info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Geologicko-mineralogická kolekce (sbírky ČGS)

12.2.2019 1:00   Databáze zahrnuje registr v České republice jedinečných, regionálně-geologicky zaměřených kolekcí, uložených v České geologické službě. Ty sestávají ze vzorků mineralogických (často velmi cenných) i geologických (vzorky hornin, často z již dnes zaniklých lokalit). V minulosti byla část předána na VŠB Ostrava k didaktickým účelům. Nejcennější součástí je Šafránkova kolekce převážně příbramských rudních a kladenských rudních a sekundárních minerálů, dále i kolekce vltavínů (Žebera, Krejčí, Hrabě aj.). Kolekce slouží hlavně jako srovnávací studijní materiál z České republiky, v menší míře obsahují i zahraniční materiál, pocházející zejména ze studijních cest pracovníků ČGS.

Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - skla

12.2.2019 1:00   Databáze jednotlivých skel výbrusů uložených v ČGS, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGÚ od 30. let.

Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - krabice s výbrusy

12.2.2019 1:00   Databáze zahrnuje soupis kolekcí (krabic) petrografických výbrusů uložených v ČGS a nově i jednotlivých skel, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.

Historie názvoslovných komisí

11.2.2019 1:00   Publikace se zabývá stoletou historií činnosti názvoslovných komisí působících na území dnešní České republiky a stoletím zpracování geografických jmen na území ČR. Publikace je doplněna medailonky některých členů názvoslovných komisí a bohatým obrazovým materiálem ke zpracování geografických jmen. V tomto rozsahu je to první práce svého druhu. Publikace má 71 stran včetně 27 stran obrazových příloh. ISBN pro PDF verzi: ISBN 978-80-88197-08-9 a je zdarma ke stažení.

Kontakt na zaměstnance ČGS

11.2.2019 1:00   Databáze kontaktů na zaměstnance České geologické služby.

INSPIRE stahovací služba - síť stanic sledování množství povrchových vod

11.2.2019 1:00   Vrstva umístění vodoměrných stanic.Jedná se o předpřipravená data.

Elektronová mikrosonda, Brno - rezervace

11.2.2019 1:00   Databáze rezervací elektronové mikrosondy CAMECA SX100 na "Pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy" - společném zařízení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ČGS (pracoviště Brno).

Strategické hlukové mapy 2017

11.2.2019 1:00   Stahovací služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování, prováděného v roce 2017. Projekt hlukového mapování se týkal 7 aglomerací (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň a Olomouc), hlavního letiště s 50 000 vzlety a přistáními za rok (Letiště Václav Havel Praha Ruzyně), hlavních silnic, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok.

Metadatový katalog ČGS

11.2.2019 1:00   Databáze Metadatový katalog ČGS slouží jako centrální sklad popisu jednotlivých databází, služeb a aplikací, které jsou ve správě CGS .

E-shop ČGS

11.2.2019 1:00   Databáze online obchodu České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2600 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

Koupací vody

11.2.2019 1:00   Hodnocení kvality vybraných koupacích vod průběžně aktualizované během koupací sezóny (zpravidla květen - září). Kontroly jakosti koupacích vod jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi nebo provozovateli koupališť minimálně jedenkrát měsíčně.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - celek (Ldvn)

11.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování aglomerací, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Koupací vody

11.2.2019 1:00   Hodnocení kvality vybraných koupacích vod průběžně aktualizované během koupací sezóny (zpravidla květen - září). Kontroly jakosti koupacích vod jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi nebo provozovateli koupališť minimálně jedenkrát měsíčně.

LAREM (laboratoře rentgenové mikroanalýzy), Praha - rezervace analytických prací

11.2.2019 1:00   Databáze rezervace termínů analytických prací na rastrovacím elektronovém mikroskopu CamScan 3200 a EDS a WDS mikroanalytickém systému Laboratoře rentgenové mikroanalýzy (LAREM).

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - průmysl (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování průmyslových zdrojů v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - letiště (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování letišť v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Hlavní železnice (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování hlavních železničních tratí, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM byly úseky tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok.

Strategické hlukové mapy 2017 - Počty zasažených osob a zařízení

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování aglomerací, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - silnice (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování silnic v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - letiště (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování letišť v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - celek (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování aglomerací, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - průmysl (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování průmyslových zdrojů v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Hlavní silnice (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování hlavních silnic, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM byly sčítané úseky komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok.

Strategické hlukové mapy 2017

8.2.2019 1:00   3. kolo Strategického hlukového mapování v ČR bylo prováděno v roce 2017. Projekt hlukového mapování se týkal 7 aglomerací (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň a Olomouc), hlavního letiště s 50 000 vzlety a přistáními za rok (Letiště Václav Havel Praha Ruzyně), hlavních silnic, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok.

Strategické hlukové mapy 2017 - Hlavní železnice (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování hlavních železničních tratí, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM byly úseky tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok.

Strategické hlukové mapy 2017 - Hlavní silnice (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování hlavních silnic, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM byly sčítané úseky komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok.

Strategické hlukové mapy 2017 - Hlavní letiště (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování hlavního letiště, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo letiště Praha Ruzyně.

Strategické hlukové mapy 2017 - Počty zasažených osob a zařízení

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování aglomerací, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Hlavní letiště (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování hlavního letiště, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM bylo letiště Praha Ruzyně.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - železnice (Ldvn)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování železničních tratí v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - železnice (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování železničních tratí v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2017 - Aglomerace - silnice (Ln)

8.2.2019 1:00   Služba poskytuje údaje ze 3. kola strategického hlukového mapování silnic v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 3. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Koupací vody

8.2.2019 1:00   Kvalita koupacích vod se určuje každoročně v koupací sezóně v týdenních až třítýdenních intervalech. Pracovníci Zdravotních ústavů v pondělí odebírají vodu a do čtvrtka ji analyzují. Ve čtvrtek se výsledky posílají do centrálního registru pitných a koupacích vod (PiVo), kde dojde k hodnocení a kontrole údajů pracovníky Krajských hygienických stanic. V pátek jsou data za celou ČR zveřejněna na serveru http://www.koupacivody.cz.

INSPIRE - Síť stanic sledování množství povrchových vod

7.2.2019 1:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer with the location of water-gauging stations.Over 90% of measurements are carried out through automatic stations with locally stored records or transmitted records. Discharge is derived from observed water level using rating curves, which are determined based on hydrometric measurements.The data from these stations are stored in the Central Regime Database of Surface Water which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

Cenová mapa

5.2.2019 1:00   Cenová mapa Hl. m. Prahy - plochy

Výšky

4.2.2019 1:00   Vybrané ukazatele o výškových poměrech v Praze získané především analytickými postupy:- výška obvodových linií střech- počet podlaží stanovený pro jednotlivé budovy- typická podlažnost v rastru (čtverci) o rozměrech 100x100 m- klasifikace střešní krajiny

Veřejně přístupné plochy

4.2.2019 1:00   Služba zobrazuje soubor informací o veřejně přístupných plochách v Praze. Mezi ně jsou zahrnuta data o parteru, údaje o prostupnosti územím / ploty a bariéry, hierarchie veřejně přístupných ploch a data o vybavenosti veřejných prostranství. Do služby je rovněž zahrnuta klasifikace uliční sítě podle několika atributů (střední výška / střední šířka ulic, vzdálenost zástavby a počet podlaží).

Současný stav využití území

4.2.2019 1:00   Plochy využití území a krajiny v podrobnosti měřítka 1 : 5 000. Data pocházejí z průzkumů IPR Praha, který probíhá od roku 2012.Legenda obsahuje celkem 127 podrobných kódů využití území v těchto nadřazených tématech:- krajina- vodní toky a plochy- sport a rekreace- občanské vybavení veřejné infrastruktury- občanské vybavení – obchod, služby- bydlení- produkce, těžba, odpady- dopravní infrastruktura- veřejná prostranství – komunikace- technická infrastruktura- plochy bez využití.

Generel páteřních a hlavních cyklistických tras hl. m. Prahy

4.2.2019 1:00   plán rozvoje cyklistické dopravy v Praze - hlavní a páteřní trasy

Lokality

4.2.2019 1:00   Lokality – jednotky vymezené na základě převažujícího charakteru území – jsou ve službě zobrazeny dvojím způsobem. Jednak podle způsobu využití (obytné, rekreační, krajinné, produkční a ostatní neurčené) a dále podle struktury či typu (město / krajina a další podrobné členění).

Mimovegetační ortofotomapa Prahy 2014

1.2.2019 1:00   ortofotomapa 2014 mimovegetační

Mimovegetační ortofotomapa Prahy 2016

1.2.2019 1:00   ortofotomapa 2016 mimovegetační

Budovy

1.2.2019 1:00   Služba obsahuje cache polygonů budov. V měřítku do 1: 10 000 se zobrazují budovy Digitální technické mapy. V měřítcích 1: 10 000 až 1: 50 000 jsou ve službě bloky budov ze Základní mapy 1: 25 000. Budovy ze Zabagedu jsou použity pro Středočeský kraj ve všech měřítcích a od měřítka 1: 50 000 do 1: 750 000 jsou použity i v Praze.

Mimovegetační ortofotomapa Prahy 2015

1.2.2019 1:00   ortofotomapa 2015 mimovegetační

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

31.1.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 28. 01. 2019 je to 96,25% území České republiky, t.j. 75 913,13km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Registr zařízení IPPC (ATOM)

31.1.2019 1:00   Stahovací služba (ATOM) pro aktuální datovou sadu z databáze zařízení, která mají nebo měla vydané integrované povolení IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Více na www.mzp.cz/ippc.

Vodstvo

31.1.2019 1:00   Vodstvo - vodní toky, vodní plochy, kilometráž vodních toků

Archiv ortofotomap

31.1.2019 1:00   Služba obsahuje ortofotomapy Prahy, příp. okolí, dostupné na IPR - historické černobílé z let 1938, 1945, 1953, 1975 a 1989; barevné na celém území města z r. 1996 a 2003; na části Prahy z let 2000, 2001-2, 2004-5; okolí Prahy z r. 2006 a 2011. Od r. 2007 po současnost je ve službě každý rok zastoupen barevnou ortofotomapou celé Prahy o velikosti pixelu 10cm. Služba dále obsahuje speciální ortofotomapy - TrueOrto 2012 ze středu města, ortofotomapu zaplavených území z června 2013 a od roku 2012 v ročních aktualizacích ortofotomapu mimovegetační.

Historické povodně

31.1.2019 1:00   Hranice rozlivu - povodeň 2013

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

30.1.2019 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 28. 01. 2019 je to 96,25% území České republiky, t.j. 75 913,13km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

30.1.2019 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 28. 01. 2019 pokrývá 96,25% území České republiky, t.j. 75 913,13km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Parcely (CP)

30.1.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 28. 01. 2019 je to 96,25% území České republiky, t.j. 75 913,13km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

30.1.2019 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,61 % území České republiky, což je 2 843,51km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Adresy (AD)

30.1.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,50%, t.j. 43705 adresních míst (k 28. 01. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

30.1.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,21%, t.j. 50464 budov (k 28. 01. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Záplavová území

28.1.2019 1:00   Záplavová území - Q100, Q20, Q5, aktivní zóny, hlásné profily, Pravidelně aktualizované v případě změn - nabytí právní moci opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny.

CORINE Land Cover 2018 (ATOM)

23.1.2019 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. CLC18_CZ - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 je 25 ha.CLC12R_CZ - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC 2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je 25 ha.CHA18_CZ - Změnová databáze byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Provozovny ohlašovatelů do IRZ (ATOM)

17.1.2019 1:00   Stahovací služba (ATOM) pro aktuální datovou sadu z databáze údajů o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech (odpadech a odpadních vodách).

CORINE Land Cover 2018 (ATOM)

16.1.2019 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. CLC 2018 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 je 25 ha.CLC 2012 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je 25 ha.CLC 2012-2018 - Změnová databáze byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Urban Atlas (ATOM)

15.1.2019 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahujedatovou sadu Urban Atlas 2012 ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. Urban Atlas je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území ve městech a jejich okolí a jeho změnách. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, která jsou vytvářena nad družicovými snímky každých 6 let; aktuálně jsou k dispozici data za roky 2006 a 2012 včetně změnové vrstvy. Mapována jsou evropská města s více než 50 000 obyvateli (od r. 2012, pro předchozí roky města s více než 100 000 obyvateli). Technické specifikace k jednotlivým vrstvám HRL jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR - měřítková řada Google Maps

10.1.2019 1:00   Prohlížecí služba WMTS-ZM_900913 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba je optimalizována pro použití v aplikacích, které využívají jako výchozí souřadnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913) a vyžadují standardy Google Maps/Bing Maps/OSM pokud jde o nastavení měřítkové řady. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

Metadata - Česká geologická služba

10.1.2019 1:00   Katalogová služba typu CSW-2.0.2, kterou jsou poskytována metadata o datových zdrojích České geologické služby.

