info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK

zdroje zpráv:

Mapa roku 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

11.4.2024 11:10   Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek 9. května 2024.

Zkrácení otevírací doby [Knihovna geografie, byTopic]

8.4.2024 10:00   V pondělí 8. dubna 2024 bude Knihovna geografie z technických důvodů otevřena pouze do 16:00.

Moravian Geographical Report [Knihovna geografie, byTopic]

4.4.2024 13:30   Vyšlo první číslo ročníku 2024.

Zkrácení otevírací doby [Knihovna geografie, byTopic]

28.3.2024 12:30   Ve středu 3. dubna 2024 bude Knihovna geografie z technických důvodů otevřena pouze do 16:00.

Velikonoce 2024 [Knihovna geografie, byTopic]

19.3.2024 15:45   Upozorňujeme, že Knihovna geografie bude během Velikonočních svátků uzavřena.

Statistické okénko [Knihovna geografie, byTopic]

6.3.2024 14:50   V předešlém roce se Knihovně geografie podařilo rozšířit svou sbírku kartografických dokumentů.

Cena Studentský Velemlok za rok 2023 [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

26.2.2024 18:35   Cenu Studentský Velemlok za sekci Geografie získal RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. za předmět Kartografie. Cena Studentský Velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, která je udělována každoročně vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Nejinak tomu bylo i letos. Nejoblíbenější pedagogové převzali cenu z rukou děkana prof. Jiřího Zimy, předsedy AS PřF UK dr. Radima Perlína a zástupců AS PřF UK již tradičně na reprezentačním fakultním plese na pražském Žofíně v pátek 23. února 2024. Oceněným pedagogům gratulujeme!

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

21.2.2024 10:15   Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2024/25 proběhne na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie (Albertov 6, 2.patro, místnost 218) dne 6.3.2024 ve 13:00 hod. Termín pro odevzdání podkladů je 5.3.2024.

Custos Divitiarum [Knihovna geografie, byTopic]

20.2.2024 11:15   Festschrift in honour of Joseph Schirò

Custos Divitiarum [Knihovna geografie, byTopic]

20.2.2024 11:15   Festschrift in honour of Joseph Schiro

Geografické rozhledy [Knihovna geografie, byTopic]

19.2.2024 9:30   33/3: Nerostné bohatství

Geografické rozhledy 33/3 [Knihovna geografie, byTopic]

19.2.2024 9:30   Nerostné bohatství

Otevírací doba [Knihovna geografie, byTopic]

16.2.2024 11:40   Knihovny geografie v letním semestru 2024

Tajemná Indonésie [Knihovna geografie, byTopic]

15.2.2024 10:30   Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje!

Erasmus [Knihovna geografie, byTopic]

15.2.2024 7:55   Knihovnu geografie navštívili studenti Erasmu.

30 let české krajiny - 30 let změn [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

12.2.2024 9:10   Krajina naší země se za dobu její samostatnosti výrazně změnila. Kde se kdysi pásly ovce, tam dnes najdeme pole. Kde kdysi bývala pole, tam dnes nacházíme lesy. Kde kdysi bývaly lesy, tam dnes třeba i bydlíme. Jak se změnila naše krajina od pádu komunismu? Jak způsoby, jakými ji využíváme, souvisí s vývojem naší společnosti a se změnami s ní spjatými? K jaké podobě vlastně směřuje česká krajina? Nejen tyto otázky se snažili zodpovědět Petra Grešlová z CENIA (CENIA – Czech Environmental Information Agency), Josef Laštovička a Přemysl Štych z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

18. Kartografický den Olomouc [Knihovna geografie, byTopic]

29.1.2024 10:10   V Olomouci se uskuteční v pořadí již 18. kartografický den, tradiční jednodenní seminář, který propojuje odborníky na různá témata s komunitou kartografů. Tématem letošního ročníku je Kartografie a VESMÍR.

Novinka! [Knihovna geografie, byTopic]

18.1.2024 12:40   Kniha o klimatu zemí Koruny české

Venkov 2024 [Knihovna geografie, byTopic]

16.1.2024 9:50   Přijďte na tradiční seminář pořádaný Výzkumným centrem rurální geografie PřF UK.

