info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Modelová pole koncentrací

3.4.2019 2:00   Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019. Prezentovaný stav: 2017

Emise z dopravy

3.4.2019 2:00   Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) Emise vypočteny v rámci aktualizace Modelování kvality ovzduší. Využity podklady TSK (intenzita dopravy) a IPR (geografické podklady). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019. Prezentovaný stav: 2017

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SlopeRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba AspectRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu orientace nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu orientace v rámci zadaného území.

Česká regionální seismická síť ČRSS - GFÚ

2.4.2019 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě (ČRSS) - stanice provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. Praha

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR5G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMP 1G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad povrchem (DMP 1G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními nebo povrchovými překážkami (tvary reliéfu, terénními nerovnostmi, vegetací, zástavbou). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti.

Česká regionální seismická síť ČRSS

2.4.2019 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě (ČRSS): Tato síť se skládá z dvaceti širokopásmových seismických observatoří, které jsou umístěny na území České republiky. Seismické stanice provozují tyto geovědní instituce: Geofyzikální ústav AV ČR. (10 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. (3 stanice), Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (4 stanice), Ústav Geoniky AV ČR Ostrava (1 stanice), Výzkumný ústav goegrafie, topografie a kartografie Zdiby (1 stanice), Umiverzita Karlova v Praze (1 stanice). Interpresace zemětřesení a dalších seismických jevů z těchto stanic jsou dostupná v měsíčních bulletinech od r. 1976.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba AspectRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu orientace nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu orientace v rámci zadaného území.

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace

2.4.2019 2:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Vegetace obsahuje vinice, chmelnice, sady a lesy.

Bulletin stanic České regionální seismické sítě ČRSS

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data od r. 1976 jsou uspořádána v měsíčních souborech. Roční bulletiny z období 1908 - 1954 jsou dostupná v pdf formátu.

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Popis

2.4.2019 2:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Popis. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Popis obsahuje názvy větších geografických oblastí a geomorfologických celků.

Magnetotelurická měření

2.4.2019 2:00   Digitální záznamy variací horizontálních elektrických a magnetických polí a vertikální magnetické složky z mobilních stanic v rámci magnetotelurických kampaní na území České republiky a Slovenska.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMP 1G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Visibility_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí povrchu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad povrchem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části povrchu (DMP 1G), které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Různé objekty

2.4.2019 2:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Různé objekty. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Různé objekty obsahuje budovy, vysílače, doly, lomy, produktovody, úložiště, haldy, zpracovatelské závody, tlakové čerpací stanice, pevnosti a opevnění, zábavní parky, závodiště, památníky, zříceniny, národní parky a přírodní rezervace, elektrické vedení vysokého napětí, elektrárny a další.

Katalogy zemětřesení v západních Čechách

2.4.2019 2:00   Katalogy zemětřesení v západních Čechách ze seismických stanic lokální seismické sítě WEBNET. Data jsou uspořádána v ročních souborech.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek v rámci zadaného území.

Katalog stanic lokální seismické sítě WEBNET

2.4.2019 2:00   Čtení zemětřesení v západních Čechách ze seismických stanic lokální seismické sítě WEBNET. Data jsou uspořádána v ročních souborech.

Česká regionální seismická síť ČRSS

2.4.2019 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě (ČRSS): Tato síť se skládá z dvaceti širokopásmových seismických observatoří, které jsou umístěny na území České republiky. Seismické stanice provozují tyto geovědní instituce: Geofyzikální ústav AV ČR. (10 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. (3 stanice), Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (4 stanice), Ústav Geoniky AV ČR Ostrava (1 stanice), Výzkumný ústav goegrafie, topografie a kartografie Zdiby (1 stanice), Univerzita Karlova v Praze (1 stanice). Interpretace zemětřesení a dalších seismických jevů z těchto stanic jsou dostupná v měsíčních bulletinech od r. 1976.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad terénem (DMR 5G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními překážkami (tvary reliéfu a terénními nerovnostmi). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Visibility_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí terénu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu (DMR 5G), které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Bulletin stanic České regionální seismické sítě (ČRSS)

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data jsou uspořádána v měsíčních souborech.

Bulletiny stanic České regionální seismické sítě ČRSS

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data od r. 1976 jsou uspořádána v měsíčních souborech. Roční bulletiny z období 1908 - 1954 jsou dostupná v pdf formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad terénem (DMR 4G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními překážkami (tvary reliéfu a terénními nerovnostmi). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Visibility_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí terénu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu (DMR 4G), které jsou viditelné v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR4G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.

Bulletin stanic České regionální seismické sítě ČRSS

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data jsou uspořádána v měsíčních souborech.

Modelová pole koncentrací

2.4.2019 2:00   Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2018 Prezentovaný stav: 2017

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - AspectRange _DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovené orientaci svahu (v zadaném rozsahu azimutů) nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Visibility_DMP 1G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského povrchu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMP 1G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SurfaceDifference DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu). K provedení výpočtu je nutné zadat hranici vnějšího obvodu, hranici a nadmořskou výšku vnitřního obvodu (dno stavební jámy nebo terénního zářezu, korunu náspu). Zadaný terénní tvar lze zpřesnit přidáním hran. Při zadání alespoň jedné zpřesňující hrany v rámci vnějšího obvodu je vnitřní obvod nepovinný. Výsledkem nástroje je polygon objemu, rastr objemu, rastr povrchu zadaného tvaru, rastr stávajícího zemského povrchu (terénu), odvozené vrstevnice terénu a vrstevnice povrchu zadaného tvaru vrstevnice zemského povrchu a vrstevnice zadaného terénního tvaru. Rastr objemu je spočten z rozdílu mezi povrchem zadaného terénního tvaru (dnem a svahy terénního zářezu nebo korunou a svahy terénního náspu) a stávajícím zemským povrchem (terénem), který reprezentuje DMR 5G.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - AspectRange _DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovené orientaci svahu (v zadaném rozsahu azimutů) nad digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Profile_DMR4G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky 5stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SkyLineGraph_DMR 5G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského reliéfu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMR 5G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin_DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (polygonu) nebo po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Profile_DMP1G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba LineOfSight_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj umožňuje zjistit jak přímou viditelnost mezi dvěma vybranými body, tak viditelné/neviditelné části terénu (DMR 5G) po linii zadané těmito dvěma body. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad terénem. Výsledkem je linie viditelnosti, která vyhodnotí přímou viditelnost i viditelné/neviditelné části terénu (DMR 5G) po zadané linii. Cíl je vidět (TarIsVis = 1), pokud v linii přímé viditelnosti z pozorovacího stanoviště do cíle neexistuje žádná terénní překážka. Cíl není vidět (TarIsVis = 0), pokud existuje překážka přímé viditelnosti. Překážka bránící viditelnosti je detekována, pokud část zadané linie protíná terén (DMR 5G). Na rozdíl od nástroje Visibility je nástroj LineOfSight výrazně rychlejší, lze jej proto s výhodou uplatnit pro analýzy viditelnosti na větší vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SkyLineGraph_DMR 4G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského reliéfu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMR 4G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SkyLineGraph_DMP 1G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského reliéfu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMP 1G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba LineOfSight_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj umožňuje zjistit jak přímou viditelnost mezi dvěma vybranými body, tak viditelné/neviditelné části povrchu (DMP 1G) po linii zadané těmito dvěma body. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad povrchem. Výsledkem je linie viditelnosti, která vyhodnotí přímou viditelnost i viditelné/neviditelné části povrchu (DMP 1G) po zadané linii. Cíl je vidět (TarIsVis = 1), pokud v linii přímé viditelnosti z pozorovacího stanoviště do cíle neexistuje žádná terénní nebo povrchová překážka. Cíl není vidět (TarIsVis = 0), pokud existuje překážka přímé viditelnosti. Překážka bránící viditelnosti je detekována, pokud část zadané linie protíná terén, les nebo budovu (DMP 1G). Na rozdíl od nástroje Visibility je nástroj LineOfSight výrazně rychlejší, lze jej proto s výhodou uplatnit pro analýzy viditelnosti na větší vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SlopeRange_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba LineOfSight_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Nástroj umožňuje zjistit jak přímou viditelnost mezi dvěma vybranými body, tak viditelné/neviditelné části terénu (DMR 4G) po linii zadané těmito dvěma body. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad terénem. Výsledkem je linie viditelnosti, která vyhodnotí přímou viditelnost i viditelné/neviditelné části terénu (DMR 4G) po zadané linii. Cíl je vidět (TarIsVis = 1), pokud v linii přímé viditelnosti z pozorovacího stanoviště do cíle neexistuje žádná terénní překážka. Cíl není vidět (TarIsVis = 0), pokud existuje překážka přímé viditelnosti. Překážka bránící viditelnosti je detekována, pokud část zadané linie protíná terén (DMR 4G). Na rozdíl od nástroje Visibility je nástroj LineOfSight výrazně rychlejší, lze jej proto s výhodou uplatnit pro analýzy viditelnosti na větší vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationRange_DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Profile_DMR5G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SlopeRange_DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu.

Státní mapa 1:5 000-odvozená se sítí systému S-1952 v rámu

28.3.2019 1:00   : Druhé doplněné vydání Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené mělo v rámu vyznačenu síť rovinných souřadnic Gauss-Krügerova zobrazení v systému S-1952, který byl utajován, proto jsou tyto mapové listy v ÚAZK řazeny v samostatném souboru. Mapový rám obsahuje rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu, rysky rovinné souřadnicové sítě třístupňových pásů v systému S-1952 v půlkilometrovém intervalu, rysky zeměpisné sítě a jejich popis.

Památné stromy

18.3.2019 1:00   Lokalizace objektů vyhlášených památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

Cesty NP - pasport

14.3.2019 1:00   Pasport cest (pěší trasy, cyklotrasy, cyklostezky, lyžařské trasy, naučné stezky, hipostezky, neznačené cesty, silnice) v jedné datové vrstvě - rozdělené na jednotlivé dílčí úseky dle kategorií. Linie se nepřekrývají - pokud mají různé typy značení souběh, existuje pouze jedna linie.

INSPIRE – Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

13.3.2019 1:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

INSPIRE – Státní síť imisního monitoringu

13.3.2019 1:00   Státní síť imisního monitoringu v roce 2017

Databáze chemického složení srážek

13.3.2019 1:00   V roce 2017 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem z 37 lokalit v ČR (14 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 2 HBÚ AV ČR). Dále byla dodána data ze 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/16groc/gr16cz/tab/tabIX4_CZ.html.

ČHMÚ ovzduší - Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017

13.3.2019 1:00   Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

ČHMÚ ovzduší - Státní síť imisního monitoringu

13.3.2019 1:00   Síť imisních měřicích stanic registrovaných v databázi ISKO v roce 2017.

Ochranná pásma MZCHÚ ze zákona

13.3.2019 1:00   Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ze zákona; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

INSPIRE – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší

13.3.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

Smluvně chráněná území

13.3.2019 1:00   Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

ČHMÚ ovzduší - Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017

13.3.2019 1:00   Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]As – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

Maloplošná zvláště chráněná území

13.3.2019 1:00   Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

INSPIRE stahovací služba – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší

13.3.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

Kvalita ovzduší v ČR

13.3.2019 1:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017:Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]2) Státní síť imisního monitoringu3) Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

ČHMÚ - Síť fenologických stanic ČHMÚ

12.3.2019 1:00   Síť stanic pozorujících fenologické fáze (rašení, první listy, plné olistnění, butonizaci, počátek a konec kvetení, tvorbu pupenů, počátek fruktifikace, janské výhonky, dřevnatění výhonů, žloutnutí listů, opad listů, zralost plodů a velikost úrody) na volně rostoucích lesních rostlinách. Data pro 45 lesních rostlin jsou dostupná v databázi ve formě pořadového čísla dne v kalendáři.

Síť fenologických stanic ČHMÚ

12.3.2019 1:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu: Síť fenologických stanic ČHMÚ 2019.

HZS kritické body

12.3.2019 1:00   Slouží pro potřeby HZS.

Geologická mapa 1 : 25 000

11.3.2019 1:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje výsledky geologického mapování České republiky v měřítku 1 : 25 000 (GEOČR25), které probíhá od roku 1999 po současnost. Jedná se o zakryté geologické mapy, další navazující speciální mapy (Nerostných surovin, Geofaktorů životního prostředí), které jsou konstruovány od roku 2008, jsou zatim k dispozici ke stažení v souborech PDF.

Geologická mapa 1 : 25 000 (GEOČR25)

11.3.2019 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000, které probíhá od roku 1999 po současnost. Jedná se o zakryté geologické mapy, další navazující speciální mapy (Nerostných surovin, Geofaktorů životního prostředí), které jsou konstruovány od roku 2008, jsou zatim k dispozici ke stažení v souborech PDF.

Přehled geologického mapování 1 : 25 000 (GEOČR25)

11.3.2019 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje přehled geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 (GEOČR25), které probíhá od roku 1999 po současnost.

Vyhledávací (geokódovací) služba nad daty RÚIAN

8.3.2019 1:00   Vyhledávací (geokódovací) služba nad daty RÚIAN (GeocodeSOE) umožňuje dosažení jednotných výsledků vyhledávání a lokalizace v různých mapových aplikacích podle aktuálních údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Zdrojová data služby jsou denně aktualizována pomocí aplikace Veřejný dálkový přístup k RÚIAN.Funkce GeocodeSOE jsou dostupné prostřednictvím jejího REST rozhraní na úrovni protokolu http(s). Prvky RÚIAN lze vyhledávat a lokalizovat nad mapou (např. Prohlížecí služba nad daty RÚIAN http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/RUIAN/Prohlizeci_sluzba_nad_daty_RUIAN/MapServer) podle následujících kategorií: vyšší územně samosprávný celek, okres, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem, obec, část obce, správní obvod v Praze, městské obvody a městské části, katastrální území, základní sídelní jednotka, ulice, adresa, parcela.

Nepřírodní biotopy – mapování 2007-2018

8.3.2019 1:00   Hranice segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, pokud byly zaznamenány při aktualizaci mapování biotopů přírodních a přírodně blízkých. Znalost rozšíření nepřírodních biotopů tedy není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Mapování biotopů je opakováno ve dvanáctileté periodě. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N. © AOPK ČR, 2017

Nepřírodní biotopy – mapování 2001-2005

8.3.2019 1:00   Hranice segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, pokud byly zaznamenány při mapování biotopů přírodních a přírodně blízkých. Znalost rozšíření nepřírodních biotopů tedy není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování bylo metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak mohlo pominout. V lokálním měřítku je proto pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp.Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N.© AOPK ČR, 2006

Prohlížecí služba nad daty RÚIAN

8.3.2019 1:00   Prohlížecí služba nad daty Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) je poskytována prostřednictvím rozhraní REST a WMS. Rozhraní služby poskytuje i dotazování na atributové záznamy objektů RÚIAN (v případě WMS pomocí operace GetFeatureInfo). Zdrojová data služby jsou denně aktualizována pomocí aplikace Veřejný dálkový přístup k RÚIAN.

Nepřírodní biotop – mapování 2007-2018

7.3.2019 1:00   Hranice segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, pokud byly zaznamenány při aktualizaci mapování biotopů přírodních a přírodně blízkých. Znalost rozšíření nepřírodních biotopů tedy není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Mapování biotopů je opakováno ve dvanáctileté periodě. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N. © AOPK ČR, 2017

Nepřírodní biotop – mapování 2001-2005

7.3.2019 1:00   Hranice segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, pokud byly zaznamenány při mapování biotopů přírodních a přírodně blízkých. Znalost rozšíření nepřírodních biotopů tedy není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování bylo metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak mohlo pominout. V lokálním měřítku je proto pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp.Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N.© AOPK ČR, 2006

Prohlížecí služba WMS - Archivní ortofoto

6.3.2019 1:00   Prohlížecí služba WMS-ORTOARCHIV je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad archivnimi daty ortofota České republiky. Každá vrstva služby obsahuje vždy letecké snímkování z jednoho kalendářního roku. Archivní ortofoto černobílé je zobrazeno od r. 1998 do r. 2001, barevné od roku 2002 (zkušební) do roku 2016. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Síť fenologických stanic ČHMÚ

4.3.2019 1:00   Síť stanic pozorujících fenologické fáze (rašení, první listy, plné olistnění, butonizaci, počátek a konec kvetení, tvorbu pupenů, počátek fruktifikace, janské výhonky, dřevnatění výhonů, žloutnutí listů, opad listů, zralost plodů a velikost úrody) na volně rostoucích lesních rostlinách. Data pro 45 lesních rostlin jsou dostupná v databázi ve formě pořadového čísla dne v kalendáři.

Ochrana ZPF

4.3.2019 1:00   plochy podle třídy ochrany ZPF ISKN

Druhy pozemků

4.3.2019 1:00   plochy podle druhu pozemku ISKN s variantním zobrazením hranic pozemků

Přehled geologického mapování 1 : 25 000

1.3.2019 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje přehled geologického mapování v měřítku 1 : 25 000, které probíhá od roku 1999 po současnost.

Kvalita ovzduší v ČR

28.2.2019 1:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017:Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]As – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]2) Státní síť imisního monitoringu3) Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

Emisní hustoty základních znečišťujících látek

27.2.2019 1:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2016:Celkové emise suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2016

Emisní hustoty základních znečišťujících látek

26.2.2019 1:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2016:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2016

INSPIRE – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší

26.2.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]As – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

INSPIRE – Kvalita ovzduší – imisní databáze ISKO

26.2.2019 1:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze ISKO. V databázi jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

INSPIRE – Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

26.2.2019 1:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

INSPIRE – Státní síť imisního monitoringu

26.2.2019 1:00   Síť imisních měřicích stanic registrovaných v databázi ISKO v roce 2017.

mosty 3D

25.2.2019 1:00   Vrstva mostů ve formátu 3D shape file pro celé územíPrahy

INSPIRE stahovací služba - síť profilů sledování jakosti povrchových vod

21.2.2019 1:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin. Jedná se o předpřipravená data.

Vydané územní plány

21.2.2019 1:00   Územní plány dostupné na Portálu JUAP ZK

Databáze chemického složení srážek

21.2.2019 1:00   V roce 2017 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem z 37 lokalit v ČR (14 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 2 HBÚ AV ČR). Dále byla dodána data ze 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/17groc/gr17cz/tab/tabIX4_CZ.html.

Státní síť imisního monitoringu

20.2.2019 1:00   Síť imisních měřicích stanic registrovaných v databázi ISKO v roce 2017.

Státní síť imisního monitoringu

20.2.2019 1:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2017.

Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO)

20.2.2019 1:00   Metodický rozvoj a každoroční celorepublikové zpracování a vedení archivu emisní databáze zajišťuje ČHMÚ. V časové řadě počínající rokem 1984 jsou v rámci emisní části ISKO archivovány vykazované roční emisní údaje a doprovodné technické údaje nejvýznamnější skupiny provozoven (dříve REZZO 1). Od 90. let minulého století jsou součástí databáze rovněž údaje zdrojů zařazených předchozí legislativou mezi tzv. střední zdroje znečišťování ovzduší (dříve REZZO 2). Sběr ohlašovaných údajů stacionárních zdrojů, vymezených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, je prováděn prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zavedeného zákonem č. 25/2008 Sb. Rozdělení provozoven do kategorií REZZO 1 a REZZO 2 je vytvořeno podle formy ohlášených údajů souhrnné provozní evidence za rok 2016, kde bylo pro cca 42 % hlášení využito tzv. zjednodušené formy (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).Pro potřeby bilance emisí z lokálního vytápění domácností je od roku 1997 používána metodika založená na údajích ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Údaje ze SLDB jsou každoročně aktualizovány ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií. Konečným výstupem modelu jsou údaje o emisích znečišťujících látek a palivové skladbě domácích topenišť na úrovni jednotlivých obcí, které jsou obsaženy v databázi REZZO 3. Vedle lokálního vytápění domácností jsou v databázi REZZO 3 dopočítávány údaje o emisích z dalších stacionárních zdrojů, nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, mezi které patří plošné použití rozpouštědel, zemědělské a stavební činnosti. Bilance emisí mobilních zdrojů (REZZO 4) zahrnuje silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu a provoz zemědělských, lesních a dalších strojů.

Koncentrace látek znečišťujících ovzduší

20.2.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]As – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

Kvalita ovzduší – imisní databáze

20.2.2019 1:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze ISKO. V databázi jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

Databáze chemického složení srážek

20.2.2019 1:00   V roce 2017 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší ISKO dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem ze 48 lokalit (13 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 6 HBÚ AV ČR). Dále byla také dodána data z 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/17groc/gr17cz/tab/tabIX4_CZ.html.

Imisní charakteristiky a síť imisních měřicích stanic

19.2.2019 1:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Koncentrace látek znečišťujících ovzduší:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3],O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let [µg.m-3],O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky [µg.m-3],PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]2) Státní síť imisního monitoringu3) Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

ČHMÚ ovzduší - Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2017

19.2.2019 1:00   Kompozice obsahuje Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2017.

ČHMÚ ovzduší - Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2017

19.2.2019 1:00   Kompozice obsahuje vrstvu se síťí imisních měřicích stanic a měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2017.

INSPIRE stahovací služba – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší

19.2.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]As – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

Digitální model terénu - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

18.2.2019 1:00   Digitální model terénu - WMS a INSPIRE prohlížecí službaDTM pro ortofoto 2005

Ortofotomapa 2002 - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

18.2.2019 1:00   Ortotomapa 2002 WMS a INSPIRE prohlížecí služba

JDTM ZK - Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

18.2.2019 1:00   JDTM ZK - Jednotná digitální technická mapa je složena z Účelové mapy polohopisné situace - ÚMPS (geodeticky měřená uliční čára - polohopis a výškopis v měř. 1:500, systému S-JTSK), která v digitální podobě zobrazuje objekty (např. domy, sloupy, čísla popisná atd.) a průběhů inženýrských sítí, které se na území kraje nacházejí.Neustále průběžně aktualizována.

Protipovodňová opatření - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

18.2.2019 1:00   Protipovodňová opatření - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

Rozptylová studie Zlínského kraje

18.2.2019 1:00   Rozptylová studie je vytvořena pomocí matematického modelu SYMOS 97 z dat stacionárních zdrojů znečištění z roku 2010. Poskytuje přehled o znečištění ovzduší ve Zlínském kraji.

PRVKZK - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

18.2.2019 1:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje WMS a INSPIRE prohlížecí služba

Obraz katastrální mapy

18.2.2019 1:00   Obraz katastrální mapy Zlínského kraje.Stav dat k 1. 1. 2019. Vznik spojením DKM, KMD, KM-D a ÚKM(orientační mapy parcel - vektorové).

Historická ortofoto - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

18.2.2019 1:00   Historická ortofotomapa - WMS služba a INSPIRE prohlížecí služba

Koncepce a strategie OPK

18.2.2019 1:00   Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny, Zlínský kraj, 2012

Ortofotomapa 2005 - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

18.2.2019 1:00   Ortofotomapa 2005 - WMS a INSPIRE prohlížecí služba

Brownfields Zlínského kraje - WMS a prohlížecí služba INSPIRE

18.2.2019 1:00   Brownfields Zlínského kraje - WMS a prohlížecí služba INSPIRE

Záplavová území - WMS a prohlížecí služba INSPIRE

18.2.2019 1:00   Záplavová území a hlásné profily, WMS a prohlížecí služba INSPIRE

Metadatový katalog Zlínského kraje

14.2.2019 1:00   Metadatový katalog Zlínského kraje

Hmotná dokumentace ČGS - dokumentační vzorky ke geologickým mapám

13.2.2019 1:00   Databáze představuje registr hmotné dokumentace, tj. kusových vzorků (kromě vrtů), uložené v bednách ve skladu ČGS v Lužné. Tento registr bude postupně rozšířen o seznam kusových vzorků archivovaných v Brně a v Jeseníku. Jedná se o dokladové vzorky ke geologickému mapování, ložiskovým, geochemickým, mineralogickým a speciálním výzkumům.

Paleontologické kolekce (sbírky ČGS)

12.2.2019 1:00   Databáze představuje registr unikátních paleontologických kolekcí ČGS včetně typového a originálního materiálu. Starší kolekce jsou postupně převáděny do evidence CES Ministerstva kultury ČR, nový materiál je spravován již pouze ve smyslu zákona 122/2000 Sb. a následných předpisů. V databázi jsou průběžně evidovány přírůstky, a je do ní převáděna i kartotéka paleontologických kolekcí, která je přístupná v pracovně oddělení sbírek.

Geologicko-mineralogická kolekce (sbírky ČGS)

12.2.2019 1:00   Databáze zahrnuje registr v České republice jedinečných, regionálně-geologicky zaměřených kolekcí, uložených v České geologické službě. Ty sestávají ze vzorků mineralogických (často velmi cenných) i geologických (vzorky hornin, často z již dnes zaniklých lokalit). V minulosti byla část předána na VŠB Ostrava k didaktickým účelům. Nejcennější součástí je Šafránkova kolekce převážně příbramských rudních a kladenských rudních a sekundárních minerálů, dále i kolekce vltavínů (Žebera, Krejčí, Hrabě aj.). Kolekce slouží hlavně jako srovnávací studijní materiál z České republiky, v menší míře obsahují i zahraniční materiál, pocházející zejména ze studijních cest pracovníků ČGS.

Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - skla

12.2.2019 1:00   Databáze jednotlivých skel výbrusů uložených v ČGS, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGÚ od 30. let.

Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - krabice s výbrusy

12.2.2019 1:00   Databáze zahrnuje soupis kolekcí (krabic) petrografických výbrusů uložených v ČGS a nově i jednotlivých skel, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.

Dokumentační vzorky ke geologickým mapám (sbírky ČGS)

12.2.2019 1:00   Databáze představuje registr hmotné dokumentace, tj. kusových vzorků (kromě vrtů), uložené v bednách ve skladu ČGS v Lužné. Tento registr bude postupně rozšířen o seznam kusových vzorků archivovaných v Brně a v Jeseníku. Jedná se o dokladové vzorky ke geologickému mapování, ložiskovým, geochemickým, mineralogickým a speciálním výzkumům.

Mapovací a dokumentační vrty ČGS (v procesu reskartace)

12.2.2019 1:00   Databáze představuje registr vrtů uložených ve skladech hmotné dokumentace ČGS a dílčí databázi vrtů předaných Geofondu. Vrtná jádra jsou uložena v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. V současné době je veškerý materiál reskartován pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazován do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž je dočasně nepřístupný ke studiu.
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 43 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit