info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

Asociace podnikatelů v geomatice Asociace podnikatelů v geomatice

zdroje zpráv:

Hospodářský výbor PSP ČR doporučil doplnění geodetů do stavebního zákona

28.4.2021 14:18   Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny PČR na svém dnešním zasedání jednomyslně doporučil Sněmovně ke schválení náš pozměňovací návrh, kterým se doplňuje ověřování zeměměřických prací jako vybraná činnost ve výstavbě do stavebního zákona. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a prosazení tohoto pozměňovacího návrhu.

Zveme vás na online setkání s vedením Asociace podnikatelů v geomatice

23.2.2021 17:26   Dovolujeme si vás jménem Ing. Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele pozvat na online setkání s vedením Asociace podnikatelů v geomatice. Setkání se uskuteční v úterý 16. března 2021 od 16:00 do 17:30 hodin formou živého vysílání přes YouTube. Své dotazy budete mít možnost pokládat prostřednictvím chatu. Více informací včetně programu naleznete zde. Pro připojení k videokonferenci klikněte zde. Svou účast na setkání, prosím, […]

Boj o charakter DTM

15.2.2021 9:54   Kombinace opatření covid-19, laxnost některých úřadů a nejasnosti ohledně způsobu realizace vedou představenstvo APG k obavě, že pokud se nic zásadního nestane, skončí první etapa tvorby DTM ČR částečným neúspěchem a hrozí, že nebudou 3 miliardy Kč z Evropské unie do 30. 6. 2023 vyčerpány. V tomto smyslu informoval předseda APG 18. ledna ministra Karla Havlíčka a žádal o pomoc v této záležitosti. Bohužel situaci komplikuje […]

Představili jsme nové video o pozemkových úpravách

2.2.2021 9:20   Začátkem roku jsme představili nové propagační video, které upozorňuje na problematiku pozemkových úprav. Video jsme rozeslali všem našim partnerům, kterých se tato problematika dotýká – poslancům, se kterými dlouhodobě o pozemkových úpravách jednáme, zástupcům Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, SPÚ a na další partnerské a spolupracující organizace, stejně tak jako na vzdělávací a vědecké instituce. Těší nás, že video […]

PF 2021

23.12.2020 7:19   Vážení členové, přestože byl rok 2020 poznamenaný koronavirovou krizí, věnovali jsme se řadě témat, z nichž většina zůstává i nadále aktuální. Z těch nejdůležitějších bych rád zmínil alespoň některé: předložili jsme připomínky k novému stavebnímu zákonu a stále usilujeme o jejich prosazení pozměňovacím návrhem, podařilo se nám prosadit připomínky do zákona o pozemkových úpravách a zákona o zeměměřictví, spolupracovali jsme na přípravě zákona o BIM. […]

PF 2021

23.12.2020 7:19   Přejeme vám klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Prezident republiky podepsat novelu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

26.11.2020 9:10   Prezident republiky v pátek 20. listopadu 2020 podepsal novelu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Na ustanoveních této novely se řadou svých připomínek podíleli také členové pracovní skupiny PÚ APG. Díky našemu členství v HK ČR se tyto připomínky podařilo prosadit. „Cílem novely zákona bylo přispět k efektivnímu řešení následků klimatických změn a k obnově […]

Změna termínu BIM DAY 2020

15.9.2020 8:54   Z důvodu aktuální situace související s covid-19 se pořadatelé rozhodli přesunout výroční konferenci BIM DAY 2020 na nový termín, a to na 28. – 29. dubna 2021. Více info: https://www.bimday.cz/.

Předseda představenstva na konferenci Elektrizační soustava 2020

30.8.2020 20:00   Na konci srpna se v pražském hotelu Clarion Congress konala odborná konference Elektrizační soustava 2020. Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva APG, přítomné seznámil s problematikou DTM: příležitost pro energetickou soustavu. Ve své řeči mj. zdůraznil, že geomatici jsou a nadále budou pilířem digitalizace.

APG má oporu i ve vedení Hospodářské komory

31.7.2020 20:00   Všichni APG podporování kandidáti se dostali do vedení Hospodářské komory ČR, a to i hlasem naší asociace. Jedná se především o Vladimíra Dlouhého, Zdeňka Zajíčka a Michala Štefla. Podpora těchto kandidátů byla motivována jejich aktivní podporou projektů, na kterých se APG podílí. Jedná se především o DTM, DSŘ a BIM. Těšíme se s nimi na další spolupráci i v těchto funkcích.

Zpráva o činnosti APG za rok 2019

15.7.2020 20:46   Asoaciace podnikatelů v geomatice vydala zprávu o své činnosti v roce 2019. Zpráva o činnosti Asociace podnikatelů v geomatice v roce 2019 (PDF)

Rozhovor s předsedou APG na webu Echo24

10.7.2020 20:00   Na webu Echo24 si můžete přečíst rozhovor s Ing. Martinem Hrdličkou, předsedou předstatvenstva APG. Zmiňuje se mj. i o tom, jak mohou pozemkové úpravy pomoci při zadržování vody v krajině. Celý článek si můžete přečíst zde.

Revize katastru nemovitostí. Přehled práv a povinností, které máte při revizi KN

29.6.2020 10:55   Asociace podnikatelů v geomatice a její pracovní skupina pro vzdělávání vydala přehledný návod, zaměřený na revize katastru. Dokument, vysvětlující různé situace v souvislosti s revizemi, je k dispozici ve formátu PDF.

Revize katastru nemovitostí. Přehled práv a povinností, které máte při revizi KN

29.6.2020 10:55   Asociace podnikatelů v geomatice a její pracovní skupina pro vzdělávání vydala přehledný návod, zaměřený na revize katastru. Dokument, vysvětlující různé situace v souvislosti s revizemi, je k dispozici online a ve formátu PDF.

Plakety pro čestné členy

1.6.2020 21:48   V posledních dnech jsme se setkali s našimi čestnými členy – Ing. Miroslavem Hrdličkou a Ing. Janem Fafejtou. U této příležitosti jim Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel předal plaketu za celoživotní přínos v oboru zeměměřictví.

Činnost SPÚ po ukončení nouzového režimu

21.4.2020 22:11   Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ, informoval, že v pondělí 20. 4. 2020 je ukončen nouzový režim na SPÚ. V této souvislosti jsou platná následující opatření: Vedení SPÚ odvolalo pozastavení činností související s nutností osobních aktivit účastníků řízení. Projednávání s vlastníky je povoleno, ovšem za dodržení předepsaných hygienických podmínek (viz příloha). Upozorňuji, že povolení těchto činností neznamená pro pobočky povinnost je […]

GEODEZIE PLCH: nový člen APG

21.4.2020 21:46   Novým členem APG se 14. 4. 2020 stala společnost GEODEZIE PLCH s.r.o. zastoupena Ing. Přemyslem Plchem se sídlem v Blansku.

Nejen my si uvědomujeme, že sucho je problém

15.4.2020 7:48   V Asociaci podnikatelů v geomatice si uvědomujeme, že sucho v krajině je velký problém, který se týká nás všech. Společnost aktuálně žije jen nákazou koronavirem Covid-19, ale to neznamená, že se nebudeme snažit vyřešit i ty ostatní věci, které nás trápí. Výstižný komentář Martina Fendrycha s názvem „Sucho už v dubnu. Vodu v krajině neumíme zadržet“ si můžete přečíst na webu […]

Zeměměřické činnosti v době nouzového stavu

25.3.2020 21:22   Zde naleznete vyjádření ČÚZK k žádosti Ing. Martina Hrdličky, předsedy APG o udělení výjimky při provádění zeměměřických činností v době nouzového stavu.

Memorandum o spolupráci s ČKA

25.3.2020 7:12   V uplynulém období se uskutečnila celá řada jednání vedení APG a zástupců České komory architektů. Obě strany se dohodly na podepsání Memoranda o spolupráci, jehož cílem je především hledat společná témata, východiska, cíle a stanoviska a tato prosazovat v legislativě, a to především v oblasti investiční výstavby. Jedním z cílů bude také podpora technického vzdělávání v ČR. Obě strany se zavazují spolupracovat v oblastech územního […]

Noví členové APG

23.3.2020 7:14   Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly společnost Hanousek s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Davidem Dohnalem, a společnost AGROPLAN, spol. s r.o., zastoupená jednatelem panem Petrem Kubů. Počet členů Asociace podnikatelů v geomatice stále roste. Členství v APG má celou řadu výhod: + práce v pracovních skupinách + příležitost aktivně ovlivňovat dění + právní služby pro vaše podnikání + diskuse s kolegy […]

Předseda APG jednal s ministryní financí

21.3.2020 7:37   Ministryně financí Alena Schillerová zavítala na Českolipsko, kde navštívila několik lokalit. Hlavní setkání se starostkou České Lípy Ing. Jitkou Volfovou se konalo v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa ve Ville Hrdlička. Zde také proběhla diskuze představitelů samospráv a podnikatelské veřejnosti. V rámci diskuze předseda APG Martin Hrdlička vyzdvihl možnosti katastru nemovitostí jako zdroje informací nejen pro veřejnou […]

Předseda APG jednal s ministryní financí

21.3.2020 7:37   Ministryně financí Alena Schillerová zavítala na Českolipsko, kde navštívila několik lokalit. Hlavní setkání se starostkou České Lípy Ing. Jitkou Volfovou se konalo v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa ve Ville Hrdlička. Zde také proběhla diskuze představitelů samospráv a podnikatelské veřejnosti. V rámci diskuze předseda APG Martin Hrdlička vyzdvihl možnosti katastru nemovitostí jako zdroje informací nejen pro […]

APG požádala o výjimku pro svého člena

18.3.2020 7:42   APG podpořila svého člena, společnost PRIMIS, a požádala v souvislosti se současnou situací spojenou s COVID-19 o výjimku pro piloty a operátory, kteří se podílejí na snímkovacích letech v zahraničí. Na základě společného tlaku Ministerstvo vnitra zařadilo mezi výjimky rovněž snímkovací lety. Členem APG se můžete stát také, moc rádi Vás přivítáme. V případě zájmu se prosím ozvěte výkonnému řediteli Ing. Jaroslavu […]

Malé primárky v Hospodářské komoře

17.3.2020 7:40   Začátkem března 2020 jsme se v sídle Hospodářské komory účastnili tzv. malých primárek, abychom podpořili našeho kandidáta Mgr. Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT unie, na post viceprezidenta HK ČR. Mgr. Zajíček v malých primárkách zvítězil a bude se „ve velkých primárkách“ ucházet o post viceprezidenta HK ČR.

Prosazení připomínek k novému stavebnímu zákonu

15.3.2020 7:23   Od začátku roku 2020 se snažíme najít cesty, jak prosadit připomínky APG k novému stavebnímu zákonu, které jsme předložili na připomínková místa v prosinci loňského roku. Na konec února jsme proto svolali jednání, které se konalo v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj a zúčastnili se jej Ing. Marcela Pavlová a Ing. Žanet Hadžić z MMR, Ing. arch. Jan Kasl z ČKA, Ing. […]

Zrušení valné hromady APG & konference GEOMATIKA 2020

11.3.2020 22:18   Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na nařízení vlády, které nedovoluje pořádat akce nad 100 osob, si Vás dovolujeme informovat, že jsme nuceni zrušit konání valné hromady APG a konference GEOMATIKA 2020 v termínu 17. – 18. 3. 2020. Mrzí nás to, nicméně zdraví je v tuto chvíli přednější a nechceme nikoho vystavovat zbytečnému riziku. O novém termínu akce Vás budeme informovat. Děkujeme […]

Zrušení valné hromady APG & konference GEOMATIKA 2020

11.3.2020 22:18   Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na nařízení vlády, které nedovoluje pořádat akce nad 100 osob, si Vás dovolujeme informovat, že jsme nuceni zrušit konání valné hromady APG a konference GEOMATIKA 2020 v termínu 17. – 18. 3. 2020. Mrzí nás to, nicméně zdraví je v tuto chvíli přednější a nechceme nikoho vystavovat zbytečnému riziku. O novém termínu akce Vás budeme informovat. […]

Ing. Miroslav Hrdlička oslavil 90 let

3.3.2020 7:45   Ing. Miroslav Hrdlička, čestný člen APG, oslavil začátkem března krásné životní jubileum – 90 let. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

GEOMATIKA 2020

26.2.2020 21:25   Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci GEOMATIKA 2020. 18. března 2020 │od 9h do 17h │Kongresové centrum Floret, Květnové nám. 391, Průhonice Pozvánka a program semináře zde REGISTRACE Moderuje: Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG 9:00 – 9:15 Zahájení 9:15 – 10:00 BIM a role geomatika Ing. Jan Floriánek Ing. Rudolf Vyhnálek 10:00 – 10:45 DTM, DSŘ a garantovaná […]

APG partnerem sjezdu ČSGK a 12. plesu zeměměřičů

15.2.2020 7:28   Začátkem února 2020 se v Ostravě uskutečnil sjezd Českého svazu geodetů a kartografů, na kterém vystoupil i předseda APG, Ing. Martin Hrdlička. Přítomné seznámil s činností asociace a aktuálními tématy, kterými se zabýváme a kterým se budeme věnovat také v průběhu letošního roku. Asociace podnikatelů v geomatice se rovněž stala generálním partnerem 12. plesu zeměměřičů, který se konal po skončení sjezdu ČSGK.

Setkání APG a APÚ ve Velkých Bílovicích

15.2.2020 7:09   Na konci ledna 2020 se ve Velkých Bílovicích uskutečnilo setkání zpracovatelů pozemkových úprav. Akci společně organizovaly Asociace podnikatelů v geomatice (APG) a Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy (APÚ). Setkání probíhalo formou moderované diskuze nad tématy rozdělenými do následujících bloků: Informace o činnosti APG a APÚ v roce 2019 Novela zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech VFP, VFK, […]

Propagace APG na dni otevřených dveří SPŠ zeměměřické

5.2.2020 7:34   Koncem ledna 2020 se na pražské Střední průmyslové škole zeměměřické konaly dny otevřených dveří pro zájemce o studium. Budoucím studentům jsme aktivity asociace přiblížili prostřednictvím propagačního letáku. Vedle propagace oboru a další spolupráce se středními a vysokými školami se v letošním roce chceme soustředit i na vytvoření strategie vzdělávání geomatiky v ČR. Domníváme se, že pro zachování oboru je velmi důležité, […]

Do APG vstoupili noví členové

31.12.2019 20:36   Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se od 1. ledna 2020 staly společnosti GEPRO spol. s r.o., GEOVAP, spol. s r.o., PRIMIS spol. s r.o. a ADITIS s.r.o.

Do APG vstoupili noví členové

31.12.2019 20:36   Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se od 1. ledna 2020 staly společnosti GEPRO spol. s r.o., GEOVAP, spol. s r.o., PRIMIS spol. s r.o. a ADITIS s.r.o. Aktuální přehled členů APG Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice

Seminář v Poslanecké sněmovně vyvolal zájem o pozemkové úpravy

15.12.2019 20:29   V průběhu celého roku se vedení APG a skupina pozemkové úpravy snažili o posílení finančních prostředků na pozemkové úpravy. Tento proces cíleně vyvrcholil ke konci roku před projednáváním vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020, a to uspořádáním odborného semináře v Poslanecké sněmovně, o čemž jsme vás již informovali. Jsme potěšeni, že seminář vyvolal zájem o problematiku pozemkových úprav […]

Připomínky k novele zákona o pozemkových úpravách

13.12.2019 20:32   Začátkem října 2019 APG předložila Hospodářské komoře podnětné připomínky k novele zákona o pozemkových úpravách. Následně se naši zástupci zúčastnili vypořádací porady, která se konala na Ministerstvu zemědělství, čímž byla završena několikaměsíční práce na tomto materiálu. Rádi bychom tímto poděkovali členům pracovní skupiny pozemkové úpravy, kteří se podíleli na vytvoření pečlivě vypracovaných připomínek, především panu Ing. Tomáši […]

Setkání geodetů ve Zlínském kraji

10.12.2019 8:34   Na konci listopadu se ve Zlíně uskutečnil již 3. ročník Setkání zeměměřičů Zlínského kraje. Akce se zúčastnilo 47 geodetů převážně ze Zlínského kraje, ale pozvání přijali i hosté z dalších částí republiky. Zaznělo celkem osm kvalitních příspěvků, APG byla mezi přednášejícími zastoupena Ing. Jiřím Bradáčem („Aktuálně DTM“) a Ing. Jaroslavem Cibulkou („Zprávy z dění APG“). Prestiž celé akci dodala i osobní […]

Společnost TKP geo, člen APG, získala cenu za společenskou odpovědnost

1.12.2019 10:35   Zástupci TKP geo se zúčastnili slavnostního vyhlášení Národní ceny kvality České republiky, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, které se konalo 26. 11. 2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Aktivity firmy TKP geo v oblasti společenské odpovědnosti byly oceněny 3. místem v podnikatelském sektoru v kategorii malá a střední organizace. Ocenění převzal ředitel a jednatel firmy Ing. Robert Šinkner, MBA (na snímku) […]

Předseda APG vystoupil na ideové konferenci ODS

20.11.2019 8:11   Předseda APG Martin Hrdlička byl pozván na ideovou konferenci ODS s názvem Reforma státu, která se konala v sobotu 9. listopadu 2019 v Brně. Hlavním tématem konference bylo téma digitalizace stavebního řízení. Předseda představil APG jako hlavního garanta realizace digitální DTM ČR a i dalších procesů v rámci digitalizace stavebnictví. Zdůraznil rovněž potřebu urychlit zahájení realizace tvorby DTM.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví na Žofíně

17.11.2019 6:00   APG obdržela pozvání od technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka na setkání s vedením svazu. Na akci se projednávaly aktuální problémy českého stavebnictví a plány nového vedení svazu do budoucna. Za APG se setkání zúčastnil Ing. Jaroslav Kocián, vedoucí pracovní skupiny Inženýrská geodézie.

Ověřování podpisů na smlouvách

15.11.2019 20:39   Začátkem října 2019 výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka s Ing. Jiřím Habrovcem jednali o možnosti ověřovat podpisy na smlouvách prostřednictvím ÚOZI (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Tomuto tématu, které by výrazně usnadnilo práci geodetů v terénu, se věnujeme již delší dobu a hledáme možnost, jakým způsobem toto opatření prosadit.

Schůzka pracovní skupiny KN

15.11.2019 16:25   V uplynulém období se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Katastr nemovitostí. Členové skupiny definovali především témata, která by se měla projednávat na prosincovém setkání zástupců APG s vedením ČÚZK.

Budoucnost naší krajiny – seminář v Poslanecké sněmovně

17.10.2019 7:14   Pozvánka a program semináře zde APG dne 30. října 2019 pořádá v Poslanecké sněmovně seminář nazvaný Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?. APG se podařilo získat nad touto akcí záštitu zemědělského výboru PS PČR. Na semináři vystoupí se svou přednáškou prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z brněnské VUT, RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy a další odborníci […]

Konference o managementu

16.10.2019 22:39   Dne 7. listopadu 2019 se v brněnském hotelu Marriott uskuteční konference o managementu. Organizátoři v pozvánce říkají, že vám poradí, jak správně vést lidi, celý podnik či váš byznys. Pro konferenci zvolili výrok „Ryba smrdí od hlavy“, jelikož úspěch firmy závisí právě na jejím správném řízení – hlavě. Na celodenní konferenci vystoupí několik řečníků, kteří předají své rady a tipy […]

Předseda APG přednášel na Technologickém fóru

16.10.2019 22:37   V rámci 25. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se letos potřetí konalo Technologické fórum – jednodenní diskuzní setkání k aktuálním tématům ze stavebnictví. Letos byla konference věnována digitalizaci stavebnictví a stavebního práva. Na konferenci rovněž vystoupil předseda APG Martin Hrdlička s referátem Garantovaná data – základ digitalizace, ve kterém představil činnost APG a důležitost geomatiky pro stavebnictví.

Seminář APG pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví

16.10.2019 22:32   APG uspořádala pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví odborný seminář, na kterém Ing. Petr Pracný ze společnosti GEFOS a Ing. Zbyněk Kugler ze společnosti GRID představili možnosti současné geomatiky. Oba referáty se setkaly s velmi pozitivní odezvou všech přítomných včetně technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka. První přednáška Petra Pracného byla zaměřena na možnosti řízení stavebních strojů s pomocí […]

Konference o vysokých školách

14.10.2019 22:23   Na konferenci „Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva“ budou ukázány výsledky šetření mezi absolventy vysokých škol v ČR v mezinárodní, národní a institucionální perspektivě. Konferenci, která se bude konat 22. října v Praze, pořádá Centrum pro studium vysokého školství ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Připomínky k zákonu o PÚ předloženy Hospodářské komoře

13.10.2019 22:17   Pracovní skupina pro pozemkové úpravy shromáždila připomínky odborné veřejnosti zastoupené APG, APÚ a ČMKPÚ k novele ZPÚ a prostřednictvím výkonného ředitele APG Jaroslava Cibulky postoupila tyto připomínky Hospodářské komoře ČR.

Budoucnost naší krajiny – seminář v Poslanecké sněmovně

12.10.2019 22:14   APG dne 30. října 2019 pořádá v Poslanecké sněmovně seminář nazvaný Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?. APG se podařilo získat nad touto akcí záštitu zemědělského výboru PS PČR. Na semináři vystoupí se svou přednáškou prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z brněnské VUT, RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy a další odborníci z oboru z řad SPÚ, soukromých […]

BIM Day 2019

9.10.2019 22:22   Dne 8. října se v Praze uskutečnila konference BIM Day 2019, kterou každoročně pořádá Odborná rada pro BIM. APG na konferenci reprezentoval Jan Floriánek, vedoucí pracovní skupiny BIM, s přednáškou „BIM &Geomatika – na co se zapomíná“. Více informací naleznete na www.bimday.cz.

Předseda APG vystoupí na Technologickém fóru s referátem o garantovaných datech

13.9.2019 9:40   Technologické fórum zahajuje 17. září 2019 již třicátý ročník veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech. Na diskusním fóru vystoupí rovněž Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, s referátem nazvaným „Garantovaná data – základ digitalizace“. Jednodenní neformální setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů se uskuteční 17. září 2019 na výstavišti v Praze-Letňanech. V přednáškové […]

Geomatika pro stavebnictví. Seminář APG (nejen) pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnitctví

11.9.2019 11:49   Asociace podnikatelů v geomatice, připravila odborný seminář Geomatika pro stavebnictví. Akce je pořádána pod záštitou prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy. Seminář je věnovaný efektivnímu řízení stavebních strojů a moderním metodám hromadného sběru dat pro víceúčelové použití. S danými tématy účastníky seznámí specialisté Ing. Petr Pracný (GEFOS a.s.) a Ing. Zbyněk Kugler  (GRID, a.s.). Akce se koná ve středu 2. října […]

Geomatika pro stavebnictví. Seminář APG (nejen) pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnitctví

11.9.2019 11:49   Asociace podnikatelů v geomatice, připravila odborný seminář Geomatika pro stavebnictví. Akce je pořádána pod záštitou prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy. Seminář je věnovaný efektivnímu řízení stavebních strojů a moderním metodám hromadného sběru dat pro víceúčelové použití. S danými tématy účastníky seznámí specialisté Ing. Petr Pracný (GEFOS a.s.) a Ing. Zbyněk Kugler  (GRID, a.s.).   Akce se koná ve středu […]

Geomatika pro stavebnictví. Seminář APG (nejen) pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví

11.9.2019 11:49   Asociace podnikatelů v geomatice, připravila odborný seminář Geomatika pro stavebnictví. Akce je pořádána pod záštitou prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy. Seminář je věnovaný efektivnímu řízení stavebních strojů a moderním metodám hromadného sběru dat pro víceúčelové použití. S danými tématy účastníky seznámí specialisté Ing. Petr Pracný (GEFOS a.s.) a Ing. Zbyněk Kugler  (GRID, a.s.).   Akce se koná ve středu […]

Geomatika pro stavebnictví. Seminář APG (nejen) pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví

11.9.2019 11:49   Asociace podnikatelů v geomatice, připravila odborný seminář Geomatika pro stavebnictví. Akce je pořádána pod záštitou prezidenta SPS Ing. Jiřího Nouzy. Seminář je věnovaný efektivnímu řízení stavebních strojů a moderním metodám hromadného sběru dat pro víceúčelové použití. S danými tématy účastníky seznámí specialisté Ing. Petr Pracný (GEFOS a.s.) a Ing. Zbyněk Kugler  (GRID, a.s.). Akce se koná ve středu 2. října […]

APG vystoupí na akci GIS Outdoor

10.9.2019 22:04   APG vystoupí na akci GIS OUTDOOR Ústeckého kraje, která se koná 8. a 9. října v Litoměřicích.  Představenstvo se shodlo, že podpoří návrh Michala Součka na společnou prezentaci APG k tématu DTM. Účast APG na akci organizuje Jiří Bradáč. Vzhledem k přítomnosti významných osobností se očekává výrazně vyšší úroveň akce oproti předchozímu roku.

Digitalizace stavebního řízení – pracovní výbor

5.9.2019 22:01   Představenstvo APG nominovalo zástupce do pracovních skupin Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (pod Ministerstvem pro místní rozvoj). V pracovní skupině pro legislativu bude Jiří Habrovec, ve skupině pro financování Martin Hrdlička a do skupiny pro architekturu se zapojí Jiří Bradáč.

Druhá třída přesnosti – nevzdáváme se

3.9.2019 22:09   Zeměměřiči by měli být hrdí na to, že jsou schopní dodávat pro ekonomiku přesná data. Bez nich se myšlenky jako autonomní doprava, BIM a smartcities nikdy neuskuteční. Jsme proto přesvědčeni, že by se druhá třída přesnosti měla stát standardem pro geodetické práce v intravilánech a v místech dopravní a technické infrastruktury. Přečtěte si trefný komentář, který napsal Jan Floriánek, vedoucí […]

Nový vedoucí pracovní skupiny pro pozemkové úpravy

5.8.2019 7:31   Vzhledem k odchodu Martina Malce ze společnosti GEOCART CZ a jeho dalšímu působení mimo pozemkové úpravy došlo k personálním změnám ve vedení pracovní skupiny pro pozemkové úpravy. Martin Malec nadále zůstává přidruženým členem asociace a předsedou její dozorčí rady. Jaroslav Cibulka děkuje Martinu Malcovi za velký přínos v řešení problematiky pozemkových úprav v uplynulém období, které bylo nesmírně bouřlivé. Přejeme mu mnoho […]

