info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Přesnost bodů ÚMPS

4.10.2018 2:00   Mapová služba zobrazující podrobné body s informací o přesnosti

Habitaty (základní mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (základní mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp. vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

21.9.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Základní mapování biotopů (2001 - 2005)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů biotopů a relační databáze jejich charakteristik (vč. druhové skladby) ze základního mapování biotopů - stav k 1. 5. 2006; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp.; botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

19.9.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Přírodní biotopy (základní mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp. vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Habitaty (základní mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Magnetometrie

19.9.2018 2:00   Databáze obsahuje magnetické anomálie delta T z leteckého geomagnetického mapování ČR v měřítku 1 : 25 000, které od roku 1960 začal systematicky plošně uskutečňovat prakticky výhradně Ústav užité geofyziky v Brně (později Geofyzika Brno), v současnosti v měření pokračuje firma Miligal s.r.o. Měření v letech v letech 1960-1971 bylo realizováno s analogovou registrací (fluxdate magnetometr) s přesností cca 10 nT. Další etapy měření byly již registrovány digitálně (protonový a cesiový magnetometr) s přesností cca 2 nT. Aeromagnetická měření jsou doplněna pozemním měřením (východní Morava, Krkonoše, Šumava).

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Územní působnost poboček

7.9.2018 2:00   Působnost ČHMÚ je rozdělena do 7 poboček, 5 českých a 2 moravských. Jejich území je vymezeno hranicí ČR a základními rozvodnicemi:České Budějovice - povodí Vltavy po Orlík, Hradec Králové - povodí Labe po Výrovku a povodí Stěnavy, Plzeň - povodí Berounky po soutok s Klíčavou, Ohře po soutok s Bočským potokem a povodí Naabu a Regenu, Praha - povodí Vltavy pod Orlíkem, Labe pod Výrovkou po Vltavu a osa Labe od Vltavy po hranici, Ústí nad Labem - přítoky Labe pod Vltavou, povodí Lužické Nisy a Smědé, Ostrava - povodí Odry a Moravy po soutok s Bečvou a Brno - povodí Moravy pod soutokem s Bečvou a Dyje.The areal responsibility of the CHMI is divided into 7 branch offices (5 Bohemian and 2 Moravian). Their territories are defined by the borders of the Czech Republic and the basic catchment divide lines: České Budějovice - the Vltava River basin upstream of the Orlík water reservoir; Hradec Králové - The Elbe River basin upstream of the confluence with the Výrovka River, and the Stěnava River basin; Plzeň (Pilsen) - the Berounka River basin upstream of the Klíčava River basin, the Ohře River basin upstream of the confluence with the Boč Stream, and the basins of the Naab and the Regen; Prague - the Vltava River basin downstream of the Orlík water reservoir, the Elbe River basin downstream of the confluence with the Výrovka River and upstream of the confluence with the Vltava River, and the stream of the Elbe River downstream of the confluence with the Vltava River up to the national borders; Ústí nad Labem - basins of the tributaries of the Elbe River downstream of the confluence with the Vltava River, the Lusatian Neisse River basin and the Smědá River basin; Ostrava - the Odra River basin and the Morava River basin upstream of the confluence with the Bečva River; Brno - the Morava River basin downstream of the confluence with the Bečva River, and the Dyje River basin.

Hlásná síť podzemních vod

7.9.2018 2:00   Jedná se o podmnožinu pozorovaných objektů PzV – mělkých a hlubokých vrtů i pramenů, které reprezentují danou zvodeň a mají kvalitní řadu pozorování v letech 1981—2010. Z výsledků měření v této části sítě se každý týden a měsíc připravuje zpráva a soustava map, která charakterizuje „Stav podzemních vod“. V těchto mapách se srovnávají změny hladin ve vrtech a vydatností v pramenech vůči předchozímu týdnu a měsíci nebo se stejným týdnem a měsícem předchozího roku, dále se hodnotí hladina a vydatnost podle pravděpodobnosti překročení pro hodnocený týden a měsíc.This is a subset of observed groundwater objects - shallow and deep boreholes and springs which represent given aquifers and have the time series records of a sufficient quality within the years 1981-2010. Based on the results that follow the measurements at these sites, reports and sets of maps are prepared every week and every month. These materials characterize the 'State of groundwater'. The maps show the changes of water level in boreholes and of water yield at springs. The current weeks and months are compared with the previous ones (or with the same weeks or months of the previous year). Furthermore, the water levels and yields are assessed from the perspective of the probability of exceedance for the assessed week and month.

Povrchové vody - Operativní profily

7.9.2018 2:00   Mapa zobrazuje síť operativních profilů, která je vytvořena ze stanic ČHMÚ, Povodí s. p., hl. města Prahy a dalších partnerských organizací. Do této sítě jsou zahrnuty stanice všech tří kategorií hlásné sítě - A, B a C.The map depicts the network of operational profiles which is composed of the stations of the CHMI, state enterprises Povodí, the capital city of Prague, and other partner organizations. This network includes all stations belonging to the reporting network, that is categories A, B and C.

Hydrogeologické rajony

7.9.2018 2:00   Evidence obsahuje údaje o územním vymezení a charakteristikách hydrogeologických rajonů v ČR. Údaje evidence hydrogeologických rajonů zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Odborným garantem správnosti je Český hydrometeorologický ústav. Hydrogeologické rajony jsou vodním zákonem definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Hydrogeologický rajon tvoří jeden nebo více kolektorů (kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr). Podle své pozice se hydrogeologické rajony rozdělují do svrchní vrstvy kvartérních sedimentů a coniaku, základní vrstvy a hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru. Hydrogeologické rajony jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami v těchto třech horizontálních vrstvách. Hydrogeologické rajony jsou složeny z jednoho či více útvarů podzemních vod. Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru pozici a názvu mezinárodní oblasti povodí, ke které příslušejí. Údaj o příslušném správci povodí je jednoznačně určen pro útvary podzemních vod, ze kterých je rajon složen. Aktuální vymezení hydrogeologických rajonů je určeno vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.The register contains the information on the areal delineation and characteristics of hydrogeological regions (zones) in the Czech Republic. The data for this information are processed by the T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i. This insti...

Hydrologické sucho

7.9.2018 2:00   Jedná se o souhrn informací povrchových a podzemních vod, nasycení půdy (duben—říjen) a množství vody ve sněhové pokrývce (listopad—duben).U povrchových vod se zobrazuje aktuální stav průtoků a vyhodnocení vodnosti toků. U podzemních vod je zobrazována aktuální úroveň hladiny mělkých a hlubokých vrtů, týdenní hodnocení hladiny mělkých vrtů, měsíční hodnocení hladiny vrtů a vydatnosti pramenů.Účelem hodnocení nasycení půdy je vyhodnocení aktuálního zaplnění retenční kapacity půdy z pohledu jejího vlivu na odtokový proces při následujících srážkách.Stav sucha pro množství sněhových zásob není definován. Tání sněhu je však v našich podmínkách hlavním zdrojem doplňování zásob vody v půdě a podzemních vodách.This is a summary related to surface water and groundwater, soil saturation (April-October) and snow water content (November-April).The section related to surface water shows the current state of discharges and the flow rate of different streams. The section related to groundwater shows the current level of water table in shallow and deep boreholes, weekly evaluation of levels in shallow boreholes, monthly evaluation of levels in all boreholes and of spring yield.The purpose of the evaluation of soil saturation is the determination of the current retention capacity of soil from the perspective of its effect on the runoff process expected during the next rainfall events.The state of drought is not defined for snow storage values. However, in our conditions, melted snow is the main source of water in soil and acquifers.

Rozvodnice základních povodí

7.9.2018 2:00   Vrstva obsahuje vedení rozvodnic základních povodí. Její nedílnou součástí jsou závazné údaje o ploše povodí a číselném identifikátoru. Byla odvozena nad státním mapovým dílem ZABAGED (měřítko 1 : 10 000) a úsekovým modelem vodních toků DIBAVOD za spolupráce ČHMÚ a VÚV T.G.M.Odvozují se z ní další rozvodnice, a to 3., 2. a 1. řádu.Je součástí mapového díla ZABAGED.The layer represents the geographic information on the divide lines of the basic catchments. It is complemented by the binding data on the catchment area and the numeric identifier. The layer is based on the state map series ZABAGED (at scale 1 : 10,000) and the river section model DIBAVOD. The layer was produced in cooperation between the CHMI and the T. G. Masaryk Water Research Institute.Other chatchment divide lines are derived from this layer, namely of the third, second and first order.The layer is also part of the work ZABAGED.

INSPIRE - Síť stanic povrchových vod - průtoky

7.9.2018 2:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer with the location of water-gauging stations.Over 90% of measurements are carried out through automatic stations with locally stored records or transmitted records. Discharge is derived from observed water level using rating curves, which are determined based on hydrometric measurements.The data from these stations are stored in the Central Regime Database of Surface Water which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

CORINE Land Cover 2018

7.9.2018 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v letech 2012 (revidovaná), 2018 a změnová databáze mezi lety 2012 a 2018.

Množství vody ve sněhu

7.9.2018 2:00   Vyhodnocení sněhových zásob se provádí zejména pro potřeby ochrany před povodněmi a hospodaření s vodou. Vyhodnocují se aktuální zásoby vody pro celou ČR, jednotlivé kraje, výšková pásma a pro vybraná povodí a vodní díla. Dále se porovnávají aktuální zásoby vody ve sněhové pokrývce s ostatními zimními sezonami od roku 1970 (s maximálními, průměrnými a minimálními objemy zásob v konkrétním týdnu sezony).Využívají se data ze 460 operativních klimatologických a srážkoměrných stanic (z celkového počtu 835 stanic), ve kterých se měří výška sněhu denně a vodní hodnota 1x týdně. Dále se využívají data ze 16 stanic - automatických sněhoměrných polštářů, které měří změny charakteristik v desetiminutovém kroku, jsou umístěny ve všech významných vrchovinných a horských oblastech v nadmořské výšce 650 až 1062 m n. m. Dalším zdrojem dat jsou experimentální profilová měření, která se uskutečňují pravidelně na 60 vybraných lokalitách a příležitostně v problematických regionech nebo v období maxim a intenzivního tání sněhu.Assessment of the snow storage is performed mainly due to flood protection needs and water management. The current storage of water is evaluated for the whole Czech Republic, individual regions, various elevation zones, and for selected catchments and water works. Furthermore, the current snow cover water content has been compared with previous winter seasons since 1970 (i.e. with maximum, mean and minimum volumes in the specific week of the season).Data from 460 climatological and precipitation operational stations are used (of the total number equal to 835). At these stations, snow cover depth is measured daily while snow water equivalent weekly. In addition, data from 16 stations (i.e. automatic snow pillows measuring the characteristics changes in a 10-minutes time step) are used as well. These special stations are located in all ...

Hlásné profily povrchových vod

7.9.2018 2:00   Většina hlásných profilů je situována v místě vodoměrných stanic - mají stabilizovaný vodoměrný profil, vodočetnou lať a většinou i automatickou stanici s přenosem a stanovenou měrnou křivku průtoků.Jsou rozděleny do tří kategorií - A, B a C.A - základní - provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ a s. p. PovodíB - doplňkové - zřizované krajskými úřady, většinou provozuje po dohodě ČHMÚ nebo s. p . Povodí, ostatní provozují místně příslušné obceC - pomocné - provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí.Od roku 1997 je provozováno více než 200 profilů kategorie A a více než 200 profilů kategorie B. Každý hlásný profil má svůj evidenční list.Informační toky hlásné sítě jsou popsány v MP MŽP.Most of reporting profiles are situated at sites where water-gauging stations are located as well - they have stable water-gauging profile, a staff gauge and often also an automatic station with transmission and given rating curve that relates water level to discharge.The reporting network is composed of profiles of types A, B and C.A - basic - maintained by the state through the CHMI and the state enterprises Povodi.B - complementary - established by the offices of individual administrative regions, mostly maintained by the CHMI or the state enterprises Povodi based on contracts, the rest is maintained by the local municipalitiesC - supporting - intentionally maintained by the municipalities or the stakeholders of endangered properties.Since 1997, over 200 A-type profiles have been maintained, as well as over 200 B-type profiles.Each reporting profile has its own registration sheet.The information flows within the reporting network are described in the methodological instructions of the Ministry of Environment.

INSPIRE - Síť objektů sledování hladin podzemních vod

7.9.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní. V současné době je většina objektů osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo přenosem dat, které měří 1x denně.Původně vrty sledovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně.Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of boreholes observing groundwater level in shallow and deep aquifers. Currently, most of the measuring objects are equipped with automatic stations that record locally or transmit the data. These stations record once a day.Originally, the boreholes were observed by volunteers with a weekly frequency of measurement.Most of new measuring objects were built during the so-called ISPA project. They went into operation in 2007.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

Vyhodnocení vodnosti

7.9.2018 2:00   Jedná se o aktuální informace vodnosti na tocích vztaženy k referenčnímu období 1981—2010.Aktuální data jsou přebírána pravidelně z automatických stanic s přenosem dat. Data z referenčního období 1981—2010 jsou převzata z Centrální režimové databáze množství povrchových vod.This is up-to-date information on the flow rate of rivers related to the reference period 1981-2010. The actual data are regularly taken from automatic stations with the data transmission. The data from the reference period 1981-2010 are taken from the Central Regime Database of Surface Water.

INSPIRE - Síť objektů sledování vydatností podzemních vod

7.9.2018 2:00   Vrstva umístění pramenů se sledováním vydatností. V minulosti všechny prameny pozorovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně. V současné době se ještě část pramenů pozoruje tímto způsobem a část je osazena přístroji s četností měření 1x denně.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of springs where the observation of yield is performed. In the past, all springs were observed by volunteers. Currently, these springs are still partly monitored in this way, and partly monitored with equipment having a daily measurement frequency.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

Digitální model terénu

6.9.2018 2:00   Digitální model terénu (DTM) modeluje zemský povrch ve smyslu holéhopovrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DTM Prahy byl vytvořen z leteckého snímkování 2017 a koncipován pro úroveň podrobnosti map měřítka 1 : 5 000. Jednotlivé listy jsou vydávány dle kladu 1 : 5 000 , který je rovněž k dispozici ke stažení.

Veřejné toalety

5.9.2018 2:00   Mapa veřejných toalet v Praze. Veřejné toalety jsou zmapovány v širším centru hl. m. Prahy a na kompletní dopravní infrastruktuře hl. m. Prahy.

Integrovaný záchranný systém

5.9.2018 2:00   Objekty Policie ČR, Městské policie Praha, Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy, objekty požární ochrany, okrsky a Obvodní ředitelství Policie ČR, Městské policie Praha, hasební obvody

Urbanistické studie

5.9.2018 2:00   Urbanistické studie zpracované pro různé lokality v hl. m. Praze.

Vývoj zástavby v Praze 1840- 2010

5.9.2018 2:00   Vývoj zástavby v Praze 1840 - 2010

INSPIRE - Síť objektů sledování jakosti podzemních vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů a pramenů, ve kterých byly prováděny 2x ročně odběry vzorků podzemních vod v rámci programu situačního monitoringu podzemních vod.Feature layer depicting the location of boreholes and springs where samples of groundwater were taken twice a year during the programme of situational monitoring of groundwater.

INSPIRE - Síť objektů sledování vydatností podzemních vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění pramenů se sledováním vydatností. V minulosti všechny prameny pozorovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně. V současné době se ještě část pramenů pozoruje tímto způsobem a část je osazena přístroji s četností měření 1x denně.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje Oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of springs where the observation of yield is performed. In the past, all springs were observed by volunteers. Currently, these springs are still partly monitored in this way, and partly monitored with equipment having a daily measurement frequency.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

INSPIRE - Síť profilů sledování jakosti povrchových vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin.Feature layer depicting the location of measuring objects on surface waters where samples were taken in order to perform chemical analyses (solid matrices): sediments, suspended solids, biota - biofilm, benthic organisms, fish, and daily sampling for the determination of the amounts of suspended solids.

INSPIRE - Síť stanic povrchových vod - průtoky

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje Oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer with the location of water-gauging stations.Over 90% of measurements are carried out through automatic stations with locally stored records or transmitted records. Discharge is derived from observed water level using rating curves, which are determined based on hydrometric measurements.The data from these stations are stored in the Central Regime Database of Surface Water which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

INSPIRE - Síť objektů sledování hladin podzemních vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní. V současné době je většina objektů osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo přenosem dat, které měří 1x denně.Původně vrty sledovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně.Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje Oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of boreholes observing groundwater level in shallow and deep aquifers. Currently, most of the measuring objects are equipped with automatic stations that record locally or transmit the data. These stations record once a day.Originally, the boreholes were observed by volunteers with a weekly frequency of measurement.Most of new measuring objects were built during the so-called ISPA project. They went into operation in 2007.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 pro účely projektu OneGeology-Europe

3.9.2018 2:00   Datová sada GeoČR500 byla kompletně digitálně zpracována pomocí software ArcGIS a začleněna do regionálního geografického informačního systému.

Mapa Stabilního katastru 1842 v měřítku 1 : 1440

31.8.2018 2:00   Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842.Digitální rastrový obraz mapových listů na území Prahy byl převzat od správce díla - Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu. V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bylo provedeno spojení do souvislého zobrazení celého území Prahy a transformace do souřadnicového systému S-JTSK.

Hluková mapa

31.8.2018 2:00   Služba prezentuje kompilaci informačních vrstev přímo či nepřímo souvisejících s problematikou hluku. Základní informační vrstvy hlukové mapy prezentující hladiny hluku ve dne a v noci (deskriptory LAeq16h a LAeq8h) z dopravní sítě, stav 2016(IPR, 2017) a Strategickou hlukovou mapu pro deskriptor Ldvn a Ln (Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v r. 2015, příprava dat AKUSTIKA Praha s.r.o., vstupní data: silniční doprava 2013, ostatní zdroje 2011). Dále jsou prezentovány tzv. Oblasti ticha, které vymezuje Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha (MHMP, 2016). Mapa je dále doplněna o ochranné hlukové zóny letiště Praha - Ruzyně, které definují pravidla výstavby v rámci těchto zón. (Letiště Praha, 2007) a o prvky protihlukové ochrany (IPR, 2011).

Budovy

31.8.2018 2:00   Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku do 1: 10 000 se zobrazují budovy digitální technické mapy. V měřítcích 1: 10 000 až 1: 50 000 jsou ve službě bloky budov ze Základní mapy 1: 25 000. Budovy ze Zabagedu jsou použity pro Středočeský kraj ve všech měřítcích a od měřítka 1: 50 000 do 1: 750 000 jsou použity i v Praze.

DTMP - Digitální technická mapa Prahy

31.8.2018 2:00   Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Sítě technické infrastruktury jsou rozděleny na autorizované a neautorizované. Neautorizovaná data pocházejí z přejímek dokumentací skutečného provedení staveb a autorizovaná data jsou data správců inženýrských sítí, kteří mají uzavřenou smlouvu s IPR.

Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

31.8.2018 2:00   Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2017. Stav dat: 2016.

Emise ze stacionárních zdrojů

31.8.2018 2:00   Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5 - vše v t/rok. Data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2017. Prezentovaný stav: 2016.

Inženýrskogeologické mapy

31.8.2018 2:00   Podrobné inženýrskogeologické mapy: A - mapa geologických poměrů; B - mapa mocností pokryvných útvarů; C - mapa hydrogeologických poměrů; D - mapa dokumentačních bodů

DTMP - výšky podrobných bodů

30.8.2018 2:00   Výšky měřených podrobných bodů Digitální technické mapy Prahy.

Základní mapa MTVU - stínovaná

30.8.2018 2:00   Služba ve formě mapové cache zobrazuje území Prahy a Středočeského kraje a je základní podkladovou vrstvou pro prezentaci tématických dat. Vychází z mapového projektu, ve kterém jsou v okolí Prahy data ZABAGEDu. Na území města Prahy jsou malá měřítka zastoupena vrstvami ZABAGEDu (1:750000 - 1:75000), střední měřítka Základní mapou 1:25000 (1:50000 - 1:10000) a velká měřítka Mapou technického využití území(1:7500 - 1:500). Mapa je doplněna stínovaným reliéfem.

Digitální stínovaný model povrchu

30.8.2018 2:00   Stínovaný digitální model povrchu na území Prahy. Vznikl geoprocesingovým přepočtem z DSM. Používá se pro zobrazování v mapě, kde pomocí zobrazení osvětlených a neosvětlených míst vytváří dojem plasticity reliéfu na mapě.Na území Středočeského kraje je využit stínovaný reliéf vytvořený z digitálního modelu terénu ČÚZK.

Budovy

30.8.2018 2:00   Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku do 1: 10 000 se zobrazují budovy technické mapy. V měřítcích 1: 10 000 až 1: 50 000 jsou ve službě bloky budov ze Základní mapy 1: 25 000. Budovy ze Zabagedu jsou použity pro Středočeský kraj ve všech měřítcích a od měřítka 1: 50 000 do 1: 750 000 jsou použity i v Praze.

DTMP - Digitální technická mapa Prahy

30.8.2018 2:00   Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Účelová katastrální mapa (ÚKM) je k dispozici pro katastrální území bez platné Digitální katastrální mapy (DKM).Sítě technické infrastruktury jsou rozděleny na autorizované a neautorizované. Neautorizovaná data pocházejí z přejímek dokumentací skutečného provedení staveb a autorizovaná data jsou data správců inženýrských sítí, kteří mají uzavřenou smlouvu s IPR.

Prohlížecí služba WMS - Kilometrová síť JTSK

27.8.2018 2:00   Prohlížecí služba WMS-JTSKSIT je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty souřadnicové sítě JTSK. Pravidelná kilometrová síť s popisem souřadnic průsečíků, vedeným v samostatné vrstvě, slouží především pro rychlou orientaci v síti JTSK a k přibližnému určení souřadnic v mapovém podkladu, který si uživatel zobrazí spolu s daty této služby. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Klad listů ZM10 (ČÚZK)

21.8.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující klad listů Základní mapy 1:10 000

Klad listů ZM50 (ČÚZK)

21.8.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující klad listů Základní mapy 1:50 000

Geoparky

20.8.2018 2:00   Hranice kandidátských, národních a mezinárodních geoparků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

CORINE Land Cover 2012-2018 změnová databáze České republiky (CHA18_CZ)

20.8.2018 2:00   Změnová databáze CORINE Land Cover 2018 byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

CORINE Land Cover 2012 revidovaná databáze České republiky (CLC12R_CZ)

20.8.2018 2:00   Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2012 je stanovena na 25 ha.

CORINE Land Cover 2018 databáze České republiky (CLC18_CZ)

20.8.2018 2:00   Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2018 byla stanovena na 25 ha.

CORINE Land Cover 2018

20.8.2018 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v letech 2012 (revidovaná), 2018 a změnová databáze mezi lety 2012 a 2018

Místní akční skupiny a mikroregiony

16.8.2018 2:00   Místní akční skupiny a mikroregiony, Zlínský kraj, aktualizace MAS - květen 2013

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

15.8.2018 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, pravidelně aktualizovaný.

Stínovaný reliéf z DMT - hillshade

15.8.2018 2:00   Hillshade - stínovaný reliéf, vytvořený zdigitálního modelu terénu, Zlínský kraj, 2005

Staré ekologické zátěže

15.8.2018 2:00   Staré ekologické zátěže, Zlínský kraj, 2011

Čerpací stanice

15.8.2018 2:00   Čerpací stanice zařazené do systému ropné nouze, Zlínský kraj, 2009

Provozovatelé NChL

14.8.2018 2:00   Provozovatelé nakládající s nebezpečnými chemickými látkami, poslední aktualizace listopad 2015

PRVKZK

14.8.2018 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, pravidelně aktualizovaný.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

14.8.2018 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, pravidelně aktualizovaný.

Povodí Ohře

13.8.2018 2:00   Přivaděč vody z ČS Teplička do VD Stanovice (VŘ - výtlačný řád a GŘ - gravitační řád).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Kraví hora

8.8.2018 2:00   3D strukturně-geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen v SW MOVE verze 2015.2. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Kraví hora včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, důlní mapy, geologické profily, geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

Adresní místa

3.8.2018 2:00   Mapová služba zobrazující adresní místa v Karlovarském kraji

Litogeochemická dokumentace

31.7.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující dokumentační body, které obsahují analytické údaje o chemickém složení více než 13 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR.

Seismická síť mobilních stanic MOBNET

27.7.2018 2:00   Seismické digitální záznamy seismických stanic sítě MOBNET: Tato síť se skládá ze šedesáti pěti mobilních seismických zařízení, která jsou umístěna na území České republiky a v Evropě, vždy na omezenou dobu v rámci mezinárodních výzkumných projektů. Stanice jsou provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i..

Geomagnetická observatoř Budkov

26.7.2018 2:00   Geomagnetická observatoř Budkov monitoruje magnetické pole Země. Geomagnetická pozorování byla zahájena v roce 1967. Od roku 1994 je Budkov certifikovanou observatoří sítě INTERMAGNET, kam předává digitální data, nyní se vzorkováním 1 minuta a 1 sekunda. Observatoř vydává předpověď geomagnetické aktivity dostupnou v meteorologické relaci České televize i na https://www.ig.cas.cz/en/observatories/geomagnetic-observatory-budkov/

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší (WFS)

16.7.2018 2:00   Stahovací služba pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationRange_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

Lokální síť monitorující proudění CO2 - CarbonNet

16.7.2018 2:00   Lokální síť Carbonet pro monitorování výstupu přírodního oxidu uhličitého v západních Čechách.

ČHMÚ ovzduší - Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

16.7.2018 2:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Slope DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Slope_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SurfaceDifference DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SurfaceDifference DMR 5G je veřejná služba určená pro výpočet rozdílu mezi zadaným povrchem (vloženým tvarem) a povrchem terénu reprezentovaného digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (polygonu) nebo po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Aspect DMR 5G

16.7.2018 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Aspect _DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovené orientaci svahu (v zadaném rozsahu azimutů) nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

Imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic

13.7.2018 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, [µg.m-3],O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, [µg.m-3],O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013–2015 [µg.m-3],PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],2) Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km,3) síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO.4) zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

Provozovny ohlašovatelů do IRZ (WFS)

13.7.2018 2:00   Stahovací služba pro aktuální datovou sadu z databáze údajů o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech (odpadech a odpadních vodách).

CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2016

13.7.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s provozovnami ohlašovatelů do IRZ podle OKEČ (CZ-NACE), E-PRTR a IPPC za roky 2004-2016.

Letecké snímky mimovegetační snímkování

10.7.2018 2:00   Služba obsahuje aktuální barevnou mimovegetační ortofotomapu Prahy z posledního dostupného leteckého snímkování ve formě mapové cache.

Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry

4.7.2018 2:00   Opakovaná měření tíhového zrychlení na 5 absolutních tíhových bodech v České republice jsou prováděna absolutními gravimetry FG5 č. 215 a FG5X č. 251 vyrobenými Micro-g LaCoste, Inc. v USA. Data jsou distribuována do databáze AGrav.

GNSS měření PPGNET

4.7.2018 2:00   Síť permanentních GNSS stanic v Řecku provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný a Karlovou univerzitou v Praze, Matematicko-fyzikální fakultou, katedrou geofyziky v úzké spolupráci se Seismologickou laboratoří Univerzity v Patrasu.

GNSS měření VESOG

4.7.2018 2:00   Výzkumná a experimentální síť permanentních GNSS stanic provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný ve spolupráci s více akademickými a výzkumnými institucemi v České republice: Vysokým učením technickým v Brně, Universitou Palackého v Olomouci, VŠB-Technickou universitou Ostrava, Západočeskou universitou v Plzni, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

4.7.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v 12-leté periodě, především efemérní biotopy tak může pominout. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

GNSS dráhy družic a parametry rotace Země

4.7.2018 2:00   Dráhy GNSS družic a parametry rotace Země založené na zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) v rychlém či ultra-rychlém módu zpracování.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

4.7.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v 12-leté periodě, především efemérní biotopy tak může pominout. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem

4.7.2018 2:00   Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený GWR Instruments, Inc. v USA provádí kontinuální měření změn tíhováho zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda v gravimetrické laboratoři Pecný od roku 2007. Data jsou distribuována do IGETS (Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy).

Aktualizace základního mapování biotopů

4.7.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) ve dvanáctiletém cyklu; zahájení aktualizace v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Časové řady troposférických parametrů z GNSS dat

4.7.2018 2:00   Časové řady troposférických parametrů ze zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) a regionálních sítí - EPN (Permanentní sítě EUREF) v Evropě a VESOG, GEONAS, CZEPOS v České republice.

Časové řady souřadnic GNSS stanic

4.7.2018 2:00   Časové řady souřadnic jsou výsledkem zpracování GNSS měření podmnožiny stanic EPN (Permanentní síť EUREF) nebo CZECH - GNSS sít v České republice - VESOG, GEONAS a CZEPOS. Obsahuje denní řešení EUREF zpracování nebo EUREF reanalýzy.

INSPIRE - Síť objektů sledování hladin podzemních vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní. V současné době je většina objektů osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo přenosem dat, které měří 1x denně.Původně vrty sledovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně.Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení Hydrofondu a bilancí.

INSPIRE - Síť objektů sledování jakosti podzemních vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů a pramenů, ve kterých byly prováděny 2x ročně odběry vzorků podzemních vod v rámci programu situačního monitoringu podzemních vod

INSPIRE - Síť objektů sledování vydatností podzemních vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění pramenů se sledováním vydatností. V minulosti všechny prameny pozorovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně. V současné době se ještě část pramenů pozoruje tímto způsobem a část je osazena přístroji s četností měření 1x denně.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení Hydrofondu a bilancí.

Radiometrické anomálie

2.7.2018 2:00   Databáze obsahuje údaje o anomálních hodnotách přirozené radioaktivity, zjištěné při povrchové prospekci radioaktivních surovin. Sestává ze dvou dílčích databází:1) radiometrické objekty (RO) - obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.2) radiometricky anomální území (ANUZ) - vznikla zpracováním dílčí databáze radiometrických objektů do mapy v měřítku 1 : 50 000 a její digitalizací. Obsahuje obrysy celkem 3 420 skupin radiometrických objektů geneticky nebo územně spolu souvisejících. Hodnocení objektů z hlediska radiační zátěže je provedeno do tří kategorií v závislosti na četnosti anomálií, jejich hodnotách, rozměrech, strukturně tektonické pozici a koncentraci uranu v horninovém prostředí.

INSPIRE - Síť profilů sledování jakosti povrchových vod

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin.

INSPIRE - Síť stanic povrchových vod - průtoky

2.7.2018 2:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje oddělení Hydrofondu a bilancí.

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

29.6.2018 2:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Kolektory

29.6.2018 2:00   Kolektory 2. a 3. kategorie na území hl. m. Prahy

Seismická stanice Praha - historické záznamy

28.6.2018 2:00   Historické seismogramy ze stanice Praha. Nekontinuální data uložená na papírových záznamech od roku 1927 do devadesátých let minulého století.

Seismická data PSLNET (Patras Seismic Laboratory Network)

28.6.2018 2:00   Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Univerzitou v Patrasu provozuje od roku 1997 síť seismografů v západním Řecku, které jsou součástí celořecké seismické sítě stanic (HUSN).

Seismická stanice Praha - novodobé záznamy

28.6.2018 2:00   Digitálně registrované seismogramy od poloviny 90 let do současnosti. Staré elektrodynamicke seismografy Kirnos byly v roce 2004 nahrazeny moderním širokopásmovým seismografem Guralp.

CENIA - Hustota zalidnění v obcích ČR (2004-2018)

28.6.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s hustotou zalidnění v jednotlivých obcích ČR. Hustota zalidnění v obcích České republiky vypočítaná na základě dat z veřejné databáze ČSÚ.

Originální seismická data PSLNET

27.6.2018 2:00   Seismická data ze sítě MFF UK v západním Řecku od roku 1997

Platný územní plán

27.6.2018 2:00   Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. Prahy ve stavu po poslední aktualizaci (zahrnuje poslední schválené a vydané změny a úpravy ÚP). Obsahuje celkem 12 výkresů, z nichž jedenáct je zobrazeno v měřítku 1:10 000 a jeden v měřítku 1:25 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů většího měřítka představuje 1 pixel hodnotu 0,25 m (příp. 0,5 m). Rastr výkresu v měřítku 1:25 000 má velikost pixelu 0,625 m.Výkresy se aktualizují nepravidelně na základě požadavku OUP MHMP, zpravidla po vydání většího množství změn.

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

27.6.2018 2:00   Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.

Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500)

27.6.2018 2:00   Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 500 000. Tato mapa popisuje převažující radonový index geologického podloží: 1. Nízký (mezozické a terciérní sedimentární horniny), 2. Přechodný (kvartérní sedimentární horniny), 3. střední (metamorfované horniny a paleozoické sedimenty), 4. Vysoký (magmatické horniny, s výjimkou prevariských granitoidů – střední index), 5. Tektonické linie, 6. Hranice krajů

Náchylnost svahu k sesouvání

26.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující náchylnost svahu k sesouvání na území České republiky.

Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000

26.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující inženýrskogeologické rajony v České republice v měřítku 1 : 500 000 a při přiblížení v měřítku 1 : 50 000.

Oblasti mapování svahových nestabilit

25.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazující přehled oblasti mapování sesuvů na území České republiky.

Komplexní radonová informace

25.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky České republiky.

Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 (rastr)

22.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba pro zpřístupnění hydrogeologické mapy České republiky v měřítku 1:50 000.

Vrstevnice

20.6.2018 2:00   mapová služba obsahuje vrstevnice v intervalu 1 metru a zvýrazněné vrstevnice po 5-ti metrech s kótou

WFD Oblasti dílčích povodí

20.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení dílčích povodí na území České republiky, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí povodí určuje Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 35 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit