info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Hrdlička Hrdlička

zdroje zpráv:

Rozhovor s Martinem Hrdličkou o transformaci Komory geodetů a kartografů

2.10.2017 12:00  

Už delší dobu se diskutovala vize vzniku Svazu podnikatelů v geodézii. Slyšel jsem, že jste motorem této vize. Co Vás k tomu vede?  Geodézie jako obor se dlouhodobě potýká s nedostatečnou prestiží v očích celé společnosti, což se negativně odráží i na ekonomiku celého oboru a příjmy nejen firem, ale i zaměstnanců působících v tomto oboru. To se... View Article

The post Rozhovor s Martinem Hrdličkou o transformaci Komory geodetů a kartografů appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Rozhovor s Martinem Hrdličkou o trasformaci Komory geodetů a kartografů

4.9.2017 17:19  

Už delší dobu se diskutovala vize vzniku Svazu podnikatelů v geodézii. Slyšel jsem, že jste motorem této vize. Co Vás k tomu vede?  Geodézie jako obor se dlouhodobě potýká s nedostatečnou prestiží v očích celé společnosti, což se negativně odráží i na ekonomiku celého oboru a příjmy nejen firem, ale i zaměstnanců působících v tomto oboru. To se... View Article

The post Rozhovor s Martinem Hrdličkou o trasformaci Komory geodetů a kartografů appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Zaměření stavby kamerou GoPro HERO 5

1.9.2017 10:00  

Metoda sběru dat pro účely vytvoření geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pomocí kamery je založena na principu digitální fotogrammetrie. Data lze pořídit buď pozemním sběrem kamerou nebo leteckým sběrem pomocí dronu. Při pozemním sběru se snímky pořizují snadno pomocí kamery umístěné na tyčce (trasírce, výtyčce), kterou se snímá okolí daného objektu (např. výkopu). Pořízené... View Article

The post Zaměření stavby kamerou GoPro HERO 5 appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Zaměření podzemních kolektorů v areálu cementárny Radotín

18.8.2017 14:30  

Síť podzemních elektrokanálů byla v areálu cementárny budována postupně v průběhu několika desítek let. Bohužel se od nich nezachovala prakticky žádná použitelná dokumentace, což se ukázalo jako velmi problematické v okamžiku, kdy bylo třeba zpracovat nový požární plán závodu. Do značně rozvětvené sítě podzemních tunelů v délce přes půl kilometru existují dva hlavní vstupy, které... View Article

The post Zaměření podzemních kolektorů v areálu cementárny Radotín appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Měříme absolutní prostorovou polohu koleje (APK)

27.7.2017 10:05  

Využíváme vozík APK Vlastní měření prostorové polohy koleje probíhá pomocí vozíku APK. Obsluhu vozíku tvoří měřická skupina s vedoucím prací s odbornou způsobilostí dle Zam1 Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy (účinnost od 1. 4. 2017). Vycházíme ze schváleného ŽBP, u kterého provedeme zahuštění tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými... View Article

The post Měříme absolutní prostorovou polohu koleje (APK) appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Žadatele milionté žádosti odměníme

1.6.2017 10:00  

Žadatele, který při využívání služby UtilityReport podá tuto miliontou žádost subjektu technické infrastruktury, budeme kontaktovat prostřednictvím našeho zákaznického centra a odměníme ho poukazem v hodnotě 10 000 Kč na relaxační pobyt dle jeho výběru. „Aktuální počet podaných žádostí k polovině května 2017 je 916 000 a měsíčně je v závislosti na období podáváno přes 20 000 žádostí. Podle našeho... View Article

The post Žadatele milionté žádosti odměníme appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Žadatele milionté žádosti odměníme

1.6.2017 10:00  

Žadatele, který při využívání služby UtilityReport podá tuto miliontou žádost subjektu technické infrastruktury, budeme kontaktovat prostřednictvím našeho zákaznického centra a odměníme ho poukazem v hodnotě 10 000 Kč na relaxační pobyt dle jeho výběru. „Aktuální počet podaných žádostí ke konci května 2017 je 931 000 a měsíčně je v závislosti na období podáváno přes 20 000 žádostí. Podle... View Article

The post Žadatele milionté žádosti odměníme appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Aktivity Horizont HG 2014 v letošním roce

31.5.2017 13:01  

V rámci projektu Svatá Ludmila 1100 let, jehož cílem je připomenout si a oslavit svatou Ludmilu a její neopominutelnou roli v českých i evropských dějinách, se v letošním roce Horizont HG 2014 snaží navázat spolupráci s USA v oblasti rozšiřování tzv. svatoludmilských míst. Takto jsou označována místa, na kterých samotná Ludmila osobně pobývala a místa, která na její počest... View Article

The post Aktivity Horizont HG 2014 v letošním roce appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Služba UtilityReport – redesign aplikace v plném proudu

31.5.2017 9:41  

Chceme, aby naše služba UtilityReport reflektovala nové trendy a odpovídala současnému komfortu uživatelů on-line služeb, a proto pracujeme na celkové úpravě stávající aplikace pro podávání žádostí. V předešlých letech jsme se zaměřili na vývoj rozhraní (propojení) se správci a přístupy do služby přes kraje. Z důvodu časové náročnosti přípravy těchto prací neproběhla zatím celková úprava aplikace, která... View Article

The post Služba UtilityReport – redesign aplikace v plném proudu appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Rozhovor se zástupci města Humpolce o pasportech

23.5.2017 14:23  

Společnost HRDLIČKA pro Vaše město vytvořila v průběhu let řadu datových sad pro evidenci a správu majetku. Nadále zaštiťuje správu systému QPAS a udržuje aktuální DTM, pasporty (zeleně, komunikací, veřejného osvětlení a dopravního značení) a další mapové podklady. Jak jste s tímto open source řešením QPAS spokojeni a jak s datovými sadami pracujete? Josef Jůzl: Současný systém QPAS... View Article

The post Rozhovor se zástupci města Humpolce o pasportech appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Úspěšná spolupráce s firmou Mettenmeier GmbH

10.5.2017 9:14  

V posledních dvou letech jsme pro společnost Mettenmeier realizovali dvě velké zakázky, a to: 1. Digitalizace elektřiny území Warstein v programu Moskito pro koncového zákazníka Westnetz, v rozsahu 850 km a celkové ceně 3,5 mil. Kč. 2. Aktualizace dokumentace pro STW München v programu Smallworld. Práce probíhaly přímo u zákazníka, v rozsahu 1,35 mil. Kč. V současné době probíhá zakázka aktualizace... View Article

The post Úspěšná spolupráce s firmou Mettenmeier GmbH appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Spolupráce HRDLIČKA Group se školami

27.4.2017 13:10  

V podnikatelské sféře, která je nedostatkem odborníků ochromena, vznikla celá řada iniciativ, které reagují na situaci rychleji než státní vzdělávací systém. Jejich cílem je zatraktivnění technických oborů a podnikání v nich jako další možnosti profesního růstu. Tyto aktivity připravují organizace jako je Hospodářská komora nebo jiné neziskové organizace. Jedním z projektů tohoto typu je i projekt „Můžeš... View Article

The post Spolupráce HRDLIČKA Group se školami appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Akce pro studenty SPŠ zeměměřické

24.4.2017 10:48  

Šestnáct studentů se rozdělilo do týmů a vyrazili do terénu plnit pečlivě promyšlené úkoly. K dispozici jim samozřejmě byli naši geodeti, kteří studentům pomáhali úkoly řešit a předali jim cenné rady. Pro někoho byly úkoly snazší, pro někoho možná obtížnější. Jejich cílem však nebylo studenty zkoušet a stresovat, ale poznat je a také je něco naučit.... View Article

The post Akce pro studenty SPŠ zeměměřické appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

HRDLIČKA podruhé v porotě GISÁČKA  

24.3.2017 8:30  

„Byl pro mě zážitek být poprvé v pozici porotce a hodnotit technickou úroveň prací spolu s prezentačními dovednostmi studentů v anglickém jazyce. Potěšili mě především soutěžící z Česka, jejichž úroveň převyšovala ostatní, což se odrazilo i na stupních vítězů. V obou sekcích (bakalářské i magisterské práce) opanovali první místa právě studenti z českých univerzit (UK v Praze a UP v Olomouci). Obě... View Article

The post HRDLIČKA podruhé v porotě GISÁČKA   appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Náš geodet Honza Trávníček na Cho Oyu: „Osma se na plán neptá…“

3.3.2017 17:09  

  Jak hodnotíš loňskou expedici? Považuju ji za hodně úspěšnou. Třem z nás se podařilo vystoupit na vrchol, Honzovi Říhovi do 7 500 m. Sice jsme na vrcholu společně s Honzou nebyli, ale za daných podmínek a situace to bylo maximum, kterého jsme mohli bezpečně dosáhnout. Možná bychom se dostali o pár desítek výškových metrů výš, ale už... View Article

The post Náš geodet Honza Trávníček na Cho Oyu: „Osma se na plán neptá…“ appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Náš geodet Honza Trávníček na Cho Oyu: „Osma se na plán neptá…“

3.3.2017 17:09  

  Jak hodnotíš loňskou expedici? Považuju ji za hodně úspěšnou. Třem z nás se podařilo vystoupit na vrchol, Honzovi Říhovi do 7 500 m. Sice jsme na vrcholu společně s Honzou nebyli, ale za daných podmínek a situace to bylo maximum, kterého jsme mohli bezpečně dosáhnout. Možná bychom se dostali o pár desítek výškových metrů výš, ale už... View Article

The post Náš geodet Honza Trávníček na Cho Oyu: „Osma se na plán neptá…“ appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Celofiremní setkání v Ledči nad Sázavou

23.1.2017 16:20  

Celodenní program byl sestaven z řady odborně zaměřených workshopů, kterých se účastnily jednotlivé skupinky zaměstnanců podle typu jejich práce a zaměření. Výkonný ředitel Ing. Jan Floriánek k tomu dodává: „Letos jsme chtěli změnit podobu celofiremního školení tak, aby více vyhovovala profesním potřebám jednotlivých zaměstnanců. Byly zde workshopy orientované  jak na geodézii, tak na GIS problematiku.... View Article

The post Celofiremní setkání v Ledči nad Sázavou appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Celofiremní setkání v Ledči nad Sázavou

23.1.2017 16:20  

Celodenní program byl sestaven z řady odborně zaměřených workshopů, kterých se účastnily jednotlivé skupinky zaměstnanců podle typu jejich práce a zaměření. Výkonný ředitel Ing. Jan Floriánek k tomu dodává: „Letos jsme chtěli změnit podobu celofiremního školení tak, aby více vyhovovala profesním potřebám jednotlivých zaměstnanců. Byly zde workshopy orientované  jak na geodézii, tak na GIS problematiku.... View Article

The post Celofiremní setkání v Ledči nad Sázavou appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Vzpomínka na Iva Martinkoviče

19.1.2017 12:17  

Dne 16. 1. 2017 nás všechny zaskočila smutná zpráva o tragické nehodě našeho kolegy a kamaráda Iva Martinkoviče, který domů ze služební cesty už nedojel. Ivo působil na naší pobočce v Příbrami a pracoval pro naši společnost celých 20 let. Bude nám všem chybět. Vy, kdo jste ho znali, věnujte našemu kolegovi tichou vzpomínku. Martin... View Article

The post Vzpomínka na Iva Martinkoviče appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Vzpomínka na Iva Martinkoviče

19.1.2017 12:17  

Dne 16. 1. 2017 nás všechny zaskočila smutná zpráva o tragické nehodě našeho kolegy a kamaráda Iva Martinkoviče, který domů ze služební cesty už nedojel. Ivo působil na naší pobočce v Příbrami a pracoval pro naši společnost celých 20 let. Bude nám všem chybět. Vy, kdo jste ho znali, věnujte našemu kolegovi tichou vzpomínku. Martin... View Article

The post Vzpomínka na Iva Martinkoviče appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

HRDLIČKA Group holdingová struktura dokončena

7.12.2016 9:58  

Růst podnikatelské skupiny, pozvolná generační obměna a existence dalších společníků v některých firmách dovedly mne a mé společníky k rozhodnutí vytvořit holdingovou strukturu v celé podnikatelské skupině. Majoritní majetkové podíly v jednotlivých firmách ve skupině jsou nyní vlastněny firmou HRDLIČKA Group spol. s r. o.  Osobně se budu nadále chodu firem aktivně věnovat v pozici jednatele, ale operativní záležitosti ponechám... View Article

The post HRDLIČKA Group holdingová struktura dokončena appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

HRDLIČKA Group holdingová struktura dokončena

7.12.2016 9:58  

Růst podnikatelské skupiny, pozvolná generační obměna a existence dalších společníků v některých firmách dovedly mne a mé společníky k rozhodnutí vytvořit holdingovou strukturu v celé podnikatelské skupině. Majoritní majetkové podíly v jednotlivých firmách ve skupině jsou nyní vlastněny firmou HRDLIČKA Group spol. s r. o.  Osobně se budu nadále chodu firem aktivně věnovat v pozici jednatele, ale operativní záležitosti ponechám... View Article

The post HRDLIČKA Group holdingová struktura dokončena appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

QPAS jako nástroj pro správce technické infrastruktury

28.11.2016 11:25  

Proč QPAS pro správce? Prvotně naše společnost systém vyvinula pro interní potřeby v rámci HRDLIČKA Group a pro potřeby našich zákazníků v oblasti samosprávy. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z těchto oblastí jsme se již před časem rozhodli o jeho nasazení i v oblasti dokumentace technické infrastruktury (dále jen TI). Hlavní motivací pro nasazení QPASu u správců... View Article

The post QPAS jako nástroj pro správce technické infrastruktury appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

QPAS jako nástroj pro správce technické infrastruktury

28.11.2016 11:25  

Proč QPAS pro správce? Prvotně naše společnost systém vyvinula pro interní potřeby v rámci HRDLIČKA Group a pro potřeby našich zákazníků v oblasti samosprávy. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z těchto oblastí jsme se již před časem rozhodli o jeho nasazení i v oblasti dokumentace technické infrastruktury (dále jen TI). Hlavní motivací pro nasazení QPASu u správců... View Article

The post QPAS jako nástroj pro správce technické infrastruktury appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

5. setkání ve Ville Hrdlička

24.11.2016 13:01  

Za doprovodu hudby zobcových fléten dětí ze ZUŠ Česká Lípa hosty při příchodu vítali paní starostka Romana Žatecká a majitel společnosti HRDLIČKA pan Martin Hrdlička. Hlavním bodem programu bylo koncertní vystoupení harfistky Jany Bouškové a klavíristy Lukáše Klánského. Přítomní hosté tak měli mnohdy poprvé možnost naživo slyšet tóny harfy, například při interpretaci skladby Vltava od... View Article

The post 5. setkání ve Ville Hrdlička appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

5. setkání ve Villa Hrdlička

24.11.2016 13:01  

Za doprovodu hudby zobcových fléten dětí ze ZUŠ Česká Lípa hosty při příchodu vítali paní starostka Romana Žatecká a majitel společnosti HRDLIČKA pan Martin Hrdlička. Hlavním bodem programu bylo koncertní vystoupení harfistky Jany Bouškové a klavíristy Lukáše Klánského. Přítomní hosté tak měli mnohdy poprvé možnost naživo slyšet tóny harfy, například při interpretaci skladby Vltava od... View Article

The post 5. setkání ve Villa Hrdlička appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

5. setkání ve Villa Hrdlička

24.11.2016 13:01  

Za doprovodu hudby zobcových fléten dětí ze ZUŠ Česká Lípa hosty při příchodu vítali paní starostka Romana Žatecká a majitel společnosti HRDLIČKA pan Martin Hrdlička. Hlavním bodem programu bylo koncertní vystoupení harfistky Jany Bouškové a klavíristy Lukáše Klánského. Přítomní hosté tak měli mnohdy poprvé možnost naživo slyšet tóny harfy, například při interpretaci skladby Vltava od... View Article

The post 5. setkání ve Villa Hrdlička appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Na železnicích jako ryba ve vodě

24.11.2016 11:32  

V letošním roce jsme dokončili práce na těchto železničních stavbách:  BUVOL – Rekonstrukce trati České Budějovice – Volary Celkové investiční náklady 1 289 666 551 Kč Termín 3/2014 – 10/2016 Hlavní zhotovitel AŽD Praha s.r.o. – DTI Délka trati 93 km Počet rekonstruovaných stanic (zastávek) 13 Počet obnovovaných mostů 5 Realizace Pracoviště Jižní Čechy Kromě svého... View Article

The post Na železnicích jako ryba ve vodě appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Na železnicích jako ryba ve vodě

24.11.2016 11:32  

V letošním roce jsme dokončili práce na těchto železničních stavbách:  BUVOL – Rekonstrukce trati České Budějovice – Volary Celkové investiční náklady 1 289 666 551 Kč Termín 3/2014 – 10/2016 Hlavní zhotovitel AŽD Praha s.r.o. – DTI Délka trati 93 km Počet rekonstruovaných stanic (zastávek) 13 Počet obnovovaných mostů 5 Realizace Pracoviště Jižní Čechy Kromě svého... View Article

The post Na železnicích jako ryba ve vodě appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Kdo a proč potřebuje geometrický plán?

4.11.2016 10:47  

Pokud tedy vlastníte nemovitost, u níž došlo ke změně, a je nutné tuto změnu zobrazit v katastrální mapě, neváhejte a zhotovení geometrického plánu si včas objednejte. Je třeba počítat s tím, že vyhotovení geometrického plánu a jeho následné schválení příslušným katastrálním pracovištěm je časově náročné. Jen samotná lhůta pro potvrzení příslušným katastrálním pracovištěm je 30 dnů.... View Article

The post Kdo a proč potřebuje geometrický plán? appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Kdo a proč potřebuje geometrický plán?

4.11.2016 10:47  

Pokud tedy vlastníte nemovitost, u níž došlo ke změně, a je nutné tuto změnu zobrazit v katastrální mapě, neváhejte a zhotovení geometrického plánu si včas objednejte. Je třeba počítat s tím, že vyhotovení geometrického plánu a jeho následné schválení příslušným katastrálním pracovištěm je časově náročné. Jen samotná lhůta pro potvrzení příslušným katastrálním pracovištěm je 30 dnů.... View Article

The post Kdo a proč potřebuje geometrický plán? appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Oslavy 25. výročí byly završeny v Břevnovském klášteře

24.10.2016 11:42  

Akcí v Břevnovském klášteře jsme zároveň symbolicky zakončili letošní oslavy jubilea společnosti a poděkovali našim zákazníkům, partnerům i zaměstnancům za dlouholetou spolupráci. Hlavním večerním představením pro hosty byl koncert české šansoniérky Radky Fišarové s kapelou. Paní Fišarová zazpívala nejen francouzské písně od Edith Piaf, ale i skladby české z vlastního repertoáru. Doprovodným programem večera pak byly prohlídky Břevnovského... View Article

The post Oslavy 25. výročí byly završeny v Břevnovském klášteře appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

OSLAVY 25. VÝROČÍ BYLY ZAVRŠENY V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE

24.10.2016 11:42  

Akcí v Břevnovském klášteře jsme zároveň symbolicky zakončili letošní oslavy jubilea společnosti a poděkovali našim zákazníkům, partnerům i zaměstnancům za dlouholetou spolupráci. Hlavním večerním představením pro hosty byl koncert české šansoniérky Radky Fišarové s kapelou. Paní Fišarová zazpívala nejen francouzské písně od Edith Piaf, ale i skladby české z vlastního repertoáru. Doprovodným programem večera pak byly prohlídky Břevnovského... View Article

The post OSLAVY 25. VÝROČÍ BYLY ZAVRŠENY V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Oslavy 25. výročí byly završeny v Břevnovském klášteře

24.10.2016 11:42  

Akcí v Břevnovském klášteře jsme zároveň symbolicky zakončili letošní oslavy jubilea společnosti a poděkovali našim zákazníkům, partnerům i zaměstnancům za dlouholetou spolupráci. Hlavním večerním představením pro hosty byl koncert české šansoniérky Radky Fišarové s kapelou. Paní Fišarová zazpívala nejen francouzské písně od Edith Piaf, ale i skladby české z vlastního repertoáru. Doprovodným programem večera pak byly prohlídky Břevnovského... View Article

The post Oslavy 25. výročí byly završeny v Břevnovském klášteře appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Úspěch v soutěži European Business Awards

4.10.2016 14:17  

Soutěž oceňuje nejdynamičtější evropské společnosti, které tak mohou sdílet svůj příběh, přístup k inovacím a firemní etice. Cílem soutěže je podpora úspěšné podnikatelské komunity napříč celou Evropou. „Jsme hrdí na náš úspěch v soutěži celoevropského formátu European Business Awards. Během 25 let existence společnosti jsme se vždy snažili rozvíjet naše aktivity v reakci na potřeby... View Article

The post Úspěch v soutěži European Business Awards appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Úspěch v soutěži European Business Awards

4.10.2016 14:17  

Soutěž oceňuje nejdynamičtější evropské společnosti, které tak mohou sdílet svůj příběh, přístup k inovacím a firemní etice. Cílem soutěže je podpora úspěšné podnikatelské komunity napříč celou Evropou. „Jsme hrdí na náš úspěch v soutěži celoevropského formátu European Business Awards. Během 25 let existence společnosti jsme se vždy snažili rozvíjet naše aktivity v reakci na potřeby... View Article

The post Úspěch v soutěži European Business Awards appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Golfový turnaj Geotrain Cup 2016

26.9.2016 14:31  

Pořadatel turnaje za společnost HRDLIČKA, Jaromír Prošek, dodává: „Věřím, že jsme na počátku dlouhodobé tradice a že se na turnaj budou rádi vracet nejen stávající účastníci, ale dobré jméno turnaje přiláká i další golfové příznivce.“  

The post Golfový turnaj Geotrain Cup 2016 appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Golfový turnaj Geotrain Cup 2016

26.9.2016 14:31  

Pořadatel turnaje za společnost HRDLIČKA, Jaromír Prošek, dodává: „Věřím, že jsme na počátku dlouhodobé tradice a že se na turnaj budou rádi vracet nejen stávající účastníci, ale dobré jméno turnaje přiláká i další golfové příznivce.“  

The post Golfový turnaj Geotrain Cup 2016 appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Postoupili jsme do krajského kola Firmy roku 2016

1.9.2016 11:39  

V soutěži Vodafonu Firma roku se hodnotí finanční ukazatele firem i podnikatelský příběh. Scoring zahrnuje ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity firmy. Do krajských kol postupuje vždy 10 firem, které se umístily v hodnocení scoringu nejlépe. Pořadí krajských finalistů je pak určeno na základě celkového skóre a hodnocení poroty, která přihlíží zejména k nefinančním faktorům... View Article

The post Postoupili jsme do krajského kola Firmy roku 2016 appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

POSTOUPILI JSME DO KRAJSKÉHO KOLA FIRMY ROKU 2016

1.9.2016 11:39  

V soutěži Vodafonu Firma roku se hodnotí finanční ukazatele firem i podnikatelský příběh. Scoring zahrnuje ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity firmy. Do krajských kol postupuje vždy 10 firem, které se umístily v hodnocení scoringu nejlépe. Pořadí krajských finalistů je pak určeno na základě celkového skóre a hodnocení poroty, která přihlíží zejména k nefinančním faktorům... View Article

The post POSTOUPILI JSME DO KRAJSKÉHO KOLA FIRMY ROKU 2016 appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Postoupili jsme do krajského kola Firmy roku 2016

1.9.2016 11:39  

V soutěži Vodafonu Firma roku se hodnotí finanční ukazatele firem i podnikatelský příběh. Scoring zahrnuje ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity firmy. Do krajských kol postupuje vždy 10 firem, které se umístily v hodnocení scoringu nejlépe. Pořadí krajských finalistů je pak určeno na základě celkového skóre a hodnocení poroty, která přihlíží zejména k nefinančním faktorům... View Article

The post Postoupili jsme do krajského kola Firmy roku 2016 appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Pro zlaté medaile jsme si doběhli na Tetíně

23.6.2016 11:20  

Olympijský běh odstartoval přesně v 18:00 hod. na vlnách Radiožurnálu po celé republice. Náš výběr padl na Tetín, kde sídlí jedna z našich poboček. Naši zaměstnanci obsadili přední místa v obou kategoriích. V mužích obsadil první místo Karel Trunečka z oddělení mapového serveru, na třetím místě byl Jakub Reimar z marketingu. V kategorii žen obsadila první místo geodetka Lenka Bocková... View Article

The post Pro zlaté medaile jsme si doběhli na Tetíně appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Pro zlaté medaile jsme si doběhli v Tetíně

23.6.2016 11:20  

Olympijský běh odstartoval přesně v 18:00 hod. na vlnách Radiožurnálu po celé republice. Náš výběr padl na Tetín, kde sídlí jedna z našich poboček. Naši zaměstnanci obsadili přední místa v obou kategoriích. V mužích obsadil první místo Karel Trunečka z oddělení mapového serveru, na třetím místě byl Jakub Reimar z marketingu. V kategorii žen obsadila první místo geodetka Lenka Bocková... View Article

The post Pro zlaté medaile jsme si doběhli v Tetíně appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Pro zlaté medaile jsme si doběhli na Tetíně

23.6.2016 11:20  

Olympijský běh odstartoval přesně v 18:00 hod. na vlnách Radiožurnálu po celé republice. Náš výběr padl na Tetín, kde sídlí jedna z našich poboček. Naši zaměstnanci obsadili přední místa v obou kategoriích. V mužích obsadil první místo Karel Trunečka z oddělení mapového serveru, na třetím místě byl Jakub Reimar z marketingu. V kategorii žen obsadila první místo geodetka Lenka Bocková... View Article

The post Pro zlaté medaile jsme si doběhli na Tetíně appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Podporujeme kulturní projekty

8.6.2016 16:18  

Průvod, při kterém účastníci oblékli dobové kostýmy šlechticů, zbrojnošů a dalších postav, se konal 4. a 5. června. Tato druhá větev již tradičního Královského původu na hrad Karlštejn byla iniciována majitelem společnosti Ing. M. Hrdličkou. Ten jako starosta obce Tetín přivítal průvod vévody Štěpána přicházející z Berouna ve své obci. Zdravici doprovodila píseň dětského sboru... View Article

The post Podporujeme kulturní projekty appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Podporujeme kulturní projekty

8.6.2016 16:18  

Průvod, při kterém účastníci oblékli dobové kostýmy šlechticů, zbrojnošů a dalších postav, se konal 4. a 5. června. Tato druhá větev již tradičního Královského původu na hrad Karlštejn byla iniciována majitelem společnosti Ing. M. Hrdličkou. Ten jako starosta obce Tetín přivítal průvod vévody Štěpána přicházející z Berouna ve své obci. Zdravici doprovodila píseň dětského sboru... View Article

The post Podporujeme kulturní projekty appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Podporujeme klub pozemního hokeje

25.5.2016 10:37  

Pozemní hokej je kolektivní sport, který se hraje venku i v hale a má dlouholeté zastoupení na olympijských hrách. Jedná se o klasický staroanglický sport, stejně jako kriket a ragby. Hraje se na zmenšeném fotbalovém hřišti a zápas trvá dvakrát 35 minut. Pozemní hokej může být někdy zaměňován s florbalem, oba sporty se ale liší... View Article

The post Podporujeme klub pozemního hokeje appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Podporujeme klub pozemního hokeje

25.5.2016 10:37  

Pozemní hokej je kolektivní sport, který se hraje venku i v hale a má dlouholeté zastoupení na olympijských hrách. Jedná se o klasický staroanglický sport, stejně jako kriket a ragby. Hraje se na zmenšeném fotbalovém hřišti a zápas trvá dvakrát 35 minut. Pozemní hokej může být někdy zaměňován s florbalem, oba sporty se ale liší... View Article

The post Podporujeme klub pozemního hokeje appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

25. výročí jsme oslavili s našimi zaměstnanci

23.5.2016 12:02  

Víkendová akce s velmi vysokou účastí se nesla ve sportovním duchu. Své síly změřily týmy složené z kolegů napříč celou společností v různých kreativních disciplínách. Ty pro naše soutěžící připravili vedoucí regionů, kteří se podíleli na organizaci akce. Celé klání pak bylo završeno v sobotu odpoledne orientačním závodem, při němž musely týmy plnit netradiční úkoly.... View Article

The post 25. výročí jsme oslavili s našimi zaměstnanci appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

25. výročí jsme oslavili s našimi zaměstnanci

23.5.2016 12:02  

Víkendová akce s velmi vysokou účastí se nesla ve sportovním duchu. Své síly změřily týmy složené z kolegů napříč celou společností v různých kreativních disciplínách. Ty pro naše soutěžící připravili vedoucí regionů, kteří se podíleli na organizaci akce. Celé klání pak bylo završeno v sobotu odpoledne orientačním závodem, při němž musely týmy plnit netradiční úkoly.... View Article

The post 25. výročí jsme oslavili s našimi zaměstnanci appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Cena společnosti HRDLIČKA v rámci soutěže SVOČ udělena

12.5.2016 14:50  

Během dopoledne probíhaly prezentace prací, kterých se účastnil i náš výkonný ředitel Ing. Jan Floriánek. Odborná porota pak ocenila tři práce a nezávisle na jejich rozhodnutí jsme vybrali i my svého vítěze, který převzal při slavnostním vyhlašování zvláštní cenu společnosti HRDLIČKA od pana Floriánka. Naším výhercem se stal Csaba Seres za svoji práci na téma:... View Article

The post Cena společnosti HRDLIČKA v rámci soutěže SVOČ udělena appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Cena společnosti HRDLIČKA v rámci soutěže SVOČ udělena

12.5.2016 14:50  

Během dopoledne probíhaly prezentace prací, kterých se účastnil i náš výkonný ředitel Ing. Jan Floriánek. Odborná porota pak ocenila tři práce a nezávisle na jejich rozhodnutí jsme vybrali i my svého vítěze, který převzal při slavnostním vyhlašování zvláštní cenu společnosti HRDLIČKA od pana Floriánka. Naším výhercem se stal Csaba Seres za svoji práci na téma:... View Article

The post Cena společnosti HRDLIČKA v rámci soutěže SVOČ udělena appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Vizualizace přístavby rozvodny Hradec u Kadaně

22.4.2016 10:03  

Obrázek 1 – Jeden z pěti pohledů na 3D vizualizaci přístavby rozvodny s detailem PST transformátoru a bližším detailem PST transformátoru zobrazujícím kvalitu a přesnost 3D vizualizace   Jedním z takových příkladů, který má negativní vliv na přenosovou soustavu ČR, je dynamická výstavba větrných elektráren na pobřeží Severního moře. Přebytek této energie putuje ze severu... View Article

The post Vizualizace přístavby rozvodny Hradec u Kadaně appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Vizualizace přístavby rozvodny Hradec u Kadaně

22.4.2016 10:03  

Obrázek 1 – Jeden z pěti pohledů na 3D vizualizaci přístavby rozvodny s detailem PST transformátoru a bližším detailem PST transformátoru zobrazujícím kvalitu a přesnost 3D vizualizace   Jedním z takových příkladů, který má negativní vliv na přenosovou soustavu ČR, je dynamická výstavba větrných elektráren na pobřeží Severního moře. Přebytek této energie putuje ze severu... View Article

The post Vizualizace přístavby rozvodny Hradec u Kadaně appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Vizualizace přístavby rozvodny Hradec u Kadaně

22.4.2016 10:03  

Obrázek 1 – Jeden z pěti pohledů na 3D vizualizaci přístavby rozvodny s detailem PST transformátoru a bližším detailem PST transformátoru zobrazujícím kvalitu a přesnost 3D vizualizace   Jedním z takových příkladů, který má negativní vliv na přenosovou soustavu ČR, je dynamická výstavba větrných elektráren na pobřeží Severního moře. Přebytek této energie putuje ze severu... View Article

The post Vizualizace přístavby rozvodny Hradec u Kadaně appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Rozhovor s Ing. Janem Floriánkem, novým výkonným ředitelem

12.4.2016 14:12  

Přečtěte si celý rozhovor, ve kterém Jan Floriánek popisuje nejen změny ve firmě, ale i svůj pohled na vývoj oboru geodézie jako takové.

The post Rozhovor s Ing. Janem Floriánkem, novým výkonným ředitelem appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

HRDLIČKA spol. s r. o. slaví 25 let a HRDLIČKA Group se mění

11.4.2016 13:00  

Podnikání Hrdličků začalo ihned po pádu komunistického režimu. V roce 1991 byla založena společnost s ručením omezeným HRDLIČKA. To znamená, že se s našimi geodetickými přáteli, kolegy a konkurenty potkáváme již 25 let. Pokud se mě osobně týká, tak na začátky podnikání se svým otcem vzpomínám velmi rád. V počátcích jsme působili hlavně v Německu,... View Article

The post HRDLIČKA spol. s r. o. slaví 25 let a HRDLIČKA Group se mění appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Rozhovor s Martinem Klečkou, regionálním vedoucím Jižní Čechy

30.3.2016 13:08  

Máte za sebou více než rok ve funkci regionálního vedoucího. Co Vám tato funkce přinesla? Už na začátku jsem chápal, že aby firma nestagnovala, je důležité zavádět nová opatření a tím se „posouvat vpřed.“ Z tohoto pohledu byla „restrukturalizace“ pro firmu přínosná. Na druhou stranu jsem se obával manažerského způsobu řízení zakázek s řadou interních... View Article

The post Rozhovor s Martinem Klečkou, regionálním vedoucím Jižní Čechy appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

V porotě GISáčka 2016 zasedl Ing. Jan Jiránek

21.3.2016 11:02  

„Byl jsem mile překvapen kvalitou, rozsahem zpracování a odborností všech prezentovaných magisterských prací soutěže. Rovněž mě velice potěšilo to, že spousta projektů byla dovedena až do reálného využití (praxe), což porota hodnotila velice pozitivně. Jsem zvědav, jak pořadatelé využijí příštího jubilejního dvacátému ročníku soutěže. Za společnost bych rád popřál soutěži, ať má stále tak kvalitní... View Article

The post V porotě GISáčka 2016 zasedl Ing. Jan Jiránek appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

UtilityReport pro E.ON Maďarsko

26.2.2016 10:14  

Realizace tohoto projektu byla velmi náročná. V rámci vývoje aplikace náš tým musel vyřešit komplikované požadavky koncového zákazníka, odlišné legislativní a technické podmínky a další specifika. Aplikace zahrnuje jak webové řešení pro vytváření a odesílání žádostí, tak i modul pro administraci systému správcem na straně E.ON Maďarsko. Naše webová služba přináší pro E.ON Maďarsko moderní... View Article

The post UtilityReport pro E.ON Maďarsko appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

ProblemReport v moldavské televizi

4.2.2016 12:43  

ProblemReport byl v Moldavsku spuštěn v rámci projektu České rozvojové agentury. Reportáž je ke zhlédnutí na webu PUBLIKA MD.

The post ProblemReport v moldavské televizi appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Setkání zaměstnanců v Nesuchyni

1.2.2016 14:05  

Oficiální program začal úvodním slovem vlastníka společnosti Martina Hrdličky, na kterého plynule navázal nový výkonný ředitel společnosti Jan Floriánek. Během dopoledního a odpoledního bloku programu se účastníci mohli dozvědět jak řadu zajímavých informací z jednotlivých oddělení společnosti, tak i přehled událostí loňského roku a nástin toho, co nás čeká letos. Prostor v programu měli také Miroslav Burda... View Article

The post Setkání zaměstnanců v Nesuchyni appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

UtilityReport bez omezení jen pro registrované uživatele

11.1.2016 12:00   Od 1. 2. 2016 bude služba UtilityReport pro celé území ČR (bez omezení) přístupná pouze registrovaným uživatelům, a to po zaplacení poplatku za registraci a provoz. Bezplatné použití služby (bez registrace) bude nadále možné v oblastech s podporou zapojených měst a krajů. Více na http://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport.

4. setkání ve Ville Hrdlička

1.12.2015 12:00   V předadventním čase proběhlo ve Ville Hrdlička kulturně společenské setkání, které každoročně pořádá společnost HRDLIČKA ve spolupráci s městem Česká Lípa. Na akci se sešli představitelé Libereckého kraje a zástupci českolipské radnice i se starostkou Romanou Žateckou.

4. setkání ve Ville Hrdlička

1.12.2015 7:26  

Večer byl tradičně zahájen welcome drinkem a ochutnávkou cukroví od Jizerských pekáren, na kterou navazovala hlavní část programu – koncert lidových písní v podání tria Jiřího Hodiny MANTABAN. Trio zahrálo autorské písně Jiřího Hodiny jako Listí padá z javora, Zelená travičko či Můj věnečku polajkový. Před samotným vystoupením umělců pronesl na úvod pár slov majitel... View Article

The post 4. setkání ve Ville Hrdlička appeared first on HRDLIČKA spol. s r.o. - komplexní služby v oblasti geodézie.

Rozhovor s Martinem Hrdličkou o rodinném podnikání

18.11.2015 12:00   Jak jsme Vás již na našich webových stránkách informovali, společnost HRDLIČKA se umístila na bronzové příčce v soutěži Equa bank Rodinná firma roku. Co stojí za úspěchem firmy prozradil v rozhovoru pro časopis Profit ředitel společnosti Martin Hrdlička.

Úspěch v podnikatelské soutěži Equa bank Rodinná firma roku

4.11.2015 12:00   U příležitosti Dne podnikatelů proběhlo 3. listopadu slavností vyhlášení podnikatelské soutěže Equa bank Rodinná firma roku. Nominaci v letošním ročníku získala i naše společnost a v konkurenci 84 firem obsadila skvělé 3. místo. Manželé Hrdličkovi sami k umístění v soutěži dodávají: " toto ocenění není jen úspěchem naší rodiny, ale všech našich zaměstnanců."

Firemní teambuilding Bohdaneč u Zbraslavic

14.10.2015 12:00   V rámci organizačních změn v naší společnosti jsem v polovině září uspořádal víkendovou „tmelící akci“ pro vedoucí regionů (Marii Běželovou, Petra Pavelku, Davida Maška a Pavla Hladíka) v hotelu Argus v Bohdanči u Zbraslavic. Také byli přizváni ostatní účastníci velké výrobní porady, jmenovitě tedy Martin Klečka, Zuzana Gažiová a Lukáš Opat. Akce byla dobrovolně povinná. Smyslem aktivity, kromě příjemně stráveného času, bylo sblížit vedoucí našich nových organizačních jednotek tak, aby se zvýšila jejich vzájemná kooperace.

Objevte server ortofotomapa.cz

27.10.2013 14:41  
« | 1 | .. | 3 | 4
© geoinformace.cz CMS Toolkit