Setkání s Českou komorou architektů

31.7.2019 7:23   Předseda APG Martin Hrdlička navštívil Jana Kasla, nového předsedu České komory architektů. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a i v profesní shodě. Hlavním společným záměrem je zjednodušení a zkvalitnění procesů v investiční výstavbě. Je zde celá řada výzev, jako je digitalizace stavebního řízení, BIM, digitální technická mapa, problematika smart cities a celá řada dalších. Bez kvalitních, přesných a garantovaných geodat se tyto vize […]

Pozemkové úpravy v MF Dnes

29.7.2019 7:34   V regionální příloze MF Dnes pro Plzeňský kraj vyšel dne 23. července 2019 článek Jitky Šrámkové s názvem „Rozdělit lány cestami, to je boj se suchem“. V článku zazněl také hlas Lubora Pekarského z pracovní skupiny APG pro pozemkové úpravy. „Obecně se dá říci v souvislosti se současnou společenskou poptávkou po zadržování vody v krajině, že se pro to v minulosti […]

GIS Outdoor Libereckého kraje

24.7.2019 7:46   Další ročník akce GIS OUTDOOR Ústeckého kraje 2019 se letos koná 8. a 9. října 2019 v areálu výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích. Vedle již diskutovaných témat GIS, dronů, územního plánování, leteckého a mobilního snímkování se tentokrát organizátoři také chtějí věnovat aktuálnímu tématu – Digitální technické mapě ČR. Více informací včetně kompletního programu naleznete zde.

Pozvánka na workshop „BIM a stavební výrobky“

20.7.2019 7:37   Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci připravuje na podzim workshop, jehož hlavním tématem bude zpráva o aktuálním stavu přípravy zákona o stavebních výrobcích. Hlavní témata workshopu jsou Aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích Výrobky v obou částech BIM – design i proces Výrobky na evropské úrovni – CPE (Construction Product Europe) BIM – CPR a určené normy […]

Jubilejní INTERGEO 2019

17.7.2019 6:00   Veletrh INTERGEO se ve svém 25. jubilejním roce představí ve Stuttgartu jako inovativní platforma společně s konferencí. Jedná se o nejdůležitější událost v oblasti geodézie a geoinformatiky. Předchozího ročníku se zúčastnilo 645 vystavovatelů a více než 19 400 návštěvníků ze 114 zemí. Akce se letos koná ve Stuttgartu ve dnech 17. až 19. září. Bližší informace naleznete zde.

Pozvánka na „Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019“

10.7.2019 7:43   Dovolujeme si vás pozvat na národní konferenci zaměřenou na „Měření, vizualizaci a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb“, která se uskuteční 25. – 26. 9. 2019 na ČVUT v Praze. Konference se bude věnovat především digitalizaci stavebního řízení, novelizaci souvisejících zákonů a v neposlední řadě i DTM. Veškeré informace o připravované konferenci naleznete zde.

Novými členy APG jsou FAV ZČU v Plzni, Ústav geodézie VUT v Brně a GS – geodetické služby

1.7.2019 19:39   Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a společnost GS – geodetické služby. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Fakulta aplikovaných věd je jednou z fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na […]

Novými členy APG jsou GS – geodetické služby, FAV ZČU v Plzni a Ústav geodézie VUT v Brně

1.7.2019 19:39   Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly společnost GS – geodetické služby, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. GS – geodetické služby GS – geodetické služby s.r.o. je česká geodetická společnost, zabezpečující veškeré geodetické práce v inženýrské geodézii a katastru nemovitostí. Společnost byla založena roku 1992 v Sokolově, jako jedna […]

Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)

27.6.2019 22:37   Státní pozemkový úřad spolu s Ministerstvem zemědělství ČR vydal osvědčení VÚGTK, členu APG, pro metodiku, která nese název „Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)“. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický na této metodice spolupracoval se společností GEOLINE, s.r.o.

Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)

27.6.2019 22:37   Státní pozemkový úřad spolu s Ministerstvem zemědělství ČR vydal osvědčení VÚGTK, členu APG, pro metodiku, která nese název „Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)“. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický na této metodice spolupracoval se společností GEOLINE, s.r.o. VÚGTK již dříve v září 2018 vydal také metodiku prostorového určení interiéru a exteriéru […]

Setkání APG se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni

15.6.2019 9:03   Členové pracovní skupiny pro vzdělávání Denisa Petříková a Václav Čada se koncem května setkali se studenty Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Následně se tato pracovní skupina na svém červnovém setkání zaměřila na rozvoj spolupráce i s dalšími středními školami, a proto vznikl čtyřstránkový propagační leták představující činnosti a vize APG studentům. Tyto materiály jsou k dispozici všem členům APG, proto máte-li […]

Dalších 200 milionů korun na pozemkové úpravy

15.6.2019 0:02   V průběhu června se uskutečnila schůzka Martina Hrdličky, předsedy představenstva a Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele s Martinem Vrbou, ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu. Jednání přineslo celou řadu pozitivních zpráv: Ministerstvo zemědělství uvolnilo dalších 200 milionů korun na projekty pozemkových úprav, z čehož vyplývá, že nedojde k posunu úhrad za již provedené práce. V průběhu léta 2019 bude vypsáno přibližně […]

Setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii

7.6.2019 9:28   V květnu 2019 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii, na kterém se probírala především problematika Digitální technické mapy ČR, novela stavebního zákona, BIM v pozemních a dopravních stavbám. Vzhledem k objemu problematiky BIM v rámci této pracovní skupiny vznikla ještě samostatná skupina pro BIM, kterou vede Jan Floriánek (Hrdlička, spol s r.o.). Pracovní skupina v čele s Jaroslavem Kociánem zároveň […]

Mezinárodní stavební konference

28.5.2019 0:00   V květnu se v Praze se uskutečnila Mezinárodní stavební konference, jejímž byla APG partnerem. Akce měla mimořádný úspěch, více než 520 spokojených účastníků z celého světa akci hodnotilo jako inspirativní pro svoji praxi. Organizátoři chtěli především upozornit na nedostatek spolupráce a inovace ve stavebnictví a také zaměřit pozornost na vztahy, chování a motivací lidí. Prezentace z konference jsou ke stažení na […]

Setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji

23.5.2019 8:20   APG ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích uspořádala setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji. Jaroslav Cibulka (APG) a Jan Plavec (představenstvo APG, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.) společně představili asociaci přítomným účastníkům, 55 soukromým geodetům a 35 zástupcům z resortu ČÚZK. V historii spolupráce místních soukromých geodetů a katastrálních úřadů to bylo již osmé setkání. Setkání se […]

Podpis petice Vraťme život do krajiny

19.5.2019 7:58   Předseda představenstva APG Martin Hrdlička připojil svůj podpis pod petici, adresovanou ministru zemědělství. Signatáři petice žádají ministra, aby se z titulu své funkce zasadil o zdravé zemědělství v České republice a v celé Evropě. V petici se mimo jiné píše: Zasaďte se, prosím, o to, abychom 58 miliard € (1450 miliard Kč), které každoročně putují do evropského zemědělství, využívali skutečně moudře. […]

Přednáška o pozemkových úpravách na setkání Asociace krajů ČR

17.5.2019 23:18   Dne 16. května se v Praze konalo setkání Asociace krajů ČR, na kterém Martin Malec (dozorčí rada APG) přednášel o pozemkových úpravách. V přednášce zmínil důležitost pozemkových úprav jako jednoho ze základních nástrojů pro tvorbu udržitelné krajiny. Předseda Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje potvrdil zájem o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

Zpráva o činnosti APG za rok 2018

25.4.2019 12:43   Asoaciace podnikatelů v geomatice u příležitosti druhé valné hromady, pořádané 8. dubna 2019, vydala svoji zprávu o své činnosti v roce 2018. Zpráva o činnosti Asociace podnikatelů v geomatice v roce 2018 (PDF)

BIM pro stavby dopravní infrastruktury

10.3.2019 22:26   Zasedání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii se zúčastnil Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, který představil plán digitalizace a zavádění BIM pro stavby dopravní infrastruktury. Diskutován byl návrh předpisu pro informační modelování staveb pro infrastrukturní stavby – Datový standard – pro PDPS. Lukáš Kutil informoval, že návrh předpisu byl členy pracovní skupiny doplněn o tři zásadní […]

Ministr Toman s pozemkovými úpravami počítá

10.2.2019 14:17   Jednání s Miroslavem Tomanem, ministrem zemědělství se za asociaci zúčastnili předseda APG Martin Hrdlička, Zdeněk Hrubý a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka. Jednání bylo velmi otevřené až ostré. Předseda APG jednoznačně uvedl, že bez navýšení zdrojů na pozemkové úpravy není možné realizovat nové projekty, které budou akcentovat problematiku zadržování vody v krajině. Ministrovi jsme představili APG a dlouholeté zkušenosti […]

Ministr Toman s pozemkovými úpravami počítá

10.2.2019 14:17   Jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem se za asociaci zúčastnili předseda APG Martin Hrdlička, Zdeněk Hrubý a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka. Předseda APG jednoznačně uvedl, že bez navýšení zdrojů na pozemkové úpravy není možné realizovat nové projekty, které budou akcentovat problematiku zadržování vody v krajině. Ministrovi jsme představili APG a dlouholeté zkušenosti našich členů s pozemkovými úpravami. Zdůraznili jsme, […]

Nová metodika pro pozemkové úpravy

1.2.2019 12:11   Veškeré pozemkové úpravy se nyní budou řídit jinými zásadami, jejichž cílem je především zlepšit stav naší krajiny. Sedm nových principů představil Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity v Praze. Veškerá opatření v rámci pozemkových úprav budou dimenzována na klimatické podmínky po roce 2050 (uvedený princip označil Sklenička za nejdůležitější). Oproti stávající prioritě retence vody v krajině (krátkodobé zadržení […]

Setkání s prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví

20.1.2019 8:54   Člen představenstva APG Jaroslav Kocián a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka představili asociaci a přínos geomatiků pro stavebnictví novému prezidentu SPS Jiřímu Nouzovi a generálnímu řediteli SPS Pavlu Ševčíkovi. Nový prezident SPS Jiří Nouza nahradil po 14 letech ve funkci Václava Matyáše, který zůstává nadále členem představenstva svazu a v pozici poradce nového prezidenta se bude podílet na zajištění kontinuity […]

Účast na konferenci Půda – voda – krajina

15.1.2019 22:03   Výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka se zúčastnil konference Půda – voda – krajina, na níž lidé ze zemědělství, především z rodinných farem, zmiňovali přínos pozemkových úprav a dopad, resp. přínos na krajinu. Na akci vystoupili také právníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří hovořili o nutnosti aktualizace pozemkových úprav. Konference se konala pod záštitou Stanislava Polčáka, europoslance a člena […]

První setkání diskusní platformy APG – ČÚZK

10.1.2019 21:46   Uskutečnilo se první setkání společné diskusní platformy APG – ČÚZK. Tato platforma vznikla na základě domluvy mezi představiteli ČÚZK a APG. Prvního setkání se za ČÚZK zúčastnila ředitelka odboru řízení územních orgánů Martina Hercegová a Jan Kmínek, vedoucí oddělení metodiky zeměměřictví a katastru. Za APG byli přítomni Jaroslav Cibulka, Denisa Petříková, Jan Pěčonka, Jan Plavec. Po řešení řady […]

PF 2019

31.12.2018 1:37   Asociace podnikatelů v geomatice děkuje všem členům za dosavadní spolupráci a přeje úspěšný rok 2019.

