info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

ČÚZK - předpisy a opatření ČÚZK - předpisy a opatření

zdroje zpráv:

rada/odborný rada – právník (PO IV.)

15.10.2021 13:42   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – právník (PO IV.)

rada/odborný rada – právník (PO III)

15.10.2021 13:34   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – právník (PO III)

vrchní referent/odborný referent – informační a kontrolní

15.10.2021 13:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent/odborný referent – informační a kontrolní

vrchní referent/odborný referent – informační a kontrolní pracovník

15.10.2021 13:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent/odborný referent – informační a kontrolní pracovník

Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žatec na Katastr

15.10.2021 13:10   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žatec na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Odborný referent / vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviš

15.10.2021 13:02   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Žatec
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žatec na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

14.10.2021 14:41   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2021

Vedoucí útvaru Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna

13.10.2021 10:52   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
vypisuje výběrové řízení na místo
Vedoucí útvaru Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna

Vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrské geodezie

13.10.2021 10:50   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
vypisuje výběrové řízení na místo
Vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrské geodezie

Vedoucí útvaru Geografické informační systémy a katastr nemovitosti

13.10.2021 10:49   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
vypisuje výběrové řízení na místo
Vedoucí útvaru Geografické informační systémy a katastr nemovitosti

Vedoucí útvaru Geografické informační systémy a katastr nemovitosti

13.10.2021 10:49   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Vedoucí útvaru Geografické informační systémy a katastr nemovitosti

zrušeny e-mailové adresy vfk

13.10.2021 7:16   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zveřejnil novou aktualitu: OZNÁMENÍ PRO ZEMĚMĚŘIČE
Z důvodu jednotného vedení spisové služby při zpracování dokumentů doručených na katastrální pracoviště v elektronické podobě podle čl. 6 Spisového řádu katastrálního úřadu 
budou s účinností od 1. listopadu 2021 zrušeny e-mailové adresy vfk.olomouc@cuzk.cz, vfk.hranice@cuzk.cz, vfk.jesenik@cuzk.cz, vfk.prostejov@cuzk.cz, vfk.prerov@cuzk.cz a vfk.sumperk@cuzk.cz
kde byla poskytována součinnost místně příslušných katastrálního pracovišť při vyhovování geometrických plánů.
Pro případná podání používejte e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.
Děkujeme za pochopení.

20211012_Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

12.10.2021 13:14   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Mělník Vyhlášení výběrového řízení:Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

12.10.2021 13:14   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Mělník
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
Odborný / vrchní referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

20211012_účetní

12.10.2021 11:25   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení:Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 Technické sekce,detašované pracoviště Příbram V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 Technické sekce, detašované pracoviště Příbram"

Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 Technické sekce, deta

12.10.2021 11:14   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - technická sekce
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 Technické sekce, detašované pracoviště Příbram
Odborný referent / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03120 Technické sekce, detašované pracoviště Příbram

Výběrové řízení

12.10.2021 10:30   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Liberec zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Liberec.

rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem

12.10.2021 9:31   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Liberec
vypisuje výběrové řízení na místo
rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem

Společné stanovisko ČÚZK, MMR a MŽP k vymezení druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v GP

12.10.2021 8:27   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: V záložce Předpisy/Resortní předpisy a opatření bylo v Pokynech ČÚZK zveřejněno společné stanovisko ČÚZK, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostřední k vymezení druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v geometrickém plánu. 

Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

11.10.2021 9:54   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

Archivář/ka

11.10.2021 9:52   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Archivář/ka

odborný referent/vrchní referent – zápis do protokolu řízení V a Z

8.10.2021 12:44   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – zápis do protokolu řízení V a Z

referent KN – poskytování informací KN, nahlížení do KN

8.10.2021 11:08   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
referent KN – poskytování informací KN, nahlížení do KN

Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katast

8.10.2021 10:56   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Zlín
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Zlín

20211007_účetní

7.10.2021 10:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: účetní V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa účetní v kanceláři ředitele KÚ"

účetní

7.10.2021 10:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo účetní
účetní

rada/odborný rada – opravy chyb v KN

7.10.2021 9:11   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – opravy chyb v KN

Rada/odborný rada – řízení o opravě chyby v SPI

7.10.2021 8:54   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – řízení o opravě chyby v SPI

Odborný referent – zápisy v řízení V a Z

7.10.2021 8:51   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent – zápisy v řízení V a Z

Odborný referent – zápisy v řízení V a Z

7.10.2021 8:51   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Ostrava
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent – zápisy v řízení V a Z

Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

7.10.2021 8:36   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Bruntál
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

VR do 31.10. rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů

6.10.2021 15:26   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů

VR do 27.10. rada/odborný rada – kontrolor

6.10.2021 15:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrolor Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – kontrolor

VR do 27.10. rada/odborný rada – kontrolor

6.10.2021 15:20   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu zveřejnil novou aktualitu: vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrolor Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – kontrolor

rada/odborný rada – kontrolor

6.10.2021 14:53   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – kontrolor

Rada / odborný rada v oddělení obnovy katastrálního operátu I. v technickém odboru na Katastrálním ú

6.10.2021 13:44   Katastrální úřad pro Ústecký kraj technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení obnovy katastrálního operátu I. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Pracovník/pracovnice vztahu k veřejnosti + Telefonista/ka

6.10.2021 9:59   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Pracovník/pracovnice vztahu k veřejnosti + Telefonista/ka

Technická specifikace IS DTM šesti krajů

6.10.2021 9:49   Na základě předběžného průzkumu trhu byla zveřejněna technická specifikace IS DTM šesti krajů (K6).  Všechny zveřejněné dokumenty najdete zde odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně.

Vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Jičín

5.10.2021 13:41   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Jičín
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Jičín

Výběrové řízení

5.10.2021 11:30   Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad Nisou.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení dokumentace kat

5.10.2021 11:16   Katastrální úřad pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí

Výběrové řízení

5.10.2021 10:22   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad Nisou.

odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem

5.10.2021 10:06   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem

Prezentace DMVS na konferenci ISSS

4.10.2021 16:27   Na konferenci ISSS 2021, která se konala 20.-21.9.2021 v Hradci Králové, prezentovali pracovníci ČÚZK novinky v oblasti přípravy DMVS. Místopředseda úřadu Ing. Karel Štencel informoval o celkovém postupu projektu (prezentace dokument ve formátu PDF) a ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN Ing. Jiří Formánek upozornil na novinky v přípravě Verifikačního registru DMVS (prezentace dokument ve formátu PDF).

Prezentace DMVS na konferenci ISSS

4.10.2021 16:27   Na konferenci ISSS 2021, která se konala 20.-21.9.2021 v Hradci králové, prezentovali pracovníci ČÚZK novinky v oblasti přípravy DMVS. Místopředseda úřadu Ing. Karel Štencel informoval o celkovém postupu projektu (prezentace dokument ve formátu PDF) a ředitel odboru DMVS a RÚIAN Ing. Jiří Formánek upozornil na novinky v přípravě Verifikačního registru DMVS (prezentace dokument ve formátu PDF).

Krátkodobé přerušení provozu DP a WSDP ve čtvrtek 7.10.2021 od 20:00 do cca 20:30.

4.10.2021 14:30   Vážení uživatelé,
z provozních důvodů může ve čtvrtek 7.10.2021 od 20:00 do cca 20:30 docházet ke krátkodobým výpadkům Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu.

Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vrchní referent/rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Vyškov

4.10.2021 10:42   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Vyškov
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Vyškov

Výběrové řízení - vedoucí oddělení aktualizace dat - Rokycany

1.10.2021 8:34   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Rokycany zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN - VOAD13 - KP Rokycany

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - vedoucí oddělení aktua

1.10.2021 8:24   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Rokycany
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN - VOAD13 - KP Rokycany

20210930_Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

30.9.2021 13:33   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník Vyhlášení výběrového řízení: Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

30.9.2021 13:32   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník
vypisuje výběrové řízení na místo rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem
Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

20210930_Odborný referent oddělení dokumentace KN

30.9.2021 11:19   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení dokumentace KN"

Odborný referent oddělení dokumentace KN

30.9.2021 11:19   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný referent oddělení dokumentace KN
Odborný referent oddělení dokumentace KN

odborný referent/vrchní referent – návrh zápisu v katastru (Chrudim)

30.9.2021 11:17   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – návrh zápisu v katastru (Chrudim)

20210930_Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

30.9.2021 11:09   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN"

Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

30.9.2021 11:05   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN
Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

20210930_Odborný referent oddělení dokumentace KN

30.9.2021 10:49   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení dokumentace KN"

Ředitel/ka ekonomického odboru

30.9.2021 10:02   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Ředitel/ka ekonomického odboru

výběrové řízení na KP Žďár nad Sázavou

29.9.2021 10:43   Katastrální úřad pro Vysočinu zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.

výběrové řízení na KP Žďár nad Sázavou

29.9.2021 10:43   Katastrální úřad pro Vysočinu zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN

29.9.2021 10:23   Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
vypisuje výběrové řízení na místo
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou

20210924_rada/ odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN

24.9.2021 12:49   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Nymburk Vyhlášení výběrového řízení: rada/ odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa rada/ odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN"

rada/ odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN

24.9.2021 12:45   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Nymburk
vypisuje výběrové řízení na místo rada/ odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN
rada/ odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace KN

AUTO dodávka VW CADDY 1.6

24.9.2021 8:50  
Zeměměřický úřad nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

AUTO dodávka VW CADDY 1.6

rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrá

23.9.2021 17:00   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec (ID SM 30000179/30003803)

vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviš

23.9.2021 16:51   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice
vypisuje výběrové řízení na místo
vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000361/30087122)

rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrá

23.9.2021 14:55   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000280/30003904)

Odborný referent / vrchní referent – správa dokumentace katastru v oddělení aktualizace a dokumentac

23.9.2021 14:16   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent – správa dokumentace katastru v oddělení aktualizace a dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky

Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněž

23.9.2021 9:22   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Geodet/ka

23.9.2021 8:21   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Geodet/ka

20210922_Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

22.9.2021 14:12   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kutná Hora Vyhlášení výběrového řízení: odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

22.9.2021 14:09   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kutná Hora
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

20210922_Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.

22.9.2021 13:59   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: odborný referent oddělení aktualizace PI KN I. V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent oddělení aktualizace PI KN I. "

Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.

22.9.2021 13:55   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.
Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.

referent majetkové správy

22.9.2021 11:49   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
referent majetkové správy

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada – interní auditor - IA

21.9.2021 13:34   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Plzeň-město zveřejnil novou aktualitu: Vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/odborný rada – interní auditor - IA , Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

 

Rada/odborný rada – interní auditor - IA , Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

21.9.2021 13:14   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – interní auditor - IA , Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Odborný rada - metodik legislativy v oddělení metodiky, kontroly a personalistiky kanceláře ředitele

20.9.2021 10:07   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada - metodik legislativy v oddělení metodiky, kontroly a personalistiky kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

Kartograf/ka

17.9.2021 9:01   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Kartograf/ka

20210916_Odborný rada v oddělení aktualizace KN

16.9.2021 15:34   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov Vyhlášení výběrového řízení: Odborný rada v oddělení aktualizace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa Odborný rada v oddělení aktualizace KN"

Odborný rada v oddělení aktualizace KN

16.9.2021 15:30   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov
vypisuje výběrové řízení na místo Odborný rada v oddělení aktualizace KN
Odborný rada v oddělení aktualizace KN

odborný/vrchní referent – mzdová/ý účetní v kanceláři ředitele Katastrálního úřadu pro Jihočeský kra

16.9.2021 14:57   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný/vrchní referent – mzdová/ý účetní v kanceláři ředitele Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj (ID SM 30000021/30003645)

Vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Jičín

16.9.2021 12:21   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Jičín
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Jičín

Odborný referent / vrchní referent v oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště Jičín

16.9.2021 12:20   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Jičín
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent v oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště Jičín

20210916-Mapa roku 2020

16.9.2021 9:02   Zeměměřický úřad
zveřejnil novou aktualitu: Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.

Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviš

15.9.2021 15:55   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Rumburk
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Rumburk na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Hledáme správce DMVS

15.9.2021 14:42   Pro pracoviště v Praze-Kobylisích hledáme pracovníka do služebního poměru (12. platová třída) na dobu neurčitou od 1.11.2021 nebo dle dohody na pozici
Správce Digitální mapy veřejné správy.
Podrobnosti zde. Vyhlášení výběrového řízení zde.
Termín přihlášek je do 27.9.2021

15092021-Zkoušky ÚOZI

15.9.2021 13:07   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

20210915 - zrušení distribuční skupiny kp-UstinadLabem-dokumentace@cuzk.cz

15.9.2021 11:15   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Ústí nad Labem zveřejnil novou aktualitu: Dne 1. 10. 2021 bude zrušena mailová distribuční adresa kp-UstinadLabem-dokumentace@cuzk.cz sloužící k objednávání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. K objednání podkladů využívejte zejména  Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů, případně své žádosti směřujte přímo na adresu podatelny katastrálního pracoviště kp.ustinl@cuzk.cz. Děkujeme za pochopení.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 20

15.9.2021 7:54   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2021

20210916 - volné místo - Odborný referent v odd. právních vztahů KP Děčín

14.9.2021 14:45   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

20210916 - volné místo - Odborný referent v odd. právních vztahů KP Děčín

14.9.2021 14:44   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Děčín zveřejnil novou aktualitu: Nabídka volného místa - Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Oznámení o výběru zástupu na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

14.9.2021 8:37   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Domažlice zveřejnil novou aktualitu: KÚ pro Plzeňský kraj vybírá zástup na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0409 - KP Domažlice.

Oznámení o výběru zástupu na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu O

14.9.2021 8:30   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Domažlice
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o výběru zástupu na služební místo odborný/vrchní referent – obnova katastrálního operátu OKO0409

rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrá

13.9.2021 13:46   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000279/30003903)

odborný/vrchní referent – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrální

13.9.2021 13:25   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště Strakonice
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný/vrchní referent – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Strakonice (ID SM 30000285/30003909)

20210902_účetní

13.9.2021 10:39   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: účetní V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa účetní v kanceláři ředitele KÚ"

20210902_Rada / odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj

13.9.2021 10:39   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Rada / odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj"

účetní

13.9.2021 10:38   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo účetní
účetní

Referent/ka ZKN

13.9.2021 10:09   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Referent/ka ZKN

Další jednání KRS

10.9.2021 15:08   Dne 15. září 2021 proběhne poprvé prezenčně jedenácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.

20210909 - VŘ Pověřenec

9.9.2021 13:03   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

9.9.2021 12:56   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

20210908 - Změny VFK v nové verzi ISKN 9.2

8.9.2021 18:13   V souvislosti s instalací nové verze ISKN 9.2 dojde ke změně ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.6. Předpokládaný termín instalace je 5.11.2021
komprimace pomocí zipPopis změn a ukázkový soubor VFK (ZIP) 

20210908 - Změny VFK v nové verzi ISKN 9.2

8.9.2021 17:53   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: V souvislosti s instalací nové verze ISKN 9.2 dojde ke změně ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.6. Předpokládaný termín instalace je 5.11.2021
komprimace pomocí zipPopis změn a ukázkový soubor VFK (ZIP)

VR do 26.10. rada/odborný rada – opravy chyb v KN

8.9.2021 16:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha VR do 1.10. rada/odborný rada – opravy chyb v KN Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
rada/odborný rada – opravy chyb

VR do 1.10. rada/odborný rada – opravy chyb v KN

8.9.2021 16:54   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha VR do 1.10. rada/odborný rada – opravy chyb v KN Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
Rada/odborný rada – opravy chyb v KN

VR do 29.9. vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu

8.9.2021 16:49   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha VR do 29.9. VR na služební místo vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
Vrchní referent/rada – kontrola listin určených k záznamu

VR do 30.9. rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů

8.9.2021 16:43   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha VR na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
Rada/odborný rada – vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 117 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit