info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK

zdroje zpráv:

Mezinárodní spolupráce v oblasti dálkového průzkumu Země – workshop s kolegy z Humboldtovy univerzity v Berlíně [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

15.11.2017 17:30   Ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 se uskuteční Partnership Promotion Workshop zaměřený na prohloubení spolupráce ve výzkumu a výuce v oblasti dálkového průzkumu Země a hodnocení změn krajiny s kolegy z Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Workshop je organizován katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie a katedrou experimentální biologie rostlin pod záštitou Výzkumného centra historické geografie a je podpořen z Programu strategického partnerství UK.

3D modelace zaniklých a historických území [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

15.9.2017 12:15   Již více než třetím rokem se vědecká skupina pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. na katedře Aplikované geoinformatiky a kartografie zabývá tvorbou historických 3D modelací pomocí CAD, GIS a DPZ technologií. Za tuto dobu bylo možné vidět celou řadu projektů, se kterými bychom Vás rádi nyní seznámili. V současné době probíhá práce na posledním projektu, kterým je rekonstrukce Ostrovského kláštera. Jeho první verzi je možné vidět ve stálé expozic Ora et labora v Muzeu Jílové u Prahy. V nedaleké oblasti tehdejšího kláštera můžeme model vidět i na turistických panelech, které zobrazují zaniklý středověký klášter a město zvané Sekanka. Na příští akademický rok chystá naše katedra otevření nového předmětu, který bude cílen právě na tvorbu 3D modelací. Pojďmě se tedy podívat, jakou cestu naši studenti pod vedením pana dr. Štycha urazili.

Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy v Česku a na Slovensku pomocí metod DPZ [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

15.9.2017 12:00   V současné době probíhá za pomoci Grantové agentury UK projekt věnující se aplikaci DPZ v oblasti lesních ekosystémů. Hlavními řešiteli této výzkumné skupiny jsou Mgr. Josef Laštovička a Mgr. Radovan Hladký z katedry Aplikované geoinformatiky a kartografie pod vedením pana RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. Celý projekt se specializuje na pozorování disturbancí způsobených abiotickými a biotickými činiteli zejména v oblasti Šumavy a Nízkých Tater. Na celé práci se též podílí kolegové z jiných univerzit (Jihočeská univerzita, RNDr. Martin Hais, Ph.D.) a správa NP Nízké Tatry.

Doktorské studium [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

13.7.2017 18:35   Prohlédněte si nové informace o doktorském studijním programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země a aktuální pravidla organizace doktorského studia na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Omezení provozu katedry [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

30.6.2017 9:50   Omezení provozu katedry aplikované geoinformatiky a kartografie o prázdninách z důvodů stavebních rekonstrukcí.

Wifina - o mapách v pořadu České televize [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

23.5.2017 16:20   Naše doktorandka Tereza Peterková se podílela na natáčení pořadu Wifina televize ČT D, které proběhlo v prostorách katedry aplikované geoinformatky a kartografie.

Student oboru Kartografie a geoinformatika v ČT [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

29.4.2017 12:15   Bc. Michal Jakl vystoupil se svou mobilní aplikací "DoPřírody!" v pořadu Studio 6 v České televizi. Aplikaci zpracoval jako svou bakalářskou práci na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

9.4.2017 9:00   Čánek Mgr. Lukáše Brůhy, Ph.D. z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 4, ročník 26 s titulem Mosty do Evropy.

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK! [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

27.3.2017 12:50   Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Nejnovější trendy ve výzkumu Land Use/Land Cover byly prezentovány na konferenci v ESA [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

21.3.2017 11:25   Minulý týden 14.-16. 3. 2017 se konala ve středisku ESA/ESRIN v Římě významná mezinárodní konference prezentující nejnovější výzkumné a technologické trendy výzkumu Land Use/Land Cover pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ).

Trans-Atlantic Training – Pécs 2017 [Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, byTopic]

10.3.2017 16:40   The TAT 2017 training “Multi-sensor Approaches in the Land Use/Land Cover Change” will be held 16th – 20th of June 2017 and hosted by University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography, Hungary
« | 1 | .. | 3 | 4
© geoinformace.cz CMS Toolkit