info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Moravské křižovatky Moravské křižovatky

zdroje zpráv:

Konference 2017

23.10.2017 8:12   Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III., která se uskuteční již příští týden 2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně. Letošní 3. ročník konference navazuje na předchozí... Continue Reading →

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III.

8.9.2017 0:00   Odborná konference 2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně

Dokončování prací na databázi starých cest II. generace (zpřesňování průběhů kom. linií starých cest)

5.1.2017 23:22   Na podkladě dat zjištěných rekognoskací terénu (z pozemní prospekce, z leteckých snímků a z leteckého laserového skenování) se následně provádělo zpřesňování zákresů průběžných komunikačních linií. Jelikož tato data svým rozsahem pokrývají jen část studovaného území, vstoupily do opravného procesu také... Continue Reading →

Zahájena I. etapa LLS

15.11.2016 23:10   Pro rok 2016 byly vymezeny nové skenované plochy v rozsahu, který se odvíjel od jednotkové ceny stanovené na základě výsledků výběrového řízení. Patrně z důvodu velké konkurence na trhu došlo k výraznému snížení jednotkové ceny oproti původnímu plánu. V průběhu čtyř let bude... Continue Reading →

Dokončeny práce na databázi starých cest I. generace

11.7.2016 23:18   Zkoumaná dopravní síť zahrnuje historické oblasti Moravy, Slezska, východních a středních Čech až k Praze. V rámci procesu digitalizace bylo v celém předmětném území vektorizováno 15 006 km cest. Dalších 7 005 km cest bylo převzato z předešlého projektu NAKI I. Zákresy... Continue Reading →

Lokalita Křenov – důležité rozcestí na trase z Čech na Moravu

26.5.2016 0:25   V rámci přípravy podkladových dat aplikace CrossMoravia.eu se pozornost soustředila také na lokalitu Křenov, která byla již od pravěku důležitým rozcestím na trase z Čech na Moravu, což dokládají i mnohé archeologické nálezy. Jedná se o jeden z mála vhodných přechodů přes tzv.... Continue Reading →

Začátek projektu

1.3.2016 10:58   Projekt Moravské křižovatky byl oficiálně zahájen dne 1. března 2016.
© geoinformace.cz CMS Toolkit