Dohoda o spolupráci APG a SPÚ

17.12.2018 1:27   Asociace podnikatelů v geomatice podepsala dohodu o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Dohodu podepsali předseda APG Martin Hrdlička a Martin Vrba, pověřený prozatímním řízením úřadu.

ČÚZK se připojil k memorandu DTM

7.12.2018 1:18   Předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře připojil svůj podpis pod memorandum digitální technické mapy (DTM). Dle jeho slov ČÚZK vznik tohoto díla podporuje a je připraven pomoci především s definováním technického standardu DTM. Digitální technická mapa České republiky má sloužit k  systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně […]

APG se stala členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví

5.12.2018 15:34   Asociace podnikatelů v geomatice se stala členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví. O Svazu podnikatelů ve stavebnictví Svaz podnikatelů ve stavebnictví byl založen v roce 1990 jako významná součást nově strukturované české společnosti. Období po listopadu 1989 znamenalo nejen obnovu demokracie v naší zemi, ale i start k tržnímu hospodářství, k liberalizaci, ke konkurenci. Cílem svazu bylo od samého počátku koncipovat a prosazovat […]

Společnost TKP geo novým členem APG

5.12.2018 15:18   Členem APG se stala společnost TKP geo s.r.o., jejímž jednatelem je Ing. Robert Šinkner, MBA. TKP geo poskytuje GIS, zabývá se BIM, 3D laserovým skenováním, technologiemi Internet of Things, Smart City, inženýrskou geodézií a celou řadou dalších odborných činností. Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.

BIM – FM – geomatika

21.11.2018 1:12   APG společně s Asociací pro rozvoj trhu s nemovitostmi uspořádala diskuzní setkání o metodě BIM (Building Information Modeling). Ukázali jsme developerům geomatiku a BIM. Setkání bylo katalyzátorem pro otevření vztahů tří zájmových skupin: BIM specialistů, facility manažerů a geomatiků. Facility management, který většina developerů každodenně využívá, je dobrým spojovacím můstkem pro propojení činností vlastníků budov a geomatiků. Na akci byl samozřejmě […]

Diskusní setkání Building Information Modeling (BIM) a jeho využití v praxi

17.10.2018 13:39   Asociace podnikatelů v geomatice (APG) zve na ojedinělé setkání profesionálů v oblasti BIM, kteří srozumitelně a lidsky vysvětlí tematiku Building Information Modeling a jeho využití v praxi. Registrace na setkání 7. listopadu 2018 Čas: 10:00 – 12:00 Místo konání CAMP Praha Vyšehradská 2075/51 128 00 Praha 2 – Nové Město, Telefon: +420 770 141 547 Web: http://praha.camp/ Jaká jsou témata diskusního setkání? O čem se bude […]

Nový partner UAV Aliance

10.9.2018 19:39   Aliance pro bezpilotní letecký průmysl se stala novým partnerem APG. Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) vznikla na základě rostoucí poptávky trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví při zachování celospolečenských zájmů.

Metodika prostorového určení interiérů a exteriérů budov

10.9.2018 19:37   Představenstvo APG projednalo na žádost VÚGTK metodiku pro prostorové určení interiérů a exteriérů budov a schválilo ji. Představenstvo doporučuje členům asociace používat v praxi. Metodiku si můžete volně stáhnout z webu APG.

CLGE v Barceloně

10.9.2018 19:35   Představenstvo APG schválilo účast Milana Talicha na valném shromáždění Rady evropských zeměměřičů (CLGE) v Barceloně ve dnech 5. a 6. října 2018. APG je členem CLGE, navazuje na členství KGK, resp. ČKZ. Milan Talich na valném shromáždění představí naši asociaci všem přítomným účastníkům. Profesionální kvalifikace zeměměřiče APG se hrdě hlásí ke kodexu profesionální kvalifikace zeměměřiče dle CLGE – Rady […]

Kandidáti do představenstva APG a kandidáti do dozorčí rady APG

6.2.2018 12:45   Na valné hromadě APG dne 12. 2. 2018 bude volen statutární orgán APG - představenstvo a kontrolní orgán APG - dozorčí rada

Pozvánka na valnou hromadu

5.2.2018 12:45   1. valná hromada APG se uskuteční 12. února 2018

Probíhá nábor nových členů a příprava na valnou hromadu APG.

4.2.2018 12:45   Přihláška pro zájemce o členství v APG a pokyny k uhrazení členského poplatku

Stanovy APG schválené na valné hromadě 8.1.2018

3.2.2018 12:45   Na valné hromadě byly schváleny stanovy APG.

Zápis z valné hromady a listina přítomných

2.2.2018 12:45   8.1. 2018 se uskutečnila valná hromada ČKZ (KGK). Přítomní členové ČKZ.

Cíle APG a informace o asociaci

1.2.2018 12:45   Úvodní informace o asociaci
© geoinformace.cz CMS Toolkit