info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem

zdroje zpráv:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

7.10.2021 10:10   Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021. Mapová aplikace obsahuje volební okrsky a volební místnosti, po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, která zadané adrese přísluší.

Interaktivní ÚAP 2020 pro ORP 2020

31.8.2021 12:45   Na mapovém portále města Ústí nad Labem (odkaz: https://www.usti-nad-labem.cz/mapovy-portal/mapove-aplikace.html ) byla zveřejněna a kompletně doplněna mapová aplikace pro Územně analytické podklady ORP 2020 (5. úplná aktualizace). Mapová aplikace ÚAP 2016 (4. úplná aktualizace) byla ponechána weřejnosti k dispozici a bude stále plně funkční. Více o ÚAP ORP Ústí nad Labem (např. nové doplňující informační mapy a kartogramy v pdf podobě) naleznete na mapovém portále v sekci Územně analytické podklady, odkaz zde: https://www.usti-nad-labem.cz/mapovy-portal/uzemne-analyticke-podklady.html

Nová funkcionalita Zobrazit souřadnice

27.11.2018 7:00   Ve většině veřejných mapových aplikací města byl zpřístupněn nový nástroj - Zobrazit souřadnice. Pomocí nástroje se lze přiblížit v mapě na zadané souřadnice. Do nástroje lze vkládat souřadnice S-JTSK (národní souřadnicový systém) a WGS84 (GPS, Google mapy, ...) v několika formátech. Např. pro vložení souřadnic, které lze získat z Google map, zvolte možnost WGS84 SS.ssss, zadejte souřadnici X (např. 50.660201) a Y (např. 14.037074) a zvolte Zobrazit. Mapa se přesune do místa, kde sídlí Magistrát města Ústí nad Labem. Tímto způsobem je možné podle známých souřadnic najít zájmové místo v mapové aplikaci města a zjistit např. jeho využití z pohledu územního plánu. Identické místo pak lze prozkoumat i na dalších mapových portálech jako jsou Mapy.cz nebo Google mapy. Nástroj najdete v levé horní části mapové aplikace.

Tisk dynamické legendy

27.11.2018 7:00   Ve většině veřejných mapových aplikací města byl zpřístupněn nový nástroj - Dynamická legenda. Pomocí tohoto nástroje je možné doplňkově vygenerovat legendu pouze pro mapové prvky, které jsou aktuálně zobrazené v mapovém okně. Legendu pak lze připojit k výtisku samotné mapy. Tisk dynamické legendy je součástí nástroje Tisk - ikona tiskárny v nástrojové liště. Kompletní legendu pro celou mapovou vrstvu (bez ohledu na aktuální výřez mapového okna) lze stáhnout z aplikace Metadata a legendy pomocí tlačítka Vyhledat legendu.

Historické mapy

1.11.2018 8:01   Mapová aplikace <a href="https://mapy.usti-nad-labem.cz/apps/historie/" target="_blank">Historické mapy v ORP Ústí nad Labem</a> je převedena do nového modernějšího prostředí. Již není nutné instalovat plugin Adobe Flash Player, aplikace běží i na mobilních telefonech a lépe se ovládá. Aplikace nabízí 2 synchronizovaná mapová okna, do každého lze přidat jiný mapový podklad a vzájemně je překrývat. Snadno tak lze pozorovat vývoj vybrané lokality v různých časových obdobích (dle zvoleného mapového podkladu). Aplikace obsahuje mapové podklady za posledních 170 let - od Císařských otisků z roku 1842 po aktuální leteckou mapu z roku 2018.

Inovace webu a aplikací oddělení GIS - nový Mapový portál

1.11.2018 8:00   Webové stránky oddělení GIS, odkud lze spouštět mapové aplikace pro veřejnost a kde jsou umístěné další informace související s mapami a geografickým informačním systémem (GIS) města, prošly několika inovacemi.

Aplikace Komunální volby 2018

13.9.2018 10:00   Pro zlepšení orientace občanů u voleb vytvořilo oddělení GIS opět speciální mapovou aplikaci. Aplikace po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, která zadané adrese přísluší.

Dopravní omezení při půlmaratonu

13.9.2018 8:00   Oddělení GIS připravilo interaktivní webovou mapu dopravní situace při ústeckém půlmaratonu. Webová mapa nabízí občanům i návštěvníkům města ucelený pohled na dopravní omezení při konání sobotního běžeckého závodu RunCzech. Mapa barevně rozlišuje oblasti a ulice dle času omezení. Po kliknutí na uzavírku či omezenou oblast v mapě se zobrazí další podrobnosti o situaci. V mapě jsou vyznačeny a popsány také možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí. Mapa byla vytvořena na podkladu elektronické brožury dopravních informací dostupné na webu pořadatele závodu https://www.runczech.com/ a je její dynamickou alternativou.

Dětská hřiště v Ústí nad Labem

21.5.2018 7:00   Magistrát města Ústí nad Labem spouští novou webovou mapu pro veřejnost. Novinkou je aplikace, jejímž prostřednictvím se dozvíte přesnou polohu osmdesáti dětských hřišť na území města, která jsou spravována magistrátem, městskými obvody a dalšími provozovateli. Nechybí ani rozsáhlá fotodokumentace a doplňkové informace o provozovateli, provozní době, vybavení hřiště, oplocení, případně povrchu. Jde o novou službu poskytovanou nejen obyvatelům Ústí nad Labem, ale i jeho návštěvníkům. Aplikace je přímo dostupná na http://mapy.mag-ul.cz/storyapps/hriste/, případně z webu města, kde lze najít i další mapové aplikace města.

Školské obvody v Ústí nad Labem

23.3.2018 7:00   V mapové aplikaci Školské obvody je nyní možné zadáním adresy bydliště do pole pro hledání přímo vyhledat a v mapě zobrazit příslušnou spádovou školu a školský obvod.

Muzea a sbírkové expozice na Ústecku nově v turistické aplikaci

13.3.2018 7:00   V mapové aplikaci Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí bylo zpracováno nové téma - Muzea a sbírkové expozice na Ústecku. Téma bylo původně vydáno formou tištěného materiálu oddělením cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem. Tato webová aplikace převádí původní materiál do interaktivní mapové podoby a doplňuje jej o nově pořízené fotografie, GPS a další aktualizované informace.

Ucelený přehled výkresů v aplikaci Územní plány obcí

12.2.2018 7:00   V mapové aplikaci Územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem je nyní k dispozici přehled všech dostupných výkresů a textových dokumentů územních plánů obcí, jejich změn a územních studií. Po kliknutí na funkční plochu územního plánu, na plochu změny územního plánu nebo řešenou plochu územní studie se zobrazí vyskakovací okno s informacemi a odkazy na veškerou dokumentaci, včetně odkazů do ILAS a na web obce. Územní studie je nutné nejprve zapnout v seznamu vrstev.

Turistická aplikace města Ústí nad Labem

3.11.2017 7:35   Oddělení GIS spouští novou aplikaci pro veřejnost, která formou dynamické mapy, rozsáhlé fotodokumentace a dalšího materiálu, prezentuje zajímavá turistická místa a trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí (celý správní obvod ORP). V aplikaci jsou v současné době dostupná tři rámcová témata – cyklus Trasy netušených krás, zajímavá vyhlídková místa a naučné stezky. Další obsah bude postupně přibývat.

Pocitová mapa města Ústí nad Labem

12.5.2017 8:40   Magistrát města Ústí nad Labem po vzoru dalších měst spouští interaktivní pocitovou mapu pro veřejnost. Mapovou aplikaci pro oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje vytvořilo oddělení GIS s využitím technologie ESRI, která je na Magistrátu k dispozici. Mapová aplikace je postavená na prostředí Web AppBuilder Developer. V rámci aplikace byl využit SmartEditor Widget, který byl kompletně graficky přepracován. Částečně předesignována byla i samotná základní šablona layoutu aplikace.

Pocitovou mapou město rozšiřuje možnosti aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím počítače či mobilního zařízení do plánování veřejného prostoru. Aplikace umožňuje občanům zadávat tzv. pocitové body přímo do mapy. Uživatel aplikace tak jednoduše může označit místa, kde např. rád tráví volný čas nebo kde se naopak necítí bezpečně. Cílem projektu je získat podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy, využití či přeměnu veřejného prostranství pro volnočasové aktivity, zlepšování bezpečnosti ve městě apod.

Pokud se koncept osvědčí, plánuje oddělení koncepcí ve spolupráci s oddělením GIS nasadit aplikaci pro sběr dalších tzv. měkkých dat.

Pocitová mapa je k dispozici na webu oddělení koncepcí (v sekci POCITOVÁ MAPA).

Vývoj centra Ústí nad Labem v dobových mapách

2.5.2017 8:00   Cílem nové aplikace města je představit veřejnosti původní materiál, který vydala Geodézie s.p., provoz inženýrské geodézie Ústí nad Labem (zpracoval Ing. Josef Vlk, František Suka a kol.) v prosinci 1991, v interaktivní a dynamické podobě.
Aplikace umožňuje porovnávat historické podoby centra města na mapových podkladech z let 1725, 1843, 1878, 1887, 1910, 1935, 1945, 1950 - 1960, 1988, 1990, 1992 se současným stavem (letecká mapa z roku 2016).
Pro porovnání vývoje v území lze využít lupu, která "prohlédne" skrz historickou mapu do současnosti. Lupu lze dle zájmu po území přemisťovat. Pro získání potřebného detailu lze mapu přibližovat a oddalovat.
Jednotlivé mapové podklady jsou doplněny o popis příslušného historického období.
Historické plány centra města Ústí nad Labem byly již dříve publikovány v aplikaci Historické mapy. Nové prostředí Story Maps Series však nabízí na data zcela nový pohled.

Nová aplikace Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem

10.4.2017 7:00   Oddělení GIS ve spolupráci s odborem dopravy a majetku připravilo novou mapovou aplikaci Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem. Aplikace v přehledné mapové podobě zobrazuje kalendář termínů blokového čištění jednotlivých komunikací ve městě. Aktualizace aplikace bude probíhat vždy při vyhlášení nového kola blokového čištění odborem dopravy a majektu. Komunikace se společným termínem čištění jsou vyznačeny vždy shodnou barvou. Přiblížením mapy nad zájmovou ulici lze zjistit termín čištění (v popisku ulice). Termín čištění lze zjistit také kliknutím na linii komunikace. Aplikace je uspořádána do záložek dle jednotlivých kol plánu blokového čištění. V aplikaci lze pohodlně vyhledávat dle ulic, adres i parcel. Na výběr je několik podkladových map.

Nová mapová aplikace územně analytických podkladů 2016

27.2.2017 12:45   V rámci pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále ÚAP) na konci roku 2016 připravilo oddělení GIS magistrátu města Ústí nad Labem novou dynamickou mapovou aplikaci pro veřejnost, která nahrazuje tu původní z roku 2014.

Nová mapová aplikace Technická infrastruktura ÚAP

7.12.2016 12:45   Mapová aplikace obsahuje objekty technické infrastruktury pro území celého ORP Ústí nad Labem. Jedná se o vrstvy zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, vrstvy elektrické komunikace a veřejného osvětlení. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem. Pro všechny objekty je v aplikaci k dispozici informace o poskytovately, včetně odkazu na jejich web.

Aplikace Územní plány obcí

10.10.2016 9:40   Do aplikace Územní plány obcí přidány nové vrstvy "Územní plány - Doprava" a "Územní plány - Organizace Území".

Parkovací zóny v Ústí nad Labem

11.8.2016 12:45   Nová mapová aplikace obsahuje informaci o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem. V aplikaci jsou vymezeny placené a neplacené parkovací zóny, zóny s časově omezeným stáním a zóny s vyhrazeným stáním. Aplikace dále obsahuje rozmístění parkovacích automatů a dalších důležitých parkovacích zařízení (podzemní parkoviště, parkovací dům atd.). Součástí aplikace jsou také informace o provozních dobách, cenových podmínkách a dalších podrobnostech parkování. Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Parkovací zóny v Ústí nad Labem

11.8.2016 12:45   Nová mapová aplikace obsahuje informaci o možnostech parkování v centru Ústí nad Labem. V aplikaci jsou vymezeny placené a neplacené parkovací zóny, zóny s časově omezeným stáním a zóny s vyhrazeným stáním. Aplikace dále obsahuje rozmístění parkovacích automatů a dalších důležitých parkovacích zařízení (podzemní parkoviště, parkovací dům atd.). Součástí aplikace jsou také informace o provozních dobách, cenových podmínkách a dalších podrobnostech parkování. Průzkum parkovacích lokalit provedlo Oddělení GIS na podkladě Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003.

Aplikace Územní plány obcí a Majetek města převedeny do JavaScriptu

8.4.2016 8:55   Oddělení GIS převedlo další dvě mapové aplikace do jazyka JavaScript. Příprava aplikací probíhala v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition). Uživatelům jsou tak vedle již dříve publikovaného Územního plánu Ústí nad Labem tyto aplikace k dispozici i na mobilních zařízeních a nově přinášejí např. vylepšené propojení s Google StreetView, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

Oddělení GIS sdílí své aktuality na geoinformační křižovatce

1.3.2016 13:50   Oddělení GIS nyní sdílí své aktuality na webu geoinformační křižovatky www.geoinformace.cz, která od září 2014 celorepublikově monitoruje novinky a aktuality v oblasti GIS.

Inovace mapové aplikace Územní plán Ústí nad Labem

24.2.2016 15:00   Mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem nyní běží v jazyce JavaScript. Aplikaci lze díky tomu nyní spustit na jakémkoliv mobilním zařízení (Android, iOS, Windows Phone). Sama se přizpůsobí velikosti displeje. Přináší také vylepšený Google StreetView, vyhledávání parcel, adres a ulic, rychlejší běh, modernější vzhled a přehlednější uspořádání.

Metadata v mapových aplikacích

11.8.2015 14:00   Všechny mapové aplikace nyní obsahují tzv. METADATA, informace o datech. Uživateli se na tomto odkazu nabízí informace o jednotlivých vrstvách tj. datum vzniku dat, poskytovatele, zpracovatele atd...

Mapová aplikace Odpadové hospodářství

11.8.2015 13:50   Je vypublikována nová mapová aplikace ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Aplikace obsahuje separovaný odpad (viditelné do M 1: 2000), kalendář svozu odpadu pro II. pololetí, odběrová místa pro elektroodpad a další informace.

Vypublikovány nové mapové aplikace

13.7.2015 14:00   Úsek GIS vypublikoval nové mapové aplikace:
Památková péče
Ochrana přírody a krajiny
Školství
© geoinformace.cz CMS Toolkit