20. historická konference [Knihovna geografie, byTopic]

12.1.2024 8:20   Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe

Moravian Geographical Reports [Knihovna geografie, byTopic]

11.1.2024 11:20   Vyšlo 4. číslo 31. ročníku časopisu Moravian Geographical Reports.

Vyobrazení Mexika na starých mapách [Knihovna geografie, byTopic]

2.1.2024 12:55   Z klementinských pokladů V

Šťastný nový rok 2024 [Knihovna geografie, byTopic]

2.1.2024 10:30   I v novém roce 2024 Vás zveme k návštěvě Knihovny geografie

Automatizované rozpoznávání lineamentů [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

22.12.2023 10:00   V rámci vědecké spolupráce mezi KAGIK (doc. Bayer, Ing. Čábelka) a ÚTIA AV ČR (Dr. Schier a kol.) zaměřenou na oblast automatického rozpoznávání lineamentů specifických tvarů v rastrových datech metodami umělé inteligence učení proběhla dne 24. listopadu 2023 prezentace dosažených výsledků výzkumu.

Čtení Labyrint světa a Lusthauz srdce [Knihovna geografie, byTopic]

13.12.2023 10:25   dnes je tomu 400 let, kdy Jan Amos Komenský, podle vlastního svědectví, dokončil rukopis svého díla "Labyrint světa a Lusthauz (Ráj) srdce"

Čtení Labyrint světa a Lusthauz srdce [Knihovna geografie, byTopic]

13.12.2023 10:25   Dnes je tomu 400 let, kdy Jan Amos Komenský, podle vlastního svědectví, dokončil rukopis svého díla "Labyrint světa a Lusthauz (Ráj) srdce".

Otevírací doba ve zkouškovém období [Knihovna geografie, byTopic]

11.12.2023 14:30   Od 8. ledna 2024 do 18. února 2024 bude knihovna geografie mít upravenou otevírací dobu

Cenu děkana za vynikající závěrečnou práci v bakalářském programu získala Daniela Dančejová [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

11.12.2023 10:00   Na Vánočním koncertě PřF UK 6. prosince 2023 byly již tradičně uděleny Ceny děkana nejlepším absolventům a mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům a pamětní stříbrné medaile. Cenu děkana za vynikající závěrečnou práci v bakalářském programu získala Daniela Dančejová.

Třetí místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired" získal Daniel Paluba [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

11.12.2023 9:40   Spojení cestovatelské vášně s výzkumem v oblasti analýzy dat dálkového průzkumu Země - taková myšlenka stojí za navrhovaným projektem SatPlanner, který získal skvělé 3. místo v soutěži Evropské kosmické agentury ESA "Get Space Inspired"!

Zkrácení otevírací doby [Knihovna geografie, byTopic]

6.12.2023 12:20   v pondělí 14. prosince. Knihovna geografie bude otevřena pouze do 16:00.

Vánoční svátky [Knihovna geografie, byTopic]

6.12.2023 11:10   Knihovna geografie bude od 19. prosince 2023 uzavřena do 1. ledna 2024

Vánoční svátky a nový rok [Knihovna geografie, byTopic]

6.12.2023 11:10   Knihovna geografie bude od 19. prosince 2023 uzavřena do 1. ledna 2024

Co se událo [Knihovna geografie, byTopic]

5.12.2023 11:40   Seminář ICONCLASS & e-ilustrace: nové nástroje a perspektivy výzkumu vizuální kultury raného novověku

Soutěž o nejlepší kvalifikační práci [Knihovna geografie, byTopic]

1.12.2023 13:25   Česká asociace geomorfologů vyhlašuje každoroční soutěž o nejlepší kvalifikační práci

Světový den půdy 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

28.11.2023 10:10   Světový den půdy, který nese název “Soil and Water: a source of life”, se uskuteční pod záštitou České geografické společnosti.

Zkrácení otevírací doby [Knihovna geografie, byTopic]

28.11.2023 9:55   ve středu 29. listopadu. Knihovna geografie bude otevřena pouze do 16:00.

Zkrácení otevírací doby [Knihovna geografie, byTopic]

20.11.2023 12:10   ve středu 22. listopadu. Knihovna geografie bude otevřena pouze do 16:00.

Citování kartografických dokumentů [Knihovna geografie, byTopic]

16.11.2023 11:35   online publikaci společně vydaly Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta) a Národní knihovna ČR (Knihovnický institut)

Seminář ICONCLASS & e-ilustrace [Knihovna geografie, byTopic]

15.11.2023 15:20   se uskuteční v rámci končícího projektu Česká knižní ilustrace v raném novověku

Cesta kolem světa za 45 minut. Za obzory školního zeměpisu a dějepisu [Knihovna geografie, byTopic]

13.11.2023 10:55   V prostorách Národního pedagogického muzea Jana Ámose Komenského bude nová krátkodobá výstava

Složitý svět jedním číslem [Knihovna geografie, byTopic]

9.11.2023 10:10   aneb Česko v indexech

Dny geografie [Knihovna geografie, byTopic]

6.11.2023 7:05   jsou popularizačně vzdělávací akce

Objednávky knih a časopisů pro rok 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

1.11.2023 10:40   15. 11. končí objednávky knih a časopisů pro rok 2023 prostřednictvím Knihovny geografie.

XLIII. Sympozium z dějin geodézie a kartografie [Knihovna geografie, byTopic]

31.10.2023 12:20   29. listopadu 2023 od 9 hodin v Národním technickém muzeu

E-ilustrace: Online databáze knižní ilustrace [Knihovna geografie, byTopic]

31.10.2023 11:40   nový projekt Knihovědného oddělení knihovny Akademie věd ČR

Novinka: Jan Kryštof Müller: Barokní kartograf [Knihovna geografie, byTopic]

26.10.2023 8:20   Historický ústav Akademie věd ČR vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Academia novou knihu

Statistický geoportál [Knihovna geografie, byTopic]

23.10.2023 12:45   platforma pro sdílení geograficky orientovaných dat, analytických výstupů a služeb ČSÚ

Renovace Müllerovy mapy Českého království [Knihovna geografie, byTopic]

16.10.2023 8:00   Historický ústav Akademie věd ČR vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Academia knihu Jan Kryštof Müller: Barokní kartograf

Renovace Müllerovy mapy Českého království [Knihovna geografie, byTopic]

16.10.2023 8:00   Historický ústav vydává ve spolupráci s Academií věd České republiky knihu Jan Kryštof Müller: Barokní kartograf

Přírodní katastrofy nejen ve velehorách [Knihovna geografie, byTopic]

12.10.2023 7:10   Deváté Geografické pondělí se bude konat 16. října 2023 na téma "Přírodní katastrofy nejen ve velehorách"

Černomoří a Ukrajina na historických mapách 16.-18. století [Knihovna geografie, byTopic]

9.10.2023 9:25   Vlastivědné muzeum v Olomouci Vás zve na vernisáž výstavy

Kartovýročí 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

9.10.2023 8:00   Česká kartografická společnost Vás všechny zve na Kartovýročí

Noc vědců [Knihovna geografie, byTopic]

4.10.2023 12:00   Navštivte různá muzea, sbírky nebo přednášky i s geografickou tématikou

Změna otevírací doby knihovny 4. 10. 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

4.10.2023 10:30   Z provozních důvodů je Knihovna geografie otevřena ve středu 4. 10. 2023 pouze do 16:00.

Oznámení [Knihovna geografie, byTopic]

5.9.2023 0:00  
V úterý 5.9.2023 má knihovna geografie z provozních důvodů otevřeno pouze do 16,00. Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba knihovny v září 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

30.8.2023 0:00   V září je otevírací doba stejná jako ve zkouškovém období, ve čtvrtek je otevřeno pouze do 12:00, jinak vše zůstává stejné (Po až St 9-18, Čt 9-12 a Pá 9-15 h).

Geo.knihovny.cz - nová brána do světa geografických informací [Knihovna geografie, byTopic]

24.8.2023 0:00   Databáze GEOBIBLINE (Geografická bibliografie ČR online), která zpřístupňuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických a kartografických dokumentů od 15. století do současnosti, se stala primárním zdrojem nové oborové brány Geo.knihovny.cz. Databáze byla obohacena o oborově příbuzná data z ostatních zdrojů zapojených do portálu Knihovny.cz, takže je nyní možné prohledávat přes 316 tisíc záznamů.

Výklad nové normy ČSN ISO 690 (bibliografické citace) [Knihovna geografie, byTopic]

11.8.2023 0:00   Interpretace nové verze normy bibliografických citací, jež je platná od 1.12.2022. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

Výklad nové normy ČSN ISO 690 (bibliografické citace) [Knihovna geografie, byTopic]

11.8.2023 0:00   Cílem nové verze normy bibliografických citací, jež je platná od 1.12.2022, je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou projektu Citace.com.

Časopis Fórum sociální politiky online [Knihovna geografie, byTopic]

18.7.2023 0:00   Upozornění čtenářům - časopis Fórum sociální politiky bude vycházet od čísla 3/2023 pouze v elektronické podobě. Volně ke stažení bude na www.rilsa.cz/casopis-fsp/.

Oznámení [Knihovna geografie, byTopic]

28.6.2023 0:00   Dnes (23.6.2023) má knihovna geografie z provozních důvodů otevřeno pouze do 16,00. Děkujeme za pochopení.

Oznámení [Knihovna geografie, byTopic]

28.6.2023 0:00   Dnes (28.6.2023) má knihovna geografie z provozních důvodů otevřeno pouze do 16,00. Děkujeme za pochopení.

Oznámení [Knihovna geografie, byTopic]

28.6.2023 0:00   Zadní studovna (s časopisy, příruční knihovnou a regionálním fondem) bude kvůli rekonstrukci od 3.7. do 10.7.2023 zcela uzavřena.
Nebude možné si odtud půjčovat dokumenty, studovat zde, ani kopírovat a tisknout! (V případě nutnosti je možné domluvit si ČB tisk u služby u výpůjčního pultu).

Otevírací doba v červenci a srpnu 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

20.6.2023 0:00   Během prázdnin bude mít knihovna otevřeno každý den pouze od 9 do 11 hodin. Zkrácená otevírací doba souvisí s revizemi, které je knihovna povinna provádět podle knihovního zákona. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto!

Výstava "Země Františka Josefa: 150 let od objevení" [Knihovna geografie, byTopic]

8.6.2023 0:00   Geografická sekce, Mapová sbírka a Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích pořádají polární výstavu "Země Františka Josefa: 150 let od objevení". Srdečně vás zveme na slavnostní vernisáž, která se uskuteční v předsálí Mapové sbírky v úterý 13.6.2023 od 13,00 hod.

Pozvánka na vernisáž nové výstavy [Knihovna geografie, byTopic]

6.6.2023 0:00   Srdečně zveme všechny zájemce na vernisáž výstavy "Země Františka Josefa: 150 let od objevení", která se uskuteční v předsálí Mapová sbírky v úterý 13.6.2023 od 13,00 hod.

Pozvánka na vernisáž nové výstavy [Knihovna geografie, byTopic]

6.6.2023 0:00   Srdečně zveme všechny zájemce na vernisáž výstavy "Země Františka Josefa: 150 let od objevení", která se uskuteční v předsálí Mapové sbírky v úterý 13.6.2023 od 13,00 hod.

Otevírací doba knihovny v letním zkouškovém období [Knihovna geografie, byTopic]

22.5.2023 0:00   V letním zkouškovém období (22. května - 30. června 2023) se otevírací doba mění jen nepatrně, ve čtvrtek je otevřeno pouze do 12:00, jinak vše zůstává stejné (Po až St 9-18, Čt 9-12 a Pá 9-15 h).

Upozornění - 1.5. a 8.5.2023 [Knihovna geografie, byTopic]

27.4.2023 0:00   Z důvodu státních svátků bude knihovna geografie v pondělí 1.5.2023 (Svátek práce)
a v pondělí 8.5.2023 (Den vítězství) uzavřena!

Změna výpůjční doby 26.4.2023 [Knihovna geografie, byTopic]

26.4.2023 0:00  
Ve středu 26. dubna 2023 bude Knihovna geografie z provozních důvodů otevřena pouze do 16,00 hod. Děkujeme za pochopení.

Výstava „Vltava - proměny historické krajiny“ [Knihovna geografie, byTopic]

26.4.2023 0:00   Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy srdečně zve na výstavu o proměnách krajiny okolo Vltavy v moderní době. Nenechte si rovněž ujít slavnostní vernisáž, jež se koná příští čtvrtek 4.5.2023 v 17 hodin v prostorách muzea (Zámek 1).

Z knižních novinek (VII) - Den Země [Knihovna geografie, byTopic]

21.4.2023 0:00   22. dubna má naše planeta svátek. Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a také hledat možná nápravná a preventivní řešení těchto problémů. K tomu můžou svým skromným dílem napomoci i některé knižní novinky v našem fondu:-)

Z knižních novinek (VI) - Střední a východní Evropa [Knihovna geografie, byTopic]

20.4.2023 0:00   Současné tragické události na Ukrajině mají krom jiného i velmi hluboké historické kořeny. Výběr z našich novinek týkající se širšího území střední a východní Evropy vám alespoň některé z nich pomůže osvětlit. Přijďte se přesvědčit!

Z knižních novinek (V) - Astronomie [Knihovna geografie, byTopic]

12.4.2023 0:00   Když 12. dubna 1961 zamířil Jurij Gagarin jako první člověk do vesmíru, nevíme, zda myslel na heslo „Per ardua ad Astra“, čili přes obtíže ke hvězdám. Jisté je, že vy se můžete začíst do zajímavých knih, věnovaných astronomii docela snadno. A bez překážek :-)

Z knižních novinek (IV) - Světový den zdraví [Knihovna geografie, byTopic]

6.4.2023 8:00   7. dubna se slaví Světový den zdraví, jako připomínka vzniku Světové zdravotnické organizace v roce 1948. Jak jsou na tom obyvatelé Česka se zdravím a vitalitou vám může přiblížit náš výběr z nových přírůstků ve fondu knihovny.

Knihovna geografie o Velikonocích [Knihovna geografie, byTopic]

6.4.2023 0:00  
Vážení uživatelé, oznamujeme, že na Velký pátek (7.4.2022) a Velikonoční pondělí (10.4.2022) bude knihovna geografie uzavřena.

Knihovna geografie o Velikonocích [Knihovna geografie, byTopic]

6.4.2023 0:00   Vážení uživatelé, oznamujeme, že na Velký pátek (7.4.2023) a Velikonoční pondělí (10.4.2023) bude knihovna geografie uzavřena.

Knihovna geografie o Velikonocích [Knihovna geografie, byTopic]

6.4.2023 0:00   Vážení uživatelé, oznamujeme, že na Velký pátek (7.4.2023) a o Velikonočním pondělí (10.4.2023) bude knihovna geografie uzavřena.

Geografické pondělí: Dálkový průzkum Země [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

29.3.2023 20:40   Geografická sekce PřF UK zve všechny zájemce na další z cyklu Geografické pondělí, tentokrát na téma Dálkový průzkum Země, které se koná 3. dubna 2023 v 17:30 na Albertově 6. Moderátor: Jan Kolář, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK

Geografické pondělí: Dálkový průzkum Země [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

29.3.2023 20:40   Geografická sekce PřF UK zve všechny zájemce na další z cyklu Geografické pondělí, tentokrát na téma Dálkový průzkum Země, které se koná 3. dubna 2023 v 17:30 na Albertově 6. Moderátor: Jan Kolář, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK.

Díla nedostupná na trhu v digitálních knihovnách Kramerius [Knihovna geografie, byTopic]

24.3.2023 0:00   Víte, co jsou tzv. díla nedostupná na trhu (DNNT)? K čemu vám mohou být užitečná? Zajímá vás, jak v nich vyhledávat v rámci digitálních knihoven Kramerius? Mnohé vám napoví prezentace a videa k seminářům k problematice DNNT, které pro vás připravili kolegové z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Z knižních novinek (III) - Světový meteorologický den [Knihovna geografie, byTopic]

23.3.2023 0:00   Světový meteorologický den se každoročně slaví od roku 1950, kdy byla 23. března podepsána dohoda o vzniku World Meteorological Organization (WMO). Letošním mottem je "Budoucnost počasí, klimatu a vody napříč generacemi". A co si lze k tomu přečíst z našich fondů?

Aretinova mapa Čech v bojích třicetileté války [Knihovna geografie, byTopic]

22.3.2023 0:00   O třetí nejstarší tištěné mapě Čech z 1. poloviny 17. století a jejím autorovi, kartografu Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu hovořila dr. Eva Novotná v pořadu Planetárium regionální stanice Českého rozhlasu - Sever.

Z knižních novinek (II) - Světový den vody [Knihovna geografie, byTopic]

22.3.2023 0:00   22. března se slaví Světový den vody. V knihovně geografie si jej můžeme připomenout několika zajímavými novinkami ve fondu. Přijďte nás navštívit a začíst se do zajímavých publikací!

Z knižních novinek (I) [Knihovna geografie, byTopic]

21.3.2023 16:35   Letošní zima byla u nás podle meteorologických měření jednou z nejteplejších. Pojďte se tedy vypravit za chladem, sněhem a ledem alespoň symbolicky prostřednictvím nových přírůstků ve fondu Knihovny geografie!

Ceny rektorky pro studenty katedry [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

20.3.2023 8:25   Mezi laureáty letošních Cen rektorky Univerzity Karlovy jsou Petra Krsková a Mojmír Polák, kteří obhájili své práce na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Digitalizace, vizualizace a dostupnost virtuální sbírky glóbů: případová studie glóbu Josefa Jüttnera [Knihovna geografie, byTopic]

10.3.2023 0:00   V časopise ISPRS International Journal of Geo-Information v rámci speciálního čísla věnovanému kartografii a geomédiím právě vyšel článek o digitalizaci glóbů z pera pracovníků z Mapové sbírky a Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Digitalizační centrum Ústřední knihovny UK [Knihovna geografie, byTopic]

22.2.2023 0:00   Digitalizační centrum Ústřední knihovny UK nabízí služby interním i externím zákazníkům. Jedná se o služby digitalizace, metodické podpory a školení a další doplňkové služby (např. čištění knih, ořez dokumentu a další).

Digitalizační centrum Ústřední knihovny UK [Knihovna geografie, byTopic]

22.2.2023 0:00   Digitalizační centrum Ústřední knihovny UK nabízí své služby interním i externím zákazníkům. Jedná se o digitalizaci dokumentů, metodickou podporu a školení a další doplňkové služby (např. čištění knih, ořez dokumentu a další).

Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

12.2.2023 11:15   Výběrové řízení pro studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2023/24 proběhne na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie 9.3.2023. Termín pro odevzdání podkladů je 7.3.2023.

Změna výpůjční doby 1. a 8. 2. 2023 [Knihovna geografie, byTopic]

1.2.2023 0:00   Ve středu 1. a 8. února 2023 bude Knihovna geografie z provozních důvodů otevřena pouze do 16,00 hod. Děkujeme za pochopení.

Výstava: Mapa Království českého, 1720 [Knihovna geografie, byTopic]

17.1.2023 0:00   Srdečně vás zveme na výstavu Mapa Království českého, 1720, která vznikla ve spolupráci geografické sekce PřF UK, Mapové sbírky a Knihovny geografie. Výstava představuje život a dílo rakouského vojenského inženýra a kartografa Johanna Christopha Müllera (1673–1721), jehož tzv. velká mapa Čech pod titulem Mappa geographica Regni Bohemiae byla publikována před 300 lety. Výstava vznikla již v roce 2020, ale v souvislosti s koronavirovými opatřeními nebyla dostupná, proto ji znovu zpřístupňujeme veřejnosti.

Otevírací doba knihovny v zimním zkouškovém období [Knihovna geografie, byTopic]

6.1.2023 0:00   V zimním zkouškovém období (9. ledna - 12. února 2023) se otevírací doba mění jen nepatrně, ve čtvrtek je otevřeno pouze do 12:00, jinak vše zůstává stejné (Po až St 9-18, Čt 9-12 a Pá 9-15 h).

Knihovna geografie o vánočních svátcích [Knihovna geografie, byTopic]

9.12.2022 0:00   Upozorňujeme naše čtenářky a čtenáře, že knihovna bude od 19.12.2022 do 1.1.2023 uzavřena.

Kniha o Aretinově mapě českého království vyšla i anglicky! [Knihovna geografie, byTopic]

9.12.2022 0:00   Po úspěšném českém vydání vydává nakladatelství Karolinum knihu o životním díle Pavla Aretina z Ehrenfeldu, mapě Novém a přesném popisu Království českého nyní i v anglické verzi.

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

28.11.2022 8:40   Témata bakalářských a diplomových prací vypsaných pro školní rok 2022/2023 na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Projekty řešené na katedře [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

27.11.2022 17:55   Jednou z důležitých činností katedry aplikované geoinformatiky a kartografie je její účast v grantových soutěžích. Podívejte se na seznam projektů, do kterých jsou aktuálně zapojeni naši vědečtí pracovníci.

změna výpůjční doby 16.11. 2022 [Knihovna geografie, byTopic]

16.11.2022 8:55   Ve středu 16. 11. 2022 bude Knihovna geografie z provozních důvodů otevřena pouze do 16,00 hod. Děkujeme za pochopení.

XLII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie [Knihovna geografie, byTopic]

9.11.2022 0:00   Národní technické muzeum v Praze srdečně zve na tradiční podzimní setkání, již XLII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie, které se koná ve středu 30. 11. 2022 od 9 hodin (Kostelní 42, Praha 7). V rámci doprovodného programu je možné si prohlédnout výstavu 300 let Müllerovy mapy Čech.

KARTOVÝROČÍ 2022 & Mezníky digitální kartografie [Knihovna geografie, byTopic]

8.11.2022 0:00   Česká kartografická společnost zve své členy i všechny zájemce o mapy a kartografii na seminář KARTOVÝROČÍ 2022 & Mezníky digitální kartografie, který se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zajímavý program je připraven na celé odpoledne od 13:30 do 17 hodin.

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 bude zavřeno [Knihovna geografie, byTopic]

8.11.2022 0:00   Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva připadá na čtvrtek, ve který bude Knihovna geografie uzavřena.

Zemřel RNDr. Jiří Novotný (1931-2022) [Knihovna geografie, byTopic]

20.10.2022 0:00   Na počátku října zemřel ve věku 91 let RNDr. Jiří Novotný, rodák z Klatov, absolvent oboru fyzické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování nastoupil do Kartografického a reprodukčního ústavu, dnešní Kartografie Praha, a. s. Byl odpovědným redaktorem všeobecně zeměpisných map. K jeho základním dílům patřil unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa v české i cizojazyčných mutacích. Jako specialista se věnoval výchově mladých redaktorů. Od roku 1984 byl členem České geografické společnosti. Dlouhodobě podporoval dary Knihovnu geografie PřF UK.

Zemřel RNDr. Jiří Novotný (1931-2022) [Knihovna geografie, byTopic]

20.10.2022 0:00   Na počátku října zemřel ve věku 91 let RNDr. Jiří Novotný, rodák z Klatov, absolvent oboru fyzické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování nastoupil do kartografického a reprodukčního ústavu, dnešní Kartografie Praha, a. s. Byl odpovědným redaktorem všeobecně zeměpisných map. K jeho základním dílům patřil unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa v české i cizojazyčných mutacích. Jako specialista se věnoval výchově mladých redaktorů. Od roku 1984 byl členem České geografické společnosti. Dlouhodobě podporoval dary Knihovnu geografie PřF UK.

Knihovnu geografie navštívili studenti z Finska [Knihovna geografie, byTopic]

11.10.2022 0:00   Skupina 13 studentů geografie a biologie pod vedením Jenny Nyman z Přírodovědecké fakulty Univerzity v Turku dnes navštívila Knihovnu geografie a Mapovou sbírku. Akci organizuje jejich univerzitní studentský klub. V Česku pobývají tento týden (10.–15.10.2022). Zajímají se díky své kombinaci o systém ochrany přírody v ČR ve vztahu ke geografii a turismu, v dalších dnech proto hodlají navštívit mj. NP České Švýcarsko.

Dobíjecí místo MyQ nově i v Knihovně geografie [Knihovna geografie, byTopic]

5.10.2022 0:00   Od 3. října 2022 je možné si dobít kredit pro samoobslužný tisk a kopírování v systému MyQ i naší knihovně!

Úspěch v soutěži Cena Josefa Vavrouška [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

4.10.2022 14:55   Bakalářská práce studenta naší katedry Bc. Adama Kulicha získala druhé místo v soutěži Cena Josefa Vavrouška, kterou organizuje FSV UK. Práce se zaměřila na monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších s využitím dálkového průzkumu Země.

Krásy planety Země z vesmíru - pozvánka na výstavu [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

4.10.2022 9:15   Srdečně vás zveme na výstavu "Krásy planety Země z vesmíru", která se koná ve dnech 6. - 16. října 2022, v Karolinu (Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha-Staré Město). Výstava prezentuje umělecky zpracované družicové snímky pořízené družicemi Sentinel z evropského programu Copernicus a originálním způsobem odhaluje nebývalé výzkumné možnosti družicového pozorování Země.

Přednáška dr. Sartiho z ESA [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

3.10.2022 21:30   Zveme vás na přednášku dr. Sartho z ESA, která se uskuteční v rámci úvodní přednášky DPZ pro bakaláře ve středu 5.10.2022 od 9:50 do 11:20 v posluchárně Věž. Výstup, který bude doplněn vzdáleným přístupem dalších dvou výzkumníků je určen pro studenty a další zájemce z řad pracovníků geografické sekce.

Neznámý fotograf Jaroslav Tkadlec (1851-1927) a jeho cestování Kavkazem [Knihovna geografie, byTopic]

3.10.2022 0:00   Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu, věnované cestovali a fotografu Jaroslavu Tkadlecovi, kterou pořádá Ústav dějin umění AV ČR (ve spolupráci s Knihovnou geografie). Vernisáž se koná ve středu 5. října 2022 od 17 hodin ve dvoře Ústavu dějin umění AV ČR (vstup z ulice Na Perštýně, Praha 1). Výstava je česko-anglicky a je volně přístupná ve Window Gallery z ulice Na Perštýně a Husova 24 hodin denně.

Neznámý fotograf Jaroslav Tkadlec (1851-1927) a jeho cestování Kavkazem [Knihovna geografie, byTopic]

3.10.2022 0:00   Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu, věnované cestovateli a fotografu Jaroslavu Tkadlecovi, kterou pořádá Ústav dějin umění AV ČR (ve spolupráci s Knihovnou geografie). Vernisáž se koná ve středu 5. října 2022 od 17 hodin ve dvoře Ústavu dějin umění AV ČR (vstup z ulice Na Perštýně, Praha 1). Výstava je česko-anglicky a je volně přístupná ve Window Gallery z ulice Na Perštýně a Husova 24 hodin denně.

Neznámý fotograf Jaroslav Tkadlec (1851-1927) a jeho cestování Kavkazem [Knihovna geografie, byTopic]

3.10.2022 0:00   Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu, věnované cestovali a fotografu Jaroslavu Tkadlecovi, kterou pořádá Ústav dějin umění AV ČR (ve spolupráci s knihovnou geografie). Vernisáž se koná ve středu 5. října 2022 od 17 hodin ve dvoře Ústavu dějin umění AV ČR (vstup z ulice Na Perštýně, Praha 1). Výstava je česko-anglicky a je volně přístupná ve Window Gallery z ulice Na Perštýně a Husova 24 hodin denně.

Páteční Noc vědců proběhne také v Mapové sbírce PřF UK! [Knihovna geografie, byTopic]

28.9.2022 0:00   Noc vědců je akce, která oživuje stovky vědeckých institucí a mezi nimi i Mapovou sbírku! Přijďte se seznámit s významnými kartografickými "poklady" sbírky a vychutnejte si kouzlo starých map a glóbů.

Upozornění na státní svátek - 28. září [Knihovna geografie, byTopic]

27.9.2022 0:00   Milé čtenářky a čtenáři, upozorňujeme, že ve středu 28. 9. je státní svátek (Den české státnosti), knihovna má tedy zavřeno.

Návštěva studentů v programu Erasmus+ v knihovně [Knihovna geografie, byTopic]

27.9.2022 0:00   V úterý 27. 9. pořádal Erasmus klub PřF UK tzv. „Orientation day“ pro zahraniční studenty, kteří stráví nadcházející semestr studiem geografie na naší fakultě. V jeho rámci navštívili také knihovnu geografie, kde jsme jim představili historii a současnost knihovny a také možnosti, které jim můžeme nabídnout.

Změna výpůjční doby [Knihovna geografie, byTopic]

21.9.2022 9:00   Z důvodů nemoci bude ve středu 21. 9. otevřeno do 14,00.
Ve čtvrtek (22. 9.) a v pátek (23. 9.) do 12,00. Děkujeme za pochopení.
Prosíme, buďte ohleduplní a pokud jste nachlazení, nechoďte do knihovny.

Změna výpůjční doby [Knihovna geografie, byTopic]

21.9.2022 9:00   Z důvodů nemoci bude v pondělí 26. 9. otevřeno do 15,00. Děkujeme za pochopení.
Prosíme, buďte ohleduplní a pokud jste nachlazení, nechoďte do knihovny.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit