info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

 

Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách

zdroje zpráv:

Výsadby v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech zavlažování v souvislostech pozemkových úprav – sborník přednášek

16.1.2020 22:10   http://asociacepu.cz/wp-content/uploads/2020/01/Sbornik_prednasek_ze_seminare_Vysadby_v_krajine_v_kontextu_.pdf

Vláda schválila novelu zákona o pozemkových úpravách – materiál ke stažení

14.1.2020 11:18   Identifikace materiálu Čj. OVA 1003/19 PID KORNBF8HSDF1 Čj. předkladatele 39159/2019-MZE-11191 Datum autorizace 3.9.2019 Popis Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších…

Výňatky z Informací OMPÚ č. 2/2019

13.1.2020 19:30   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z informace OPÚ č. 2/2019( PDF, 197.46 KB) 17.12.2019

Aktuální verze VFP 4.3 (17.6.2019)

13.12.2019 21:52   Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP( DOCX, 442.63 KB) 15.5.2019 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem( PDF, 373.06 KB) 15.5.2019 Příloha 6 – Technický standard polohopisu( ZIP, 412.75 KB) 15.5.2019 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu verze 4.3( PDF, 1.67 MB) 28.11.2019 Příloha 2 – Kontrola…

Aktuální verze VFP 4.3 (17.6.2019)

13.12.2019 21:52   Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP( DOCX, 442.63 KB) 15.5.2019 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem( PDF, 373.06 KB) 15.5.2019 Příloha 6 – Technický standard polohopisu( ZIP, 412.75 KB) 15.5.2019 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu verze 4.3( PDF, 1.67 MB) 28.11.2019 Příloha 2 – Kontrola…

Výňatky z Informací OMPÚ č. 1/2019

13.12.2019 21:50   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2019( PDF, 425.36 KB) 26.4.2019

Výňatky z Informací OMPÚ č. 1/2019

13.12.2019 21:50   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2019( PDF, 425.36 KB) 26.4.2019

Výňatky z Informací OMPÚ č. 3/2018

13.12.2019 21:45   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 3/2018( PDF, 224.65 KB) 18.12.2018

Výňatky z Informací OMPÚ č. 3/2018

13.12.2019 21:45   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 3/2018( PDF, 224.65 KB) 18.12.2018

Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3

16.1.2019 20:32   Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3 s vyznačenými změnami, platný od 1.1. 2019. Ke stažení zde.

Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3

16.1.2019 20:32   Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3 s vyznačenými změnami, platný od 1.1. 2019. Ke stažení zde.

Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3

16.1.2019 20:32   Metodický návod k provádění pozemkových úprav ve znění změny č. 3 s vyznačenými změnami, platný od 1.1. 2019. Ke stažení zde.

Výňatky z Informace OMPÚ č. 2/2018

30.7.2018 20:12   Výňatky z Informací Odboru metodiky pozemkových úprav Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 2/2018  9.7.2018

Výňatky z Informace OMPÚ č. 2/2018

30.7.2018 20:12   Výňatky z Informací Odboru metodiky pozemkových úprav Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 2/2018  9.7.2018

Výňatky z Informace OMPÚ č. 2/2018

30.7.2018 20:12   Výňatky z Informací Odboru metodiky pozemkových úprav Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 2/2018  9.7.2018

Prezentace semináře Pozemkové úpravy XXIII., 2018

30.5.2018 20:27   Prezentace odborného semináře zaměřeného na problematiku pozemkových úprav pořádaného Spolkem zeměměřičů Brno 12. 4. 2018 v Třebíči   Mgr. Jaroslava Doubravová (SPÚ) Aktuality v pozemkových úpravách Ing. Bohumil Janeček (ČÚZK) Činnost pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav Ing. Tomáš Sedmidubský, Ph.D. MIM (SPÚ) Aktualizace dat BPEJ a jejich předávání katastrálnímu úřadu Ing.…

Prezentace semináře Pozemkové úpravy XXIII., 2018

30.5.2018 20:27   Prezentace odborného semináře zaměřeného na problematiku pozemkových úprav pořádaného Spolkem zeměměřičů Brno 12. 4. 2018 v Třebíči   Mgr. Jaroslava Doubravová (SPÚ) Aktuality v pozemkových úpravách Ing. Bohumil Janeček (ČÚZK) Činnost pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav Ing. Tomáš Sedmidubský, Ph.D. MIM (SPÚ) Aktualizace dat BPEJ a jejich předávání katastrálnímu úřadu Ing.…

Prezentace semináře Pozemkové úpravy XXIII., 2018

30.5.2018 20:27   Prezentace odborného semináře zaměřeného na problematiku pozemkových úprav pořádaného Spolkem zeměměřičů Brno 12. 4. 2018 v Třebíči   Mgr. Jaroslava Doubravová (SPÚ) Aktuality v pozemkových úpravách Ing. Bohumil Janeček (ČÚZK) Činnost pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav Ing. Tomáš Sedmidubský, Ph.D. MIM (SPÚ) Aktualizace dat BPEJ a jejich předávání katastrálnímu úřadu Ing.…

Číselník pozemkových úprav

28.5.2018 22:16   Přílohy Poslední aktualizace Číselník pozemkových úprav  24.5.2018

Číselník pozemkových úprav

28.5.2018 22:16   Přílohy Poslední aktualizace Číselník pozemkových úprav  24.5.2018

Číselník pozemkových úprav

28.5.2018 22:16   Přílohy Poslední aktualizace Číselník pozemkových úprav  24.5.2018

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2018

28.5.2018 22:14   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2018  9.4.2018

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2018

28.5.2018 22:14   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2018  9.4.2018

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2018

28.5.2018 22:14   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2018  9.4.2018

NÁVRH POSTUPU PŘI VÝPOČTU MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

28.5.2018 21:46   Miroslav Dumbrovský, Jana Podhrázská, Michal Gebhart   V procesu zpracování KoPÚ se výpočet MEO provádí dle základní rovnice  USLE (Universal Soil Loss Equation) v souladu s metodikou PEO (Janeček a kol 2012) standardním postupem dle výpočtových liniích či variantně s využitím nástrojů GIS. Stanovení erozně hodnocené plochy Pro stanovení míry erozního ohrožení (MEO) se provede rozdělení posuzovaného území…

NÁVRH POSTUPU PŘI VÝPOČTU MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

28.5.2018 21:46   Miroslav Dumbrovský, Jana Podhrázská, Michal Gebhart   V procesu zpracování KoPÚ se výpočet MEO provádí dle základní rovnice  USLE (Universal Soil Loss Equation) v souladu s metodikou PEO (Janeček a kol 2012) standardním postupem dle výpočtových liniích či variantně s využitím nástrojů GIS. Stanovení erozně hodnocené plochy Pro stanovení míry erozního ohrožení (MEO) se provede rozdělení posuzovaného území…

NÁVRH POSTUPU PŘI VÝPOČTU MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

28.5.2018 21:46   Miroslav Dumbrovský, Jana Podhrázská, Michal Gebhart   V procesu zpracování KoPÚ se výpočet MEO provádí dle základní rovnice  USLE (Universal Soil Loss Equation) v souladu s metodikou PEO (Janeček a kol 2012) standardním postupem dle výpočtových liniích či variantně s využitím nástrojů GIS. Stanovení erozně hodnocené plochy Pro stanovení míry erozního ohrožení (MEO) se provede rozdělení posuzovaného území…

Postup zhotovitelů návrhů pozemkových úprav

14.3.2018 22:14   Postup zhotovitelů návrhů pozemkových úprav k vymáhání úhrady víceprací   vyvolaných nestabilitou  technického předpisu objednatele o VFP  Důvody podnětu zhotovitele k jednání o změně smlouvy v situaci pasivního přístupu objednatele  Smlouvy  zhotovitele zavazují (obvykle v článku II. , bod 2.3.) řídit se při provádění díla řadou právních a technických předpisů včetně jejich změn v průběhu plnění smlouvy. Z toho vyplývá nestabilita…

Postup zhotovitelů návrhů pozemkových úprav

14.3.2018 22:14   Postup zhotovitelů návrhů pozemkových úprav k vymáhání úhrady víceprací   vyvolaných nestabilitou  technického předpisu objednatele o VFP  Důvody podnětu zhotovitele k jednání o změně smlouvy v situaci pasivního přístupu objednatele  Smlouvy  zhotovitele zavazují (obvykle v článku II. , bod 2.3.) řídit se při provádění díla řadou právních a technických předpisů včetně jejich změn v průběhu plnění smlouvy. Z toho vyplývá nestabilita…

Valná hromada Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy 2018

20.12.2017 18:14   Vážení členové Asociace, jménem výboru naší asociace si Vás dovoluji pozvat na valnou hromadu, která proběhne  dne  12. ledna 2018 od 10.00 h (do cca 14 hod, kdy naváže Setkání zpracovatelů pozemkových úprav ) v  salónku Hotelu Mádl ve Velkých Bílovicích. http://vasvinar.cz/hotelmadl_cz/index.php?p=hotel Program valné hromady ke stažení zde. Zprávu o činnosti za rok 2017, včetně zápisů jednání…

Novela stavebního zákona 225/2017 Sb.

20.11.2017 20:20   Novela č. 225/2017 Sb., která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů včetně zákona o ochraně ZPF (č. 334/1192 Sb.), lesního zákona (č. 289/1995 Sb.), zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (č. 139/2002 Sb.) nebo zákona o Státním pozemkovém úřadu (č. 503/2012 Sb.), nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. ledna 2018. Text…

Prezentace z odborného semináře

7.11.2017 10:14   Prezentace z odborného semináře na téma: „Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem“ Prezentace jsou ke stažení ve formátu PDF (Portable Document Format). Problematika stanovení míry erozního ohrožení prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., ČZU Praha Zásady stanovení C faktoru prof. Ing. František Toman,CSc., MENDELU Brno Řešení větrné eroze v PSZ doc.Ing. Jana…

Protierozní kalkulačka má nové funkce

4.10.2017 19:38   Dne 27. 9. 2017 proběhla velká aktualizace Protierozní kalkulačky, novinky jsou následující: úprava plodin a jejich skupin, nové agrotechniky, doplnění hodnot C faktoru a úpravy P faktoru, doplněna možnost importu uživatelských dat, shp a XML a exportu uživatelských dat do shp, (například zemědělské parcely uživatele) zavedena nová komplexní aktualizační rutina dat databáze LPIS z veřejných…

Výňatky z Informace OMPÚ č.2/2017 20.9.2017

4.10.2017 19:33   Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace OMPÚ č.2/2017  20.9.2017

Automatizace návrhu polních cest v Civil 3D

13.9.2017 18:57   Zdroj:http://www.civil3d.cz/ Dobré dopoledne, CAD Fórum 2017 se nám pomalu blíží. Pokud jste se na něj nepřihlásili, je nám to líto a budeme se na vás těšit příští rok, jelikož dnešním dnem skončily oficiální přihlášky. Pokud jste úspěšně přihlášeni, doufáme, že si z konference odnesete řadu nových poznatků, osvěžíte ty staré a třeba nějakým i přispějete do…

Dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí

31.7.2017 20:20   Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí. Ke stažení zde.

Seminář – Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem

24.7.2017 20:01   Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny pořádá odborný seminář   Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem Datum konání: 14. 9. 2017 Místo konání:   VUT FAST Ústav vodního hospodářství krajiny Žižkova 17, 602 00 Brno Seminář je určen pro pracovníky pozemkových úřadů, členy RDK  a zpracovatelé projektových dokumentací KoPÚ Program…

Aktualizace – Metodický návod k provádění pozemkových úprav a Technický standard plánu společných zařízení

24.7.2017 19:39   K 1. 7. 2017 proběhla technická aktualizace příloh k TS PSZ. Seznam provedených změn je součástí těchto příloh. Přílohy Poslední aktualizace Metodické návody dřívější, již neplatná znění  23.6.2017 Metodický návod k provádění pozemkových úprav, změna č. 2 (1. 7. 2017) s barevně vyznačenými změnami  23.6.2017 Přílohy k technickému standardu (20.4.2012)  20.4.2012 Přílohy k technickému standardu  30.6.2017 Technický…

Aktualizované dokumenty VFP 4.1

24.7.2017 19:32   Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP  30.6.2016 Příloha 6 – Technický standard polohopisu  29.5.2017 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem  19.5.2016 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_4.1  29.5.2017 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_4.1  29.5.2017 Příloha 4- Schvalovací protokol souboru VFP  22.6.2017 Příloha 5…

Technologická příručka staveb účelových komunikací – Lesy ČR

8.5.2017 19:26   Technologická příručka pro stavby účelových komunikací si klade za cíl sjednotit do současné doby používané  technologie  provádění  úprav  podloží  vozovek  a  nejčastěji  používaných  podkladních a krytových vrstev vozovek, které vychází z platných předpisů pro stavbu pozemní komunikace v ČR. Zároveň obsahuje informace, které z důvodů zachování obecného rámce nejsou v předpisech o stavbě pozemní komunikace…

Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514

24.4.2017 18:13   ČÚZK: Geoportál Dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby k 1.7.2017 V roce 2011 byla v prohlížecích a následně stahovacích službách resortu ČÚZK zavedena podpora kódu EPSG 5514 pro poskytování služeb v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, který je standardizován v rámci mezinárodního registru…

Novela katastrální vyhlášky

24.4.2017 18:10   zdroj: ČÚZK Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 4. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ

24.4.2017 18:00   Aktualizovaný Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ jehož účelem je seznámit  Krajské  pozemkové  úřady,  pobočky  KPÚ,  zaměstnance  Odboru  půdní  služby, zaměstnance Odboru provozu ICT a technické infrastruktury (oddělení správy dat), katastrální pracoviště a zpracovatele pozemkových úprav s  rozdělením  pracovních  aktivit  v procesu  aktualizace  BPEJ  a  souvisejících  činností  mezi dotčené organizační útvary, organizační jednotky a subjekty, s…

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2017

15.3.2017 20:26   Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2017 vydané    Odborem metodiky pozemkových  úprav Státního  pozemkového úřadu  dne 28.  2. 2017 pod č.j. SPÚ 089940/2017. Obsah: 1.  Tvary a umístění pozemků ve správě SPÚ (OdMPÚ) 2.  Nakládání s majetkem státu (SPÚ) v pozemkových úpravách (OdMPÚ) 3.  Postup podle § 6 odst. 6 a § 9 odst. 10 zákona…

Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

27.2.2017 19:05   Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad nabízí osloveným vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu. Konkrétněji jde o nabídku v oblastech: provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování…

Jednání pracovní skupiny VFP 01/16

18.1.2017 19:17   Zápis jednání pracovní skupiny k výměnnému formátu pozemkových úprav včetně příloh ke stažení.

Příkaz ústřední ředitelky PK 01/16

18.1.2017 19:05   V rámci schváleného Metodického postupu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) je stanovena následující podmínka: Fakturace odpovídající etapy ze strany zhotovitele pozemkové úpravy bude možná za předpokladu, že na centrálním datovém uložišti bude umístěn soubor VFP s chybovým protokolem, který nebude vykazovat nepřevzatelné chyby.

TKP 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě – dodatek č. 1

11.1.2017 21:17   Tímto Dodatkem č. 1 se mění Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola  3,  Odvodnění  a  chráničky  pro  inženýrské  sítě,  č. j. 221/09-910-IKP/1 ze dne 23. 3. 2009 TKP 3 ke stažení zde TKP 3, dodatek č. 1 ke stažení zde

Malé vodní nádrže – rybníky, Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu

11.1.2017 21:11   Publikace se zaměřuje na menší vodní nádrže, které jsou z hle­diska technickobezpečnostního dohledu zařazené do IV . kate­gorie,  protože  v  naší  krajině  tvoří  podstatnou  část  z  uměle vybudovaných nádrží a někteří vlastníci či provozovatelé často přesně neznají všechny povinnosti, které vůči nim mají. Ke stažení zde  

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016

14.11.2016 18:53   Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 31. 10. 2016 pod č.j. SPU 554194/2016 Obsah: 1.  Aktualizace  částí  projektové  dokumentace  zhotoviteli  a  úhrada  těchto  částí dokumentace 2.  Aplikace § 9 odst. 12 a 13 zákona 3.  Aplikace § 12 odst. 5 zákona 4.  K §…

MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách

19.10.2016 22:47   MMR – MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách 04.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti…

ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží

1.9.2016 16:04   Dnes nabývá účinnosti ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně, kterou se nahrazuje ČSN 75 2106 z května 1998.

Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací

22.8.2016 18:49   Nabízíme certifi kovanou metodiku, která je zaměřena na postup při navrhování a provádění, na kontrolu, popř. údržbu vozovek nízkokapacitních komunikací (především vozovek lesních a polních cest). Metodika se zabývá problematikou geotechnického průzkumu, postupů při vlastním návrhu vozovky, doporučení a pokynů pro provádění, kontrolu a dozor při výstavbě. Důraz je kladen zejména na posouzení podloží vozovky a jeho případných úprav, výběru vhodné skladby vozovky s ohledem na kategorii podloží vozovky ve vztahu k úrovni zatížení.

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

1.8.2016 19:07   Obsah  Výňatků z Informace OMŘPÚ č. 3/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 18. 7. 2016 pod č.j. SPU 359703/2016: 1.  Novela zákona č. 139/2002 Sb. 2.  Upozornění na nesrovnalost v textu kap. 10.1 MN 3.  Právo stavby – § 1240 a násl. NOZ Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace…

Vzorové smlouvy o dílo

15.6.2016 18:59   Na adrese http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/vzorove-smlouvy-o-dilo byly zveřejněny aktuální vzorové smlouvy o dílo. Zástupci Asociace PÚ v minulém měsíci požádali Státní pozemkový úřad o vysvětlující informace k některým článkům smluv pro KoPÚ a realizační dokumentace staveb. Se zněním odpovědí vás prostřednictvím www.asociacepu.cz seznámíme po jejich obdržení. Přílohy Poslední aktualizace Vzor SOD KoPÚ-VZMR 15.6.2016 SoD PRV PD EU v1…

VFP verze 4.0 s doplněním metodického pokynu

9.6.2016 19:25     Účinnost VFP 4.0 od 1.6. Do 1.10. platnost přechodného období, kdy je možné odevzdávat i VFP 3.2. Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP 1.6.2016 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem 19.5.2016 vfp_4.0 19.5.2016 Příloha 5 – Číselník chyb 19.5.2016 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 5.5.2016 19.5.2016

Geotechnické problémy vodních staveb

9.6.2016 19:03   Vážení kolegové, ve spolupráci Ústavu geotechniky a Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně bude probíhat kurz CŽV na téma Geotechnické problémy vodních staveb. Podrobnosti naleznete v prvním oběžníku, termín závazných přihlášek je 30. 7. 2016, počet míst je omezený. Další komunikace (podrobnější informace, studijní materiály) bude probíhat pouze již s přihlášenými. Těšíme se na…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

6.6.2016 19:36    Obsah informace č. 2/2016: 1.  Postup při potížích se získáváním souhlasných stanovisek k návrhu PSZ (OIČ) 2.  Zpřístupnění  pozemků  prostřednictvím  komunikace  ve  vlastnictví  fyzické  příp. právnické osoby (OMPÚ) 3.  Reálné  dělení  pozemků  ve  spoluvlastnictví  zatížených  zástavním  právem  státu (OMPÚ) 4.  Legislativní změny právních předpisů (OMPÚ) 5.  Hodnota  opravného  koeficientu  vyšší  než  1,00  –  uvedení  v…

VFP verze 4.0

1.6.2016 19:32   Účinnost VFP 4.0 od 1.6. Do 1.10. platnost přechodného období, kdy je možné odevzdávat i VFP 3.2. Přílohy Poslední aktualizace Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem 19.5.2016 vfp_4.0 19.5.2016 Příloha 5 – Číselník chyb 19.5.2016 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 5.5.2016 19.5.2016

Přísnost po Česku

19.5.2016 22:04   Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o Portál VZ – Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek 06.05.2016: 1. Do nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy do 1. 10. 2016) je účinný zákon současný (č. 137/2006…

ÚSES – zelená páteř krajiny 

19.5.2016 21:21   Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny viz Zaměření semináře  Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům: •  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“ •  nová Metodika vymezování ÚSES •  plány ÚSES •  standardy ÚSES

ÚSES – zelená páteř krajiny 

19.5.2016 21:21   Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny viz kalendář Zaměření semináře  Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům: •  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“ •  nová Metodika vymezování ÚSES •  plány ÚSES •  standardy ÚSES

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2016

2.5.2016 19:40   Státní pozemkový úřad uděluje v souladu s ust. § 18 odst. 2 a 3 a ust. § 19 písm. n) zákona č. 139/2002  Sb.,  o  pozemkových  úpravách  a  pozemkových  úřadech  a  o  změně  zákona č. 229/1991  Sb.,  o  úpravě  vlastnických  vztahů  k půdě  a  jinému  zemědělskému  majetku, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“),  úřední …

ČÚZK – Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK

13.4.2016 21:06     Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK nad prostorovými daty verze 1.0 ze dne 4.3.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) poskytuje bezúplatně síťové služby (včetně metadat služeb) nad datovými sadami otevřených prostorových dat. Jedná se o prohlížecí a stahovací služby: poskytované v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru…

ČÚZK – Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK

13.4.2016 21:04     Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK verze 1.0 ze dne 4.3.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) poskytuje jako otevřená data (včetně metadat) bezúplatně: data vedená v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) formou výměnného formátu RÚIAN v souladu s § 62 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších…

Prezentace ze semináře „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“

13.4.2016 20:42   Zdroj: SPOV – Spolek pro obnovu venkova Stav a perspektivy pozemkových úprav Ing. Svatava Maradová, MBA (ústřední ředitelka SPÚ) Činnost SPÚ v ochraně půdy Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ) Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v zemědělské praxi Ing. Pavel Sekáč (náměstek ministra zemědělství) Nástroje dotační politiky MŽP k…

Novela katastrálního zákona

13.4.2016 20:34   V rámci zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),…

SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ

16.3.2016 20:45   Předmět technických podmínek TP 58 – 02/2016 Předmětem  těchto  technických  podmínek  (dále  TP)  jsou  zásady  pro  používání  směrových  sloupků a odrazek. TP obsahují rozdělení směrových sloupků a odrazek a zásady pro jejich umístění, osazování a používání na pozemních komunikacích. Ke stažení zde

Technický standard plánu společných zařízení – aktualizace 2016

24.2.2016 19:06   Veřejný  zájem  v  pozemkových  úpravách,  podporovaný  veřejnými  finančními  prostředky, realizovaný  zejména  prostřednictvím  společných  zařízení,  klade  vysoké  nároky  na  kvalitu dokumentace plánu společných zařízení (dále jen PSZ). Státní pozemkový úřad vymezuje technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v návrhu pozemkových úprav formu a obsah této dokumentace. Technický standard PSZ je nástrojem kontroly obsahu a technických parametrů…

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016

24.2.2016 18:54   Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 2. 2. 2016 pod č.j. SPÚ 049640/2016   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav…

Výkon speciálního stavebního úřadu na místních komunikacích.

15.2.2016 19:34   Od 1. ledna 2016 všechny obce bez výjimky vykonávají působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace. Stanovuje to novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 31. 12. 2015. Celá záležitost vznikla chybou v průběhu legislativního procesu, kdy v § 40 odst. 4 zákona vypadlo slůvko „místních komunikací“ a nyní budou všechny obce…

Výsadba stromů

3.2.2016 22:52   Standard péče o přírodu a krajinu vydala AOPK ČR ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou a Mendelevovou univerzitou Brno. Standard „Výsadba stromů“ definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných při  výsadbě  stromů  rostoucích  v  mimolesním  prostředí.  Standard  je  určen  k  aplikaci  při výsadbě  stromů,  které  plní  mimoprodukční  funkce  tedy,  jejichž  hlavním  účelem  není produkce…

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy

1.2.2016 19:17   Státní pozemkový úřad a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy podepsali vzájemnou dohodu o spolupráci Přílohy Datum zveřejnění Dohoda o vzájemné spolupráci SPÚ ČMKPÚ.pdf 28.1.2016 Akční plán 2016 SPÚ ČMKPÚ 28.1.2016

Změna organizace provádějící aktualizaci BPEJ a jejich vydávání

1.2.2016 18:53   Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ). Poskytování informací týkajících se aktualizace BPEJ dle…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

25.1.2016 19:38   Přílohy Datum zveřejnění Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2015 vydané dne 1. 12. 2015 9.12.2015 Výňatky z Informace OMŘPÚ č.3/2015 vydané dne 23. 9. 2015 5.10.2015 Výňatky z Informací č. 2/2015 vydané dne 1. 7. 2015. 8.7.2015 Výňatky z informace 1/2015 vydané dne 7.4.2015 14.4.2015 Výňatky z informace 5/2014 vydané dne 16.12.2014 17.12.2014 Výňatky z…

Aktuální verze VFP 3.2

18.1.2016 19:04   Ke dni 07.01.2016 byla zveřejněna aktuální verze VFP 3.2 Přílohy Datum zveřejnění Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_3.2 7.1.2016 vfp_3.2 7.1.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_3.2 7.12.2015 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 29.11.2015 7.12.2015 Příloha 5 – Číselník chyb 7.12.2015 Příloha 6 – Technický standard polohopisu…

Lepší vododržnosti půdy lze ještě dosáhnout

11.1.2016 18:26   08.01.2016 | ASZ | www.agris.cz V posledních letech se začíná více mluvit o kvalitě půdy. Nejen ale z pohledu schopnosti poskytovat výnos, ale také o vlastnostech, které umožní udržet vodu, poskytovat ji v dostatečném množství rostlinám v obdobích sucha a zadržet ji během silných dešťů. Může za to zcela jistě na naše poměry nezvykle rozmarné…

Vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb.

4.1.2016 18:08   Dne 21. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2016. Text vyhlášky zde.

Vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb.

4.1.2016 18:04   Dne 28. 12. 2015 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 383/2015 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a pod č. 384/2015 Sb. Sdělení ČÚZK Seznam katastrálních pracovišť…

Metodický návod k provádění pozemkových úprav

4.1.2016 17:54   Dne 16.12.2015 byl zveřejněn aktualizovaný Metodický návod k provádění pozemkových úprav platný od 01.01.2016. Přílohy Datum zveřejnění Metodický návod k provádění pozemkových úprav 16.12.2015

VFP – připravovaná verze 3.2

4.1.2016 17:47   07.12.2015 byla zveřejněna připravovaná verze výměnného formátu pozemkových úprav s předpokládanou platností od 11 01 2016. Přílohy Datum zveřejnění Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_3.2 7.12.2015 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_3.2 7.12.2015 vfp_3.2 7.12.2015 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 29.11.2015 7.12.2015 Příloha 5 – Číselník chyb…

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

1.12.2015 19:10   Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových komunikací výrazně dotýká, a na nový občanský zákoník, který má pro pozemní komunikace rovněž velký význam. Po definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje problematice vlastnictví…

Retence vody v krajině

25.11.2015 18:50   Ačkoli celková retenční kapacita zemědělských půd v ČR (schopnost zadržovat vodu) činí 8 400 000 000 m3 vody, ve skutečnosti udrží tato půda jen 5 040 000 000 m3. Snížená schopnost krajiny zadržovat vodu je dána především špatným hospodařením, poškozením půdy vodní a větrnou erozí, nadměrným utužením půdy a ztrátou biologické aktivity půd. Pokud by se ale do…

Metodika Technická protierozní opatření Hrazení bystřin a strží

25.11.2015 18:30   Cílem hrazení bystřin je úprava či obnova přirozeného vodního biotopu toku v celém rozsahu průtoků. Mělo by jít o komplexní opatření úprav odtokových poměrů v povodí biotechnickými prostředky a následně úprav v korytech a strží převážně stavebně technickými prostředky. Důraz je kladen na přírodě blízká řešení (cílená volba opevnění, volba materiálu, migrační prostupnost toku, vegetační…

METODIKA ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ A EROZNÍCH ÚČINKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU AGRÁRNÍMI VALY (Případová studie Verneřice)

18.11.2015 22:22   Prostřednictvím našich stránek bych se chtěl vrátit k některým již dříve zveřejněným, ale dle mého soudu málo rozšířeným, technickým podkladům projekční praxe, využitelných v oboru pozemkových úprav. Dnes bych chtěl připomenout metodiku, která je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe ČR NAZV 08-82126 „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci…

20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

16.11.2015 18:02   Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Na přípravě konference se podílel Ústav územního rozvoje. Prezentace z konference Vývoj stavebního práva JUDr. Jan Mareček (01-vyvoj-stavebniho-prava.pdf, 301 kB) Územní plánování a projekty společného zájmu Ing. Zdeňka Fialová (02-uzemni-planovani-a-projekty-spolecneho-zajmu.pdf, 280…

Převod kompetencí k hodnocení půdy na SPÚ přinese víc škody než užitku

4.11.2015 19:01   Zdroj: www.agris.cz | 29.10.2015 | ASZ Jedním z mnoha na první pohled neviditelných opatření, která nepřímo přispějí ke zhoršení stavu naší krajiny, je změna instituce, která bude od příštího roku provádět aktualizaci bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ). To dosud prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP), nově to má být podle plánu stávajícího vedení ministerstva zemědělství…

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014

4.11.2015 18:52   Již po osmnácté Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí vydává zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky kde mimo jiné vyzdvihuje také význam pozemkových úprav pro snížení erozní ohroženosti půd, následků sucha a zvyšování ochrany před negativními účinky povrchového odtoku. Zpráva o stavu vodního hospodářství.pdf

Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

26.10.2015 19:45   V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro…

Koordinační skupina pro pozemkové úpravy

16.10.2015 22:04   Cílem zřízení Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy (KSPÚ) je umožnění vzájemné komunikace státu, zastoupeného Státním pozemkovým úřadem, s odbornou veřejností, která je garantem kvality a celkové úrovně zpracování návrhů pozemkových úprav. Vzájemná spolupráce bude přispívat ke zvyšování kvality prováděných prací i k efektivnímu a účelnému vynakládání veřejných prostředků plynoucích ze státního rozpočtu i z evropských…

Pozemkové úpravy – krok za krokem

7.10.2015 19:43   Brožura zaměřená na pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Publikace se týká pozemkových úprav, jednotlivých kroků v pozemkových úpravách a realizace společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Informace naleznete také o čerpání podpor z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Pozemkové úpravy – krok za krokem – PDF
© geoinformace.cz CMS Toolkit