info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

ČÚZK - předpisy a opatření ČÚZK - předpisy a opatření

zdroje zpráv:

Výběrové řízení

6.12.2023 13:37   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Rokycany zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo  odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0408, oddělení dokumentace KN, na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, na Katastrálním pracovišti Domažlice, se služebním působištěm v Domažlicích.
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, po dobu mateřské/rodičovské dovolené státní zaměstnankyně.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. ledna 2024. 
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. 
Na služebním místě se umožňuje služba se zkrácenou služební dobou („kratší úvazek“).

Vvýběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

6.12.2023 13:32   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Domažlice
vypisuje výběrové řízení na místo
Vvýběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

Výběrové řízení

6.12.2023 10:37   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Rokycany zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – vedení katastrální mapy VKM1301, oddělení aktualizace a dokumentace KN, na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, na Katastrálním pracovišti Rokycany, se služebním působištěm v Rokycanech.
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. ledna 2024. 
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. 
Na služebním místě se umožňuje služba se zkrácenou služební dobou („kratší úvazek“).

Vvýběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – vedení katastrální mapy VKM1301

6.12.2023 10:32   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Rokycany
vypisuje výběrové řízení na místo
Vvýběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – vedení katastrální mapy VKM1301

Odborný rada – ředitel odboru PV II. – Záznamy a OR

5.12.2023 12:55   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
Odborný rada – ředitel odboru PV II. – Záznamy a  OR
 

Odborný rada – ředitel odboru PV II. – Záznamy a OR

5.12.2023 12:53   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada – ředitel odboru PV II. – Záznamy a OR

Odborný rada – ředitel odboru digitalizace a IT

5.12.2023 12:51   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
Odborný rada – ředitel odboru digitalizace a IT
 

Odborný rada – ředitel odboru digitalizace a IT

5.12.2023 12:48   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada – ředitel odboru digitalizace a IT

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

5.12.2023 12:42   Katastrální úřad pro Liberecký kraj
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2023

Výběrové řízení

5.12.2023 11:40   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – interní auditor - IA, na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, se služebním působištěm v Plzni.
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 3. Audit.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. březen 2024. 
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. 
Na služebním místě se umožňuje služba se zkrácenou služební dobou („kratší úvazek“).

Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – interní auditor

5.12.2023 11:33   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – interní auditor

Odborný rada/odborný rada – vedoucí oddělení výpravna

4.12.2023 17:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
Odborný rada/odborný rada – vedoucí oddělení výpravna

Odborný rada/odborný rada – vedoucí oddělení výpravna

4.12.2023 17:17   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada/odborný rada – vedoucí oddělení výpravna

Inspektor ZKI v Liberci (obor služby 55)

4.12.2023 16:08   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místo
Inspektor ZKI v Liberci (obor služby 55)

oznámení o rušení kontaktního místa v Bystřici nad Pernštejnem

4.12.2023 14:00   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že k 31.12.2023 se ruší kontaktní místo Bytřice nad Pernštejnem.

20231204 - volné místo - Ředitel/ředitelka KP Ústí nad Labem

4.12.2023 13:27   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Ústí nad Labem zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Ředitel / ředitelka KP Ústí nad Labem

20231204 - volné místo - Ředitel/ředitelka KP Ústí nad Labem

4.12.2023 13:25   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Ústí nad Labem zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Ředitel / ředitelka KP Ústí nad Labem

Ředitel / ředitelka KP Ústí nad Labem

4.12.2023 13:20   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
vypisuje výběrové řízení na místo
Ředitel / ředitelka KP Ústí nad Labem

Odborný referent / vrchní referent - obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrá

4.12.2023 11:47   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent - obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí

20231204_Odborný rada právního oddělení

4.12.2023 10:10   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ Vyhlášení výběrového řízení: Odborný rada právního oddělení V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada právního oddělení"

Odborný rada právního oddělení

4.12.2023 10:08   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-východ
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada právního oddělení

Pracovní pomůcka k JVF DTM 1.4.3

1.12.2023 17:40   Do záložky JVF DTM byla pro možné využití vystavena pracovní pomůcka k nové verzi JVF DTM 1.4.3 - jedná se o přehledy rozdílů v objektech  a atributech  verze 1.4.3 JVF DTM oproti verzi 1.4.2.3 ve formě xls tabulek.

vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti Semily

1.12.2023 12:33   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Semily
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti Semily Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj

vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti Semily

1.12.2023 12:33   Katastrální úřad pro Liberecký kraj Katastrální pracoviště Semily
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí na Katastrálním pracovišti Semily Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj

rada / odborný rada - analytik v oddělení hospodářské správy kanceláře úřadu ředitele Katastrálního

1.12.2023 11:55   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
rada / odborný rada - analytik v oddělení hospodářské správy kanceláře úřadu ředitele Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

20231201_Investiční referent OHS – vrchní referent / rada

1.12.2023 10:57   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Investiční referent OHS – vrchní referent / rada V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Investiční referent OHS – vrchní referent / rada"

Ztráta služebního průkazu

1.12.2023 8:31   Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Služební průkaz č. 182576712 uživatele 10087657 byl ke dni 30.11.2023 zablokován. V případě nalezení průkazu, prosíme o odevzdání na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj.
 

