info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj Ústecký kraj

zdroje zpráv:

dnes byly do Geoportálu ÚAP Ús

7.6.2016 12:00   dnes byly do Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje zapracovány aktuální administrativní hranice kraje, okresů, ORP, obcí a katastrů a dále byla naplněna skupina č. 18 – Zásady územního rozvoje

Dnes 6.6.2016 v odpoledních ho

6.6.2016 12:00   Dnes 6.6.2016 v odpoledních hodinách bude omezen provoz Geoportálu ÚAP vzhledem k nasazování nových funkcionalit.

Dnes byla provedena v Geoportá

3.6.2016 12:00   Dnes byla provedena v Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje aktualizace údajů pro poskytovatele NET4GAS, s.r.o. – jev 73, 74, 75, 82

Dnes byla provedena v Geoportá

31.5.2016 12:00   Dnes byla provedena v Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje aktualizace údajů pro poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – jev 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 118, 119

Ve spolupráci s Odborem Region

26.5.2016 12:00  

Ve spolupráci s Odborem Regionálního rozvoje a Odborem dopravy a silničního hospodářství byla vytvořena mapová aplikace "Po hladině řeky Labe". Nová turistická linka Dopravy Ústeckého kraje č. 901 rozšiřuje nabídku o lodní spoj. Mezi Ústí n.L a Litoměřicemi můžete k nástupu a výstupu využít několik mezistanic. K mapové aplikaci byl vytvořen též QR kód.

Mapovou aplikaci naleznete na úvodní straně a také v sekci MAPY - > Doprava a silniční hospodářství- > Po hladině řeky Labe z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět..

Dnes byla provedena v Geoportá

24.5.2016 12:00   Dnes byla provedena v Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje aktualizace údajů pro poskytovatele ČEPRO, a.s. – jev 68, 70, 73, 76, 78, 97 a UPC Česká republika, s.r.o. – jev 81, 82

Dnes byla provedena v Geoportá

23.5.2016 12:00   Dnes byla provedena v Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje aktualizace údajů pro poskytovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – jev 44, 67, 68, 69, 70, 72, 73

Dnes byla provedena v Geoportá

18.5.2016 12:00   Dnes byla provedena v Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje aktualizace údajů pro poskytovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR – jev 88, 90 a poskytovatele RWE GasNet, s.r.o. – jev 73, 74, 75, 82

Byla dokončena migrace dat ÚAP

11.4.2016 12:00   Byla dokončena migrace dat ÚAP do nového datového modelu DM 3.4. ÚAP. Od 11.4.2016 jsou opět v provozu služby pro výdej dat územně analytických podkladů a služby pro aktualizaci dat.

Oznamujeme Vám, že ke dni 1.2.

1.2.2016 12:00   Oznamujeme Vám, že ke dni 1.2.2016 byla vydána nová verze datového modelu DM 3.4 ÚAP/ÚP pro zpracování Územně analytických podkladů . Novou verzi datového modelu (Filesystem v SHP, geodatabáze, struktura databáze v XML) naleznete po přihlášení do Geoportálu ÚAP v sekci “ Ke stažení - > Datový model - > DM ÚAP “. Zároveň oznamujeme, že od zítřejšího dne budou pozastaveny aktualizace dat v datovém skladu Geoprotálu ÚAP a bude zahájena jeho migrace do datového modelu verze 3.4., předpokládané trvání migrace je do konce února 2016.

Mapovou aplikaci pro Hry VII.

25.1.2016 12:00  

Mapovou aplikaci pro Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016, které probíhaly ve dnech 17.1. - 22.1. 2016 v Ústeckém kraji, navštívilo 2944 unikátních uživatelů ze 6 zemí, ze 134 měst nebo obcí a celkem byla zobrazena 4163 x .

Byla vytvořena mapová aplikace

30.11.2015 12:00  

Byla vytvořena mapová aplikace pro Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016, které budou probíhat ve dnech 17.1. - 22.1. 2016 v Ústeckém kraji. Tato aplikace byla vytvořena primárně pro desktop PC, ale bezproblémů lze tuto mapovou aplikaci zobrazovat i na mobilních zařízeních (tablety, telefony, kde to bylo testováno v prohlížečích Opera a Firefox).

Mapovou aplikaci naleznete v sekci MAPY - > Rozvoj kraje a cestovní ruch - > Mapa Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016.

Byla vytvořena aplikace doprav

14.7.2015 12:00  

Byla vytvořena aplikace dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji v novém mapovém prostředí Javascript. Tato aplikace byla vytvořena primárně pro desktop PC, ale bezproblémů lze tuto mapovou aplikaci zobrazovat i na mobilních zařízeních (tablety, telefony).

Mapovou aplikaci naleznete v sekci MAPY - > Doprava a silniční hospodářství - > Mapa dopravní infrastruktury Ústeckého kraje.

Geoportál Ústeckého kraje je j

22.5.2015 12:00  

Geoportál Ústeckého kraje je již plně funkční

Zítra 22.5. 2015 budou provádě

21.5.2015 12:00  

Zítra 22.5. 2015 budou prováděny úpravy na stránkách Geoportálu Ústeckého kraje, z tohoto důvodu bude GP ÚK od cca 8.00 do 14.00 mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci s Odborem region

28.4.2015 12:00  

Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje byla vytvořena mapová aplikace "Regionální značky v Ústeckém kraji". Mapová aplikace obsahuje obce Ústeckého kraje a zobrazuje jejich příslušnost pod konkrétní regionální značku.

Každá oblast Ústeckého kraje má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru. Návštěvníkům pak nabízí specifickou pohostinnost a neopakovatelné zážitky.

Mapovou aplikaci naleznete v sekci MAPY - > Rozvoj kraje a cestovní ruch- > Regionální značky v Ústeckém kraji.

Dne 17.4.2015 bude aktualizová

15.4.2015 12:00  

Dne 17.4.2015 bude aktualizován mapový server, z tohoto důvodu budou mapové služby dočasně nedostupné. Dále bude též prováděna údržba databáze s tady ÚAP a tudíž nebudou data ÚAP z výdejního modulu do odvolání dostupná ke stažení..

Děkujeme za pochopení.

V sekci Územní plánování - > O

23.3.2015 12:00   V sekci Územní plánování - > Obce v kraji - > Územně analytické podklady ORP jsou k dispozici 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec.

Ve spolupráci s Odborem Region

21.12.2014 12:00  

Ve spolupráci s Odborem Regionálního rozvoje byla vytvořena mapová aplikace "Lyžařská střediska a běžkařské trasy". Aplikace zobrazuje přehled lyžařských středisek, lyžařských vleků a běžkařských tras. Naleznete zde základní informace o střediscích, webové kamery, některá zajímavá místa na běž. trasách (foto), kapacity parkovišť , jízdní řady do středisek atd.

Mapovou aplikaci naleznete na úvodní straně a také v sekci MAPY - > Rozvoj kraje a cestovní ruch- > Lyžařská střediska a běžkařské tratě..

Ve spolupráci s Odborem Životn

20.12.2014 12:00  

Ve spolupráci s Odborem Životního prostředí a zemědělství,oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje byla vytvořena mapová aplikace "Pětileté průměry ovzduší mezi rok 2007-2013". Aplikace zobrazuje plošné mapy (v síti 1 x1 km) pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit pro roční průměrnou koncentraci, jsou spočítány v GIS z plošných map za jednotlivé roky.

Data zobrazovaná v této aplikaci byla převzata od Českého hydrometeorologického ústavu.

Mapovou aplikaci naleznete v sekci MAPY - > Životní prostředí - > Pětileté průměry ve čtvercové síti 1x1 km.

Ve spolupráci s Odborem region

17.12.2014 12:00  

Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje byla vytvořena mapová aplikace "Územní dimenze". Mapová aplikace obsahuje obce Ústeckého kraje a zobrazuje územní dimenze v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Územní dimenze, jež je ukotvena v Dohodě o partnerství, je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit .

Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) spolu s jednotlivými operačními programy najdete zde.

V novém programovém období budou vypisovány cílené výzvy na konkrétní typy území. Pro přehlednost jednotlivých typů na území Ústeckého kraje byla vytvořena tato mapová aplikace.

Mapovou aplikaci naleznete v sekci MAPY - > Rozvoj kraje a cestovní ruch- > Územní dimenze.

Ve čtvrtek 20.11.2014 se v p

12.11.2014 12:00   Ve čtvrtek 20.11.2014 se v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje uskuteční schůzka pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností k problematice Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje .

Chtěli bychom Vás informovat,

26.8.2014 12:00   Chtěli bychom Vás informovat, že byl upraven datový model (DM) na základě Vašich připomínek. Novou opravenou verzi datového modelu naleznete po přihlášení do Geoportálu ÚAP v sekci “ Ke stažení - > Datový model - > DM ÚAP “. Pro import dat do Geoportálu ÚAP je nutné od této chvíle používat opravený DM, jinak bude docházet k chybám a nesrovnalostem.

Pohodlnější a rychlejší přístup na stránky Geoportálu Ústeckého kraje

26.8.2014 9:19   Pro pohodlnější a rychlejší přístup na stránky Geoportálu Ústeckého kraje z mobilních zařízení byl vytvořen tzv. QR kód. Ten slouží k rychlému přístupu a zobrazení požadované informace (v tomto případě to je internetová adresa) ve vašem mobilním telefonu či tabletu. Ten musí být vybaven fotoaparátem, speciálním programem pro čtení QR kódů a internetovým připojením.

Byl upraven datový model (DM)

26.8.2014 9:18   Chtěli bychom Vás informovat, že byl upraven datový model (DM) na základě Vašich připomínek. Novou opravenou verzi datového modelu naleznete po přihlášení do Geoportálu ÚAP v sekci “ Ke stažení - > Datový model - > DM ÚAP “. Pro import dat do Geoportálu ÚAP je nutné od této chvíle používat opravený DM, jinak bude docházet k chybám a nesrovnalostem.

6.6. 2014 Dnes proběhne update ArcGis Serveru na verzi 10.2.2.

6.6.2014 15:28   Z těchto důvodů budou mapové služby dočasně nedostupné. Funkcionality portálu ÚAP (výdejní modul atd.) tímto nejsou dotčeny. Děkujeme za pochopení.

Dnes proběhne update ArcGis Se

6.6.2014 12:00   Dnes proběhne update ArcGis Serveru na verzi 10.2.2. . Z těchto důvodů budou mapové služby dočasně nedostupné. Funkcionality portálu ÚAP (výdejní modul atd.) tímto nejsou dotčeny. Děkujeme za pochopení.

V současnosti - během dubna 2014 - jsou realizovány schůzky týkající se Geoportálu ÚAP

10.4.2014 15:29   Zástupci provozního týmu Geoportálu ÚAP navštěvují postupně všechny obce s rozšířenou působností v Ústeckém kraji a diskutují se zástupci jednotlivých ORP problematiku Geoportálu ÚAP (podrobný rozbor funkcionalit, metodiku práce s daty ÚAP, datový model ÚK, problematiku územně plánovacích činností ve vztahu k IT, GIS, legislativě, plánovaný postup rozvoje Geoportálu ÚAP a mnoho dalších témat).

V současnosti - během dubna 20

10.4.2014 12:00   V současnosti - během dubna 2014 - jsou realizovány schůzky týkající se Geoportálu ÚAP. Zástupci provozního týmu Geoportálu ÚAP navštěvují postupně všechny obce s rozšířenou působností v Ústeckém kraji a diskutují se zástupci jednotlivých ORP problematiku Geoportálu ÚAP (podrobný rozbor funkcionalit, metodiku práce s daty ÚAP, datový model ÚK, problematiku územně plánovacích činností ve vztahu k IT, GIS, legislativě, plánovaný postup rozvoje Geoportálu ÚAP a mnoho dalších témat).

Od 3.4.2014 je zprovozněn v rámci Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje výdej Účelové katastrální mapy

4.4.2014 15:30   Mapa ÚKM v současné době není aktualizována a není garantována její aktuálnost k datu stažení. O data ÚKM můžete zažádat a poté je stáhnout prostřednictvím výdejního modulu (Výdej dat) po přihlášení do Geoportálu ÚAP.

Od 3.4.2014 je zprovozněn v rá

4.4.2014 12:00   Od 3.4.2014 je zprovozněn v rámci Geoportálu ÚAP Ústeckého kraje výdej Účelové katastrální mapy – ÚKM. Mapa ÚKM v současné době není aktualizována a není garantována její aktuálnost k datu stažení. O data ÚKM můžete zažádat a poté je stáhnout prostřednictvím výdejního modulu (Výdej dat) po přihlášení do Geoportálu ÚAP.

Na stránky Geoportálu Ústeckéh

18.11.2013 12:00   Na stránky Geoportálu Ústeckého kraje byla vložena mapová aplikace "Pořadí zimní údržby silnic" s aktuálními daty jednotlivých udržovaných a neudržovaných úseků v zimním období 2013-2014

Dne 29.10. 2013 proběhne praco

2.10.2013 12:00   Dne 29.10. 2013 proběhne pracovní schůzka pracovníků ÚPS krajského úřadu s pracovníky územního plánování z ORP. Na této schůzce proběhne mimo jiné i oficiální představení a prezentace Geoportálu Ústeckého kraje odborné veřejnosti.

proběhlo setkání tajemníků obc

1.10.2013 12:00   proběhlo setkání tajemníků obcí POÚ a ORP Ústeckého kraje. Na tomto setkání byl Bc. Janem Jelínkem , vedoucím odboru informatiky a organizačních věcí, prezentován „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj jehož součástí je i Geoportál Ústeckého kraje.

V současné době probíhají jedn

30.8.2013 12:00   V současné době probíhají jednání s jednotlivými obcemi o umístění a zveřejnění územně plánovacích dokumentací (územních plánů) na Geoportálu Ústeckého kraje.

Dne 3.9. 2013 se bude konat po

29.8.2013 12:00   Dne 3.9. 2013 se bude konat poslední schůzka pracovníků ÚPS krajského úřadu se zástupci ORP zapojených do testování GP ÚK a s vybranými projektanty v oblasti územního plánování plnění před oficiálním představením geoportálu.

Geoportál ÚAP hotov - dokončen

13.8.2013 12:00   Geoportál ÚAP hotov - dokončený geoportál je k dispozici. Více informací najdete na stránce O projektu.

Probíhá testovaní geoportálu p

18.6.2013 12:00   Probíhá testovaní geoportálu pracovníky oddělení IT a ÚPS krajského úřadu a pracovníky vybraných ORP (Děčín, Ústí nad Labem , Litoměřice a Kadaň)

Česko-saští aktéři v oblasti ú

26.4.2013 12:00   Česko-saští aktéři v oblasti územního plánování chtějí v budoucnu intenzivněji spolupracovat. Proto připravují pracovníci územně-plánovacích regionálních orgánů a informatici z oblasti geoinformačních systémů společně webový informační systém. Dne 24.5.2013 proběhla závěrečná koncerence k projektu Cross- Data v Drážďanech za účasti obborné veřejnosti v oblasti územního plánovaní. Informace o projektu naleznete zde.

V rámci výzvy 8 IOP - Nástroje

3.10.2012 12:00   V rámci výzvy 8 IOP - Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (Územně analytických podkladů) připravujeme tzv. Geoportál územního plánování, který bude sloužit jak pro širokou veřejnost tak pro odborné pracovníky v oblasti územního plánování. Tento portál umožní mimo jiné prohlížení a práci s daty o území(ÚAP, územní plány obcí)
« | 1 | 2
© geoinformace.cz CMS Toolkit