Ortofotomapa GEODIS

10.1.2019 1:00   Barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m, pokrývající celé území ČR, která byla vyhotovena z leteckých měřických snímků společnosti Geodis Brno, s r.o. Každoročně probíhá aktualizace jedné třetiny území ČR.

Speciální mapy III. vojenského mapování

10.1.2019 1:00   Ortorektifikované Speciální mapy III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000. Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy v této datové sadě byly vydány v období těsně před nebo po druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a začátku 30. let minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK nebo pro znázornění výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá, existují znatelné lokální deformace, odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů.Pro zpracování bezešvého obrazu byly použity z převážné většiny již naskenované mapové listy speciálních map III. vojenského mapování vytvořené Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci řešení projektu VaV pro Ministerstvo životního prostředí. Chybějící mapové listy 3955 Hradec Králové, 4060 Ostrava a 4061 Karviná byly získány ze soukromého archivu a naskenovány dodatečně prostřednictvím CENIA. Ortorektifikaci jednotlivých mapových listů pro CENIA vytvořila Slovenská agentúra životného prostredia. Sloučení mapových listů do výsledného bezešvého mapového obrazu provedla CENIA.

3D webová služba DMR 4G

8.1.2019 1:00   Webová služba publikující data DMR 4G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

3D webová služba DMR 5G

8.1.2019 1:00   Webová služba publikující data DMR 5G, určená pro zobrazení podrobného výškového modelu v prostředí webu ve 3D, v souřadnicovém systému S-JTSK v Křovákově zobrazení. Data jsou službou poskytována ve specializovaném formátu LERC (https://github.com/Esri/lerc), který umožňuje jejich efektivní kompresi s ohledem na rychlý přenos a vykreslení dat ve 3D aplikacích. Zdrojová data pro službu jsou umístěna v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Pro zobrazení dat lze využít stávající Esri aplikace, jako Scene Viewer (https://www.esri.com/software/scene-viewer), ArcGIS Pro (http://www.esri.com/en/software/arcgis-pro), nebo ArcGIS Earth (http://www.esri.com/software/arcgis-earth).Službu lze využít i pro zobrazení výškového modelu ve 3D ve vlastních webových aplikacích, využitím knihovny ArcGIS API for JavaScript 4.x, nebo nativních aplikacích, využitím ArcGIS Runtime SDK.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

4.1.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

4.1.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Prohlížecí služba WMS - Data50

3.1.2019 1:00   Prohlížecí služba WMS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000

21.12.2018 1:00   WMS služba zobrazuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.

Geofyzikální měření (prozkoumanost, seismika, VES)

21.12.2018 1:00   ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000. Služba také obsahuje vrstvy seismika (2D refrakčni profily a karotážní seismiku) a vertikální elektrické sondování (VES) na území ČR (lokální i reginální).

Státní mapa 1:5 000-odvozená

20.12.2018 1:00   Státní mapa 1:5 000–odvozená, vydávaná postupně od roku 1950, byla zamýšlena jako provizorium. Pro první vydání byl polohopis odvozen z katastrálních map a výškopis z nejvhodnějších existujících podkladů, například z topografických map v systému S-1952, v případě nezbytnosti i z topografických sekcí 3. vojenského mapování. Polohopis zobrazoval sídla, dopravní síť, vodstvo, lesy, správní hranice a značkami místopisné podrobnosti, jako jsou mosty, kříže, sochy, komíny, věže apod., vše v šedé barvě. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi v závislosti na použitých výškopisných podkladech, výškovými kótami a podle potřeby technickým nebo topografickým šrafováním včetně popisu v barvě hnědé. Grafické provedení mapového rámu se v průběhu vydávání map lišilo, u prvního vydání jsou na jednoduchém přímkovém rámu vyznačeny rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu. Až do roku 1990 tyto mapy nebyly určeny veřejnosti, ale směly se používat pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Nadmořská výška-TIN (EL_TIN)

20.12.2018 1:00   INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Nadmořská výška-TIN (EL_TIN) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data INSPIRE tématu Nadmořská výška-TIN (EL_TIN) odpovídající INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0. Data jsou poskytována ve formátu GML 3.2.1. v souřadnicovém systému ETRS89/TM33 a výškovém systému EVRS. Pro usnadnění přístupu k datům je jeden mapový list SM5 považován za jeden feature ElevationTIN. Objekty ElevationTIN získané prostřednictvím operace GetFeature mají geometrii TIN uloženou v zazipovaném souboru, na jehož umístění je z daného gml odkazováno. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

Geofyzikální měření

19.12.2018 1:00   ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.

Kvalita ovzduší – imisní databáze

18.12.2018 1:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze Imisní informační systém (IIS). V IIS jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

Státní síť imisního monitoringu

18.12.2018 1:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2016.

Koncentrace znečišťujících látek (rok 2016)

18.12.2018 1:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Koncentrace látek znečišťujících ovzduší (rok 2016)

18.12.2018 1:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje - OUT

18.12.2018 1:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích.

Nerostné zdroje v České republice - harmonizováno dle INSPIRE v rámci projektu Minerals4EU a ProSUM (téma Nerostné zdroje)

17.12.2018 1:00   Databáze obsahuje informace o ložiscích, prognózních zdrojích, dobývacích prostorech a úložných místech těžebních odpadů v České republice, generovaných pro účely INSPIRE z databáze SurIS.

Ložiska, zdroje a chráněná ložisková území

14.12.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách, zdrojích a vhráněných ložiskových územích.

Ložiska, zdroje a chráněná ložisková území

14.12.2018 1:00   Databáze obsahuje údaje o ložiscích, zdrojích a chráněných ložiskových územích.

Státní mapa 1:5 000-odvozená

13.12.2018 1:00   Státní mapa 1:5 000–odvozená, vydávaná postupně od roku 1950, byla zamýšlena jako provizorium. Pro první vydání byl polohopis odvozen z katastrálních map a výškopis z nejvhodnějších existujících podkladů, například z topografických map v systému S-1952, v případě nezbytnosti i z topografických sekcí 3. vojenského mapování. Polohopis zobrazoval sídla, dopravní síť, vodstvo, lesy, správní hranice a značkami místopisné podrobnosti, jako jsou mosty, kříže, sochy, komíny, věže apod., vše v šedé barvě. Výškopis byl znázorněn vrstevnicemi v závislosti na použitých výškopisných podkladech, výškovými kótami a podle potřeby technickým nebo topografickým šrafováním včetně popisu v barvě hnědé. Grafické provedení mapového rámu se v průběhu vydávání map lišilo, u prvního vydání jsou na jednoduchém přímkovém rámu vyznačeny rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu. Až do roku 1990 tyto mapy nebyly určeny veřejnosti, ale směly se používat pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací. V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru je uloženo cca 15 800 mapových listů prvního vydání této mapy, pokrývající téměř celé území státu.

Geofyzikální prozkoumanost

13.12.2018 1:00   INSPIRE prohlížecí služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

13.12.2018 1:00   ISPIRE prohlížecí služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotáží proměřených vrtech na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Sbírky ČGS - Databáze vrtných jader uložených v ČGS (v procesu reskartace)

12.12.2018 1:00   Databáze představuje registr vrtů uložených ve skladech hmotné dokumentace ČGS a dílčí databázi vrtů předaných Geofondu.Vrtná jádra jsou uložena v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. V současné době je veškerý materiál reskartován pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazován do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž je dočasně nepřístupný ke studiu.

Mapovací a dokumentační vrty (v procesu reskartace)

12.12.2018 1:00   Aplikace na vyhledávání vrtných jader, uložených v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. Vrtná jádra jsou v současné době reskartována pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazována do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž jsou dočasně nepřístupná ke studiu.

Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

12.12.2018 1:00   Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2013 - 2017, 2012-2016, 2011 - 2015. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

LMS ORP Sokolov Kraslice 5cmpx

11.12.2018 1:00   Letecké měřické snímkování v ORP Sokolov, Kraslice. Rozlišení 5cm/px. Snímkování provedeno na jaře 2018. Byla vytvořena za účelem domapování ÚMPS v těchto ORP.

Smluvně chráněná území

11.12.2018 1:00   Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

Databáze migračních bariér na vodních tocích České republiky

11.12.2018 1:00   Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

9.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 28. 01. 2019 je to 96,25% území České republiky, t.j. 75 913,13km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie)

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla harmonizována pro účely splnění požadavků směrnice INSPIRE.

Půdní mapa 1 : 1 000 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma půda

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma oblasti ohrožené přírodními riziky

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje základní informace o výsledcích mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.

Sesuvy v ČR - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje informace o sesuvech v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Lesní hospodářský plán - LHC ÚP České Žleby (LHC 210218)

6.12.2018 1:00   O všechny lesy ve vlastnictví státu je podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. pečováno na základě lesních hospodářských plánů nebo-li LHP. LHP jsou zákonným nástrojem pro vlastníka nebo správce státního majetku, který umožňuje efektivní péči o lesní majetek.LHP jsou vyhotoveny v souladu s § 24 a s využitím § 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Obsahují náležitosti uvedené ve výše uvedených zákonných předpisech a předepsané přílohy. LHP jsou schvalována MŽP. Data LHP v datovém formátu XML jsou předávána do datového skladu ÚHÚL se sídlem v Brandýse nad Labem."Výsledkem je z hlediska digitálních GIS dat zejména - hospodářská kniha, grafická část LHPHospodářská kniha - popisuje stav lesa v jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) (tabulka s jednotlivými atributy)Grafická část - geografické znázornění JPRL v rastrové podobě (lesnická obrysová mapa porostní, lesnická mapa porostní - měřítko 1:10000)Rastrové podobě předchází vektorizace JPRL (porostní detail ve vektorové podobě s atributy vyjadřujcími zejména označení JPRL)Propojení hospodářské knihy s grafickou částí LHP je umožněno relačním způsobem.

Managementy v Národním parku Šumava - dílčí plochy

5.12.2018 1:00   Dílčí plochy jsou stanoveny Příkazem ředitele č. 150/2018 - o způsobu péče o ekosystémy NPŠ v dílčích plochách.Dílčí plocha A, B - území ponechané samovolnému vývojiDílčí plocha C - území s možností speciálních opatření proti šíření kůrovceDílčí plocha D1 - území s rekonstrukčním managementem postupně vedoucím k vysokému stupni autoregulaceDílčí plocha D2 - území převážně přírodě blízkých lesů s rekonstrukčním managementemDílčí plocha D3 - území s uplatňováním řízeného managementu vedoucího v dlouhodobém horizontu desítek let k přírodě blízkému stavu lesních ekosystémůDílčí plocha E, F - nelesní plochyDílčí plocha G - zastavěná a zastavitelná území

Ortofotomapa NP Šumava - 2014

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

5.12.2018 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 75 410,3 km2, což je 95,61 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Ortofotomapa NP Šumava - 2016

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Cestní síť v NP Šumava

5.12.2018 1:00   Cesty v majetku Správy Národního parku Šumava včetně informací o povrchu

Ortofotomapa NP Šumava - 2018

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Lesní hospodářský plán - LHC ÚP České Žleby (LHC 285218)

5.12.2018 1:00   O všechny lesy ve vlastnictví státu je podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. pečováno na základě lesních hospodářských plánů nebo-li LHP. LHP jsou zákonným nástrojem pro vlastníka nebo správce státního majetku, který umožňuje efektivní péči o lesní majetek.LHP jsou vyhotoveny v souladu s § 24 a s využitím § 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Obsahují náležitosti uvedené ve výše uvedených zákonných předpisech a předepsané přílohy. LHP jsou schvalována MŽP. Data LHP v datovém formátu XML jsou předávána do datového skladu ÚHÚL se sídlem v Brandýse nad Labem."Výsledkem je z hlediska digitálních GIS dat zejména - hospodářská kniha, grafická část LHPHospodářská kniha - popisuje stav lesa v jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) (tabulka s jednotlivými atributy)Grafická část - geografické znázornění JPRL v rastrové podobě (lesnická obrysová mapa porostní, lesnická mapa porostní - měřítko 1:10000)Rastrové podobě předchází vektorizace JPRL (porostní detail ve vektorové podobě s atributy vyjadřujcími zejména označení JPRL)Propojení hospodářské knihy s grafickou částí LHP je umožněno relačním způsobem.

Územní působnost státní správy CHKO Šumava

5.12.2018 1:00   Pracoviště dle územní působnosti státní správy CHKO Šumava.

Jádrové území tetřeva hlušce ve vztahu k lesnickým činnostem v Národním parku Šumava

5.12.2018 1:00   Příkaz ředitele - postup proti kůrovcům v členění porostů podle dílčích ploch a s ohledem na jádrové území výskytu populace tetřeva hlušce č. 143/2017.

Body biomonitoringu v NP Šumava

5.12.2018 1:00   Bodová vrstva biomonitoračních bodů v Národním parku Šumava (varianta s pravidelnými i znáhodněnými body). Spon 350x350m

Ortofotomapa NP a CHKO Šumava - 2015

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Ortofotomapa NP Šumava - 2017

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

1.12.2018 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 26. 11. 2018 je to 96,16% území České republiky, t.j. 75 840,00km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 43 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit