info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Středočeský kraj Středočeský kraj

zdroje zpráv:

EDITAČNÍ MAPA - SPORTOVIŠTĚ - II. ETAPA

2.6.2021 9:00   Byla oficiálně spuštěna editační mapa Pasportizace sportovišť - II. etapa. Cílem pasportizace sportovišť je zmapovat, kde a v jakém stavu se nachází sportoviště ve Středočeském kraji. Získaná data budou sloužit k efektivnějšímu zacílení krajské podpory. Editační mapa Veřejná editace je určena primárně pro správce sportovišť, starosty středočeských měst a obcí, zástupce sportovních svazů atd. Na aktualizaci se může podílet i veřejnost. Při I. etapě se díky respondentům podařilo zmapovat přes 900 sportovišť, vlastními silami se nasbíralo dalších 900 objektů. Novinkou oproti I. etapě je, že respondenti mají kvalitnější podkladové mapy, vidí sběr dat online a v jakém stavu zpracování se data nachází. Stav zpracování vyhodnocuje pověřený pracovník oddělení školení a mládeže. Veřejná editační mapa ZDE. Projekt je vlastní iniciativou Středočeského kraje. Aplikaci připravil Odbor Informatiky / GIS ve spolupráci s Oddělením mládeže a sportu.

Editační mapa VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

18.3.2021 12:30   Byla zveřejněna nová editační mapa Vodohospodářská infrastruktura. Mapa zobrazuje aktuální stav a plán výstavby vodohospodářské infrastruktury v jednotlivých lokalitách Středočeského kraje. Pro veřejnost jsou k dispozici aktuální přehledné mapové výstupy. Do budoucna se plánuje, že vybraní pracovníci vodoprávních úřadů ORP budou mít po přihlášení možnost online editace. Aplikace je vlastní iniciativou Středočeského kraje a připravil ji Odbor životního prostředí a zemědělství a Odbor informatiky / GIS.

Mapové aplikace

5.3.2021 10:00   Design galerie mapových aplikací byl upraven. Vzhledem k narůstajícímu počtu vypublikovaných aplikací (interaktivních map) jsme v galerii uplatnili symbologii. Pevně věříme, že symboly vám pomohou zefektivnit orientaci v hledání požadovaného tématu. Tematické aplikace lze hledat i podle klíčových slov tzv. tagů ve vyhledávacím okně, viz videonávod.

KORONAVIRUS - Aktuální informace

5.3.2021 10:00   Do interaktivní mapy KORONAVIRUS - Aktuální informace byla přidána nová vrstva Vyhlášení stavu hromadného postižení osob (HPO). Vrstva je aktualizována na základě tiskových zpráv na úvodním webu úřadu. Zároveň byly do aplikace přidány nové datové linky, jako jsou odkazy na očkovací místa a na kapacitu lůžek aktuální pro celý Středočeský kraj.

Územně plánovací dokumentace

25.2.2021 10:00   Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji byla aktualizována. Do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 17.02.2021). Od poslední aktualizace přibylo 34 ÚPD. Celkem je prezentováno 730 hlavních a koordinačních výkresů z 1 144 obcí.

Kotlíkové dotace - III. výzva

24.2.2021 10:00   Byla aktualizována mapová aplikace Kotlíkové dotace - III. výzva, která nabízí základní přehled o aktuálním stavu přijatých žádostí v rámci projektu III. výzvy Kotlíkových dotací. Zároveň nabízí prostorovou analýzu, která odpovídá na otázku, jaký podíl obyvatelstva za obec má zájem o dotaci. V mapě si lze zapnout i další vrstvy, jako např. vrstvu tzv. Prioritních obcí nebo vrstvu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Uživatel přes nástroj Vybrat si může zobrazit podrobnější informace i za konkrétní obec. Zdrojem aplikace je veřejně dostupná excelová tabulka, která je jednou měsíčně aktualizována Odborem řízení dotačních projektů. Cílem aplikace je pomocí nástrojů geografického informačního systému ukázat statistická data jednoduše a přehledně prostřednictvím interaktivní mapy.

Příspěvkové organizace

1.2.2021 12:45   V mapové aplikaci Příspěvkové organizace byla aktualizována vrstva sídla příspěvkových organizací. Jedná se o roční aktualizaci zpracovanou na základě Seznamu příspěvkových organizací. Zpracovatelem seznamu je Finanční odbor.

Cestmistrovství

17.12.2020 11:00   Byla přidána nová interaktivní mapa Cestmistrovství. Mapa zobrazuje rozdělení kraje na jednotlivá cestmistrovství a zároveň odkazuje na podrobné mapy jednotlivých cestmistrovství. Zdrojem dat podrobných map je Silniční databanka, jejímž poskytovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vybraná data z datové sady ZABAGED, jejímž poskytovatelem je Zeměměřický úřad. Aktualizaci vlastní vrstvy hranice Cestmistrovství zajišťuje Odbor dopravy. Podrobné mapy mohou využívat nejen zástupci příspěvkových organizací, např. Krajská správa údržby a silnic, ale kdokoliv, kdo se o tuto problematiku zajímá. Interaktivní mapu vč. podrobných map připravil Odbor informatiky / GIS.

Povodňový plán

9.12.2020 10:00   Byla aktualizována webová aplikace Povodňový plán. Zpracovatelem aplikace je společnost Hydrosoft Veleslavín s.r.o..

UPGRADE PRODUKTŮ ARCGIS

23.11.2020 12:00   V důsledku upgradu prodktů ArcGIS byly přesměrovány mapové služby, více Prohlížecí služby. V rámci upgradu byla provedena i revize mapových služeb a byla aktualizována výchozí podkladová mapa Obecná mapa.

EDITAČNÍ MAPA VÝSKYTU KŮROVCE

4.9.2020 12:45   Provoz editační mapy Výskyt kůrovce ve Středočeském kraji byl ukončen. Z důvodu plošného rozpadu lesů na území Středočeského kraje pozbývá smysl zjišťování bodových lokálních ohnisek. Všem editorům (zástupci ORP a zástupci regionálních pracovišť Lesů ČR), kteří více než rok na mapování kůrovce aktivně pracovali, děkujeme. Statická mapka opatření obecné povahy účinné 27.07.2020 bude k dispozici v sekci Ke stažení.

Pasportizace sportovišť - I. etapa - Výsledky

23.6.2020 9:00   Byla publikována nová mapová aplikace Pasportizace sportovišť ve Středočeském kraji - I. etapa, která nabízí základní informace o sportovištích zmapovaných na území Středočeského kraje. Kromě polohopisu jsou jimi např. název, rok vzniku, rok rekonstrukce, týdenní návštěvnost, využitelnost školami, výčet sportovních aktivit, ale i informace o povrchu sportoviště, a v neposlední řadě i subjektivní hodnocení respondentů současného stavu s možností zobrazit fotografii. Jedná se o pilotní projekt, který byl realizován v návaznosti na strategický dokument v oblasti sportu Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018 C– 2025. Cílem pasportizace je zmapovat, kde a v jakém stavu se nachází sportoviště ve Středočeském kraji. Získaná data budou sloužit k efektivnějšímu zacílení krajské podpory a to jak vhodnou volbou tematických zadání Fondu sportu, tak zacílení podpory do oblastí, kde zjištěné informace poukazují na nedostatečné nebo nevyhovující sportovní zázemí. Díky zástupcům obcí, spolků a dalších subjektů se podařilo nasbírat přes 900 sportovišť. Pomocí nástrojů geografických informačních systémů byla data také analyzována. Z dosavadních výsledků lze vyčíst, která místa jsou pravděpodobně poddimenzována, která sportoviště potřebují rekonstrukci a další informace. Jako podklad pro II. etapu bylo vlastními silami zmapováno dalších 900 sportovišť. Aplikace je vlastní iniciativou Středočeského kraje a připravil ji Odbor informatiky / GIS ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje. Více o projektu ZDE. Aplikace je optimalizována primárně pro aktuální verze webových prohlížečů Mozilla Firefox a Google Chrome.

Kotlíkové dotace - III. výzva

26.5.2020 10:30   Byla vypublikována nová mapová aplikace Kotlíkové dotace - III. výzva, která nabízí základní přehled o aktuálním stavu přijatých žádostí v rámci projektu III. výzvy Kotlíkových dotací. Zároveň nabízí prostorovou analýzu, která odpovídá na otázku, jaký podíl obyvatelstva za obec má zájem o dotaci. V mapě si lze zapnout i další vrstvy, jako např. vrstvu tzv. Prioritních obcí nebo vrstvu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Uživatel přes nástroj Vybrat si může zobrazit podrobnější informace i za konkrétní obec. Zdrojem aplikace je veřejně dostupná excelová tabulka, která je jednou měsíčně aktualizována Odborem řízení dotačních projektů. Cílem aplikace je pomocí nástrojů geografického informačního systému ukázat statistická data jednoduše a přehledně prostřednictvím interaktivní mapy. Aplikace volně navazuje na webovou prezentaci Kotlíkové odtace - II. výzva z roku 2018. Aplikace je postavena na produktu ArcGIS Dashboards a připravil ji Odbor informatiky / GIS.

KORONAVIRUS - Aktuální informace

3.4.2020 14:00   Interaktivní mapa KORONAVIRUS - Odběrová místa a zásobování ochranných pomůcek ve Středočeském kraji byla přejmenována na KORONAVIRUS - Aktuální informace. Do interaktivní mapy byly přidány dvě nové vrstvy. První vrstva zobrazuje Sociální služby Středočeského kraje. Jedná se o 60 subjektů (převážně o domovy seniorů), které jsou ve správě Středočeského kraje. Druhou vrstvou je Výskyt potvrzených případů. Jedná se o sdílenou službu, kterou pravidelně aktualizuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ZDE. Vrstva Zásobování ochranných pomůcek byla dočasně odstraněna z důvodu neaktuálních zdrojových dat.

KORONAVIRUS - Odběrná místa online

16.3.2020 12:45   Cílem nové interaktivní mapy KORONAVIRUS - Odběrná místa a zásobování ochranných pomůcek ve Středočeském kraji je snaha zprostředkovat veřejnosti aktuální informace v přehledné mapě. Mapa je aktualizována na základě průběžných tiskových zpráv publikovaných na úvodním webu Krajského úřadu Středočeského kraje, ZDE. Mapu připravil Odbor informatiky / GIS.

Cyklokoncepce pro období 2017 - 2023

12.2.2020 10:00   Do mapové aplikace Cyklokoncepce pro období 2017 – 2023 byla přidána nová vrstva Styčné body s Prahou. Tyto body zobrazují aktuální stav přípravy opatření ke vzniku chráněné trasy na hranici Středočeského kraje s Prahou. Data připravil a pravidelně aktualizuje Odbor dopravy.

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

3.2.2020 16:20   V mapové aplikaci Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byla přidána aktuální data 5letý průměr 2014–2018 a roční koncentrace za rok 2018.. Aktualizace byla provedena na základě nových údajů ČHMÚ.

Příspěvkové organizace

31.1.2020 11:40   Mapová aplikace Příspěvkové organizace byla aktualizována. Data jsou aktuální k 30.01.2020.

Vyjmenované zdroje znečištění ovzduší

28.1.2020 8:45   Nová mapová aplikace Vyjmenované zdroje znečištění ovzduší s povolením provozu zobrazuje stacionární zdroje znečišťování ovzduší na území Středočeského kraje, ke kterým vydal Krajský úřad Středočeského kraje povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Aplikace nabízí nepřeberné množství informací, jako např. název a kategorie zdroje znečištění dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, název provozovatele, kdo a kdy žádost vyřizoval, pod jakým číslem jednacím atd. U provozoven, v nichž se nachází více zdrojů znečišťování ovzduší, je vždy uveden kód hlavního zdroje provozovny. Při realizaci této aplikace byla snaha naplnit dva cíle. První cíl se zaměřuje na informovanost a osvětu veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší, proto je i aplikace součástí Akčního plánu k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02. Druhým cílem je zprostředkovat zaměstnancům krajského úřadu odkazy na digitalizované dokumenty Rozhodnutí o povolení provozu k jednotlivým zdrojům. Aplikaci připravil Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Odborem informatiky / GIS.

Hledáme nového kolegu / kolegyni pro GIS úřadu

18.12.2019 13:15   Máte rád(a) mapy a vše kolem nich? Umíte pracovat v produktech ArcGIS (Desktop, Server)? Baví Vás hledat nová řešení? Jste ochotný(á) učit se nové věci? Umíte pracovat v týmu a zároveň umíte být samostatný(á)? Je na Vás spolehnutí? Pak jste to právě Vy, koho hledáme!

Plánovaná odstávka - Výpadek sítě

5.12.2019 10:00   Z důvodu výměny infrastrukturních prvků dojde termínu od 06.12. 14:00 do 08.12. do 23:59 k výpadku sítě, tj. k výpadku webových stránek úřadu a dalších informačních systémů provozovaných v síti Krajského úřadu Středočeského kraje.

Nový přijímač GNSS

22.11.2019 11:45   ro pracovníky krajského úřadu Středočeského kraje byl zakoupen nový ruční GNSS přijímač. Jedná se o model Trimble TDC150 Handheld a nahrazuje stávající zařízení GPS z roku 2005. Zařízení tohoto druhu používají pracovníci pro sběr prostorových dat, jako např. hraniční body ZCHÚ, významná výskytiště zvláště chráněných druhů, určení hranic pozemků pro umístění cyklotras, prověření umístění rozestavěné liniové stavby podle projektové dokumentace. Nový model umožňuje mapovat objekty s přesností až 10 cm. Součástí dodávky bylo i odborné zaškolení obsluhy. Nyní je zaškoleno 8 pracovníků z různých odborů, zejména Odboru životního prostředí a zemědělství, Odboru majetku, Odboru dopravy a Odboru územního plánování a stavebního řádu. Zakoupením tohoto zařízení se očekává vyšší úroveň kvality sběru prostorových dat a tím vyšší efektivita při rozhodovacích procesech. Výběrové řízení na dodávku zboží zajistil Odbor informatiky.

Pasportizace sportovišť - průběžné výsledky

9.10.2019 9:00   01. 07. 2019 byla spuštěna Pasportizace sportovišť Středočeského kraje, která probíhá formou prostorového dotazníku, více ZDE. Na podnět respondentů zveřejňujeme průběžné výsledky s vybranými atributy prostřednictvím interaktivní webové mapy. Důvodem zveřejnění je, aby respondenti měli možnost zkontrolovat si vlastní záznamy již v průběhu sběru dat. Sběr dat je naplánován do konce letošního roku. V současné době databáze obsahuje již přes 700 záznamů. Zdrojem informací v mapě je databáze prostorového dotazníku. Prakticky se jedná o online mapu, tzn. pokud je správně vyplněn a odeslán dotazníkový formulář, červený symbol (záznam s vybranými atributy) se objeví v mapě. Pasportizace sportovišť Středočeského kraje navazuje na první strategický dokument Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018 – 2025. Cílem dotazníku je zjistit počet, umístění a aktuální stav sportovišť na území Středočeského kraje. Respondenty dotazníku jsou zástupci měst a obcí, předsedové sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do sběru těchto dat.

Obvody okresních soudů

25.9.2019 17:00   Na mapovém portál v záložce Ke stažení byla přidána nová mapa Obvody okresních soudů. Zpracovatelem mapy je Odbor informatiky / GIS.

Územně plánovací dokumentace - aktualizace

10.9.2019 12:45   Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji byla aktualizována. Do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 09.09.2019). Od poslední aktualizace přibylo 44 ÚPD. Celkem je usazeno 621 hlavních a koordinačních výkresů z 1 144 obcí.

Knihovny ve Středočeském kraji

27.8.2019 12:30   Pro pracovníky informačních center a veřejnost byla spuštěna nová webová mapa Knihovny ve Středočeském kraji. Cílem bylo shromáždit základní informace o knihovnách Středočeského kraje na jednom místě, jasně a přehledně. Interaktivní mapa nabízí vizualizaci knihoven podle obsluhy a spádovosti do regionu pověřených knihoven. Dále nabízí podrobnější informace, jako např. otevírací doba, webové stránky, kontakty prostřednictvím odkazu na webový server www.knihovny.cz. Pro navigační účely je mapa propojena i s mapovým serverem Mapy.cz. Aplikaci vč. koncepce a metodiky připravil Odbor informatiky ve spolupráci s příspěvkovou organizací, Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Tento projekt vznikl na podnět Odboru kultury a památkové péče.

Sentinel v mapové aplikaci Ochrana přírody a krajiny

29.7.2019 15:00   Do mapové aplikace Ochrana přírody a krajiny byla přidána nová vrstva Sentinel2 ČR. Pro prohlížení / porovnání časových satelitních snímků použijte nový nástroj Sentinel. Upozorňujeme, že se jedná o externí prohlížecí službu, jejíž načtení vzhledem k obsahu, trochu déle trvá. Poskytovatelem této rastrové vrstvy je Sdružení CESNET.

Pasportizace sportovišť

3.7.2019 11:00   01.07.2019 byla spuštěna Pasportizace sportovišť Středočeského kraje, která probíhá formou prostorového dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit počet, umístění a aktuální stav sportovišť na území Středočeského kraje. Do dotazníku je možné vkládat i fotografie s pohledem na aktuální stav sportoviště. Respondenty dotazníku jsou zástupci měst a obcí, předsedové sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Dotazník připravil Odbor regionálního rozvoje / Oddělení mládeže a sportu ve spolupráci s Odborem informatiky / úsek GIS.

IPPZH - aktualizace

2.7.2019 8:00   Byla aktualizována mapová aplikace Integrovaná prevence a prevence závažných havárií. Kromě aktualizace dat zařízení IPPC byly zejména nově doplněny objekty zařazené do IPPC dobrovolně (kód 0. Nezařazeno) a do atributové tabulky bylo ke všem zařízením přidáno pole Adresa.

Střediska ekologické výchovy

27.6.2019 9:00   Ve spolupráci s krajskými středisky EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a Magistrátem hlavního města Prahy byla vytvořena nová mapová aplikace Střediska ekologické výchovy ve Středočeském kraji. Obsahuje přehled ekocenter působících na území Středočeského kraje, tzn. včetně středisek sídlících v Praze. Ekocentra jsou rozdělena na krajská střediska EVVO a ostatní střediska EVVO. Ke každému středisku je k dispozici fotografie a logo, základní údaje (adresa, právní subjekt, IČO a krátký popis) a odkazy (webové stránky ekocentra, veřejný rejstřík, komerční mapové aplikace či sociální sítě). Aplikaci připravil Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Odborem informatiky.

Lékařská pohotovostní služba

22.5.2019 13:00   Byla spuštěna nová webová mapa Lékařská pohotovostní služba. Mapa nabízí přehled smluvních poskytovatelů podle typu LPS – pro děti a dorost, pro dospělé a zubní, společně s kontakty a vymezením ordinačních hodin. Středočeský kraj zajišťuje LPS prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, kteří splnili podmínky stanovené Standardy pohotovostních služeb na území Středočeského kraje. V mapě lze identifikovat prvky, vypínat / zapínat jednotlivé vrstvy a zobrazovat legendu, a také lze vyhledávat adresní místa RÚIAN. Jedná se o velmi jednoduchou interaktivní webovou prezentaci prostorových dat, která je primárně optimalizována pro prohlížeče mobilních zařízeních. Mapu připravil Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem zdravotnictví. Mapa je rovněž k dispozici na webové stránce vyhrazené pro Odbor zdravotnictví ZDE. Data jsou prezentována nad podkladovou mapou poskytovatele Mapy.CZ / Seznam.CZ.

Mapová aplikace Výskyt kůrovce ve Středočeském kraji

25.3.2019 11:00   Pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru informatiky připravili pro odbornou veřejnost editační mapu pro evidenci výskytu kůrovce ve Středočeském kraji. Cílem této evidence je napomoci výkonu státní správy lesa při zvládání kůrovcové kalamity. Aplikace má sloužit zejména k rychlejšímu předávání informací o kůrovcem napadených porostů. Zároveň má sloužit k následné kontrole účinnosti opatření a možné predikci rizik ze včas nezpracovaného kůrovcového dříví. Možnost aktualizovat mapu mají pouze oprávnění uživatele, zejména zástupci z obcí s přenesenou působností a zástupci státního podniku Lesy ČR. Pro laickou veřejnost je umožněno data prohlížet. Aplikace kromě lokalizace podává informace o datu zjištění výskytu, o odhadovaném objemu zasaženého dříví a skutečném objemu zpracovaného dříví. U záznamů je rovněž nastavena kontrola vyřizování událostí. Po uplynutí 30 kalendářních dnů se prvek změní na výstrahu, která upozorní na nečinnost u této události. Aplikace prostřednictvím nástroje Informace odkazuje i na další externí aplikace zabývající se tématem Kůrovec. Jedná se především o weby Kůrovcová mapa, Kůrovcové info a Nekrm brouka. Aplikace je ve zkušebním provozu.

Mapová aplikace Příspěvkové organizace

21.3.2019 12:45   Do mapové aplikace Příspěvkové organizace byla přidána nová vrstva Zásobník projektů mimo Odbor dopravy. Vrstva podává základní přehled o dotačních projektech se Krajského úřadu Středočeského kraje, příspěvkových organizací a nemocnic Středočeského kraje. Vrstva podává informaci o názvu projektu, o dotačním zdroji, o celkových nákladech projektu a v neposlední řadě v jakém aktuálním stavu se projekt nachází. Vrstvu připravil Odbor řízení dotačních projektů ve spolupráci s Odborem informatiky. Zároveň byly aktualizovány vrstvy příspěvkových organizací s kontaktními údaji.

Seminář o datech a službách ZÚ / ČÚZK

15.3.2019 15:00   Dne 12. 03. 2019 se v naplněném zasedacím sále Zastupitelstva Středočeského kraje konal Seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru. Semináře se zúčastnili pracovníci krajského úřadu z oboru územního plánování, stavebního řízení, životního prostředí a dopravy, ale také zástupci obcí s rozšířenou působností a zástupci stavebních úřadů. Úvodního slova se ujal zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci veřejných služeb, Mgr. Jindřich Schenk. Následně seminář vedli zástupci Zeměměřického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Účastníci se dozvěděli novinky z oblasti informačního systému veřejné správy zeměměřictví, zejména informace o aktualizaci Základní Báze Geografických Dat (ZABAGED) a státních mapových děl. Získali přehled o inovovaných aplikacích Zeměměřického úřadu. V neposlední řadě byli informováni o datech a službách z katastru nemovitostí. Seminář zorganizoval Odbor informatiky.

UPOZORNĚNÍ - Internet Explorer

19.2.2019 11:00   Mapové aplikace s označením logo JS jsou již funkční i ve webovém prohlížeči Internet Explorer. Nefunkčnost způsobila aktualizace pro zabezpečení Microsoft Windonows ze dne 12.02.2019.

Mapová aplikace Správní členění

15.2.2019 12:45   V mapové aplikaci Správní členění, v nástroji Seznamu vrstev, byly aktualizovány vrstvy RÚIAN a ISKN (viz skupina vrstev Katastr Nemovitostí a RÚIAN) (stav dat k 01.01.2019 a 31.12.2018). Zároveň byl aktualizován adresář obcí (stav dat k 04.02.2019).

Územně plánovací dokumentace - aktualizace

15.2.2019 12:45   Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji byla aktualizována. Do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 06.02.2019). Od poslední aktualizace přibylo 119 ÚPD. Celkem je usazeno 589 hlavních a koordinačních výkresů z 1 144 obcí.

UPOZORNĚNÍ - Internet Explorer

14.2.2019 9:00   Po vydání poslední aktualizace pro zabezpečení Microsoft Windows všech verzí a po její následné instalaci není možné používat naše mapové aplikace ve webovém prohlížeči Internet Explorer. Nezobrazuje se hlavní panel nástrojů vč. zapnutých widgetů. Doporučujeme použít jiné webové prohlížeče. Vzniklou situaci řešíme. Děkujeme za pochopení.

Povodňový plán - aktualizace

4.2.2019 12:45   Byla aktualizována webová aplikace Povodňový plán. Zpracovatelem aplikace je společnost Hydrosoft Veleslavín s.r.o..

OZKO - aktualizace

18.1.2019 10:00   V mapové aplikaci Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byla aktualizována vrstva OZKO – 5leté průměry 2013–2017 a OZKO – roční koncentrace roční koncentrace 2002 až 2017. Aktualizace byla provedena na základě nových údajů ČHMÚ.

Mapová aplikace Podpora významných akcí

12.12.2018 15:00   Odbor informatiky pro veřejnost připravil novou mapovou aplikaci Podpora významných akcí. Aplikace zobrazuje významné kulturní, společenské a sportovní akce, které bude Středočeský kraj v období 2019 - 2024 finančně podporovat. Výše částky navržné dotace pro jednotlivé akce byla schválena v Zastupitelstvu kraje dne 26.11.2018 (Číslo Usnesení 116-16/2018/ZK). Zpracovatelem materiálu do Zastupitelstva kraje je Odbor regionálního rozvoje a Odbor kultury a památkové péče. Aplikace zobrazuje geografické umístění akcí, základní popis, navrženou částku dotace, odkazy na webové stránky pořadatele, případně na sociální sítě či promo videa. Aplikace je přizpůsobena mobilním zařízením. Jako podkladová mapa byla použita turistická mapa od společnosti Mapy.cz.

Odkazy na externí mapové aplikace

14.11.2018 11:00   Záložka Odkazy byla aktualizována. Byly do ní přidány nové odkazy na aplikace jiných poskytovalů. Jedná se o odkaz na nový Geoportál Státní plavební správy. Zároveň přibyl odkaz na projekt Intersucho, jehož provozovateli jsou CzechGlobe, Mendelova univerzita v Brně a Státní pozemkový úřad. Posledním přidaným odkazem je mapová aplikace zobrazující zpracování satelitních snímků družice Sentinel od společnosti Esri.

Zásady územního rozvoje - 2. úplná aktualizace

1.10.2018 12:45   Do mapové aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji byla přidána grafická část Zásady územního rozvoje - Úplné znění po 2. aktualizaci viz nástroj Seznam vrstev. V nástroji Informace jsou k dispozici legendy. Grafická část 1. aktualizace byla odstraněna a z grafické části Zásad územního rozvoje z roku 2011 byla ponechána pouze mapa Koordinační výkres viz nástroj Podkladové mapy.

Kotlíkové dotace II. výzva - Vyhodnocení podaných žádostí

29.9.2018 12:45   Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem řízení dotačních projektů zpracoval webovou mapovou aplikaci Kotlíková dotace - II. výzva - Vyhodnocení podaných žádostí. Předmětem II. výzvy Kotlíkové dotace byla výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Lhůta pro podávání žádostí o dotace byla zahájena dne 04.10.2017 a ukončena 29.06.2018. Žádosti o dotaci byly podávány elektronickou formou na vyhrazené webové stránce. Cílem této aplikace je seznámit veřejnost s výsledky statistických údajů přijatých žádostí. Aplikace odpovídá na otázky, např. kolik žádostí Středočeský kraj celkem přijal, kolik z nich bylo duplicit, o jaký typ tepelného zdroje byl největší zájem. Aplikace také umožňuje uživateli prostřednictvím interaktivní mapy získat podrobnější informace za jednotlivé obce jako místa realizace pro budoucí topná zařízení. Žádosti zaměřené na automatický kotel tuhá paliva (A2) lze také porovnat s oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Mapová aplikace Vítejte ve Středočeském kraji

9.4.2018 13:00   Byla spuštěna nová mapová aplikace Vítejte ve Středočeském kraji. Aplikaci připravil Odbor informatiky ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče při příležitosti oslav 115. výročí Harley Davidson, které se budou konat 05. - 08. 07. 2018 v České republice. Mapové aplikace zobrazuje 10 poznávacích okruhů, vybrané památky a zajímavosti ve Středočeském kraji a v jeho blízkém okolí. Aplikace je primárně určena pro návštěvníky poznávacích okruhů v rámci této události. Trasy poznávacích okruhů byly převzaty z webových stránek hlavního organizátora akce.Seznam vybraných objektů navrhlo Oddělení památkové péče s ohledem na vzdálenost od navržených tras a na předpokládanou zátěž v daném území. Vybrané objekty obsahují stručný popis a odkaz na podrobnější informace. Převážná část objektů je prohlášenými kulturními památkami, (zahrnuty byly i vybrané národní kulturní památky), proto v rámci identifikace objektu lze nahlédnout i do památkového katalogu Národního památkového ústavu. Aplikace je k dispozici také v anglické verzi, neboť se očekává značná návštěvnost ze zahraničí. Předností aplikace je zobrazení v mobilních zařízeních, přehlednost jednotlivých zájmových objektů, možnost přesměrovat trasy do mobilní služby Google Mapy. Aplikace také nabízí dvoujazyčný dotazník, ve kterém návštěvníci mohou hodnotit poznávací okruhy a samotnou aplikaci. Prostorová data jsou prezentovaná na podkladovou mapou OpenStreetMap.

Mapová aplikace Integrovaná prevence a prevence závažných havárií

9.4.2018 10:00   Byla spuštěna mapová aplikace Integrovaná prevence a prevence závažných havárií v novém webovém prostředí (Web AppBuilder for ArcGIS, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z oblasti integrované prevence a prevence závažných havárií, jako jsou objekty a zařízení IPPC a PZH, zóny havarijního plánování, zapsané spolky a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici od roku 2015. Obsah geografických dat zůstává zachován. Přínosem aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle vybraných vrstev a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů, např. SHP. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je průběžně doplňována videonávody.

Nový server

15.3.2018 12:45   Odbor Informatiky pořídil pro Geografický Informační Systém úřadu nový server. V rámci přechodu dat z původního serveru na nový server byly upgradovány všechny JavaScriptové mapové aplikace. Zároveň byly změněny cesty na mapové služby, které jsou k dispozici v záložce Prohlížecí služby. Odkaz ZDE

Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

9.2.2018 12:45   Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji byla aktualizována a upgradována. Do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 02.02.2018). Od poslední aktualizace přibylo 64 ÚPD. V rámci tohoto nástroje byla vytvořena také nová záložka Ke stažení. V rámci upgradu byl do mapové aplikace přidán nový nástroj Přidat data. Zároveň byl upraven nástroj Podkladové mapy, byl doplněn o kooordinační výkres Zásad územního rozvoje z roku 2011. Z důvodu efektivnějšího sdílení byl vypnut nástroj Seznam vrstev. Všechny zmíněné nástroje vyjma Informací byly doplněny o videonávody.

Mapová aplikace Zdravotnictví

22.12.2017 12:45   Byla spuštěna nová aplikace Zdravotnictví. Aplikace obsahuje základní přehled o zdravotnických zařízeních, které jsou ve správě Středočeského kraje. Zdravotnická zařízení jsou rozdělena podle druhu zařízení. Ke každému zařízení je k dispozici adresa, telefon a odkaz na webové stránky zřízené organizace. Aplikace se zobrazuje také v mobilních zařízeních a je v ní možné zapnout i aktuální polohu. Zdroji fotografií jsou Google Street View, Seznam.cz Panorama Beta a webové stránky některých organizací. Zpracovatelem aplikace je Středočeský kraj / Oddělení informačních a komunikačních technologií ve spolupráci s Odborem zdravotnictví.

Prohlížecí služby

12.12.2017 16:00   V mapových aplikacích s označením logo JS, a které obsahují nástroj Přidat data logo JS, lze přidávat i služby WMS jiných poskytovatelů. Poskytovateli jsou především orgány státní správy nebo specializované organizační složky. Seznam vybraných služeb uvádí přehledová tabulka v záložce Prohlížecí služby. V současné době lze vybírat z 48 mapových služeb. Tabulka obsahuje také odkazy na webové stránky poskytovatelů.

Mapová aplikace Investiční příležitosti

11.12.2017 15:00   Mapová aplikace Vybrané investiční příležitosti ve Středočeském kraji byla upravena do nové podoby. Kromě nového vzhledu aplikace nabízí uživateli především jednoduchou a rychlou možnost zobrazovat u zájmové lokality tzv. identifikační kartu, dokument PDF prezentující předmětné území. Jednotlivé lokality se nově odkazují i na Google Street View a Google Mapy. Uživatel si nadále může měnit podkladovou mapu za ortofotomapu nebo za mapu Ochrany přírody a krajiny anebo nově za hlavní výkresy Územních plánů. Identifikační karty jsou nově k dispozici i v Angličtině a v Němčině. Aplikace se zobrazuje také v mobilních zařízeních a je v ní možné zapnout i aktuální polohu. Nová podoba mapová aplikace Investiční příležitosti je jednou z dalších cest, jak jednoduše a přehledně prezentovat prostorová data Krajského úřadu Středočeského kraje směrem k laické a odborné veřejnosti.

Mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

25.10.2017 13:00   Do mapové aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji, v nástroji Sdílení, byl pro tuto konkrétní aplikaci vložen banner ke stažení.
Zároveň do mapové aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji (dále jen ÚPD) do nástroje Informace, záložka Reporty byl přidán nový report Nová data (stav ke dni 24.10.2017). Od poslední aktualizace přibylo 09 ÚPD.

Mapová aplikace Staré ekologické zátěže

25.10.2017 10:00   Byla spuštěna mapová aplikace Staré ekologické zátěže v novém webovém prostředí (Web AppBuilder for ArcGIS, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je prezentace aktuálních rizik či potencionálních rizik starých ekologických zátěží, jejímž zdrojem je Inventarizační studie Staré ekologické zátěže Středočeského kraje z roku 2006. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici od roku 2016. Obsah geografických dat zůstává zachován. Přínosem aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle vybraných vrstev a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů, např. SHP. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je průběžně doplňována videonávody.

Ke stažení

20.10.2017 12:45   Do záložky Ke stažení byly přidány nové mapy za oblast dopravy, regionálního rozvoje a také byla přidána položka územní členění. Mapové výstupy jsou k dispozici ve formátu PDF.

Mapová aplikace Cyklokoncepce pro obodobí 2017 - 2023

10.10.2017 12:45   Do ostrého provozu byla uvedena mapová aplikace Cyklokoncepce pro období 2017 - 2023, která zobrazuje rozvojové priority Středočeského kraje v cyklistické dopravě a cykloturistice. Obsah mapové aplikace byl schválen dne 19.09.2017 v Zastupitelstvu Středočeského kraje pod usnesením 021-09/2017/ZK, odkaz ZDE.

Spuštěna mapová aplikace Ochrana ovzduší

6.10.2017 12:45   Byla spuštěna mapová aplikace Ochrana ovzduší v novém webovém prostředí (Web AppBuilder for ArcGIS, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z ochrany ovzduší, jako jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) a GRS 2007 – emise a imise a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici od roku 2016. Obsah geografických dat zůstává zachován. Přínosem aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle vybraných vrstev a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů, např. SHP. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je průběžně doplňována dalšími videonávody.

Nástroj Tisk

15.9.2017 12:45   V mapových aplikacích s označením logo JS a logo FX, ve kterých je k dispozici Tiskový nástroj, je možné tisknout již nad všemi podkladovými mapami, tj. nad ortofoto ČÚZK, základními mapami ČÚZK, nebo nad vojenskými mapami CENIA. Zároveň k tiskovému nástroji byl vytvořen videonávod, viz nástroj Nápověda.

Spuštěna mapová aplikace Dopravní mapa

15.9.2017 11:00   Byla spuštěna nová mapová aplikace Dopravní mapa, která je součástí Dopravního portálu Středočeského kraje. Předmětem této aplikace je mapová prezentace informací získaných z monitorování silniční dopravy prostřednictvím prvků aktivního monitoringu, inteligentních ukazatelů rychlosti, úsekových detektorů a dynamických vah.

Spuštěna mapová aplikace Hlášení závad na komunikacích

4.9.2017 12:45   Do zkušebního provozu byla spuštěna nová mapová aplikace Hlašení závad na komunikacích. Tato aplikace umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na závady na komunikacích na území Středočeského kraje. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení stavu silničních komunikací ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Zpracovatelem této aplikace je společnost T-Mapy spol. s r. o..

Videonávody

11.8.2017 10:15   Do mapové aplikace Ochrana přírody a krajiny, v nástroji Nápověda, byly přidány další videonávody. Tyto videonávody byly rovněž doplněny i do všech mapových aplikací s označením logo JS, více ZDE. Videonávody slouží především jako metodická pomůcka pro potřeby uživatelů a jejich cílem je zeefektivnit obsluhu mapových aplikací.

Spuštěna mapová aplikace PRVKÚK

11.8.2017 10:00   Byla spuštěna mapová aplikace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v novém webovém prostředí (JavaScript, více ZDE). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z vodního hospodářství, jako jsou lokality PRVKÚK s odkazem na karty obcí, vodovodní síť, kanalizační síť, majetkové a provozní evidence a záplavová území a oblasti povodí a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici již od roku 2013. Obsah geografických dat zůstává zachován. Novinkou aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat podle lokalit PRVKÚK s kartami obcí a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů SHP, CSV nebo KML. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také Nápověda, která je doplněna o další videonávody, jak s mapovou aplikací pracovat. Odkaz ZDE

Zveřejněna webová aplikace Protipovodňová opatření

31.7.2017 12:45   Byla zveřejněna webová aplikace Koncepce prtipovodňových opatření Středočeského kraje. Předmětěm aplikace je popis stavu protipovodňové ochrany k roku 2008 a návrh doporučení pro další postup. Koncepce protipovodňových opatření byla příspěvkem Středočeského kraje do projektu LABE - ELBE - Adaptace na povodňové riziko. Projekt byl součástí Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl realizován v roce 2010.

Prohlížecí služby Středočeského kraje

20.7.2017 11:30   Záložka WMS byla přejmenována na Prohlížecí služby a byla doplněna o další mapové služby, které Středočeský kraj veřejnosti nabízí. Zároveň v záložce jsou umístěny odkazy na videonávody, jak s poskytnutými mapovými službami pracovat.

Využívaná geografická data

20.7.2017 11:00   Do záložky Informace byla přidána nová položka Využívaná data. Smyslem této položky je podat veřejnosti základní informaci o využívaných geografických datech Středočeského kraje. Seznam datových sad je prezentován přehledovou tabulkou. Tabulka poskytuje název poskytovatele vč. odkazu, odkaz na zdroj datové sady, způsob poskytnutí (formát) poskytovatele, licenční ujednání (smlouvu) vč. konkrétního odkazu do Registru smluv, způsob využití, aktualizaci a možný výdej.

Zveřejněna mapová aplikace Cyklokoncepce pro období 2017 - 2023

3.7.2017 13:00   Do zkušebního provozu byla spuštěna nová mapová aplikace CYKLOKONCEPCE PRO OBDOBÍ 2017 - 2023, která zobrazuje rozvojové priority Středočeského kraje v cyklistické dopravě a cykloturistice. Nejedná se o schválenou konečnou podobu, ale o návrh v pokročilém stavu zpracování určený ke kontrole zobrazených dat a k ověření správné funkčnosti a přehlednosti aplikace. Textová část Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023.

Spuštěna mapová aplikace Ochrana přírody a krajiny

26.6.2017 10:45   Byla spuštěna mapová aplikace Ochrana přírody a krajiny v novém webovém prostředí (JavaScript). Předmětem mapové aplikace je zobrazení geografických dat z hlediska ochrany přírody a krajiny, jako jsou zvláště chráněná území, NATURA 2000, územní systém ekologické stability a další. Aplikace nahrazuje stávající flexovou mapovou aplikaci, která je veřejnosti k dispozici již od roku 2013. Obsah geografických dat zůstává zachován. Novinkou aplikace je především její zobrazení v mobilních zařízeních, dostupnost ve všech webových prohlížečích a rychlejší načítání dat. Aplikace zároveň přináší nové nástroje. Kromě propojení s Google Street View aplikace umožňuje přidávat mapové služby, tj. další služby úřadu (např. územní plány obcí) nebo služby jiných poskytovatelů. V aplikaci lze jednodušeji vyhledávat dle prvků ochrany přírody a krajiny a dle územních jednotek (obce, katastrální území, parcely). V aplikaci lze prohlížet i archivní letecké snímky a vybrané vrstvy Katastru nemovitostí vč. možnosti nahlédnout do Katastru nemovitostí online. V aplikaci lze kreslit vlastní poznámky, které lze exportovat k dalšímu zpracování. Aplikace umožňuje vkládat i vlastní data prostřednictvím formátů SHP, CSV nebo KML. V neposlední řadě aplikace nabízí zjednodušenou identifikaci prvků a možnost aplikaci sdílet. Součástí aplikace je také nápověda, která bude postupně naplňována videonávody, jak s mapovou aplikací pracovat.

Spuštěna mapová aplikace Správní členění

21.4.2017 13:50   Byla spuštěna mapová aplikace Správní členění v novém webovém prostředí (JavaScript, více ZDE). Aplikace poskytuje novou podkladovou mapu Obecnou mapu KÚSK 2016. Vrstva Správní členění nově nabízí varianty zobrazení správních hranic. Vrstva DKM Harmonogram digitalizace byla aktualizována. V aplikaci lze možno vyhledávat již více parcel najednou a vyhledávat podle adresáře obcí. Aplikace dále umožňuje exportovat výsledky hledání do CSV. V aplikaci je možnost tisknout do předdefinovaných šablon. V atributové tabulce lze Filtrovat a rovněž exportovat do CSV. Nástroj Informace obsahuje vysvětlení pojmů - DKM, KM-D, RÚIAN. Zároveň v tomto nástroji byly přidány užitečné odkazy na související webové stránky, např. Nahlížení do KN, Dálkový přístup do ISKN.

Spuštěna mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji

13.3.2017 14:09   Do zkušebního provozu byla spuštěna nová mapová aplikace Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji. Aplikace zobrazuje přehled usazených územních plánů obcí ve Středočeském kraji a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vč. jejich aktualizace.

Aktualizován Povodňový plán Středočeského kraje

7.2.2017 9:43   Byl aktualizován Povodňový plán.

Spuštěn mapový portál Středočeského kraje

20.1.2017 11:15   Mapový portál obsahuje všechny mapové aplikace, které Středočeský kraj publikuje pro veřejnost. Mapové aplikace jsou prezentovány responzivní webovou aplikací MAPY a jsou tematicky zaměřené na životní prostředí, územní plánování, regionální rozvoj, dopravu a na další témata. Většina mapových aplikací Středočeského kraje je zpracována vlastními silami, některé aplikace jsou zpracovány dodavatelsky. Aplikace zpracované vlastními silami jsou označeny ikonami JS nebo FX, přičemž každá z těchto aplikací obsahuje stručný popis, dobu vzniku, informaci o aktualizaci, kontakt a odkaz na další informace.

Mapové aplikace označené ikonou JS jsou zpracované ve Web App Builder for ArcGIS DE.

Mapový portál veřejnosti zároveň nabízí i responzivní webovou aplikaci ODKAZY, která zprostředkovává mapové aplikace (nebo statické mapy) jiných poskytovatelů. Webové aplikace MAPY a ODKAZY byly vytvořeny pomocí šablony Maps and Apps Gallery – ArcGIS.

Mapový portál také poskytuje AKTUALITY a INFORMACE. Cílem Aktualit je informovat veřejnost o novinkách GIS Středočeského kraje, zatímco webová stránka Informace obsahuje základní informace o činnosti GIS Středočeského kraje, o využívané technologii GIS Středočeského kraje a o uplatnění GIS v legislativě. Stránka vyhrazená pro GIS Středočeského kraje obsahuje i nové základní odkazy Mapové aplikace, Mapy ke stažení a související odkazy na Mapové portály ORP, Odbor životního prostředí – GIS.
© geoinformace.cz CMS Toolkit