info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Kdo vyhrál prezidentské volby?

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisná jména (GN)

20.2.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisná jména (GN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Zeměpisná jména. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)

20.2.2018 1:00   Data INSPIRE tématu Zeměpisná jména jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada geografických jmen České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou (bodovou) složkou s atributy, které obsahují další informace o jménech. Základem datové sady je databáze geografických jmen České republiky Geonames, ke které jsou doplněna jména objektů, které jsou obsažena v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®), ale nejsou součástí Geonames (jména ulic a náměstí, dopravních uzlů a chráněných území). Atributy jsou vyplněny na základě obsahu zdrojových databází, případně konstantně na základě vlastností zdrojových databází (např. všechna jména jsou endonyma v češtině, jména přebíraná z Geonames jsou standardizovaná, jména ulic jsou oficiální apod.)

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

20.2.2018 1:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 119 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.

Nálezová data

19.2.2018 1:00   Data o výskytu (pozováních, nálezech) druh živočichů, rostlin, hub a dalších organismů. Data jsou georeferencována. Původcem dat je jednak AOPK ČR (jsou výsledkem jejích současných i historických průzkumných aktivit), jednak široká množina dalších subjektů (včetně akademické sféry a široké veřejnosti). Databáze zahrnuje jak původní primární data, tak i sekundárně kompilované údaje (publikace, sbírky, výzkumné zprávy). Kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR

Metadata - datova sada: Ryby

16.2.2018 1:00   Měření - ryby

Monitorování radiační situace-Trasy MS

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: SVZ

16.2.2018 1:00   Síť včasného zjištění (SVZ) -data

Metadata - datova sada: Aerosoly

16.2.2018 1:00   Ovzduší: měření aktivity aerosolů

Monitorování radiační situace-Mléko

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Lesní plody

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-SVZ

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: TLD

16.2.2018 1:00   Měření integrální (TLD/ELD)

Metadata - datova sada: voda pitna

16.2.2018 1:00   Měření - pitná voda

Monitorování radiační situace-Houby

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-TLD

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Povrchová voda

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Houby

16.2.2018 1:00   Měření - houby

Metadata - datova sada: voda povrchova

16.2.2018 1:00   Měření - povrchová voda

Metadata - datova sada: Krmiva

16.2.2018 1:00   Měření - krmiva

Metadata - datova sada: Brambory

16.2.2018 1:00   Měření - brambory

Monitorování radiační situace-Spady

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Brambory

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Maso

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Lesni plody

16.2.2018 1:00   Měření - lesní plody

Metadata - datova sada: Spady

16.2.2018 1:00   Ovzduší: měření aktivity spadů

Monitorování radiační situace-Aerosoly

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Mléko

16.2.2018 1:00   Měření - mléko

Monitorování radiační situace-Ryby

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Monitorování radiační situace-Krmiva

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: trasy mobilních skupin

16.2.2018 1:00   Pozemní monitorování

Monitorování radiační situace-Pitná voda

16.2.2018 1:00   Monitorování radiační situace je pravidelné sledování úrovně ionizujícího záření v okolním prostředí, měření obsahu umělých radionuklidů ve složkách životního prostředí a potravních řetězců a sledování radioaktivity v lidském těle. Cílem monitorování je jednak průběžné zjišťování radiační zátěže obyvatel způsobené inhalací a ingescí umělých radionuklidů a zevním ozářením z okolního prostředí, jednak včasné zjištění odchylek hodnot monitorovaných veličin od dlouhodobých průměrů.

Metadata - datova sada: Maso

16.2.2018 1:00   Měření - maso

Národní databáze brownfieldů

15.2.2018 1:00   Vrstva brownfieldů z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.

Průměrný roční počet dní se srážkovým úhrnem 1 mm a více za období 1981-2010

15.2.2018 1:00   Průměrný roční počet dní se srážkovým úhrnem 1 mm a více za období 1981-2010 pro obce s rozšířenou působností na území CR.

Průměrný roční počet dní se srážkovým úhrnem 1 mm a více za období 1981-2010

15.2.2018 1:00   Průměrný roční počet dní se srážkovým úhrnem 1 mm a více za období 1981-2010 pro obce s rozšířenou působností na území CR.

Ortofoto České republiky

15.2.2018 1:00   Digitální zdánlivě bezešvé ortofoto České republiky v barevné škále 8 bitů. Pixel rastrového obrazu Ortofota ČR zobrazuje přibližně 0,20 m území ve střední rovině terénu. Polohová přesnost charakterizovaná střední souřadnicovou chybou v rovinatém terénu je 0,25 m, ve členitých terénech dosahuje hodnoty 0,5 m. Ortofoto ČR je distribuováno v grafických rastrových formátech JPG po výdejních jednotkách o velikosti zobrazující 2,5 x 2 km terénu v kladu SM 5.

Prohlížecí služba WMS - Archivní ortofoto

15.2.2018 1:00   Prohlížecí služba WMS-ORTOARCHIV je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad archivnimi daty ortofota České republiky. Každá vrstva služby obsahuje vždy letecké snímkování z jednoho kalendářního roku. Archivní ortofoto černobílé je zobrazeno od r. 1998 do r. 2001, barevné od roku 2002 (zkušební) do roku 2015. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Doprava a obojživelníci - kolizní místa

8.2.2018 1:00   Aktualizace vrstvy kritických silničních úseků pro obojživelníky vytvořené z dat: MIKÁTOVÁ, B.; VLAŠÍN, M. (2004). Obojživelníci a doprava: Doplněk k metodice č. 1 ČSOP. Vyd. 1. Brno: ZO ČSOP Veronica. 66 s.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2018

Geoprohlížeč ČÚZK pro mobilní zařízení

6.2.2018 1:00   Aplikace Geoprohlížeč ČÚZK pro mobilní zařízení umožňuje pracovat s mapou, prohlížet služby založené na prostorových datech, vyhledávat geografické objekty, spravovat a zpřístupňovat mapové kompozice. Jedná se o odlehčenou verzi aplikace Geoprohlížeč ČÚZK, která je optimalizovaná pro ovládání na obrazovkách malých mobilních zařízení. Aplikace je dostupná na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk. Další možností je použití URL aplikace Geoprohlížeč ČÚZK http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec, kdy aplikace rozliší použití mobilního zařízení a přepne se v tomto případě automaticky do odlehčené verze.

Báňské mapy

6.2.2018 1:00   ArcGIS Server služba obsahující záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti v Kutné Hoře.

Geoprohlížeč ČÚZK

6.2.2018 1:00   Aplikace Geoprohlížeč ČÚZK umožňuje pracovat s mapou, prohlížet služby založené na prostorových datech, vyhledávat geografické objekty, spravovat a zpřístupňovat mapové kompozice. Pro využití v mobilních zařízeních je dostupná odlehčená verze aplikace (ITC LIGHT) na adrese https://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk.

Oznámená důlní díla

6.2.2018 1:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje základní informace o oznámených objektech (důlních dílech) evidovaných v registru starých důlních děl. Vedením registru starých důlních děl je Česká geologická služba pověřena Ministerstnem životního prostředí.

Mapy ČÚZK (Windows Phone 8.1)

5.2.2018 1:00   Aplikace Mapy ČÚZK pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Phone 8.1 nabízí prohlížení mapových produktů z tvorby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Mapy jsou poskytovány výhradně vlastními prohlížecími službami WMS a WMTS. Kromě aktuálních dat jsou zobrazovány i archivní mapy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.Kromě prohlížení map aplikace dále umožňuje:dotazování na informace z katastru nemovitostí, dotazování na přesně určené souřadnice a další údaje o bodech z databáze bodových polí ČR, vyhledávání místa v mapě podle pravidelně ověřovaných registrů a databází geografických jmen, správního členění a adres. Aplikace již není aktualizována, neboť byla nahrazena na mobilní platformě nezávislou webovou aplikací, odlehčenou verzí aplikace Geoprohlížeč, která je dostupná na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk.

Kvartérní pokryv 1 : 500 000

5.2.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje nejdůležitější typy kvartérních sedimentů, tj. eolické, říční, ledovcové a organické. Z říčních sedimentů jsou zvlášť vyčleněny současné nivy, ohrožené možnými záplavami za povodní. Ledovcové uloženiny se vyskytují v okrajové oblasti severních Čech a severní Moravy. Z organických sedimentů jsou rašeliny vázány na horské oblasti, slatiny na nižší nadmořské výšky. Travertiny členíme na karbonáty termálních mineralizovaných vod a karbonáty vysrážené ze studených vod prostých.

Inženýrskogeologické rajony 1 : 500 000

5.2.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazující inženýrskogeologické rajony v České republice v měřítku 1 : 500 000.

Mapy ČÚZK (Android)

5.2.2018 1:00   Aplikace Mapy ČÚZK pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nabízí prohlížení mapových produktů z tvorby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Mapy jsou poskytovány výhradně vlastními prohlížecími službami WMS a WMTS. Kromě aktuálních dat jsou zobrazovány i archivní mapy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.Kromě prohlížení map aplikace dále umožňuje:dotazování na informace z katastru nemovitostí, dotazování na přesně určené souřadnice a další údaje o bodech z databáze bodových polí ČR, vyhledávání místa v mapě podle pravidelně ověřovaných registrů a databází geografických jmen, správního členění a adres. Aplikace již není aktualizována, neboť byla nahrazena na mobilní platformě nezávislou webovou aplikací, odlehčenou verzí aplikace Geoprohlížeč, která je dostupná na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk.

ÚSES - koncepční vymezení nadregionálních biocenter

5.2.2018 1:00   Hranice aktualizovaných nadregionálních biocenter vymezených nad katastrálními příp. lesnickými obrysovými mapami; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2018

Mapy ČÚZK (iOS)

5.2.2018 1:00   Aplikace Mapy ČÚZK pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS (Apple) nabízí prohlížení mapových produktů z tvorby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Mapy jsou poskytovány výhradně vlastními prohlížecími službami WMS a WMTS. Kromě aktuálních dat jsou zobrazovány i archivní mapy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.Kromě prohlížení map aplikace dále umožňuje:dotazování na informace z katastru nemovitostí, dotazování na přesně určené souřadnice a další údaje o bodech z databáze bodových polí ČR, vyhledávání místa v mapě podle pravidelně ověřovaných registrů a databází geografických jmen, správního členění a adres. Aplikace již není aktualizována, neboť byla nahrazena na mobilní platformě nezávislou webovou aplikací, odlehčenou verzí aplikace Geoprohlížeč, která je dostupná na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk.

Mapy ČÚZK (Windows 8.1)

5.2.2018 1:00   Aplikace Mapy ČÚZK pro mobilní zařízení typu notebook, tablet apod. s operačním systémem Windows 8.1 nabízí prohlížení mapových produktů z tvorby resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Mapy jsou poskytovány výhradně vlastními prohlížecími službami WMS a WMTS. Kromě aktuálních dat jsou zobrazovány i archivní mapy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.Kromě prohlížení map aplikace dále umožňuje:dotazování na informace z katastru nemovitostí, dotazování na přesně určené souřadnice a další údaje o bodech z databáze bodových polí ČR, vyhledávání místa v mapě podle pravidelně ověřovaných registrů a databází geografických jmen, správního členění a adres. Aplikace již není aktualizována, neboť byla nahrazena na mobilní platformě nezávislou webovou aplikací, odlehčenou verzí aplikace Geoprohlížeč, která je dostupná na adrese http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk.

Kraje - Využití území

2.2.2018 1:00   Data krajských úřadů pro INSPIRE téma využití území

INSPIRE datová sada pro téma Vodstvo - hydrografická síť (HY_NET)

2.2.2018 1:00   Data INSPIRE tématu jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0. Datová sada je zpracována dle aplikačního schématu Hydro-Network. Tato datová sada vodstva České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech. Zdrojovou datovou sadou je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®).

Kvartérní pokryv 1 : 500 000 (GEOČR500)

2.2.2018 1:00   WMS zobrazuje nejdůležitější typy kvartérních sedimentů, tj. eolické, říční, ledovcové a organické. Z říčních sedimentů jsou zvlášť vyčleněny současné nivy, ohrožené možnými záplavami za povodní. Ledovcové uloženiny se vyskytují v okrajové oblasti severních Čech a severní Moravy. Z organických sedimentů jsou rašeliny vázány na horské oblasti, slatiny na nižší nadmořské výšky. Travertiny členíme na karbonáty termálních mineralizovaných vod a karbonáty vysrážené ze studených vod prostých.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Vodstvo-hydrografická síť (HY_NET)

2.2.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Vodstvo (HY) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data INSPIRE tématu Vodstvo (HY) aplikačního schématu Hydro-Network odpovídající INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. a v souřadnicovém systému ETRS89/TM33 stanoveném INSPIRE pro zobrazení dat velkých měřítek.Tato datová sada vodstva České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Základem poskytované datové sady je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®).Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Vodstvo-hydrografická síť (HY_NET)

2.2.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Vodstvo (HY) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data INSPIRE tématu Vodstvo (HY) aplikačního schématu Hydro-Network, která odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. a v souřadnicovém systému ETRS89/TM33 stanoveném INSPIRE pro zobrazení dat velkých měřítek.Tato datová sada vodstva České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Základem poskytované datové sady je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®).Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE datová sada pro téma Vodstvo - Fyzické vody (HY_P)

2.2.2018 1:00   Data INSPIRE tématu Vodstvo jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada vodstva České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech. Zdrojovou datovou sadou je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Datová sada je zpracována dle aplikačního schématu Physical Waters a obsahuje objekty typu Watercourse (osu i plochu u vodních toků širších než 5 m), StandingWater, LandWaterBoundary, Falls, Crossing (most, propustek, akvadukt), DamOrWeir, Ford a Lock. Atributy jsou vyplněny na základě dat ZABAGED® (včetně jména), případně data, která lze odvodit (např. velikost plochy) a hodnot, které jsou pro sadu konstantní (např. skutečnost, že jméno je v češtině a psáno latinkou).

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Vodstvo-fyzické vody (HY_P)

2.2.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Vodstvo (HY) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data INSPIRE aplikačního schématu Fyzické vody tématu Vodstvo (HY) a tato data odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. a v souřadnicovém systému ETRS89/TM33 stanoveném INSPIRE pro zobrazení dat velkých měřítek.Tato datová sada vodstva České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Základem poskytované datové sady je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Vodstvo (HY)

2.2.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Vodstvo (HY) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Vodstvo aplikačních schémat Fyzické vody a Hydrografická síť. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Z aplikačního schématu Physical Waters obsahuje datová sada objekty typu Watercourse (osu i plochu u vodních toků širších než 5 m), StandingWater, LandWaterBoundary, Falls, Crossing (most, propustek, akvadukt), DamOrWeir, Ford a Lock; aplikační schéma Hydro-Network je reprezentováno objekty typu WatercourseLink, HydroNode a WatercourseSeparatedCrossing. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Kraje - Využití území

1.2.2018 1:00   Data krajksých úřadů pro INSPIRE téma využití území

Důlní díla a poddolovaná území

31.1.2018 1:00   Mapová aplikace zpřístupňuje ve společném mapovém okně základní informace o důlních dílech a rozsahu poddolovaných území.

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000

31.1.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.

Důlní díla a poddolovaná území

31.1.2018 1:00   ArcGIS Server služba obsahuje základní informace o důlních dílech a rozsahu poddolovaných území.

Litogeochemie

26.1.2018 1:00   Litogeochemická databáze ČR obsahuje analytické údaje o chemickém složení více než 13 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR. Většina vzorků byla analyzována v rámci různých regionálních geochemických průzkumů, geologického mapování a výzkumu České geologické služby - datové zdroje. Kromě informaci o vzorku (petrografickém, regionálním a stratigrafickém zařazení, roku odběru, autorovi a existenci výbrusu) jsou hlavní částí databáze výsledky provedených silikátových analýz a analýz stopových prvků s určením metody analytického stanovení a kódem laboratoří. Vzorky uvedené v databázi jsou geograficky zaměřeny a v mapě je lze dohledat na Mapovém serveru ČGS.

Památné stromy

24.1.2018 1:00   Lokalizace objektů vyhlášených památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

IMAGE služba Esri ArcGIS Server - INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

17.1.2018 1:00   IMAGE služba Esri ArcGIS Server – INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška GRID (EL GRID) je poskytována jako veřejná služba. Jedná se o IMAGE službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server.

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

17.1.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím poskytována ve zkušebním režimu.

INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

17.1.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška (EL) - TIN

16.1.2018 1:00   Data INSPIRE tématu Nadmořská výška – aplikační schéma TIN jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE. Tato datová sada nadmořské výšky České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Pro splnění požadavků datové specifikace jsou data transformována do souřadnicových referenčních systémů ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N a výškového systému EVRS. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. Soubor obsahuje především souřadnice diskrétních bodů doplněné o popisné informace. Výdejní jednotky jsou definované sítí SM5. Pro území celé republiky jsou data dostupná v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N, pro východní pás území (od 17° východní délky) jsou poskytována na vyžádání v systému ETRS89-TM34N.

INSPIRE datová sada pro téma Nadmořská výška (EL) - GRID

16.1.2018 1:00   Pro téma Nadmořská výška je v rámci INSPIRE povinné harmonizovat data podle aplikačního schématu Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage). Tato datová sada nadmořské výšky České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Pro splnění požadavků datové specifikace byla data transformována do souřadnicových referenčních systémů ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N a výškového systému EVRS. Data jsou poskytována ve formě rastru (tiff) s prostorovým rozlišením 5 m, spolu s doprovodnou informací ve formátu GML. Výdejní jednotky jsou definované sítí ETRS89-GRS80. Pro území celé republiky jsou data dostupná v souřadnicovém systému ETRS89-TM33N, pro východní pás území (od 17° východní délky) jsou poskytována na vyžádání v systému ETRS89-TM34N.

Stav silnic po opravách - MERTA

10.1.2018 1:00   Stav silnic po opravách

Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ

8.1.2018 1:00   Služba zobrazuje vrstvu automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrech stanic pozorujících k 29.11. 2017 a stanice v síti RBSN (Regional Basic Synoptic Network).

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

8.1.2018 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 08. 01. 2018 pokrývá 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

8.1.2018 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 4,05 % území České republiky, což je 3 197,09km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

8.1.2018 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 08. 01. 2018 je to 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

8.1.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 08. 01. 2018 je to 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

8.1.2018 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 08. 01. 2018 je to 95,71% území České republiky, t.j. 75 482,26km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

8.1.2018 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,68%, t.j. 70813 budov (k 08. 01. 2018), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Adresy (AD)

8.1.2018 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,86%, t.j. 53993 adresních míst (k 08. 01. 2018), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

3D lokální webová scéna DMR 4G (S-JTSK)

5.1.2018 1:00   3D lokální webová scéna DMR 4G (S-JTSK) je mapová kompozice určena pro zobrazení dat v prostředí webu ve 3D. Je vytvořena v prostředí aplikace Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer) kombinací webových služeb 3D výškového modelu DMR 4G v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr4g/ImageServer) , mapové služby Ortofoto ČR v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer) a mapové služby Základní mapy ČR v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer). Webovou scénu lze zobrazit v aplikaci Scene Viewer, která umožňuje prezentaci vlastních geografických dat v prostředí webu ve 3D. Webovou scénu lze využít také v prostředí aplikace Web AppBuilder for ArcGIS, nebo ve vlastních webových aplikacích využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x. Aplikace Scene Viewer nevyžaduje k prohlížení webové scény žádné dodatečné instalace k webovému prohlížeči (plugin). Je však určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer od verze 11, aktuální verze Firefox a Chrome, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický

4.1.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 7.11.2014

3D webová služba DMR 4G (Web Mercator)

4.1.2018 1:00   Webová služba publikující data DMR 4G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému Web Mercator. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMP 1G

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMP 1G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 4G

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMR 4G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 5G

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMR 5G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMP 1G (Web Mercator)

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMP 1G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému Web Mercator. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 5G (Web Mercator)

22.12.2017 1:00   Webová služba publikující data DMR 5G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému Web Mercator. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

Geovědní mapy 1 : 50 000

20.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze GeoČR50. Jedná se o geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000: geologická mapa s integrovanou dynamickou legendou (plochy hornin, hranice hornin, tektonické linie), indexy ke geologické mapě, značky v geologické mapě - tektonika, sedimentologie, hydrogeologie, atd. s legendou. Z této databáze jsou přístupné i rastry původních geologických map 1 : 50 000 včetně rastrů legendy, ze kterých současná vektorová mapa vychází. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů - GDO), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat. Aplikaci doplňuje i vrstva rastrových map GeoČR200 - rastry geologických map 1 : 200 000 včetně rastrů legendy. Do aplikace si uživatel může přidat např. i vrstvy Půdních map 1 : 50 000, Radonové mapy 1 : 50 000, atd.

Historie geologického mapování území ČR

14.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800 a tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy). Dostupné atributy k rukopisným mapám: název mapového listu v češtině a němčině, informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA. Dostupné atributy k tištěným mapám: název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.Na mapovém serveru ČGS jsou rukopisné mapy publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA).

Geovědní mapy 1 : 50 000

14.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze geologických map České republiky v měřítku 1 : 50 000 (geologická mapa, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, významné geologické lokality, dekorační kameny, skládky), do níž je integrována společná geologická legenda ČR.

Historie geologického mapování území ČR

12.12.2017 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - jednak rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800, a jednak tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy). Uživatel má možnost si zobrazit dostupné informace k jednotlivým mapovým listům. K rukopisným mapám je to název mapového listu v češtině a němčině, dále informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA. K tištěným mapám potom název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.Na mapovém serveru ČGS jsou rukopisné mapy publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA).

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800

12.12.2017 1:00   ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění starých rukopisných geologických map v měřítku 1 : 28 800 z území ČR.

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800

12.12.2017 1:00   Rukopisné geologické mapy z druhé poloviny 19. století v měřítku 1 : 28 800 byly vyhotoveny na podkladu II. vojenského mapování území Čech, Moravy a Slezska. Na mapovém serveru ČGS jsou publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA). K dispozici je název mapového listu v češtině a němčině, dále informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA.

NATURA 2000 - Ptačí oblasti

11.12.2017 1:00   Hranice ptačích oblastí vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně ptačích druhů dle platných nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti, a dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Zařízení sociálních služeb

11.12.2017 1:00   Mapová služba zobrazující rozmístění všech druhů a typů zařízení sociálních služeb. V mapě je možné zobrazovat obce, v nichž jsou dostupné pečovatelské služby.

Prohlížecí služba WMS - ortofoto CIR

7.12.2017 1:00   Prohlížecí služba WMS-ORTOCIR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad archivními daty CIR (z ang. Color InfraRed) ortofota České republiky. Každá vrstva služby obsahuje vždy CIR ortofota z jednoho kalendářního roku. CIR ortofoto České republiky je poskytováno od roku 2010. CIR ortofot (ortofoto v nepravých barvách) vzniká z leteckých měřických snímků, kde je červené pásmo nahrazeno blízkým infračerveným pásmem, zelené pásmo červeným a modré zeleným. CIR ortofoto nachází využití především při vyhodnocení stavu vegetace. Zdravá vegetace je reprezentována sytě červenou barvou.CIR ortofoto bylo vytvářeno Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ze stejných snímků, ze kterých je vytvářeno „klasické“ ortofoto. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

6.12.2017 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 70 125,15 km2, což je 88,91 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

NATURA 2000 - Evropsky významné lokality

30.11.2017 1:00   Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

WMS INSPIRE Species distribution

29.11.2017 1:00   The map service displays - (1) grid distribution of species of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. The distribution had been compiled from data of species reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WFS INSPIRE Species distribution

29.11.2017 1:00   The download service provides spatial data of the INSPIRE theme Species Distribution - (1) grid distribution of species of community interest (EEA reference grid; 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. Species are grouped. The distribution had been compiled from data of species reports 2013; © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WFS INSPIRE Habitats and biotopes

28.11.2017 1:00   The download service provides spatial data of the INSPIRE theme Habitats and biotopes - (1) grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid; 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. Natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích podle pilíře udržitelného rozvoje

28.11.2017 1:00   Mapová služba zobrazující pomocí kartogramů Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích podle pilíře udržitelného rozvoje nad daty ÚAP.

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

28.11.2017 1:00   The map service displays - (1) the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. Natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

AOPK ČR - INSPIRE Stanoviště a biotopy

24.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.

AOPK ČR - INSPIRE Rozložení druhů

24.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.

AOPK ČR - INSPIRE Bioregiony

24.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.

INSPIRE WMS service for Protected sites theme - cultural heritage

23.11.2017 1:00   Areas of land especially dedicated to the protection and maintetnance of cultural resources.

Entities for INSPIRE

23.11.2017 1:00   Artificial dataset, comprised of polygonal entities of cultural monuments, protected areas, their buffer zones and sites of world heritage

WMS INSPIRE Species distribution (1) Species of community interest

23.11.2017 1:00   The map service displays - (1) grid distribution of species of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled from data of Species Reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

23.11.2017 1:00   The map service displays the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of the Czechia. The natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE ATOM service for Protected sites theme - cultural heritage

22.11.2017 1:00   Entities from National registry of cultural monuments designated for INSPIRE dataset under protected site theme.

INSPIRE Distribution of natural habitat types of community interest

22.11.2017 1:00   Distribution of natural habitat types of community interest (habitats) is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

21.11.2017 1:00   The map service displays the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid 1 x 1 km) on the territory of the Czechia. The natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE Natural habitat types of community interest distribution

21.11.2017 1:00   Distribution of natural habitat types of community interest is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE Distribution of species of community interest

20.11.2017 1:00   Distribution of species of community interest is a product of species and habitat surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The species grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of species reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT, K. (ed.) (2016). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí. 226 s. ISBN 978-80-88076-20-9; NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Species distribution (1) Species of community interest

20.11.2017 1:00   The map service displays - (1) distribution of species of community interest in equal area grid (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled from data of Species Reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Báňské mapy

16.11.2017 1:00   Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.

Báňské mapy

16.11.2017 1:00   Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.

WFD Chráněná území

15.11.2017 1:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

INSPIRE Protected sites - NATURA 2000

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Natura 2000 sites in the Czech Republic. It includes proposed Sites of Community Importance, Sites of Community Importance and Special Areas of Conservation according to the EC Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (92/43/EEC) as well as proposed Special Protection Areas and Special Protection Areas according to the EC Directive on the conservation of wild birds (79/409/EEC). Not all categories must be filled at a specific time.

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

15.11.2017 1:00   The map service dispays a distribution of natural habitat types of community interest in ETRS grid (EEA standard grid, 1 x 1 km cell) on the territory of the Czech Republic. The natural habit types are grouped. The distribution had been compiled to year 2013. © AOPK ČR, 2013

WFD Útvary podzemních vod

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů podzemních vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary podzemních vod vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 31 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit