info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

 

Česká kosmická kancelář Česká kosmická kancelář

zdroje zpráv:

Humans in Space 2015

15.12.2014 11:55  

Česká kosmická kancelář a Mezinárodní astronautická akademie pořádají 29. června až 3. července 2015 sympozium Humans in Space. Hlavními tématy je problematika přítomnosti člověka v kosmickém prostoru, kosmická medicína a zajištění životních podmínek včetně potřebných simulačních a analogových studií na Zemi.

Humans in Space 2015

15.12.2014 11:55  

Česká kosmická kancelář a Mezinárodní astronautická akademie pořádají 29. června až 3. července 2015 sympozium Humans in Space. Hlavními tématy je problematika přítomnosti člověka v kosmickém prostoru, kosmická medicína a zajištění životních podmínek včetně potřebných simulačních a analogových studií na Zemi.

Humans in Space 2015

15.12.2014 11:55  

Česká kosmická kancelář a Mezinárodní astronautická akademie pořádají 29. června až 3. července 2015 sympozium Humans in Space. Hlavními tématy je problematika přítomnosti člověka v kosmickém prostoru, kosmická medicína a zajištění životních podmínek včetně potřebných simulačních a analogových studií na Zemi.

Czechspace 10

11.12.2014 11:32  

Vyšlo 10. číslo časopisu Czechspace, ve kterém se dočtete o událostech v české kosmonautice druhé poloviny roku 2014. Kromě našich tradičních rubrik v něm naleznete zhodnocení Ministerské rady ESA 2014 nebo.

Český detektor na Orionu

9.12.2014 14:52  

Odborníci z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT společně s kolegy z Johnsonova kosmického střediska NASA a Univerzity v Houstonu postavili aktivní detektor záření, který byl využit při premiérovém letu americké kosmické lodi Orion. Čeští vědci dodali elektronické rozhraní a dva detektory založené na čipu TimePix.

Podzimní setkání s novináři

5.12.2014 14:46  

Praha, 5. prosince 2014 – Česká kosmická kancelář uspořádala tiskovou konferenci, na které její ředitel Jan Kolář zhodnotil dopady rozhodnutí z ministerské konference ESA 2014 na českou kosmonautiku a představitelé českých pracovišť pohovořili o vývoji a výrobě vlastních malých družic. Na závěr vystoupila ředitelka observatoře Kleť Jana Tichá, která předala řediteli CSO oficiální listinu s pojmenováním planetky Kolářjan.

Podzimní setkání s novináři

5.12.2014 14:46  

Praha, 5. prosince 2014 – Česká kosmická kancelář uspořádala tiskovou konferenci, na které její ředitel Jan Kolář zhodnotil dopady rozhodnutí z Rady ESA na ministerské úrovni 2014 na českou kosmonautiku a představitelé českých pracovišť pohovořili o vývoji a výrobě vlastních malých družic. Na závěr vystoupila ředitelka Hvězdárny Kleť Jana Tichá, která předala řediteli CSO oficiální listinu s pojmenováním planetky Kolářjan.

Abstrakty na IAC 2015

28.11.2014 15:26  

V pořadí již 66. Mezinárodní astronautický kongres se bude konat od 12. do 16. října 2015 v izraelském Jeruzalémě. Zájemci o prezentování výsledků svých projektů a aktivit v kosmonautice mohou vkládat abstrakty až do 23. února 2015 prostřednictvím webových stránek Mezinárodní astronautické federace.

Podpora mikrogravitace v ČR

28.11.2014 11:01  

CSO uspořádala workshop o stavu českého výzkumu v oblasti pilotovaných letů, mikrogravitace a hypergravitace. Z diskuze vyplynuly zásadní závěry mezi něž patří nevyhovující schéma financování v ČR a nutnost zvýšit povědomí o výsledcích a možnostech českých pracovišť.

Manažerské vzdělávání

28.11.2014 0:00  

Každý projektový manažer, který řídí nebo by měl v budoucnu řídit kosmické projekty, by se měl seznámit se základními pravidly a požadavky na projektový management v příslušném programu. Další možností, jak si rozšířit vzdělání v oblasti managementu nebo projektového managementu, je absolvování specializovaných kurzů nebo studijních programů.

Registrace do systému EMITS

28.11.2014 0:00  

Pro každou novou organizaci, která má zájem o zapojení do projektů v rámci programů Evropské kosmické agentury by měl být jeden z prvních kroků, které v této oblasti udělá, registrace do systému EMITS. Bez této registrace nemá organizace přístup k zadávacím dokumentacím tendrů. Bez registrace také nezíská tzv. Bidder Code, který je nutný k účasti v tendrech.

Příležitosti v kosmonautice

28.11.2014 0:00  

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a v roce 2008 se stala členskou zemí Evropské kosmické agentury. Díky tomu mají české organizace příležitost pracovat na kosmických projektech v Rámcovém programu EU a také programů ESA. České organizace se však také mohou zapojit do komerčních či bilaterálních projektů nebo národních grantových programů.

Vysokoškolské stáže YGT na rok 2015

26.11.2014 11:05  

ESA v rámci programu Young Graduate Trainee zveřejnila nové nabídky stipendijních stáží pro mladé odborníky z členských zemí. Aktuálně je vyhlášeno celkem 83 pozic ve střediscích ESA i v pařížské centrále, určených VŠ absolventům a postgraduálním studentům. Uzávěrka přihlášek je 14.12.2014.

Studentský návrh základny v kosmu

26.11.2014 11:02  

Staňte se mladými kosmickými architekty a navrhněte velkou základnu ve vesmíru v celosvětové soutěži pod záštitou NASA. Zapojte svojí představivost, využijte znalosti z technických i přírodovědných oborů a vyprojektujte vesmírný domov pro budoucí generace. Uzávěrka celosvětové soutěže mladých architektů ve věku do 18 let je 1. března 2015.

Mise-X 2015

26.11.2014 10:22  

Již popáté se mohou třídní skupiny dětí ve věku 8-12 let (po dohodě i mladší nebo starší) zapojit do celosvětového vzdělávacího projektu Mixe-X 2015: Trénuj jako kosmonaut. Soutěž, kterou organizují kosmické agentury NASA a ESA, vede děti zábavnou formou k aktivnímu životnímu stylu, pohybu a zdravé výživě. Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2015.

Workshop NAV&TEL

21.11.2014 20:01  

Česká kosmická kancelář pořádá 12.prosince 2014 do 10:00 odborný seminář zaměřený na téma Zkušenosti a příležitosti v kosmických telekomunikacích a navigacích. Seminář si klade za cíl obeznámit účastníky s obsahem a pravidly fungování programů ESA a EU, které jsou zaměřeny na družicové telekomunikační a navigační systémy.

Workshop NAV&TEL

21.11.2014 20:01  

Česká kosmická kancelář pořádá 12. prosince 2014 od 10:00 odborný seminář zaměřený na téma Zkušenosti a příležitosti v kosmických telekomunikacích a navigacích. Seminář si klade za cíl obeznámit účastníky s obsahem a pravidly fungování programů ESA a EU, které jsou zaměřeny na družicové telekomunikační a navigační systémy.

Návrh účasti ČR v ESA k roku 2014

21.11.2014 17:18  

CSO vydává analýzu o stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů ESA. Analýza byla vypracována jako podklad pro rozhodování do jakých volitelných programů ESA a v jaké výši by se měla Česká republika nově zapojit nebo navýšit finanční objem stávajícího zapojení na Radě ESA na ministerské úrovni v prosinci 2014.

Návrh účasti ČR v ESA k roku 2014

21.11.2014 17:18  

CSO vydává analýzu o stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů ESA. Analýza byla vypracována jako podklad pro rozhodování do jakých volitelných programů ESA a v jaké výši by se měla Česká republika nově zapojit nebo navýšit finanční objem stávajícího zapojení na Radě ESA na ministerské úrovni v prosinci 2014.

Spolupráce CSO a SGAC

14.11.2014 15:51  

Česká kosmická kancelář (CSO) a Space Generation Advisory Council (SGAC) dnes podepsaly Memorandum o porozumění (anglicky Memorandum of Understanding). Obě organizace mají společný zájem v podpoře kosmických aktivit a posílení budoucí pracovní síly v kosmonautice prostřednictvím profesního rozvoje, vzdělávání a popularizace.

Projektový management

31.10.2014 17:55  

Pro většinu českých pracovišť je jednodušší zvládnout vědeckotechnickou stránku kosmických projektů než projektový management a administrativu. Česká kosmická kancelář se na oblast projektového managementu a zapojení nových pracovišť do kosmických projektů dlouhodobě zaměřuje a v budoucnu své aktivity ještě rozšíří.

Kurz managementu IPM-13

31.10.2014 17:01  

NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě pořádá od 22. do 27. února 2015 kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář má příležitost na tento kurz nominovat jednoho účastníka z České republiky. Své nominace můžete posílat až do 4. prosince 2014.

Kurz managementu IPM-13

31.10.2014 17:01  

NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě pořádá od 22. do 27. února 2015 kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář má příležitost na tento kurz nominovat jednoho účastníka z České republiky. Své nominace můžete posílat až do 5. prosince 2014.

Podporujeme výzkum v µg

31.10.2014 14:17  

Česká kosmická kancelář pořádá dne 21. listopadu 2014 odborný workshop a diskuzi zaměřenou na výzkum v podmínkách mikrogravitace a hypergravitace, aspekty spojené s pobytem člověka v kosmickém prostoru a souvisejících technologií. Jedním s cílů workshopu je napomoci zlepšení dosavadní situaci v ČR. Registrace je otevřena do 19. listopadu 2014.

Města budoucnosti ve výzvě Artes 20

24.10.2014 17:46  

Návrh do výzvy veřejné soutěže programu integrovaných aplikací Artes 20 a názvem Podpora budoucích měst je možné podat do 10. prosince 2014. Výzva umožňuje uchazečům vytvořit studii proveditelnosti na téma, týkající se některého z problémů, kterým budou města v budoucnosti čelit.

Města budoucnosti ve výzvě ARTES 20

24.10.2014 17:46  

Návrh do výzvy veřejné soutěže programu integrovaných aplikací ARTES 20 a názvem Podpora budoucích měst je možné podat do 10. prosince 2014. Výzva umožňuje uchazečům vytvořit studii proveditelnosti na téma, týkající se některého z problémů, kterým budou města v budoucnosti čelit.

Ovládejte web CSO

16.10.2014 16:15  

Přinášíme Vám několik užitečných tipů, jak se rychleji a efektivněji orientovat na našem webu.

Ovládejte web CSO

16.10.2014 16:15  

Přinášíme Vám několik užitečných tipů, jak se rychleji a efektivněji orientovat na našem webu.

Ovládejte web CSO

16.10.2014 16:15  

Přinášíme Vám několik užitečných tipů, jak se rychleji a efektivněji orientovat na našem webu. V levé části stránky si můžete stáhnout pdf soubor s názvem Ovládejte web CSO, kde naleznete několik rad, jak zde lépe vyhledávat informace.

Ovládejte web CSO

16.10.2014 16:15  

Přinášíme Vám několik užitečných tipů, jak se rychleji a efektivněji orientovat na našem webu. V levé části stránky si můžete stáhnout pdf soubor s názvem Ovládejte web CSO, kde naleznete několik rad, jak zde lépe vyhledávat informace.

Inovační vouchery v Praze 2014

13.10.2014 16:55  

Česká kosmická kancelář v rámci Inovačních voucherů nabízí celou řadu služeb. Hlavním cílem voucherů je navázání spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a firmami, které mohou získat dotazy až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací. Poslední termín pro podávání žádostí o poskytnutí inovačního voucheru je 31. října 2014.

Bezpečné experimenty na ISS

8.10.2014 10:08  

ESA pořádá ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 kurz zaměřený na problematiku certifikace a bezpečnosti užitečného vybavení na ISS. Ten je určen inženýrům i projektovým manažerům, kteří budou seznámeni s činností hodnotící komise, certifikačními procesy a technickými požadavky. Na závěr budou prakticky ověřeny nabyté znalosti.

Postřehy z IAC 2014

7.10.2014 16:24  

Česká kosmická kancelář úspěšně završila svoji účast na 65. Mezinárodním astronautickém kongresu v Torontu, kde se celý minulý týden věnovala propagaci české kosmonautiky. CSO se také angažovala v činnosti Mezinárodní astronautické federace, ve které ředitel CSO zastává funkci viceprezidenta.

Postřehy z IAC 2014

7.10.2014 16:24  

Praha, 7. října 2014 – Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) úspěšně završila svoji účast na 65.

Postřehy z IAC 2014

7.10.2014 16:24  

Česká kosmická kancelář úspěšně završila svoji účast na 65. Mezinárodním astronautickém kongresu v Torontu, kde se celý minulý týden věnovala propagaci české kosmonautiky, sbírání nových podnětů a utužování existujících kontaktů i navazování nových. CSO se také angažovala v činnosti Mezinárodní astronautické federace, ve které ředitel CSO zastává funkci viceprezidenta.

IAC 2014 - den pátý

4.10.2014 0:26  

Poslední den kongresu byl otevřený pro veřejnost a programu se též zúčastnilo hodně dětí se svými pedagogy. Na valném shromáždění bylo zvoleno místo konání kongresu IAC v roce 2017, australské Adelaide. Ředitel CSO Jan Kolář byl opakovaně zvolen do stávající funkce Viceprezidenta IAF a celkově torontský kongres hodnotíme víceméně pozitivně.

IAC 2014 - den čtvrtý

3.10.2014 2:18  

Čtvrtý den kongresu byl velmi nabitý, a to jak na jednání v rámci IAF a přidružených organizací, tak na realizované rozhovory na kongresové výstavě. Opět přišlo několikrát k diskusi téma malých družic, jejichž realizaci a vypuštění dnes zajišťuje desítky soukromých společností nebo univerzit.

IAC 2014 - Den třetí

2.10.2014 15:27  

Třetí den kongresu začal rozšířením nabídky našeho stánku o propagační materiály americké společnosti XCOR Aerospace, navštívili několik stánků univerzit a začínajících firem zaměřených na stavbu malých družic a prezentovali společný poster s kolegy z Kosmonauta.net.

Newsletter CSO

1.10.2014 19:29  

Česká kosmická kancelář pro Vás každý měsíc připravuje elektronický newsletter, který obsahuje novinky posledních dní týkající se dění v kosmonautice u nás i ve světě.

Newsletter CSO

1.10.2014 19:29  

Česká kosmická kancelář pro Vás každý měsíc připravuje elektronický newsletter, který obsahuje novinky posledních dní týkající se dění v kosmonautice u nás i ve světě.

Newsletter CSO

1.10.2014 19:29  

Česká kosmická kancelář pro Vás každý měsíc připravuje elektronický newsletter, který obsahuje novinky posledních dní týkající se dění v kosmonautice u nás i ve světě.

IAC 2014 - den druhý

1.10.2014 3:43  

Náš úterní program se kromě tradiční prezentace na stánku skládal z účasti na plenárním zasedání o komerčních pilotovaných letech, na kterém si vyměnilo své názory několik vedoucích představitelů kosmického průmyslu. Velkým zážitkem pak byla podvečerní Highlight Lecture s prezentací profesora Bibringa o prvních vědeckých výsledcích sondy ESA Rosetta a přípravách na listopadové přistání jejího modulu Philae.

CSO na IAC

29.9.2014 12:36  

Tento článek předtavuje blog pracovníků České kosmické kanceláře o dění na Mezinárodním astronautickém kongresu 2014 v Torontu.

IAC 2014 - den první

29.9.2014 12:36  

První den kongresu jsme zprovoznili náš stánek a uvítali na něm první návštěvníky. Oproti zkušenostem z předchozích ročníků byla návštěvnost citelně slabší, ale doufáme, že v průběhu kongresu se zájem o výstavu ještě zvedne. Ve vitríně, která je letos patrně nejbohatší co do počtu i složení vystavovaných exponátů, jsou ukázky produktů devíti českých pracovišť z řad soukromých firem, akademie i vysokých škol.

IAC 2014 - den první

29.9.2014 12:36  

První den kongresu jsme zprovoznili náš stánek a uvítali na něm první návštěvníky. Ve vitríně, která je letos patrně nejbohatší co do počtu i složení vystavovaných exponátů, jsou ukázky produktů devíti českých pracovišť z řad soukromých firem, akademie i vysokých škol.

Zkušenosti z kurzu IPM-12

24.9.2014 17:34  

NASA každoročně pořádá dva kurzy zaměřené na mezinárodní projektový management v kosmonautice a Česká kosmická kancelář má díky svému členství ve výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace možnost na tuto akci nominovat české účastníky. V tomto článku si můžete přečíst o zkušenostech zatím posledního z nich.

Czech Space Activities 2014

24.9.2014 15:31  

CSO vydala čtvrté vydání souhrnné anglicky psané brožury o kosmických aktivitách v České republice, kterou každoročně distribuuje zájemcům na Mezinárodním astronautickém kongresu IAC a při jiných příležitostech se zahraničním publikem.

2014 YP Virtual Forums

19.9.2014 18:43  

Nepodařilo se vám zajistit si cestu na 65. Mezinárodní astronautický kongres v Torontu, ale i přes to máte zájem si poslechnout odborné prezentace? Řešením jsou tzv. virtuální fóra, která umožňují se online připojit a vyslechnout si pět zajímavých prezentací z pohodlí svého domova nebo kanceláře.

Světový kosmický týden 2014

17.9.2014 18:09  

Symbolický týden věnovaný celosvětové propagaci a popularizaci kosmonautiky se uskuteční již tradičně v termínu od 4. do 10. října. Česká kosmická kancelář, národní koordinátor Světového kosmického týdne v České republice, vyzývá všechny organizace a kluby věnující se popularizaci kosmonautiky a astronomie a vzdělávacím aktivitám k připojení se k tomuto celosvětovému projektu.

Světový kosmický týden 2014

17.9.2014 18:09  

Symbolický týden věnovaný celosvětové propagaci a popularizaci kosmonautiky se uskuteční již tradičně v termínu od 4. do 10. října. CSO, národní koordinátor Světového kosmického týdne v České republice, vyzývá všechny organizace a kluby věnující se popularizaci kosmonautiky a astronomie a vzdělávacím aktivitám k připojení se k tomuto projektu.

Světový kosmický týden 2014

17.9.2014 18:09  

Symbolický týden věnovaný celosvětové propagaci a popularizaci kosmonautiky se uskuteční od 4. do 10. října. CSO, národní koordinátor Světového kosmického týdne v České republice, vyzývá všechny organizace a kluby věnující se popularizaci kosmonautiky a astronomie a vzdělávacím aktivitám k připojení se k tomuto projektu.

Světový kosmický týden 2014

17.9.2014 18:09  

Symbolický týden věnovaný celosvětové propagaci a popularizaci kosmonautiky se uskuteční již tradičně v termínu od 4. do 10. října. Česká kosmická kancelář, národní koordinátor Světového kosmického týdne v České republice, vyzývá všechny organizace, kluby a organizace věnující se popularizaci kosmonautiky a astronomie a vzdělávacím aktivitám k připojení se k tomuto celosvětovému projektu.

PilsenCUBE

15.9.2014 15:08  

Cílem projektu bylo identifikovat nedostatky malých družic typu CubeSat, jejichž spolehlivost a využitelnost pro reálné vědecké experimenty byla omezená, a navrhnout vhodnější řešení.

PragSAT 2014

15.9.2014 11:59  

Studenti SPŠE Ječná se zapojili do evropské soutěže s názvem ESA CanSat Competition. V rámci této soutěže vyvíjejí a vyrábí středoškolské týmy minidružice, tzv. CanSaty, o rozměrech plechovky od nápoje s objemem 330 ml. Finále se koná každoročně na základně Andøya Rocket Range v Norsku.

Přenos času prostřednictvím GNSS

15.9.2014 11:02  

V rámci projektu proběhl vývoj prototypu aparatury GTR51, určené pro porovnávání časových stupnic. Zařízení využívá signály družicových navigačních systémů GPS, GLONASS, GALILEO a SBAS.

Time transfer via GNSS

15.9.2014 11:02  

In the project the prototype of the GTR51 device for comparison of time scales was developed. The device uses sinals of satellite navigation systems GPS, GLONASS, GALILEO and SBAS.

Drop Your Thesis! 2015

10.9.2014 18:17  

ESA Education Office vyhlašuje další kolo výzvy k podání vysokoškolských experimentů v prostředí mikrogravitace v rámci programu ESA, Drop Your Thesis! 2015. Studentské zde týmy dostanou možnost realizovat svůj experiment v pádové věži v Centru aplikovaných kosmických technologií a mikrogravitace (ZARM) na Univerzitě v Brémách. Uzávěrka přihlášek je 7. prosince 2014.

Drop Your Thesis! 2015

10.9.2014 18:17  

ESA Education Office vyhlašuje další kolo výzvy k podání experimentů v prostředí mikrogravitace v rámci programu ESA, Drop Your Thesis! 2015. Studentské týmy dostanou možnost realizovat svůj experiment v pádové věži v Centru aplikovaných kosmických technologií a mikrogravitace (ZARM) v Brémách. Uzávěrka přihlášek je 7. prosince 2014.

Začátek roku s radarovou polarimetrií v ESA

10.9.2014 15:06  

Ve druhé polovině ledna 2015 pořádá Evropská kosmická agentura v italském centru ESRIN sérii workshopů zaměřených na využívání dat radarové polarimetrie a mise, která tato data pořizují. Jedná se o kurz radarové polarimetrie (19.-23.), 7. ročník Mezinárodního workshopu POLinSAR 2015 (26.-30.) a 1. vědecký workshop zaměřený na misi BIOMASS (27.-30.).

Začátek roku s radarovou polarimetrií v ESA

10.9.2014 15:06  

Ve druhé polovině ledna 2015 pořádá ESA v italském centru ESRIN sérii workshopů zaměřených na využívání dat radarové polarimetrie. Jedná se o kurz radarové polarimetrie (19.-23.), Mezinárodní workshop POLinSAR 2015 (26.-30.) a workshop zaměřený na misi BIOMASS (27.-30.).

Fringe 2015 Workshop

8.9.2014 18:22  

Evropská kosmická agentura pořádá workshop, zaměřený na výzkumnou a aplikační oblast radarové interferometrie s důrazem na využití dat mise Sentinel-1. Akce se uskuteční v centru ESRIN v italském Frascati ve dnech od 23. do 27. března 2015. Abstrakty lze přihlašovat do 2. listopadu 2014.

Fringe 2015 Workshop

8.9.2014 18:22  

Evropská kosmická agentura pořádá workshop, zaměřený na výzkumnou a aplikační oblast radarové interferometrie s důrazem na využití dat mise Sentinel-1. Akce se uskuteční v centru ESRIN v italském Frascati ve dnech od 23. do 27. března 2015. Abstrakty lze přihlašovat do 2. listopadu 2014.

Spin Your Thesis! 2015

5.9.2014 17:32  

ESA již pošesté vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů studentských experimentů v rámci programu Spin Your Thesis! 2015. Studenti tak opět dostávají unikátní příležitost využít kapacit velké centrifugy (LDC) v centru ESTEC pro provedení vlastního experimentu v hypergravitačním prostředí. Uzávěrka přihlášek je 7. prosince 2014.

Zapojení soukromého sektoru do GEO/GEOSS

25.8.2014 14:36  

Evropská komise pořádá workshop, který má podpořit zapojení soukromého sektoru do GEO/GEOSS. Akce se uskuteční 26. září 2014 v bruselském kongresovém centru Albert Borschette.

Činnost v roce 2013

25.8.2014 10:57  

Ve výroční zprávě je popsána činnost a výsledky České kosmické kanceláře za rok 2013. V tomto období byla činnost CSO financována projekty MŠMT v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II a v rámci projektu operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

PragSAT 2014 na evropské soutěži

21.8.2014 13:59  

Počátkem června letošního roku se český studentský tým z pražské elektroprůmyslovky v Ječné ulici úspěšně zúčastnil již čtvrté celoevropské soutěže ve stavbě a vypuštění funkční minidružice CanSat. Z více než 50 středoškolských týmů se do finále dostalo devět nejlepších z celé Evropy.

Hledá se nová vědecká mise ESA

21.8.2014 12:44  

ESA vyhlásila výzvu k podání návrhů na středně velkou vědeckou misi M4. Jedná se o jedinečnou příležitost pro česká vědecká pracoviště, jak ovlivnit budoucí špičkový výzkum po roce 2025. Projevení zájmu je nutné zaslat nejpozději do 16. září 2014 a celý projektový návrh pak do 15. ledna 2015.

DSSS

4.8.2014 0:00  

Digitální štěrbinový sluneční senzor (DSSS) měří pozici Slunce vzhledem k osám detektoru a překonává tak nevýhody senzorů využívaných v minulosti. Navíc to, že je postaven z běžných komerčně vyráběných součástek a průmyslových dílů, ho činí finančně dostupným.

Horizon 2020

1.8.2014 17:24  

Rámcový program EU výzkumu a vývoje nazvaný Horizon 2020 je vytyčen na sedmileté období 2014 až 2020 s celkovým rozpočtem 72 miliard Euro.

Člověk ve vesmíru – umělecká soutěž

31.7.2014 10:51  

NASA zve vysokoškolské studenty a začínající profesionály k účasti na projektu, který má za cíl představit formou umělecky zpracovaného videosnímku využití kosmonautiky, kosmické vědy a kosmických technologií ku prospěchu lidí na Zemi. Uzávěrka příjmu soutěžních snímků je 15. listopadu 2014.

Trvalá výzva Artes 3-4

29.7.2014 12:09  

Trvale otevřená výzva v rámci programového elementu ARTES 3-4, umožňuje reagovat průmyslovým organizacím kdykoliv je to pro ně příhodné, s návrhy, které by měly reflektovat některou z oblastí telekomunikací od pozemního po kosmický segment, včetně problematiky vývoje telekomunikačních družic.

SSA

29.7.2014 8:58  

Cílem programu ESA/SSA je vybudovat evropské systémy pro předpovědi stavu blízkozemního prostoru a systémy varování před možnými hrozbami pro moderní zařízení a společnost, které by mohou způsobit původci v kosmickém prostoru. ČR je zapojena do 2. fáze programu (2013 - 2016) a přispívá zde částkou 0,7 mil. €.

Probuď se, robote!

23.7.2014 11:55  

ESA otevírá již čtvrtý ročník soutěže pro evropské středoškolské studenty v programování robotických koulí na Mezinárodní kosmické stanici ISS. Detaily letošní mise budou zveřejněny počátkem září 2014. Uzávěrka přihlášek je 26. září 2014.

Rosetto, už jsme tam?

10.7.2014 9:41  

Po desetileté cestě dlouhé více než 6 miliard km se evropská vesmírná sonda Rosetta blíží k svému cíli, kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. Připojte se k nové fotografické kampani "Rosetto, už jsme tam?” a podpořte Rosettu na posledním úseku její cesty. Soutěžní úkol můžete splnit do 6. srpna 2014.

Soutěžte s ATV

9.7.2014 12:23  

Při příležitosti posledního startu evropské zásobovací lodě ATV-5 Georges Lemaître, jehož tart je plánován na 26.7.2014, vyhlašuje ESA soutěž pro mladé zájemce o natočení zajímavé školní lekce nebo pokusu z oblasti fyziky, chemie, biologie nebo jiné oblasti se vztahem ke kosmonautice. Poslední termín k zaslání soutěžních videosnímků je 31. října 2014.

Kosmonautikou k rozvoji měst

2.7.2014 14:40  

Workshop s názvem Inovativní řešení z oblasti kosmonautiky pro města budoucnosti bude zaměřen na možnosti podpory rozvoje velkoměst za pomocí aplikací z oblasti kosmonautiky. Akce pořádaná organizací Europian Space Policy se bude konat ve dnech 8. a 9. července 2014 ve Vídni.

ESA Student Placement programme

2.7.2014 12:17  

Program Student Placement je určen vysokoškolským studentům v předposledním nebo posledním roce řádného magisterského studia, a je proto často využíván pro rozpracování tématu diplomové práce v laboratořích ESA. Stáže se sjednávají na dobu 3 až 6 měsíců (výjimečně až 9 měsíců) a jsou neplacené, student však dostává podporu 20 € na den.

Hodinky Marka Nováka

1.7.2014 13:47  

Objevovat. Poznávat. Změnit svět. To jsou slova, spojující všechny účastníky středoškolských studentských vědeckých a technických soutěží. Každý rok se do nich zapojuje několik milionů středoškoláků ve více než sedmi desítkách zemí celého světa. Byl mezi nimi i devatenáctiletý Marek Novák.

ESA Advanced Concepts Team - ARIADNA

1.7.2014 12:34  

ESA Advanced Concepts Team v rámci programu ARIADNA vyhlašuje další výzvu na předkládání návrhů výzkumných studií zaměřených na čtyři specifická témata. Každá ze studií bude financována ve výši 25 tis. €. Návrhy lze posílat do 14. července 2014.

Postdoctoral Research Fellowship programme

1.7.2014 10:05  

Postgraduální výzkumný studijní program ESA, RFP, si klade za cíl nabídnout mladým vědcům a inženýrům možnost provádět výzkum v různých oblastech vědy o vesmíru, vesmírných aplikací nebo kosmických technologií. Žadatel musí být občanem některého z členských nebo spolupracujících států ESA a musí mít krátce po získání doktorátu v oboru úzce spojeném s kosmickou vědou nebo kosmickými technologiemi.

Young Graduate Trainee programme

30.6.2014 16:11  

Evropská kosmická agentura zveřejňuje v rámci programu Young Graduate Trainee (YGT) přibližně jednou ročně nabídky stipendijních stáží pro mladé odborníky z členských a spolupracujících států ESA. Nabízené stáže YGT bývají ve všech střediscích ESA, na ESA-HQ, na evropské kosmické základně v Kourou a méně často i v dalších partnerských zařízeních ESA.

Nová vlajková mise ESA

30.6.2014 13:36  

ESA vybrala k realizaci novou velkou misi L2 – rentgenovou observatoř ATHENA, která by měla přispět k zodpovězení základních otázek astrofyziky a kosmologie. K vypuštění by měla být připravena v roce 2028. Jedná se o jedinečnou příležitost k zapojení jak vědeckých, tak i výzkumných a výrobních pracovišť z České republiky.

« | 1 | 2 | 3
© geoinformace.cz CMS Toolkit