Zrušení kontaktního místa

1.12.2023 7:56   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že od 1.1.2024 bude Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem zrušeno. 

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

30.11.2023 9:44   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2015

Odstávka dodávky elektrické energie

30.11.2023 6:57   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec zveřejnil novou aktualitu: Dne 06.12.2023 v době od 08:00 – 15:00 hodbude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie na Katastrálním pracovišti Jindřichův Hradec omezen provoz
V této době nebude možno poskytovat na počkání informace z katastru nemovitostí a bude omezen také příjem podání:
 - žádosti o informace z katastru budou přijímány pouze ve formě objednávek
- podání budou přijímána bez možnosti přidělení čísla jednacího
- správní poplatek půjde uhradit pouze ve formě kolkových známek nebo v hotovosti, příp. výzvou k úhradě převodem na účet. Nelze platit platební kartou.
 

Odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace KN

29.11.2023 10:37   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Cheb
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace KN

Odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

29.11.2023 10:34   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Sokolov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

29.11.2023 10:16   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2014

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

29.11.2023 10:15   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2013

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

29.11.2023 9:40   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2019

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

29.11.2023 9:40   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2018

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

29.11.2023 9:39   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2016

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

28.11.2023 14:10   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2020

20231128_Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace PI KN I.

28.11.2023 13:54   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace PI KN I. V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný / vrchní referent oddělení aktualizace PI KN I."

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

28.11.2023 13:53   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2021

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

28.11.2023 13:52   Zeměměřický úřad
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2022

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2022

2010

28.11.2023 13:26  
Výrocní zpráva úradu
2010

2014

28.11.2023 13:26  
Výrocní zpráva úradu
2014

2016

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2016

2017

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2020

2015

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
Výrocní zpráva úradu
2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

28.11.2023 13:26   Zeměměřický úřad
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2021

2013

28.11.2023 13:26  
Výrocní zpráva úradu
2013

2011

28.11.2023 13:26  
Výrocní zpráva úradu
2011

2012

28.11.2023 13:26  
Výrocní zpráva úradu
2012

2007

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2007

2009

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2009

2003

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2003

2005

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2005

2004

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2004

2006

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2006

2002

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2002

2008

28.11.2023 13:25  
Výrocní zpráva úradu
2008

20231128_Rada / odborný rada právního oddělení

28.11.2023 13:22   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Rada / odborný rada právního oddělení V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada právního oddělení"

20231128_Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN 04413

28.11.2023 12:46   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN Katastrálního pracoviště Praha – západ - 04413 V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN Katastrálního pracoviště Praha – západ - 04413"

Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN 04413

28.11.2023 12:45   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN 04413

20231128_Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN 04412

28.11.2023 12:24   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN Katastrálního pracoviště Praha – západ - 04412 V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN Katastrálního pracoviště Praha – západ - 04412"

Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN 04412

28.11.2023 12:23   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada oddělení aktualizace GI KN 04412

20231128_Odborný / vrchní referent oddělení dokumentace KN

28.11.2023 11:19   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram Vyhlášení výběrového řízení: Odborný / vrchní referent oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný / vrchní referent oddělení dokumentace KN"

Odborný / vrchní referent oddělení dokumentace KN

28.11.2023 11:18   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Příbram
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný / vrchní referent oddělení dokumentace KN

20231128_Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního op. 03120 TS KÚ SČK, d.p.Příbram

28.11.2023 11:07   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: místa Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního op. 03120 TS KÚ SČK, d.p.Příbram V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 TS KÚ SČK, detašované pracoviště Příbram"

Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 TS KÚ SČK, detašované pracoviš

28.11.2023 11:05   Katastrální úřad pro Středočeský kraj odbor obnovy - Katastrálního operátu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 TS KÚ SČK, detašované pracoviště Příbram

VŘ 600 - Rada/odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem na KP Karviná.

28.11.2023 9:11   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Karviná
vypisuje výběrové řízení na místo
VŘ 600 - Rada/odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem na KP Karviná.

Přerušení provozu DP a WSDP v pátek 1.12.2023 od 16:30 do cca 21:00, sbírka listin od pátku 1.12.202

28.11.2023 7:32   Vážení uživatelé, 
oznamujeme, že v pátek 1.12.2023 od 16:30 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu předpokládáme v cca 21 hodin. U této verze nedochází ke změnám webových služeb.
Poskytování dokumentů ze sbírky listin nebude pomocí Dálkového přístupu dostupné od pátku 1.12.2023 od 14:30 do soboty 2.12.2023 do cca 12:00.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací a nahlížení do KN

27.11.2023 16:41   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací a nahlížení do KN

Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací a nahlížení do KN

27.11.2023 16:38   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací a nahlížení do KN

20231127 - volné místo - Rada/odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN KP Most

27.11.2023 14:57   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Most zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Most

20231127 - volné místo - Rada/odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN KP Most

27.11.2023 14:54   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Most zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Most

Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Most

27.11.2023 14:48   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Most
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Most

20231127-VŘ KP Brno

27.11.2023 12:57   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

Vrchní referent/rada v oddělení aktualizace GI KN na Katastrálním pracovišti Brno - město

27.11.2023 11:50   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada v oddělení aktualizace GI KN na Katastrálním pracovišti Brno - město

Nefunkční telefony

27.11.2023 8:33   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník
zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu instalace nové telefonní ústředny bude omezeno telefonní spojení s naším pracovištěm a to ve dnech 28.-29.11.2023!

Rada/odborný rada - ředitel/ka Katastrálního pracoviště Brno - město

27.11.2023 8:33   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada - ředitel/ka Katastrálního pracoviště Brno - město

Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy

27.11.2023 7:49   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Ostrava
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy

Odstávka elektřiny v pondělí 27.11.2023

24.11.2023 19:12   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti.
Z důvodů odstávky elektřiny v pondělí 27.11.2023 od 8:00 do 9:00 nebude funkční informační systém katastru nemovitostí.
Příjem podání nebude v tomto čase omezen, platba bude možná pouze v hotovosti.
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na doplňkové služební místo odborný referent / vrchní referen

24.11.2023 12:53   Katastrální úřad pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Svitavy
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na doplňkové služební místo odborný referent / vrchní referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Svitavy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent v odděle

24.11.2023 12:50   Katastrální úřad pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Chrudim
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Chrudim

Výstražná stávka 27.11.2023

24.11.2023 12:37   Katastrální úřad pro Pardubický kraj - Katastrální pracoviště Chrudim zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu připojení se k jednohodinové výstražné stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů bude Katastrální pracoviště Chrudim dne 27.11.2023 v době od 12:00 do 13:00 uzavřeno. Veškerá podání je v této době možno vkládat do schránky v zádveří.
Ing. Miroslav Kumstýř
Ředitel Katastrálního pracoviště Chrudim
 

Výstražná stávka 27.11.2023

24.11.2023 12:37   Katastrální úřad pro Pardubický kraj - Katastrální pracoviště Chrudim zveřejnil novou aktualitu: Z důvodu připojení se k jednohodinové výstražné stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů bude Katastrální pracoviště Chrudim dne 27.11.2023 v době od 12:00 do 13:00 uzavřeno. Veškerá podání je v této době možno vkládat do schránky v zádveří.
Ing. Miroslav Kumstýř
Ředitel Katastrálního pracoviště Chrudim
Výstražná stáva - leták
 

Připojení ke stávce

24.11.2023 9:21   Katastrální úřad pro Pardubický kraj - Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí zveřejnil novou aktualitu: Připojení k hodinové výstražné stávce Z důvodu připojení se k jednohodinové výstražné stávce proti konsolidačnímu balíčku vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů bude Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí dne 27.11.2023 v době od 12:00 do 13:00 uzavřeno. Veškerá podání je v této době možno vkládat do schránky ve vestibulu.
Další informace naleznete v příloze.  
Za případné komplikace se předem omlouváme.
Ing. Daniel Králík
Ředitel Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí
 

Schválená dokumentace JVF DTM 1.4.3

23.11.2023 10:40   Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dne 22. listopadu 2023 byla Koordinační radou správců DMVS a DTM schválena dokumentace k nové verzi JVF DTM 1.4.3. Oproti návrhu došlo v jednotlivých součástech k několika drobným úpravám, doporučujeme tedy vycházet ze schváleného stavu dokumentace, který je vystaven v záložce JVF DTM. Jak již bylo dříve uvedeno, s nasazením této verze na produkční prostředí se počítá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, termín bude upřesněn.

rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Trutnov

23.11.2023 10:27   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracoviště Trutnov
vypisuje výběrové řízení na místo
rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Trutnov

Odborný rada - právník v právním odd. VIII

22.11.2023 16:11   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
Odborný rada - právník v právním odd. VIII

Odborný rada - právník v právním odd. VIII

22.11.2023 16:08   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada - právník v právním odd. VIII

20231122 - volné místo - Odborný/vrchní referent v odd. akt. a dokument. KN KP Chomutov na KÚ pro ÚK

22.11.2023 10:49   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Chomutov zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Odborný / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Chomutov na KÚ pro Ústecký kraj

20231122 - volné místo - Odborný/vrchní referent v odd. akt. a dokument. KN KP Chomutov na KÚ pro ÚK

22.11.2023 10:44   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Chomutov zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Odborný / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Chomutov pro Ústecký kraj

Odborný / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Chomutov na K

22.11.2023 10:35   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný / vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí KP Chomutov na KÚ pro Ústecký kraj

Výběrové řízení na KP Havlíčkův Brod

22.11.2023 9:25   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod zveřejnil novou aktualitu: Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada - oddělení aktualizace KN II - Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.

Vrchní referent-rada - aktualizace KN II KP Havlíčkův Brod

22.11.2023 8:43   Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent-rada - aktualizace KN II KP Havlíčkův Brod

odborný referent/vrchní referent - návrh zápisu v katastru v oddělení dokumentace KN KP Písek (ID SM

21.11.2023 13:45   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Písek
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent - návrh zápisu v katastru v oddělení dokumentace KN KP Písek (ID SM 30000248/30003872)

Vrchní referent / rada v oddělení hospodářské správy kanceláře ředitele KÚ na KÚ pro Ústecký kraj

21.11.2023 13:03   Katastrální úřad pro Ústecký kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada v oddělení hospodářské správy kanceláře ředitele KÚ na KÚ pro Ústecký kraj

Vrchní referent/rada v oddělení obnovy katastrálního operátu č.3 na Technické sekci

21.11.2023 12:47   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj technická sekce
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada v oddělení obnovy katastrálního operátu č.3 na Technické sekci

Omezený telefonický kontakt

21.11.2023 11:52   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín zveřejnil novou aktualitu:Omezený telefonický kontakt Dobrý den,

Ve dnech 22.11.2023 a 23.12.2023 bude omezen telefonický kontakt kvůli prováděným úpravám na telefonické ústředně.
Pro dotazy lze využít emailovou adresu: kp.kolin@cuzk.cz
Děkujeme za pochopení

odborný referent - Katastrální pracoviště Moravské Budějovice

21.11.2023 10:59   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Moravské Budějovice zveřejnil novou aktualitu: Výběrové řízení na služební místo odborný referent - Katastrální pracoviště Moravské Budějovice.

Pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti + Telefonista/ka

21.11.2023 10:16   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti + Telefonista/ka

Odborný referent - KP Moravské Budějovice

21.11.2023 10:08   Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Moravské Budějovice
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent - KP Moravské Budějovice

Účetní ekonomicko-správního oddělení

20.11.2023 14:45   Katastrální úřad pro Liberecký kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
Účetní ekonomicko-správního oddělení

VŘ archivář/ka

20.11.2023 9:27   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
VŘ archivář/ka

Oznámení

15.11.2023 13:07   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Olomouc zveřejnil novou aktualitu:

OZNÁMENÍ 

Ve středu 29. listopadu 2023 budou Katastrální úřad pro Olomoucký kraj a Katastrální pracoviště Olomouc z důvodu přerušení dodávky elektřiny UZAVŘENY
Děkujeme za pochopení.

Oznámení

15.11.2023 12:39   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Olomouc zveřejnil novou aktualitu:

OZNÁMENÍ 

Ve středu 29. listopadu 2023 budou Katastrální úřad pro Olomoucký kraj a Katastrální pracoviště Olomouc z důvodu přerušení dodávky elektřiny UZAVŘENY
Děkujeme za pochopení.

Oznámení

15.11.2023 12:39   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zveřejnil novou aktualitu:

OZNÁMENÍ 

Ve středu 29. listopadu 2023 budou Katastrální úřad pro Olomoucký kraj a Katastrální pracoviště Olomouc z důvodu přerušení dodávky elektřiny UZAVŘENY
Děkujeme za pochopení.

20231115 - VŘ Účtárna

15.11.2023 11:03   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Účtárna.

Účtárna

15.11.2023 10:56   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Účtárna

Investiční referent/ka

15.11.2023 8:56   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Investiční referent/ka

Geograf/ka

14.11.2023 15:32   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Geograf/ka

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

14.11.2023 15:19   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
vydává výroční zprávu úřadu za rok
2022

Rada /odborný rada v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu na Katast

14.11.2023 13:47   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj kancelář úřadu
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada /odborný rada v oddělení metodiky a kontroly v kanceláři ředitele katastrálního úřadu na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj

Rada / odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Valaš

14.11.2023 10:42   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada – vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 142 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit