info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

Blogující geomatici - FAV ZČU Blogující geomatici - FAV ZČU

zdroje zpráv:

Pozvánka na Joint conference 2021

22.9.2021 10:55  

 Rádi bychom pozvali všechny zájemce a nadšence o geomatiku a geoprostorová data na letošní ročník JOINT CONFERENCE 2021. Ta v sobě zahrnuje 25. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 14. ročník Geomatiky v projektech, 6. výroční konferenci asociace Plan4All a také konferenci Agriculture 4.0 smart farming and climate.

Pro letošní rok vzhledem ke stále nestálé celosvětové situaci zachovává konference virtuální formát. Hlavní dny konference se uskuteční virtuálně ve středu 20. října a ve čtvrtek 21. října 2021. Konference je pro registrované zdarma.

Registrace účastníků a konferenčních příspěvků je k dispozici jednotně na odkaze: https://forms.gle/UnVMM2dJHyREDpSXA

Příspěvky mohou být libovolného konferenčním tématu a postačí pro jejich registraci abstrakt. Členové programového výboru mohou po konferenci oslovit autory vybraných příspěvků s možností publikace rozšířených verzí příspěvků v online časopisu Agris online.


Pozvánka na webinář ArcGIS v prostředí webu

22.9.2021 10:54  

Během webináře se zaměříme na práci s nejpoužívanějšími aplikacemi ArcGIS: 

ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123, ArcGIS Insights a ArcGIS StoryMaps.

V rámci jednotlivých ukázek přitom projdeme všechny důležité fáze práce v GIS, kterými jsou:

 1. sběr geodat,  
 2. analýza geodat,
 3. tvorba interaktivní mapy,
 4. a prezentace výsledků pomocí webové aplikace obsahující interaktivní mapu spolu s dalšími informačními zdroji.

Povíme si i o správě uživatelů prostřednictvím portálu, díky kterému se všechny tyto procesy mohou odehrávat nad jediným úložištěm dat (na serveru nebo v cloudu). Každý uživatel tak data využívá:

 1. odkudkoli (tedy distančně),
 2. podle svých oprávnění (tedy bezpečně),
 3. z jakéhokoli zařízení (PC, mobil, tablet),
 4. z webu či prostřednictvím nainstalované aplikace.

Díky portálu je navíc možná spolupráce (sdílené využívání geodat) v rámci organizace i mezi organizacemi navzájem.

 

Forma webináře:            online v Google meet (meet.google.com/wsd-vzom-dxy)

Termín webináře:           4. 10. 2021 v čase 11:10 – 13:40

Přednášející:                    Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Úroveň webináře:          Seminář je koncipován pro uživatele ArcGIS různé pokročilosti (pedagogy i studenty).

Dotazy v chatu či ústně předem i během webináře jsou vítány. 

Nabídka zaměstnání jako ANALYTIK IKT

18.8.2021 12:41  

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

ANALYTIK IKT

v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK v Praze

Požadujeme:

 vysokoškolské vzdělání, se zaměřením na kartografii, geomatiku, geografii, databáze,

příp. onomastiku

 vynikající znalost českého jazyka, němčina nebo angličtina vítána

 komunikativnost slovem i písmem

 základy práce v Microstation a ArcGIS,

 znalost základů SQL; databází PostgreSQL

 znalost prostředí Windows a běžných kancelářských programů.

 GIS, praxe se správou databází prostorových dat, se zpracováním prostorových dat.


Náplň práce a místo výkonu práce:

 administrace databáze a podíl na vývoji a datovém obsahu geografického

informačního systému Geonames (PostgreSQL, Microstation/LIDS),

 administrace a vývoj databáze Jména světa (PostgreSQL a ArcGIS),

 příprava dat pro aplikaci Jména světa,

 analýzy dat,

 řešení problémů uživatelů vč. komunikace s dodavatelem SW pro Geonames,

 příprava návodů.

Místem výkonu práce je sídlo úřadu v Praze 8 – Kobylisích.


Nabízíme:

 pracovní poměr podle Zákona o státní službě § 178, na plný či zkrácený úvazek

na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou),

 zajímavou a tvůrčí práci ve státní správě s garancí dodržování zákonů a etického

kodexu v pracovně-právních vztazích a možností dalšího profesního rozvoje,

 odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech

státních zaměstnanců, platová třída 11, platový stupeň dle zápočtu praxe,

 systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního

volna, FKSP, příspěvek na stravování, pružná pracovní doba),

 možnost ubytování v místě zaměstnání.


Požadované dokumenty:

 žádost o přijetí do pracovního poměru s popisem motivace,

 strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe,

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2021 (nebo dle dohody).

Bližší informace k pracovní náplni a odborným požadavkům poskytne:

pí Irena Švehlová, prom. fil., e-mail: irena.svehlova@cuzk.cz

Žádost včetně požadovaných dokumentů zašlete do 10. 9. 2021 v elektronické podobě

s označením „výběrové řízení Analytik IKT“ na adresu: irena.svehlova@cuzk.cz

Letní škola geomatiky neboli GeoCamp 2021

4.6.2021 11:24  

Zveme vás na první ročník letní školy geomatiky nazvané GeoCamp.

Akce proběhne 23. a 24. 8. 2021 v prostorech ZČU na Borech a budete se moci seznámit s tématy jakými jsou:

- 3D tisk

- UAV

- orientační běh

- mentální mapování

GeoCamp je určen pro všechny nadšence a zvědavce z řad středoškoláků a žáků 2. stupně základních škol. Předchozí znalosti v oboru geomatiky nejsou zapotřebí 🙂...

Další průběžné informace a předregistraci na GeoCamp najdete na stránce https://kgm.zcu.cz/geocamp/. 

Ph.D. studium v oblasti fyzikální geodézie / PhD. Position in Physical Geodesy

1.6.2021 10:30  

[English version below]

Katedra geomatiky na Západočeské univerzitě v Plzni (prof. Pavel Novák) hledá vhodného kandidáta na pozici, kterou by měl obsadit Ph.D. student.

V rámci řešení tříletého projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky hledáme vysoce motivovaného doktoranda pro spolupráci na výzkumných tématech, které jsou zaměřeny na formulaci a aplikaci nových teoretických postupů a metod pro modelování zemského gravitačního pole.

Tato pozice je orientována do vybraných oblastí fyzikální geodézii, které se týkají výzkumu nových konceptů, metod a validačních postupů pro systematické modelování šíření nejistot a závislostí dat, které by byly použity pro transformaci a inverzi měřených veličin gravitačního pole na určované hodnoty gravitačního potenciálu a výšek geoidu.

Uchazeč musí mít magisterský titul v oborech geodézie, geomatiky, geofyziky či příbuzných oborech. Vhodný kandidát musí prokázat dobré analytické dovednosti, a zkušenosti s fyzikální geodézií, zpracováním dat a programováním. Znalost základních konceptů v oblasti řešení geoidu by byly výhodou. Dále se předpokládá znalost anglického jazyka, dobré sociální dovednosti a ochota pracovat v týmu výzkumníků a studentů.

Pozice je otevřena na období minimálně 3 roky. Výběr začíná okamžitě a bude pokračovat, dokud nebude pozice naplněna. Zájemci o pozici mohou posílat své žádosti (motivační dopis, životopis, diplomy a doporučující dopisy) na <panovak@kma.zcu.cz>, kde lze též získat další informace o pozici.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Department of Geomatics at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, (prof. Pavel Novák), solicits applications for a position to be filled by a PhD. student.

In the framework of a three-year project supported by the Czech Science Foundation, we are seeking a highly motivated PhD student to work on the research topics focused on formulating and applying new theoretical methods for noise modelling in Earth’s gravity field modelling.

The position is devoted to physical geodesy, in particular to challenging goals of studying new concepts, methods and validation approaches for systematic stochastic modelling which would be used for transformation and inversion of measured gravity field quantities into the geopotential and the geoid.

Applicants are required to have a master degree in geodesy, geomatics, geophysics or related fields. A successful candidate must have strong analytical skills and experience in physical geodesy, data processing and programming. Some background in precise geoid determination would be ideal for this PhD. position. Knowledge of the English language is mandatory. Good social skills and willingness to work in a team of researchers and students are expected.

The position is open now, with an appointment for at least 3 years. The selection will start immediately and continue until the position is filled. Interested parties may submit their applications (motivation letter, curriculum vita, diplomas and recommendation letters) to <panovak@kma.zcu.cz> where further information about the position can also be inquired.

The University of West Bohemia comprises nine faculties focusing on variety of fields from science and technology through humanities to arts. The university is located in Pilsen, Czech Republic – a city of industry and beer. Two examples are the Skoda company, with its traditional production of vehicles for urban and rail transport, and Pilsner Urquell, one of the world’s top brewing companies. In addition to quality education, the university is proud of excellent results in both basic and applied research carried out in four modern research centres

Výběrové řízení na pozici pracovník oddělení územního plánování

21.5.2021 8:59  

PARDUBICKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 17/2021 dle zákona

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 17

pracovník oddělení územního plánování – odbor rozvoje

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: 11./12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Na úseku stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek zajišťuje úkoly krajského

úřadu v oblasti územního plánování, především:

· pořizuje, aktualizuje a zveřejňuje územně analytické podklady pro území Pardubického kraje,

· pořizuje, aktualizuje, ukládá a zveřejňuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených

případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu,

· pořizuje zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období,

· pořizuje územně plánovací podklady (územní studie a územně analytické podklady),

· vydává závazné stanovisko u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí

s rozšířenou působností,

· uplatňuje požadavky k zadání územních plánů, požadavky ke zprávám o uplatňování územních

plánů, stanoviska k návrhům územních plánů a jejich změnám,

Požadavky:

· vysokoškolské vzdělání v oboru územní plánování, urbanismus, architektura, geografie,

geoinformatika, krajinné inženýrství, se stavebním nebo dopravním zaměřením,

· znalost stavebního zákona, správního řádu a souvisejících předpisů výhodou,

· zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování výhodou,

· praxe v oblasti veřejné správy výhodou,

· výborná uživatelská znalost práce s PC (MS Office), znalost GIS výhodou,

· znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina) vítána,

· schopnost systémového, analytického a koncepčního myšlení,

· dobré komunikační schopnosti a tvůrčí přístup, schopnost řešení konfliktů, samostatnost,

iniciativa a flexibilita, odpovědnost,

· řidičský průkaz skupiny B.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

· předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

· přesné označení výběrového řízení

· jméno, příjmení a titul uchazeče

· datum a místo narození uchazeče

· státní příslušnost uchazeče

· místo trvalého pobytu uchazeče

· telefonní kontakt

· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

· datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

· strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výběrového řízení

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad

domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

· motivační dopis

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 6. 2021

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání

Výběrové řízení na pozici pracovník úseku digitální technické mapy

21.5.2021 8:58  

 PARDUBICKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 21/2021 dle zákona

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 21

pracovník úseku digitální technické mapy – odbor rozvoje

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: platové zařazení podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 341/2017 Sb. v platném znění

Charakteristika vykonávané činnosti:

Dle zákona č. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a jeho prováděcích vyhlášek zajišťuje úkoly krajského

úřadu v oblasti digitální technické mapy, především:

· koordinuje činnosti zajišťující funkčnost a stabilitu informačního systému (IS),

· sleduje legislativní a technologický vývoj s následnou implementací pro zajištění stabilního

fungování IS,

· koordinuje aktivitu povinných subjektů naplňovat IS údaji,

· spolupráce s jinými správci IS a gestory odvětvových dat,

· vykonává metodickou činnost zajišťující plnění požadavků na naplnění dat IS,

· poskytuje technickou podporu gesčnímu odboru.

Požadavky:

· vysokoškolské vzdělání v oboru geoinformatika nebo technického zaměření v oboru geodet

výhodou, krajinné inženýrství, se stavebním nebo dopravním zaměřením, geografie

· znalost práce v geografických informačních systémech,

· znalost databází výhodou

· zkušenosti s problematikou vstupních dat do digitální technické mapy výhodou,

· znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina) vítána,

· schopnost systémového, analytického a koncepčního myšlení,

· zodpovědnost k přiřazeným úkolům se schopností je předávat dále,

· dobré komunikační schopnosti a tvůrčí přístup, schopnost řešení konfliktů, samostatnost,

iniciativa a flexibilita, odpovědnost,

· řidičský průkaz skupiny B.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

· předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

· přesné označení výběrového řízení

· jméno, příjmení a titul uchazeče

· datum a místo narození uchazeče

· státní příslušnost uchazeče

· místo trvalého pobytu uchazeče

· telefonní kontakt

· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

· datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

· strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výběrového řízení

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát

nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

· motivační dopis

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 6. 2021

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje

oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání

Nabídka pracovního místa – pozice geodet / geodetka

19.5.2021 11:21  

 BRICHTA - GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Geodetická kancelář, s více než 20-ti letou tradicí, hledá kolegu / kolegyni na pozici geodet / geodetka, která zahrnuje geodetické práce v oboru inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Nabízíme možnost práce na hlavní pracovní poměr nebo formou pravidelné studentské brigády.

 Náplň práce:

- měřické práce v terénu,

- příprava měření v kanceláři,

- zpracování výsledků měření a vyhotovení výstupní geodetické dokumentace.

 Požadavky na uchazeče o místo:

- zájem o práci geodeta,

- ochota učit se pracovat s novou geodetickou technikou a zdokonalovat se v práci s geodetickým a grafickým sw,

- schopnost aplikovat teoretické poznatky do praxe a schopnost přijímat nové informace z oboru geodézie a kartografie,

- samostatnost při zpracovávání zakázek a zároveň schopnost pracovat v kolektivu,

- řidičský průkaz skupiny B výhodou.

 Nabízíme:

- finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení,

- příležitost pro růst a rozvoj v oboru, možnost práce s nejnovějšími geodetickými přístroji a technologiemi,

- rozmanitost pracovních úkolů (práce na stavbách, měření a zpracování geometrických plánů, vytyčování pro KN, měření a zpracování dokumentace k inženýrským sítím, účelové mapy, práce pro komplexní pozemkové úpravy, záborové elaboráty a další),

- pro schopné pracovníky možnost benefitů (služební mobil, notebook, služební automobil),

- příjemné pracovní prostředí v novém kancelářském objektu s kvalitním zázemím,

- práce v přátelském a kreativním kolektivu.

 

Kontakt pro zájemce:

BRICHTA

geodetická kancelář

Stavařská 402

330 08 Zruč-Senec

provozovna:

Vřesová 650

330 08 Zruč-Senec

geoplzen@geoplzen.cz

+ 420 378 401 065

+ 420 606 414 213

 

Pokud máte pochybnosti, zda by práce u nás byla pro vás ta pravá, tak ještě na závěr naše motto:

            Víme, že geodézie patří mezi obory, kde je nutnost celoživotního vzdělávání. Proto pokud k nám nastoupí nový zaměstnanec nebo brigádník, tak je svěřen pod dohled zkušeného pracovníka, který jej zaškolí v práci s geodetickou technikou a zpracovatelským sw. I po zvládnutí základních dovedností a převedení na samostatnou práci je samozřejmostí, že zkušený kolega je nadále k dispozici radou i pomocí. Víme, že samotné školou nabyté znalosti jsou pro kvalitního geodeta sice podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Teprve praxe a řešení stále nových úkolů dělá z učedníka mistra. Proto je pro nás důležité, aby nově příchozí kolega / kolegyně byl / byla hlavně člověk, kterého geodézie baví, který o své práci přemýšlí, je schopen pracovat v kolektivu a nebojí se sám navrhovat nová, třeba i velmi netradiční řešení úkolů a zadání, které naše práce přináší.     

Geodetické práce ve Švédsku

13.4.2021 10:57  

Chcete získat nové zkušenosti v oboru inženýrské geodézie a pracovat s moderním geodetickým vybavením? Zajímá Vás laserové skenování nebo UAV a rozličné způsoby zpracování dat z těchto metod sběru dat? Zajímá Vás ražba tunelů, případně budování technologického zázemí v moderním a největším dole na železnou rudu v Evropě? Chcete se podílet na budování kompletně nového městského centra v Kiruně? Připojte se k nám. Naši kolegové Vám vše ukáží, se vším Vás seznámí a zaučí Vás.

Nabízíme:
- trvalý pracovní poměr na dobu neurčitou
- švédskou mzdu s možností platového růstu
- placené ubytování, pracovní vybavení (auta, oblečení, geodetické přístroje, PC, telefon,
SW)
- příspěvky na cestování
- práci ve zkušeném týmu
- školení v geodetických softwarech SBG Geo, Geomagic, Cyclone aj.
- nástup ihned

Od Vás bychom potřebovali:
- vysokoškolské vzdělání v oboru a základní praxi v oblasti inženýrské geodézie nebo středoškolské vzdělání v oboru s několikaletou praxí v této oblasti
- angličtinu na komunikativní úrovni podmínkou
- zkušenosti s ovládáním geodetických přístrojů a programů CAD
- samostatnost, pracovitost
- ŘP skupiny B

Práci povětšinou koncipujeme jako směnný provoz s turnusy 14 dní práce / 14 dní volno.
Při současných omezených možnostech cestování však doporučujeme turnusy delší, např.
3 týdny práce / 3 týdny volno. Máte obavy z povinných covid testů? I s tím Vám pomůžeme a testy proplatíme.


Chtěli byste zkusit jaké to je žít za polárním kruhem trvale a ve svém volnu prozkoumávat krásy Laplandu na sněžném skůtru či skialpech, zkusit rybařit v norských fjordech či divokých řekách severu, podívat se na Lofoty či Nordkapp? Toto je příležitost pro Vás.
Máte partnerku/partnera? Vemte ji/ho sebou, zajistíme ubytování pro oba. Můžeme pomoci i se sháněním pracovním kontaktů pro ni/něj.

Kontaktní osoba: David Žďánský, tel.:+420 603 715 076, email: david.zdansky@trigorn.com

Informace o firmě Trigorn: https://www.trigorn.com/cs

Oddělení sběru dat Plzeň (ZÚ) hledá kolegu/kolegyni na pozici GEOGRAF/GEOGRAFKA

11.1.2021 15:34  

 Máme zde další nabídku na pracovní pozici, tentokrát od Zeměměřického úřadu, Oddělení sběru dat Plzeň, který hledá kolegu/kolegyni na pozici GEOGRAF/GEOGRAFKA.

Podrobné informace jsou uvedeny níže:

Náplň práce a místo výkonu práce:

aktualizace digitálního geografického modelu ČR ZABAGED®

pracoviště Zeměměřického úřadu v Plzni (Radobyčická 12)

Co je požadováno?

středoškolské vzdělání (ideálně geodetického nebo stavebního směru s povědomím o GIS a KN)

pečlivost, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost

občanská bezúhonnost

Co je nabízeno?

zajímavá tvůrčí práci

přátelský kolektiv

pružná pracovní doba

systém zaměstnaneckých a sociálních výhod

Co byste ještě měli vědět?

Předpokládaný termín nástupu: 01. 02. 2021 (nebo dle dohody)

Smlouva: na dobu určitou (zástup za dlouhodobě nemocného kolegu)
Typ pracovního vztahu: dle vzájemné dohody (může být plný i částečný úvazek)


Kontakt:

Mgr. Jan Koubek

Zeměměřický úřad, Oddělení sběru dat Plzeň

jan.koubek2@cuzk.cz

tel. 377 162 122, 731 150 732

Geomatici a jejich výzkum pod záštitou Mezinárodní geodetické asociace

4.1.2021 15:46  

 Mezinárodní geodetická asociace IAG (International Association of Geodesy) vydala publikaci The Geodesist’s Handbook 2020, v níž mimo jiné informuje o struktuře asociace pro období 2019-2023, jejích výzkumných cílech a pracovních a studijních skupinách, které mají tyto cíle naplnit. Jednou z nich je také studijní skupina pod odborným vedením Michala Šprláka z katedry geomatiky na Fakultě aplikovaných věd ZČU.

Skupina se nazývá Sférické a sféroidální integrální rovnice teorie potenciálu pro transformaci klasických a nových tíhových observací. Kromě vybraných zahraničních odborníků jsou jejími členy také profesor Pavel Novák a Martin Pitoňák ze stejné katedry. Jejich práce navazuje na činnost skupiny Integrální rovnice teorie potenciálu pro prodlužování a transformaci tíhových měření nové generace, které Michal Šprlák předsedal v letech 2015-2018. Členům této skupiny se podařilo během tohoto období publikovat v 52 odborných článcích (většina z nich v impaktovaných časopisech) nové vědecké poznatky týkající se modelování tíhového pole Země.

Další informace o úspěších této skupiny, včetně obrazového materiálu najdete na https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3253


Možnost uplatnění - výběrové řízení na pozici "cyklokoordinátor - pracovník vztahů k veřejnosti" v Plzni

22.12.2020 10:52  

 SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa "cyklokoordinátor - pracovník vztahů k veřejnosti"

Podrobnosti o požadavcích a o tom, co tato pozice nabízí najdete v tomto pdfku, nebo jako příspěvek na Facebooku.

Kolega Michal Šprlák se podílel na jedinečném výzkumu hustoty kůry a gravitačního pole Měsíce

6.11.2020 15:58  

Známé údaje o nejbližším vesmírném sousedovi planety Země jsou opět o něco přesnější a zásluhu na tom má také vědec Michal Šprlák z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. On a jeho australští kolegové Shin-Chan Han a Will Featherstone totiž vyvinuli numerickou metodu, pomocí níž lze určit hustotu uvnitř planetárních těles na základě údajů nasbíraných družicemi. Metodu aplikovali právě na Měsíc, a získali tak velmi přesnou představu o hustotě jeho kůry. Údaje i vyvinutá metoda budou nyní sloužit dalším výzkumníkům, které o úspěchu informoval článek Crustal density and global gravitational field estimation of the Moon from GRAIL and LOLA satellite data (Odhad hustoty kůry a globálního gravitačního pole Měsíce z dat družicové mise GRAIL a senzoru LOLA) v mezinárodním vědeckém časopisu Planetary and Space Science. 

Více informací na webu INFO ZČU zde: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3172 

Virtuální prohlídka a debata v úřadu Evropské komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DEVCO)

5.10.2020 11:24  

 Objevila se nabídka na virtuální prohlídku a debatu v úřadu Evropské komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DEVCO) bez nutnosti cestovat do Bruselu. Více informací níže a v případě zájmu neváhejte napsat email na gorin[ET]zcu.cz do pátka 9. 10. 

Would you like to organise an online visit for your students to learn more on the EU’s External Relations and what the EU is doing in partner countries for the Green Deal, COVID-19, digitalisation, sustainable growth, and much more?

At the External Cooperation InfoPoint we are now offering the possibility for groups of students, organisations and citizens to virtually meet with staff of the European Commission's Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO), without having to travel to Brussels.

Nabídka práce či brigády od POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o.

15.9.2020 10:59  


Projekční a geodetická kancelář  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o. nabízí studentům i absolventům v

oboru geomatiky možnost různorodé krátkodobé i dlouhodobé spolupráce v oblasti pozemkových úprav s pracovištěm v Plzni.

Nabízíme:

- kreativní práci v kanceláři i v terénu

- aktivní spoluúčast na vytváření budoucího obrazu krajiny ČR

- příjemný kolektiv

- možnost dalšího vzdělání a profesního růstu

Požadujeme:

- samostatnost a ochotu se učit

- základní znalost práce na PC podmínkou

- řidičský průkaz skupiny B výhodou

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím facebookových stránek www.facebook.com/pukvplzen nebo na adrese t.olbrichtova@pukv.cz.

JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ :-( Brigáda - tvorba tematických map

2.7.2020 21:30  
Spolek Plan4all, jehož zakládajícím členem je Západočeská univerzita, hledá zájemce, kteří by se věnovali tvorbě nejrůznějších tematických map v programu QGIS. Pokud budete mít zájem, kontaktujte emailem Otakara Čerbu.

Brigáda - tvorba tematických map

2.7.2020 21:30  
Spolek Plan4all, jehož zakládajícím členem je Západočeská univerzita, hledá zájemce, kteří by se věnovali tvorbě nejrůznějších tematických map v programu QGIS. Pokud budete mít zájem, kontaktujte emailem Otakara Čerbu.

Nabídka studijních a výzkumných pobytů v Japonsku

8.6.2020 7:44   Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.
Tentokrát jde o možnost pobytu v Japonsku, vizte https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18.
Deadline přihlášek je 26. 6. 2020.

Možnost doktorátu + PostDoc pozice na Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

22.5.2020 11:47   The Faculty of Science and Technology (REALTEK) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) vypsalo:

 • 3 letý kontrakt pro magistry/inženýry k získání titulu Ph.D. v oboru geodézie a
 • 2 letý kontrakt pro držitele titulu Ph.D. PosDoc pozici v oboru geodézie.

Podrobné informace o kontraktu pro magistry/inženýry naleznete na: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/187538/phd-scholarship-in-geodesy

Podrobné informace o kontraktu pro doktory naleznete na: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/187544/postdoctoral-fellow-in-geodesy

Možnost brigády - anotování české lokalizace pro Natural Language Processing engine firmy D-Tag

8.4.2020 10:43   Švýcarská firma D-Tag Europe Ltd. poptává česky mluvící studenty pro překlad z ENG do CZE za 2000 HUF/hodinu (cca. 6EUR/hod).

Popis nabídky:
"D-Tag Europe Ltd. is involved to deliver tasks for query building tasks of different language
resources. In order to conduct the project, additional resources are needed, we wish to
contract with external experts who will act as individual consultants (also hereby known as
“Service Providers”) to deliver the tasks by the deadline.
The Company mandates the Service Provider with the following tasks:
- Translate and localize (using local expressions and language) master source queries
from ENG into local language based on the received instructions from the company"

V případě zájmu kontaktujte prosím přímo paní Kinga Dancsházy na "kinga.dancshazy@ditag.eu" s předmětem emailu " CZ annotator student".

Možnost brigády - anotování české lokalizace pro Natural Language Processing engine firmy D-Tag

8.4.2020 10:43   Maďarská firma D-Tag Europe Ltd. poptává česky mluvící studenty pro překlad z ENG do CZE za 2000 HUF/hodinu (cca. 6EUR/hod).

Popis nabídky:
"D-Tag Europe Ltd. is involved to deliver tasks for query building tasks of different language
resources. In order to conduct the project, additional resources are needed, we wish to
contract with external experts who will act as individual consultants (also hereby known as
“Service Providers”) to deliver the tasks by the deadline.
The Company mandates the Service Provider with the following tasks:
- Translate and localize (using local expressions and language) master source queries
from ENG into local language based on the received instructions from the company"

V případě zájmu kontaktujte prosím přímo paní Kinga Dancsházy na "kinga.dancshazy@ditag.eu" s předmětem emailu " CZ annotator student".

Pozvánka na webinář "HERE Technologies a (městská) mobilita"

1.4.2020 12:29  
Mobilita je dnes více či méně nedílnou součástí životů všech obyvatel této planety. Ať už chodíme pěšky, jezdíme na kole či létáme přes oceán, vždy se snažíme vyřešit jednu zásadní věc, jak se dostat z bodu A do bodu B, nicméně je za tím mnohem více než jen toto. Mobilita také v posledních letech zažívá dramatický rozvoj, ale tím zároveň čelí řadě problémů. Hledáním jejich řešení věnují velkou pozornost jak města samotná, tak i globální společnosti, ale i řada nově vznikajících startupů přicházejících s novými nekonvenčními postupy. Nicméně je jasné, že žádný ze subjektů vše sám vyřešit nemůže. Existují již nějaká řešení jak vrátit města, která jsou přeplněná automobily, zpět lidem? Jak bude vypadat náš svět za 30 let? Jsme my připraveni na změny, které nás čekají? Jsme také ochotni se na těchto změnách aktivně podílet a přicházet s řešeními? Existují případně nějaké metody, jak život a mobilitu v jednotlivých městech klasifikovat a tím identifikovat možné problémy?

Pro praktickou část (posledních cca 30 minut) je nutné se předem zaregistrovat naher.is/eeu. Je vhodné si také projít HERE Studio (po přihlášení), které budeme potřebovat pro vytvoření webové mapy -https://developer.here.com/products/platform/studio (včetně návodů a příkladů). Též k využití jako open-source včetně kódu a pluginu do QGIS na GitHubu: https://github.com/heremaps.


Pro případné dotazy: martin.svec@here.com.  


Meeting number (access code): 479 336 442
Meeting password: akVwNham358  


Pozvánka na webinář "HERE Technologies a (městská) mobilita" ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 15:45

1.4.2020 12:29  
Mobilita je dnes více či méně nedílnou součástí životů všech obyvatel této planety. Ať už chodíme pěšky, jezdíme na kole či létáme přes oceán, vždy se snažíme vyřešit jednu zásadní věc, jak se dostat z bodu A do bodu B, nicméně je za tím mnohem více než jen toto. Mobilita také v posledních letech zažívá dramatický rozvoj, ale tím zároveň čelí řadě problémů. Hledáním jejich řešení věnují velkou pozornost jak města samotná, tak i globální společnosti, ale i řada nově vznikajících startupů přicházejících s novými nekonvenčními postupy. Nicméně je jasné, že žádný ze subjektů vše sám vyřešit nemůže. Existují již nějaká řešení jak vrátit města, která jsou přeplněná automobily, zpět lidem? Jak bude vypadat náš svět za 30 let? Jsme my připraveni na změny, které nás čekají? Jsme také ochotni se na těchto změnách aktivně podílet a přicházet s řešeními? Existují případně nějaké metody, jak život a mobilitu v jednotlivých městech klasifikovat a tím identifikovat možné problémy?

Datum konání: čtvrtek 2. 4. 2020 od 15:45

Pro praktickou část (posledních cca 30 minut) je nutné se předem zaregistrovat naher.is/eeu. Je vhodné si také projít HERE Studio (po přihlášení), které budeme potřebovat pro vytvoření webové mapy -https://developer.here.com/products/platform/studio (včetně návodů a příkladů). Též k využití jako open-source včetně kódu a pluginu do QGIS na GitHubu: https://github.com/heremaps.

Pro případné dotazy: martin.svec@here.com.  


Meeting number (access code): 479 336 442
Meeting password: akVwNham358  


Pracovní nabídka "Koordinace rozvoje a aktualizace ZABAGED"

11.3.2020 11:23   Zeměměřiský úřad hledá nového kolegu VŠ (bez rozdílu věku a pohlaví) v Odboru ZABAGED.
Konkrétně pro správu ZABAGED® - Základní báze geografických dat ČR
Náplň práce:
 • Koordinace rozvoje a aktualizace ZABAGED.
 • Navrhování optimálního způsobu aktualizace typů objektů ZABAGED® a jejich atributů, využitím dat dálkového průzkumu Země Zeměměřického úřadu a externích dat tematických správců.
 • Vyhledávání, ověřování a analytické zhodnocení nových informačních zdrojů pro aktualizaci ZABAGED.
Výhodou je znalost GIS, relačních databází, odborné znalosti z oblasti fotogrammetrie, analýz leteckých měřických snímků a stereofotogrammetrie.

Na níže uvedených stránkách ZÚ sledujte uveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení také na pozici Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí (ZKN).

Stránky: https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Volna-mista.aspx

Bližší informace poskytne: Ing. Hana Olešovská, hana.olesovska@cuzk.cz, tel.: 28404 1771


Pozvánka na meetup na téma "Autonomní vozidla"

2.3.2020 9:37   Dne 10.3. od 17h se v učebně UP 104 (FST) se uskuteční meetup na téma Autonomní vozidla.

Akce je určena studentům, kteří se chtějí dozvědět něco z praktického přístupu k autonomním vozidlům. V rámci meetupu se dotkneme jednotlivých úrovní autonomního řízení, využívaných senzorů, využívaných asistenčních systémů pro autonomní řízení atp.

Detail události viz https://www.facebook.com/events/1027359117634311/.

Pomoc s ArcGISem přímo od zdroje?

2.3.2020 9:19   Firma ARCDATA PRAHA s.r.o. nabízí studentům možnost setkání na GISchatu, kde budou moci během jednoho dne probrat své GIS projekty se zkušeným firemním konzultantem.

GISchat se uskuteční v pátek 20. března 2020 v sídle společnosti ARCDATA PRAHA. Aby se mohli studenti zúčastnit, potřebují pouze vlastní projekt řešený v GIS. Podrobnější informace o akci naleznete na webových stránkách akce.

Termín pro podání přihlášek je neděle 8. března 2020.

Pozvánka na konferenci "Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů"

2.3.2020 9:15   Dovolujeme si vás pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti nesoucí název "Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů", kterou pořádá ČGS v Plzni 8.-10. září 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách konference http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

Pozvánka na soutěžní studentskou konferenci GISáček 2020

11.2.2020 9:50   Konference GISáček je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Stejně jako v předchozích letech bude konference součástí Sympozia GIS Ostrava 2020, které bude probíhat ve dnech 18.3.-20.3.2020. Všichni aktivní účastnici se mohou zdarma tohoto sympozia zúčastnit.

Konečná uzavírka abstraktů: 5.3.2020

Více informací naleznete na http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/gisacek.php

Výběrové řízení v novém programu BE&ST - BE and STudy Abroad

10.2.2020 9:13   BE&ST - BE and STudy Abroad program, ve kterém studenti bakalářských studijních programů mohou získat prostředky až 200.000 Kč na semestrální pobyt na jedné ze dvou partnerských univerzitách v USA (Millikin U., Southern Utah U.). Deadline přihlášek je 29.2.2020. Více info na http://international.zcu.cz/ostatni/best.html

Deadline přihlášek na mobility Free-movers 2020 a Erasmus+ 2020/21

10.2.2020 9:11   Deadline je ve středu 12.2.2020 a studenti se letos nově hlásí výhradně přes portál. Všechny informace mají studenti na obvyklém místě: 

https://www.fav.zcu.cz/mobility

Cestovní granty podporující účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne

21.1.2020 9:52  
V rámci projektu RDA Europe 4.0 byly vypsány 2 výzvy na podávání žádostí o granty, jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne, které se koná v termínu 18. – 20. března.
Jedná se o následující výzvy:
 • Call for Early Career Researchers and Scientists working with Data

RDA Europe hledá žádosti od studentů a profesionálů z vysokých škol nebo výzkumných institucí se studiemi zaměřenými na sdílení dat. Žadatelé se navíc musí nacházet na počátku své kariéry. V rámci tohoto programu bude rozděleno 7 grantů ve výši 2400 euro. Program RDA Europe „Early Career“ poskytuje finanční podporu a příležitost sdílet své myšlenky, zkušenosti a praktické rady a zjistit, na čem v současné době přední vědci a odborníci zabývající se daty pracují.
 • Call for Researchers and Data Experts

Účelem tohoto grantu je podpořit účast jednotlivců, kteří mají velký zájem o RDA a jsou zapojeni v oblasti tvorby a přijímání výstupů RDA. Jste-li profesionál v oblasti datových přenosů, nacházíte se alespoň ve střední části své profesní dráhy a angažujete se v aktivitách RDA, můžete zažádat o jeden z 5 grantů v maximální výši 2400 euro, díky kterému se budete moci účastnit 15. plenárního zasedání RDA.

Cílem RDA Europe je rovnoměrné rozdělení grantů napříč celou Evropou, přičemž silně podporuje žádosti přijaté ze zemí EU13, mezi které je zařazena i Česká republika.
Šance na úspěch je tedy vysoká, a proto neváhejte o grant zažádat. Více informací k výše uvedeným výzvám najdete zde:Výzvy jsou otevřeny do 3. února 2020.

Pozvánka na seminář Družicové metody v geodézii a katastru

5.12.2019 16:18   Seminář Družicové metody v geodézii a katastru se bude konat ve čtvrtek 30. ledna 2020 na VUT v Brně. Jedná se již o 23. ročník této akce. Podrobnosti naleznete na http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/, kde je možno se i přihlásit.

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ na školní rok 2020/2021

28.11.2019 9:33   Bylo vyhlášeno výběrového řízení projektu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021  (jak ZS, tak i LS).

Pokud byste měli zájem se přihlásit do tohoto výběrového řízení, obraťte se na mne do 11. 2. 2020 (12:00)

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ a FreeMovers na ZS 2020/2021

28.11.2019 9:33   Bylo vyhlášeno výběrové řízení projektu Erasmus+ na zimní semestr akademického roku 2020/2021 (studentská SMS mobilita) a výběrové řízení projektu FreeMovers na zimní semestr akademického roku 2020/2021.

Pokud byste měli zájem se přihlásit do některého z výše popsaných výběrových řízení, obraťte se na mne do 11. 2. 2020 (12:00)

Výběrové řízení na FreeMovers na LS 2019/2020

28.11.2019 9:31   Bylo vyhlášeno řádné kolo výběrového řízení INTER-20, neboli "FreeMovers" na letní semestr 2019/2020.
Přihlášky do tohoto výběrového řízení doručte katedrálnímu koordinátorovi do 4. 12. 2019.

Pozvánka na přednášku Ing. Petra Seidla, CSc. z firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.

14.11.2019 10:16   Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Ing. Petra Seidla, CSc. ze společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o., který bude dne 25. 11. ve 13:00 v UC 233 hovořit o užitečnosti geografických informačních systémů pro společnost a o jejich různorodých způsobu nasazení a využití.


Výběrové řízení na pozici Geograf/ka v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK v Praze

5.11.2019 9:51  
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD (Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
Pozice:
Geograf/ka v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK v Praze

Popis pozice:
- Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při standardizaci
a aktualizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky spravovaných
v celostátní databázi geografických dat Geonames a prováděni dalších obdobných
systémových zeměměřických prací při standardizaci a aktualizaci geografických jmen
ve veřejném zájmu.
- Podílení se na vizualizaci názvoslovných dat z území mimo ČR, standardizovaných
Názvoslovnou komisí z databáze.
- řešení problémů uživatelů, příprava návodů.

IT znalosti a dovednosti:
- základy práce v Microstation, ArcGIS nebo jiném SW na tvorbu GIS
- znalost prostředí Windows a běžných kancelářských programů.

Další požadavky:
- minimálně VOŠ nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, výhodou
zaměření na kartografii, geomatiku, geografii, databáze, příp. onomastiku
- vynikající znalost českého jazyka, němčina nebo angličtina vítána
- komunikativnost slovem i písmem

Praxe:
Není nutná.

Nabízíme:
- pracovní poměr na plný či zkrácený úvazek na dobu určitou (zástup za prac. na rodičovské
dovolené),
- práci ve státní správě s garancí dodržování zákonů a etického kodexu v pracovně-právních
vztazích,
zajímavou a tvůrčí práci s možností dalšího profesního rozvoje,
- odměňování v souladu dle zákona 234/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců, platová třída 10, platový stupeň dle zápočtu praxe, s možností osobního
ohodnocení v závislosti na úspěších plnění pracovních úkolů,
- systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní
doba, závodní stravování)

Požadované dokumenty:
- motivační dopis,
- strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 1. prosince 2019 nebo dle dohody
Dokumenty zasílejte na: irena.svehlova@cuzk.cz, do 30. 11. 2019

Bližší informace k pracovní náplni a odborným požadavkům poskytne:
pí Irena Švehlová, prom. fil., e-mail:irena.svehlova@cuzk.cz

Pozvánka na konferenci JUNIORSTAV 2020

1.11.2019 13:58   Dovolujeme si vás pozvat na konferenci JUNIORSTAV 2020. Termín registrace konference JUNIORSTAV byl prodloužen do 10. 11. 2019 (ačkoliv web konference zatím tvrdí něco jiného). Přihlášení je možné na http://www.juniorstav.cz/cs/registrace/
V rámci pokračující spolupráce s časopisem GaKO bude autorům nejzajímavějších příspěvků sekce 8. Geodézie, kartografie a geoinformatika nabídnuta možnost publikace v tomto časopise.

Pozvánka na "B4Y3RW4LD hackathon 2019"

30.10.2019 15:06   Dovolujeme si vás pozvat na B4Y3RW4LD hackathon 2019, který se bude konat 15. - 16. 11. 2019 v Technologie Campus Freyung (Grafenauer Str. 22 | 94078 Freyung)
Více informací, včetně možností přihlášení najdete na přiložených obrázcích.Zveme Vás na mezinárodní workshop "Recent developments in geoid/quasigeoid determination"

17.10.2019 10:37   Mezinárodní workshop na téma "Recent developments in geoid/quasigeoid determination" se uskuteční 23. října 2019, v čase 8:15 – 11:00 (registrace účastníků od 8:00) v místnosti UN656 (budova centra NTIS).

Více informací o programu workshopu najdete na přiložené pozvánce.

Pozvánky na Missing Maps mapathon a hackathon

7.10.2019 16:00   Tento víkend, konkrétně od pátku do neděle 11. - 13. 10. 2019 se v Plzni uskuteční velmi ojedinělá kombinace akcí - mapathon a hackathon pro Lékaře bez hranic.
Spojíme příjemné s užitečným. V rámci hackathonu si vyzkoušíme vektorizaci rastrových obrázků, na kterých budeme hledat např. silnice a domy, aby lékaři v nedostupných oblastech věděli, kam zamířit. A pak se pokusíme tuto činnost vylepšit pomocí (polo)automatizace některých úkonů v rámci následujícícho hackathonu.

Více informací o mapathonu najdete zde: https://www.facebook.com/events/2772591462751152/, přihlášku na akci pak zde: http://bit.ly/MapathonNr2vPlzni

Více informací o hackathonu najdete na: https://www.facebook.com/events/2428323850771764/, přihlášku na akci pak zde: http://bit.ly/HackathonLekariBezHranic

Pozvánka na přednášku The Role of Cartography in Disaster Management

7.10.2019 13:01   Zveme vás na přednášku paní&nbsp;Silvia Marinova, PhD Eng. z University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Sofia, Bulgaria), která proběhne v pondělí 14. 10. 2019 od 11:15 v UC 233. Tématem její přednášky bude velice aktuální téma a to&nbsp;role kartografie v managementu katastrof.

Pracujete s ArcGISem na své závěrečné práci? Máte možnost se účastnit GISchatu!

3.10.2019 11:10   V rámci akce GISchat, kterou pořádá firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., můžete konzultovat Vaši závěrečnou/semestrální/projektovou práci s použitím platformy ArcGIS.
GISchat se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019 v sídle společnosti ARCDATA PRAHA (Hybernská 24, Praha). K účasti budou studenti potřebovat vlastní projekt řešený v GIS a notebook s GIS softwarem. Podrobnější informace o akci naleznete v letáku a na webových stránkách akce.

Ocenění vynikající práce studenta doktorského studia Geomatiky

3.10.2019 10:50   Mimořádné stipendium za mimořádné studijní výsledky získal od pana rektora náš student doktorského studia František Kolovský mimo jiné i za Best Paper Award na konferenci GISTAM 2019 (o kterém jsme informovali zde: http://geomatika-zcu.blogspot.com/2019/05/oceneni-za-nejlepsi-clanek-na.html).
Článek "Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia" na INFO ZČU, kde je zmíněn právě i František, najdete na https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2410.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku VÚGTK, v.v.i.

2.10.2019 15:18  
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa
ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.
Požadujeme:
 •          vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
 •          zkušenosti s vědeckou prací
 •          znalost angličtiny
 •          manažerské schopnosti a dovednosti
 •          vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
 •           občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)

Náplň práce související s výkonem funkce:
Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby. Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.
Požadované dokumenty:
-          strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
-          kopii diplomu o dosaženém vzdělání
-          výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
-          čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce
-          písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2 stran.
Předpokládaný termín nástupu do funkce: dle dohody.
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat VZ ředitel“ do 1. 11. 2019 na adresu: Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“. Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

Úspěch v podobě impaktovaného článku

24.9.2019 13:46   Autorský kolektiv Pavel Novák, Martin Pitoňák, Michal Šprlák a Robert Tenzer publikoval v časopise Earth-Science Reviews nakladatelství Elsevier  (3. na seznamu 195 časopisů v kategorii "Geosciences, Multidisplinary" dle Journal Citation Reports mezinárodní citační databáze Web of Science; IF 9,5) příspěvek "Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications". V období dvou let se jedná již o druhou publikaci tohoto autorského kolektivu v tomto významném mezinárodním geovědním časopise. 

Úspěch v podobě impaktovaného článku

24.9.2019 13:46   Autorský kolektiv Pavel Novák, Martin Pitoňák, Michal Šprlák a Robert Tenzer publikoval v časopise Earth-Science Reviews nakladatelství Elsevier  (3. na seznamu 195 časopisů v kategorii "Geosciences, Multidisciplinary" dle Journal Citation Reports mezinárodní citační databáze Web of Science; IF 9,5) příspěvek "Higher-order gravitational potential gradients for geoscientific applications". V období dvou let se jedná již o druhou publikaci tohoto autorského kolektivu v tomto významném mezinárodním geovědním časopise.

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

16.9.2019 8:15  
dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě 
mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. Přihlášky se mohou
podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových
kurzů NJ, viz DAAD).

1.Německo - DAAD
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=29>


Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé
skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až
po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD,
kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete
popis, jak podat přihlášku.

*Online-portál DAAD je již otevřený* pro přijímání Vašich žádostí.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti
podávají do *15. 11. 2019*.

Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do *1. 12*.

Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační
agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Výjimka:

Studenti MSP v oborech *architektura, umění, film, scénické umění a
hudba*, posílají svoje žádosti elektronicky přes portál DAAD a paralelně
v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.
Upozorňujeme na *dřívější deadline* pro tato stipendia:  architektura
30.9.2019, hudba 15. 10. 2019, scénické umění 31. 10. 2019 a výtvarné
umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11.2019.

2.Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=28>

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní
pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají
nejpozději do *1. 12. 2019.*

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující
adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.

3.Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=44>

a.Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok
2020/2021 *dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce*.

b.Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro *studenty*
*konzervatoří a VŠ uměleckých* *směrů. *V této kategorii nemá Česká
republika daný počet stipendijních míst.

Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží
na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA)
elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

4.Rakousko – AKTION
<https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/>

a.Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o
semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

b.VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do
30. 11. 2019.

Vyhlášení výběrového řízení FreeMovers LS 2019/2020

16.9.2019 8:14   Bylo vyhlášeno předkolo výběrového řízení INTER-20, neboli "FreeMovers" na letní semestr 2019/2020.
Přihlášky do tohoto výběrového řízení doručte katedrálnímu koordinátorovi do 14. 10. 2019.

1. maphathon s Lékaři bez hranic v Plzni

9.9.2019 9:16   Mapujte a podpořte práci humanitárních organizací. Možná, že i díky Vám se příště Lékaři bez hranic dostanou ke svým pacientům.
První maphaton s Lékaři bez hranic v rámci projektu Missing Maps v Plzni se uskuteční 18. 9. 2019 v Cukrovarské 20.
Registrační formulář a další informace najdete na: https://www.eventbrite.com/e/1-mapathon-v-plzni-registration-71634999211

Pozvánka na Hackathon se satelitními daty v Brně

29.8.2019 9:21  
Zveme vás na Copernicus Hackathon, tedy soutěž pro všechny, kteří mají rádi výzvy nebo se zajímají o družicová data a práci s nimi. 
Akce proběhne poslední víkend v září, a to od pátku 27. 9. do neděle 29. 9., přímo v novém sídle firmy - TechNest - které je v Brně v Technologickém parku.

Hackathon pořádá S.A.B. Aerospace ve spolupráci s World from Space, Kiwi.com a Czechitas.

Cílem hackathonu bude během 48 hodin vymyslet produkt či službu s byznysovým potenciálem využívající družicová data programu Copernicus. Před samotným hackathonem je možné navštívit speciální workshopy, kde se účastníci mohou naučit s daty pracovat. Soutěžícím budou po celou dobu hackathonu k dispozici zkušení mentoři, kteří jim se vším poradí. 
Účastníci mohou vyhrát 3.000 €, místo v Copernicus akcelerátoru a spoustu dalších cen v celkové hodnotě 6.000 €.
Veškeré informace a registrace jsou zde. Sledujte také FB událost.

Vědecká činnost Michala Šprláka oceněna Mezinárodní geodetickou asociací cenou Guya Bomforda

21.8.2019 13:47  
Výzkumný pracovník centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Michal Šprlák obdržel cenu Guya Bomforda udělovanou Mezinárodní geodetickou asociací (IAG). IAG uděluje Bomfordovu cenu od roku 1975 každé 4 roky za mimořádný teoretický či aplikační přínos oboru geodézie vědcům do 40 let. Michal Šprlák se tak zařadil mezi nejvýznamnější geodety, kteří toto ocenění získali dříve (např. Erik Grafarend, Fernando Sansò, John Wahr či Peter Teunissen). Michal převzal ocenění z rukou prezidenta IAG v rámci 27. valného shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky, které se konalo ve dnech 9. – 17. července 2019 v Montrealu.
Michal Šprlák působil na ZČU v letech 2013-2016. Ve skupině prof. Pavla Nováka spolupracoval na vývoji nových teoretických postupů při popisu potenciálních polí planet, především tíhového pole Země, v rámci jednoho mezinárodního a dvou národních výzkumných projektů. Za dobu svého čtyřletého působení na ZČU publikoval 18 článků v impaktovaných geovědních časopisech, jejichž odborný přínos byl oceněn Bomfordovou cenou IAG. Skupina prof. Nováka udržuje aktivní spolupráci s Michalem Šprlákem i při jeho současném působení na Univerzitě v Newcastle v Austrálii.
Cultural Tourism and Digitalisation Summer School

1.8.2019 10:51   Dovolujeme si vás tímto pozvat týdenní letní školu nazvanou "Cultural Tourism and Digitalisation Summer School", která se bude zabývat využitím digitálních technologií v kulturním cestovním ruchu.

Akce proběhne 9. - 13. 9. 2019 v Deggendorfu v Německu. Uzavírka přihlášek je 31. 8. 2019.
Více informací (v anglickém jazyce) najdete na: https://www.th-deg.de/en/tc-freyung-en/summer-school.

Pracovní nabídka - ředitel/ka Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

15.7.2019 10:37  
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I.
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Rada VÚGTK, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, geovědy nebo informatiku
- vědeckou hodnost
- znalost angličtiny
- manažerské schopnosti a dovednosti
- vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a samostatnost
- občanskou a trestní bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů)
- splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)

Náplň práce související s výkonem funkce:
Organizuje, řídí a zodpovídá za veškerou činnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. (VÚGTK, v.v.i.) podle základních norem řízení uvedených v organizačním řádu ústavu, odpovídá předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za plnění a kontrolu
stanovených úkolů. Místem výkonu práce je sídlo VÚGTK, v.v.i. – Ústecká 98, 250 66 Zdiby.

Odměňování dle vnitřního mzdového předpisu.

Požadované dokumenty:
- strukturovaný životopis s popisem dosavadní praxe
- kopii diplomu o získání magisterského stupně vzdělání a diplomu o získání vědecké hodnosti
- osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění
(nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 1. 12. 1971)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- čestné prohlášení uchazeče, že mu nebyla v posledních třech letech uložena sankce podle
zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem
činnosti veřejné výzkumné instituce
- písemnou představu o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické v rozsahu 1-2
stran.

Předpokládaný termín nástupu do funkce: od 1. listopadu 2019.

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete doporučeně v uzavřené obálce s nápisem
„Neotevírat VZ ředitel“ do 15. 8. 2019 na adresu:
Jakub Kostelecký, předseda Rady v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby nebo elektronicky do datové schránky ID: 7anp8u4 s předmětem zprávy: „VZ ředitel“.
Pro případné dotazy telefon na personální útvar: 226 802 302, mail: ivana.skulinkova@vugtk.cz .

Interesantní pracovní nabídka od Vertical Images s.r.o.

4.6.2019 13:53   Firma Vertical Images s.r.o. hledá geodety, fotogrammetry, geomatiky a informatiky do svého týmu, především pro práci v oblastech 3D modelování, 3D laserového skenování, fotogrammetrie a termografie. Více informací naleznete na přiloženém obrázku .

Vítězství Geomatiky na Mapě roku 2018

13.5.2019 13:05  
První místo v kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce prestižní soutěže Mapa roku, kterou pořádá Kartografická společnost České republiky, obsadil Atlas Geocachingu. Autorem atlasu zpracovávaného v rámci diplomové práce na Katedře geomatiky je Ing. Jakub Vaník (absovent oboru Geomatika na KGM FAV ZČU), vedoucím jeho diplomové práce byl Otakar Čerba (KGM).

Do skupiny pěti nejlepších bakalářských a diplomových s kartografickou tématikou se z Katedry geomatiky probojovali další dva studenti - Klára Červená (Kartografické zpracování fenoménu migrace) a Daniel Beran (Stanovení časově proměnné hlukové zátěže z dopravních intenzit). 

Gratulujeme všem studentům k úspěchu!

Foto: Petr Skála, SportovniListy.cz.

Ocenění za nejlepší článek na konferenci GISTAM 2019

9.5.2019 11:07  
Autorský kolektiv František Kolovský, Jan Ježek a Ivana Kolingerová, kteří na konferenci GISTAM 2019 (5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management) získali za příspěvek "The e-approximation of the Label Correcting Modification of the Dijkstra's Algorithm" ocenění za nějlepší příspěvek na konferenci. Gratulujeme!

Abstrakt článku:
"This paper is focused on searching shortest paths for all departure times (profile search). This problem is called time-dependent shortest path problem (TDSP) and is important for optimization in transportation. Particularly this paper deals with e-approximation of TDSP. The proposed algorithm is based on label correcting modification of Dijkstra’s algorithm (LCA). The main idea of the algorithm is to simplify the arrival function after every relaxation step so that the maximum relative error is maintained. When maximum relative error is 0.001, the proposed solution saves more than 95% of breakpoints and 80% time compared to the exact version of LCA. More efficient precomputation step for another time-dependent routing algorithms can be built using the developed algorithm."

Ocenění:

Studentská soutěž - Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

29.4.2019 9:42   Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Konkrétní podmínky soutěže (jak se zapojit, jaká kritéria splnit, co vyhrát, atd.), včetně přihlašovacího formuláře najdete na stránce http://www.agentura-cas.cz/studenti2019.

Přihlásit se do soutěže můžete až do 31. července 2019.

Pracovní pozice "správa aplikací a GIS" na magistrátě v Jihlavě

21.3.2019 15:08   Magistrát města Jihlavy vypsal výběrové řízení na obsazení funkce odborný pracovník/odborná pracovnice oddělení správy aplikací a GIS odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy.

Veškeré informace k tomuto výběrovému řízení najdete na stránce: https://www.jihlava.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni/d-531507/p1=103388

Nabídky pozic ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém

8.3.2019 14:59   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický nabízí hned dvě pozice najednou.

Pozice pro analýzy a využití dat z Globálních Navigačních Družicových Systémů (GNSS):

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních či technických věd
znalost programování v prostředí Linux
zájem o vědeckou činnost a osobní růst
samostatnost a spolehlivost
schopnost týmové práce
schopnost komunikace v anglickém jazyce

Za výhody považujeme:
orientace v problematice GNSS
znalost objektového programování
znalost základů statistiky
zkušenost s vizualizací dat
zkušenost s databázovými systémy
schopnost prezentovat a publikovat výsledky

Nabízíme:
účast na zajímavé a různorodé práci spojené s vědeckými službami
aktivity v mezinárodní spolupráci
vysokou pracovní flexibilitu (vč. práce z domova)
účast na definování úkolů a organizaci práce
podporu v osobním růstu
podmínky vhodné při VŠ studiu (při částečném úvazku)

Požadované dokumenty:
motivační dopis
strukturovaný životopis
ukázky vlastního zdrojového kódu (má-li uchazeč k dispozici)

Pozice pro správce zajišťování vědeckých služeb a vývoj nových aplikací pro Globální Navigační Družicové Systémy (GNSS):

Požadujeme:
znalost práce v prostředí Linux
základní znalost programování
vysoká osobní motivace
zájem o rozšiřování znalostí a dovedností
samostatnost a spolehlivost
schopnost týmové práce

Výhodou žadatele může být:
vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních či technických věd
orientace v problematice GNSS
zkušenost práce s databázovými systémy
znalost objektového programování
schopnost komunikace v anglickém jazyce

Nabízíme:
účast na zajímavé a různorodé práci spojené s vědeckými službami
aktivity v mezinárodní spolupráci
vysokou pracovní flexibilitu (vč. práce z domova)
účast na definování úkolů a organizaci práce
podporu v osobním růstu
podmínky vhodné při VŠ studiu (při částečném úvazku)

Požadované dokumenty:
motivační dopis
strukturovaný životopis
dvě ukázky vlastního zdrojového kódu (má-li uchazeč k dispozici)

Pozice jsou nabízeny pro částečný či plný úvazek

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zasílejte v elektronické podobě na adresu jan.dousa[at]pecny.cz do 31. března, 2019.

Podrobnější informace:
Ing. Jan Douša, Ph.D. (jan.dousa[at]pecny.cz), http://www.pecny.czPozvánka na seminář o možnostech studia v Japonsku

20.2.2019 13:23   Dovoluji si vás pozvat na seminář o možnostech studia v Japonsku, který se uskuteční 28. 2. od 14:00 v UV115 (budova FST, Univerzitní 22), který bude zajišťovat na půdě ZČU Japonské informační a kulturní centrum (JICC) Velvyslanectví Japonska v ČR.

Informace je vyvěšena v aktualitách na http://international.zcu.cz/ a také jako událost na FB International Office:
https://www.facebook.com/events/226516518252062/ dále pak v pozvánkách na https://info.zcu.cz/?rubrika=3

Stipendijní místa ke studiu BP/DP/DSP v Číně

4.2.2019 10:05   Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje
akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v
ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

*Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.*
Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA):
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10.

Pozvánka na Prague INSPIRE Hackathon 2019

7.1.2019 14:31   Dovolujeme si vás pozvat na akci nazvanou "Prague INSPIRE Hackathon 2019", která se uskuteční mezi 21. a 23. lednem 2019 v Praze v prostorech Provozně ekonomické fakulty ČZU.
Letošní ročník hackathonu je vymezen tématy "Big data, semantics and artificial intelligence" a máte-li k těmto tématům co říci, nebo byste o nich rádi věděli něco více, než momentálně víte, rozhodně se přihlašte.
Více informací, včetně odkazu na přihlášení najdete na https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2019/

Pozvánka na Roll-out 2019 v Plzni

19.12.2018 12:48  

Dovolujeme si Vás pozvat na plzeňskou zastávku bezplatné akce nazvané Roll-out 2019 pořádané firmou ARCDATA PRAHA s.r.o. ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, na které uvidíte novinky v aplikacích ArcGIS Pro a Insights for ArcGIS, webový GIS, práce s prostorovými daty a jejich vizualizace, rastrový GIS. 

Další informace, včetně registračního formuláře (s termín registrace 5. 2. 2019 pro místo konání Plzeň) najdete na stránce https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/roll-out-2019.

Pozvánka na "Satelitní Hackathon" v Plzni

5.12.2018 11:14  
Studuješ SŠ nebo VŠ? Zajímají Tě družicové snímky a jejich zpracování?
Správa Informačních Technologií (SIT) spolu s úspěšným startupem World from Space pořádá

SATELITNÍ HACKATHON – dálkový průzkum země

kdy: 14. a 15. 12. 2018
kde: Centrum robotiky, Cukrovarská 23, Plzeň
účastníci: studenti středních a vysokých škol do 35 let

Více informací na https://smartcity.plzen.eu/hackathon-vzdaleny-pruzkum-zeme/

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+

30.11.2018 13:10   Bylo vyhlášeno výběrového řízení projektu Erasmus+. Jedná se o VŘ pro aktivitu "studijní stáže" na akademický rok 2019/20  (jak ZS, tak i LS).

Pokud byste měli zájem se přihlásit do tohoto výběrového řízení, obraťte se na mne do 11. 2. 2019 (12:00)

Informace o 23. kartografické konferenci jsou již známy

21.11.2018 9:24   Na stránkách http://23kk.natur.cuni.cz lze najít úvodní informace o následující, tentokrát již 23. kartografické konferenci, která se bude konat 18 - 20. 9. 2018 v Kutné Hoře.

Informace o 23. kartografické konferenci jsou již známy

21.11.2018 9:24   Na stránkách http://23kk.natur.cuni.cz lze najít úvodní informace o následující, tentokrát již 23. kartografické konferenci, která se bude konat 18 - 20. 9. 2019 v Kutné Hoře.

Pozvánka na "Bavarian Forest Hackathon - Bayerwald Hackathon"

26.10.2018 12:57   Ve dnech 23-24. 11. se v Technologickém kampusu ve Freyungu (TC Freyung) bude konat "Bavarian Forest Hackathon - Bayerwald Hackathon".
Oficiální informace pořadatelů jsou uvedeny níže:
"I want to invite you and your colleagues to join us for 24 hours of
software development. Each team brings its own project, topic or idea
and we will take the time to jointly develop in one room/space. Ideas
can be R&D projects, private projects, startups, whatever software
project you want to invest your time in ...

The Hackathon will be the place to exchange with other software experts,
learn about new technologies, interesting projects and ides. We expect
about 50 software developers to join the hackathon.

Drinks and food is for free! Participation is free of charges or fees!

Just send us a short email at info.tc-freyung(AT)th-deg.de containing the
names for your team members and and information about your topic you
want to work on. Find more information in the attached handout."

Více informací na https://www.evensi.de/bayerwald-hackathon-2018-22-grafenauer-stras-94078-freyung-bavaria/269992290

Pozvánka na Space Application Hackathon

26.10.2018 12:45   Tým ESA BIC Prague pořádá soutěž Space Application Hackathon, která se bude konat ve dnech 9.–10. listopadu 2018 v prostorech pražského IBM (V Parku 2294/4, Praha 4). Akce se koná v rámci Czech Space Weeku, což je týden nabitý kosmickými akcemi pro širokou veřejnost i odbornou komunitu, který bude probíhat v termínu 9.–18. listopadu po celé ČR.

Jedná se o technologickou soutěž typu hackathonu zaměřenou na 4 hlavní kategorie: 1. dálkový průzkum Země, 2. navigace, 3. SpaceTech (zejména drony a VR) a 4. využití technologie blockchain. Soutěží se v týmech po 2-5 multidisciplinárně zaměřených členech, kteří se za 24 hodin pokusí s pomocí technických a business development odborníků vyvinout prototyp, nebo alespoň projektovou ideu s byznysovým potenciálem, kterou na konci soutěže odprezentují před porotou.

Vyhrát a účastnit se mohou účastníci za každou kategorii zvlášť a získat tak partnerské ceny od garantů jednotlivých kategorií, jimiž jsou GSA, GNSS CE, SpaceKnow, IBM a Fujitsu, či ceny dalších partnerů. Celkový vítěz hackathonu získá odměnu 50.000,- Kč a také jej vezmeme přímo do výcvikového centra pro kosmonauty v Kolíně nad Rýnem.

Všichni účastníci hackathonu se budou prezentovat před představiteli významných nadnárodních komerčních firem s možností navázat spolupráci a zajímavé nápady mohou být následně rozvinuty díky inkubačním a akceleračním programům spravovaných Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Informace o následujících výběrových řízení pro zahraniční mobility Free-Movers

26.10.2018 12:41   Vážení studenti, níže najdete přehled termínů pro podávání přihlášek na zahraniční mobility z projektu Free-Movers. Navíc se Erasmus Info Day na FAV uskuteční 9. 11. 2018 od 10:00 v UC 143 (zasedací místnost děkanátu).

05.12.2018 (12:00) - pro 1. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména letní semestr 2018/19)
13.02.2019 (12:00) - pro 2. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména zimní semestr 2019/20)
11.04.2019 (12:00) - pro 3. kolo VŘ na mobilitu Free-Movers 2019 (zejména zimní semestr 2019/20)

Přihlášky a bližší informace najdete na obvyklém místě http://fav.zcu.cz/studium/mobility/

Geomatika ve vašich uších

22.10.2018 10:21  
Již před časem jsme zde na Blogujících geomaticích publikovali příspěvek o podcastu Very Spatial. A nejen že tento podcast stále funguje (v létě vyšel díl číslo 600!), ale s geomatickými, GISáckými a podobnými podcasty se navíc v roce 2018 roztrhl pytel:

Very Spatial - geopodcastová dlouholetá klasika široce zaměřená na vše možné od dálkového průzkumu Země, zpracování a tvorba prostorových dat po GIS a jiná příbuzná geotémata

Scene From Above - úžím způsobem orientovaný podcast zaměřený převážně na dálkový průzkum Země

Speaking of GIS - podcast odstartovaný začátkem roku 2018, který se zabývá GISem a jeho aplikacemi jako je například použití Story Map v mapování záplavových oblastí

Dataři - za zmínku stojí i jeden relativně nový tuzemský podcast věnující se obecně datům, jejich dostupnosti a možnostem zpracování. Nejvíce "geo" epizoda je rozhovor s Michalem Medem z ČÚZK.

Bohužel "nových" geopodcastů je opravdu hodně a jen u některých jsme zatím měli čas ověřit jejich kvalitu na vlastní uši. Pokud jste tak mezi výše uvedenými nenašli to, co by vás zaujalo. Zkuste podobný shrnující článek na GIS Lounge, který obsahuje ještě dva další tipy, ke kterým jsme se my zatím nedostali.

Ohlédnutí za letošní Geomatikou v projektech

11.10.2018 0:02   Minulý týden proběhl další ročník Geomatiky v projektech, letos opět jako společná akce tří konferencí pod hlavičkou "Spojená konference ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All". Oproti předchozím ročníkům se letos poprvé konala konference v prostorách centra NTIS, což, jak doufáme, bude pro další ročníky znamenat rostoucí návštěvnost. První den konference věnovaný výsledkům projektů především v precizním zemědělství přilákal 60 účastníků. Druhý den spojený s workshopem projektu Peregrinus Silva Bohemica a věnující se ochraně kulturního dědictví, dopravě a praktickému využití geotechnologií navštívilo 30 účastníků. Doufáme, že témata a program konference splnil očekávání účastníků a zanechal dobrý dojem. Profesionální reportáž si můžete přečíst přímo na info portále ZČU. Budeme se těšit na setkání při příštím ročníku zase za rok!

Předkolo výběrového řízení INTER-19, tj. freemovers na LS 2018/2019

25.9.2018 9:31   Bylo vyhlášeno předkolo výběrového řízení INTER-19, tj. freemovers na LS 2018/2019. Pokud se budete chtít tohoto VŘ zúčastnit, obraťte se na mne do 8. 10. 2018.

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ 2018/19 - LS

25.9.2018 9:29   Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení&nbsp; Erasmus+&nbsp; pouze pro letní semestr 2018/19. Uvažujete-li se zúčastnit tohoto VŘ dejte mi prosím vědět do 8. 10. 2018.

Vyhlášení výběrového řízení na referenta odboru územního plánování Městského úřadu Nýřany

25.9.2018 9:25   Bylo vyhlášeno výběrové řízení na referenta odboru územního plánování Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň se smlouvou na dobu neurčitou. Je možné se do tohoto VŘ přihlásit až do 5. 10. 2018. Více informací v následujícím odkazu:
http://www.nyrany.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1764_86.pdf&original=602ML2018.pdf

Doktorandský geoseminář

21.9.2018 6:40  
Ve čtvrtek 27. září od 9:30 se v místnosti UN 656 (zasedačka) uskuteční další díl tradičního geosemináře. Tentokrát bude zaměřený na aktivity doktorandů KGM (výzkum, publikace, stav studia, zpětná vazba směrem ke katedře...). 

Na závěr, pokud zbude čas, ještě pohovoří kolega Beran o svých zkušenostech ze zahraniční stáže na TU Delft (Nizozemí). Pokud se příspěvky doktorandů protáhnou, přesuneme toto téma do některého z příštích geoseminářů.

Vynikající úspěch na INSPIRE Hackathon 2018

20.9.2018 10:40   Včera byly na probíhající INSPIRE konferenci v belgických Atwerpách vyhlášeny výsledky již tradičního doprovodného INSPIRE Hackathonu. Z letošních 15 přihlášených týmů vybrala mezinárodní porota ve složení Esther Huyer (Consultant at Capgemini Consulting), Anca Popescu (RTDI Project Officer at European Union Satellite Centre), Lorenzino Vaccari (Senior researcher at the JRC Ispra) a Bart De Lathouwer (Open Geospatial Consoritum) tři nejlepší výsledky. První místo obsadil tým TEAM 12 s tématem Delimiting of agro-climatic zones ve složení Karel Jedlička, Pavel Hájek (ZČU), Karl Gutbrodt (Meteoblue, CH), Marcela Doubková a Apurva Kochar (obě PESSL Instruments, AT). Blahopřejeme!

Finálová prezentace týmu

TEAM 12: Delimiting of agro-climatic zones from plan4all

Vynikající úspěch na INSPIRE Hackathon 2018

20.9.2018 10:40   Včera byly na probíhající INSPIRE konferenci v belgických Atwerpách vyhlášeny výsledky již tradičního doprovodného INSPIRE Hackathonu. Z letošních 15 přihlášených týmů vybrala mezinárodní porota ve složení Esther Huyer (Consultant at Capgemini Consulting), Anca Popescu (RTDI Project Officer at European Union Satellite Centre), Lorenzino Vaccari (Senior researcher at the JRC Ispra) a Bart De Lathouwer (Open Geospatial Consoritum) tři nejlepší výsledky. První místo obsadil tým TEAM 12 s tématem Delimiting of agro-climatic zones ve složení Karel Jedlička, Pavel Hájek a další kolegové z projektu EUXDAT - Karl Gutbrodt, Marcela Doubková a Apurva Kochar. Soutěžní projekt byl prototypem scénáře připravovaného v rámci projektu EUXDAT. Blahopřejeme vítězům!

Finálová prezentace týmu

TEAM 12: Delimiting of agro-climatic zones from plan4all

Pozvánka na seminář "Zavádění metody BIM v ČR"

19.9.2018 14:20   Rádi bychom pozvali na seminář pořádaný Nemoforem na téma "Zavádění metody BIM v ČR", který se uskuteční ve středu 17. 10. 2018 od 10 do 13 hodin. Podrobný program tohoto semináře najdete v přiloženém obrázku.
Přihlášky formou e-mailu na adresu sdružení Nemoforum (nemoforum AT cuzk.cz) do středy 10. října 2018 (jméno a příjmení, titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku Vám potvrdíme).

Pozvánka na Letní školu v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica

3.9.2018 9:32   V termínu od 10. 9. do 14. 9. proběhne pod patronací Západočeské univerzity v Plzni, Technische hochschule Deggendorf a Úhlava o. p. s. akce nazvaná "Letní škola". Na této akci se seznámíte se zajímavostmi souvisejícími s obdobím baroka, především se zaměřením na cestovní ruch, tj. přiblížení významných barokních památek pomocí moderních technologií (virtuální a rozšířená realita, 3D tisk), spolu s exkurzí po vybraných památkách v Klatovech a na Týnecku.
Více informací v přiloženém letáčku, nebo na stránce https://kgm.zcu.cz/peregrinus/#letniskola.Akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Územní plánování udělena!

20.8.2018 12:25   Rada Národního akreditačního úřadu udělila Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni akreditaci pro  navazující magisterský studijní program "Územní plánování" na následujících 5 let.

Zápis z jednání této rady je uveden zde, zmíněná akreditace je konkrétně popsána v Usnesení č. 258/2018.

Projekt "DataBio" spouští 26 pilotních projektů v oblasti biohospodářství

15.8.2018 11:50   Projekt spolufinancovaný programem EU Horizont 2020 může významnou měrou přispět k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě díky technologiím zpracování dat velkého objemu.

Více v této tiskové zprávě.

Projekt "DataBio" spouští 26 pilotních projektů v oblasti biohospodářství

15.8.2018 11:50   Projekt spolufinancovaný programem EU Horizont 2020 může významnou měrou přispět k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě díky technologiím zpracování dat velkého objemu.

Více v této tiskové zprávě.

"Danubius Young Scientist Award 2018" pro magistry a doktorandy

11.6.2018 11:04  
Created in 2011 by the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF) and the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM), this award will be granted to 14 young scientists - one in each country that is part of the EU Strategy for the Danube Region, and we are especially interested in encouraging universities from Czech Republic  to participate.

It rewards young scientists of every field that have carried out –or are still doing it- a research project related, somehow, to the Danube Region. The aim is to engage the students in the scientific examination of the multifaceted issues and questions through the Danube Region.

This is a great opportunity for one of your students to be granted with a honorific prize and also the award will be endowed with 1.200 EUR for each winner-. That’s the reason we would like to have as many candidates as possible and we highly encourage all the universities connected along the Danube Region to Participate.

Candidates can come from all scientific disciplines.
The nomination of the award candidate cannot be made by the candidate himself/herself but he or she has to be nominated by their hosting scientific organization (university, academy of sciences, etc.).

The award criteria are the following:
-          Scientific excellence and innovative approach of the academic work
-          Thematic relevance of the scientific work for issues/problems of the Danube Region
-          Relevance of the scientific work beyond the national borders
-          Potential of the candidate (for example: integration in international networks, participation in scientific projects, publication history, experience in teaching, etc.)
-          No formal age limit - BUT Limitation to participants that have received their master/PhD max. 5 years ago (meaning after 1st of January 2013).
Submissions of candidates holding only a bachelor degree will not be accepted.


You can find further information following this link:


Další projekt pro financování studentských i učitelských mobilit - CEEPUS

11.6.2018 11:01   Projekt CEEPUS je středoevropský výměnný program zaměřený na regionální
spolupráci univerzit prostřednictvím tzv. univerzitních sítí.

DRUHY ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ hrazených z tohoto projektu:

 • STUDENT (S, STS, STE)
  • studentské semestrální pobyty (3-10 měsíců)
  • studentské krátkodobé pobyty (1-2 měsíce, pro doktorandy)
  • letní školy (min. 6 dnů)
  • krátkodobé exkurze (3-5 dnů)
 • PEDAGOG (vždy T)
  • mobility akademických pracovníků
  • letní školy
  • exkurze

Pro více informací navštivte stránky: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ceepus-national-meeting-b/

Zajímavá recenze kartografické knihy

30.5.2018 7:24  
Jako vyrování, co nečíst v letních měsících a také pro studenty, jak nepsat závěrečné práce, posílám odkaz na článek Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku, který publikoval kolega Jan D. Bláha. Jedná se o oprávněně kritickou recenzi, která vychází z diplomové práce na Jihočeské univerzitě.

Mimochodem, odkaz na článek mně byl zaslán z úplně jiných než kartografických kruhů s poznámkou na kvalitu kartografie v Česku...

Obhajoby nanečisto

24.5.2018 10:51  
Letošní Obhajoby nanečisto se uskuteční v pondělí 28. května v místnosti UN656. Rozpis jednotlivých účastníků je k dispozici ve sdílené tabulce. Kromě studentů, kteří letos obhajují, je účast vhodná i pro ty, kteří hodlají závěrečnou kvalifikační práci obhájit v příštím roce.

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PROJEKT INTER-18, tj. “freemovers”

22.5.2018 15:41   Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení projektu INTER-18, s termínem na přihlášky 15. 6. 2018 u mne. Pokud máte zájem vyjet, více informací naleznete na stránkách http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/.

Mezinárodní soutěži pro mladé vědce a začínající podnikatele Falling Walls Lab

10.4.2018 9:25  
Jste student, vědec nebo začínající podnikatel? Máte skvělý projekt nebo řešení problému a dokážete jej představit ostatním ve 3 minutách? Přihlaste se do mezinárodní soutěže Falling Walls Lab a vyhrajte cestu do Berlína a účast na celosvětovém finále. České národní kolo proběhne 16. května v brněnském vědeckém centru Vida!.

Falling Walls Lab je mezinárodní formát, jehož cílem je představit budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů. Soutěž vytvořila a každoročně ji pořádá berlínská organizace Falling Walls Foundation. Talentovaní a inovativní myslitelé během tříminutových vystoupení představují své vědecké projekty, byznys plány nebo sociální iniciativy mezioborovému publiku a porotě. Akademické instituce po celém světě zároveň mají navíc možnost pořádat vlastní národní kola Falling Walls Lab a jejich vítěze pak vyslat na finále, které proběhne 8. listopadu 2018 v Berlíně. Den poté se koná Falling Walls Conference, kde vystoupí 20 světových vědců z různých oborů a nejlepší účastníci soutěže.


Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 25. dubna 2018. Přihlásit se můžete přes webovou stránku http://www.falling-walls.com/lab/apply. Zde naleznete také podmínky účasti.

V České republice pořádá soutěž výzkumné centrum CEITEC ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a německým velvyslanectvím v Praze. Více informací o Falling Walls Lab Czech Republic a aktualitách naleznete v příloze a na této stránce: https://www.facebook.com/FallingWallsLabCR/
Oficiální stránka mezinárodní Falling Walls Lab a Falling Walls Conference: www.falling-walls.com

Nabídka brigády ve společnosti ČEZ Energetické služby

28.3.2018 12:08   Nabízíme brigádu pro studenty na 1-2 dny v týdnu na oddělení Veřejného osvětlení firmy ČEZ Energetické služby.
Hlavní náplní práce je zpracování pasportů veřejného osvětlení. Tvorba pasportů probíhá v programu AutoCAD, předchozí zkušenost s programem je výhodou, nikoliv nutností.

Náplň práce: Zpracování pasportů veřejného osvětlení, plnění databáze veřejného osvětlení
Místo: Guldenerova 17, Plzeň
Úvazek: DPP, 1-2 dny v týdnu
Mzda: 110,-/hod

Kontakt:
Marek Činčera: mara.cincera(AT)seznam.cz

Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na mobilitu Erasmus+ 2018/19

15.3.2018 13:43   Kdo by měl zájem vyjet v rámci studia do zahraničí, nechť se u mne přihlásí do 4. 4. 2018 (12:00) k podniknutí dalších kroků.

Android P s podporou pro navigaci v budovách

8.3.2018 22:37  
Google představil vývojářskou verzi nového operačního systému Andriod P a mezi novinkami se skrývá i jedna s geopotenciálem. Jedná se podporu IEEE 802.11mc WiFi protokolu, známého jako WiFi Round-Trip-Time (RTT). Zařízení tak může určovat svou polohu na základě měření času signálu k routerům se známou polohou. Dodejme, že Google na svém vývojářském blogu deklaruje, že na přesnost 1-2 metrů bude postačovat známá vzdálenost ke třem bodům WiFi sítě, což se zdá být lehce optimistické.

Chcete vyjet na stáž do zahraničí? Vidzeme University of Applied Sciences v Lotyšsku má pro Vás nabídku

7.3.2018 13:50   Popis nabídky Vidzeme University of Applied Sciences v Lotyšsku je uveden níže. Pokud Vás nabídka zaujme, kontaktujte mne pro další informace.


Application procedure and possibilities for exchange students at Vidzeme University
of Applied Sciences in the academic year 2018/2019.

Application procedure:
First we expect an official student nomination from university by
e-mail (international@va.lv). Then we will send a specific application
information directly to nominated students. The deadline for exchange
student applications is May 1 (autumn semester/academic year) and
October 15 (spring semester). More information is available here:
http://va.lv/en/study-here/exchange-opportunities/exchange-students .

After nomination students are required to fill in the application form,
add photo, transcript of records and their learning agreements. All
courses for autumn semester 2018 within our International Study Module
are available here:
http://va.lv/en/study-here/exchange-opportunities/courses-exchange-students
.

We would like to take this opportunity and inform you that we have
developed a new website and all relevant information about our
university is available here: http://va.lv/en . Development of homepage
is still in progress so if you have any questions do not hesitate to
contact us. Also please find enclosed our fact-sheet with all the
current information and active links.

Scholarships:
We would also like to inform you about the Latvian Government
scholarships available for full time international students and
researchers of certain countries for study or research periods in
Latvia. Please see further information here:
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/ .

We have one full degree master programme in English - Business
Environment Administration at the moment and four more new programmes
will be launched starting from September - Cybersecurity Engineering,
Virtual reality and mobile technologies, Media and digital literacy,
Strategic communication. More information here:
http://va.lv/en/study-here/masters-degree .

Thank you for all your work to make our cooperation successful !
We look forward to see your students and teachers in Vidzeme and
Valmiera.

Kind regards,
ViA International Office

-- 

ViA Starptautiskās sadarbības grupa / ViA International Office
Vidzemes Augstskola / Vidzeme University of Applied Sciences
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, Latvija
Tālr. +371 64250853+371 22042022
www.va.lv

Vyplňujete rádi netradiční dotazníky? Nyní máte příležitost!

7.3.2018 13:32   Na stránce http://3dmapa.kgm.zcu.cz/ je do neděle 11. 3. 2018 do 12.00 přístupný online dotazník obsahující experimenty zkoumající kartografické přístupy pro virtuální 2D a 3D mapy.
Je součástí mé dizertační práce a i Vaše výsledky přispějí k jejímu dokončení.

Máte-li chuť ho vyplnit a zažít online dotazníky z trochu jiného úhlu pohledu, neváhejte a směle se pusťte do toho :-)...

Projekční a geodetická kancelář "Pozemkové úpravy K+V, s.r.o." nabízí spolupráci

2.3.2018 9:53   Projekční a geodetická kancelář "Pozemkové úpravy K+V, s.r.o." nabízí studentům i absolventům v oboru geomatiky možnost různorodé krátkodobé i dlouhodobé spolupráce v oblasti pozemkových úprav s pracovištěm v Plzni.

Nabízíme:
- kreativní práci v kanceláři i v terénu
- aktivní spoluúčast na vytváření budoucího obrazu krajiny ČR
- příjemný kolektiv
- možnost dalšího vzdělání a profesního růstu

Požadujeme:
- samostatnost a ochotu se učit
- základní znalost práce na PC podmínkou
- řidičský průkaz skupiny B výhodou

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím facebookových stránek www.facebook.com/pukvplzen nebo na adrese t.vostracka(AT)pukv.cz .


Cena Josepha Fouriera 2018

1.3.2018 13:53   Využíváte počítače, provádíte simulování a modelování, či zpracováváte rozsáhlá data a jste student, který je soutěživý?

přihlašte se do letošního ročníku Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2018! Více informací najdete na této stránce, včetně konkrétních podmínek soutěže. Pokud se rozhodnete zúčastnit, kontaktujte mne mailem a to do 13. 3. 2018.

Chtěli byste dělat koordinátora městské mobility?

20.2.2018 10:36   Magistrát města Most vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor městské mobility. Více informací na přiložených obrázcích.Geoteam Systems hledá geodety

19.2.2018 13:18   Informace v přiloženém letáku.

Geomatika v umění

11.2.2018 9:37  
Pokud někoho stejně jako mě zajímá, kde leží počátky konceptu úrovní detailu (LOD) v CityGML, doporučuji návštěvu muzea M.C. Eschera v holandském Haagu. Krom celé řady jiných děl ovlivněných matematickým bádáním (např: Moebius Strip II, 1963) se zde nachází i dílo z pohledu geomatiky zcela zásadní. Na rozsáhlém dřevorytu Metamorphosis II se totiž nachází výjev, který nejenže o několik desítek let předběhl svoji dobu z hlediska přístupu k 3D reprezentaci budov, ale i dnes nás stále může inspirovat při hledání plynulého přechodu mezi jednotlivými LOD.
M.C. Escher, Metamorphosis II, 1940, Escher Museum in Den Haag

ZÚ vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

6.2.2018 8:18   Zeměměřický úřad vypisuje výběrové řízení na VŠ geografa či geodeta se zájmem o GIS pro pozici Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí v Odboru ZABAGED.

Konkrétní informace najdete na přiloženém obrázku.

Prague INSPIRE Hackathon 2018

30.1.2018 10:57   Ve dnech 23. a 24. 1. 2018 proběhl v Praze další z řady tzv. INSPIRE Hackathonů, mající za cíl sezvat jak profesionály, tak studenty a nadšence v oblasti velkých otevřených dat (Big and Open Data) a za použití těchto dat spolu s otevřenými nástroji (Open Source) vytvořit novou aplikaci těchto dat v různých oblastech. Konkrétními oblastmi byly pro Prague INSPIRE Hackathon 2018 oblasti zemědělství, územního plánování, klimatologie, dopravy a udržitelného rozvoje.

V konkurenci 11 týmů ocenila mezinárodní porota ve složení: Marie-Françoise Voidrot (Open Geospatial Consortium), Martin Pelikán (ČZU Praha) a Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy ČR) na předních místech týmy, ve kterých hráli roli i zástupci KGM ze ZČU. Konkrétní názvy týmů a jejich složení, včetně umístění najdete níže:

1. Big Data for Fishery  – Karel Jedlička (ZČU), Dmitrij Kozuch, Petr Uhlíř
2. Extension and Enrichment of SPOI Knowledge Base – Raul Palma, Otakar Čerba (ZČU), Stein Runar Bergheim, Raitis Berzins
3. To Determine Fertilization Timing – Marcela Doubková, Apurva Kochar, Karel Jedlička (ZČU), Carl Gutbrod, Vojtěch Lukas, Michal Kraus

Více informací najdete na oficiálních stránkách Prague INSPIRE Hackathon 2018.

Prague INSPIRE Hackathon 2018

30.1.2018 10:57   Ve dnech 23. a 24. 1. 2018 proběhl v Praze další z řady tzv. INSPIRE Hackathonů, mající za cíl sezvat jak profesionály, tak studenty a nadšence v oblasti velkých otevřených dat (Big and Open Data) a za použití těchto dat spolu s otevřenými nástroji (Open Source) vytvořit novou aplikaci těchto dat v různých oblastech. Konkrétními oblastmi byly pro Prague INSPIRE Hackathon 2018 oblasti zemědělství, územního plánování, klimatologie, dopravy a udržitelného rozvoje.

V konkurenci 11 týmů ocenila mezinárodní porota ve složení: Marie-Françoise Voidrot (Open Geospatial Consortium), Martin Pelikán (ČZU Praha) a Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy ČR) na předních místech týmy, ve kterých hráli roli i zástupci KGM ze ZČU. Konkrétní názvy týmů a jejich složení, včetně umístění najdete níže:

1. Big Data for Fishery  – Karel Jedlička (ZČU), Dmitrij Kozuch, Petr Uhlíř
2. Extension and Enrichment of SPOI Knowledge Base – Raul Palma, Otakar Čerba (ZČU), Stein Runar Bergheim, Raitis Berzins
3. To Determine Fertilization Timing – Marcela Doubková, Apurva Kochar, Karel Jedlička (ZČU), Carl Gutbrod, Vojtěch Lukas, Michal KrausVíce informací najdete na oficiálních stránkách Prague INSPIRE Hackathon 2018.

Vytvořte aplikaci pro drony a vyhrajte za ní cenu

29.1.2018 10:30   I v letošním roce vyhlašuje Správa informačních technologií města Plzně soutěž nazvanou DronApp, jejíž cílem je motivace šikovných studentů k zájmu o bezpilotní letadla a také o další studium této problematiky na ZČU v rámci Certifikátového programu.

Úkolem studentů bude naprogramovat aplikaci na řízení dronu s přátelským uživatelským prostředím. 

Zaujalo Vás to? Více informací najdete ve výše uvedených odkazech.

Obhajoby v poločase

3.1.2018 12:52  
Letošní obhajoby v poločase se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2018. 

Přihlašovací tabulka (a zároveň program obhajob) pro přednášející (bakaláře a diplomanty) je k dipozici na Google dokumentech. Účast pochopitelně zkonzultujte s vašimi vedoucími.

Účast studentů, kteří právě nepíší závěrečnou práci, je také žádoucí. Mohou přispět postřehy z předchozích obhajob nebo načerpat informace pro obhajoby budoucí.

Mapový thriller na konec roku

28.12.2017 22:22  

Chcete sehnat nějaké rychlé prachy? S falzifikací map to nezkoušejte,  půjdou  po vás! Ledaže byste ji zvládli prodat do ... ale to už si přečtěte v následujícím článku:

How fake’ map of America almost fetched Christie’s $1.2 million

80 % všech dat se dá lokalizovat!

21.12.2017 9:48   Kolikrát jsem i já tuhle větu už zopakoval?-). Zrovna se ji chystám napsat do zprávy pro projekt DataBio, když tu si říkám, že bych mohl uvést zdroj. Zapínám vyhledávač a ... . Situace není jednoduchá, o to však zajímavější. Zájemcům o řešení hádanky: "Kdo to řekl první? A kolik je to tedy procent?" nabízím dva zajímavé odkazy (1, 2).

Geomatika a já - videa z roku 2017

12.12.2017 16:30  
Tak jako v minulých letech, i letos vytvořili studenti předmětu Úvod do geomatiky řadu zajímavých videí na téma Geomatika a já. Pokud jste se nedostali na letošní vánoční geoseminář, který začíná právě teď, v okamžiku publikace blogu, můžete si výběr toho nejzajímavějšího z letošních videí prohlédnout v playlistu na YouTube.

 Geomatika a já 2017

Pro zájemce, videa z minulých let (2016, 2015).

Karel Janečka jmenován členem ISO/TC 211

6.12.2017 12:41   Člen katedry geomatiky, Ing. Karel Janečka, Ph.D., byl jmenován členem ISO/TC 211/WG 9 Information management. Česká republika je v ISO zastoupena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), která K. Janečku do ISO/TC 211/WG 9 jmenovala.

Technické komise (TC) jsou základním pracovním orgánem, převážná většina norem vzniká v technických komisích. TC 211 stojí za normami řady ISO 19100 Geografická informace/Geomatika. Technické komise si dále zřizují méně početné skupiny expertů – tzv. pracovní skupiny – WG (Working Group). Při práci pracovní skupiny je možno nejlépe ovlivnit vznikající normu.

Vánoční geoseminář 2017

5.12.2017 21:05   Vážené studentky, studenti, kolegové, příznivci geomatiky,

dovolte mi vás pozvat na vánoční geoseminář, který proběhne v úterý 12.12.2017 od 16:30 v UN 656. Seminář tradičně začne promítáním videí na téma Geomatika a já připravených studenty prvního ročníku a hodnocením mentálních map vytvořených studenty předmětu Tematická kartografie. Další náplň semináře bude na všech nás zúčastněných, po skončení oficiální části může následovat i ...

EGOVERNMENT THE BEST 2017 a úspěch geomatiků

4.12.2017 12:25   Magazín Egovernment organizoval již dvanáctý ročník soutěže jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 20.11. 2017 v Obecním domě v Praze a významný úspěch zde zaznamenal tým realizátorů z Města Plzně Západočeské univerzity (konkrétně z KGM/VP6 na FAV), IS-Practice, EDIP, HSRS s aplikací VIZUALIZACE INTENZITY DOPRAVY V PLZNI. Za ní totiž získali 1. místo v kategorii "Projekty měst". Více informací najdete na https://www.egovernment.cz/inpage/best-2017/#, odkaz na samotnou aplikaci zde: intenzitadopravy.plzen.eu

Geoseminář v úterý 5. prosince

1.12.2017 13:42  
V rámci předmětu GeoWeb se uskuteční další díl Geosemináře. Hostem bude Martin Švec z HERE Maps (bývalé Nokia Maps), který pohovoří na téma mapové produkty v navigačních systémech a participativní tvorba map.

Geoseminář se uskuteční v úterý 5. prosince od 9:30 v učebně UN 659. Pozvěte prosím i vaše kolegy z jiných oborů, kteří by se mohli zajímat o digitální mapy.

Výzva pro zaměstnance i studenty v rámci projektu Erasmus+ pro partnerské země (mimo EU) pro rok 2018

30.11.2017 15:07  
Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). Finanční podpora složená z několika dílčích rozpočtů (IPA, ENI, DCI, PI, EDF) může být přidělena na mobility studentů a zaměstnanců.  
Podporovány jsou:
 • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
 • Mobility studentů na praktickou stáž – v délce 2 až 12 měsíců
 • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce
Více informací najdete na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2018/

Žádost se podává v češtině. Pokud Vás tato možnost zaujala, dejte vědět katedrálnímu koordinátorovi do 5. 12. 2017

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ 2018 pro studenty

29.11.2017 14:28   Bylo vyhlášeno výběrové řízení Erasmus+ 2018 pro studenty na akademický rok 2018/19 jak pro ZS
tak i LS. Toto řízení bude ukončeno 12. 2 . 2018. Více informací o programu Erasmus+ najdete na stránkách http://international.zcu.cz/erasmus/.

Pokud se budete chtít ucházet o místo v tomto programu, obraťte se na Vašeho katedrálního koordinátora.

S pozdravem,

Pavel Hájek

GIS bez DPZ a umelé inteligence? Nemožné!

16.11.2017 8:39  

Titulkem jsem se snažil shrnout obsah velmi zajímavého článku na serveru geoawesomeness.com:
The perfect storm called artificial intelligence and geospatial big data, který popisuje několik velmi zajímavých analýz velmi velkých DPZ dat.

Data ZČU na mapě otevřených dat

14.11.2017 21:15  
Datové sady, na jejichž tvorbě v rámci projektů SDI4Apps a Plan4all spolupracovala Katedra geomatiky ZČU, se objevily na Mapě otevřených dat.

Řádné volby do AS FAV pro období 2018 - 2020

6.11.2017 10:27   Dnes a zítra probíhají od 9:00 do 15:00 řádné volby do Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd (AS FAV) pro období 2018 - 2020. Více informací najdete na stránkách AS FAV, viz http://fav.zcu.cz/fakulta/akademicky-senat/volby/volby_senatni/2017/radne/index.html.

Přijďte podpořit Vašeho kandidáta, i na Vašem hlase záleží!

Vyhlášení 1. kola výběrového řízení pro INTER-18, tzv. „freemovers“

6.11.2017 10:20   Bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení pro projekt INTER-18, tzv. „freemovers“ (tj. na kalendářní rok 2018), týkající se studentů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě.
Více informací a podmínky pro tuto mobilitu najdete na stránce http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

Důležité: Termín přihlášení se do výběrového řízení je 5. 12. 2017, 12:00 u Vašeho katedrálního koordinátora mobilit, tj. u mne. Přihlášení se do výběrového řízení proběhne formou ústního pohovoru.

S pozdravem,

Pavel Hájek

Zvaná přednáška člena KGM na akci POOL 2017

30.10.2017 15:42   Minulý týden prohběhla akce POOL (Podzimní Olomouc) 2017, na kterou jsou zváni odborníci napříč republikou, aby studentům tamní Katedry geomatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci přednesli zajímavá témata. Letos mezi nimi zanechal významnou stopu i člen KGM, Ing. Karel Jedlička, Ph.D. s přednáškou na téma "Možnosti navigace uvnitř budov". 
Nestihli jste jeho přednášku? Máme pro vás skvělou zprávu! Můžete její nahrávku najít na youtube kanálu akce, konkrétně zde.

Zvaná přednáška člena KGM na akci POOL 2017

30.10.2017 15:42   Minulý týden prohběhla akce POOL (Podzimní Olomouc) 2017, na kterou jsou zváni odborníci napříč republikou, aby studentům tamní Katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci přednesli zajímavá témata. Letos mezi nimi zanechal významnou stopu i člen KGM, Ing. Karel Jedlička, Ph.D. s přednáškou na téma "Možnosti navigace uvnitř budov".
Nestihli jste jeho přednášku? Máme pro vás skvělou zprávu! Můžete její nahrávku najít na youtube kanálu akce, konkrétně zde.
1 | 2 | 3 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit