info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

Plzeňský kraj Plzeňský kraj

zdroje zpráv:

V datech územně analytických p

23.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEPS, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D17) s platností dat k 21. 3. 2016.

V datech územně analytických p

23.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEPS, a.s. s platností dat k 21. 3. 2016.

Ve složce Mapy a stránky pro v

20.5.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Mapu lodního provozu - MarineTraffic (http://www.marinetraffic.com/), která zobrazuje provoz na celém světě.

V datech územně analytických p

20.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká geologická služba (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D5) a aktualizace dat ÚSES od poskytovatele Správa chráněné krajinné oblasti Český les (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D543).

Ve složce Mapy a stránky pro v

20.5.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas byl doplněn odkaz na Mapu lodního provozu - MarineTraffic, která zobrazuje provoz na celém světě.

V datech územně analytických p

20.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká geologická služba a aktualizace dat ÚSES od poskytovatele Správa chráněné krajinné oblasti Český les.

Dne 18. 5. 2016 se v prostorác

19.5.2016 12:00   Dne 18. 5. 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru, který organizoval Odbor informatiky ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jednotlivé prezentace jsou k dispozici zde.

V datech územně analytických p

19.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o vodních nádržích, protipovodňových opatřeních, vodních elektrárnách a zvláštních povodních pod vodním dílem od poskytovatele Povodí Vltavy, s.p..

V datech územně analytických p

19.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o ochraně obyvatelstva od poskytovatele Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

Dne 18. 5. 2016 se v prostorác

19.5.2016 12:00   Dne 18. 5. 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru, který organizoval Odbor informatiky ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jednotlivé prezentace jsou k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/seminar-o-datech-a-sluzbach-resortu-zememerictvi-a-katastru).

V datech územně analytických p

19.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o vodních nádržích, protipovodňových opatřeních, vodních elektrárnách a zvláštních povodních pod vodním dílem od poskytovatele Povodí Vltavy, s.p. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D101).

V datech územně analytických p

19.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o ochraně obyvatelstva od poskytovatele Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D110).

Do všech relevantních mapových

12.5.2016 12:00   Do všech relevantních mapových služeb byla doplněna ortofotomapa pořízená leteckým měřickým snímkováním v roce 2015. Jedná se o data z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Data jsou dostupná například v mapové službě Letecké snímky 2015, 2013, 2011, 2008, 2005, 2002, 1998, 1947-62 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/letecke_snimky), která umožňuje zobrazení ortofotomapy pořízené v daných letech.

Do všech relevantních mapových

12.5.2016 12:00   Do všech relevantních mapových služeb byla doplněna ortofotomapa pořízená leteckým měřickým snímkováním v roce 2015. Jedná se o data z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Data jsou dostupná například v mapové službě Letecké snímky 2015, 2013, 2011, 2008, 2005, 2002, 1998, 1947-62, která umožňuje zobrazení ortofotomapy pořízené v daných letech.

Tento Portál digitální mapy ve

9.5.2016 12:00   Tento Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje nově podporuje přihlášení uživatelů pomocí služby mojeID. Více informací o službě mojeID je uvedeno zde (http://www.mojeid.cz). Podrobný návod k registraci a přihlášení je uveden zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/ke_stazeni/pk_dmvs_postup_registrace.pdf).

Ve dnech 5. a 6. května 2016 s

9.5.2016 12:00   Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více informací a prezentace ze setkání jsou k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/setkani-partneru-digitalnich-technickych-map-kraju).

Tento Portál digitální mapy ve

9.5.2016 12:00   Tento Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje nově podporuje přihlášení uživatelů pomocí služby mojeID. Více informací o službě mojeID je uvedeno zde. Podrobný návod k registraci a přihlášení je uveden zde.

Ve dnech 5. a 6. května 2016 s

9.5.2016 12:00   Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více informací a prezentace ze setkání jsou k dispozici zde.

V datech územně analytických p

4.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele Chodské vodárny a kanalizace, a.s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D155) Data jsou s platností k 3. 5. 2016 a nacházejí se na území obcí s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn a Stod.

V datech územně analytických p

4.5.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Data jsou s platností k 3. 5. 2016 a nacházejí se na území obcí s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn a Stod.

V datech územně analytických p

25.4.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o záplavových územích od poskytovatele Plzeňský kraj. Jedná se o aktualizaci záplavového území vodního toku Holoubkovský potok a nové záplavové území vodního toku Kosový potok.

Ve všech mapových službách byl

25.4.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 4. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde. Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu.

V datech územně analytických p

25.4.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o záplavových územích od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147). Jedná se o aktualizaci záplavového území vodního toku Holoubkovský potok (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fmapy.kr-plzensky.cz%2Ftwist%2Fost%2Feva_public%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D31) a nové záplavové území vodního toku Kosový potok (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fmapy.kr-plzensky.cz%2Ftwist%2Fost%2Feva_public%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D82).

Ve všech mapových službách byl

25.4.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD, KM-D a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 4. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu

22.4.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Více informací je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/smlouva-o-spolupraci-s-hasicskym-zachrannym-sporem-plzenskeho-kraje-k-projektu-dtm-pk).

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu

22.4.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Více informací je k dispozici zde.

V části Odkazy - Webové služby

20.4.2016 12:00   V části Odkazy - Webové služby (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/webove-sluzby/) byl doplněn odkaz a informace o možnosti připojení jednotlivých územních plánů obcí pomocí WMS (Webových Mapových Služeb).

V části Odkazy - Webové služby

20.4.2016 12:00   V části Odkazy - Webové služby byl doplněn odkaz a informace o možnosti připojení jednotlivých územních plánů obcí pomocí WMS (Webových Mapových Služeb).

V části Digitální technická ma

18.4.2016 12:00   V části Digitální technická mapa Plzeňského kraje (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/) byl doplněn přehled odkazů na stránky jednotlivých správců inženýrských sítí s možností podání žádostí o Vyjádření o existenci sítí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vyjadreni-o-existenci-siti).

V datech územně analytických p

18.4.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 7. 4. 2016.

V části Digitální technická ma

18.4.2016 12:00   V části Digitální technická mapa Plzeňského kraje byl doplněn přehled odkazů na stránky jednotlivých správců inženýrských sítí s možností podání žádostí o Vyjádření o existenci sítí.

V datech územně analytických p

18.4.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 7. 4. 2016.

V souvislosti s uzavřením smlo

14.4.2016 12:00   V souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo Mapování vybraných území pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2016 (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/doplneni-ucelove-mapy-povrchove-situace-digitalni-technicke-mapy-plzenskeho-kraje-2016) byl aktualizován obsah mapové služby Přehled zakázek a stav doplnění Účelové mapy povrchové situace. (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/dtm_zakazky) V mapové službě jsou doplněny nově mapované lokality.

V souvislosti s uzavřením smlo

14.4.2016 12:00   V souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo Mapování vybraných území pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2016 byl aktualizován obsah mapové služby Přehled zakázek a stav doplnění Účelové mapy povrchové situace. V mapové službě jsou doplněny nově mapované lokality.

V seznamu mapových služeb obla

11.4.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2015 a 2016. Nově byla doplněna vrstva stavebních akcí financovaných z rozpočtu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 2016. Údaje o jednotlivých akcích aktualizuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

V seznamu mapových služeb obla

11.4.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi//) byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2015 a 2016 (http://tinyurl.com/qcozxw6). Nově byla doplněna vrstva stavebních akcí financovaných z rozpočtu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 2016. Údaje o jednotlivých akcích aktualizuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

Na stránkách Českého statistic

6.4.2016 12:00   Na stránkách Českého statistického úřadu byl zveřejněn nový Statistický bulletin Plzeňského kraje za 1. až 4. čtvrtletí 2015.

Na stránkách Českého statistic

6.4.2016 12:00   Na stránkách Českého statistického úřadu byl zveřejněn nový Statistický bulletin Plzeňského kraje za 1. až 4. čtvrtletí 2015 (https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-plzensky-kraj-4-ctvrtleti-2015).

Nově bylo uveřejněno cca 30 da

24.3.2016 12:00   Nově bylo uveřejněno cca 30 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou například uveřejněny dokumentace těchto obcí: Bor, Bukovec, Horní Lukavice, Horská Kvilda, Hostouň, Chlum (Rokycany), Klabava, Kočov, Kovčín, Lhota pod Radčem, Lisov, Manětín, Merklín, Mešno, Mirošov, Mnichov, Nemanice, Němčice, Nová Ves (Domažlice), Pačejov, Pasečnice, Těškov, Trhanov, Ves Touškov, Všekary a Zahrádka a řada změna a územních studií. Nově jsou k dispozici i skenované dokumentace obcí: Krašovice, Lochousice, Třemošná, Stříbro, Přestavlky, Trnová a Nebílovy.

Nově bylo uveřejněno cca 30 da

24.3.2016 12:00   Nově bylo uveřejněno cca 30 dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn formou mapových služeb. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou například uveřejněny dokumentace těchto obcí: Bor, Bukovec, Horní Lukavice, Horská Kvilda, Hostouň, Chlum (Rokycany), Klabava, Kočov, Kovčín, Lhota pod Radčem, Lisov, Manětín, Merklín, Mešno, Mirošov, Mnichov, Nemanice, Němčice, Nová Ves (Domažlice), Pačejov, Pasečnice, Těškov, Trhanov, Ves Touškov, Všekary a Zahrádka a řada změna a územních studií. Nově jsou k dispozici i skenované dokumentace obcí: Krašovice, Lochousice, Třemošná, Stříbro, Přestavlky, Trnová a Nebílovy.

V datech územně analytických p

21.3.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o Půdních blocích a Ekologicky významných prvcích z dat LPIS od poskytovatele Ministerstvo zemědělství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D5447). Jedná se o aktualizaci volně dostupných dat z platností k 12. 3. 2016.

V datech územně analytických p

21.3.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o Půdních blocích a Ekologicky významných prvcích z dat LPIS od poskytovatele Ministerstvo zemědělství. Jedná se o aktualizaci volně dostupných dat z platností k 12. 3. 2016.

V seznamu mapových služeb obla

18.3.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapová služba Ochranná pásma vodních zdrojů (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/), která zobrazuje sjednocená data Krajského úřadu Plzeňského kraje, vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a DIBAVOD. Součástí dat jsou i jednotlivá rozhodnutí o stanovení pásma. Data byla aktualizována k 1. 3. 2016.

V části Volně dostupné datové

18.3.2016 12:00   V části Volně dostupné datové sady (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/volne-dostupne-datove-sady/) bylo provedeno doplnění a aktualizace poskytovaných datových sad.

V seznamu mapových služeb obla

18.3.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životní prostředí byla aktualizována mapová služba Ochranná pásma vodních zdrojů, která zobrazuje sjednocená data Krajského úřadu Plzeňského kraje, vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a DIBAVOD. Součástí dat jsou i jednotlivá rozhodnutí o stanovení pásma. Data byla aktualizována k 1. 3. 2016.

V části Volně dostupné datové

18.3.2016 12:00   V části Volně dostupné datové sady bylo provedeno doplnění a aktualizace poskytovaných datových sad.

V části Zajímavé stránky (http

17.3.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na Veřejný registr půdy - LPIS (http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/), kterým Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup základní údaje z veřejné části evidence využití půdy.

V části Zajímavé stránky byl d

17.3.2016 12:00   V části Zajímavé stránky byl doplněn odkaz na Veřejný registr půdy - LPIS, kterým Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup základní údaje z veřejné části evidence využití půdy.

Pro přihlášené uživatele byl v

14.3.2016 12:00   Pro přihlášené uživatele byl vytvořen nový Georeport, který umožňuje za zvolené území získat informace o datech, která byla aktualizována od zadaného data. Tj. po zadání požadovaného území report vygeneruje seznam všech jevů pro které byly nalezeny v území prvky obsahující datum aktualizace novější než zadané datum. Jevy jsou řazeny podle identifikátoru JEV_ID. Report obsahuje základní geometrickou statistiku nalezených prvků daného jevu (počet prvků, jejich celkovou délku a plochu). Georeporty jsou dostupné přihlášeným uživatelům v části Můj portál / Georeporty.

Ve složce Mapy a stránky pro

10.3.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Filmová místa.cz (http://www.filmovamista.cz/). Stránky Filmova místa.cz si kladou za cíl vám filmové lokace představit a prozradit, kde se nachází. Samotnou informaci o poloze místa natáčení ocení zejména cestovatelé a výletníci, kteří si své putování chtějí okořenit návštěvou místa známého z filmu.

Ve složce Mapy a stránky pro

10.3.2016 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas byl doplněn odkaz na Filmová místa.cz. Stránky Filmova místa.cz si kladou za cíl vám filmové lokace představit a prozradit, kde se nachází. Samotnou informaci o poloze místa natáčení ocení zejména cestovatelé a výletníci, kteří si své putování chtějí okořenit návštěvou místa známého z filmu.

Ve všech mapových službách byl

3.3.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace dat správního členění s platnosti k 1. 3. 2016. Data byla aktualizována i v datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje. Data jsou například k dispozici v mapové službě Správního členění. Při identifikaci prvků je zobrazován odkaz na kontaktní údaje do Elektronického portálu územních samospráv www.epusa.cz, odkaz na statistické údaje o území z dat ČSÚ a graf zobrazující vývoj počtu obyvatel daného správního celku.

V části Životní prostředí byla

3.3.2016 12:00   V části Životní prostředí byla aktualizována mapová služba Chráněná území, přírodní parky, památné stromy a NATURA 2000, která nově obsahuje data i o nové Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Ve všech mapových službách byl

3.3.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace dat správního členění s platnosti k 1. 3. 2016. Data byla aktualizována i v datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje. Data jsou například k dispozici v mapové službě Správního členění (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/spravni_cleneni/). Při identifikaci prvků je zobrazován odkaz na kontaktní údaje do Elektronického portálu územních samospráv www.epusa.cz (http://www.epusa.cz/), odkaz na statistické údaje o území z dat ČSÚ a graf zobrazující vývoj počtu obyvatel daného správního celku.

V části Životní prostředí (htt

3.3.2016 12:00   V části Životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapová služba Chráněná území, přírodní parky, památné stromy a NATURA 2000 (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ochrana_prirody/), která nově obsahuje data i o nové Chráněné krajinné oblasti Brdy.

V rámci doplnění datového fond

1.3.2016 12:00   V rámci doplnění datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje vyhlásil Plzeňský kraj veřejnou zakázku Mapování vybraných území pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2016 (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4930.html). Předmětem díla je: v rozsahu vybraných lokalit na území Plzeňského kraje obnovit nebo doplnit formou mapování požadované datové sady účelové mapy povrchové situace pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje.

V rámci doplnění datového fond

1.3.2016 12:00   V rámci doplnění datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje vyhlásil Plzeňský kraj veřejnou zakázku Mapování vybraných území pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje 2016. Předmětem díla je: v rozsahu vybraných lokalit na území Plzeňského kraje obnovit nebo doplnit formou mapování požadované datové sady účelové mapy povrchové situace pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje.

V datech územně analytických p

29.2.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o záplavových územích od poskytovatele Plzeňský kraj (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D147). Jedná se o aktualizaci záplavového území vodního toku Ostružná (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fmapy.kr-plzensky.cz%2Ftwist%2Fost%2Feva_public%2Fzaplavobl%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D7).

V datech územně analytických p

29.2.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o záplavových územích od poskytovatele Plzeňský kraj. Jedná se o aktualizaci záplavového území vodního toku Ostružná.

V datech územně analytických p

26.2.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena úplná aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D1). Jedná se zejména o aktualizaci v souvislosti s novou CHKO Brdy a změnou správních hranic Plzeňského kraje.

V datech územně analytických p

26.2.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena úplná aktualizace dat od poskytovatele Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Jedná se zejména o aktualizaci v souvislosti s novou CHKO Brdy a změnou správních hranic Plzeňského kraje.

V souvislosti se změnou datové

22.2.2016 12:00   V souvislosti se změnou datového modelu Územně analytických podkladů Plzeňského kraje na verzi 3.4 jsou zastaveny některé mapové služby využívající data územně analytických podkladů. Služby Aktualizace dat a Výdeje dat jsou opět v provozu. Obnovení všech mapových služeb předpokládáme do 26. 2. 2016. Nový datový model je k dispozici v aplikaci Správa datových modelů (odkaz SDM v pravé části této stránky). Více informací o změně datového modelu je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zmena-datoveho-modelu-uap/).

V souvislosti se změnou datové

22.2.2016 12:00   V souvislosti se změnou datového modelu Územně analytických podkladů Plzeňského kraje na verzi 3.4 jsou zastaveny některé mapové služby využívající data územně analytických podkladů. Služby Aktualizace dat a Výdeje dat jsou opět v provozu. Obnovení všech mapových služeb předpokládáme do 26. 2. 2016. Nový datový model je k dispozici v aplikaci Správa datových modelů (odkaz SDM v pravé části této stránky). Více informací o změně datového modelu je k dispozici zde.

V seznamu mapových služeb obla

9.2.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/doprava-a-silnicni-hospodastvi//) byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2015 a 2016 (http://tinyurl.com/qcozxw6), která zobrazuje přehled stavebních akcí na silnicích Plzeňského kraje v uvedených letech. Údaje o jednotlivých akcích aktualizuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

V seznamu mapových služeb obla

9.2.2016 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti Doprava a silniční hospodářství byl aktualizován obsah mapové služby Stavební akce na silnicích PK v letech 2015 a 2016, která zobrazuje přehled stavebních akcí na silnicích Plzeňského kraje v uvedených letech. Údaje o jednotlivých akcích aktualizuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Aplikace je optimalizovaná pro používání v mobilních zařízeních.

Ve všech mapových službách byl

29.1.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 1. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/).

Ve všech mapových službách byl

29.1.2016 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 1. 2016. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde. Zároveň došlo k aktualizaci dat ve Výdejním modulu.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu

27.1.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností GEPRO spol. s r.o., která je významným dodavatelem geografických informačních systémů pro obce a nástrojů pro geodety. Více informací a text smlouvy je k dispozici zde.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu

27.1.2016 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností GEPRO spol. s r.o. (http://www.gepro.cz/), která je významným dodavatelem geografických informačních systémů pro obce a nástrojů pro geodety. Více informací a text smlouvy je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/smlouva-o-spolupraci-se-spolecnosti-gepro-spol-s-ro).

Dne 17. 2. 2015 se v prostorác

25.1.2016 12:00   Dne 17. 2. 2015 se v prostorách Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech (bývalý Dominikánský klášter) koná seminář "Otevřená data pro místní a regionální rozvoj" Více informací a předběžný program najdete zde. Účast je bezplatná včetně občerstvení po předchozí registraci zde (do naplnění kapacity sálu). Seminář organizují Úhlava o.p.s., Geomatika ZČU, HS-RS, CCSS a WRLS.

Dne 17. 2. 2015 se v prostorác

25.1.2016 12:00   Dne 17. 2. 2015 se v prostorách Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech (bývalý Dominikánský klášter) koná seminář "Otevřená data pro místní a regionální rozvoj" Více informací a předběžný program najdete zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fwww.uhlava.cz%2Findex.php%3Fpage%3D1100%26l%3D1%26sl%3D11%26ida%3D348%26s%3D0%26stranka%3D1). Účast je bezplatná včetně občerstvení po předchozí registraci zde (https://docs.google.com/forms/d/1N50SpVUfPoIJ0YxNW0nJ0mA0TyRVzTBB2GOmq1yzVQs/viewform) (do naplnění kapacity sálu). Seminář organizují Úhlava o.p.s., Geomatika ZČU, HS-RS, CCSS a WRLS.

V části Zajímavé stránky (http

13.1.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl doplněn odkaz na nový Mapový portál města Domažlice (https://mapy.mesto-domazlice.cz), který mimo základních map obsahuje i Digitální technickou mapu města, mapu územního systému ekologické stability a další.

V části Zajímavé stránky byl d

13.1.2016 12:00   V části Zajímavé stránky byl doplněn odkaz na nový Mapový portál města Domažlice, který mimo základních map obsahuje i Digitální technickou mapu města, mapu územního systému ekologické stability a další.

V části Regionální rozvoj a úz

12.1.2016 12:00   V části Regionální rozvoj a územní plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/regionalni-rozvoj-a-uzemni-planovani/) byla aktualizována a doplněna mapová služba Investiční příležitosti v Plzeňském kraji (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/investicni_prilezitosti), která zobrazuje průmyslové zóny, developerské projekty a plochy brownfieldů včetně lokalizace, rozsahu a podrobnějšího popisu. K dispozici jsou nově i informace o technické infrastruktuře - vedení inženýrských sítí z dat Územně analytických podkladů a data o zastavěných a zastavitelných plochách z územních plánů obcí.

V části Regionální rozvoj a úz

12.1.2016 12:00   V části Regionální rozvoj a územní plánování byla aktualizována a doplněna mapová služba Investiční příležitosti v Plzeňském kraji, která zobrazuje průmyslové zóny, developerské projekty a plochy brownfieldů včetně lokalizace, rozsahu a podrobnějšího popisu. K dispozici jsou nově i informace o technické infrastruktuře - vedení inženýrských sítí z dat Územně analytických podkladů a data o zastavěných a zastavitelných plochách z územních plánů obcí.

V datech územně analytických p

11.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o železniční síti od poskytovatele Správa železniční dopravní cesty (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D418). Jedná se o aktualizaci stavu dat k 5. 1. 2016.

V datech územně analytických p

11.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat o železniční síti od poskytovatele Správa železniční dopravní cesty. Jedná se o aktualizaci stavu dat k 5. 1. 2016.

V datech územně analytických p

8.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele RWE GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 6. 1. 2016.

V datech územně analytických p

8.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 5. 1. 2016.

V datech územně analytických p

8.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele RWE GasNet, s.r.o. Data jsou s platností k 6. 1. 2016.

V datech územně analytických p

8.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 5. 1. 2016.

V datech územně analytických p

7.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dříve O2 Czech Republic, a.s.) (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D12). Data jsou s platností k 4. 1. 2016.

V datech územně analytických p

7.1.2016 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena kompletní aktualizace dat od poskytovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dříve O2 Czech Republic, a.s.). Data jsou s platností k 4. 1. 2016.

V části Životní prostředí byl

5.1.2016 12:00   V části Životní prostředí byl uveřejněn odkaz na mapovou aplikaci Mapa hranic a vymezení zón ochrany nové CHKO Brdy, kterou provozuje Agentura ochrany přírody. Více informací o nové Chráněné krajinné oblasti Brdy je pak k dispozici zde.

V části Životní prostředí (htt

5.1.2016 12:00   V části Životní prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byl uveřejněn odkaz na mapovou aplikaci Mapa hranic a vymezení zón ochrany nové CHKO Brdy (http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=51360a063a2a4117957286d6e0110362), kterou provozuje Agentura ochrany přírody (http://www.ochranaprirody.cz/). Více informací o nové Chráněné krajinné oblasti Brdy je pak k dispozici zde (http://brdy.ochranaprirody.cz/).

V části Zajímavé stránky (http

4.1.2016 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl uveřejněn odkaz na aplikaci Výmoly.cz (http://www.vymoly.cz), která pomáhá celoročně monitorovat aktuální stav silnic.

Od 1. 1. 2016 se mění na zákla

4.1.2016 12:00   Od 1. 1. 2016 se mění na základě zákona č. 15/2015 správní hranice Plzeňského kraje. V souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy dochází k rozšíření správního území následujících obcí: Borovno, Dobřív, Spálené Poříčí, Mirošov, Míšov, Strašice, Skořice, Štítov, Trokavec a Těně. Každé z těchto obcí přibyde jedno nové katastrální území a jejich hranice si lze zapínat v mapových službách. V mapových službách jsou postupně doplňována data za nové území. Už nyní je území zobrazováno na leteckých snímcích. Také kresba vektorové katastrální mapy je již zobrazována za daná katastrální území. Bylo provedeno kompletní doplnění a změna podkladových topografických map s platností k 1. 1. 2016. Byla provedena i aktualizace příslušných map dostupných ve složce Ke stažení - Základní a tématické mapy a Ke stažení - Mapy správního členění. Mapa změn správních hranic Plzeňského kraje od 1. 1. 2016 je k dispozici zde.

V části Zajímavé stránky byl u

4.1.2016 12:00   V části Zajímavé stránky byl uveřejněn odkaz na aplikaci Výmoly.cz, která pomáhá celoročně monitorovat aktuální stav silnic.

Od 1. 1. 2016 se mění na zákla

4.1.2016 12:00   Od 1. 1. 2016 se mění na základě zákona č. 15/2015 (http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-015.htm) správní hranice Plzeňského kraje. V souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy dochází k rozšíření správního území následujících obcí: Borovno, Dobřív, Spálené Poříčí, Mirošov, Míšov, Strašice, Skořice, Štítov, Trokavec a Těně. Každé z těchto obcí přibyde jedno nové katastrální území a jejich hranice si lze zapínat v mapových službách. V mapových službách jsou postupně doplňována data za nové území. Už nyní je území zobrazováno na leteckých snímcích. Také kresba vektorové katastrální mapy je již zobrazována za daná katastrální území. Bylo provedeno kompletní doplnění a změna podkladových topografických map s platností k 1. 1. 2016. Byla provedena i aktualizace příslušných map dostupných ve složce Ke stažení - Základní a tématické mapy (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zakladni-a-tematicke-mapy/) a Ke stažení - Mapy správního členění (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-spravniho-cleneni/). Mapa změn správních hranic Plzeňského kraje od 1. 1. 2016 je k dispozici zde (http://mapy.kr-plzensky.cz/dokumenty/zmena_hranic.png).

Ve složce Ke stažení - Mapové

17.12.2015 12:00   Ve složce Ke stažení - Mapové kompozice a projekty - Mapy správního členění (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-spravniho-cleneni/) byla provedena kompletní aktualizace map s platností správního členění od 1. 1. 2016.

Ve složce Ke stažení - Mapové

17.12.2015 12:00   Ve složce Ke stažení - Mapové kompozice a projekty - Mapy správního členění byla provedena kompletní aktualizace map s platností správního členění od 1. 1. 2016.

Dne 11. prosince 2015 převzal

16.12.2015 12:00   Dne 11. prosince 2015 převzal Plzeňský kraj dílo Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015. Více informací je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/doplneni-ucelove-mapy-povrchove-situace-digitalni-technicke-mapy-plzenskeho-kraje-2015-prevza).

Dne 11. prosince 2015 převzal

16.12.2015 12:00   Dne 11. prosince 2015 převzal Plzeňský kraj dílo Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015. Více informací je k dispozici zde.

Dne 9. prosince 2015 se v pros

10.12.2015 12:00   Dne 9. prosince 2015 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerských obcí projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Více informací včetně prezentací je k dispozici zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/setkani-partnerskych-obci-projektu-digitalni-technicka-mapa-plzenskeho-kraje).

Dne 9. prosince 2015 se v pros

10.12.2015 12:00   Dne 9. prosince 2015 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerských obcí projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Více informací včetně prezentací je k dispozici zde.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu

8.12.2015 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností Vodárna Plzeň a.s., která je významným provozovatelem vodovodů a kanalizací na území Plzeňského kraje. Více informací zde (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/smlouva-o-spolupraci-s-vodarnou-plzen-as).

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu

8.12.2015 12:00   Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností Vodárna Plzeň a.s., která je významným provozovatelem vodovodů a kanalizací na území Plzeňského kraje. Více informací zde.

V části Zajímavé stránky (http

18.11.2015 12:00   V části Zajímavé stránky (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zajimave-stranky/) byl uveřejněn odkaz na Strategické hlukové mapy (http://szu.maps.arcgis.com/home/).

V části Zajímavé stránky byl u

18.11.2015 12:00   V části Zajímavé stránky byl uveřejněn odkaz na Strategické hlukové mapy.

Ve všech mapových službách byl

3.11.2015 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 10. 2015. Nově je v DKM zpracováno 26 katastrálních území. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde. Zároveň došlo k aktualizaci dat ve výdejním modulu.

Ve všech mapových službách byl

3.11.2015 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 10. 2015. Nově je v DKM zpracováno 26 katastrálních území. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve výdejním modulu.

Od 1. 1. 2016 se mění na zákla

2.11.2015 12:00   Od 1. 1. 2016 se mění na základě zákona č. 15/2015 správní hranice Plzeňského kraje. V souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy dochází k rozšíření správního území následujících obcí: Borovno, Dobřív, Spálené Poříčí, Mirošov, Míšov, Strašice, Skořice, Štítov, Trokavec a Těně. Každé z těchto obcí přibyde jedno nové katastrální území a jejich hranice si lze zapínat v mapových službách. V mapových službách jsou postupně doplňována data za nové území. Už nyní je území zobrazováno na leteckých snímcích. Také kresba vektorové katastrální mapy je již zobrazována za daná katastrální území, která dnes spadají do Středočeského kraje. Kompletní doplnění a změna podkladových topografických map bude provedena až s platností k 1. 1. 2016. Mapa změn správních hranic Plzeňského kraje od 1. 1. 2016 je k dispozici zde.

Od 1. 1. 2016 se mění na zákla

2.11.2015 12:00   Od 1. 1. 2016 se mění na základě zákona č. 15/2015 (http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/15-015.htm) správní hranice Plzeňského kraje. V souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy dochází k rozšíření správního území následujících obcí: Borovno, Dobřív, Spálené Poříčí, Mirošov, Míšov, Strašice, Skořice, Štítov, Trokavec a Těně. Každé z těchto obcí přibyde jedno nové katastrální území a jejich hranice si lze zapínat v mapových službách. V mapových službách jsou postupně doplňována data za nové území. Už nyní je území zobrazováno na leteckých snímcích. Také kresba vektorové katastrální mapy je již zobrazována za daná katastrální území, která dnes spadají do Středočeského kraje. Kompletní doplnění a změna podkladových topografických map bude provedena až s platností k 1. 1. 2016. Mapa změn správních hranic Plzeňského kraje od 1. 1. 2016 je k dispozici zde (http://mapy.kr-plzensky.cz/dokumenty/zmena_hranic.png).

V datech územně analytických p

8.10.2015 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D19) a ČEZ ICT Services, a. s. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D75) Data jsou s platností k 1. 10. 2015.

V datech územně analytických p

8.10.2015 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. Data jsou s platností k 1. 10. 2015.

Ve složce Mapy a stránky pro

7.10.2015 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/mapy-pro-volny-cas/) byl doplněn odkaz na Na ovoce (http://na-ovoce.cz/). Stránky Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek.

Ve složce Mapy a stránky pro

7.10.2015 12:00   Ve složce Mapy a stránky pro volný čas byl doplněn odkaz na Na ovoce. Stránky Na ovoce slouží jako komunitní platforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů či bylinek.

V datech územně analytických p

24.9.2015 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o silnicích od poskytovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D289). Data jsou s platností k 1. 7. 2015.

V datech územně analytických p

24.9.2015 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat o silnicích od poskytovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Data jsou s platností k 1. 7. 2015.

Ve Výdejním modulu (http://geo

8.9.2015 12:00   Ve Výdejním modulu (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vydejni-modul/) došlo nově k rozdělení skupiny dat územně analytických podkladů na skupinu dat určenou pro editaci pracovníky obcí s rozšířenou působností (obsahuje jen data určená k aktualizaci) a na skupinu dat určenou pro ostatní uživatele (zejména pro zpracovatele územně plánovací dokumentace).

V seznamu mapových služeb obla

8.9.2015 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životního prostředí (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/zivotni-prostredi/) byla aktualizována mapa zobrazující Myslivecké honitby (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/honitby/). Data byla získána od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a jsou s platností k 31.8.2015.

Ve Výdejním modulu došlo nově

8.9.2015 12:00   Ve Výdejním modulu došlo nově k rozdělení skupiny dat územně analytických podkladů na skupinu dat určenou pro editaci pracovníky obcí s rozšířenou působností (obsahuje jen data určená k aktualizaci) a na skupinu dat určenou pro ostatní uživatele (zejména pro zpracovatele územně plánovací dokumentace).

V seznamu mapových služeb obla

8.9.2015 12:00   V seznamu mapových služeb oblasti životního prostředí byla aktualizována mapa zobrazující Myslivecké honitby. Data byla získána od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a jsou s platností k 31.8.2015.

Nově byla uveřejněna řada dalš

1.9.2015 12:00   Nově byla uveřejněna řada dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování. Nově jsou například uveřejněny tyto dokumentace: Územní plán Bezděkov (ORP Klatovy), Územní plán Bezděkov (ORP Rokycany), Změna č. 2 ÚPN SÚ Brnířov, Územní plán obce Červené Poříčí - Změna č. 1 a č. 2, Územní plán Čímice, Územní plán Dešenice - změna č. 2, Změna č. 1 ÚP obce Dlouhá Ves, Územní plán Dražovice, Územní plán obce Hlavňovice, Územní plán sídelního útvaru Horšovský Týn Změna č. 17, Změna č. 1 a č. 3 ÚPN-SÚ Chlumčany, Územní plán Chodov, Změna č. 8 ÚPN SÚ Kdyně, Změna č. 4 ÚPN SÚ Hluboká, Územní plán obce Klenová Změna č. 1, Územní plán Měčín - změna č. 1, Změna č. 2 ÚPN-SÚ Postřekov, Územní plán Prádlo Změna č. 1 a č. 2, Územní plán Předslav a změna č.1, Územní plán sídelního útvaru Přeštice Změna č. 07, Územní plán Ptenín, Změna č. 1 ÚP města Rabí, Změna č. 2 ÚPO Úherce, Územní plán Vlkanov, Územní plán Zborovy, Změna č.1 Územního plánu Zruč-Senec a Změna č. 2 ÚP obce Žichovice.

Na stránkách Českého statistic

1.9.2015 12:00   Na stránkách Českého statistického úřadu byla zveřejněna nová publikace Obce Plzeňského kraje 2014 s aktuálními údaji za všechny obce v kraji.

Nově byla uveřejněna řada dalš

1.9.2015 12:00   Nově byla uveřejněna řada dalších územně plánovacích dokumentací obcí a jejich změn. Vyhledat příslušnou územně plánovací dokumentaci můžete v sekci Územní plánování » Obce v kraji » Územní plány a další nástroje územního plánování (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/). Nově jsou například uveřejněny tyto dokumentace: Územní plán Bezděkov (ORP Klatovy), Územní plán Bezděkov (ORP Rokycany), Změna č. 2 ÚPN SÚ Brnířov, Územní plán obce Červené Poříčí - Změna č. 1 a č. 2, Územní plán Čímice, Územní plán Dešenice - změna č. 2, Změna č. 1 ÚP obce Dlouhá Ves, Územní plán Dražovice, Územní plán obce Hlavňovice, Územní plán sídelního útvaru Horšovský Týn Změna č. 17, Změna č. 1 a č. 3 ÚPN-SÚ Chlumčany, Územní plán Chodov, Změna č. 8 ÚPN SÚ Kdyně, Změna č. 4 ÚPN SÚ Hluboká, Územní plán obce Klenová Změna č. 1, Územní plán Měčín - změna č. 1, Změna č. 2 ÚPN-SÚ Postřekov, Územní plán Prádlo Změna č. 1 a č. 2, Územní plán Předslav a změna č.1, Územní plán sídelního útvaru Přeštice Změna č. 07, Územní plán Ptenín, Změna č. 1 ÚP města Rabí, Změna č. 2 ÚPO Úherce, Územní plán Vlkanov, Územní plán Zborovy, Změna č.1 Územního plánu Zruč-Senec a Změna č. 2 ÚP obce Žichovice.

Na stránkách Českého statistic

1.9.2015 12:00   Na stránkách Českého statistického úřadu byla zveřejněna nová publikace Obce Plzeňského kraje 2014 (https://www.czso.cz/csu/czso/obce-plzenskeho-kraje-2014) s aktuálními údaji za všechny obce v kraji.

Ve všech mapových službách byl

7.8.2015 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 7. 2015. Nově je v DKM zpracováno 18 katastrálních území. Stav digitalizace je k dispozici zde (http://cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR004_XSLT:WEBCUZK_KRAJ:400). Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu (http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/katastr/). Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/). Zároveň došlo k aktualizaci dat ve výdejním modulu.

Ve všech mapových službách byl

7.8.2015 12:00   Ve všech mapových službách byla provedena aktualizace vektorových katastrálních map (DKM, KMD a ÚKM). Data jsou s platností k 1. 7. 2015. Nově je v DKM zpracováno 18 katastrálních území. Stav digitalizace je k dispozici zde. Pro práci s daty katastru nemovitostí je možné například využít tuto mapovou službu. Seznam všech mapových služeb je k dispozici zde. Zároveň došlo k aktualizaci dat ve výdejním modulu.

V datech územně analytických p

31.7.2015 12:00   V datech územně analytických podkladů Plzeňského kraje byla provedena aktualizace dat technické infrastruktury od poskytovatele RWE GasNet, s.r.o. (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/rss?url=http%3A%2F%2Fgeoportal.plzensky-kraj.cz%2Ftw%2Fost%2Fgp%2Fuap%2Fposkytovatele%2Findex.php%3Fframe%26ID%3D540) Data jsou s platností k 27. 7. 2015.
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit