.2016 0:00   Ve středu 27. ledna 2016 došlo k zápisu exekuce na nemovitosti v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu zapsané v katastru nemovitostí na LV 10002. V současné době tuto skutečnost a její okolnosti prověřujeme a zjišťujeme podrobnější informace.

Státní pozemkový úřad rozšiřuje svoji působnost

26.1.2016 0:00   Praha – Státní pozemkový úřad rozšiřuje agendu nově vzniklým odborem půdní služby. 25 nových zaměstnanců se bude zabývat především aktualizacemi BPEJ a hodnocením zemědělské půdy z hlediska její kvality.

Nové aktuality z krajů

25.1.2016 0:00   Vážení návštěvníci do sekci "aktuality z krajů" bylo přidáno spoustu novinek.

Státní pozemkový úřad vyřídil více než 95 % pozemků nárokovaných oprávněnými osobami

22.1.2016 0:00   Praha, 22. ledna 2016 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako povinná osoba vyřídil již 95,2 % zemědělských nemovitostí obsažených ve více než 3 a půl tisíce výzvách podaných oprávněnými osobami v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

Svatava Maradová se stala kmotrou knihy Tvář venkova – venkovské stavby 2015

18.1.2016 0:00   Ve čtvrtek 14. ledna 2016 na brněnském veletrhu Regiontour 2016 ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová pokřtila společně s předsedou Senátu Milanem Štěchem a Eduardem Kavalou, předsedou Spolku pro obnovu venkova, knihu Tvář venkova – venkovské stavby 2015.

Snídaně s novináři

14.1.2016 0:00   TÉMA: majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Administrativní pracovník

22.12.2015 0:00   Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance do oddělení správy majetku, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Spolku pro obnovu venkova České republiky přispěje ke zlepšení kvality života na venkově

3.12.2015 0:00   Praha 3. 12. 2015 - Ústřední ředitelka státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, MBA a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Mgr. Eduard Kavala slavnostně podepsali dne 3. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky dohodu o spolupráci.

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Spolku pro obnovu venkova české republiky přispěje ke zlepšení kvality života na venkově

3.12.2015 0:00   Praha 3. 12. 2015 - Ústřední ředitelka státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, MBA a předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Mgr. Eduard Kavala slavnostně podepsali dne 3. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky dohodu o spolupráci.

Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství požádal o 180 ha v Březiněvsi a Ďáblicích

30.11.2015 0:00   Pozemkový úřad rozhodl k dnešnímu dni o 126 ha; z toho u 24 ha řízení zastavil a pozemky nevydal, neboť jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob; u 46 ha řízení přerušil a čeká na rozhodnutí soudu, neboť k těmto pozemkům je duplicitním vlastníkem společně s hlavním městem Prahou;

Ředitelství silnic a dálnic zefektivní spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

30.11.2015 0:00   Státní pozemkový úřad společně s Ředitelstvím silnic a dálnic dnes podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci. Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatava Maradová, MBA a generální ředitel ŘSD Ing. Jan Kroupa svým podpisem společně deklarovali snahu o výrazné zefektivnění činnosti těchto strategických úřadů a to především v oblasti příprav společné metodiky majetkoprávního vypořádání, v oblasti vytváření pozemkových rezerv pro silniční a dálniční stavby nebo společné koordinace v rámci pozemkových úprav.

Jednání koordinační skupiny dne 2.12.2015

24.11.2015 0:00   Dne 2. prosince 2015 se uskuteční jednání Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy ve věci aktuálního stavu Výměnného formátu pozemkových úprav (VFP).

Reakce na článek časopisu Zemědělec ze dne 16. 11. 2015

22.11.2015 0:00   (Monopol na stanovování cen zemědělské půdy končí)
Redaktor Petr Havel v článku uvádí značné množství nepravdivých a zavádějících informací, na jejichž základě dovozuje závěr, že převod aktualizace bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ) pod Státní pozemkový úřad (SPÚ) je rozhodnutím, které povede „ke zhoršení stavu naší krajiny“ a dokonce ke zvýšení „korupčního a vyděračského potenciálu státních úředníků vůči vlastníkům.“

Realizací účinných opatření pracoviště Státního pozemkového úřadu přispívají k ochraně před dlouhodobým suchem

12.11.2015 0:00   Praha, 12. listopadu 2015 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Prostějově zajistila realizaci stavby polní cesty, víceúčelové nádrže a lokálního biocentra v katastrálním území Čelčice.

Referent/referentka oddělení správy vodohospodářských děl

29.9.2014 13:47   Státní pozemkový úřad přijme zaměstnance na pozici

referent/REFERENTKA

oddělení správy …

Oznámení o přerušení provozu na pobočce Hradec Králové

22.9.2014 11:29   Oznámení o přerušení provozu na pobočce Hradec Králové

Z důvodu stěhování je Pobočka Hradec …

Kontakty na ústředí

3.9.2014 16:44   TELEFONNÍ
SEZNAM

ORGANIZAČNÍ
ÚTVAR
ŘEDITEL

Státní pozemkový úřad mění sazbu nájemného za pozemky

1.9.2014 14:38   S účinností od 1. října 2014 Státní pozemkový úřad (SPÚ) mění sazbu ročního nájemného za zemědělské …

Ředitel/ředitelka odboru právního

28.8.2014 16:41   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

Oznámení o omezení provozu na Pobočce Trutnov

27.8.2014 15:27   Oznámení o omezení provozu na Pobočce Trutnov

Z důvodu výpadku elektrického proudu v místě sídla …

Ředitel/ředitelka odboru ICT

27.8.2014 15:26   Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit