info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Zeměměřič Zeměměřič

zdroje zpráv:

Inženýrský den 2021 – Digitalizace ve stavebnictví. Program konference ČKAIT a ČSSI

16.7.2021 9:17  

21. ročník konference ČKAIT a ČSSI se netradičně uskuteční 22. září 2021, tradičně ale na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílem konference je poskytnout komplexní pohled na digitalizaci ve stavebnictví z pohledu právních předpisů a praxe. Témata přednášek jsou koncipována tak, aby přiblížila celou šíři problematiky od portálu stavebníka, současně platných právních předpisů, naplňování koncepce BIM v ČR, elektronického podpisu autorizovaných osob […]

The post Inženýrský den 2021 – Digitalizace ve stavebnictví. Program konference ČKAIT a ČSSI appeared first on Zeměměřič.

Pohled na infrastrukturu okem rozšířené reality v řešení ARAM

13.7.2021 11:11  

Rozšířená a virtuální realita (augmented reality a virtual reality, AR, resp. VR) se dostává ke slovu v posledních letech i v oblasti správy inženýrských sítí. Mezi hlavní důvody rozvoje této domény patří nejen nové technologie a aplikační frameworky, které umožňují plně využít HW i SW možností cílových zařízení, ale také aktivity spojené se standardizací BIM a tvorbou podkladů pro digitální technické mapy (DTM). […]

The post Pohled na infrastrukturu okem rozšířené reality v řešení ARAM appeared first on Zeměměřič.

Více než 200 zeměměřických a astronomických přístrojů na výstavě Jak se měří svět v pražském NTM

30.6.2021 18:26  

V Národním technickém muzeu se koná nová výstava Jak se měří svět. Zhlédnout ji můžete až do konce února 2022. Výstava představuje staré a současné přístroje: dalekohledy, sluneční i astronomické hodiny, teodolity, námořní sextanty, nivelační přístroje, totální stanice, fotogrammetrické komory, pasážníky, délkové etalony, navigační stanice GPS a mnoho dalších. Je vystaveno více jak dvě stě přístrojů a pomůcek z astronomie […]

The post Více než 200 zeměměřických a astronomických přístrojů na výstavě Jak se měří svět v pražském NTM appeared first on Zeměměřič.

Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření

15.6.2021 15:49  

V časopise Geodetický a kartografický obzor vyšel článek Hany Braunové a Zdeňka Skořepy z katedry speciální geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze. V textu autoři porovnávají automatické cílení dvou totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření. Autoři píší, že v geodézii se dnes běžně používají totální stanice, které umožňují automatické cílení a sledování odrazného hranolu. Totální stanice, které pracují pouze v manuálním režimu a neumožňují […]

The post Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření appeared first on Zeměměřič.

Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření

15.6.2021 15:49  

V časopise Geodetický a kartografický obzor vyšel článek Hany Kubíčkové a Zdeňka Skořepy z katedry speciální geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze. V textu autoři porovnávají automatické cílení dvou totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření. Autoři píší, že v geodézii se dnes běžně používají totální stanice, které umožňují automatické cílení a sledování odrazného hranolu. Totální stanice, které pracují pouze v manuálním režimu a neumožňují […]

The post Automatické cílení totálních stanic z pohledu analýzy oprav měření appeared first on Zeměměřič.

ProGEO a EnPRO mají nový modul pro usnadnění projektové přípravy

14.6.2021 16:26  

Začátkem června firma Unicorn Systems uspořádala webinář nazvaný Projektová příprava, věnovaný novému modulu do softwarů ProGEO a EnPRO. Nový modul Projektová příprava je určen nejen pro zhotovitele projektů pro ŘSD, SŽDC, ČEZ distribuce. Nový modul rozšiřuje stávající funkčnost modulu ČEZ distribuce, ŘSD a SŽDC o další funkčnost, kterou je možné využít pro zpracování dokumentace. Webinář byl rozdělen do […]

The post ProGEO a EnPRO mají nový modul pro usnadnění projektové přípravy appeared first on Zeměměřič.

Nejbližší zkoušky ÚOZI se konají koncem června

13.6.2021 21:37  

Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlásil další termín zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Zkoušky se budou konat ve dnech 28. a 30. června 2021. Podmínky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „úřední oprávnění“) a náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění upravuje zákon č. 200/1994 Sb. a vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního […]

The post Nejbližší zkoušky ÚOZI se konají koncem června appeared first on Zeměměřič.

Geodeti z firmy Grid měřili dno Vltavy

10.6.2021 13:18  

Ředitelství vodních cest ČR a Státní fond dopravní infrastruktury se rozhodly pro zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě. V současné době se na úseku Mělník – Praha Radotín nachází pouze několik míst s lokálním výskytem mělčin, které omezují využitelný ponor plavidel jen na 1,80 m. Pro dosažení ponoru srovnatelného s Labskou vodní cestou, tj. 2,20 m, není nutné souvislé prohloubení celé […]

The post Geodeti z firmy Grid měřili dno Vltavy appeared first on Zeměměřič.

Aretinova mapa Českého království: Monografie o Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu

9.6.2021 17:58  

Nakladatelství Karolinum vydává monografii, která seznamuje s životem a dílem pobělohorského exulanta Pavla Aretina z Ehrenfeldu. Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři v publikaci poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání. […]

The post Aretinova mapa Českého království: Monografie o Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu appeared first on Zeměměřič.

Digitální technická mapa ČR a DMVS: aktuální dění na přelomu května a června 2021

6.6.2021 11:35  

Dalším důležitým dokumentem, koordinujícím jednotnou podobu nově vznikajících Informačních systémů digitálních technických map krajů (IS DTM), je na začátku června schválená Společná technická dokumentace IS DTM. Dokumentace má za cíl zejména popsat základní technické požadavky, obsah a funkčnost nově pořizovaných IS DTM krajů, které musí naplnit všechny kraje, aby bylo dosaženo jednotné funkčnosti a vzájemných technických vazeb […]

The post Digitální technická mapa ČR a DMVS: aktuální dění na přelomu května a června 2021 appeared first on Zeměměřič.

DTM a DSŘ aktuálně – digitální technická mapa a digitalizace stavebního řízení pohledem APG

31.5.2021 8:33  

Počátkem letošního května Asociace podnikatelů v geomatice uspořádala webinář, věnovaný tematice projektu Digitální technické mapy ČR a související digitalizaci stavebního řízení, která se připravuje v souvislosti s novým stavebním zákonem. Akci moderoval Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel Asociace podnikatelů v geomatice. Dále v diskuzi vystoupili Zdeněk Zajíček z ICT Unie, předseda APG Martin Hrdlička a Jiří Bradáč, člen představenstva a vedoucí pracovní skupiny GIS.  

The post DTM a DSŘ aktuálně – digitální technická mapa a digitalizace stavebního řízení pohledem APG appeared first on Zeměměřič.

Síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření, už také v ČR

28.5.2021 9:35  

Od letošního března pokrývá Českou republiku síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření. Nyní došlo k završení úředního procesu zahrnutí stanic sítě do nezávislého monitoringu VÚGTK, což znamená povolení k využívání sítě pro měření v katastru nemovitostí. HxGN SmartNet je celosvětová GNSS referenční síť, která pokrývá většinu území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Síť podporuje veškeré […]

The post Síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření, už také v ČR appeared first on Zeměměřič.

Síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření také v ČR

28.5.2021 9:35  

Od letošního března pokrývá Českou republiku síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření. Nyní došlo k završení úředního procesu zahrnutí stanic sítě do nezávislého monitoringu VÚGTK, což znamená povolení k využívání sítě pro měření v katastru nemovitostí. HxGN SmartNet je celosvětová GNSS referenční síť, která pokrývá většinu území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Síť podporuje veškeré […]

The post Síť referenčních stanic HxGN SmartNet, poskytujících korekce pro GNSS měření také v ČR appeared first on Zeměměřič.

Jak importovat data českého a slovenského katastru do AutoCADu a dalších softwarů Autodesku

27.5.2021 10:35  

Časopis GeoBusiness zmínil nový software ISKN Import od firmy Arcdata Praha, určený pro práci s daty katastru do softwaru Esri ArcGIS. Pokud však používáte software od Autodesku, například jejich AutoCAD, Civil 3D nebo Map, můžete sáhnout po doplňcích od Arkance Systems (známé jako CAD Studio v letech 1991-2021). Program s názvem CS VFK2DWG je určen pro český katastr. Pro […]

The post Jak importovat data českého a slovenského katastru do AutoCADu a dalších softwarů Autodesku appeared first on Zeměměřič.

Jak importovat data českého a slovenského katastru do AutoCADu a dalších softwarů Autodesku

27.5.2021 10:35  

Časopis GeoBusiness zmínil nový software ISKN Import od firmy Arcdata Praha, určený pro práci s daty katastru do softwaru Esri ArcGIS. Pokud však používáte software od Autodesku, například jejich AutoCAD, Civil 3D nebo Map, můžete sáhnout po doplňcích od Arkance Systems (známé jako CAD Studio v letech 1991-2021). Program s názvem VFK2DWG je určen pro český katastr. Pro práci […]

The post Jak importovat data českého a slovenského katastru do AutoCADu a dalších softwarů Autodesku appeared first on Zeměměřič.

Doplněno: Jak z mračna bodů udělat 2D výkres

27.5.2021 9:53  

S pomocí 3D skeneru naskenujete rychle stavbu, dům, konstrukce, podzemí a případně celou řadu objektů, ze kterých však v řadě případů potřebujete udělat 2D výkres. 3gon Positioning ve spolupráci s firmou Atlas, která je tvůrcem programu Atlas DMT, připravila webinář, ve kterém vám představí možnosti celé výrobního procesu od skenování až po zpracování a finální produkt, kterým je v tomto případě […]

The post Doplněno: Jak z mračna bodů udělat 2D výkres appeared first on Zeměměřič.

Ověřování zeměměřických prací bude vybranou činností ve výstavbě. Sněmovna schválila nový stavební zákon

26.5.2021 22:38  

Poslanecká sněmovna na své 104. schůzi dne 26. května 2021 jednomyslně schválila ve třetím čtení pozměňovací návrh stavebního zákona. Návrh, který připravila Asociace podnikatelů v geomatice, doplňuje do stavebního zákona ověřování zeměměřických činností jako vybranou činnost ve výstavbě. Celkem hlasovalo 166 poslanců, nikdo nebyl proti. Nový stavební zákon má nahradit dosavadní zákon z roku 2006. Má zrychlit a zjednodušit stavební […]

The post Ověřování zeměměřických prací bude vybranou činností ve výstavbě. Sněmovna schválila nový stavební zákon appeared first on Zeměměřič.

Carlson Layout je také v češtině. Nová mobilní aplikace pro vytyčování bodů a sběr dat v terénu

26.5.2021 13:47  

Firma Carlson Software představila na podzim loňského roku nový software, který je určen pro zařízení se systémem Android. Firma Data System tento software, který splňuje požadavky pro naprostou většinu prací v terénu, nově lokalizovala do češtiny. Aplikace Carlson Layout je vhodná pro geodézii, stavebnictví, resp. všude, kde se používají přijímače GNSS RTK, manuální i robotické totální stanice. […]

The post Carlson Layout je také v češtině. Nová mobilní aplikace pro vytyčování bodů a sběr dat v terénu appeared first on Zeměměřič.

DKM na části Újezdu nad Zbečnem aneb ještě jednou Rakovnické události

26.5.2021 12:04  

Nepředpokládám, že by tento příspěvek vzbudil po několika letech u čtenářů časopisu Zeměměřič přehnaný zájem, avšak zatím nikdo pravdivě neaktualizoval dřívější (roky 2014 a 2015) a dodnes veřejnost matoucí informace. Využívám proto časopis Zeměměřič – jinou cestu k veřejnosti nemám – a doplňuji své dřívější kritické články o novém mapování velmi malé části katastrálního území Újezd nad Zbečnem pří hranicích s katastrálním území […]

The post DKM na části Újezdu nad Zbečnem aneb ještě jednou Rakovnické události appeared first on Zeměměřič.

Jak na 3D mapování podzemních prostor – od skenování po finální výsledek (záznam webináře)

26.5.2021 0:55  

Firmy 3gon Positioning, Data System a GeoSLAM uspořádaly webinář, na kterém ukázaly, jak v podzemních prostorách využít laserové skenery a následně data zpracovat. Za firmu 3gon Positioning mluvil Branislav Hroššo, za firmu Data System vystoupil Marcel Brejcha a firmu GeoSLAM prezentoval Tomáš Bláha. Na přibližně hodinovém webináři ukázali, jak skenovat v podzemí a následně vytvořit požadovaný výstup – tím může být […]

The post Jak na 3D mapování podzemních prostor – od skenování po finální výsledek (záznam webináře) appeared first on Zeměměřič.

Konference 3D GeoInfo 2021 se letos zaměří také na 3D v katastru

25.5.2021 23:09  

Ve dnech 11. až 14. října 2021 se virtuální formou uskuteční šestnáctý ročník konference 3D GeoInfo. Letos se akce uskuteční společně s konferencí 3D Cadastres. Témata 3D GeoInfo uvádíme v angličtině, protože letos konferenci organizuje realizační tým z New Yorku. 3D GeoInfo addresses advancements in (but not limited to) the following areas: 3D data creation and acquisition 3D data processing […]

The post Konference 3D GeoInfo 2021 se letos zaměří také na 3D v katastru appeared first on Zeměměřič.

Bohuslav Veverka (1945 – 2021)

18.5.2021 7:49  

Dne 17. května 2021 nás opustil Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., dlouholetý porevoluční vedoucí katedry mapování a kartografie (nyní geomatiky) a pozdější proděkan pro zahraniční vztahy Fakulty stavební ČVUT v Praze. Profesor Veverka vystudoval nejprve Střední průmyslovou školu zeměměřickou a dále obor Geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze v letech 1964-1969. V roce 1969 nastoupil do národního podniku Kartografie a později, v letech […]

The post Bohuslav Veverka (1945 – 2021) appeared first on Zeměměřič.

Jak z mračna bodů udělat 2D výkres

11.5.2021 15:36  

S pomocí 3D skeneru naskenujete rychle stavbu, dům, konstrukce, podzemí a případně celou řadu objektů, ze kterých však v řadě případů potřebujete udělat 2D výkres. 3gon Positioning ve spolupráci s firmou Atlas, která je tvůrcem programu Atlas DMT, připravila webinář, ve kterém vám představí možnosti celé výrobního procesu od skenování až po zpracování a finální produkt, kterým je v tomto případě […]

The post Jak z mračna bodů udělat 2D výkres appeared first on Zeměměřič.

BIM se bude učit na všech středních školách stavebního zaměření

31.3.2021 10:01  

Od září roku 2022 se na všech středních školách se stavebním zaměřením mají učit principy metody BIM. Ukládají to rámcové vzdělávací programy, platné od podzimu roku 2020. Změny čekají také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují. V loňském průzkumu (PDF), uspořádaným Českou agenturou pro standardizaci a vyplněným 44 zástupci odborné veřejnosti, se […]

The post BIM se bude učit na všech středních školách stavebního zaměření appeared first on Zeměměřič.

Česko.Digital pracuje na expertním systému pro projekt Začni učit

4.3.2021 17:40  

Českému školství dlouhodobě chybí více než 6 000 učitelů. O tuto kariéru má přitom zájem spousta lidí, kteří nestudovali pedagogiku. Překážkou pro jejich vstup do školství může být i složitý systém doplnění potřebné kvalifikace. Přes inkubátor Česko.Digital až do reálného světa Cílem projektu „Začni učit!“ je vedle zvýšení počtu učitelů v českém školství také zvýšení prestiže tohoto smysluplného povolání. […]

The post Česko.Digital pracuje na expertním systému pro projekt Začni učit appeared first on Zeměměřič.

Databáze OpenLandUse jako příležitost pro geodety a geoinformatiky

25.2.2021 17:49  

Přestože již byly představeny strategie jako Green Deal či Destination Earth (DestinE) a v celé řadě oborů se diskutuje o tvorbě dvojčat zemského povrchu, známých také jako tzv. Digital Twins, tak v tuto chvíli zatím neexistuje model a databáze, v níž by šlo efektivně shromažďovat všechny informace o zemském povrchu v patřičném detailu a v dostatečně komplexních vazbách. Informace o využití půdy a o půdním krytu v kombinaci s dalšími tematickými datovými […]

The post Databáze OpenLandUse jako příležitost pro geodety a geoinformatiky appeared first on Zeměměřič.

Zjistěte, na čem pracuje Asociace podnikatelů v geomatice. V polovině března budete mít příležitost

23.2.2021 21:39  

V úterý 16. března Asociace podnikatelů v geomatice uspořádá online setkání s vedením sdružení. V průběhu hodinu a půl dlouhého setkání budete mít příležitost dozvědět se, na čem APG aktuálně pracuje. V programu vystoupí předseda APG Martin Hrdlička, vedoucí pracovní skupiny Pozemkové úpravy Lubor Pekarský a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka. Program: Zahájení Vystoupení Ing. Martina Hrdličky (předseda představenstva, vedoucí […]

The post Zjistěte, na čem pracuje Asociace podnikatelů v geomatice. V polovině března budete mít příležitost appeared first on Zeměměřič.

Zjistěte, na čem pracuje Asociace podnikatelů v geomatice. V polovině března bude příležitost

23.2.2021 21:39  

V úterý 16. března Asociace podnikatelů v geomatice uspořádá online setkání s vedením sdružení. V průběhu hodinu a půl dlouhého setkání budete mít příležitost dozvědět se, na čem APG aktuálně pracuje. V programu vystoupí předseda APG Martin Hrdlička, vedoucí pracovní skupiny Pozemkové úpravy Lubor Pekarský a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka. Prostor bude samozřejmě také na dotazy. Svůj zájem o účast […]

The post Zjistěte, na čem pracuje Asociace podnikatelů v geomatice. V polovině března bude příležitost appeared first on Zeměměřič.

Zjistěte, na čem pracuje Asociace podnikatelů v geomatice. V polovině března bude příležitost

23.2.2021 21:39  

V úterý 16. března Asociace podnikatelů v geomatice uspořádá online setkání s vedením sdružení. V průběhu hodinu a půl dlouhého setkání budete mít příležitost dozvědět se, na čem APG aktuálně pracuje. V programu vystoupí předseda APG Martin Hrdlička, vedoucí pracovní skupiny Pozemkové úpravy Lubor Pekarský a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka. Prostor bude samozřejmě také na dotazy. Svůj zájem o účast […]

The post Zjistěte, na čem pracuje Asociace podnikatelů v geomatice. V polovině března bude příležitost appeared first on Zeměměřič.

Pražská SPŠZ slaví sedmdesátku. Zavzpomínejte si na studium

22.2.2021 23:59  

Pražská Střední průmyslová škola zeměměřická na podzim 2021 oslaví 70 let od svého založení. Škola u této příležitosti připravuje nový almanach. Škola by ráda věděla, zda její absolventi zůstali věrni oboru nebo šli jinam? Jak na školu vzpomínají – v dobrém či zlém? Chtěli by si zavzpomínat a podělit se o své vzpomínky? Jste-li tedy geodet/ka či kartograf/ka se smyslem pro humor […]

The post Pražská SPŠZ slaví sedmdesátku. Zavzpomínejte si na studium appeared first on Zeměměřič.

V čem se liší nová skenovací totální stanice Trimble SX12 od předchozí SX10?

16.2.2021 20:52  

Trimble představil novou verzi své skenovací totální stanice. Přístroj označený SX12 navazuje na předchozí model SX10, který byl představen již před čtyřmi lety. Skenovací totální stanice je přístroj, který v sobě kombinuje 3D laserový skener a totální stanici do jednoho zařízení. Přesnost měření úhlu je 1″ (0,3 mgon), čtení úhlů (nejmenší dílek) je 0,1″ (0,01 mgon). Technologie […]

The post V čem se liší nová skenovací totální stanice Trimble SX12 od předchozí SX10? appeared first on Zeměměřič.

Jaké bylo financování pozemkových úprav v roce 2020

4.2.2021 19:59  

Státní pozemkový úřad vyčerpal v roce 2020 na pozemkové úpravy finanční prostředky ve výši 700 milionů korun ze Všeobecné pokladní správy, 610 milionů korun z rozpočtu MZe, 48 milionů korun z rozpočtu úřadu, přibližně 134 milionů korun na předfinancování projektů z Programu rozvoje venkova a 3,5 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). „Celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy […]

The post Jaké bylo financování pozemkových úprav v roce 2020 appeared first on Zeměměřič.

BIM a pozemkové úpravy

4.2.2021 19:31  

V rámci příprav digitalizace stavebního řízení vzniká nový zákon o předávání stavební dokumentace v digitální podobě. Státní pozemkový úřad má koncepčně pečovat o krajinu i racionálně a transparentně nakládat se státní zemědělskou půdou. Státní pozemkový úřad vznikl k 1. lednu 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Je příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se […]

The post BIM a pozemkové úpravy appeared first on Zeměměřič.

Pořadatelé veletrhu Intergeo 2021 letos plánují skutečný veletrh, pokud to jen trochu situace s koronavirem dovolí

4.2.2021 13:58  

Organizátoři mezinárodního veletrhu Intergeo, který se každoročně na podzim koná v Německu, oznámili, že pokud to situace dovolí, chtějí uspořádat „live trade fair“. Intergeo 2021 se bude konat ve dnech 21. – 23. září v Hannoveru. Po zkušenostech z podzimu, kdy se akce kvůli covid-19 nemohla konat, počítají samozřejmě také s digitální platformou. Aktuálně je k dispozici je rozložení stánků v halách […]

The post Pořadatelé veletrhu Intergeo 2021 letos plánují skutečný veletrh, pokud to jen trochu situace s koronavirem dovolí appeared first on Zeměměřič.

Katedra geomatiky ZČU v Plzni má od ledna nového vedoucího

4.2.2021 13:39  

Novým vedoucím katedry geomatiky na fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plni se od 1. ledna 2021 stal Doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. Karel Janečka od června 2012 předsedá České asociaci pro geoinformace, jeho specializací je třetí rozměr v katastru nemovitostí. Karel Janečka je činný rovněž v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG). 3D v katastru popsal v roce 2018 v publikaci Best Practices […]

The post Katedra geomatiky ZČU v Plzni má od ledna nového vedoucího appeared first on Zeměměřič.

Katedra geomatiky ZČU v Plzni má od ledna nového vedoucího

4.2.2021 13:39  

Novým vedoucím katedry geomatiky na fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plni se od 1. ledna 2021 stal Doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. Karel Janečka od června 2012 předsedá České asociaci pro geoinformace, jeho specializací je třetí rozměr v katastru nemovitostí. Karel Janečka je činný rovněž v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG). O 3D pro katastr se zapojil v roce 2018 do […]

The post Katedra geomatiky ZČU v Plzni má od ledna nového vedoucího appeared first on Zeměměřič.

Koncepce pozemkových úprav na období 2021 – 2025

25.1.2021 19:31  

Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav na období let 2021 – 2025, již druhou v řadě od svého vzniku v roce 2013. Pro následující období ztotožnil SPÚ svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře se strategií Ministerstva zemědělství (MZe), zejména v oblasti prevence dopadů klimatických změn. Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, uvedl: „Nová […]

The post Koncepce pozemkových úprav na období 2021 – 2025 appeared first on Zeměměřič.

Setkání uživatelů geodetického software VKM se uskuteční virtuálně koncem ledna

14.1.2021 13:57  

Všichni geodeti užívající software VKM od firmy Ing. Svatopluk Sedláček jsou zváni na konferenci VKM, která se bude 28. ledna 2021. Vzhledem k koronavirové situaci pořadatelé namísto tradičního osobního setkání v prostorách brněnské stavební fakulty VUT pořádají virtuální setkání přes aplikaci Zoom. Hlavní náplní setkání budou postupy při zpracování geometrického plánu, dopady GDPR, využití rastrů, WMS serverů, WSGP a samozřejmě […]

The post Setkání uživatelů geodetického software VKM se uskuteční virtuálně koncem ledna appeared first on Zeměměřič.

Setkání uživatelů geodetického software VKM se uskuteční virtuálně koncem ledna

14.1.2021 13:57  

Všichni geodeti užívající software VKM od firmy Ing. Svatopluk Sedláček jsou zváni na konferenci VKM, která se bude 28. ledna 2021. Vzhledem k koronavirové situaci pořadatelé namísto tradičního osobního setkání v prostorách brněnské stavební fakulty VUT pořádají virtuální setkání přes aplikaci Zoom. Hlavní náplní setkání budou postupy při zpracování geometrického plánu, dopady GDPR, využití rastrů, WMS serverů, WSGP a samozřejmě […]

The post Setkání uživatelů geodetického software VKM se uskuteční virtuálně koncem ledna appeared first on Zeměměřič.

Plzeňští geomatici a jejich výzkum pod záštitou IAG, Mezinárodní geodetické asociace

5.1.2021 19:31  

Mezinárodní geodetická asociace IAG (International Association of Geodesy) vydala publikaci The Geodesist’s Handbook 2020, v níž mimo jiné informuje o struktuře asociace pro období 2019-2023, jejích výzkumných cílech a pracovních a studijních skupinách, které mají tyto cíle naplnit. Jednou ze skupin v IAG je také studijní skupina pod odborným vedením Michala Šprláka z katedry geomatiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity […]

The post Plzeňští geomatici a jejich výzkum pod záštitou IAG, Mezinárodní geodetické asociace appeared first on Zeměměřič.

Hospodářská komora žádá vládu, aby vznikla jedna administrativně jednoduchá kompenzace pro podnikatele

19.12.2020 19:22  

Hospodářskou komorou zastřešených 127 oborových podnikatelských svazů, unií, asociací, klastrů a řemeslných cechů, jejichž více než 25 tisíc členů zaměstnává 3,3 milionu zaměstnanců, dnes požádaly vládu, aby s Hospodářskou komorou otevřela diskusi o úpravě parametrů a sloučení kompenzačních programů do jediné podpory. Ta má být administrativně jednoduchá na straně podnikatelů i státní správy. Pomoc má řešit také problém, kdy stát […]

The post Hospodářská komora žádá vládu, aby vznikla jedna administrativně jednoduchá kompenzace pro podnikatele appeared first on Zeměměřič.

Hospodářská komora žádá vládu, aby vznikla jedna administrativně jednoduchá kompenzace pro podnikatele

19.12.2020 19:22  

Hospodářskou komorou zastřešených 127 oborových podnikatelských svazů, unií, asociací, klastrů a řemeslných cechů, jejichž více než 25 tisíc členů zaměstnává 3,3 milionu zaměstnanců, dnes požádaly vládu, aby s Hospodářskou komorou otevřela diskusi o úpravě parametrů a sloučení kompenzačních programů do jediné podpory. Ta má být administrativně jednoduchá na straně podnikatelů i státní správy. Pomoc má řešit také problém, kdy stát […]

The post Hospodářská komora žádá vládu, aby vznikla jedna administrativně jednoduchá kompenzace pro podnikatele appeared first on Zeměměřič.

Nový systém PhaseOne PAS 880 umí 2,5 cm na pixel. Zvládne pořídit i šikmé snímky

17.12.2020 12:07  

Firma Phase One Industrial, dánský producent řešení pro letecké snímkování, představila novou letecký velkoformátový snímkovací systém PAS 880. Systém obsahuje 280 Mpx nadirovou (svislou) kameru a čtyři 150 MPx kamery pro šikmé snímkování, které současně snímají fotogrammetrické 2D a 3D digitální snímky. S rychlostí dva snímky za sekundu systém PAS 880 pokrývá široký snímkový pás o šířce 20 000 […]

The post Nový systém PhaseOne PAS 880 umí 2,5 cm na pixel. Zvládne pořídit i šikmé snímky appeared first on Zeměměřič.

Nový systém PhaseOne PAS 880 umí 2,5 cm na pixel. Zvládne pořídit i šikmé snímky

17.12.2020 12:07  

Firma Phase One Industrial, dánský producent řešení pro letecké snímkování, představila novou letecký velkoformátový snímkovací systém PAS 880. Systém obsahuje 280 Mpx nadirovou (svislou) kameru a čtyři 150 MPx kamery pro šikmé snímkování, které současně snímají fotogrammetrické 2D a 3D digitální snímky. S rychlostí dva snímky za sekundu systém PAS 880 pokrývá široký snímkový pás o šířce 20 000 […]

The post Nový systém PhaseOne PAS 880 umí 2,5 cm na pixel. Zvládne pořídit i šikmé snímky appeared first on Zeměměřič.

Nová verze softwaru Trimble Business Center přichází s možností předplatného

16.12.2020 23:03  

Trimble Business Center je univerzální software pro zpracování geodat. Verze 5.40, kterou firma Trimble představila 14. prosince 2020, přichází s novými funkcemi, například Ne každý uživatel však chce nebo může zaplatit za software v celku, proto se u nové verze softwaru objevila možnost předplatného, podobně jako si můžete objednat a používat software od Autodesku, Microsoftu nebo třeba od Adobe. Předplatným […]

The post Nová verze softwaru Trimble Business Center přichází s možností předplatného appeared first on Zeměměřič.

Nová verze softwaru Trimble Business Center přichází s možností předplatného

16.12.2020 23:03  

Trimble Business Center je univerzální software pro zpracování geodat. Verze 5.40, kterou firma Trimble představila 14. prosince 2020, přichází s novými funkcemi, například Ne každý uživatel však chce nebo může zaplatit za software v celku, proto se u nové verze softwaru objevila možnost předplatného, podobně jako si můžete objednat a používat software od Autodesku, Microsoftu nebo třeba od Adobe. Předplatným […]

The post Nová verze softwaru Trimble Business Center přichází s možností předplatného appeared first on Zeměměřič.

Geomatik bude správcem digitálního dvojčete po celou dobu životního cyklu stavby

15.12.2020 6:51  

Letošní virtuální konference ISSS 2020 je plná moderovaných diskuzí, věnovaných například eIdentitě nebo digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. V programu konference naleznete také představení aktuálního vývoje kolem Digitální technické mapy ČR v podání vedoucích představitelů Asociace podnikatelů v geomatice. Martin Hrdlička a Jiří Bradáč vysvětlují, k čemu DTM ČR bude sloužit, jaká data se budou sbírat, kolik financí je […]

The post Geomatik bude správcem digitálního dvojčete po celou dobu životního cyklu stavby appeared first on Zeměměřič.

Geomatik bude správcem digitálního dvojčete po celou dobu životního cyklu stavby

15.12.2020 6:51  

Letošní virtuální konference ISSS 2020 je plná moderovaných diskuzí, věnovaných například eIdentitě nebo digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. V programu konference naleznete také představení aktuálního vývoje kolem Digitální technické mapy ČR v podání vedoucích představitelů Asociace podnikatelů v geomatice. Martin Hrdlička a Jiří Bradáč vysvětlují, k čemu DTM ČR bude sloužit, jaká data se budou sbírat, kolik financí je […]

The post Geomatik bude správcem digitálního dvojčete po celou dobu životního cyklu stavby appeared first on Zeměměřič.

ISSS 2020 – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

14.12.2020 13:58  

Letoční ročník konference ISSS, která se v předchozích letech vždy konala v dubnu v Hradci Králové, letos organizátoři museli přesunout do online podoby. Jedna z diskuzních debat je věnována digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. V moderované diskuzi, která se týká připravovaného Portálu stavebníka, jednotlivých datových úložišť, nového geoportálu, vystupují Martin Kupka (místopředseda Výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj, Poslanecká […]

The post ISSS 2020 – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování appeared first on Zeměměřič.

ISSS 2020 – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

14.12.2020 13:58  

Letoční ročník konference ISSS, která se v předchozích letech vždy konala v dubnu v Hradci Králové, letos organizátoři museli přesunout do online podoby. Jedna z diskuzních debat je věnována digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. V moderované diskuzi vystupují Martin Kupka (místopředseda Výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR), Stanislav Bogdanov (ředitel odboru národních a EU informačních systémů, […]

The post ISSS 2020 – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování appeared first on Zeměměřič.

ISSS 2020 – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

14.12.2020 13:58  

Letoční ročník konference ISSS, která se v předchozích letech vždy konala v dubnu v Hradci Králové, letos organizátoři museli přesunout do online podoby. Jedna z diskuzních debat je věnována digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. V moderované diskuzi, která se týká připravovaného Portálu stavebníka, jednotlivých datových úložišť, nového geoportálu, vystupují Martin Kupka (místopředseda Výboru pro veřejnou správu a místní rozvoj, Poslanecká […]

The post ISSS 2020 – Digitalizace stavebního řízení a územního plánování appeared first on Zeměměřič.

Brněnský GNSS seminář 2021 přesunut na příští rok 2022

10.12.2020 7:18  

V lednu se již od roku 2015 v Brně scházejí zájemci o využívání družicových metod v geodézii a katastru. Organizátoři letos rozhodli, že se seminář za stávající situace v lednu 2021 neuskuteční. Josef Weigel z pořádajícího Ústavu geodézie na Stavební fakultě VUT v Brně zaslal účastníkům loňského ročníku zprávu, ve které sděluje přesunutí semináře na začátek roku 2022. —————————————————————————————- Vážené kolegyně a kolegové […]

The post Brněnský GNSS seminář 2021 přesunut na příští rok 2022 appeared first on Zeměměřič.

Brněnský GNSS seminář 2021 přesunut na příští rok 2022

10.12.2020 7:18  

V lednu se již od roku 2015 v Brně scházejí zájemci o využívání družicových metod v geodézii a katastru. Organizátoři letos rozhodli, že se seminář za stávající situace v lednu 2021 neuskuteční. Josef Weigel z pořádajícího Ústavu geodézie na Stavební fakultě VUT v Brně zaslal účastníkům loňského ročníku zprávu, ve které sděluje přesunutí semináře na začátek roku 2022. —————————————————————————————- Vážené kolegyně a kolegové […]

The post Brněnský GNSS seminář 2021 přesunut na příští rok 2022 appeared first on Zeměměřič.

Financování pozemkových úprav z rozpočtu ministerstva zemědělství v roce 2021

9.12.2020 17:00  

Před pár dny vláda odsouhlasila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství. Redakce Zeměměřiče se na ministerstvu zeptala, jak to s finančními prostředky bude. Z tiskového oddělení MZe nám přišla odpověď, že “finanční prostředky, o kterých se v tiskové zprávě hovoří, jsou rozpočtem na pozemkové úpravy pro rok 2021. Na pozemkové úpravy je tak připraven rozpočet ve výši 2 mld. Kč […]

The post Financování pozemkových úprav z rozpočtu ministerstva zemědělství v roce 2021 appeared first on Zeměměřič.

Financování pozemkových úprav z rozpočtu ministerstva zemědělství v roce 2021

9.12.2020 17:00  

Před pár dny vláda odsouhlasila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství. Redakce Zeměměřiče se na ministerstvu zeptala, jak to s finančními prostředky bude. Z tiskového oddělení MZe nám přišla odpověď, že „finanční prostředky, o kterých se v tiskové zprávě hovoří, jsou rozpočtem na pozemkové úpravy pro rok 2021. Na pozemkové úpravy je tak připraven rozpočet ve výši 2 mld. Kč […]

The post Financování pozemkových úprav z rozpočtu ministerstva zemědělství v roce 2021 appeared first on Zeměměřič.

Financování pozemkových úprav z rozpočtu ministerstva zemědělství v roce 2021

9.12.2020 17:00  

Před pár dny vláda odsouhlasila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství. Redakce Zeměměřiče se na ministerstvu zeptala, jak to s finančními prostředky bude. Z tiskového oddělení MZe nám přišla odpověď, že „finanční prostředky, o kterých se v tiskové zprávě hovoří, jsou rozpočtem na pozemkové úpravy pro rok 2021. Na pozemkové úpravy je tak připraven rozpočet ve výši 2 mld. Kč […]

The post Financování pozemkových úprav z rozpočtu ministerstva zemědělství v roce 2021 appeared first on Zeměměřič.

Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství, dostane o tři miliardy korun více. Část půjde na pozemkové úpravy

30.11.2020 20:25  

O tři miliardy korun navíc bude mít letos Ministerstvo zemědělství (MZe) na programy vodního hospodářství proti suchu a pozemkové úpravy. Navýšení rozpočtu dnes na jeho žádost schválila vláda. Na programy vodního hospodářství získalo MZe 1,7 miliardy korun, na pozemkové úpravy 1,3 miliardy korun. Peníze půjdou například na obnovu a výstavbu rybníků a malých vodních nádrží, závlahy, propojování vodárenských […]

The post Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství, dostane o tři miliardy korun více. Část půjde na pozemkové úpravy appeared first on Zeměměřič.

Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství, dostane o tři miliardy korun více. Část půjde na pozemkové úpravy

30.11.2020 20:25  

O tři miliardy korun navíc bude mít letos Ministerstvo zemědělství (MZe) na programy vodního hospodářství proti suchu a pozemkové úpravy. Navýšení rozpočtu dnes na jeho žádost schválila vláda. Na programy vodního hospodářství získalo MZe 1,7 miliardy korun, na pozemkové úpravy 1,3 miliardy korun. Peníze půjdou například na obnovu a výstavbu rybníků a malých vodních nádrží, závlahy, propojování vodárenských […]

The post Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství, dostane o tři miliardy korun více. Část půjde na pozemkové úpravy appeared first on Zeměměřič.

Patnácté verze softwarů MISYS včetně pasportů, KOKEŠ, PROLAND a Geoportál GEPRO přinášejí i nadále nové funkce

16.11.2020 16:37  

Firma GEPRO v posledních letech uvádí nové verze svých softwarů vždy na podzim, u příležitosti setkání zákazníků. Tentokrát se setkání z očividných důvodů (covid-19) nekonalo, proto se uvedení nových verzí konalo bez podrobnějšího představení. S verzemi 15 přichází nový způsob kontroly licence. Na přehledu změn v nových verzích MISYS, KOKEŠ, PROLAND i Geoportálu Gepro je vidět, že je neustále možné […]

The post Patnácté verze softwarů MISYS včetně pasportů, KOKEŠ, PROLAND a Geoportál GEPRO přinášejí i nadále nové funkce appeared first on Zeměměřič.

Patnácté verze softwarů MISYS včetně pasportů, KOKEŠ, PROLAND a Geoportál GEPRO přinášejí i nadále nové funkce

16.11.2020 16:37  

Firma GEPRO v posledních letech uvádí nové verze svých softwarů vždy na podzim, u příležitosti setkání zákazníků. Tentokrát se setkání z očividných důvodů (covid-19) nekonalo, proto se uvedení nových verzí konalo bez podrobnějšího představení. S verzemi 15 přichází nový způsob kontroly licence. Na přehledu změn v nových verzích MISYS, KOKEŠ, PROLAND i Geoportálu Gepro je vidět, že je neustále možné […]

The post Patnácté verze softwarů MISYS včetně pasportů, KOKEŠ, PROLAND a Geoportál GEPRO přinášejí i nadále nové funkce appeared first on Zeměměřič.

Den otevřených dveří ve firmě Topgeosys. Firma představila nové technologie pro měření

25.10.2020 18:30  

Společnost Topgeosys uspořádala začátkem října dny otevřených dveří. Mezinárodní veletrh Intergeo se letos uskutečnil pouze ve virtuální podobě, proto chtěla firma Topgeosys zájemcům o geodetickou techniku nabídnout jinou možnost k seznámení se s nejmodernějšími produkty firmy Topcon. Pěkné počasí, prostředí a malé občerstvení si tak mohli dopřát všichni, kdo do firmy Topgeosys ve dnech 8. a 9. října 2020 na dny otevřených […]

The post Den otevřených dveří ve firmě Topgeosys. Firma představila nové technologie pro měření appeared first on Zeměměřič.

Video Asociace podnikatelů v geomatice propaguje všechny geodety

25.10.2020 18:02  

Možná jste před rokem zaznamenali promo video, které tehdy představila Asociace podnikatelů v geomatice. Je to video, které propaguje nejen APG, ale především důležitost geodézie, katastru nemovitostí, inženýrské geodézie, pozemkových úprav, GIS i BIM pro společnost. V jednotě je síla. Členem asociace se můžete stát i vy a připojit se k těm firmám, které se již ke geomatice přihlásily. V našem […]

The post Video Asociace podnikatelů v geomatice propaguje všechny geodety appeared first on Zeměměřič.

Nové verze Misys, Kokeš a Proland reagují na změny v protokolech ČÚZK

25.10.2020 16:22  

Firma GEPRO, producent softwarů Misys, Kokeš a Proland, publikovala novou verzi svých produktů. Software nese označení 14.75 a týká se produktů MISYS, MISYS-WEB – licenční server, KOKEŠ, Geoportál GEPRO i PROLAND. Tyto verze reagují mimo jiné na změny, které Český úřad zeměměřický a katastrální udělal v zabezpečené komunikaci se službami WSDP, WSGP a ctiOS. Konkrétně došlo k posílení bezpečnosti spojení a nově jsou […]

The post Nové verze Misys, Kokeš a Proland reagují na změny v protokolech ČÚZK appeared first on Zeměměřič.

Další miliarda na vznik a rozvoj digitálních technických map

21.10.2020 21:05  

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila 17. října 2020 příjem žádostí o dotace ve „Výzvě III programu podpory Vysokorychlostní internet“. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů. O finanční podporu mohou žádat veřejnoprávní subjekty, které vlastní či spravují liniové stavby státu. Žadatelé mohou získat na jeden […]

The post Další miliarda na vznik a rozvoj digitálních technických map appeared first on Zeměměřič.

Carlson Layout je nový software nejen pro sběr dat v terénu

19.10.2020 10:50  

Carlson Layout je nová aplikace pro geodézii, stavebnictví a obecně pro všechny, co používají přijímače GNSS RTK, manuální i robotické totální stanice. Aplikace je vytvořena pro operační systém Android. Ovládání této polní aplikace je velmi snadné s přehledným rozhraním v českém jazyce. Carlson Layout splňuje požadavky pro naprostou většinu prací v terénu. Díky rozsáhlé knihovně ovladačů lze tento software používat […]

The post Carlson Layout je nový software nejen pro sběr dat v terénu appeared first on Zeměměřič.

Geografické gymnázium schváleno. Bude součástí pražské SPŠZ

17.10.2020 7:52  

Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze oznámila, že na pražském magistrátu se v pátek 16. 10. 2020 hlasovalo o vzniku nového gymnázia se zaměřením na zeměpis (geografii). Nový čtyřletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou, je otevřen od školního roku 2021-2022. Zájemci tak mohou již podávat přihlášku – až do 1. března 2021. Středoškolské vzdělání bude zaměřeno na fyzickou, sociální i regionální geografii, […]

The post Geografické gymnázium schváleno. Bude součástí pražské SPŠZ appeared first on Zeměměřič.

Geografické gymnázium schváleno. Bude sídlit na pražské SPŠZ

17.10.2020 7:52  

Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze oznámila, že na pražském magistrátu se v pátek 16. 10. 2020 hlasovalo o vzniku nového gymnázia se zaměřením na zeměpis (geografii). Nový čtyřletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou, je otevřen od školního roku 2021-2022. Zájemci tak mohou již podávat přihlášku – až do 1. března 2021. Středoškolské vzdělání bude zaměřeno na fyzickou, sociální i regionální geografii, […]

The post Geografické gymnázium schváleno. Bude sídlit na pražské SPŠZ appeared first on Zeměměřič.

Nové robotické totální stanice Topcon GT-1200 a GT-600

15.10.2020 22:02  

Před několika dny jsme psali, že na facebookové stránce Topconu se objevily „tajemné“ informace o novinkách. Nyní jsou produkty oficiálně známé. Totální stanice Topcon GT-1200 a Topcon GT-600 jsou k dispozici v několika úrovních přesnosti. Nové totální stanice jsou součástí komplexního řešení pracovních procesů včetně nového polního počítače Topcon FC6000, aktualizace polního a kancelářského softwaru Magnet Field a GNSS přijímačů HiPer […]

The post Nové robotické totální stanice Topcon GT-1200 a GT-600 appeared first on Zeměměřič.

Nové robotické totální stanice Topcon GT-1200 a GT-600

15.10.2020 22:02  

Před několika dny jsme psali, že na facebookové stránce Topconu se objevily “tajemné” informace o novinkách. Nyní jsou produkty oficiálně známé. Totální stanice Topcon GT-1200 a Topcon GT-600 jsou k dispozici v několika úrovních přesnosti. Nové totální stanice jsou součástí komplexního řešení pracovních procesů včetně nového polního počítače Topcon FC6000, aktualizace polního a kancelářského softwaru Magnet Field a GNSS přijímačů HiPer […]

The post Nové robotické totální stanice Topcon GT-1200 a GT-600 appeared first on Zeměměřič.

Producent laserových skenerů Riegl představil na Intergeo řadu novinek

15.10.2020 21:25  

Rakouský výrobce laserových skenerů Riegl představil na virtuálním veletrhu Intergeo 2020 několik nových produktů. Riegl VUX-120 UAV LiDAR RIEGL VUX-120, který váží pouze 2 kg (4,4 liber) a měří pouze 225 x 120 x 125 mm, má až 1,8 MHz PRR (Pulse Repetition Rate) a poskytuje až 400 řádků skenování a 1,5 milionu měření za sekundu. Díky speciální schopnosti […]

The post Producent laserových skenerů Riegl představil na Intergeo řadu novinek appeared first on Zeměměřič.

Výstava Triangulační věže Sedlčanska a okolí

15.10.2020 1:25  

Výstava Triangulační věže Sedlčanska a okolí se koná v Městském muzeu Sedlčany od 24. září až do 22. listopadu 2020. Na výstavě se dozvíte, K čemu se využívaly měřické věže, kde se stavěly a proč? Jaké současné technologie nahradily měřické věže? Kde uvidíte unikátní záběry dnes již neexistujících věží? Jak vypadají konkrétní místa na mapách a výškopisných modelech? Informace o aktuální otevírací […]

The post Výstava Triangulační věže Sedlčanska a okolí appeared first on Zeměměřič.

Topcon představí novinku na veletrhu Intergeo

11.10.2020 7:58  

Firma Topcon na svém facebookovém profilu již pár dní upozorňuje na nový přístroj. Ten bude oficiálně představen 13. října 2020, souběžně se zahájením veletrhu Intergeo, který se vzhledem k celosvětové situaci s covid-19 letos koná v digitální podobě. Podle dostupných snímků, které Topcon na svém profilu uveřejňuje, to vypadá, že by mohlo jít o doplnění řady GT.

The post Topcon představí novinku na veletrhu Intergeo appeared first on Zeměměřič.

Topcon představí novinku na veletrhu Intergeo

11.10.2020 7:58  

Firma Topcon na svém facebookovém profilu již pár dní upozorňuje na nový přístroj. Ten bude oficiálně představen 13. října 2020, souběžně se zahájením veletrhu Intergeo, který se vzhledem k celosvětové situaci s covid-19 letos koná v digitální podobě. Aktualizováno 15. 10. 2020: O novinkách čtěte v tomto článku. Podle dostupných snímků, které Topcon na svém profilu uveřejňuje, to vypadá, že by mohlo […]

The post Topcon představí novinku na veletrhu Intergeo appeared first on Zeměměřič.

Co nového přináší služba UtilityReport

10.10.2020 10:15  

Plánování stavby je komplikovaný a časově náročný proces pro všechny zúčastněné. Proto společnost Hrdlička přišla již před deseti lety se službou UtilityReport, která proces týkající se vyjádření k existenci sítí umožňuje vyřídit online pomocí jediného formuláře. Služba UtilityReport je průběžně vylepšována, proto v poslední době přibyla řada novinek, z nichž některé jsou již v provozu a u dalších se v brzké době plánuje […]

The post Co nového přináší služba UtilityReport appeared first on Zeměměřič.

Geofest 2020 – pozvánka

24.9.2020 8:04  

Ve dnech 13. až 16. října se ve čtyřech městech uskuteční Geofest 2020. Společnost 3gon Positioning pořádá v Praze, Plzni, Brně a Ostravě představení aktuálních technologií značek SOKKIA, GeoSLAM, Nivel System, Senceive a dalších. Zajímavé na akci je představení možností pro celou řadu oborů v souvislostech- BIM, geodézii, stavebnictví a geomatiku obecně. Detaily o akci zde  

The post Geofest 2020 – pozvánka appeared first on Zeměměřič.

Geofest 2020 – pozvánka

24.9.2020 8:04  

Ve dnech 13. až 16. října se ve čtyřech městech uskuteční Geofest 2020. Společnost 3gon Positioning pořádá v Praze, Plzni, Brně a Ostravě představení aktuálních technologií značek SOKKIA, GeoSLAM, Nivel System, Senceive a dalších. Zajímavé na akci je představení možností pro celou řadu oborů – BIM, geodézii, stavebnictví a geomatiku obecně. Detaily o akci zde  

The post Geofest 2020 – pozvánka appeared first on Zeměměřič.

Aktualizováno: Revize v souvislosti s geometrickými plány. Pozvánka na seminář ČSGK

23.9.2020 14:47  

V pátek 23. října 2020 se v Praze na Novotného lávce (kongresový sál č. 319, Novotného lávka 5, Praze 1) uskuteční odborný seminář, věnovaný revizím katastru nemovitostí. Akci s názvem Revize v souvislosti s geometrickými plány pořádá Český svaz geodetů a kartografů. Aktualizováno 23. 9.: Rada svazu rozhodla, že vzhledem k situaci s covid-19 se seminář nakonec konat nebude a bude přesunut na jaro […]

The post Aktualizováno: Revize v souvislosti s geometrickými plány. Pozvánka na seminář ČSGK appeared first on Zeměměřič.

Seminář přesunut, výstava bude. Příští rok se tedy na semináři oslaví 301 let od vzniku Müllerovy mapy Čech

22.9.2020 19:30  

Organizátoři semináře k výročí 300 let Müllerovy mapy oznámili, že “současný stav spojený s koronavirem neumožňuje uspořádat plnohodnotný seminář v Národním technickém muzeu. Po dohodě pořadatelů bylo rozhodnuto přesunout konání semináře na pozdější dobu. Pokud to bude možné, tak na jaro příštího roku. O termínu konání semináře budete včas informováni.” Výstava 300 let Müllerovy mapy se bude konat v NTM ve […]

The post Seminář přesunut, výstava bude. Příští rok se tedy na semináři oslaví 301 let od vzniku Müllerovy mapy Čech appeared first on Zeměměřič.

Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS bude letos třídenní a virtuální

22.9.2020 6:23  

Jak jsme před pár dny zmínili, letošní setkání uživatelů GEPRO a ATLAS bude nahrazeno sérií online seminářů. Na základě nepředvídatelnosti situace s šířením covid-19 se pořadatelé rozhodli raději pro tuto variantu. ÚTERÝ 13.10.2020 Webinář 1: Základní informace a MISYS 09:00 Otevření webináře pro vstup 09:30 Úvodní slovo (Zdenek Hoffmann a Martin Volný) 09:40 Základní informace o vývoji produktů (Vojtěch Zvěřina) […]

The post Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS bude letos třídenní a virtuální appeared first on Zeměměřič.

Metodika mapování porostu u dopravní infrastruktury

21.9.2020 15:02  

V červnu 2020 Ministerstvo dopravy ČR certifikovalo dokument s názvem Metodika mapování porostu u dopravní infrastruktury. Metodika vznikla jako výstup projektu Technologické agentury ČR Zéte 2 projekt číslo TJ02000283 Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury. Metodiku připravil autorský kolektiv ve složení Ing. Jan Komárek, Ph.D., Mgr. Ing. Tomáš Klouček, Ph.D., Bc. Ivana Holleschová, Ing. Anna Beková, Ing. […]

The post Metodika mapování porostu u dopravní infrastruktury appeared first on Zeměměřič.

Revize v souvislosti s geometrickými plány. Pozvánka na seminář ČSGK

21.9.2020 14:47  

V pátek 23. října 2020 se v Praze na Novotného lávce (kongresový sál č. 319, Novotného lávka 5, Praze 1) uskuteční odborný seminář, věnovaný revizím katastru nemovitostí. Akci s názvem Revize v souvislosti s geometrickými plány pořádá Český svaz geodetů a kartografů. Program semináře Revize v souvislosti s geometrickými plány I. blok 9:30 až 10:45 hod. 1. Zahájení a úvod – Ing. Václav […]

The post Revize v souvislosti s geometrickými plány. Pozvánka na seminář ČSGK appeared first on Zeměměřič.

Nové ruční skenery GeoSLAM ZEB Go a ZEB Go RT

21.9.2020 9:47  

Do rodiny skenerů od britské firmy GeoSLAM přibyly na přelomu srpna a září dva produkty. Nové ruční skenery firma pojmenovala GeoSLAM ZEB Go a ZEB Go RT a vycházejí ze známé série ZEB Revo. U základního modelu není vidět na skenovaná data, takže musíte po skenování udělat postprocessing dat. Naopak na model s označením RT, což znamená “real time”, připojíte […]

The post Nové ruční skenery GeoSLAM ZEB Go a ZEB Go RT appeared first on Zeměměřič.

Müllerova mapa Čech letos slaví 300 let a k výročí bude seminář a výstava v Národním technickém muzeu

18.9.2020 9:53  

Národní technické muzeum a Česká kartografická společnost ve spolupráci s partnery, kterými jsou pro tuto akci Česká geografická společnost, Historický ústav AV ČR, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem a pořádají ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin odborný seminář Kartografická výročí 2020: 300 let Müllerovy mapy Čech. Seminář k 300. výročí vydání výjimečného kartografického díla […]

The post Müllerova mapa Čech letos slaví 300 let a k výročí bude seminář a výstava v Národním technickém muzeu appeared first on Zeměměřič.

Zdarma geodetický software Kokeš 14 pro studenty středních a vysokých škol v ČR i SR

16.9.2020 18:24  

Firma GEPRO, oznámila, že geodetický software KOKEŠ 14 TRIAL je po letní přestávce opět k dispozici studentům středních a vysokých škol v České republice a Slovenské republice, kteří potřebují pracovat s programem KOKEŠ a nebudou moci do školních učeben. Jde o plnohodnotný software KOKEŠ-STANDARD, který není funkčně žádným způsobem omezen, k dispozici je zdarma. Nutnou podmínkou k provozování systému KOKEŠ 14 TRIAL je připojení k internetu […]

The post Zdarma geodetický software Kokeš 14 pro studenty středních a vysokých škol v ČR i SR appeared first on Zeměměřič.

Den otevřených dveří v Geotronics Praha

16.9.2020 17:06  

Společnost Geotronics Praha oznámila termíny svých dnů otevřených dveří. Jeden z nich bude věnován geodézii, druhý řešením pro GIS. Pořadatelé v pozvánce vysvětlují, že: 1. října Vám rádi osobně předvedeme na Dni otevřených dveří pro GEODÉZII špičkové technologie pro geodetické měření, 3D skenování i bezpilotní snímkování a zodpovíme Vaše dotazy. 8. října si můžete prohlédnout na Dni otevřených dveří pro GIS technologie […]

The post Den otevřených dveří v Geotronics Praha appeared first on Zeměměřič.

Pozvánka na geodetické Brdy 2020

15.9.2020 17:47  

Tradiční podzimní geodetická turistická a společenská akce se letos koná v sobotu 7. listopadu 2020 s cílem Restaurace Karlštejn. Adresa cíle je Karlštejn 201 (naproti nádraží), http://www.karlstejn-penzion.cz/, rezervace cca od 17:00 hod. Brdy 2020 je dobrá příležitost setkat se s bývalými spolužačkami a spolužáky oboru G+K pražské ČVUT se starými i novými přáteli ze zeměměřičské praxe se současnými studenty a studentkami oboru […]

The post Pozvánka na geodetické Brdy 2020 appeared first on Zeměměřič.

Konference BIM Open 2020 je i pro geodety. Bude zde seminář Infrastruktura a BIM

15.9.2020 14:17  

Společnost Adeon pořádá 22. září 2020 v Ostravě pátý ročník konference nazvané BIM Open. Ta se zaměřuje na výměnu zkušeností s BIM implementacemi na konkrétních projektech. Konference je určena architektům a projektantům stavebních a infrastrukturních projektů, geodetům, geomatikům, manažerům stavebních firem, státním i soukromým investorům a v neposlední řadě školským pracovníkům. Program je rozdělen do dvou bloků, dopolední a odpolední. Dopolední blok prezentací zahájí […]

The post Konference BIM Open 2020 je i pro geodety. Bude zde seminář Infrastruktura a BIM appeared first on Zeměměřič.

Seminář Geodetické činnosti v pozemkových úpravách

15.9.2020 13:43  

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy a Státní pozemkový úřad ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity pořádají odborný seminář Geodetické činnosti v pozemkových úpravách. Seminář je určen zejména pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, katastrálních úřadů, zpracovatele pozemkových úprav, geodety a studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma. Hlavním tématem […]

The post Seminář Geodetické činnosti v pozemkových úpravách appeared first on Zeměměřič.

PŘESUNUTO: Desátý ročník konference BIM DAY 2020 bude maximálně praktický

10.9.2020 14:01  

Aktualizace 10. 9.: Vzhledem k situaci s covid-19 v ČR organizátoři oznámili, že přesouvají konání akce na 28. – 29. dubna 2021. Už podesáté přináší konference BIM DAY aktuální trendy a informace z oblasti digitalizace a informačního modelování staveb. Nadcházející ročník, tentokrát dvoudenní, bude maximálně praktický. Kromě praxe představí také novinky z celého světa a zaměří se na vize, směřování a budoucnost BIM. Porovná vývoj informačního […]

The post PŘESUNUTO: Desátý ročník konference BIM DAY 2020 bude maximálně praktický appeared first on Zeměměřič.

Na letní škole BIM budou geodeti a studenti 6 stavebních průmyslovek

9.9.2020 17:28  

V příštím týdnu se v Žatci uskuteční další ročník akce s názvem Letní škola BIM modelování (16. až 19. září 2020). Místem konání je tradičně areál Žateckého pivovaru, který se nachází v samotném centru historického centra Královského města Žatec. Hlavními tématy Letní školy BIM modelování bude zaměřování pomocí 3D laserového skenování a jeho využití pro informační modelování staveb. Studenti středních škol […]

The post Na letní škole BIM budou geodeti a studenti 6 stavebních průmyslovek appeared first on Zeměměřič.

Aktualizováno: Sdružení Nemoforum pořádá setkání GeoInfoStrategie aneb Co se podařilo a co ne

7.9.2020 8:10  

Sdružení Nemoforum, které v roce 2019 oslavilo dvacet let od svého založení, pořádá 10. září 2020 seminář, který je pátým v řadě akcí, organizovaných na téma Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie). Aktuálně 7. 9. 2020: Organizátoři odkládají konání semináře z důvodu nepříznivé situace s covid-19. Nové datum bude oznámeno. Program semináře o GeoInfoStrategii 9:30 – 9:40 […]

The post Aktualizováno: Sdružení Nemoforum pořádá setkání GeoInfoStrategie aneb Co se podařilo a co ne appeared first on Zeměměřič.

Od verze 15 zmizí hardwarový klíč v softwarech MISYS, KOKEŠ a PROLAND

31.8.2020 6:00  

Společnost GEPRO, producent softwarů KOKEŠ, MISYS a PROLAND, se rozhodla, že od verze 15, která vyjde v říjnu 2020, již nebude nutné používat hardwarový klíč. Hardwarový klíč, který v minulosti působil různé problémy, například nutnost instalace ovladačů pro různé typy počítačů, bude nahrazen dvěma druhy klíčů – softwarovým klíčem anebo klíčem, nahraným na flashce. Podrobnosti o nových způsobech aktivace […]

The post Od verze 15 zmizí hardwarový klíč v softwarech MISYS, KOKEŠ a PROLAND appeared first on Zeměměřič.

Program šestého ročníku konference BIM ve stavebnictví 2020

28.8.2020 17:21  

Začátkem září se koná šestý ročník konference BIM ve stavebnictví 2020. Akce se koná v Praze v prostorách Nadace ABF. Přihlášku na konferenci najdete na stránkách ABF. Program 1. den: středa 2. září 2020 8.30 – 9.00 registrace 9.00 – 10.30 / 1. Panel – BIM a digitální vystavěné prostředí (moderátor Petr Vaněk, czBIM) Stavebnictví 4.0 a digitalizace /Jan Fibiger, Nadace […]

The post Program šestého ročníku konference BIM ve stavebnictví 2020 appeared first on Zeměměřič.

Desátý ročník konference BIM DAY bude maximálně praktický

28.8.2020 14:01  

Už podesáté přináší konference BIM DAY aktuální trendy a informace z oblasti digitalizace a informačního modelování staveb. Nadcházející ročník, tentokrát dvoudenní, bude maximálně praktický. Kromě praxe představí také novinky z celého světa a zaměří se na vize, směřování a budoucnost BIM. Porovná vývoj informačního modelování staveb u nás i za hranicemi. Přední odborníci z ČR i ciziny představí hlavní přínosy BIM, popíší pilotní projekty a nevynechají […]

The post Desátý ročník konference BIM DAY bude maximálně praktický appeared first on Zeměměřič.

Jak se měří vysokorychlostní železnice

28.8.2020 13:23  

Se začátkem podzimu roku 2019 zahájila firma Hrdlička měřické práce na významné zakázce pro Správu železnic. Význam zakázky byl podtržen rovněž zájmem českých veřejnoprávních medií — o projektu referoval Radiožurnál Českého rozhlasu i Česká televize. Cílem zakázky bylo geodetickým měřením vyhotovit Účelovou železniční mapu (ÚŽM), která bude sloužit pro projekční práce na realizaci vysokorychlostní tratě Brno – […]

The post Jak se měří vysokorychlostní železnice appeared first on Zeměměřič.

Co letos nahradí uživatelské setkání GEPRO a ATLAS

28.8.2020 11:39  

26. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS se mělo letos konat ve dnech 13. a 14. října., jako obvykle v prostorách pražského hotelu Olšanka. Témata 26. ročníku setkání měla být Územní plánování Katastr nemovitostí Komplexní pozemkové úpravy GIS pro města a obce Technické mapy měst Životní prostředí Geoportály pro veřejnou správu i soukromý sektor Správa majetku a pasportizace Důlní a těžební činnost, […]

The post Co letos nahradí uživatelské setkání GEPRO a ATLAS appeared first on Zeměměřič.

Co letos nahradí uživatelské setkání GEPRO a ATLAS

28.8.2020 11:39  

26. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS se mělo letos konat ve dnech 13. a 14. října., jako obvykle v prostorách pražského hotelu Olšanka. Tématy 26. ročníku setkání měla být Územní plánování Katastr nemovitostí Komplexní pozemkové úpravy GIS pro města a obce Technické mapy měst Životní prostředí Geoportály pro veřejnou správu i soukromý sektor Správa majetku a pasportizace Důlní a těžební činnost, […]

The post Co letos nahradí uživatelské setkání GEPRO a ATLAS appeared first on Zeměměřič.

BRx7 je nový model 800kanálového GNSS přijímače od Carlson Software

27.8.2020 11:43  

Firma Carlson Software představila nový model GNSS přijímače, označený BRx7. Firma je u nás známá zejména svým geodetickým softwarem SurvCE/SurvPC, nový model GNSS přijímače byl představen koncem července a navazuje na předchozí verzi BRx6. Hlavní vlastnosti BRx7 800+ kanálů vícefrekvenční příjem signálů ze systémů GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS, a Atlas L-band možnost využít dlouhé RTK základny […]

The post BRx7 je nový model 800kanálového GNSS přijímače od Carlson Software appeared first on Zeměměřič.

Nový GNSS RTK rover Leica GS18 I má tzv. vizuální určení polohy, takže můžete měřit třeba i pod mostem

26.8.2020 6:30  

Společnost Leica Geosystems, součást koncernu Hexagon, představila nový GNSS RTK rover s označením GS18 I. Oproti dosavadním přístrojům Leica GS18 T, Leica GS16, Leica GS07, Leica GS10 anebo Leica GS25 má nový GS18 I také kameru/fotoaparát pro záznam a následné vyhodnocení. Ostatně, podívejte se na minutové promo video, které možnosti nového GS18 I vysvětluje. Leica GS18 I je založena na […]

The post Nový GNSS RTK rover Leica GS18 I má tzv. vizuální určení polohy, takže můžete měřit třeba i pod mostem appeared first on Zeměměřič.

Konference uživatelů Trimble 2020 bude letos online

25.8.2020 6:00  

Společnost Geotronics Praha oznámila svoji letošní konferenci uživatelů Trimble 2020. Vedeni snahou snížit případná rizika a vyhnout se případným svazujícím omezením při pořádání setkání uživatelů se podzimní konference uživatelů Trimble 2020 uskuteční ve dnech 23. a 24. září v online režimu. V Geotronics Praha si referáty v online režimu již vyzkoušeli na předchozím jarním setkání Trimble Express. Školení Trimble on-line a následně i […]

The post Konference uživatelů Trimble 2020 bude letos online appeared first on Zeměměřič.

Sdružení Nemoforum pořádá setkání GeoInfoStrategie aneb Co se podařilo a co ne

24.8.2020 12:10  

Sdružení Nemoforum, které v roce 2019 oslavilo dvacet let od svého založení, pořádá 10. září 2020 seminář, který je pátým v řadě akcí, organizovaných na téma Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie). Program semináře o GeoInfoStrategii 9:30 – 9:40 ZAHÁJENÍ Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum, Karel Štencel, místopředseda sdružení Nemoforum 9:40 – 10:55 […]

The post Sdružení Nemoforum pořádá setkání GeoInfoStrategie aneb Co se podařilo a co ne appeared first on Zeměměřič.

Firma GEPRO oznámila nové “prázdninové” verze 14.74 svých softwarů MISYS, KOKEŠ a PROLAND

20.8.2020 21:25  

Firma GEPRO oznámila nové verze svých klíčových programů MISYS, KOKEŠ a PROLAND. MISYS 14.74 Atributová tabulka: nové funkce (pro objekt) v hromadných operacích. Atributová tabulka: nápověda všech funkcí v hromadných operacích součástí dialogu. Pasport Břemena2: Do editačního formuláře parcely přidána možnost vyhledat parcelu (jen na desktopu). Pasport Břemena2: K parcele přidána poznámka. Pasport dřevin: Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní […]

The post Firma GEPRO oznámila nové “prázdninové” verze 14.74 svých softwarů MISYS, KOKEŠ a PROLAND appeared first on Zeměměřič.

Letošní Mapy jsou pro každého mají podrobnější program

11.8.2020 12:11  

Konferenci Mapy jsou pro každého, která se koná každoročně v červnu, letošní nevyzpytatelná koronavirová pandemie přesunula na začátek září. Konference se uskuteční opět v hotelu Luna nedaleko Ledče nad Sázavou, tentokrát ve dnech 2. a 3. září 2020. Program konference Mapy jsou pro každého Veřejné zakázky v IT – Mgr. Pavel Sloup, ML Strategy s.r.o. Možnosti využití dat DPZ pro potřeby […]

The post Letošní Mapy jsou pro každého mají podrobnější program appeared first on Zeměměřič.

V softwaru Magnet Field firmy Topcon můžete do BIM modelu přidat skutečné provedení stavby

15.7.2020 21:16  

Digitální informační modelování staveb (BIM) mění zásadním způsobem pracovní postupy v plánování, navrhování, výstavbě a správě budov, infrastruktury a technického vybavení. Od roku 2022 by v České republice měla být v provozu celostátní koncepce BIM, která u nadlimitních veřejných zakázek počítá s plnohodnotnou prací jen pomocí BIM. Japonská firma Topcon, producent totálních stanic, GNSS přijímačů, polních počítačů, kontrolérů, laserových skenerů a dalších speciálních […]

The post V softwaru Magnet Field firmy Topcon můžete do BIM modelu přidat skutečné provedení stavby appeared first on Zeměměřič.

„Nabušený“ GeoStore V6 – Viewer od GEOVAPu můžete dát zdarma i zákazníkovi

2.7.2020 14:52  

Firma GEOVAP představila nový produkt GeoStore V6 – Viewer, který umožní nejen prohlížení WKB formátu grafických GIS dat pořízených v desktopové verzi jejich programu GeoStore V6. O GeoStore V6 jsme již psali a věnovali se jeho univerzálnosti, inženýrské geodézii a katastru nemovitostí. GeoStore V6-Viewer vedle formátu WKB umí pracovat se soubory SHP, GML, DGN7, DGN8 a DXF. Tyto soubory umí […]

The post „Nabušený“ GeoStore V6 – Viewer od GEOVAPu můžete dát zdarma i zákazníkovi appeared first on Zeměměřič.

VZ: 3,0 mil. Kč – komplexní pozemkové úpravy Odunec

14.5.2020 23:19  

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Odunec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Odunec, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. […]

The post VZ: 3,0 mil. Kč – komplexní pozemkové úpravy Odunec appeared first on Zeměměřič.

Model Zdoňov pro návrat vody do krajiny. Jak by geodeti mohli pomáhat

14.5.2020 7:16  

V aktuálním vydání časopisu Respekt 20/2020 Tomáš Brolík připravil článek “Je pozdě, ale přávě začínáme” (paywall). Popisuje v něm “Model Zdoňov”, který navrací vodu do vysušené krajiny. Projekt zvítězil v kategorii nápad v soutěži E.ON Energy Globe v loňském roce a zároveň vyhrál inkubaci od UP21, který byl partnerem soutěže. Projekt se ve fázi studie proveditelnosti zaměřil na nápravu krajiny […]

The post Model Zdoňov pro návrat vody do krajiny. Jak by geodeti mohli pomáhat appeared first on Zeměměřič.

Model Zdoňov pro návrat vody do krajiny. Jak by mohli geodeti pomoci

14.5.2020 7:16  

V aktuálním vydání časopisu Respekt 20/2020 Tomáš Brolík připravil článek „Je pozdě, ale přávě začínáme“ (paywall). Popisuje v něm „Model Zdoňov“, který navrací vodu do vysušené krajiny. Projekt zvítězil v kategorii nápad v soutěži E.ON Energy Globe v loňském roce a zároveň vyhrál inkubaci od UP21, který byl partnerem soutěže. Projekt se ve fázi studie proveditelnosti zaměřil na nápravu krajiny […]

The post Model Zdoňov pro návrat vody do krajiny. Jak by mohli geodeti pomoci appeared first on Zeměměřič.

Model Zdoňov pro návrat vody do krajiny. Jak by geodeti mohli pomáhat

14.5.2020 7:16  

V aktuálním vydání časopisu Respekt 20/2020 Tomáš Brolík připravil článek „Je pozdě, ale přávě začínáme“ (paywall). Popisuje v něm „Model Zdoňov“, který navrací vodu do vysušené krajiny. Projekt zvítězil v kategorii nápad v soutěži E.ON Energy Globe v loňském roce a zároveň vyhrál inkubaci od UP21, který byl partnerem soutěže. Projekt se ve fázi studie proveditelnosti zaměřil na nápravu krajiny […]

The post Model Zdoňov pro návrat vody do krajiny. Jak by geodeti mohli pomáhat appeared first on Zeměměřič.

Novinky od Leicy. BLK2GO, Nova MS60 a další. Podívejte se na Leica Tour

13.5.2020 8:23  

První polovinu své republikové road show s názvem Leica Tour firma Gefos ještě udělala jako skutečné setkání svých zákazníků, ale poté přišel zákaz pořádání hromadných akcí kvůli možnému šíření koronaviru. Proto se část Leica Tour 2020 přesunula do online prostředí a Gefos natočil představení novinek, jenž poté umístil na svůj YouTube kanál. Geodetickou část představil Daniel Šantora, […]

The post Novinky od Leicy. BLK2GO, Nova MS60 a další. Podívejte se na Leica Tour appeared first on Zeměměřič.

Inovovaná multistanice Nova MS60 a další novinky. Leica Tour můžete sledovat na YouTube

13.5.2020 8:23  

První polovinu své republikové road show s názvem Leica Tour firma Gefos ještě udělala jako skutečné setkání svých zákazníků, ale poté přišel zákaz pořádání hromadných akcí kvůli možnému šíření koronaviru. Proto se část Leica Tour 2020 přesunula do online prostředí a Gefos natočil představení novinek, jenž poté umístil na svůj YouTube kanál. Geodetickou část představil Daniel Šantora, […]

The post Inovovaná multistanice Nova MS60 a další novinky. Leica Tour můžete sledovat na YouTube appeared first on Zeměměřič.

Video: Robotická totální stanice Sokkia iX v akci

13.5.2020 1:32  

Firma 3gon Positioning, která v ČR a SR prodává geodetické produkty značky Sokkia, představuje v podrobném videu svoji robotickou totální stanici řady iX. 1:07 – Rychlé hledání hranolu 5:05 – Měření 6:51 – Rohy domů a konstrukční doměrky 9:09 – Vytyčování 10:30 – Software Geopro Field 11:16 – Měření v těžkých podmínkách  

The post Video: Robotická totální stanice Sokkia iX v akci appeared first on Zeměměřič.

Totálky, skenery, kontrolery, software, drony. To byl Trimble Express 2020

12.5.2020 21:25  

Koronavirus a související zákazy shromažďování většího počtu lidí v březnu způsobil, že prodejci geodetické techniky byli přinuceni přerušit či dokonce zrušit své představovací akce, které se standardně konají v jarních měsících. Geotronics Praha, prodejce značky Trimble, proto představil produkty pro geodetický a stavební trh prostřednictvím virtuálního Trimble Expressu 2020 ve třech hodinových přednáškách. Den první Trimble Express 2020 V prvním […]

The post Totálky, skenery, kontrolery, software, drony. To byl Trimble Express 2020 appeared first on Zeměměřič.

Geodetická technika ve videoklipu. Woodkid natočil videoklip v povrchovém dole

12.5.2020 7:00  

Francouzský hudebník Woodkid se před sedmi lety blýsknul na hudebním festivalu Colours of Ostrava. Nyní vydal temný videoklip Goliath, natočení v prostředí povrchového dolu u Mostu. V klipu se objeví — i když popravdě řečeno skutečně jen na efekt — také stativy, totální stanice a nejspíš také další geodetická technika.    

The post Geodetická technika ve videoklipu. Woodkid natočil videoklip v povrchovém dole appeared first on Zeměměřič.

APG pomáhá svým členům. Vyžádala pilotní výjimku pro letecké snímkování v době koronakrize

11.5.2020 17:30  

Asociace podnikatelů v geomatice podpořila svého člena, společnost PRIMIS, zabývající se leteckým snímkováním. Asociace požádala v souvislosti se současnou situací spojenou s koronavirem Covid-19 o výjimku pro piloty a operátory, kteří se podílejí na snímkovacích letech v zahraničí. Ministerstvo vnitra poté zařadilo na základě společné intervence mezi výjimky rovněž snímkovací lety. zdroj: web Asociace podnikatelů v geomatice   inzerce

The post APG pomáhá svým členům. Vyžádala pilotní výjimku pro letecké snímkování v době koronakrize appeared first on Zeměměřič.

VZ: 2,15 mil. Kč – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora

11.5.2020 15:14  

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Maršov u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Maršov u Tábora mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 331 […]

The post VZ: 2,15 mil. Kč – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora appeared first on Zeměměřič.

VZ: 3,89 mil. Kč – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti

11.5.2020 9:06  

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čenkov u Třešti, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra […]

The post VZ: 3,89 mil. Kč – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti appeared first on Zeměměřič.

Svůj #CoronaVirusDanceChallenge posílají do světa i geodetické firmy

4.5.2020 12:21  

K taneční výzvě #CoronaVirusDanceChallenge se vedle zaměstnanců Dopravního podniku Ostrava, PDMP, Celní správy ČR, Policie ČR či odběrového týmu Fakultní nemocnice Brno přidaly také geodetické firmy GEFOS a Hrdlička. GEFOS Hrdlička      

The post Svůj #CoronaVirusDanceChallenge posílají do světa i geodetické firmy appeared first on Zeměměřič.

TKP geo v aplikaci AMG vizualizuje Covid-19

20.4.2020 8:51  

Společnost TKP geo představila svoji vizualizační aplikaci AMG COVID-19. COVID-19 (z anglického spojení coronavirus disease 2019) je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z Čínského města Wu-chan. Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Aplikace AMG Covid-19 obsahuje přehled celosvětové […]

The post TKP geo v aplikaci AMG vizualizuje Covid-19 appeared first on Zeměměřič.

Katastrální úřady rozšiřují úřední hodiny pro veřejnost

17.4.2020 19:35  

Český úřad zeměměřický a katastrální oznámil, že s účinností od 20. dubna 2020 dochází na katastrálních pracovištích k rozšíření úředních hodin pro veřejnost. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště získáte na webu – viz stránky katastrálních úřadů. ČÚZK žádá návštěvníky, aby využívali rozšířené úřední hodiny v plném rozsahu a pomohli tím minimalizovat počet současně čekajících klientů.

The post Katastrální úřady rozšiřují úřední hodiny pro veřejnost appeared first on Zeměměřič.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 8 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit