info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

ARCDATA ARCDATA

zdroje zpráv:

On-line kurz na tvorbu aplikací: Do-It-Yourself Geo Apps

30.1.2017 9:21  

Již tuto středu 1. února začíná on-line vzdělávací kurz Do-It-Yourself Geo Apps, který je zaměřený na tvorbu aplikací i bez znalosti programování. Naučíte se vytvářet webové i mobilní aplikace, které můžete využít při své práci nebo pro publikaci dat veřejnosti. Kurz vás také naučí, jak je možné základní aplikace upravovat a doplňovat vlastním kódem. 

Těšit se můžete na:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Přihlaste se ještě dnes, výuka začíná ve středu 1. února.

 

ArcGIS Pro 1.4 je k dispozici

16.1.2017 12:52  

Společnost Esri vydala novou verzi aplikace ArcGIS Pro, kterou je možné získat na stránkách my.esri.com. Aktuálně je k dispozici v anglické jazykové verzi a na lokalizaci do češtiny se intenzivně pracuje. Jaké novinky tato verze přináší?

Georeferencování

ArcGIS Pro poskytuje nástroje pro georeferencování rastrů a CAD souborů a pro jejich export do formátů, jako je ortomozaika, GeoTIFF, CRF, DEM a DSM. Georeferencování lze provést pomocí karty Imagery – Georeference a pro tvorbu zmiňovaných produktů je určena samostatná karta Ortho Mapping.

Analytické nástroje z Portal for ArcGIS

V ArcGIS Pro naleznete integrované rozhraní pro využití analytických služeb publikovaných na portálu – jedná se například o nástroje pro analýzu vektorových i rastrových dat a nástroje GeoAnalytics serveru.

Souřadnicové sítě

Do mapy ve výkresu lze nově vložit souřadnicovou síť. K výběru je několik základních stylů, přičemž některé parametry sítě a popisků lze upravit. Je také možné importovat souřadnicovou síť ze souboru MXD.

Editace prvků multipatch

Nové editační prostředí pro úpravu prvků multipatch umožňuje rychle vytvořit i složitější reprezentace budov – členitou fasádu nebo šikmou střechu.

Tmavé uživatelské prostředí

Pokud máte raději tmavší pracovní plochu, může se vám líbit tmavá varianta pracovního prostředí, na kterou se dá přepnout v nabídce Options – General.

A řada dalších vylepšení

ArcGIS Pro nabízí také snazší definici CMYK barev, dynamickou legendu, s nadstavbou Geostatistical Analyst prostředí Geostatistical Wizard, pravoúhlou mřížku pro editaci prvků a mnoho dalšího. Celý seznam novinek si můžete přečíst na stránkách Esri ve článku nápovědy What's New in ArcGIS Pro.

Nastavení VFR Import na verzi VFR 2.1

4.1.2017 10:51  

Od prosince 2016 jsou vydávány nové verze výměnných souborů (2.1). Tato změna nastala se změnovým souborem z 11. prosince.
(Do 9. prosince včetně jsou změnové soubory VFR verze 1.8.) U základních stavových souborů se jedná o změnu od ledna 2017.

Verze 2.1 neobsahuje žádné změny týkající se základních dat RÚIAN. V souvislosti se změnou verze se ale může zobrazit následující chybová zpráva: „Tato verze VFR souboru není podporována, zadejte prosím VFR soubor verze 1.8.

Toto omezení lze řešit následující úpravou konfiguračního souboru vfrgp.config nástroje:

 1. Otevřete soubor vfrgp.config, který se nachází v instalačním adresáři nástroje VFR Import (standardně C:\Program Files (x86)\ARCDATA PRAHA\Vfr Import).
 2. Změňte hodnotu "vfrVersion": "1.8" na "vfrVersion": "2.1".
 3. Uložte změny a spusťte znovu nástroj VFR Import.

Pokud používáte starší verzi nástroje VFR Import (tj. 10.x.11 a nižší) upravte nastavení konfiguračního souboru Settings.xml nástroje VFR Import pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete soubor Settings.xml, který se nachází v instalačním adresáři nástroje VFR Import (standardně C:\Program Files (x86)\ARCDATA PRAHA\Vfr Import).
 2. Změňte hodnotu <vfr version="1.8" /> na <vfr version="2.1" />.
 3. Uložte změny a spusťte znovu nástroj VFR Import.

Zúčastněte se semináře Roll-out

3.1.2017 11:02  

Připravujeme pro Vás čtyřhodinový seminář týkající se technologie ArcGIS a ENVI. Setkat se s námi můžete v těchto šesti městech:

 • Plzeň 12. 1. 2017
 • Praha 16. 1. 2017
 • Ostrava 17. 1. 2017
 • Brno 18. 1. 2017
 • České Budějovice 24. 1. 2017
 • Liberec 7. 2. 2016

Přihlásit se můžete prostřednictvím webového formuláře, registrace je zdarma.

Více o seminářích se dočtete na samostatné stránce.

Zúčastněte se semináře Roll-out

3.1.2017 11:02  

Připravujeme pro Vás čtyřhodinový seminář týkající se technologie ArcGIS a ENVI. Setkat se s námi můžete v těchto šesti městech:

 • Plzeň 12. 1. 2017
 • Praha 16. 1. 2017
 • Ostrava 17. 1. 2017
 • Brno 18. 1. 2017
 • České Budějovice 24. 1. 2017
 • Liberec 7. 2. 2017

Přihlásit se můžete prostřednictvím webového formuláře, registrace je zdarma.

Více o seminářích se dočtete na samostatné stránce.

Novinky na ArcGIS Online – prosinec 2016

27.12.2016 10:03  

Prosincová aktualizace ArcGIS Online přinesla novinky týkající se webových hostovaných vrstev, konfigurovatelných aplikací, analytických nástrojů i webové scény.

Mapový prohlížeč

Arcade – nový výrazový jazyk, který je možné využívat napříč celou platformou.  Pomocí jednoduchých skriptů můžete měnit styl a popisky prvků v mapě, stejně jako můžete vytvořit výraz, který nalezne průměrný počet vozidel, jež v zájmové oblasti v posledních pěti letech projel. Počet vozidel je pak vizualizován vzrůstající velikostí symbolu. Více o Arcade se dočtete v anglické nápovědě.

Atributová tabulka – upravujte data přímo v atributové tabulce vrstvy (feature layer). Od této verze ArcGIS Online je možné upravovat jednotlivé záznamy, stejně jako prohlížet a editovat připojené informace, fotky a soubory.

Trasy a čas – vytvořte trasu podle času odjezdu. Díky zadání času odjezdu se trasa upraví podle očekávané dopravní situace v danou dobu.

WMTS služba – pokud do mapy přidáte WMTS vrstvu, která nepodporuje souřadnicový systém nebo schéma dlaždic aktuální mapy, můžete přidat vrstvu jako podkladovou mapu a dlaždicové schéma zvolit.

Analýzy

Analytické možnosti ArcGIS Online byly rozšířeny o dva nové nástroje. První z nich naleznete pod skupinou nástrojů Shrnout data a jedná se o nástroj Připojované prvky (Join Features). Ten umožňuje přidat atributy z jedné vrstvy nebo tabulky do jiné na základě prostorových nebo atributových vztahů.

Další nový nástroj je Najít odlehlé prvky (Find Outliers) mezi nástroji Analyzovat vzorce. Jeho prostřednictvím naleznete prvky, které mají znatelně odlišné hodnoty od okolních prvků

Hostované webové služby

Více pohledů na hostovanou službu – Pokud hostujete služby na ArcGIS Online a potřebujete odlišit, kdy je možné vrstvu editovat a kdy jen prohlížet, využijte novou možnost vytváření pohledů na vrstvu. Díky tomu můžete na původní zdrojová data vytvořit jeden pohled, který sdílí vrstvu veřejně a současně i druhý pohled, jehož prostřednictvím umožníte svým kolegům data editovat. Všechny změny se promítají i do veřejného pohledu na vrstvu a svá data máte přitom chráněna proti nežádoucím zásahům.

Mezi další novinky webových služeb patří:

 • Možnost publikovat hostovanou WFS vrstvu z existující hostované vrstvy.
 • Zabránění nechtěnému smazání zdrojových dat z hostovaných webových vrstev.

Konfigurovatelné aplikace

Nového vzhledu se dočkaly i některé šablony pro jednouché sdílení map prostřednictvím konfigurovatelných aplikací. Jedná se o šablony Jednoduchý prohlížeč map, Výškový profilMapové nástroje.

Prohlížeč scény

Mračno bodů – 3D data různých senzorů, včetně LiDARu, můžete přidat do scény jako vrstvu point cloud scene layer. Díky tomu můžete zobrazit například mračno bodů naskenovaných budov a jejich okolí.

Nové symboly a způsob vykreslování dat – Svou scénu můžete vylepšit realistickými 3D symboly. Vyberte si z galerie stromů, pouličních objektů nebo dopravních značek a vozidel.

Současně můžete využít nových možností vizualizace bodových vrstev podle množství a barvy.

Mapy s příběhem

Do šablon Story Map JournalStory Map Series můžete nyní nahrát fotografie přímo z vašeho zařízení, aniž byste je před tím museli publikovat ve webovém albu.  Obrázky budou navíc automaticky optimalizovány pro použití v aplikaci.

Web AppBuilder

V aplikaci Web AppBuilder byla vylepšena celá řada stávajících widgetů, navíc zde naleznete i jeden zcela nový. Jedná se o widget Rozsah navigace (Extend Navigate), který umí přemístit zobrazení na předchozí, resp. následující rozsah mapového okna.

Seriál ozvěny technické podpory 2016 – díl čtvrtý

19.12.2016 12:47  

V posledním díle seriálu, který připravili kolegové z technické podpory, je věnována pozornost třem tématům:

Tímto došel letošní seriál Ozvěny technické podpory do svého závěru. Novinky, tipy a triky můžete i nadále sledovat na stránkách technické podpory a na seriál ozvěn se můžete těšit opět za rok.
 

ArcGIS 10.5

16.12.2016 15:30  

Společnost Esri vydala nejnovější verzi systému ArcGIS, jejíž instalační soubory můžete získat na stránkách My Esri. Přečtěte si, co ArcGIS 10.5 přináší.

ArcMap

V aplikaci ArcMap přibyla řada nových geoprocessingových nástrojů. Split By Attributes rozdělí datovou sadu na několik nových datových sad, ve kterých budou mít prvky stejnou hodnotu určeného atributu (nebo kombinací atributů). Graphic Buffer vytvoří obalové zóny vhodné pro kartografické maskování, jejichž rohy mohou být kulaté, ostré či seříznuté podobně, jako je tomu při nastavení typu linie v grafických programech.

V sadě nástrojů Správa dat jsou to například nástroje Build Stereo Model, Compute Camera Model, Compute Mosaic CandidatesGenerate Point Cloud; při editaci nově pomohou nástroje Align FeaturesCalculate Transformation Errors.

U mnohých ze stávajících nástrojů přibyly nové parametry nebo byly vylepšeny jejich algoritmy: kartografické nástroje Simplify LineSimplify Polygon používají nový způsob generalizace prvků a dokážou uvažovat i prvky v jiných datových sadách jako „bariéry“, například aby se po generalizaci pobřeží nenacházela pobřežní cesta v moři.

Podrobné informace o novinkách naleznete na stránce What's new in ArcMap.

Geodatabáze

V ArcGIS 10.5 rovněž došlo k optimalizaci několika nástrojů pro práci s geodatabází. Rozšířen byl nástroj Register with Geodatabase, který umožňuje registrovat pohledy v enterprise geodatabázi. Log file tabulky v PostgreSQL a SQL Server jsou vytvářeny jako dočasné a vždy je vytvářena pouze jedna pro každého z uživatelů, což zvyšuje rychlost komunikace s databází.

Přibyl rovněž nový datový typ pro ukládání mozaikové datové sady v databázích Oracle, PostgreSQL a SQL Server – rasterblob.

Změny názvů

Jméno produktu ArcGIS for Server se poslední dobou stalo mírně zavádějící, protože vedle samotného serveru byly jeho součástí také Portal for ArcGIS, úložiště ArcGIS Data Store a komunikační rozhraní ArcGIS Web Adaptor. Celé toto řešení se proto od verze 10.5 jmenuje ArcGIS Enterprise.

Názvem ArcGIS Server se tedy nyní označuje pouze vlastní serverová část, která existuje v některé z následujících rolí:

 • ArcGIS GIS Server
 • ArcGIS Image Server
 • ArcGIS GeoAnalytics Server
 • ArcGIS GeoEvent Server
 • Esri Business Analyst Server

Více podrobností o změnách v serverové části platformy ArcGIS naleznete na stránce What’s new in ArcGIS Server 10.5.

Portal for ArcGIS

Také Portal for ArcGIS doznal významných vylepšení. Mezi mnoha novými funkcemi jmenujme například možnost propojení několika portálů, možnost ovládat některé funkce pomocí ArcGIS Python API, podporu aplikace Insights for ArcGIS, úpravy stránek s údaji o položce, vylepšenou bezpečnost, nové funkce v mapovém prohlížeči a mnoho dalších úprav.

What's new in Portal for ArcGIS 10.5.

Instalace ArcGIS 10.5

Instalační soubory naleznete na portálu My Esri v sekci Moje organizaceStahování.

Seriál Ozvěny technické podpory 2016 – díl třetí

12.12.2016 10:50  

V třetím díle seriálu se kolegové technické podpory věnují off-line práci v Collector for ArcGIS, správě kreditů potřebných pro analýzy v ArcGIS Online, tvorbě domény z pole v tabulce nebo doplňku PerTools.

Semináře Roll-out 2017

7.12.2016 14:50  

I v novém roce bychom se s vámi rádi setkávali na nejrůznějších akcích. První takovou příležitostí bude série seminářů Roll-out, které v průběhu ledna a února 2017 zavítají do šesti měst. Těšit se můžete na nabitý program, v jehož průběhu vás kolegové Radek Kuttelwascher, Matej Vrtich a Inka Tesařová provedou hlavními novinkami v softwarech ArcGIS a ENVI.

Více o programu, termínech a místech konání se dočtete na samostatné stránce.

Svou přihlášku můžete odeslat prostřednictvím webového formuláře již dnes.
 

Seriál ozvěny technické podpory 2016 – díl druhý

5.12.2016 10:46  

I v druhém pokračování seriálu se dočtete zajímavé tipy a triky. Tentokrát se věnuje aktualizaci licence enterprise geodatabáze, využití tříd popisků nebo ochraně obsahu na ArcGIS Online.

Termíny školení pro rok 2017

2.12.2016 11:27  

Přijďte si zdokonalit své schopnosti a načerpat nové zkušenosti na naše školení.

Na webových stránkách školení naleznete termíny až do konce června 2017. Vybrat si můžete z téměř dvaceti kurzů včetně zcela nového Nasazení Portal for ArcGIS. Toto dvoudenní školení se věnuje optimálním postupům nasazení a konfigurace Portal for ArcGIS v organizaci.
 

ArcRevue 3/2016

30.11.2016 9:45  

V ArcRevue 3/2016 naleznete články od předních českých odborníků na změnu klimatu, rozhovor s Jackem Dangermondem, články o zajímavých webových aplikacích a technologických novinkách, tipy a triky – a také seznámení s novou aplikací Drone2Map.

PDF si můžete stáhnout na stránce časopisu.

 

Seriál Ozvěny technické podpory 2016

28.11.2016 10:30  

Tým technické podpory pro vás opět připravil oblíbený seriál Ozvěny technické podpory. Během následujících čtyř týdnů se tak můžete těšit na patnáct tipů a triků pro práci s ArcGIS.

První díl seriálu se věnuje těmto tématům:


Podzimní novinky ze světa GIS

23.11.2016 10:00  

Nechte se inspirovat ukázkami práce uživatelů, zajímavými příběhy i nejrůznějšími novinkami. Poslední letošní vydaní časopisů Esri nabízí například články o objevech Alexandra von Humboldta, o neuvěřitelném příběhu rakouského geografa, který pomáhá v Amazonii, nebo o novinkách v ArcGIS ve verzi 10.5.

I tentokrát jsme pro vás připravili přehled článků z časopisů ArcNews a ArcUser, který naleznete na samostatné stránce.
 

Připomeňte si konferenci

22.11.2016 10:05  

Konference GIS Esri nabídla bohatý program. Podívejte se znovu na vystoupení hlavních řečníků nebo si připomeňte některou z prezentací.

Na stránkách konference naleznete například:

Všechny materiály a zdroje naleznete také přehledně na stránce Ke stažení.

Připomeňte si konferenci

22.11.2016 10:05  

Konference GIS Esri nabídla bohatý program. Podívejte se znovu na vystoupení hlavních řečníků nebo si připomeňte některou z prezentací.

Na stránkách konference naleznete například:

Všechny materiály a zdroje naleznete také přehledně na stránce Ke stažení.

Připomeňte si konferenci

22.11.2016 10:05  

Konference GIS Esri nabídla bohatý program. Podívejte se znovu na vystoupení hlavních řečníků nebo si připomeňte některou z prezentací.

Na stránkách konference naleznete například:

Všechny materiály a zdroje naleznete také přehledně na stránce Ke stažení.

Seminář Programování widgetů pro Web AppBuilder for ArcGIS

11.11.2016 9:29  

Naučte se vytvářet specializované webové aplikace díky programování widgetů pro Web AppBuilder for ArcGIS. V tomto jednodenním semináři získáte ucelený přehled principů produktu Web AppBuilder, seznámíte se se základy ArcGIS API for JavaScript a dozvíte se, jak jeho prostřednictvím Web AppBuilder rozšiřovat. Budete tak mít možnost nahlédnout pod pokličku našim specialistům z oddělení služeb, kteří vám předají know-how, jež během práce s touto technologií získali.

Těšit se tak můžete na:

 • Úvod do ArcGIS API for JavaScript
  • Mapa, vrstvy, dotazování a zobrazování výsledků, komponenty Esri, editace dat.
 • ArcGIS Web AppBuilder
  • Principy fungování, konfigurace.
 • Rozšiřování ArcGIS Web AppBuilderu
  • Vývoj vlastního motivu.
  • Vývoj vlastního widgetu.
 • Tipy pro vývoj widgetů
  • Využití open source nástrojů a knihoven pro tvorbu widgetů.
  • Komunikace mezi widgety.

Organizační informace

 • Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na adresu skoleni@arcdata.cz.
 • Cena kurzu: 3 900 Kč bez DPH za osobu.
 • Termín: úterý 29. 11. a úterý 6. 12. 2016.
 • Místo konání: ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1

Seminář je určen posluchačům, kteří mají znalosti sdílení obsahu GIS pomocí ArcGIS for Server nebo Portal for ArcGIS a základy JavaScriptu a HTML.
Kapacita semináře je omezena, proto neváhejte a přihlaste se ještě dnes.

První den konference

2.11.2016 18:44  

Největší konference pro odborníky GIS v ČR i letos nabízí bohatý program. Její 25. ročník již tradičně zahájil Ing. Petr Seidl, CSc., který předal ocenění za nasazení technologií GIS městu Jihlava. Hosty v hlavním bloku byli RNDr. Taťána Míková, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., kteří se věnovali tématu klimatické změny v ČR.

Odpolední blok zahájil Jack Dangermond, zakladatel a prezident společnosti Esri, s přednáškou věnovanou významu GIS v reálném světě, zachování udržitelného rozvoje a zapojení GIS při řešení problémů, kterým svět čelí.

Druhá část odpoledne byla již ve znamení technologií, kdy byly představeny novinky ze světa ArcGIS a podvečerní workshop se věnoval vektorovým dlaždicím. Uživatelské přednášky zahájila sekce eGovernmentu a diváci mohli shlédnout prezentace řečníků z Ministerstva vnitra, města Brna, Zeměměřického úřadu a přednášku zahraničního hosta z Esri Schweiz.

Ani letošní konference není ochuzena o bohatý doprovodný program. K vidění je výstava dětských prací ze soutěže Barbary Petchenik, výstava posterů OSN a výstava starých map. Již tradičně probíhá i soutěžní výstava posterů, kde o hlasy odborné poroty i návštěvníků soutěží 43 projektů. Před budovou Kongresového centra je k vidění armádní hydrometeorologické vozidlo Blesk.

Finální program konference a uzavření příjmu přihlášek

18.10.2016 15:16  

I v letošním roce nabídne konference řadu tematických bloků, jako je veřejná správa, INSPIRE, doprava, správa inženýrských sítí nebo vzdělávání. Již nyní si můžete prohlédnout finální program a časový rozvrh jednotlivých sekcí a stejně tak je pro vás připraven i časový rozvrh pro tematické minisemináře, které se budou konat na stánku technické podpory. Mimo to se můžete těšit na bohatý doprovodný program a venkovní expozici.

S ohledem na naplněnou kapacitu konference byl k dnešnímu dni také uzavřen příjem přihlášek. Všem přihlášeným děkujeme a za dva týdny se budeme těšit na viděnou.
 

Doprovodný program konference

4.10.2016 8:35  

Pokud jste se zatím nepřihlásili na letošní Konferenci GIS Esri v ČR, do konce týdne ještě máte možnost přihlásit se s uplatněním slevy na vstupném.

Hlavní program konference nabídne více než 20 hodin přednášek a workshopů, vedle toho se můžete těšit i na bohatý doprovodný program. Připravujeme pro vás například:

 • krátké tematické workshopy přímo na stánku technické podpory,
 • velké množství map,
 • interaktivní prezentace internetových aplikací,
 • výstavu soutěžních posterů a soutěž v poznávání družicových snímků,
 • mobilní soupravu hydrometeorologického zabezpečení Armády ČR
 • a mnoho dalšího.

Přihlaste se proto nejpozději do tohoto pátku 7. 10. a využijte svoji slevu z registračního poplatku.

Přihlaste svůj poster nebo aplikaci na konferenci

23.9.2016 16:08  

Tento pátek 23. září byl termínem pro přihlášení posterů a internetových aplikací na letošní Konferenci GIS Esri v ČR. Pokud jste svůj projekt nestihli přihlásit, máme pro vás dobrou zprávu – termín jsme prodloužili ještě o jeden týden.

Se svým posterem nebo aplikací se můžete přihlásit pomocí on-line formuláře do pátku 30. září.  

Novinky na ArcGIS Online – září 2016

21.9.2016 9:48  

Zářijová aktualizace ArcGIS Online přinesla několik změn, které se týkají nejen prostředí ArcGIS Online, ale také řady aplikací, které s ArcGIS Online souvisí.

Všechny aplikace na dosah

Na domovské stránce nově naleznete ikonu, která je rozcestníkem pro další aplikace.

Podpora OGC formátů

V aktuální verzi došlo k rozšíření podpory OGC formátů. Uživatelé, kteří pracují s WMS, WMTS a WFS službami, tak mohou ke službám připojit vlastní parametry, jako je například přístupové heslo. Při přidávání WMS služby do mapového prohlížeče je navíc možné zvolit jen požadovanou vrstvu a není nutné přidávat kompletní službu.

Mapový prohlížeč

Práce v mapovém prohlížeči nabízí více parametrů pro filtrování dat s časovými údaji.  Ve stylech pro vykreslení vrstvy najdete novou barevnou škálu pro vykreslování jednopásmových snímků. Velkou a opravdu užitečnou novinkou je možnost nastavit viditelnost popisků v závislosti na měřítku. Díky tomu lze zlepšit přehlednost mapy v malých i velkých měřítkách.

Konfigurovatelné aplikace

Geo Tour je nová šablona, která umožní připravit prohlídku mapy. Prohlídka se řídí uspořádaným seznamem, který může být založen na jakémkoliv atributu. Můžete tedy například představit 10 nejlepších míst apod.

Styler je další šablonou konfigurovatelné aplikace, která poskytuje možnost snadno měnit vlastnosti aplikace, jako je změna barvy, rozložení panelů nebo uživatelských komponent.

Web AppBuilder for ArcGIS

Nové možností naleznete i u těchto widgetů pro Web AppBuilder for ArcGIS:

 • Editace – editovat je možné i relačně navázané prvky.
 • Hledání – je možné přidat lokální vyhledávání.
 • Near Me – nyní lze odstranit vrstvy, ve kterých nejsou obsaženy žádné výsledky vyhledávání.
 • 3D widgety – nově jsou podporovány integrované mesh vrstvy scény ve webových scénách.

Mapy s příběhem

Mezi šablony Story Map přibyla staronová šablona Story Map Shortlist, která je nyní dostupná ve verzi beta. Získala nový vzhled a podporuje větší obrázky.  Šablonu naleznete na ArcGIS Online, kde namísto předchozího upravování zdrojového kódu svůj příběh sestavíte snadno a rychle v interaktivním prostředí.

Přehled přednášek na Konferenci GIS Esri v ČR

20.9.2016 14:46  

I v letošním roce se můžete těšit na nabitý program, kdy na vás čekají technologické přednáškyworkshopy stejně jako bloky uživatelských přednášek, jež se zaměřují na témata z veřejné správy, INSPIRE, dopravy, správyinženýrskýchsítí či vzdělávání.

Velkou novinkou letošního roku jsou tematické minisemináře, které budou probíhat na stánku technické podpory a jejichž prostřednictvím vám naši specialisté nabídnou šest zajímavých témat.

Samozřejmostí je i předkonferenční seminář, který se letos bude věnovat aplikaci ArcGIS Pro, a proto jej můžeme doporučit všem, kteří chtějí tuto desktopovou aplikaci lépe poznat.

Již tento pátek 23. září je termínem pro přihlášení posterů a internetových aplikací, neváhejte proto přihlásit své projekty co nejdříve.

Další informace týkající se programudůležitých termínů naleznete na stránkách konference.

Seriál videoseminářů technické podpory – 4/2016

14.9.2016 8:50  

Čtvrtý a zároveň poslední díl seriálu technické podpory se věnuje vektorovým dlaždicím. Po krátkém představení jejich smyslu a výhod jejich použití se dozvíte, jak vektorové dlaždice v prostředí ArcGIS Pro připravit a jak je následně sdílet na ArcGIS Online. 

 

Soutěž pro studenty: Global Content Challenge

13.9.2016 9:55  

Společnost Esri vyhlásila soutěž pro studenty vysokých a středních škol o nejlepší mapu s příběhem.

Cílem je vytvořit co nejlepší aplikaci v šabloně Story Map Journal s využitím obsahu Živého atlasu světa, ze kterého je možné vybrat zajímavé vrstvy, analyzovat je a vytvořit si například vlastní prediktivní model, který se bude zabývat řešením určitého problému.

Jak se zúčastnit?

 1. Registrujte se prostřednictvím webového formuláře.
 2. Přihlaste se a získáte přístup do účtu pro vývojáře a s ním i k ArcGIS Online s 50 kredity na měsíc.
 3. Připojte se do skupiny na GeoNetu, kde naleznete inspiraci nebo pomoc při řešení svých projektů.
 4. Zašlete svůj příběh nejpozději do 11. listopadu 2016.

Co je možné vyhrát?

Nejlepší příběhy vybere porota ve třech kategoriích (krajina, oceán, obyvatelstvo) a z každé budou vybráni tři výherci. Ti se mohou těšit na výhry v hodnotě 2000, 5000 a 10 000 dolarů a uveřejnění aplikace na konferencích Fed GIS a Edu Conference a na akcích Young Professionals Network.

Kde hledat inspiraci?

Podívejte se na ukázky aplikací od českých uživatelů nebo do galerie Story Map. Při sestavování aplikace je možné využít i tipy a triky technické podpory, kde se tématu Story Map věnuje např. jeden z videoseminářů naší technické podpory nebo článek 10 tipů, jak vytvářet poutavé mapy s příběhem.

Kompletní podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Esri.

V oblasti cloudu patří Esri mezi 25 nejrychleji se rozvíjejících společností

8.9.2016 14:11  

Svět technologií se neustále vyvíjí a prostředí cloudu nabízí nové možnosti na poli IT, což potvrzuje i článek na webu PwC, kde je mimo jiné uveřejněný také seznam nejúspěšnějších společností zabývajících se poskytováním softwaru jako služby. Esri obsadila 22. místo mezi nejrychleji se rozvíjejícími společnostmi a 48. místo mezi 50 nejlepšími softwarovými společnostmi.

Autoři také zmiňují, že společnost Esri se od ostatních IT firem liší, a to především svým působením napříč nejrůznějšími obory.

Přečtěte si zajímavý článek na téma současných softwarových trendů a poskytování softwaru jako služby.

 

Na co se můžete těšit na letošní konferenci?

6.9.2016 13:17  

Začátkem listopadu proběhne již 25. ročník Konference GIS Esri v ČR. Zajímá vás, co vám v letošním roce nabídneme?

V hlavním středečním bloku se můžete těšit na přednášky Taťány Míkové, Radima Tolasze, Zdeňka Venery a Zdeňka Žaluda. Zahraničním hostem bude Jack Dangermond, zakladatel a prezident společnosti Esri.

Konference bude i v letošním roce nabízet hned několik tematických bloků, kde vystoupí celá řada předních českých odborníků. Odborný program bude doplněn tradiční soutěží v poznávání družicových snímků, výstavou map i venkovní expozicí. Letošní novinkou budou tematické mini workshopy, které budou probíhat na stánku technické podpory.

Přečtěte si první informace o programuhlavních řečnících konference.

Na co se můžete těšit na letošní konferenci?

6.9.2016 13:17  

Začátkem listopadu proběhne již 25. ročník Konference GIS Esri v ČR. Zajímá vás, co vám v letošním roce nabídneme?

V hlavním středečním bloku se můžete těšit na přednášky Taťány Míkové, Radima Tolasze, Zdeňka Venery a Zdeňka Žaluda. Zahraničním hostem bude Jack Dangermond, zakladatel a prezident společnosti Esri.

Konference bude i v letošním roce nabízet hned několik tematických bloků, kde vystoupí celá řada předních českých odborníků. Odborný program bude doplněn tradiční soutěží v poznávání družicových snímků, výstavou map i venkovní expozicí. Letošní novinkou budou tematické mini workshopy, které budou probíhat na stánku technické podpory.

Přečtěte si první informace o programuhlavních řečnících konference.

Seriál videoseminářů technické podpory – 3/2016

5.9.2016 15:06  

Třetí díl videoseriálu technické podpory se zaměřuje na efektivní publikaci rastrových dat prostřednictvím mozaikové datové sady v prostředí ArcGIS for Server. Mimo to se seznámíte i s možnostmi šablon rastrových funkcí.

 

Podívejte se na technologické sekce z konference v San Diegu

30.8.2016 9:44  

Uživatelská konference v San Diegu je zdrojem nových informací a poznatků od specialistů Esri. Pokud jste se nemohli konference zúčastnit, nemusíte zoufat. Esri nyní zveřejnila 50 videí z technologických sekcí konference. Podívat se můžete na prezentace o webových technologiích, živých datech, rastrových datech, o prostorových analýzách a různých aplikacích.
 

Podívejte se na technologické sekce z konference v San Diegu

30.8.2016 9:44  

Uživatelská konference v San Diegu je zdrojem nových informací a poznatků od specialistů Esri. Pokud jste se nemohli konference zúčastnit, nemusíte zoufat. Esri nyní zveřejnila 50 videí z technologických sekcí konference. Podívat se můžete na prezentace o webových technologiích, živých datech, rastrových datech, o prostorových analýzách a různých aplikacích.
 

Seriál videoseminářů technické podpory – 2/2016

29.8.2016 14:00  

tomto díle videoseriálu technické podpory se dozvíte více o tzv. mapách s příběhem (Story Maps), tedy interaktivních responzivních webových aplikacích, které kombinují mapy, textový výklad a multimediální obsah. V druhé polovině videa se takovou mapu s příběhem naučíte i vytvářet.

Oblasti zasažené zemětřesením v Itálii

25.8.2016 10:25  

Dne 24. srpna postihlo střed Itálie silné zemětřesení, které kromě škod na majetku bohužel přineslo i ztráty na životech. Tým Esri pro mimořádné situace vytvořil mapovou aplikaci, která zobrazuje předpokládaný rozsah zemětřesení a očekávané škody. Mapa tak může sloužit záchranným složkám, médiím, turistům a všem ostatním, koho zajímá rozsah této pohromy.

Pro odborníky na GIS může mapa posloužit jako příklad rychlého použití šablony mapové aplikace a externích zdrojů. Aplikace byla vytvořena pomocí volně dostupné šablony Impact Summary a tematická data pocházejí ze služby USGS a demografických dat.

Podobná aplikace, která ale mapuje zemětřesení po celém světě, se jmenuje Earthquake Public Information Map. Vedle informací o vlastních zemětřeseních obsahuje i propojení se sociálními sítěmi Instagram, Flickr, Youtube a Twitter a s webovými kamerami. Příspěvky na sociálních sítích jsou vybírány podle předem určených klíčových slov a v mapě znázorněny podle svých geolokačních dat. Takto lze sociální sítě využít pro určitý crowdsourcing a mapa pak podává aktuální informace přímo z místa. (Základní časový filtr pro příspěvky je nastaven na jeden den nazpět, jeho úpravu provedete v nabídce nastavení příslušné vrstvy na záložce Vrstvy.)

Seriál videoseminářů technické podpory 2016

23.8.2016 10:43  

Také letos si pro vás oddělení technické podpory připravilo seriál krátkých videoseminářů, jejichž prostřednictvím se seznámíte se zajímavou funkcionalitou a novinkami napříč celou platformou ArcGIS. V průběhu následujících čtyř týdnů se budeme postupně zabývat například správou rastrových dat, přípravou zajímavé prezentace prostřednictvím šablon Story Maps či prací s vektorovými dlaždicemi.

V dnešním, prvním dílu se seznámíme s možnostmi optimalizace mapového dokumentu pro účely jeho publikace formou mapové služby, která bude následně využívána aplikací Web AppBuilder for ArcGIS.

Oprava pádu ArcMap 10.4 a 10.4.1 při otevření mapového dokumentu

16.8.2016 14:35  

Společnost Esri obdržela od uživatelů chybová hlášení, že po aktualizaci na ArcGIS 10.4 nebo 10.4.1 for Desktop dochází k pádu aplikace ArcMap při otevření mapového dokumentu. Zjistilo se, že toto chování je spojeno s uložením dat v enterprise geodatabázi s MS SQL Server 2008, 2008 R2, 2012 a 2014, pokud geodatabáze obsahuje kombinaci tříd prvků s nízkou a vysokou přesností ukládání souřadnic. Uživatelé používající jiný typ databáze tímto problémem nebyli zasaženi.

Uživatelům, kteří ve své enterprise geodatabázi s MS SQL Server používají oba typy přesnosti ukládání souřadnic, proto doporučujeme instalovat opravný balíček, který je možné stáhnout ze stránek společnosti Esri. Více se o této problematice můžete dočíst v následujícím článku.

Reportáž: GIS u složek integrovaného záchranného systému

9.8.2016 9:51  

Složky integrovaného záchranného systému využívají moderní technologie, které pomáhají s lokalizací událostí, usnadňují komunikaci mezi jednotlivými složkami (hasiči, ZZS, policie) a zkracují čas jejich dojezdu. Podívejte se na reportáž hlavní zpravodajské relace České televize Události ČT, která představuje využití GIS Esri v operačním řízení. A pokud se chcete o práci HZS dozvědět více, doporučujeme vám přednášku plk. Ing. Luďka Prudila z Konference GIS Esri v ČR 2015.
 

Nový on-line kurz: Earth Imagery at Work

8.8.2016 14:32  

Do rozhodovacích procesů v nejrůznějších oborech jsou v posledních letech stále více zapojována i obrazová data. Analýza leteckých i satelitních snímků v GIS je totiž efektivní způsob, jak získat informace vedoucí ke zvýšení produktivity, snížení nákladů nebo k ochraně životního prostředí.

On-line kurz Earth Imagery at Work vás seznámí s využitím satelitních snímků při řešení problémů v zemědělství, při živelných pohromách nebo například při správě elektrických sítí.

Kurz je rozvržen do 7 týdnů výuky a k jeho úspěšnému dokončení stačí pouhé dvě až tři hodiny studia týdně. Účast v tomto kurzu je zcela zdarma a po jeho absolvování získáte certifikát. Výuka probíhá od 7. září do 18. října,alepřihlásit se můžete již dnes.

 

Lokalizace pro ArcGIS 10.4.1

5.8.2016 13:15  

Česká lokalizace pro ArcGIS 10.4.1 je zákazníkům s platnou maintenance k dispozici v sekci lokalizace. Jednotlivé lokalizační balíčky si můžete stáhnout rovněž zde:

Heslo ke stažení souboru obdrželi zákazníci s platnou maintenance e-mailem. Před instalací si vždy prosím přečtěte návod, který je součástí ZIP archivu.

Co vše vidí družice?

4.8.2016 8:58  

Satelitní a letecké snímky jsou bohatým zdrojem dat, která jsou využívána v mnoha odvětvích. Co vše se jejich prostřednictvím dá zjistit, jak se zpracovávají a kam směřuje jejich budoucnost je obsahem knihy
The ArcGIS Imagery Book, kterou vydalo nakladatelství Esri Press.

Jedná se o poutavý úvod do problematiky družicových a leteckých dat, včetně těch pořízených prostřednictvím dronů. Kniha je koncipována jako interaktivní učebnice – k dispozici je nejen v tištěné formě, ale i jako PDF propojené s videoukázkami a mapovými aplikacemi.

Chcete se podívat, jak vypadají snímky pořízené družicí Sentinel? Seznamte se s ní prostřednictvím aplikace Sentinel ve webových mapách.

 

Druhý díl seriálu Face of Analytics

1.8.2016 14:38  

Seriál Face of Analytics nabízí videosemináře vedené analytiky různých společností, kteří využívají software Esri.

Druhý díl se uskuteční ve středu 10. srpna a seznámí vás s GIS v Unique Digital. Tato společnost se zabývá zpracováním a vizualizací obchodních dat a její specialista na data vás spolu se zástupcem Esri UK provedou možnostmi analýz a zobrazení obchodních dat, vyhledáváním trendů, vzorů chování a možnostmi optimalizace obchodních řešení.

Zúčastnit se můžete zcela zdarma, stačí se jen registrovat. Seminář začíná v 15.00 ve středu 10. srpna.
 

Mapy s příběhem vás budou bavit

26.7.2016 10:14  

Mapy s příběhem jsou stále populárnější, což dokládá i fakt, že jen v loňském roce vzniklo přes sto tisíc těchto aplikací. Účelem map s příběhem je poutavě prezentovat zážitky nebo zajímavé projekty. Pokud plánujete vytvořit svoji vlastní, přinášíme vám 10 rad, kterými je dobré se při vytváření řídit.

Inspiraci můžete čerpat na nových stránkách s ukázkami map s příběhem a dalších aplikací, které vytvořili čeští uživatelé. Bohatý přehled nejrůznějších aplikací naleznete také v galerii na stránkách storymaps.arcgis.com.

Další řadu rad a návodů naleznete na stránkách Story Maps Developers‘ Corner. Ty jsou určeny zejména těm, kdo hledají užitečné tipy pro vytváření složitějších aplikací. Zajímavá témata jsou zde i pro ty, kterým nevyhovují stávající šablony a chtěli by se pustit do úpravy zdrojového kódu aplikace.

 

Letní novinky a inspirace

25.7.2016 8:52  

Ani v létě by vás neměla minout pravidelná vydání časopisů Esri. Dočtete se zde o novinkách, jako je například Drone2Map, ArcGIS API 4.0 for JavaScript, a zajímavých ukázkách práce zahraničních kolegů. Dozvědět se můžete například o tom, jak probíhá výzkum šimpanzů, jak jsou využívány moderní technologie při pozorování masivních sesuvů nebo o snaze zachránit zimoviště vodních ptáků.

I tentokrát je samozřejmostí přehled těch nejzajímavějších článků, který jsme pro vás připravili.

 

On-line kurz na tvorbu aplikací: Do-It-Yourself Geo Apps

18.7.2016 10:17  

Již tuto středu 20. července začíná on-line vzdělávací kurz Do-It-Yourself Geo Apps, který je zaměřený na tvorbu aplikací i bez znalosti programování. Naučte se vytvářet webové i mobilní aplikace, které můžete využít při své práci nebo pro publikaci dat veřejnosti. Kurz vás také naučí, jak je možné základní aplikace upravovat a doplňovat vlastním kódem. 

Těšit se můžete na:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Přihlaste se ještě dnes, výuka začíná již ve středu 20. července.

 

Webový seminář: Face of Analytics

12.7.2016 13:43  

Prostřednictvím videoseminářů nahlédnete, jak využívají technologie Esri různé organizace.

Na zítřejším semináři se můžete dozvědět, jak GIS hraje klíčovou roli při vizualizaci obchodních výsledků ve společnosti Walgreens Boots Aliance. Seminář povede Robine Appleby, konzultant GIS v Esri UK, jenž vás seznámí s konceptem Smart Mapping. Představí několik metod vizualizace, kterými lze analyzovat nejrůznější data.

První ze seminářů se uskuteční ve středu 13. července v 15.00. Zúčastnit se můžete zcela zdarma, stačí se registrovat.

 

Webový seminář: Face of Analytics

12.7.2016 13:43  

Prostřednictvím videoseminářů nahlédnete, jak využívají technologie Esri tři různé organizace.

Na zítřejším semináři se můžete dozvědět, jak GIS hraje klíčovou roli při vizualizaci obchodních výsledků ve společnosti Walgreens Boots Aliance. Seminář povede Robine Appleby, konzultant GIS v Esri UK, jenž vás seznámí s konceptem Smart Mapping. Představí několik metod vizualizace, kterými lze analyzovat nejrůznější data.

První ze seminářů se uskuteční ve středu 13. července v 15.00. Zúčastnit se můžete zcela zdarma, stačí se registrovat.

 

Město Brno získalo ocenění Special Achievement in GIS

12.7.2016 9:23  

Special Achievement in GIS (SAG) je cena, kterou každoročně uděluje prezident společnosti Esri, Jack Dangermond, jako ocenění inovativních či jinak významných aplikací geoinformačních technologií. Za projekt Digitální mapy Brna tuto cenu v letošním roce získal Magistrát města Brna.

Digitální mapa Brna je rozsáhlý projekt, který byl zahájen již v roce 2014. Jeho hlavním cílem bylo zvýšit úroveň a efektivitu správy geodat na území města Brna a současně zlepšit kvalitu dat samotných. Tento projekt umožnil integraci velkého množství různých datových zdrojů z různých částí úřadu do jedné geodatabáze. Digitální mapa Brna je součástí komplexního GIS systému města, který byl vytvořen již v roce 2009. Více o tomto projektu se můžete dočíst v časopisu ArcRevue 1/2016.
 

ArcGIS Pro 1.3

8.7.2016 9:26  

K dispozici je anglická verze aplikace ArcGIS Pro 1.3. Naleznete v ní například tyto novinky:

 • Čtení KML
  Soubory KML je v ArcGIS Pro možné načíst a zobrazit. Pro následnou analýzu je pak vhodné použít nástroj KML To Layer, který z dat vytvoří vrstvu prvků.
   
 • Geodatabázová topologie
   
 • Tvorba lineárních grafů
   
 • Lokalizace prvků
  Je možné prohledávat třídy prvků a nalézt tak prvek například s určitým ID či názvem. (Obrázek ukazuje konfiguraci vrstev pro prohledávání.)


   
 • Průvodce pro klasifikaci rastrů
  Průvodce usnadňuje klasifikaci rastrových dat do tříd.
   
 • Nové nástroje pro animaci
  Okno pro tvorbu animace umožňuje vytvářet přechody, definovat klíčové snímky a mnoho dalšího.

Podrobný seznam novinek

Úplný přehled novinek naleznete na stránkách Esri.

Instalace a aktualizace

ArcGIS Pro 1.3 je nyní k dispozici v anglické verzi. Pokud pracujete s anglickou verzí ArcGIS Pro, volba pro aktualizaci se vám automaticky zobrazí při spuštění aplikace, případně v nabídce Project – About. Česká verze bude k dispozici po dokončení její lokalizace.

Instalační soubory ArcGIS Pro naleznete také na stránkách my.esri.com.

Uspořádejte Den GIS

1.7.2016 9:37  

Mezinárodní osvětová akce Den GIS každoročně informuje veřejnost o geografických informačních systémech. V nejrůznějších státech světa se v polovině listopadu při této příležitosti pořádají výstavy, workshopy, přednášky a konference. Celá řada akcí se pravidelně odehrává i v českých školách, univerzitách, institucích a organizacích.

Den GIS 2016 připadá na středu 16. listopadu. Přidejte se mezi organizátory letošního ročníku. Stačí se registrovat na stránkách gisday.com, kde mimo to naleznete také inspiraci pro svůj Den GIS. Jak taková událost vypadá, se můžete dočíst i v závěrečných zprávách loňského ročníku nebo v časopisu ArcRevue.

 

Videa z konference v San Diegu

28.6.2016 10:30  

V San Diegu se odehrává již třicátý sedmý ročník uživatelské konference Esri. Pokud jste se nemohli na konferenci vydat osobně, ale zajímá vás, jaká jsou letošní témata, podívejte se na první zveřejněná videa. Zhlédnout můžete přednášky z hlavního bloku konference.

 

Naučte se vytvářet aplikace díky on-line kurzu

27.6.2016 15:00  

Vzdělávací kampaň zaměřená na tvorbu aplikací se vrací. Úspěšný on-line kurz vás naučí vytvářet aplikace i bez znalosti programování. Po jeho absolvování budete umět vytvářet webové i mobilní aplikace, které můžete využít při své práci nebo pro publikaci dat veřejnosti. Dozvíte se také, jak je možné základní aplikace upravovat a doplňovat vlastním kódem. 

Těšit se můžete na:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Přihlásit se můžete již nyní, výuka začíná ve středu 20. července.

 

Naučte se vytvářet aplikace díky on-line kurzu

27.6.2016 15:00  

Vzdělávací kampaň zaměřená na tvorbu aplikací se vrací. Úspěšný on-line kurz vás naučí vytvářet aplikace i bez znalosti programování. Po jeho absolvování budete umět vytvářet webové i mobilní aplikace, které můžete využít při své práci nebo pro publikaci dat veřejnosti. Dozvíte se také, jak je možné základní aplikace upravovat a doplňovat vlastním kódem. 

Těšit se můžete na:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Přihlásit se můžete již nyní, výuka začíná ve středu 20. července.

 

Novinky na ArcGIS Online – červen 2016

22.6.2016 12:52  

V uplynulém týdnu proběhla aktualizace prostředí ArcGIS Online.  Připravili jsme pro vás přehled některých novinek.

Podrobnosti položky

Zobrazení podrobností položek se dočkalo nového vzhledu i několika nových funkcí:

 • Nové zobrazení využívá záložek, které informace zobrazují přehledněji.
 • Úprava popisu jednotlivých položek je nyní intuitivnější.
 • Možnosti pro správu a editaci se zobrazují podle typu dat.
 • Přímo v podrobnostech položky lze pracovat s interaktivní atributovou tabulkou, kde se dají upravovat jednotlivé záznamy, prohlížet podrobnosti atributů apod.
 • Také je zde možné editovat vyskakovací okna, nastavit styl vykreslování a další možnosti vrstvy, aniž byste museli do prostředí mapového prohlížeče.

Optimalizace dat

 • Na záložce „Nastavení“ vrstvy prvků je možné vybrat volbu „Optimalizovat vykreslování vrstev“. Proběhne automatická generalizace, která pro menší měřítka vytvoří upravený vzhled prvků. Proto při zobrazení velkého množství prvků z této vrstvy reaguje mapový prohlížeč svižněji. Optimalizace zabere určitý objem uložených dat na ArcGIS Online, takže se velikost vrstvy prvků může zvýšit i na dvojnásobek. Změna v rychlosti vykreslování dat je však významná.

Mapový prohlížeč

Novinky se týkají také mapového prohlížeče. Jedná se zejména o vylepšení práce s časovými daty.

 • K dispozici jsou nové styly pro vykreslení vrstev s časovými údaji – spojitá časová osa (barva), spojitá časová osa (velikost), stáří (barva) a stáří (velikost).

 • Svá data můžete filtrovat podle aktuálního data, například s podmínkou „poslední týden“ nebo „více než dva měsíce“.

 • Od minulého týdne přibyla také možnost sdílet trasu. V mapovém prohlížeči nastavíme trasu, upravíme ji podle svých požadavků a následně ji můžeme sdílet pro použití v Navigator for ArcGIS nebo v dalších desktopových a webových aplikacích.
 • U WMS služeb je možné zapnout vyskakovací okna a s WFS vrstvami je dokonce možné provádět analýzy.

Administrace

 • Organizace mají více možností pro správu kreditů. Mimo standardního přidělení kreditů určitému uživateli je možné pozvat i nového člena s již přiděleným limitem kreditů.

Scéna

 • Body je možné nahradit za vlastní 3D modely publikované prostřednictvím ArcGIS Pro 1.3. Tedy například scénu s ulicí je možné doplnit o odpadkové koše nebo lampy apod.
 • Rozšířené možnosti nalezneme i při zobrazování denního světla a stínů. Vedle denních dob je možné volit i různé měsíce, a tím zpřesnit vizualizaci podle času i data.
 • Data z bezpilotních systémů nebo leteckých fotogrammetrických 3D snímků publikovaná ve formátu Integrated mesh prostřednictvím Drone2Map bude možné využít i ve webové scéně.

Mapy s příběhem

 • Mapám s příběhem přibyly dvě nové šablony: Story Map CascadeStory Map Crowdsource. První z nich umožňuje propojit text, mapy a velké obrázky do jedné dlouhé webové stránky, kterou čtenář jednoduše scrolluje. Do šablony Crowdsource mohou čtenáři přispět vlastní fotkou. Zajímavé příklady naleznete v galerii na stránkách StoryMaps.

ArcRevue 2/2016

20.6.2016 9:19  

Nové číslo ArcRevue jsme právě publikovali v elektronické podobě. Naleznete v něm například tyto články:

 • Strategické hlukové mapy 2012
 • NOKOGI není japonské suši
 • Pasport zeleně na městském úřadu Třeboň
 • Co přinesla větrná kalamita lesníkům?
 • JavaScript API Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • AOPK ČR a Collector for ArcGIS
 • Kolik je na Šumavě Nosálů?

Samozřejmě nemohou chybět ani novinky a návody pro software ArcGIS a ENVI.

PDF časopisu si můžete stáhnout na tomto odkazu.

ArcREvue 2/2016

Přihlaste svoji přednášku na Konferenci GIS Esri v ČR

15.6.2016 13:25  

Máte za sebou zajímavý projekt a myslíte si, že by vaše zkušenosti mohly jiným poskytnout inspiraci nebo jim zjednodušit práci? Pak neváhejte a přihlaste svoji přednášku na Konferenci GIS Esri v ČR.

Přednášku na konferenci je možné přihlásit do 30. 6. 2016, proto neváhejte a svůj abstrakt nám pošlete ještě před prázdninami. Vzor pro zaslání abstraktu a informace o dalších možnostech prezentace naleznete na webových stránkách akce.

Stáhněte si nové ArcFM 10.2.1c

8.6.2016 10:45  

Společnost Schneider Electric vydala novou verzi ArcFM 10.2.1c. Software je k dispozici pro přihlášené uživatele na portálu Schneider-Electric. Verze 10.2.1c přináší opravy chyb, zvýšení výkonu a novou funkcionalitu. V této verzi je podporován také operační systém Windows 10 a především ArcGIS 10.4 for Server.

ArcGIS 10.4.1 for Desktop

1.6.2016 12:39  

Nová verze softwaru je od dnešního dne dostupná na portálu my.esri.com. Tato verze je zaměřena převážně na opravu chyb. Jejich seznam je uveden na stránkách Esri.

ArcGIS 10.4.1 for Desktop je zatím k dispozici v anglické verzi, na české lokalizaci se nyní pracuje.

Letní školení se slevou 35 %

31.5.2016 12:22  

Načerpejte nové dovednosti s našimi školiteli v průběhu letních prázdnin. Vybírat můžete z mnoha kurzů pro začátečníky i pokročilé, a to hned v několika termínech. Seznamte se například s ArcGIS Pro, naučte se vytvářet modely v prostředí ModelBuilder nebo ovládněte ArcGIS Online.

Všechny letní kurzy jsou navíc se slevou 35 %, stačí si jen vybrat z naší nabídky.

 

Nefunkčnost ArcGIS Online a Portal for ArcGIS po aktualizaci prohlížeče Google Chrome na verzi 51

26.5.2016 11:08  

Společnost Google dnes vydala aktualizaci pro webový prohlížeč Google Chrome na verzi 51, která způsobuje nefunkčnost aplikací využívajících technologii ArcGIS API for JavaScript 3.8–3.16. Tento problém se dotýká i samotného rozhraní ArcGIS Online a Portal for ArcGIS včetně některých aplikací (Galerie, Mapa).

Společnosti Esri a Google nyní společně pracují na řešení tohoto problému.

Lokalizace pro ArcGIS 10.4

25.5.2016 11:01  

Česká lokalizace pro ArcGIS 10.4 je zákazníkům s platnou maintenance k dispozici v sekci lokalizace. Jednotlivé lokalizační balíčky si můžete stáhnout rovněž zde:

Heslo ke stažení souboru obdrželi zákazníci s platnou maintenance e-mailem. Před instalací si vždy prosím přečtěte návod, který je součástí ZIP archivu.

ArcGIS for Server Security 2016 Update 2 Patch

24.5.2016 14:46  

Esri vydala novou bezpečnostní záplatu, která opravuje některé bezpečnostní mezery nalezené v ArcGIS for Server. Esri doporučuje nainstalovat tuto záplatu všem uživatelům používajícím ArcGIS for Server 10.2.2 a 10.3.1.

Uživatelé, kteří používají verzi 10.2 nebo 10.2.1, by nejprve měli povýšit jejich instalaci na verzi 10.2.2. Uživatelé, kteří mají verzi 10.3, by ji měli nejdříve povýšit na verzi 10.3.1.

Bezpečnostní záplatu si můžete stáhnout na adrese ArcGIS for Server Security 2016 Update 2 Patch.

ArcGIS for Server Security 2016 Update 2 Patch

24.5.2016 14:46  

Esri vydala novou bezpečnostní záplatu, která opravuje některé bezpečnostní mezery nalezené v ArcGIS for Server. Esri doporučuje nainstalovat tuto záplatu všem uživatelům používajícím ArcGIS for Server 10.2.2 a 10.3.1.

Uživatelé, kteří používají verzi 10.2 nebo 10.2.1, by nejprve měli povýšit jejich instalaci na verzi 10.2.2. Uživatelé, kteří mají verzi 10.3, by ji měli nejdříve povýšit na verzi 10.3.1.

Bezpečnostní záplatu si můžete stáhnout na adrese ArcGIS for Server Security 2016 Update 2 Patch.

Načerpejte u nás nové znalosti

23.5.2016 10:44  

Pokud se rádi dozvídáte nové věci, jistě vás potěší aktualizovaná nabídka našich školení, kde můžete vybírat z termínů až do konce roku 2016.

Nově se můžete zúčastnit také dvoudenního kurzu Nasazení a údržba víceuživatelské geodatabáze, kde se naučíte víceuživatelskou databázi správně nainstalovat, konfigurovat, spravovat a efektivně využívat v rámci celé organizace.

Aktualizovaný přehled všech školení včetně jejich termínů naleznete na samostatných stránkách.
 

Mapa roku 2015

16.5.2016 9:50  

Česká kartografická společnost vybírala nejlepší díla roku již po osmnácté.  Odborná komise opět hodnotila několik kategorií včetně Digitálních kartografických produktů a aplikací na internetu, kde zvítězila aplikace Analýzy výškopisu.

Díky této aplikaci, která vznikla na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, můžete prohlížet výškopisná data odvozená z digitálního modelu terénu a digitálního modelu povrchu vzniklých leteckým laserovým skenováním. Jejím prostřednictvím je možné znázornit sklonitost a orientaci svahů, stínovaný a obarvený reliéf, a to i včetně Z-faktoru 10.

Podrobné informace o aplikaci a používaných službách si můžete přečíst ve článku v časopisu ArcRevue 3/2015.

Lokalizace pro ArcGIS Pro 1.2

12.5.2016 10:54  

Česká lokalizace pro ArcGIS Pro 1.2 je k dispozici ke stažení na portálu My Esri. Pokud již používáte aplikaci ArcGIS Pro 1.2, je možné stáhnout pouze lokalizační balíček.
 

Seznamte se s novou generací ArcGIS API for JavaScript 4

9.5.2016 14:15  

ArcGIS API for JavaScript 4.0 přichází s novou architekturou, která s sebou přináší řadu zajímavých možností. Během online semináře Discover the Next-Generation ArcGIS API 4 for JavaScript se seznámíte s například s tím, jak si zjednodušit tvorbu 2D a 3D aplikací. Seminář, který je zdarma, proběhne již tento čtvrtek 12. května.

Chcete se zúčastnit?

 • Vyberte si, který čas je pro vás nejvhodnější. Začíná se od 18.00, 20.00 a 00.00 (SELČ).
 • Ověřte si, že máte Esri účet. Ten je pro účast v semináři nezbytný. Pokud žádný nemáte, stačí si jej zdarma založit.
 • Přihlaste se na seminář třicet minut před jeho začátkem.

Pokud vám tento termín nevyhovuje, nemusíte zoufat. Seminář bude nahráván a jeho záznam bude možné nalézt na webových stránkách.
 

Vyhlášení Konference GIS Esri v ČR 2016

4.5.2016 14:12  

Do kalendáře si můžete poznamenat termín letošní Konference GIS Esri v ČR, která se koná 2. a 3. listopadu v Kongresovém centru Praha. Na stránce věnované konferenci se dozvíte, kdy a jak poslat přihlášku, a naleznete zde rovněž informace o předkonferenčním semináři, soutěži posterů, přehlídce internetových aplikací a pokyny, jak přihlásit vlastní přednášku.

 

ISKN Studio pro ArcGIS 10.4

4.5.2016 13:25  

Software podporuje aktuální verzi výměnného formátu ISKN 5.1 a umožňuje import takto uložených dat do geodatabáze. Více informací o funkcích a vlastnostech softwaru ISKN Studio naleznete na samostatné stránce.

GIS v přístavu, drony a návštěvníci Machu Picchu

18.4.2016 10:15  

Pojďte si přečíst o netradičních způsobech využití GIS, jako je například řízení návštěvníků slavné archeologické lokality Machu Picchu, využití 3D analýz v Nizozemí v souvislosti se záplavami či kombinace GIS a UAV při hledání pohřešovaných obyvatel při povodni. Inspirovat se můžete navíc i návody k aplikacím ArcGIS. Připravili jsme pro vás totiž výběr zajímavých článků z aktuálních vydání časopisů ArcNews, ArcUser a newsletteru ArcWatch.

Přehled těchto článků naleznete na samostatné stránce.

Využijte další příležitost zúčastnit se vzdělávacího kurzu

14.4.2016 12:15  

Kurz zaměřený na prostorové analýzy vás provede nejrůznějšími analytickými nástroji a pracovními postupy v ArcGIS Online – od zjišťování jednoduchých prostorových souvislostí po vyhledávání nejvhodnějších lokalit na základě kombinace dat a řešení úloh interpolací hodnot. Více informací o náplni kurzu a časovém harmonogramu naleznete na samostatné stránce.

Těšit se můžete na:

 • 2 až tři hodiny výuky týdně po dobu šesti týdnů,
 • praktická cvičení,
 • video přednášky
 • a případové studie.

Součástí kurzu je navíc přístup ke všem analytickým nástrojům ArcGIS Online, možnost spojit se s dalšími odborníky a po dokončení kurzu obdržíte oficiální certifikát o jeho úspěšném absolvování.

Výuka začíná již 11. května, a proto neváhejte a přihlaste se co nejrychleji.
 

ArcRevue 1/2016

11.4.2016 13:26  

Elektronickou verzi nejnovějšího čísla ArcRevue si můžete stáhnout na stránkách časopisu. Dočtete se například o geoportálu Jihočeského kraje, Digitální mapě města Brna, portálu Voda v krajině, ale i o dalších projektech našich uživatelů, novinkách v technologiích Esri i ENVI a také o tom, jak se na třiceti místech v ČR slavil Den GIS 2015.

Prohlédněte si ArcRevue.

Vyzkoušejte zbrusu nový VFR Import

5.4.2016 10:00  

Abychom zpřístupnili nástroj VFR Import všem uživatelům ArcGIS for Desktop, vyvinuli jsme mu zcela nové jádro, které je funkčně méně závislé na základním softwaru. VFR Import je tak možné používat i v ArcGIS for Desktop Basic. Podařilo se také zachovat původní podobu ve formě geoprocessingového nástroje, přechod na novou verzi proto nebude stávajícím uživatelům činit obtíže.

Vedle této hlavní změny došlo i k řadě dalších vylepšení, jejichž výsledkem je vyšší výkon nástroje. Více informací o nástroji VFR Import se dozvíte na samostatné stránce.

Pozvánka na ISSS 2016

30.3.2016 9:00  

Zajímáte se o webový GIS, portály otevřených dat nebo nasazení mobilních aplikací? Pak nás nezapomeňte navštívit na konferenci ISSS 2016, která se bude konat příští týden v Hradci Králové.

Na stánku pro vás budeme mít připraveno mnoho zajímavých novinek a ukázek a kolega Radek Kuttelwascher vedle toho i přednášku, která zazní v úterním odborném programu.

Těšíme se na setkání s vámi v Hradci Králové.
 

ArcGIS Maps for Office 4.0

17.3.2016 10:10  

Nová verze mapového klienta pro zobrazování dat v prostředí Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint s sebou nejen řadu změn a vylepšení, ale i nové jméno – ArcGIS Maps for Office.

Smart mapping

Nástroje smart mapping vyhodnocují charakter dat, se kterými právě pracujete, a nabízejí nejvhodnější styl jejich vykreslování. Funkce smart mapping jsou v této verzi rozšířené a zjednodušena je také manuální klasifikace dat.

Využijte datum a čas

Pokud data obsahují datum a čas, je možné je využít v animaci, která zobrazí změny v průběhu časového období. Navíc je možné data porovnávat s jinými časovými vrstvami, které vznikly v prostředí ArcGIS.

Filtrujte data

Data v tabulkách je možné filtrovat standardním způsobem, nově však můžeme nastavovat filtr i výběrem z mapy.

Vždy aktuální mapa

Další důležité vylepšení přichází v podobě nastavení obnovovacích intervalů, které určují, za jak dlouho se načte aktuální verze vrstvy z portálu. Díky tomu je tedy možné sledovat, jak se dané jevy vyvíjí.

Prezentujte mapy interaktivně

Prostředí pro práci s mapami v aplikaci Microsoft PowerPoint je zcela přepracováno.

Chcete se o novinkách dozvědět více? Stáhněte si ArcGIS Maps for Office na stránkách Esri.

 

Zimní vydání časopisů Esri

3.3.2016 11:03  

První letošní čísla časopisů obsahují jako vždy novinky týkající se produktů, jako je ArcGIS Earth, ArcGIS Online nebo AppStudio for ArcGIS. Mimo to je v nabídce celá řada uživatelských článků. Hned několik z nich se věnuje nasazení mobilních zařízení do standardních pracovních procesů a GIS technologiím v krizovém řízení.

Prohlédněte si výběr nejzajímavějších článků.

 

Časopisy Esri

Novinky na ArcGIS Online

1.3.2016 15:53  

Vícevrstvé podkladové mapy

Nově je možné vytvářet podkladové mapy složené z více vrstev (mapových služeb). Lze tak vytvořit např. podkladovou mapu kombinující mapové dlaždice ortofota s WMS službou geonames. Vybrané vrstvy podkladové mapy je pak možné označit jako popisky, což znamená, že se budou objevovat vždy navrchu i po přidání dalších vrstev do mapy, která tuto podkladovou mapu používá (jako například popisky v aktuální šedé podkladové mapě).

Sociální login

K veřejnému účtu na ArcGIS Online je možné přihlásit se prostřednictvím facebookového účtu nebo účtu Google. Uživatelé se tak mohou do ArcGIS Online zapojit bez nutnosti zakládání uživatelského účtu Esri, což je vhodné obzvlášť v aplikacích určených pro širokou veřejnost.

Optimalizace off-line dat

Je možné nastavit, co vše se bude stahovat, když uživatel pracuje s mapou off-line (např. v aplikaci Collector for ArcGIS), a optimalizovat tak objem stahovaných dat s ohledem na pracovní postup uživatele.

Smart mapping

Novinkou mezi styly pro vizualizaci dat jsou styly Převládající kategoriePřevládající kategorie a velikost. Pokud je v datech několik polí s hodnotami ve stejných jednotkách (například volební zisky jednotlivých stran, výnosy jednotlivých plodin, počty obyvatel v jednotlivých letech), tyto styly dokáží data klasifikovat v závislosti na tom, které pole má nejvyšší hodnotu.

Více informací o těchto metodách zobrazení naleznete ve Story mapě Mapping Predominance na stránkách Esri.

Vektorové dlaždice

Pomocí aplikace ArcGIS Pro 1.2 lze publikovat vektorové dlaždice formou hostovaných služeb. Úpravou stylu vektorových dlaždic lze vytvořit více podkladových map nad jednou sadou publikovaných dat.

Analýza

Nástroj Zvolit nejlepší zařízení (Choose Best Facilities) dokáže přiřadit body k pobočkám podle zadaných kritérií. Analytické vrstvy na ArcGIS Online jsou také průběžně aktualizovány a doplňovány o vhodná data.

Nástroje pro administraci

Nové nastavení organizace určuje, zda členové mohou na svém profilu vyplňovat a zveřejňovat informace o sobě. Je také možné řídit, zda se u položek publikovaných v organizaci budou objevovat tlačítka pro sdílení na sociálních sítích. Více možností nastavení bude k dispozici u autentizace pomocí podnikových účtů – například nastavení odhlášení uživatele.

Web AppBuilder

Web AppBuilder for ArcGIS podporuje 3D aplikace založené na webové scéně. K dispozici jsou pak i další specializované šablonynové widgety, například Povědomí o situaci, District Lookup, Near Me a Grafy související tabulky.

Více informací

Podrobnější informace o novinkách naleznete v nápovědě ArcGIS Online, případně v nápovědách jednotlivých aplikací.

Zúčastněte se on-line kurzu: Location advantage

1.3.2016 14:09  

Další z volně přístupných kurzů od společnosti Esri je tu. Tentokrát vás provede možnostmi aplikace Business Analyst Online, díky níž je možné provádět prostorové statistické analýzy s ekonomickými daty.

Po přihlášení do kurzu se můžete těšit na:

 • video lekce,
 • kvízy,
 • případové studie,
 • 6 týdnů výuky.

S kurzem získáte přístup do aplikace Bussiness Analyst a naučíte se vyhodnocovat a vizualizovat data dostupná na platformě ArcGIS. Po dokončení kurzu obdržíte také certifikát.

Přihlásit se můžete do 30. března a výuka začíná již 16. března.

MOOC: Location Advantage

 

Pozvánka na sympozium GIS Ostrava 2016

29.2.2016 13:44  

Tradiční setkání odborníků na geoinformační technologie se uskuteční již 16.–18. března. Ani my nebudeme chybět s přednáškou, kterou letos připravuje Sylva Vorlová a jejímž tématem bude tvorba nativních aplikací. Více informací o konferenci a abstrakt přednášky naleznete na samostatné stránce.

GIS Ostrava 2016

ArcGIS 10.4

22.2.2016 9:47  

Při příležitosti vydání ArcGIS 10.4 vám přinášíme stručný přehled hlavních novinek v desktopu i na serveru, a to včetně ArcGIS Pro 1.2, které bude uvolněno v nejbližších dnech. Podrobný popis všech změn pak naleznete na odkazech na konci článku.

Podpora vektorových dlaždic

Vektorové dlaždice slouží k rychlejšímu vykreslování mapy v různých měřítkách. Oproti rastrovým však mají několik výhod: přizpůsobí se rozlišení obrazovky, lze jim relativně snadno měnit symboliku, lze s nimi bez problémů otáčet a popisky na toto otáčení mohou reagovat. Velmi významná je také úspora objemu dat, což se kladně projevuje nejenom na velikosti databáze, ale také při transferu dat po síti.

V ArcGIS Pro 1.2 se dají tyto dlaždice vytvořit a nahrát na ArcGIS Online nebo na Portal for ArcGIS 10.4. S vektorovými dlaždicemi jsou schopny pracovat aplikace založené na ArcGIS API for JavaScript, mezi které patří například prohlížeč map na ArcGIS Online a konfigurovatelné šablonové aplikace.

Lokální webové scény

Webové scény v místním souřadnicovém systému je možné publikovat na Portal for ArcGIS a na ArcGIS Online. Lze je prohlížet v ArcGIS Pro a v prohlížeči 3D scén na ArcGIS Online.

Nové geoprocessingové nástroje

Vybrané nástroje byly rozšířeny o nové možnosti a nástrojům pracujícím s rastry byly doplněny parametry pro kompatibilitu se schématy nových družic (Sentinel-2, SPOT 7 a další). Několik nástrojů je zcela nových: například Lidar Ground Classification Tool, EBK Regression Prediction a GA Layer To Rasters.

Analýza na Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS podporuje geoprocessingové nástroje, které známe z prohlížeče map na ArcGIS Online. Uživatelé tak na portálu mohou využívat základní analytické úlohy, aniž by je správce serveru musel speciálně konfigurovat.

Read-only mód

ArcGIS for Server je možné přepnout do read-only módu, který zajišťuje větší stabilitu GIS systému v případě víceuzlové architektury. V tomto módu není možné publikovat nové služby ani provádět většinu administračních operací, je však možné škálovat server přidáváním (nebo odebíráním) nových uzlů do ArcGIS Server site. Při přechodu do read-only módu se na místní úložiště každého uzlu zkopíruje konfigurace serveru (config-store). Pokud by se při běhu GIS vyskytla chyba připojení do sdíleného config-store, server využije tyto lokální konfigurační soubory.

Bezpečnost

Verze 10.4 obsahuje několik bezpečnostních oprav a vylepšení, je proto doporučeno na tuto verzi přejít dle možností co nejdříve. Nové instalace ArcGIS 10.4 for Server jsou automaticky připravené ke komunikaci nejen pomocí HTTP, ale také pomocí HTTPS.

K dispozici je také skript v jazyku Python, který překontroluje zranitelnost ArcGIS for Server a Portal for ArcGIS na nejběžnější bezpečnostní hrozby. Na základě výstupu tohoto skriptu pak můžeme vylepšit zabezpečení našeho serveru.

Pro změnu hesla služby, která přistupuje do podnikové geodatabáze, bylo dříve nutné celou službu s aktualizovaným heslem znovu publikovat. Nyní ji stačí pouze restartovat.

Podrobné informace o novinkách v jednotlivých produktech naleznete na stránkách Esri:

ArcGIS 10.4

22.2.2016 9:47  

Při příležitosti vydání ArcGIS 10.4 vám přinášíme stručný přehled hlavních novinek v desktopu i na serveru, a to včetně ArcGIS Pro 1.2, které bude uvolněno v nejbližších dnech. Podrobný popis všech změn pak naleznete na odkazech na konci článku.

Podpora vektorových dlaždic

Vektorové dlaždice slouží k rychlejšímu vykreslování mapy v různých měřítkách. Oproti rastrovým však mají několik výhod: přizpůsobí se rozlišení obrazovky, lze jim relativně snadno měnit symboliku, lze s nimi bez problémů otáčet a popisky na toto otáčení mohou reagovat. Velmi významná je také úspora objemu dat, což se kladně projevuje nejenom na velikosti databáze, ale také při transferu dat po síti.

V ArcGIS Pro 1.2 se dají tyto dlaždice vytvořit a nahrát na ArcGIS Online nebo na Portal for ArcGIS 10.4. S vektorovými dlaždicemi jsou schopny pracovat aplikace založené na ArcGIS API for JavaScript, mezi které patří například prohlížeč map na ArcGIS Online a konfigurovatelné šablonové aplikace.

Lokální webové scény

Webové scény v místním souřadnicovém systému je možné publikovat na Portal for ArcGIS a na ArcGIS Online. Lze je prohlížet v ArcGIS Pro a v prohlížeči 3D scén na ArcGIS Online.

Nové geoprocessingové nástroje

Vybrané nástroje byly rozšířeny o nové možnosti a nástrojům pracujícím s rastry byly doplněny parametry pro kompatibilitu se schématy nových družic (Sentinel-2, SPOT 7 a další). Několik nástrojů je zcela nových: například Lidar Ground Classification Tool, EBK Regression Prediction a GA Layer To Rasters.

Analýza na Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS podporuje geoprocessingové nástroje, které známe z prohlížeče map na ArcGIS Online. Uživatelé tak na portálu mohou využívat základní analytické úlohy, aniž by je správce serveru musel speciálně konfigurovat.

Read-only mód

ArcGIS for Server je možné přepnout do read-only módu, který zajišťuje větší stabilitu GIS systému v případě víceuzlové architektury. V tomto módu není možné publikovat nové služby ani provádět většinu administračních operací, je však možné škálovat server přidáváním (nebo odebíráním) nových uzlů do ArcGIS Server site. Při přechodu do read-only módu se na místní úložiště každého uzlu zkopíruje konfigurace serveru (config-store). Pokud by se při běhu GIS vyskytla chyba připojení do sdíleného config-store, server využije tyto lokální konfigurační soubory.

Bezpečnost

Verze 10.4 obsahuje několik bezpečnostních oprav a vylepšení, je proto doporučeno na tuto verzi přejít dle možností co nejdříve. Nové instalace ArcGIS 10.4 for Server jsou automaticky připravené ke komunikaci nejen pomocí HTTP, ale také pomocí HTTPS.

K dispozici je také skript v jazyku Python, který překontroluje zranitelnost ArcGIS for Server a Portal for ArcGIS na nejběžnější bezpečnostní hrozby. Na základě výstupu tohoto skriptu pak můžeme vylepšit zabezpečení našeho serveru.

Pro změnu hesla služby, která přistupuje do podnikové geodatabáze, bylo dříve nutné celou službu s aktualizovaným heslem znovu publikovat. Nyní ji stačí pouze restartovat.

Podrobné informace o novinkách v jednotlivých produktech naleznete na stránkách Esri:

Nezapomeňte se přihlásit na kurz Do It Yourself Geo Apps

3.2.2016 10:09  

Vytvářejte aplikace snadno a rychle, s ArcGIS je to možné i bez znalosti programování. Zajímá vás, jak na to? On-line kurz vám umožní získat potřebné znalosti k vytváření geoaplikací, ve kterých mapa tvoří důležitou součást. Kurz je zcela zdarma a nabízí:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Kurz byl sice již zahájen, ale časový plán je velmi flexibilní, a proto se můžete přihlásit až do 17. února.
 

Do It Yourself

Nezapomeňte se přihlásit na kurz Do It Yourself Geo Apps

3.2.2016 10:09  

Vytvářejte aplikace snadno a rychle, s ArcGIS je to možné i bez znalosti programování. Zajímá vás, jak na to? On-line kurz vám umožní získat potřebné znalosti k vytváření geoaplikací, ve kterých mapa tvoří důležitou součást. Kurz je zcela zdarma a nabízí:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Kurz byl sice již zahájen, ale časový plán je velmi flexibilní, a proto se můžete přihlásit až do 17. února.
 

Do It Yourself

Pojďte do toho s námi

20.1.2016 10:45  

Rozhodli jsme se náš tým rozšířit o nové kolegy. V současné době nabízíme tři pozice pro GIS specialisty:

Více informací o volných místech naleznete v přehledu volných pracovních pozic.

Pokud máte zájem stát se součástí přátelského kolektivu v moderní firmě, pak hledáme právě vás. Neváhejte a pošlete nám svůj životopis na jobs@arcdata.cz.

První verze ArcGIS Earth

19.1.2016 9:23  

Aplikace ArcGIS Earth, kterou jsme vám představili na Konferenci GIS Esri v ČR, je k dispozici ve své první verzi. Podporuje především formáty KML, SHP a obsah z ArcGIS Online, se kterým umožňuje pracovat ve 3D prostředí.

ArcGIS Earth si můžete zdarma stáhnout na stránkách Esri.


On-line kurz: Do It Yourself Geo Apps

13.1.2016 9:00  

Geoaplikace, tedy aplikace, ve kterých mapa tvoří důležitou součást, jsou stále častěji diskutovaným tématem a nacházejí stále širší využití. S ArcGIS můžete takovou aplikaci vytvořit i bez znalostí programátora. Zajímá Vás, jak na to? Nový on-line kurz vám umožní získat potřebné znalosti, spojit se s dalšími odborníky a vyzkoušet si tvorbu zajímavých aplikací. Účast v kurzu je navíc zcela zdarma.

Těšit se můžete na:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Přihlásit se můžete již nyní, výuka začíná v úterý 2. února.

On-line kurz: Do It Yourself Geo Apps

13.1.2016 9:00  

Geoaplikace, tedy aplikace, ve kterých mapa tvoří důležitou součást, jsou stále častěji diskutovaným tématem a nacházejí stále širší využití. S ArcGIS můžete takovou aplikaci vytvořit i bez znalostí programátora. Zajímá Vás, jak na to? Nový on-line kurz vám umožní získat potřebné znalosti, spojit se s dalšími odborníky a vyzkoušet si tvorbu zajímavých aplikací. Účast v kurzu je navíc zcela zdarma.

Těšit se můžete na:

 • 7 lekcí ve 4 týdnech výuky,
 • video přednášky, kvízy a diskuze,
 • Web AppBuilder a AppStudio for ArcGIS,
 • certifikát po dokončení kurzu.

Přihlásit se můžete již nyní, výuka začíná v úterý 2. února.

Den GIS zaznamenal rekordní zájem

11.1.2016 12:27  

Zájemci o GIS měli v letošním roce opět mnoho možností, kde čerpat inspiraci i nové vědomosti. Pořadatelé na mnoha místech zorganizovali jednodenní i vícedenní programy pro děti a dospělé, které měly za úkol pobavit i vzdělávat.

Jaké byly ohlasy, co všechno bylo k vidění a jak vše hodnotí samotní organizátoři? To se dočtete v závěrečných zprávách z jednotlivých Dnů GIS. Jak vše zaznamenaly fotoaparáty organizátorů, si můžete navíc prohlédnout na hlavní facebookové stránce akce.
 

Den GIS 2015

Program Konference GIS Esri v ČR

21.10.2015 15:23   Letošní konference již klepe na dveře a my přinášíme konečnou verzi jejího programu.

Co vše bude k vidění na letošní konferenci

7.10.2015 9:44   Těšit se můžete na tematické přednášky, workshopy, výstavy, soutěže a mnoho dalšího. Pokud svoji přihlášku zašlete do konce tohoto týdne, můžete navíc využít i možnost slevy na vložném.

On-line seminář: Obohaťte své mapy a&nbsp;aplikace o nová data

30.9.2015 11:18   Potřebujete ve svých mapách a aplikacích data, která právě nemáte k dispozici? Zkuste využít služby Obohacení dat na ArcGIS Online. Připravovaný seminář Vám ukáže, jak na to.

Přednášky letošní Konference GIS Esri v ČR

29.9.2015 10:40   Minulý týden jsme Vám představili hlavní řečníky konference a nyní odkrýváme první informace o jejím dalším programu.

Student GIS Projekt 2015 zná své vítěze

25.9.2015 11:01   Soutěž studentských projektů vyvrcholila 10. studentskou konferencí, kde odborná porota vybrala vítězné projekty.

Koho uslyšíte na konferenci?

23.9.2015 10:22   Konference GIS Esri v ČR se pomalu blíží, a proto jsme zveřejnili první informace o jejím programu.

Nezapomeňte zaregistrovat svůj Den GIS

18.9.2015 14:21   Připravujete workshop, přednášku nebo výstavu v rámci oslav Dne GIS. Dnes je poslední možnost, jak s&nbsp;registrací získat zajímavé dárky pro své účastníky.

Přijďte se podívat na finále soutěže Student&nbsp;GIS Projekt 2015

2.9.2015 10:27   Srdečně Vás zveme na 10. studentskou konferenci, kde 29 finalistů z 11 vysokých škol a univerzit představí své odborné práce z oblasti GIS.

Ovládněte prostorové analýzy

26.8.2015 9:17   Úspěšná vzdělávací kampaň od společnosti Esri se vrací. Zaregistrujte se zdarma a ovládněte prostorové analýzy na ArcGIS Online.

Lokalizace pro ArcGIS 10.3.1

5.8.2015 10:02   Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., vydala českou lokalizaci uživatelského rozhraní ArcGIS 10.3.1 for Desktop a ArcGIS 10.3.1 for Server (Windows).

Kraj Vysočina získal ocenění Special Achievement in GIS

24.7.2015 10:21   Ocenění na světové konferenci Esri předal Jack Dangermond.

Video: Pojďte se podívat na uživatelskou konferenci Esri

21.7.2015 11:16   Již dnes si můžete prohlédnout videa z prvního dne konference.

ArcGIS Pro 1.1

17.7.2015 12:24   K dispozici je nová verze aplikace ArcGIS Pro.

ArcRevue 2/2015

17.7.2015 11:03   Přečtěte si elektronickou verzi časopisu ArcRevue.

Červencové novinky na ArcGIS Online

15.7.2015 14:30   Nové funkce, vylepšení a úpravy ovládání, jednodušší správa a administrace účtu organizace. To vše přichází s červencovou aktualizací ArcGIS Online.

Pravidelná vydání časopisů Esri je tady

13.7.2015 15:17   Ani v letních dnech nebudete ochuzeni o novinky z geoinformatiky. V aktuálních číslech časopisů ArcNews a ArcUser totiž naleznete celou řadu inspirativních článků.

Pravidelná vydání časopisů Esri jsou tady

13.7.2015 15:17   Ani v letních dnech nebudete ochuzeni o novinky z geoinformatiky. V aktuálních číslech časopisů ArcNews a ArcUser totiž naleznete celou řadu inspirativních článků.

Seriál videoseminářů technické podpory –&nbsp;díl šestý

29.6.2015 9:04   Oddělení technické podpory pro Vás připravilo šestý díl videosemináře, v jehož průběhu se seznámíte s&nbsp;aplikací ArcGIS Pro.

Staňte se součástí ARCDATA PRAHA

24.6.2015 15:51   Baví vás technologie GIS Esri a chcete uplatnit své schopnosti? Neváhejte a pošlete nám svůj životopis.

Jaký jsme letos připravili předkonferenční seminář?

24.6.2015 11:08   V tomto roce jsme se rozhodli volně navázat na předchozí ročníky seminářů věnovaných sdílení dat. Předkonferenční seminář Vás proto krok za krokem provede zprovozněním a správou portálu na ArcGIS Online.

Seriál videoseminářů technické podpory –&nbsp;díl pátý

22.6.2015 8:05   Oddělení technické podpory pro Vás připravilo pátý díl videosemináře, v jehož průběhu se seznámíte s&nbsp;tím, jak pomocí nástroje Web AppBuilder for ArcGIS vytvořit vlastní webovou aplikaci.

Aplikace ČÚZK: Analýzy výškopisu

19.6.2015 11:11   Na Geoportálu ČÚZK naleznete aplikaci Analýzy výškopisu, určenou pro základní analýzy výškopisných dat prostřednictvím Image služeb.

Staňte se novou posilou týmu ARCDATA PRAHA

18.6.2015 16:35   Jste komunikativní a zajímáte se o geografické informační systémy? Máte chuť pracovat s moderními informačními technologiemi v přátelském kolektivu? Pak hledáme právě Vás.

Staňte se novou posilou týmu ARCDATA PRAHA

18.6.2015 16:35   Baví vás technologie GIS Esri a chcete uplatnit své schopnosti? Neváhejte a pošlete nám svůj životopis.

Nová verze nástroje VFR Import

17.6.2015 14:14   Vydali jsme novou verzi nástroje VFR Import pro práci s daty Výměnného formátu RÚIAN.

Seriál videoseminářů technické podpory –&nbsp;díl čtvrtý

15.6.2015 15:33   Oddělení technické podpory pro Vás připravilo čtvrtý díl videosemináře, v jehož průběhu se seznámíte s&nbsp;tím, jak pomocí předem definované šablony vytvořit vlastní webovou aplikaci.

Seriál videoseminářů technické podpory –&nbsp;díl čtvrtý

15.6.2015 15:33   Oddělení technické podpory pro Vás připravilo čtvrtý díl videosemináře, v jehož průběhu se seznámíte s&nbsp;aplikací Web AppBuilder for ArcGIS.

Připojte se k organizátorům Dne GIS 2015

15.6.2015 10:00   Baví Vás GIS a rádi se podělíte o své nadšení s&nbsp;ostatními? Zaregistrujte svou akci a získejte zajímavé předměty pro účastníky.

Jak nastavit nástroj VFR Import pro data VFR ve verzi 1.6

12.6.2015 11:11   Od května 2015 je v nástroji VFR Import možné využívat novou verzi dat VFR.

Opravný balíček: ArcGIS 10.2.1 Utilities and Telecom Update 3 Patch

11.6.2015 12:41   Společnost Esri vydala třetí opravný balíček pro ArcGIS 10.2.1 (Desktop, Engine, Server), který se zaměřuje zejména na funkce využívané při správě inženýrských sítí.

Letní sleva 35 % na školení

10.6.2015 9:19   Na všechna letní školení se můžete přihlásit s 35% slevou.

Nová školení a termíny do konce roku 2015

9.6.2015 13:56   Vypsali jsme termíny do konce roku 2015. Představujeme také dvě nová školení, která se zabývají ArcGIS Online a novou desktopovou aplikací ArcGIS Pro.
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 10 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit