info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

ČÚZK - předpisy a opatření ČÚZK - předpisy a opatření

zdroje zpráv:

VR do 01. 8.

30.6.2022 15:47   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: VŘ na služební místo odborný referent/vrchní referent Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
odborný referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy

VR do 24. 8.

30.6.2022 15:47   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: VŘ na služební místo odborný referent/vrchní referent Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
referent KN – právník do právního oddělení XI.

VR do 15. 7. odborný referent/vrchní referent

30.6.2022 15:47   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: VŘ na služební místo odborný referent/vrchní referent Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na systemizované služební místo:
odborný referent/vrchní referent – zápis do protokolu řízení V a Z 

VR do 01. 8.

30.6.2022 15:47   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: VŘ na služební místo odborný referent/vrchní referent Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
odborný referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy

VR do 18. 7. rada/odborný rada – právník

30.6.2022 15:40   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: VŘ na služební místo rada/odborný rada – právník Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na samostatné systemizované služební místo:
rada/odborný rada – právník

VR do 22.8

30.6.2022 15:40   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha zveřejnil novou aktualitu: VŘ na služební místo rada/odborný rada – právník Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
pracovník podatelny

odborný referent/vrchní referent

30.6.2022 15:28   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent

odborný referent/vrchní referent

30.6.2022 15:28   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent

20220630 – Informace o dopadech změn v ISÚI

30.6.2022 12:50   Vážení zákazníci,
upozorňujeme, že od 1.7.2022 dojde v souvislosti se změnou zákona o územně správním členění státu - zrušením prováděcí vyhlášky č. 564/2002 Sb. (resp. s instalací změn v ISÚI) ke zrušení okresu 3100 Hlavní město Praha. Od tohoto data exportované soubory nebudou obsahovat záznam pro tento okres a současně záznam pro obec Praha nebude obsahovat vazbu na tento okres. Jedná se pouze o změnu v datech exportu VFK, struktura se nemění, verze VFK 6.0 zůstává.

Ukázka dopadu do číselníků OBCE a OKRESY:

Aktuální stav:
&BOBCE;KOD N6;OKRESY_KOD N4;NAZEV T48;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D
&DOBCE;554782;3100;"Praha";"06.12.2017 00:00:00";""

&BOKRESY;KOD N4;KRAJE_KOD N2;NAZEV T32;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;NUTS4 T6;NKRAJE_KOD N3
&DOKRESY;3100;;"Hlavní město Praha";"02.01.2021 00:00:00";"";"CZ0100";19

Nový stav:
&BOBCE;KOD N6;OKRESY_KOD N4;NAZEV T48;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D
&DOBCE;554782;;"Praha";"01.07.2022 00:00:00";""

&BOKRESY;KOD N4;KRAJE_KOD N2;NAZEV T32;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;NUTS4 T6;NKRAJE_KOD N3

 

Výběrové řízení

30.6.2022 11:41   Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent ve  3. oddělení obnovy katastrálního operátu v technickém odboru u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj

odborný referent / vrchní referent ve 3. oddělení obnovy katastrálního operátu v technickém odboru

30.6.2022 11:36   Katastrální úřad pro Liberecký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent / vrchní referent ve 3. oddělení obnovy katastrálního operátu v technickém odboru u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj

výběrové řízení na KP Žďár nad Sázavou

29.6.2022 9:42   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent v oddělení právní vztahy k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.

odborný-vrchní referent - právní vztahy KP Žďár n. S.

29.6.2022 9:27   Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný-vrchní referent - právní vztahy KP Žďár n. S.

Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

29.6.2022 9:07   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu

29.6.2022 8:49   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Semily zveřejnil novou aktualitu: Dne 28. 6. 2022 byla v kat. území Vyskeř vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území.

Výpadek telefonní ústředny

29.6.2022 8:32   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník
zveřejnil novou aktualitu: KP Rakovník má z technických důvodů výpadek telefonní ústředny. Na nápravě se pracuje.

Výpadek telefonní ústředny

29.6.2022 8:32   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník zveřejnil novou aktualitu: KP Rakovník má z technických důvodů výpadek telefonní ústředny. Na nápravě se pracuje.
Nouzové kontaktní číslo: 737 228 763

20220628_Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

28.6.2022 11:16   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

28.6.2022 11:15   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Příbram
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

20220628_Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

28.6.2022 10:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Příbram Vyhlášení výběrového řízení: Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

28.6.2022 10:01   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Příbram
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

Revize KN

28.6.2022 9:03   Katastrální úřad pro Ústecký kraj - Katastrální pracoviště Teplice zveřejnil novou aktualitu: Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.9.2022 - do 30.11.2023 bude probíhat v katastrálních územích Moldava, Nové Město u Mikulova, Oldříš u Moldavy a Pastviny u Moldavy obce Moldava revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

28.6.2022 8:47   Katastrální úřad pro Zlínský kraj
zveřejňuje obsah informace poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok

2022

Výběrové řízení vedoucí Oddělení digitalizace leteckého měřického snímkování

27.6.2022 11:23   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Výběrové řízení vedoucí Oddělení digitalizace leteckého měřického snímkování

Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací KN

27.6.2022 11:05   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Opava
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – poskytování informací KN

Rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu

27.6.2022 11:01   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Opava
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu

Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu

27.6.2022 10:58   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu

Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

27.6.2022 10:53   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent/vrchní referent – obnova katastrálního operátu

Odborný referent / vrchní referent – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního

24.6.2022 10:51   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Zlín
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent / vrchní referent – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Zlín

Verze 1.3 popisu služeb

24.6.2022 10:49   V záložce Popis rozhraní byla zveřejněna aktualizovaná verze 1.3 dokumentu Popis a technické parametry služeb IS DMVSdokument ve formátu PDF

Odborný referent – poskytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování info

24.6.2022 10:41   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Zlín
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent – poskytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Zlín

Přerušení provozu DP a WSDP ve čtvrtek 30.6.2022 od 16:30 do cca 21:00.

24.6.2022 9:56   Vážení uživatelé,
oznamujeme, že ve čtvrtek 30.6.2022 od 16:30 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu předpokládáme v cca 21 hodin. U této verze nedochází ke změnám webových služeb.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Vrchní referent / rada – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracov

23.6.2022 10:56   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí

Kartograf/ka

23.6.2022 10:16   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Kartograf/ka

Info k novele zákona o zeměměřictví

22.6.2022 9:49   S účinností zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. července 2023 mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu nově zaváděno založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení. Také tyto výsledky zeměměřických činností budou muset být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, konkrétně rozsahem úředního oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona. Potřebné informace k ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě jsou na webových stránkách ČÚZK uvedeny v oddíle Zeměměřictví v záložce Zeměměřické činnosti. Naleznete zde také k volnému stažení software KDirSign, který je využitelný pro ověřování odborné správnosti výsledku v elektronické podobě.

odborný referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy

20.6.2022 19:21   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy

odborný referent/vrchní referent – revize katastrálního operátu

20.6.2022 19:17   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – revize katastrálního operátu

odborný referent/vrchní referent – pracovník podatelny

20.6.2022 19:14   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – pracovník podatelny

Registrace subjektů do VR DMVS

20.6.2022 16:31   Dne 16. června 2022 byl na všechny obce v rámci první vlny oslovování subjektů dopravní a technické infrastruktury rozeslán průvodní dopis s žádostí o registraci do Verifikačního registru DMVS. Součástí registrace je kontrola údajů, které o konkrétním subjektu ČÚZK získal z veřejných evidencí, doplnění rolí, ve kterých bude subjekt v rámci ID DMVS vystupovat, a doplnění skupiny objektů, které subjekt vlastní nebo spravuje. V případě problémů s procesem registrace je možno ČÚZK kontaktovat také na e-mailové adrese vr.dmvs@cuzk.cz.

20220620_Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu

20.6.2022 11:21   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu"

20220531_Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu

20.6.2022 11:21   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu"

Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu

20.6.2022 11:18   Katastrální úrad pro Středočeský kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada personálního oddělení Katastrálního úřadu

odborný referent/vrchní referent – oddělení aktualizace katastru nemovitostí

20.6.2022 10:40   Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Karlovy Vary
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent/vrchní referent – oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti Ostrava

20.6.2022 8:33   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Ostrava
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu na Katastrálním pracovišti Ostrava

Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu

20.6.2022 8:27   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu

Rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu

20.6.2022 8:23   Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu

20220617 - VŘ Řízení projektů - RÚIAN

17.6.2022 13:40   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

Řízení projektů - RÚIAN

17.6.2022 13:32   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Řízení projektů - RÚIAN

VŘ - Technický odbor - obnova katastrálního operátu

17.6.2022 13:05   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
VŘ - Technický odbor - obnova katastrálního operátu

rada/odborný rada - rozhodování o povolení vkladu v právním oddělení Katastrálního pracoviště České

17.6.2022 12:59   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj Katastrální pracoviště České Budějovice
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada - rozhodování o povolení vkladu v právním oddělení Katastrálního pracoviště České Budějovice

VŘ - Technický odbor - obnova katastrálního operátu

17.6.2022 12:51   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj technický odbor
vypisuje výběrové řízení na místo
VŘ - Technický odbor - obnova katastrálního operátu

Změny v sestavách DP a WSDP

17.6.2022 11:50   Vážení uživatelé,
v souvislosti se změnou zákona o územně správním členění státu - zrušením prováděcí vyhlášky č. 564/2002 Sb. (resp. s instalací změn v ISÚI) dojde v první polovině července ke zrušení okresu 3100 Hlavní město Praha. Více informací, včetně ukázek, naleznete na stránce s informacemi o webových službách dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

20220616_odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem

16.6.2022 15:49   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ Vyhlášení výběrového řízení: odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem "

odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem

16.6.2022 15:48   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-východ
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem

finanční referent ekonomického oddělení

16.6.2022 14:49   Katastrální úřad pro Liberecký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
finanční referent ekonomického oddělení

Oznámení o výběru zástupu na místo vrchní referent/rada – oddělení právních vztahů k nemovitostem RO

16.6.2022 10:47   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Rokycany zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o výběru zástupu na služební místo vrchní referent/rada – kontrola aktualizace KA1301, oddělení právních vztahů k nemovitostem, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany

Oznámení o výběru zástupu na služební místo vrchní referent/rada – kontrola aktualizace KA1301, oddě

16.6.2022 10:41   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Rokycany
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o výběru zástupu na služební místo vrchní referent/rada – kontrola aktualizace KA1301, oddělení právních vztahů k nemovitostem, Katastrální pracoviště Rokycany

4. jednání TPS

15.6.2022 17:22   Dne 29. června 2022 proběhne distančně čtvrté jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.

Odborný rada - inspektor

15.6.2022 14:33   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada - inspektor

Frankovací stroj Neopost

15.6.2022 14:31  
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

Frankovací stroj Neopost

Geograf/ka

15.6.2022 13:01   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Geograf/ka

Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

15.6.2022 8:14   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

15.6.2022 8:14   Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni - Katastrální pracoviště Rokycany zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

15.6.2022 8:14   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Rokycany zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

15.6.2022 8:08   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

15.6.2022 8:08   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Rokycany
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

20220614 - VŘ Správce/správkyně RÚIAN

14.6.2022 19:48   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.

20220614 - VŘ Podpora uživatelů

14.6.2022 19:45   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

Odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN

14.6.2022 18:51   Český úřad zeměměřický a katastrální
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN

zásobovač/ka v oddělení hospodářské správy Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

14.6.2022 12:31   Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
zásobovač/ka v oddělení hospodářské správy Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj

Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviš

13.6.2022 15:36   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Chomutov
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Chomutov na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

20220613_Odborný referent oddělení aktualizace PI KN II.

13.6.2022 11:48   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-východ Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení aktualizace PI KN II. V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení aktualizace PI KN II. "

Odborný referent oddělení aktualizace PI KN II.

13.6.2022 11:46   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-východ
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent oddělení aktualizace PI KN II.

20220613_Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

13.6.2022 11:07   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov Vyhlášení výběrového řízení: Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

13.6.2022 11:06   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Benešov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem

Vrchní referent / rada – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálníh

13.6.2022 10:26   Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Vsetín
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Vsetín

Přerušení provozu DP a WSDP ve čtvrtek 16.6.2022 od 17:00 do cca 20:00.

10.6.2022 21:17   Vážení uživatelé,
oznamujeme, že ve čtvrtek 16.6.2022 od 17:00 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu předpokládáme v cca 20 hodin.
Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

20220610_Rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem

10.6.2022 10:00   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Rakovník Vyhlášení výběrového řízení: Rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem"

rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem

10.6.2022 9:55   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Rakovník
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem

Výběrové řízení

10.6.2022 9:23   Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v odddělení právních vztahů k nemovitostem na KP Jablonec nad Nisou.

odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu technického útvaru pro Královéhradecký kraj

9.6.2022 12:15   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj technický útvar
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu technického útvaru pro Královéhradecký kraj

Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Hradec Králové

9.6.2022 12:03   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracoviště Hradec Králové
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Hradec Králové

Výběrové řízení

9.6.2022 11:33   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na KP Jablonec nad Nisou.

odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad N

9.6.2022 11:24   Katastrální úřad pro Liberecký kraj Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad Nisou

odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad N

9.6.2022 11:24   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Jablonec nad Nisou

výběrové řízení na KP Žďár nad Sázavou

8.6.2022 6:51   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zveřejnil novou aktualitu: OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.

Mzdová účetní

7.6.2022 15:40   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Mzdová účetní

Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

7.6.2022 15:35   Zeměměřický úřad
vypisuje výběrové řízení na místo
Referent/ka zeměměřictví a katastru nemovitostí

Nová verze aplikace Reklamační formuláře RÚIAN

6.6.2022 15:04   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Do produkčního provozu byla nasazena nová verze aplikace Reklamační formuláře RÚIAN, která umožňuje externím uživatelům zadat reklamaci prvků vedených v RÚIAN.

Rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Kata

6.6.2022 14:22   Katastrální úřad pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín
vypisuje výběrové řízení na místo
Rada / odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Děčín na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

Odborný rada - metodik legislativy v oddělení metodiky, kontroly a personalistiky kanceláře ředitel

6.6.2022 14:02   Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj kancelář ředitele
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada - metodik legislativy v oddělení metodiky, kontroly a personalistiky kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

Odborný referent v právním oddělení na Katastrálním pracovišti Brno - venkov

6.6.2022 11:34   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-venkov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný referent v právním oddělení na Katastrálním pracovišti Brno - venkov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktua

6.6.2022 10:59   Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace KN - VOA10, KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň - město

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktual

6.6.2022 10:54   Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Katastrální pracoviště Plzeň-město
vypisuje výběrové řízení na místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení aktualizace KN - VOA10, KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň - město

výběrové řízení na KP Jihlava

6.6.2022 9:44   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Jihlava zveřejnil novou aktualitu: OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  na služební místo odborný referent/vrchní referent v oddělení dokumentace KN  Katastrálního pracoviště Jihlava.

odborný-vrchní referent - dokumentace KP Jihlava

6.6.2022 9:28   Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Jihlava
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný-vrchní referent - dokumentace KP Jihlava

rada/odborný rada – kontrolor

3.6.2022 20:16   Katastrální úřad pro hlavní město Prahu Katastrální pracoviště Praha
vypisuje výběrové řízení na místo
rada/odborný rada – kontrolor

Omezení provozu kontaktního místa v Bystřici nad Pernštejnem

3.6.2022 15:10   Katastrální úřad pro Vysočinu - Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou zveřejnil novou aktualitu: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že dne 4.7.2022 bude Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem z provozních důvodů uzavřeno.   
V případě potřeby se obracejte na podatelnu Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 8, 591 27 Žďár nad Sázavou.

 

20220603_Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

3.6.2022 9:53   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ Vyhlášení výběrového řízení: Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN"

Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

3.6.2022 9:50   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Praha-západ
vypisuje výběrové řízení na místo
Vrchní referent / rada oddělení dokumentace KN

Výběrové řízení

2.6.2022 13:43   Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Liberec zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Liberec

Výběrové řízení

2.6.2022 13:41   Katastrální úřad pro Liberecký kraj zveřejnil novou aktualitu: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Liberec

odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Liberec

2.6.2022 13:32   Katastrální úřad pro Liberecký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem na Katastrálním pracovišti Liberec

18. jednání KRS

2.6.2022 12:24   Dne 22. června 2022 proběhne distančně osmnácté jednání Koordinační rady správců DMVS a DTM.

3. jednání TPS

2.6.2022 12:15   Dne 8. června 2022 proběhne distančně třetí jednání Technické pracovní skupiny Koordinační rady správců DMVS a DTM.

Nové prezentace o IS DMVS

2.6.2022 11:47   Do prezentací byly doplněny dvě nové prezentace Ing. K. Štencela dokument ve formátu PDFa Ing. J. Formánka dokument ve formátu PDFpřednesené 16.5.2022 na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Nové prezentace o IS DMVS

2.6.2022 11:47   Do záložky Prezentace byly doplněny dvě nové prezentace - místopředsedy úřadu Ing. K. Štencela dokument ve formátu PDF a ředitele odboru správy DMVS a RÚIAN Ing. J. Formánka dokument ve formátu PDF - přednesené na konferenci ISSS v Hradci Králové dne 16. května 2022.

Výběrové řízení na pozici specializované činnosti v oddělení aktualizace katastru nemovitostí Katast

2.6.2022 10:49   Katastrální úřad pro Pardubický kraj Katastrální pracoviště Pardubice
vypisuje výběrové řízení na místo
Výběrové řízení na pozici specializované činnosti v oddělení aktualizace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Pardubice

Omezení provozu

2.6.2022 8:30   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Hodonín zveřejnil novou aktualitu: UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY KATASTRÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ HODONÍN 

Dne 15.06.2022 bude z technických důvodů (odstávka elektrické 
energie) omezen provoz katastrálního pracoviště Hodonín (včetně 
podatelny). 
Předpokládaná doba omezení je mezi 7:30 – 13:00 hod. 

Omlouváme se za vzniklé komplikace. 

20220601_odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN

1.6.2022 16:12   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Beroun Vyhlášení výběrového řízení: odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN"

odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN

1.6.2022 16:10   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Beroun
vypisuje výběrové řízení na místo
odborný referent v oddělení aktualizace a dokumentace KN

20220601_Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

1.6.2022 10:53   Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov Vyhlášení výběrového řízení: Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

1.6.2022 10:51   Katastrální úrad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Benešov
vypisuje výběrové řízení na místo
Odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

2022_01 - Výpočetní a kancel. technika

1.6.2022 9:29  
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o

2022_01 - Výpočetní a kancel. technika

Nabídka mapové skříně

1.6.2022 7:59  
Katastrální úřad pro Vysočinu nabízí nepotřebný majetek k odkupu. Jedná se o mapovou skříň

Nabídka mapové skříně

20220531_Rada / odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu

31.5.2022 14:03   Katastrální úřad pro Středočeský kraj Vyhlášení výběrového řízení: Rada / odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada – interní auditor Katastrálního úřadu"
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 127 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit