info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

Zeměměřič Zeměměřič

zdroje zpráv:

Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte

8.9.2015 21:30   Největší konference o geografických informačních systémech v České republice se uskuteční 4. a 5. listopadu 2015 do Kongresového centra v Praze.

Posledních 5 míst s 50% slevou

6.9.2015 15:33   Praha, pondělí 7. září 2015, 9,30 hod - 15 hod, Jungmannovo náměstí, http://www.zememeric.cz/skoleni/
Stačí zavolat nebo poslat SMS na 603 787 118 pro další info.

Poznejte projekty mladých geoinformatiků

3.9.2015 10:26   Zveme vás na 10. studentskou konferenci Student GIS Projekt 2015 ve středu 23.9.2015 v Praze na ČVUT.

Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky

1.9.2015 13:09   Ing. Jaroslav Růžek byl do funkce ředitele jmenován 1.8. 1986 a dobrovolně tuto funkci složil k 31.8. 2015.

Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

31.8.2015 15:08   Čerstvý padesátník a profesor geoinformatiky z UP v Olomouci byl zvolem na valném shromáždění Mezinárodní kartografické asociace v Rio de Janeiro.

Dřív kreslil mapy jeskyní. Teď šetří silničářům a zemědělcům miliardy

31.8.2015 7:08   Odešli z Geodisu Brno a udělali si svůj byznys...

BRDY 2015

26.8.2015 11:08   Tradiční setkání oboru G+K se letos uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 s cílem v Zadní Třebáni.

Brněnský tvůrce map Geodis bankrotuje

19.8.2015 20:08   Hospodářské noviny dnes psali o Geodisu.

Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro ÚOZI a další soukromé vyhotovitele GP

13.8.2015 12:12  
Ohlédnutí za již proběhlými semináři v Praze a Plzni.

GIS v plánování měst a regionů o uveřejnění zprávy - zvýhodněné vložné a program

13.8.2015 12:11   Do 15. srpna je možné se registrovat za zvýhodněné vložné.

Z obsahu časopisu Zeměměřič 7+8/2015

13.8.2015 8:48   Ve čtvrtek 6. srpna vyšel časopis, který ten den obdrželi pouze odběratelé digitální verze. V těchto dnech už konečně čtenáři dostávají i papírovou podobu.

Prohlášení konkurzu na Geodis Brno

31.7.2015 7:07   I. Insolvenční soud zamítá návrh dlužníka na povolení reorganizace.
II. Na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs.
III. Prohlášením konkursu přechází na insolvenční správkyni oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.
IV. Insolvenční správkyně vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišuje provoz podniku dlužníka, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.
V. Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (22.7.)

Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

29.7.2015 7:08   Nejvyšší zaznamenaná rychlost u spurtu byla 78,48 km/h (dosáhl jí John Degenkolb v 5. etapě) a další zajímavosti...

Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

28.7.2015 7:07   Zatím se jedná o KÚ pro Středočeský kraj, KÚ pro Olomoucký kraj, KÚ pro Jihomoravský kraj a KÚ pro Jihočeský kraj.

XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

27.7.2015 17:07   pod názvem <b>Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav</b> se bude konat v Mikulově ve dnech 14. - 15. 10. 2015...

XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

27.7.2015 17:07   pod názvem Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav se bude konat v Mikulově ve dnech 14. - 15. 10. 2015...

Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

15.7.2015 4:07   Na zámku Kozel proběhne 7.-8. října konference

Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

9.7.2015 3:07   Další výběrová řízení v resortu (a to i na předsedu ČÚZK) můžete sledovat na stánkách MV ČR-

Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

24.6.2015 7:06   e uskutečnilo v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i., Zdiby.

Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

23.6.2015 10:06   Hlavní náplní semináře bude postup při vytyčování hranic pozemků, který přislíbil prezentovat a na vaše otázky odpovídat místopředseda ČÚZK Ing. Karel Štencel. Dalším bodem programu budou informace o nové webové službě pro zhotovitele geometrických plánů a další novinky...

Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

23.6.2015 10:06   Hlavní náplní semináře bude postup při vytyčování hranic pozemků, který přislíbil prezentovat a na vaše otázky odpovídat místopředseda ČÚZK Ing. Karel Štencel. Dalším bodem programu budou informace o nové webové službě pro zhotovitele geometrických plánů a další novinky...

Postupy při vytyčování hranic pozemků

16.6.2015 14:00   Redakce časopisu Zeměměřič a ČÚZK vyzývají širokou odbornou veřejnost k připomínkování textu Postupy při vytyčování hranic pozemků z dílny ČÚZK.
Tento text byl zpracován jako podklad pro nalezení shody na:
- výkladu příslušných ustanovení zákona č. 256/2013 Sb. a vyhlášky č. 357/2013 Sb. (ve znění platném v roce 2014),
- správném postupu zeměměřiče při vytyčování hranic pozemků, který tomuto výkladu odpovídá.
- případných úpravách právních předpisů, zejména katastrální vyhlášky.

Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů

16.6.2015 11:06   V částce 59 Sbírky zákonů vyšla novela zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)...

Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka

16.6.2015 6:06   Český úřad zeměměřický a katastrální vydává k různým záležitostem svá stanoviska, která někdy obsahují cenné informace pro soukromou sféru, i když adresátem jsou KÚ nebo ZKI.

Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

15.6.2015 18:06   Bentley Systems uspořádala ve dnech 10. a 11. června v Praze akci CONNECTION, které se zúčastnilo více než 150 odborníků v oblasti infrastruktury z okolního regionu...

Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK

15.6.2015 13:06  
Jeden z nejvýznamnějších žijících nizozemských odborníků na historickou kartografii, Günter Schilder, zavítal v roce 2014 na Univerzitu Karlovu, aby si prohlédl světové unikáty. Byly zde totiž nalezeny dosud neznámé nástěnné mapy z 16. a 17 století. Z této jedinečné události byl natočen krátký dokumentární film.

Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

13.6.2015 11:06   Kompletní výsledkový servis, fotografie a vyprávění o letošním ročníku...

Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

12.6.2015 11:06   Geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu v Praze ocenila porota a Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AP Kačerov ocenila odborná veřejnost...

Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit

11.6.2015 10:06   V pražském katastru nemovitostí najdete budovy fotbalového hřiště, které ve skutečnosti nestojí. Úřední chyba trvá už sedm let a neexistující stadion údajně nejde odstranit...

GISáček 2015

8.6.2015 6:06   Mezi oceněnými pracemi studentské konference byly:
Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného požnohospodárskeho podniku.
Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth

Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

5.6.2015 11:06   Rokovali zde výrobci a provozovatelé tzv. dronů, rovněž univerzity, výzkumné ústavy a další instituce a firmy, které se podílejí na rozvoji tohoto dynamického odvětví...

12. SETKÁNÍ GEODETŮ

4.6.2015 16:06   bude ve dnech 11. a 12. června 2015 v Berouně. Důležitou informací, která zde zazní, je výrazný posun ve vyjednávání o ustanovení Zeměměřické komory ze zákona...

12. SETKÁNÍ GEODETŮ

4.6.2015 16:06   bude ve dnech 11. a 12. června 2015 v Berouně. Důležitou informací, která zde zazní, je výrazný posun ve vyjednávání o ustanovení Zeměměřické komory ze zákona...

Mezinárodní rok mapy

4.6.2015 11:06   probíhá v letech 2015-16 a logo akce jako jedna z prvních umístila na své mapy společnost Geodézie On Line. Předplatitelé časopisu Zeměměřič našli v časopisu číslo 5+6/2015 slevový kupón na mapy z produkce Geodézie On Line, jako dárek ke Dni zeměměřičů, který je každoročně 3. července na svátek patrona zeměměřičů, Svatého Tomáše, apoštola.

Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel

4.6.2015 7:07   Ve čtvrtek 4. června 2015 vyšel časopis Zeměměřič číslo 5+6/2015

Fenomén DRON v českém prostředí

1.6.2015 12:12   V posledním desetiletí jsou české i zahraniční sdělovací prostředky a internetové obchody zahlceny novým pojmem dron – drone – Drohne , což je označení pro bezpilotní letadla od dětských hraček až po dálkově pilotované bojové letouny.

ČESKÁ GEODÉZIE

1.6.2015 6:06   hymnus geografilii et spiritus sanctis

ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK

29.5.2015 2:05   V k.ú. Nejdek u Hranic se stal ZÁZRAK - po kritice časopisu Zeměměřiče se kostel otočil do správné polohy...

Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

29.5.2015 2:05   - stav k 29. květnu 2015, 14:46 hod

Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno

28.5.2015 8:05   Jednatel dlužníka sdělil insolvenční správkyni, že není schopen poskytnout součinnost protože již 2 roky není jednatelem. Další jednatel neví, kdy bude mít na insolvenční správkyni čas a účetního instruoval, aby sám nic nevydával. Za dva měsíce se insolvenční správkyni takřka nic nepodařilo shromaždit a došla ji trpělivost...

Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.

26.5.2015 6:05   Před 12. setkáním geodetů 11.-12. června 2015 postupně představujeme o čem jednáalo Představenstvo KGK v několika uplynulých měsících.

Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku

22.5.2015 15:05   Komora geodetů a kartografů na svých stránkách ocenila, že se takové dílo dostalo do této soutěže, nebo význam a hodnota tohoto díla přispěje také ke kvalitě a prestiži samotné soutěže o Technické dílo roku. Hlasování veřejnosti je přístupné do konce května a tentokrát je nabídka prací docela bohatá...

Výzva Komory geodetů a kartografů

19.5.2015 19:00   U příležitosti 12. setkání geodetů a kartografů (11. a 12. 6. 2015) se KGK obrací na širokou odbornou veřejnost...

Student GIS Projekt

19.5.2015 11:20  
Prodloužení uzávěrky přihlášek na Student GIS Projekt do konce měsíce května.

18. ročník studentské konference GISáček

18.5.2015 15:15   proběhne 29. května 2015 v nové aule VŠB - TU Ostrava. On-line hlasování o nejlepší poster bude zpřístupněno v den konference.

Mapa roku 2014 zná své vítěze

17.5.2015 23:05   Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 14. května 2015 v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci knižního veletrhu Svět knihy.

Odměna jednatele – pravidla a zdanění

16.5.2015 6:05   Velmi diskutovanou otázkou se během loňska stal tzv. souběh funkcí.

Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

15.5.2015 12:05   Představení prací přihlášených do soutěže naleznete na... Hlasování končí 30.5.2015.

Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

12.5.2015 20:05   proběhne ve čtvrtek 14. května 2015 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.

Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)

12.5.2015 11:11   Spojte se s odborníky a získejte zdarma nové informace od odborníků v oblasti infrastruktury, předních představitelů v odvětví a oceněných uživatelů. Zúčastněte se přednášek, odvětvových fór, seminářích a apolikacích a školení...

Problematika vytyčování hranic pozemků

7.5.2015 12:05   je téma vystoupení místopředsedy ČÚZK Karla Štencela s moderovanou diskuzí 10. června 2015 na akci ČSGK. Připravte si dotazy a příklady z praxe...

Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin

7.5.2015 6:05   Vytvoření GeoInfoStrategie považuji za velmi významný a zásadní čin, říká Petr Seidl z Arcdata Praha...

Hledáme předsedu resortu

5.5.2015 15:05   Zúčastněte se redakčního výběrového řízení. Napište, co dělá resort ČÚZK špatně, co musí dělat lépe a jinak.
Představte svoji vizi vedení resortu zeměměřictví a katastru.

Konference UAVA

5.5.2015 8:05   Konference 21.5.2015 poskytne vhled do problematiky zejména těm, kdo drony již využívají nebo plánují jejich pořízení, a to...

MicroStation - V8i SELECTseries 2, Návody na cvičení

28.4.2015 4:03   Tato skripta v digitální podobě nemají představovat podrobnou referenční příručku uživatele softwaru, ale dávají si za cíl rychle (ve smyslu „Time is Money“) seznámit žáka, studenta, uživatele, fanouška, člověka se základními funkcemi programu MicroStation, od obeznámení se s pracovním prostředím, přes kreslení jednoduchých prvků a tvorbu 2D výkresů až po vytváření buněk, šrafování, vzorování, úpravu prvků a manipulaci s nimi...

Pozemkové úpravy - současnost a budoucnost

16.4.2015 4:04   Konference z 2.4.2015 v Průhonicích zveřejnila prezentace na...

Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) v soukromé sféře.

15.4.2015 5:04   Seminář pořádá 26. května 2015 časopis Zeměměřič s OS Viva Geodesia. Přihlašování na seminář běží již od 4. dubna 2015. Lektor Ing. Milan Tomášek, ředitel ZKI...

Geoinfostrategie - fakta v kostce 2015-04

14.4.2015 6:04   Oficiální text uvolněný MV ČR pro potřeby informování o GeoInfoStrategii v dalších prezentacích a článcích o projektu. Stav k 13.4.2015.

Výpis ze Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

7.4.2015 11:04   Doporučuji kolegům prostudovat přiložené paragrafy z Občanského zákoníku. Je to doplnění mého textu v Zeměměřiči 3+4/2015.

Výpis z ObčZák

7.4.2015 11:04   Doporučuji kolegům prostudovat přiložené paragrafy z Občanského zákoníku. Je to doplnění mého textu v Zeměměřiči 3+4/2015.

Geodis Brno padl - až na třetí pokus o prohlášení insolvence

3.4.2015 14:50   Stalo se tak zveřejněním úpadku v insolvenčním rejstříku 2. dubna 2015...

Satlab SL300 – přístroj stanovující nové limity pro GNSS

3.4.2015 11:04   - uvidíte na Dni otevřených dveří 21. dubna 2015 v Českém ráji

Zemřel Ing. Josef Pražák

3.4.2015 1:04   ve věku nedožitých 83 let.

konference Congeo 2015

2.4.2015 4:04   Tématem konference je hodnocení minulých události a zhodnocení jejich sociálních a ekonomických důsledků a pomocí geoprostorových technologií dosáhnout jejich predikce a nastavení optimálních řešení v krizových situacích pro různé typy scénářů.
24. – 27. srpna 2015, Ostrava

Major pohraničníků náměstkem na Státním pozemkovém úřadě

1.4.2015 8:04   SPÚ ČR neřeší jen pozemkové úpravy, ale také církevní restituce. Hospodářské noviny dnes přinesly zajímavé informace o náměstkovi za ČSSD.

Národní geoportál

30.3.2015 11:12   představuje
Ing. TomᚠHrabík, člen Zpracovatelského týmu.

Konference Pozemkové úpravy - současnost a budoucnost

26.3.2015 2:03   se uskuteční 2.4.2015 od 9:30 do 15:30 hodin v Průhonicích.

Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči - odpadá

23.3.2015 16:03   Spolek zeměměřičů Brno je nucen z organizačních důvodů v roce 2015 oblíbený seminář zrušit.

Orloj a zatmění

21.3.2015 0:03   Na facebooku Zeměměřiče jsme dali fotku postavení planet při pátečním zatmění Slunce a je to hned populárnější než ostatní příspěvky...

Zemřel Miroslav Roule

20.3.2015 19:03   nečekaně 20. března 2015 ve věku 79 let...

Geoinformace ve veřejné správě 2015

18.3.2015 13:03   Akce proběhne v Praze 4. května a právě zbývá posledních 15 míst.

Při zatmění Slunce v pátek 20.3.2015 uvidíte i další planety

18.3.2015 12:03   Závěr zimy připravil pro obyvatele ČR částečné zatmění Slunce (až 73 %), což znamená, že dopoledne budou pozorovatelné i některé planety - třeba Venuše. Časy se pro různá místa republiky liší, ale +/- zatmění bude mezi 9:37 hod a 11:58 s vyvrcholením v 10:46 hod...

Prezentace ze semináře GNSS v Brně 2015

17.3.2015 7:07   Můžete znovu prohlédnout prezentace jednotlivých příspěvků na semináři, věnovaného problematice družicových technologií v zeměměřictví a katastru, který se konal 5. února 2015 v Brně.

Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

14.3.2015 20:03   Přihlášky zasílejte do 30.4.2015 na adresu KGK.
Od 15. 5. 2015 na webových stránkách KGK hlasujet o Cenu geodetické veřejnosti až do 30. 5. 2015...

Kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru bude brzy vyprodána

11.3.2015 7:03   Vzhledem k tenčícím se zásobám knižní podoby přistoupil vydavatel ke zveřejnění digitální verze knihy pro všechny, kterým tato podoba stačí.
Pokud ale uvažujete výpravnou knihu využít jako dárek, nakupte si hned, protože knihy z posledního balíku, který brzy načneme, se budou prodávat už za 452 Kč (místo 352 Kč nyní)...

Do Blanky teče, opravy budou probíhat pořád, říká expertka

9.3.2015 2:03   7. 3. 2015 | Průsaky jsou neopravitelné, potečou zdi, netěsní spáry, říká bývalá šéfka kontroly ŘSD Miloslava Pošvářová a dodává, že selhala kontrola stavby.

Předběžné okruhy hlavních témat konference ISSS 2015

5.3.2015 12:03   18. ročník renomované konference Internet ve státní správě a samostráve (ISSS) se bude konat ve dnech 13.–14. dubna 2015 tradičně v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové...

Opakování semináře "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví"

4.3.2015 7:07   Opakování semináře se uskuteční 11. června 2015. Program zůstává stejný.
S ohledem na omezenou kapacitu sálu se prosím v případě zájmu registrujte co nejrychleji.

Člověk v tísni: Děkujeme nastotisíkrát

3.3.2015 12:03   ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za spolupráci časopisu Zeměměřič na naší kampani Skutečný dárek...

Volňásek na studentskou akci G++

3.3.2015 12:03   Nabízíme 2 lístky zdarma tomu, kdo první najde číselný kód a pošle ho do redakce jako SMS...

Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

28.2.2015 9:02   V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

27.2.2015 0:00   Zastupitel obecní samostrávy Michal Sýkora kritizuje Zeměměřický úřad za nákup fotogrammetrické kamery a letadla a ČÚZK za dvacetileté zpoždění digitalizace katastrálních map...

Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

26.2.2015 5:05   Dnes (26.2.2015) začala podle harmonogramu distribuce prvního letošního čísla časopisu Zeměměřič. Očekávejte ho během několika dní ve své poštovní schránce.
V digitální podobě je časopis k dispozici již nyní na...

Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

26.2.2015 0:00   Zastupitel obecní samostrávy Michal Sýkora kritizuje Zeměměřický úřad za nákup digitální fotogrammetrické kamery a leteckého laserové skeneru a ČÚZK za dvacetileté zpoždění digitalizace katastrálních map...

9. kartografický den v Olomouci

24.2.2015 11:02   zaměřený na 3D tisk v geovědních oborech se uskuteční již tento pátek, tj. 27. února 2015 od 10 hodin v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu

23.2.2015 5:02   U příležitosti dnešních (23.2.) narozenin Ing. Karla Večeře připomínáme...

GISLZE 2015

20.2.2015 11:02   se uskuteční 26. – 27. 02. 2015 na Mendelově univerzitě v Brně

Zkrácené dvouleté dálkové studium

18.2.2015 7:55   lze ve školním roce 2015/16 absolvovat na SPŠ zeměměřické.

Souhlas se zasíláním emailů

16.2.2015 9:03   Pro pořádek, potvrďte nám, že máte o podobné přehledné informace zájem.

Zemřel Ing. Václav Kafka

16.2.2015 5:02   Zemřel poklidně v rodinném kruhu po statečném boji s nemocí v neděli 15.2.2015...

Využívání prostorových informací třetími stranami

15.2.2015 11:12   představuje RNDr. Roman Kamarýt, vedoucí Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost

23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

13.2.2015 2:02   V roce 1992 dne 13. února jsme se jako republika připojili k Internetu. O 5 let později vznikl Web Zeměměřiče...

21. kartografická konference - podrobnější informace

10.2.2015 8:08   Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky...

Časopis Zeměměřič v roce 2015

9.2.2015 15:02   se řídí podle harmonogramu na http://www.zememeric.cz/uzaverky/ Číslo 1+2/2015 tedy vychází na konci února a další čísla pokračují v zaběhnutém scénáři a vychází vždy na přelomu sudého a lichého měsíce.
Zeměměřič číslo 1+2/2015

Časopis Zeměměřič v roce 2015

9.2.2015 15:02   se řídí podle harmonogramu na http://www.zememeric.cz/uzaverky/ Číslo 1+2/2015 tedy vychází na konci února a další čísla pokračují v zaběhnutém scénáři a vychází vždy na přelomu sudého a lichého měsíce.
Zeměměřič číslo 1+2/2015

Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře

9.2.2015 7:07   seminář navazuje na konferenci Geoinformace ve veřejné správě 2015 v květnu 2015

WS pro geometrické plány

7.2.2015 8:09   WSGP slouží k zakládání řízení PM (podklady pro měření) a řízení PGP (potvrzení geometrické plánu) prostřednictvím webových služeb.

SUV KIA SPORTAGE za 12,5 tisíce

6.2.2015 12:02   Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí právnickým a fyzickým osobám k prodeji osobní vozidlo KIA SPORTAGE za minimální cenu 12,5 tisíce Kč.

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

5.2.2015 7:08   12. 3. 2015 v budově ČÚZK

50. geodetické informační dny

4.2.2015 15:02   se budou konat ve dnech 19. - 20. 2. 2015 v Hotelu AVANTI v Brně.

9. kartografický den – 3D tisk v kartografii

4.2.2015 7:07   V pořadí 9. kartografický den se uskuteční v pátek 27. 2. 2015 a KS ČR dala k dispozici podrobnější informace...

Geoinformace ve veřejné správě 2015

3.2.2015 13:13   8. ročníku konference se uskuteční v Praze 4. května 2015

Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

2.2.2015 11:02   Prezidentem Aliance je doc. ing. Jindřich Ploch, CSc. (bývalý ředitel ÚCL), ředitele je Jakub Karas. Asociace má také plán pracovních skupin...

Družicové metody v geodézii a katastru

1.2.2015 12:02   Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 5. února 2015

Národní sada prostorových objektů

28.1.2015 10:12   Co je NASAPO vysvětluje Ing. Pavel Matějka, vedoucí Pracovní skupiny pro Národní sadu prostorových objektů.

Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací

14.1.2015 10:12   za 9 minut představuje
doc. Ing. Václav Čada CSc., člen Zpracovatelského týmu.

Sborník z konference GIS Ostrava 2014 je aktuálně evidován v databázi SCOPUS

9.1.2015 10:01   Počítá se rovněž s vydáním sborníku z letošní konference GIS Ostrava 2015, která má podtitul Surface models for geosciences a bude se konat ve dnech 26. – 28. ledna 2015...

Zemřel Pavel Hrdlička

5.1.2015 12:01   Dlouholetý učitel SPŠ zeměměřické zemřel po dlouhé nemoci 19. prosince 2014 ve věku nedožitých 78 let. Poslední rozloučení se...

Podpořte G++ 2015

5.1.2015 11:01   Studentská akce se uskuteční ve středu 4. 3. 2015 od 19 hodin a můžete ji sponzorsky podpořit

Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací

3.1.2015 22:12   v 15 minutách představuje
Ing. Bc. Jan Kmínek, člen Zpracovatelského týmu.

zkouška

3.1.2015 10:01  

21. kartografická konference bude v září a v Lednici

31.12.2014 6:12   21. setkání českých a slovenských kartografů, geodetů, zeměměřičů, geografů, geoinformatiků, fotogrammetrů… a zkrátka všech, kteří mají co do činění s kartografií a jejími aplikacemi v různých oborech, proběhne 3. až 4. září 2015.

Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

30.12.2014 20:12   Digitalizovaná kniha má veškerý text převeden do kódu html, takže v něm lze fulltextově vyhledávat, nebo z něj jednoduše kopírovat textové pasáže...

GeoInfoStrategie - Jak dál?

29.12.2014 10:12   Představuje Mgr. Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Daňové novinky pro rok 2015: 7 věcí, které vás naštvou a potěší

28.12.2014 5:05   1. Třetí sazba DPH <br>
2. Pokuta za nepoužívání datových schránek<br>
3. Pracující důchodci mají zpátky slevu na dani<br>
4. Omezení výdajových paušálů<br>
5. Danění autorských honorářů se vrací do roku 2013<br>
6. Změna daňových odečtů za investiční životní pojištění<br>
7. Změna odpočtu do daně na víc dětí<br>

Daňové novinky pro rok 2015: 7 věcí, které vás naštvou i potěší

28.12.2014 5:05   1. Třetí sazba DPH
2. Pokuta za nepoužívání datových schránek
3. Pracující důchodci mají zpátky slevu na dani
4. Omezení výdajových paušálů
5. Danění autorských honorářů se vrací do roku 2013
6. Změna daňových odečtů za investiční životní pojištění
7. Změna odpočtu do daně na víc dětí

Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie

22.12.2014 22:12   představuje RNDr. Eva Kubátová, koordinátorka projektu
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit