info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

 

GaKO GaKO

zdroje zpráv:

GaKO 5/2024

13.5.2024 8:29   GaKO 5/2024 DOMBIOVÁ, K.: Aktualizácia siete vodných tokov na podklade Digitálneho Modelu Reliéfu 5.0

GaKO 4/2024

15.4.2024 0:01   GaKO 4/2024 WEIGEL, J.: Ellipsa – speciální případ křivky vejcové – zajímavé křivky profesora Marka

GaKO 3/2024

13.3.2024 7:11   GaKO 3/2024 CHLADIL, M.–KOCOUREK, A.–VYSTAVĚL, O.: 3D modelování historického objektu pro BIM

GaKO 2/2024

15.2.2024 14:30   GaKO 2/2024 KYSEĽ, P.: Obnova vektorovej katastrálnej mapy číselnej s lokálnym posunom

GaKO 1/2024

17.1.2024 6:24   GaKO 1/2024 MUŽÍK, F.: Využití herního enginu Unity pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří v rozšířené realitě

GaKO 12/2023

13.12.2023 15:24   GaKO 12/2023 LEITMANNOVÁ, K.–GÁLOVÁ, L.: Slovensko už má digitálny model reliéfu z celého územia

GaKO 11/2023

13.11.2023 17:05   GaKO 11/2023 HORŇANSKÝ, I.–JAKUBÁČ, R.–KEBLÚŠKOVÁ, D.–ŠOLTYSOVÁ, Ľ.: Kataster nehnuteľností – 30 rokov v Slovenskej republike

GaKO 10/2023

16.10.2023 0:01   GaKO 10/2023 DROZDA, J.–NOVÁK, P.–RADĚJ, K.: K hodnocení VÚGTK, v. v. i., za období 2018-2022 dle metodiky M17+ LECHNER, J.–UMNOV, I.: Význam geodetické délkové základny Koštice – státního etalonu délky 25 m až 1 450 m

GaKO 9/2023

15.9.2023 5:00   GaKO 9/2023 HÁNEK, P. ml.–HÁNEK, P.: Invar a jeho geodetické aplikace

GaKO 8/2023

17.8.2023 11:56   GaKO 8/2023 LEDERER, M.–NESVADBA, O.: Projekt zhuštění gravimetrického mapování pro účely resortu geodézie ZEMKOVÁ, I.–GIBA, P.: Štatistické zisťovanie v prostredí katastra nehnuteľností a možnosti jeho využitia

GaKO 7/2023

14.7.2023 7:45   GaKO 7/2023 ŠENKEŘÍK, J.–BEITLOVÁ, M.: Uživatelské hodnocení hodnotových měřítek školních atlasů světa VILÁŠEK, M.: Měření vzdáleností ve vesmíru

GaKO 6/2023

15.6.2023 0:32   GaKO 6/2023 DUŠÁNEK, P. – ŠÍMA. J.: Ověření absolutní polohové přesnosti Ortofota ČR (2021 – 2022)

GaKO 5/2023

15.5.2023 0:01   GaKO 5/2023 ŘEZNÍČEK, J.: Výsledky přesných nivelací spojnic Základní geodynamické sítě ČR provedených v letech 2007 – 2021

GaKO 4/2023

14.4.2023 0:01   GaKO 4/2023 SEIDLOVÁ, J.–KVAPIL, J.–DOUBRAVA, P.: Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních

GaKO 3/2023

16.3.2023 8:39   GaKO 3/2023 ĎURAČIOVÁ, R.–JANÁK, J.–GERHÁTOVÁ, Ľ.–LIESKOVSKÝ, T.–PAPČO, J.: Od geodetických základov ku globálnej geodézii a geoinformatike – aktuálne otázky výskumu na katedre

GaKO 2/2023

16.2.2023 18:17   GaKO 2/2023 TALICH, M.–HAVRLANT, J.–ANTOŠ, F.–SOUKUP, L.: Principy simultánního měření dvěma radary pro učení průhybů mostních konstrukcí pomocí radarové interferometrie

GaKO 1/2023

16.1.2023 8:35   GaKO 1/2023 KRATOCHVÍL, R.–NOSEK, J.–VOLAŘÍK, T.–MACHOTKA, R.: Model lokálního kvazigeoidu v oblasti Dolní Moravy vypočtený astro-geodetickou nivelací

GaKO 12/2022

12.12.2022 8:04   GaKO 12/2022 BUCHLOVSKÝ, M.: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru: Pohled zpět, současnost i vize dalšího vývoje

GaKO 11/2022

14.11.2022 8:58   GaKO 11/2022 HORÁK, J.: Hodnocení přesnosti sonaru Deeper CHIRP+ pro batymetrické mapování

GaKO 10/2022

11.10.2022 7:43   GaKO 10/2022 KOREKÁČOVÁ, B.–JANÁK, J.: Variácie ľadovcovej pokrývky kontinentálneho ľadovca Austfonna určené na základe globálnych modelov tiažového poľa Země HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Georg Friedrich von Reichenbach a jeho doba

GaKO 10/2022

11.10.2022 7:43   GaKO 10/2022 KOREKÁČOVÁ, B.–JANÁK, J.: Variácie ľadovcovej pokrývky kontinentálneho ľadovca Austfonna určené na základe globálnych modelov tiažového poľa Země HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Georg Friedrich von Reichenbach a jeho doba

GaKO 9/2022

12.9.2022 11:17   GaKO 9/2022 ŠÍMA, J.: Renesance letecké fotogrammetrie v České republice

GaKO 8/2022

12.8.2022 12:50   GaKO 8/2022 LIŠČÁK, P. ai.: Využitie DMR 5.0 z leteckého laserového skenovania pri riešení geologických úloh ŠGÚDŠ

GaKO 7/2022

13.7.2022 8:05   GaKO 7/2022 HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Století opto-mechanických geodetických přístrojů (O přínosu Heinricha Wilda)

GaKO 6/2022

10.6.2022 13:31   GaKO 6/2022 KOCÁB, M.–VILÍM, D.: Racionalizace správy Jindřichohradecké místní železniční dráhy s využitím digitálního modelu 3D STANICZKOVÁ, M.: Poddolování, jeho vliv na věcná práva evidovaná v katastru, možnosti nápravy v poddolovaných územích

GaKO 5/2022

12.5.2022 8:08   GaKO 5/2022 BENEŠ, F.–LAMBERT, P.: Zvláštní nivelační sítě a výšková stabilita území

GaKO 4/2022

14.4.2022 6:23   GaKO 4/2022 KALA, M.–DOUŠA, J.–VÁCLAVOVIC, P.–BEZDĚKA, P.–ZHAO, L.: Příspěvek Geodetické observatoře Pecný k monitorování otevřené služby Galileo

GaKO 3/2022

15.3.2022 8:25   GaKO 3/2022 LEITMANNOVÁ, K.–GÁLOVÁ, L.–LIESKOVSKÝ, T.–BISTÁK, P.–ZACHAR, J.: Projekt leteckého laserového skenovania Slovenskej republiky a jeho využitie v manažmente ochrany archeologického dedičstva

GaKO 2/2022

14.2.2022 19:56   GaKO 2/2022 RYPL, O.: Technologie mobilního mapování využívané v pracích studentů českých vysokých škol

GaKO 1/2022

18.1.2022 9:18   HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Z historie signalizace vzdálených cílů – K 200. výročí Gaussova heliotropu

GaKO 1/2022

18.1.2022 9:18   GaKO 1/2022 HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Z historie signalizace vzdálených cílů – K 200. výročí Gaussova heliotropu

GaKO 12/2021

11.12.2021 18:42   GaKO 12/2021 MALIŠ, M.–ŠIFRA, J.–PAPČOVÁ, M.–DROŠČÁK, B.: Budovanie kalibračnej základnice pre elektronické diaľkomery Viničné ŠVEJDA, A.: Zeměměřické přístroje z Meopty

GaKO 11/2021

12.11.2021 13:33   GaKO 11/2021 FOJTL, M.: Prístup k vybraným údajom katastra nehnuteľností – prieskum v okolitých štátoch HÁNEK, P.: Besselův elipsoid 1841

GaKO 10/2021

14.10.2021 10:23   GaKO 10/2021 HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: 1 900 let přístrojů pro magnetická měření SMOLOVÁ, M.: Rychnovská kopie Klaudyánovy mapy Čech

GaKO 9/2021

15.9.2021 6:54   GaKO 9/2021 BARICZOVÁ, G.: Kontrola realizácie stavebných objektov s využitím BIM a moderných metód zberu údajov ŠAFÁŘ, V.–TLAPÁKOVÁ, L.: Analýza možností zisku nových datových zdrojů a postupů zjištění reálné polohy odvodňovacích staveb ve vazbě na proces komplexních pozemkových úprav

GaKO 8/2021

16.8.2021 8:03   GaKO 8/2021 DROŠČÁK, B.: 70 rokov Geodetického a kartografického ústavu Bratislava

GaKO 7/2021

14.7.2021 6:52   GaKO 7/2021 PAPČOVÁ, M.–DROŠČÁK, B.–MALIŠ, M.–ŠIFRA, J.: Koncept novej kalibračnej základnice pre elektronické diaľkomery v Slovenskej republike ŠIMEK, J.–KOSTELECKÝ, J. ml.: Analýza určování astronomických souřadnic cirkumzenitálem

GaKO 6/2021

14.6.2021 18:59   GaKO 6/2021 BRAUNOVÁ, H.–SKOŘEPA, Z.: Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření VEVERKA, B.: Augustine Herrman – významný americký kartograf českého původu

GaKO 5/2021

13.5.2021 12:05   GaKO 5/2021 HONTI, R.: Odhad sférických plôch z mračien bodov LANGR, J.: Mapy pro orientační běh

GaKO 4/2021

16.4.2021 6:27   GaKO 4/2021 MACKOVČIN, P.: Německé vojenské mapy československé části Slezska z let 1936–1945

GaKO 3/2021

17.3.2021 11:18   GaKO 3/2021 NÉTEK, R.–VOŽENÍLEK, V.–RYCHTAŘÍKOVÁ, J.: Webová kartografie pro nástroje demografických analýz KOLÁŘOVÁ, K.: Vincenc Hlavinka a jeho význam pro chorvatskou geodézii a československo-chorvatské vztahy

GaKO 2/2021

11.2.2021 7:57   GaKO 2/2021 LESŇÁK, M.–KUBASÁK, T.–RAŠKOVIČ, V.: Návrh tvorby vektorovej katastrálnej mapy implementovanej z vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej transformovanej ŠVEHLOVÁ, I.: Padesát zasedání Názvoslovné komise ČÚZK

GaKO 1/2021

15.1.2021 7:24   GaKO 1/2021 HÁNEK, P. ml.–VACEK, T.–VOLKMANN, M.: Analýza měřických metod pro komplexní zaměření stavebních objektů

GaKO 12/2020

16.12.2020 14:09   GaKO 12/2020 ZIMOVÁ, R.: Diskusní platforma Nemoforum – dvacet let činnosti

GaKO 11/2020

13.11.2020 7:54   GaKO 11/2020 KUBÍČEK, P.–SNOPKOVÁ, D.–STACHOŇ, Z.–UHLÍK, O.–JUŘÍK, V.–UGWITZ, P.–ŠAŠINKA, Č.–OKŘINOVÁ, P.–APELTAUER, J.–APELTAUER, T.: Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob CHUDÁ, J.: Ručné mobilné laserové skenovanie a technológia SLAM v lesnom prostredí – posúdenie polohovej presnosti objektov a využiteľnosti technológie

GaKO 10/2020

16.10.2020 6:33   GaKO 10/2020 MIKŠOVSKÝ, M.: Automapy a autoatlasy a jejich historie HÁNEK, P. ml.–WEBER, H.–HÁNEK, P.: Historie výroby geodetických přístrojů v Sasku

GaKO 9/2020

11.9.2020 9:06   GaKO 9/2020 KREJČÍ, V.–KAŠPERÁKOVÁ, D.–KREJČÍ, O.: Svahové nestability v kartografii od historie po současnost KUBÍČKOVÁ, M.: Testování přesnosti fotogrammetrického snímkování s využitím RPAS: Kalibrační základna AdMaS

GaKO 8/2020

15.8.2020 15:16   GaKO 8/2020 BRÁZDIL, K.-PRESSOVÁ, J.-ŠÍMA, J.: Realizovaná zpřesnění polohy vybraných objektů Základní báze geografických dat (ZABAGED®) SEMRÁD, L.-STACHOŇ, Z.-KRTIČKA, L.: Poruchy barvocitu a mapy pro orientační běh

GaKO 8/2020

15.8.2020 15:16   GaKO 8/2020 BRÁZDIL, K.-PRESSOVÁ, J.-ŠÍMA, J.: Realizovaná zpřesnění polohy vybraných objektů Základní báze geografických dat (ZABAGED®) SEMRÁD, L.-STACHOŇ, Z.-KRTIČKA, L.: Poruchy barvocitu a mapy pro orientační běh

GaKO 7/2020

15.7.2020 9:47   GaKO 7/2020 ŠIMEK, J.: Mezinárodní spolupráce Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. v období 1954-2019 BENEŠ, F.: Základní nivelační body na území bývalého Rakouska-Uherska

GaKO 7/2020

15.7.2020 9:47   GaKO 7/2020 ŠIMEK, J.: Mezinárodní spolupráce Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. v období 1954-2019 BENEŠ, F.: Základní nivelační body na území bývalého Rakouska-Uherska

GaKO 6/2020

12.6.2020 13:07   GaKO 6/2020 BURIAN, T.: Produkce plnobarevných modelů reliéfních map pomocí technologie 3D tisku SEIDLOVA, J.-HOFRAJTR, M.-KVAPIL, J.-DOUBRAVA, P.: Vymezení urbánního území měst a obcí ČR pomocí řízené klasifikace multispektrálních družicových dat

GaKO 6/2020

12.6.2020 13:07   GaKO 6/2020 BURIAN, T.: Produkce plnobarevných modelů reliéfních map pomocí technologie 3D tisku SEIDLOVA, J.-HOFRAJTR, M.-KVAPIL, J.-DOUBRAVA, P.: Vymezení urbánního území měst a obcí ČR pomocí řízené klasifikace multispektrálních družicových dat

GaKO 5/2020

14.5.2020 7:45   GaKO 5/2020 HONTI, R.: Automatizovaná segmentácia valcov z údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním ŽIVOTSKÁ, K.–KALAŠ, O.: Výsledky průzkumů spokojenosti klientů s poskytovanými službami resortu ČÚZK

GaKO 5/2020

14.5.2020 7:45   GaKO 5/2020 HONTI, R.: Automatizovaná segmentácia valcov z údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním ŽIVOTSKÁ, K.–KALAŠ, O.: Výsledky průzkumů spokojenosti klientů s poskytovanými službami resortu ČÚZK

GaKO 4/2020

15.4.2020 7:39   GaKO 4/2020 ŘEZNÍČEK, J.: Posouzení vlivu generalizace převodních tabulek na přesnost zpřesněné globální transformace LOITS, A.-DRDÁCKÝ, T.-ZADRAŽIL, T.-BUZEK, J.: Zjevná nepravidelnost, nebo skrytý řád středověkých měst

GaKO 4/2020

15.4.2020 7:39   GaKO 4/2020 ŘEZNÍČEK, J.: Posouzení vlivu generalizace převodních tabulek na přesnost zpřesněné globální transformace LOITS, A.-DRDÁCKÝ, T.-ZADRAŽIL, T.-BUZEK, J.: Zjevná nepravidelnost, nebo skrytý řád středověkých měst

GaKO 3/2020

16.3.2020 13:42   GaKO 3/2020 KOSTELECKÝ, Jakub.-STAŇKOVÁ, H.-KOSTELECKÝ, Jan: Vybrané charakteristiky rozdílů mezi systémy S-JTSK a S-JTSK/05 KOCÁB, M.-RADĚJ, K.-VILÍM, D.: Součinnost geodetů na tvorbě a vedení staveb metodou BIM

GaKO 3/2020

16.3.2020 13:42   GaKO 3/2020 KOSTELECKÝ, Jakub-STAŇKOVÁ, H.-KOSTELECKÝ, Jan: Vybrané charakteristiky rozdílů mezi systémy S-JTSK a S-JTSK/05 KOCÁB, M.-RADĚJ, K.-VILÍM, D.: Součinnost geodetů na tvorbě a vedení staveb metodou BIM

GaKO 3/2020

16.3.2020 13:42   GaKO 3/2020 KOSTELECKÝ, Jakub-STAŇKOVÁ, H.-KOSTELECKÝ, Jan: Vybrané charakteristiky rozdílů mezi systémy S-JTSK a S-JTSK/05 KOCÁB, M.-RADĚJ, K.-VILÍM, D.: Součinnost geodetů na tvorbě a vedení staveb metodou BIM

GaKO 2/2020

17.2.2020 9:20   GaKO 2/2020 MICHAL, O.-ŠTRONER, M.: Optimalizace měření v geodetických sítích POLÁKOVÁ, M.-DVOŘÁK, P.: Sběr dat prostorových objektů na Ředitelství silnic a dálnic České republiky

GaKO 2/2020

17.2.2020 9:20   GaKO 2/2020 MICHAL, O.-ŠTRONER, M.: Optimalizace měření v geodetických sítích POLÁKOVÁ, M.-DVOŘÁK, P.: Sběr dat prostorových objektů na Ředitelství silnic a dálnic České republiky

GaKO 1/2020

3.1.2020 7:26   GaKO 1/2020 WEIGEL, J.: 120. výročí založení VUT v Brně a 50. výročí obnovení studia Geodézie a kartografie na VUT

GaKO 1/2020

3.1.2020 7:26   GaKO 1/2020 WEIGEL, J.: 120. výročí založení VUT v Brně a 50. výročí obnovení studia Geodézie a kartografie na VUT

GaKO 12/2019

6.12.2019 12:42   GaKO 12/2019 RADĚJ, K.–LECHNER, J.–DRBAL, A.: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. – 65 let jeho existence IMRIŠEK, M.: Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej siete

GaKO 12/2019

6.12.2019 12:42   GaKO 12/2019 RADĚJ, K.–LECHNER, J.–DRBAL, A.: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. – 65 let jeho existence IMRIŠEK, M.: Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej siete

GaKO 12/2019

6.12.2019 12:42   GaKO 12/2019 RADĚJ, K.–LECHNER, J.–DRBAL, A.: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. – 65 let jeho existence IMRIŠEK, M.: Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej siete

GaKO 12/2019

6.12.2019 12:38   GaKO 12/2019 RADĚJ, K.–LECHNER, J.–DRBAL, A.: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. – 65 let jeho existence IMRIŠEK, M.: Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej siete

GaKO 11/2019

11.11.2019 7:13   GaKO 11/2019 ŠÍMA, J.: Ověření polohové přesnosti Ortofota ČR na celém státním území (2017-2018) HUSÁR, L.: Astronomický základ gregoriánského kalendára a juliánskeho dátumu

GaKO 11/2019

11.11.2019 7:09   GaKO 11/2019 ŠÍMA, J.: Ověření polohové přesnosti Ortofota ČR na celém státním území (2017-2018) HUSÁR, L.: Astronomický základ gregoriánského kalendára a juliánskeho dátumu

GaKO 11/2019

11.11.2019 7:09   GaKO 11/2019 ŠÍMA, J.: Ověření polohové přesnosti Ortofota ČR na celém státním území (2017-2018) HUSÁR, L.: Astronomický základ gregoriánského kalendára a juliánskeho dátumu

GaKO 11/2019

11.11.2019 7:09   GaKO 11/2019 ŠÍMA, J.: Ověření polohové přesnosti Ortofota ČR na celém státním území (2017-2018) HUSÁR, L.: Astronomický základ gregoriánského kalendára a juliánskeho dátumu

GaKO 10/2019

15.10.2019 7:52   GaKO 10/2019 CHOLEVA, R.: Určovanie parametrov laser trackera z merania v mikrosieti HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Dvousté výročí založení firmy Kern a její přínos

GaKO 10/2019

15.10.2019 7:52   GaKO 10/2019 CHOLEVA, R.: Určovanie parametrov laser trackera z merania v mikrosieti HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Dvousté výročí založení firmy Kern a její přínos

GaKO 10/2019

15.10.2019 7:47   GaKO 10/2019 CHOLEVA, R.: Určovanie parametrov laser trackera z merania v mikrosieti HÁNEK, P.–HÁNEK, P. ml.: Dvousté výročí založení firmy Kern a její přínos

GaKO 9/2019

15.9.2019 9:29   GaKO 9/2019 NOSEK, J.: Analýza geometrie sítě transformované globálním klíčem verze 1710 DOMBIOVÁ, K.–MORAVČÍKOVÁ, K.: Digitálna kartografia priestorových objektov ZBGIS®

GaKO 9/2019

15.9.2019 9:21   GaKO 9/2019 NOSEK, J.: Analýza geometrie sítě transformované globálním klíčem verze 1710 DOMBIOVÁ, K.–MORAVČÍKOVÁ, K.: Digitálna kartografia priestorových objektov ZBGIS®

GaKO 9/2019

15.9.2019 9:21   GaKO 9/2019 NOSEK, J.: Analýza geometrie sítě transformované globálním klíčem verze 1710 DOMBIOVÁ, K.–MORAVČÍKOVÁ, K.: Digitálna kartografia priestorových objektov ZBGIS®

GaKO 8/2019

9.8.2019 9:16   GaKO 8/2019 MOJZEŠ, M.–KALAFUT, M.: Vertikálne referenčné systémy na území Slovenska a ich vzájomné diferencie

GaKO 8/2019

9.8.2019 9:11   GaKO 8/2019 MOJZEŠ, M.–KALAFUT, M.: Vertikálne referenčné systémy na území Slovenska a ich vzájomné diferencie

GaKO 8/2019

9.8.2019 9:11   GaKO 8/2019 MOJZEŠ, M.–KALAFUT, M.: Vertikálne referenčné systémy na území Slovenska a ich vzájomné diferencie

GaKO 7/2019

15.7.2019 10:17   GaKO 7/2019 HORŇANSKÝ, I.: Pozitívny krok na ceste k optimalizácii znaleckej činnosti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností HÁNEK, P.–ŠVEJDA, A.: K 100. výročí založení firmy Srb a Štys

GaKO 7/2019

15.7.2019 10:17   GaKO 7/2019 HORŇANSKÝ, I.: Pozitívny krok na ceste k optimalizácii znaleckej činnosti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností HÁNEK, P.–ŠVEJDA, A.: K 100. výročí založení firmy Srb a Štys

GaKO 6/2019

14.6.2019 12:33   GaKO 6/2019 BARICZOVÁ, G.: Tvorba modelu krovu historickej budovy pre BIM BEITLOVÁ, M.: Analýza kartografické gramotnosti pomocí eye-trackingu  

GaKO 5/2019

20.5.2019 15:15   GaKO 5/2019

GaKO 5/2019

20.5.2019 15:15   GaKO 5/2019 PROKEŠOVÁ, K.: Sledování vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů vlivem dobývání Dolu ČSM v oblasti Stonava RADĚJ, K.–VILÍM, D.–SOUKUP, L.–KOCÁB, M.–LECHNER, J.: Ověření prostorové přesnosti ortofota vytvořeného prostředky UAS (drony)

GaKO 4/2019

15.4.2019 13:15   GaKO 4/2019 ZÁPOTOCKÝ, M.–VRANOVÁ, S.: Použitie participatívneho prístupu v podpore stanovenia rekreačného potenciálu krajiny s využitím GIS HONTI, R.: Polo-automatizovaná segmentácia rovín

GaKO 4/2019

15.4.2019 13:15   GaKO 4/2019

GaKO 3/2019

14.3.2019 10:16   GaKO 3/2019 ANTAL, M.–ZÁPOTOCKÝ, M.: Hodnotenie estetickej úrovne lesných porastov v okolí turistických trás s využitím GIS: prípadová štúdia pre územie Podpoľania ŠAFÁŘ, V.–TLAPÁKOVÁ, L.: Archivní letecký snímek – cesta k informaci o poloze melioračního systému

GaKO 3/2019

14.3.2019 10:16   GaKO 3/2019

GaKO 2/2019

14.2.2019 12:30   GaKO 2/2019 ŠAFÁŘ, V.–KAŇA, D.: Úskalí při definování parametrů vnitřní a absolutní orientace archivních leteckých měřických snímků SLATKOVSKÁ, Z.–ZÁPOTOCKÝ, M.: Automatická extrakcia lesnej pokrývky na podklade historických ortofotosnímok

GaKO 2/2019

14.2.2019 12:30   GaKO 2/2019

GaKO 1/2019

14.1.2019 10:01   GaKO 1/2019 VEČEŘE, K.: 100. výročí vzniku Československa je příležitostí k zamyšlení nad vývojem zeměměřictví a katastru v posledním století FRINDRICHOVÁ, M.–HORŇANSKÝ, I.–SUCHÝ, Ľ.: Katastrálne konferencie – významný prvok ďalšieho rozvoja katastra FRINDRICHOVÁ, M.: Rok 2018 – rok takzvaných osmičkových výročí

GaKO 1/2019

14.1.2019 10:01   GaKO 1/2019

GaKO 12/2018

13.12.2018 8:15   GaKO 12/2018

GaKO 11/2018

19.11.2018 11:16   GaKO 11/2018

GaKO 10/2018

15.10.2018 11:02   GaKO 10/2018

GaKO 9/2018

12.9.2018 13:15   GaKO 9/2018

GaKO 8/2018

13.8.2018 9:32   GaKO 8/2018

GaKO 7/2018

16.7.2018 11:15   GaKO 7/2018

GaKO 6/2018

13.6.2018 10:22   GaKO 6/2018

GaKO 5/2018

16.5.2018 7:23   GaKO 5/2018

GaKO 4/2018

15.4.2018 18:26   GaKO 4/2018

GaKO 3/2018

15.3.2018 8:26   GaKO 3/2018

Vyšlo GaKO 8/2014

10.8.2014 8:55  

Vyšlo GaKO 7/2014

10.7.2014 15:01  

Vyšlo GaKO 6/2014

5.6.2014 14:30  

Vyšlo GaKO 5/2014

5.5.2014 14:30  

Vyšlo GaKO 4/2014

5.4.2014 14:31  

Vyšlo GaKO 3/2014

5.3.2014 14:32  

Vyšlo GaKO 2/2014

5.2.2014 14:32  

Vyšlo GaKO 1/2014

5.1.2014 14:33  
© geoinformace.cz CMS Toolkit